MuiderNieuws

11 oktober 2017

MuiderNieuws 11 oktober 2017


Wethouder Financiën erg tevreden

GOOISE MEREN We hebben het gedaan, het is ons gelukt. Wethouder Jan Franx straalt werkelijk van oor tot oor wanneer hij vertelt dat de financiële situatie van de gemeente Gooise Meren wat hem betreft piekfijn op orde is.

De begroting is rond en daarmee is inzichtelijk hoe de gemeente er financieel eigenlijk voorstaat. "Alle bezuinigen zijn gelukt en de harmonisatie is bijna afgerond. Dat wil zeggen dat we in alle kernen in de gemeenten dezelfde regels hanteren. Het college ligt op koers om de ambities en doelen uit het coalitieprogramma waar te maken. Normaal gesproken staat hier vier jaar voor, wij hebben het binnen de helft van de tijd geregeld." Bovendien is er bijna een miljoen euro over voor de nieuwe coalitie om nieuw beleid te maken. "De nieuwe raad kan op basis van deze cijfers een goede start maken zonder negatieve erfenissen van de voorgaande periode."
Dat er geld is voor nieuw beleid komt mede door een extra meevaller vanuit het Rijk (meicirculaire). "Ik ben een wethouder Financiën met een hele grote smile", lacht Franx.
Hij vervolgt: "We zijn nog geen twee jaar bezig als nieuwe gemeente en dit voorjaar al heeft de provincie besloten het extra toezicht op te heffen. Wij zijn als college trots om een financieel beeld te kunnen presenteren dat goed in elkaar steekt."

3

Gooise Meren en Amsterdam presenteren zich

GOOISE MEREN Wat hebben Gooise Meren en Amsterdam te bieden als Weesp besluit tot een bestuurlijke aansluiting? Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en locoburgemeester Eric van der Burg komen op donderdag 18 oktober naar de Grote Kerk in Weesp om dat uit te leggen.

In ongeveer tien minuten per persoon zullen zij een uitleg geven bij de belangrijkste punten uit de reactie die de beide gemeentes hebben geformuleerd op het kernwaardenprofiel van Weesp. Duidelijk wordt hoe Gooise Meren en Amsterdam denken om te gaan met de punten die Weesp belangrijk vindt om te behouden of te versterken. Belangstellenden zijn welkom, de inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.
Op 30 oktober is er opnieuw een bijeenkomst in de Grote Kerk. Dan moeten de fracties uit de Weesper gemeenteraad 'op de zeepkist' en kleur bekennen. Het publiek zal dan willen weten wat zij (vooralsnog) concluderen uit alle informatie die voorhanden is. Het besluit over de bestuurlijke toekomst valt, op 9 november.

Halloween op Westbatterij

MUIDEN Het Comité Openbare Feesten houdt zaterdag 14 oktober weer een Halloweenavond in de Westbatterij.

Er zijn dit jaar twee varianten. Van 19.00 tot 20.00 uur is het vrij inlopen voor gezinnen met kleinere kinderen. Op dat tijdstip is het een beetje spannend, maar niet te eng. Van 21.00 tot 22.00 uur is het vrij inlopen voor de echte thrillseekers. Het thema dit jaar is 'Mijnen'.

Dierenarts Nathalie Jutten kwam langs bij de Oranje Nassauschool

MUIDERBERG Dierenarts Nathalie Jutten van Dierenkliniek Weesp ging op Dierendag, samen met Pip en Nikki, langs bij de Oranje Nassauschool om te vertellen over haar werk. De honden werden in het bijzijn van de leerlingen onderzocht. "De leerlingen en de honden hebben het super gedaan", aldus Nathalie. "Kortom: een geslaagde ochtend."

Gouden Kalf

Camiel Schouwenaar was al eerder genomineerd voor een Gouden Kalf, maar toen bleef het bij een nominatie. Nu heeft hij er wel een gewonnen.

3

Van de lezers

Van de lezers

Fusie

Met welke stad/gemeente zou Weesp moeten fuseren? Over dit onderwerp is duidelijk het laatste woord nog niet gezegd. Als inwoner van Weesp probeer ik mij een zo goed mogelijk oordeel te vormen en leg daartoe mijn oor op zo veel mogelijk plaatsen en bij zo veel mogelijk mensen te luister. De volgende zaken zijn mij daarbij opgevallen: a. telkens wordt er - als zou het een vanzelfsprekendheid zijn - van uitgegaan dat - en hier citeer ik - 'een fusie met Amsterdam betekent dat de Weesper belangen behartigd worden door een capabel en betrouwbaar bestuurlijk apparaat', b. de herontwikkeling van de spoorlijn met alles wat daarbij komt, zal onder Amsterdam in goede banen geleid worden en dan zou ook een doortrekken van de metrolijn mogelijk worden, c. voor een voortvarende ontwikkeling van het toerisme, de horeca en de industrieterreinen heeft Amsterdam de middelen en de visie in huis en zou die beide ook willen inzetten. Tsja, tegen zo veel blind optimisme is niemand bestand, ik zou me bijna laten meeslepen. Maar mag ik dan toch ook even wijzen op Amstelveen, dat in een recent verleden door Amsterdam gepaaid werd, o.a. met toezeggingen over het doortrekken van een metrolijn die, toen puntje bij paaltje kwam, financieel opeens niet meer haalbaar was en derhalve werd geschrapt, (hoezo 'betrouwbaar bestuurlijk apparaat'?) en laat mij lezers dan ook attenderen op de honger naar bouwgrond die weliswaar ook wel bij de andere fusiegegadigde (Gooise Meren) bestaat, maar die in Amsterdam m.n. de afgelopen jaren werkelijk ongekende vormen heeft aangenomen. (wat denkt u, zouden ze in Amsterdam hun erkenning dat ze het wijde en groene karakter van Weesp zullen respecteren, gestand doen, of zullen ze daar als puntje bij paaltje komt opeens heel anders over denken dan wij, de inwoners van Weesp? Je zou bij dit laatste bijv. kunnen denken aan de (thans nog schitterende) polder achter Aetsveld richting Nigtevecht: wat als Amsterdam daar de groene waarde niet van ziet en dat stuk wenst vol te zetten met huizen?). Ten slotte wil ik er de aandacht op vestigen dat wanneer Weesp zou fuseren met Gooise Meren, het - puur getalsmatig gezien - een veel groter aandeel van het geheel zou vormen - dus een aanmerkelijk zwaardere stem zou krijgen bij het nemen van belangrijke besluiten - dan in een vergelijkbaar concept met Amsterdam. Weesp, bezint eer ge begint!
Daan van den Wall Bake

Fusie

Als ik de heer Meuwese mag geloven moet Weesp kiezen voor Gooise Meren, immers dan blijft Weesp in de regio Gooi en Vechtstreek. En daar wordt alles perfect geregeld. Ik lees dat de regio een aantal taken als zorg en afvalverwerking voor haar rekening neemt. Even verderop lees ik in hetzelfde WeesperNieuws dat er van alles mis is met de zorg in Weesp. Dus zo perfect is het allemaal niet. Overigens geeft Meuwese aan dat het voor onder andere de gebruikers van bijvoorbeeld de GGZ, in het kader van de continuïteit van belang is dat zij gebruik blijven maken van dezelfde zorgverleners. Dat klinkt logisch, maar deze zorgverleners hebben ook niet het eeuwige leven, dus ook deze zullen ooit vervangen worden. De afvalverwerking in de regio spreekt ook nog steeds niet tot de verbeelding. Immers, inwoners van het centrum mogen nog steeds alles in een afvalzak aanleveren. Ik weet niet of Meuwese de brandweer bewust buiten beschouwing liet, want daar ging het in de regio helemaal mis. Vroeger had Weesp twee brandweerauto's. Als gevolg van de regionalisering is dat er nu nog een. Daar staat wel tegenover dat de bijdrage van Weesp aan het gewest is gestegen, ofwel we betalen meer, maar krijgen minder. De regionale brandweer heeft natuurlijk wel iets om trots op te zijn, immers onze regio betaalt het meest van alle regio's voor het inhuren van externen. Een en ander teruglezend weet ik niet helemaal zeker of we met deze regio nou zo veel beter af zijn.
Michel van Gemert

Een antiek olielampje. Foto: Marieke van Veen

Wij gaan het hebben over olielampjes die in het verre verleden als verlichting dienstdeden. Bij opgravingen zijn er tal van exemplaren gevonden in het Verre en Nabije Oosten, Egypte, Griekenland, Italië en andere delen van Europa. Eén hiervan maakt deel uit van onze verzameling, zie foto. Het gebruik van het olielampje gaat terug tot in de prehistorie en het oudste exemplaar dateert van voor Christus. De huizen in ons land waren vroeger spaarzaam verlicht. Het licht op schilderijen uit de zeventiende eeuw komt op ons over als romantisch, maar was de harde realiteit. Welke soorten verlichting hebben wij door de jaren heen gehad? Men probeerde zo veel mogelijk daglicht binnen te krijgen middels ramen en deuren. Maar glas was duur en daardoor waren de ramen bij de gewone man klein. De vaak diepe huizen moesten dus van kunstlicht voorzien worden en zo verschenen toortsen, kaarsen en olielampen. Voor de olielampen had men olie nodig. Tot in het midden van de negentiende eeuw werd gebruikgemaakt van plantaardige of dierlijke olie. Deze hadden als nadeel dat ze water bevatten, waardoor de olie niet zo goed brandde en er roetvorming ontstond. Later werd er gebruiktgemaakt van aardolie, die van betere kwaliteit was. Ook de straatverlichting zoals wij die nu kennen was niet van alle tijden. Dat begon pas halverwege de zestiende eeuw met een enkele kaarslantaarn. Voor die tijd moest men zelf verlichting meenemen of profiteren van het licht dat er was. Uiteindelijk hebben straatlantaarns op verschillende brandstoffen gewerkt: van kaarsen, olie en gas tot elektriciteit. Lantaarnopstekers zorgden ervoor dat het licht aanging en aanbleef. In ons huis is alles verlicht en hoef je alleen maar op een knop te drukken.

Weerbericht

Overgang naar droog, zacht en vrij zonnig herfstweer

Er is beter weer op komst. Een zone van hoge luchtdruk bouwt zich op boven Centraal-Europa. De baan van de neerslaggebieden wordt daardoor naar het noorden weggeduwd. Dat heeft een gunstig effect op het weer. De neerslagkansen nemen af en zonneschijn krijgt meer ruimte. In het weekeinde gaat het op nazomer lijken bij een maximum van rond 20 graden.

Donderdag en vrijdag

In de nacht naar donderdag en in de ochtend kunnen nog enkele buien vallen. In de loop van de dag wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 15 graden. Vrijdag is het droog met lokaal mist en/of lage bewolking maar ook ruimte voor de zon. De zuidwestenwind zwakt iets af. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden.

Het weekeinde

In het weekeinde is het droog met in de nacht en vroege ochtend lokaal mist of laaghangende bewolking. Nadat de lokale mist is opgelost is het overdag vrij zonnig. Daarbij waait er een zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuid. De temperatuur stijgt in de middag naar 19 à 20 graden, zondag een graadje hoger. Ook na het weekeinde blijft het nog enkele dagen zacht.

Weetje

Zomerse temperaturen komen soms nog voor in oktober. Recordwarm werd het op 4 oktober 1983 met 26.4 graden. Ook oktober 2011 begon met twee zomerse dagen van 26 graden. Dit waren extremen. Een maximum tussen 20 en 25 graden komt vaker voor. In oktober 2014 nog op 5 dagen in die maand. In oktober 2005 op 7 dagen met zelfs nog 21 graden op de 30e.

'De kijker moet niet doorhebben dat de film 'Polska Warrior' bedacht is'

Muiderbergse filmmaker wint Gouden Kalf voor beste korte film

Camiel Schouwenaar was al eerder genomineerd voor een Gouden Kalf, maar toen bleef het bij een nominatie. Nu heeft hij er wel een gewonnen met zijn film 'Polska Warrior'.

Camiel Schouwenaar (midden achter) en zijn team zijn heel blij met het Gouden Kalf.

MUIDERBERG Camiel Schouwenaar (47) heeft vorige week een Gouden Kalf gewonnen voor zijn film 'Polska Warrior' in de categorie Beste Korte Film.

Polska Warrior' gaat over het Poolse jongetje Eryk, dat de held is in een computerspel. Maar in het echte leven ziet niemand hem staan. Zijn dominante vader vindt dat hij te veel achter zijn laptop zit om te gamen, terwijl hij meer aandacht zou moeten geven aan zijn zwemlessen, want die betaalt papa immers. Dan moedigt zijn vriendinnetje Laura hem aan om zijn gameskills ook in het echte leven te gebruiken en dat pakt goed uit. Hij redt zijn vader, die heel trots op hem is.
In september werden de nominaties voor de Gouden Kalveren bekendgemaakt. "Dat betekent dat ik toch wel een aantal weken in spanning heb gezeten omdat er nog twee genomineerden waren." Het juryrapport spreekt van 'een 'aanstekelijke film vol emotie en relativering en een overtuigende proeve van vakmanschap'. Schouwenaar is trots. "Er zitten zo veel uren in de film. De film is gemaakt door twee bedrijven en die computergestuurde poppetjes zijn best bijzonder. Het Gouden Kalf is echt een kroon op ons werk." Schouwenaar vertelt dat het regisseren van een computer-geanimeerde film heel anders is dan het regisseren van een film met acteurs. "Je moet met animators aan de slag. Je bespreekt met die jongens hoe jij wilt dat het eruit moet zien. Zij maken eerst een storyboard en daarna volgen schetsen van elke take."

Poppetje

Het Poolse jongetje Eryk is de held in een computerspel

Schouwenaar maakte al eerder korte animatiefilmpjes, maar dit was zijn eerste verhalende animatie. "Ik moest nu een poppetje regisseren. En elke keer als ik een scène terugkreeg, zag ik weer iets dat anders moest. De hoofdpersoon moest zijn hand bijvoorbeeld anders houden, of niet zitten maar lopen. In eerste instantie beweegt alles houterig. Pas de laatste twee maanden komt alles bij elkaar." Hij vertelt dat het verhaal voor de film is bedacht door Christa der Graaf en Pepijn Moors. "Zij hadden het basisverhaal liggen, maar liepen vast. Ik was nieuwsgierig en toen ik het verhaal las, werd ik enthousiast. We zijn om tafel gaan zitten en samen met Christa en Pepijn heb ik het scenario voor de film geschreven."
Ook zocht Schouwenaar contact met een Belgische ontwerper. "We hadden natuurlijk een illustrator nodig. Ik kon me herinneren dat ik een paar jaar eerder een foto van het omslag van een van de Zwijssen-leesboekjes van mijn zoontje had gemaakt. De sfeer van het werk van die illustrator zocht ik voor deze film. Dus ik heb hem gebeld." Hij vertelt dat hij overal inspiratie uit haalt. "Of ik nu in mijn dorp loop of in de stad fiets, ik zie altijd bruikbare beelden. Het grappige van film maken, is dat je op een bepaald moment veel meer op je intuïtie durft te vertrouwen. Zeker als je al zo lang in het vak zit. Dan gaat het voor mijn gevoel soms bijna vanzelf. Voor mij is de kunst van een goede film maken dat de kijker niet doorheeft dat het bedacht is. Als ik denk 'dit voelt goed', dan is het voor de kijker ook goed."

Slapstick

Het filmen begon voor hem in zijn jeugd als 'leuk spelen'

Het filmen begon voor hem in zijn jeugd als 'leuk spelen'. "Mijn vader gaf video- en filmcursussen. Ik was wel een creatieve jongen, maar had nooit de droom om filmmaker te worden. Het is spelenderwijs ontstaan. Ik maakte toen ik een jaar of veertien was met een vriend slapstickfilmpjes en die vielen een paar jaar later in de smaak op de Filmacademie in Amsterdam, waarschijnlijk door de humor en spontaniteit. Het plezier dat wij hadden aan het maken van de filmpjes heeft ze geraakt."
Op de Filmacademie ontdekte Schouwenaar dat hij het liefst verhalen vertelt in een absurde fantasievorm met karakters die vreemd, maar menselijk zijn. "Toen deed ik dat met poppetjes van klei, nu doe ik dat door het gebruik van computeranimatie." Schouwenaar begon als regisseur bij het VPRO-kinderprogramma 'Villa Achterwerk'. "Als 22-jarige broekie kon ik daar het vak leren. Ik kon alles uitproberen en op mijn bek gaan zonder dat ik er op afgerekend werd. Dat was mijn geluk."

Pimpen

In 2001 werd hem gevraagd of hij het format van het kinderprogramma 'Huisje Boompje Beestje' van NOT/Teleac wilde pimpen. "Dat werd een succes. 'Presentator' Raaf is bekend bij veel kinderen. Onlangs sprak ik een vriendin uit het dorp. Zij geeft les aan vluchtelingen. Daarbij gebruikt ze afleveringen van 'Huisje Boompje Beestje' omdat het taalgebruik zo duidelijk en eenvoudig is." Hij vertelt dat zijn vrouw ook een creatieve baan heeft. "We zijn allebei dankbaar dat we het werk mogen doen dat we leuk vinden. Je moet wel een beetje kind blijven om dit werk te kunnen doen. Ik ben een doorgeefluik van beelden en verhalen. Het is hard werken, maar ik ervaar het als iets waarmee ik mezelf op kan tillen en waar ik blij van word. Ik heb een grote vrijheid in mijn werk. Dat is soms best moeilijk, want er is geen baas die zegt dat hij op een bepaald moment iets op zijn bureau wil hebben. Maar die vrijheid is voor mij ook een groot geluk."

'Wel 400 mensen in ons atelier en huis'

Kunstroute van Kunst Collectief Muiden & Muiderberg erg goed bezocht

Nieuwe video-installatie in Fort-C. Foto: Harm Hasenaar

door Jessica de Jong

MUIDEN Doordat het zaterdag zo hard regende was het met name zondagmiddag ontzettend druk op de diverse locaties van de tweejaarlijkse Kunstroute Muiden - Muiderberg.

Voorzitter Jaap Koster vertelt dat er zaterdag maar rond de 45 mensen per locatie waren. "Het waren wel gezellige mensen, dat wel natuurlijk", lacht hij. Maar zondag bleek de animo een factor tien groter. "Mijn vrouw Henny had samen met Jan van Strien, kunstenaar van bronzen beelden, haar werk in ons woonhuis en atelier aan de Herengracht tentoongesteld. Rond drie uur was er geen doorkomen aan. Er waren verspreid over de dag wel rond de 400 bezoekers. Soms kwam er een hele stoet tegelijkertijd binnen", schetst hij de situatie.

Ems Willems laat haar fotowerk zien.
Schilderij van Henny Koster met beelden van Jan van Strien.

'Wij willen vooral een stukje cultuur hier houden'

Op alle locaties was het zondag erg druk. Zo ook in Fort-C waar onder anderen Harm Hasenaar stond met zijn video-installatie. "Bij ons in Fort-C was het razend druk, met name door onze video-installatie, die enorm werd gewaardeerd. Dit was voor ons een 'try-out' voor het geven van belevingsdiners hier in het fort. We hopen rond de kerst hiermee te starten."

Diverse kunstenaars hebben aan bezoekers hun werk kunnen verkopen. Koster: "Leuke bijkomstigheid natuurlijk als je iets verkoopt, maar het gaat er ons als organisatie vooral om dat we een stukje cultuur hier in Muiden kunnen houden. Over twee jaar houden we het evenement weer, dan is Muiderberg aan de beurt."

Woonlasten gelijk getrokken

Wethouder Jan Franx blijft graag nog een paar jaar in Gooise Meren.

GOOISE MEREN Nu de begroting klaar is, zullen inwoners vooral merken dat de woonlasten iets omhoog gaan. Inwoners van Bussum zullen hier het meeste van merken.

De gemeente gebruikt een rekenmodel waarbij uitgegaan wordt van een inwoner met een huis met een gemiddelde woz-waarde van 350.000 euro. Inwoners van Muiden, Muiderberg en Naarden gaan 2 euro per maand meer betalen. Inwoners van Bussum moeten 100 euro per jaar meer betalen.
Bussumers hadden altijd de laagste woonlasten. Hoewel deze huishoudens de eerste tijd nog gecompenseerd werden, komt dat nu te vervallen. De fusieregels dicteren namelijk dat voor alle woonkernen dezelfde regels moeten gelden. Dat valt dus voor de Bussumers minder positief uit. De woonlasten van Gooise Meren bevinden zich overigens in de middencategorie ten opzichte van andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Veel voorzieningen

Wethouder Franx: "We hebben voor dat geld veel voorzieningen in Gooise Meren. Denk aan goed onderwijs, sport, cultuur: we hebben het allemaal. We hebben nu ook in kaart gebracht wat we aan vastgoed hebben, daarvan kunnen we dan bekijken wat we er mee willen. Daarnaast gaan we kijken of er andere verdienmodellen zijn voor bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad in Naarden. Die keuzes vallen overigens pas na de verkiezingen."
"De begroting zit nu goed in elkaar, het economische tij zit ook mee. Ook de algemene reserve is op orde. Ik voorzie wel nog dat 100.000 euro te weinig is voor de herinrichting van de parkeerplaats voor het gemeentehuis in Bussum. We willen daar een warme uitstraling en alles groener maken. Uiteindelijk wordt dat ook weer de plek voor evenementen zoals de kermis en Bussum op IJs."

'In zo'n historisch gebouw stelt elk kabeltje je voor een uitdaging'

EWN brengt datanetwerk in Weesper stadhuis weer helemaal up-to-date

Frank Blok en Etienne Lieverst bekijken de nieuwe serverkast. Foto: André Verheul

WEESP 250 nieuwe aansluitpunten in een historisch gebouw. Het Weesper bedrijf EWN (Elektrawerken Nederland) installeerde in de afgelopen maanden in het stadhuis van Weesp een compleet nieuw datanetwerk. Een bijzondere klus die werd geklaard in een bijzonder prettige samenwerking. "Als Weesper bedrijf zijn we hier heel trots op", zegt EWN-directeur Etienne Lieverst.

Frank Blok, teamleider ICT bij de gemeente Weesp, gaat ons voor naar het technische hart van de gemeente. Ergens achter in het stadhuis, het oude St. Bartholomeus Gasthuis, opent hij met zijn beveiligde sleutel een deur. Daarachter schuilt een moderne, gekoelde ruimte met twee kasten vol techniek waarmee alle computersystemen van de gemeente verbonden zijn.

Geen kabelgootjes

Een van de voordelen: wifi in de raadzaal is aanzienlijk verbeterd

Een deel van de serverruimte stond tot voor kort op de zolder van het stadhuis, was verouderd geraakt en vertoonde steeds vaker storingen. Dat alles is verbeterd dankzij de nagelnieuwe installatie op de begane grond. "Dat betekent dat elke kabel in dit gebouw is vervangen en nu hier uitkomt", zo wijst Blok naar de kast vol patchpanels.

Een compleet datanetwerk vervangen is één ding, zo'n klus moeten uitvoeren in een monumentaal pand uit 1776 vereist nog veel meer. Dat verklaart waarom het woord 'uitdaging' vaak valt als Lieverst terugblikt op deze bijzondere opdracht. "Geen muren waar je kabelgootjes op mag aanbrengen, geen systeemplafonds waarboven je iets kunt wegwerken. Zelfs een klein gaatje in de muur boren mag niet zomaar. Elk kabeltje stelde ons voor een uitdaging. We moesten soms bijna chirurgisch te werk gaan. Maar... het is gelukt om alle aansluitingen op de juiste plek te krijgen en de kabels netjes weg te werken." Ook technisch leverde EWN vakwerk met een installatie die voldoet aan de nieuwste eisen en specificaties. Blok en Lieverst kijken zeer tevreden terug op de samenwerking, waarbij de gedegen voorbereiding en minutieuze planning door EWN de ingrijpende klus prettig deed verlopen. Want al die tijd moest er door de medewerkers van de gemeente wel gewoon doorgewerkt worden. Een systeem van werkplekwisselingen maakte deel uit van het plan van aanpak van EWN, net als de samenstelling van een representatief team van ervaren monteurs voor de uitvoering. "Waar nodig schakelden we samen op. We hebben dit samen gedaan. Echt iets op trots op te zijn."

Wifi

De ingreep komt de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van het netwerk ten goede. Een van de andere voordelen: de wifi in de raadzaal is aanzienlijk verbeterd.

Ontwerp Nieuwstad: met veel dingen rekening houden

Haaks parkeren kan niet meer in het nieuwe ontwerp.

WEESP De herinrichting van de Nieuwstad is begonnen. Als het werk over drie maanden klaar is, is de rijbaan breder, liggen er drempels en staan de auto's aan de grachtzijde niet meer haaks, maar in de lengte geparkeerd. "Dat kan niet anders", legt wethouder Astrid Heijstee uit.

'Ik durf de stelling aan dat er meer groen langs de gracht komt'

Tussen de twee haakse parkeerterreintjes liggen nu nog meters gras met open zicht op het water van de Oudegracht. Dat wordt straks een rij auto's, onderbroken door vijf plantsoentjes met een bankje. "Ik durf de stelling wel aan dat er meer groen langs de gracht komt dan nu, alleen het wordt verdeeld", zegt Heijstee. Er komen ook bankjes bij die plantsoentjes. Heijstee verwacht dat daar dankbaar gebruik van zal worden gemaakt. De materialen voor de nieuwe Nieuwstad komen uit de stadscatalogus en sluiten aan bij het winkeldeel van de Nieuwstad, dat enkele jaren geleden werd opgeknapt. Bij het ontwerp moest met veel dingen rekening worden gehouden. De verkeersdrempels bijvoorbeeld: die komen op plaatsen waar de aanwonenden het minst merken van eventuele trillingen van het hobbelende verkeer. En wat het parkeren langs het water betreft, wil de wethouder het idee wegnemen dat de gemeente rücksichtslos aan het herinrichten is geslagen, zonder oog te hebben voor de fraaie binnenstad. "De haakse parkeerplaatsen kunnen niet terugkeren omdat er onvoldoende ruimte voor is", zo legt ze uit. Door de herinrichting wordt de rijbaan breder - en dat klinkt als muziek in de oren voor iedereen die daar weleens een tegenligger moest passeren. Ook zonder die verbreding voldoet de maat van de huidige insteekhavens niet meer aan de hedendaagse richtlijnen. Een ander belangrijk punt is dat de parkeerterreintjes, goed voor respectievelijk zeven en acht auto's naast elkaar, de kademuur (te) zwaar belasten. "Op het deel tussen de Kippenbrug en de Wolleweversbuurt komen geen parkeerplaatsen", voegt de wethouder nog toe. Het ontwerp is in samenspraak met aanwonenden tot stand gekomen.

Zo gaat het er op heel de Nieuwstad uitzien. Foto's: André Verheul

Door het werk in fases aan te pakken, probeert de gemeente de overlast voor aanwonenden zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn de nieuwe parkeerplaatsen meteen beschikbaar zodra de fase is afgerond, om de parkeerdruk niet langer dan nodig op te voeren. Wie met de auto van of naar de wijk Zuid moet, zal tot aan de week voor kerst moeten omrijden via de Hugo de Grootlaan en de Aetsveldselaan (er staan gele borden). Fietsverkeer kan voorlopig via de Achtergracht of Oudegracht/Nieuwstraat omrijden. Even afstappen kan ook, want voetgangers kunnen er gewoon langs.

WDO: voor aantrekkelijk centrum is ondernemersfonds nodig

Slager Maarten van Donk: 'Dit hoort ook bij ondernemen'

Een fonds waar iedere ondernemer aan bijdraagt en waarmee je de binnenstad aantrekkelijker maakt. De WDO wil er graag aan.

Activiteiten zijn nodig om de binnenstad van Weesp aantrekkelijk te maken, vindt de WDO. Foto: André Verheul

WEESP Of het nu grote evenementen zijn, zoals de sinterklaasintocht en Weesp Gastvrij, of de kleinere activiteiten zoals een springkussen of een leuke winkelactie: bijna alle activiteiten in de binnenstad van Weesp worden geheel of voor een groot deel gefinancierd door winkeliersvereniging WDO of door extra sponsorbijdragen die aan winkeliers worden gevraagd. "Een trouwe groep ondernemers betaalt mee, andere liften gratis mee. Dat steekt", zegt WDO-voorzitter Albert Vos.

Volgens hem zijn het vooral de kleine, lokale winkeliers die bijdragen en blijven de grotere winkelketens achter. In veel andere steden wordt dat opgelost door een stadsfonds of een vergelijkbare speciale regeling, waarbij de gemeente het geld int via de belastingen en mag besteden aan versterking van de lokale binnenstad. Eerdere pogingen om zoiets in Weesp van de grond te krijgen liepen op niets uit. Een belangrijke voorwaarde voor zo'n regeling is dat er een breed draagvlak is onder de ondernemers die de extra belasting moeten betalen. Dat draagvlak is er al in grote mate, zegt Vos. "Onze leden willen het graag." Daarom is er opnieuw een poging, dit keer in de vorm van het invoeren van reclamebelasting. Het komt erop neer dat iedereen in de binnenstad met een reclamebord bij de deur wordt aangeslagen. Daarbij moet volgens Vos worden gedacht aan een gemiddeld bedrag van 40 euro in de maand. Een stichting met een raad van toezicht bepaalt waar het geld aan wordt besteed. Het moet ertoe leiden dat ook Blokker, Kruidvat, Albert Heijn en andere freeriders een duit in het zakje doen.

Solidariteit

Af en toe een springkussen zorgt voor reuring. Foto: Marieke van Veen

'Trouwe groep betaalt, anderen liften gratis mee. Dat steekt'

Slager Maarten van Donk is voorstander van de invoering van reclamebelasting. Hij rekent voor dat hij 500 euro per jaar aan WDO-contributie betaalt en door het jaar heen nog zeker het dubbele bijdraagt aan sponsoring van activiteiten voor de binnenstad. Als via reclamebelasting een ondernemersfonds kan worden gevuld, worden de lasten evenrediger verdeeld. Hij wijst op het belang van reuring in de Weesper winkelstraten. "We moeten als Weesper ondernemers samen aan de bak om het centrum aantrekkelijk te houden, ook straks voor de mensen uit Weespersluis. Dit hoort ook bij ondernemen. Het gaat om solidariteit. En iedereen zal er profijt van hebben."
De WDO wil met ondernemers om tafel en legt het voorstel voor een ondernemersfonds voor tijdens een bijeenkomst op donderdag 19 oktober (19.30 - 21.30 uur) in de kantine van het stadskantoor.

www.weesp.nl/ondernemersfonds

'Centrum aantrekkelijk houden, ook voor bewoners Weespersluis'

14 / 24

Amsterdam of Gooise Meren? Inwoners Weesp sterk verdeeld in voorkeur

Stadspeiling WeesperNieuws

De gemeenteraad van Weesp moet op 9 november kiezen tussen Amsterdam en Gooise Meren. De inwoners van Weesp zijn sterk verdeeld.

Dat Weesp moet fuseren, dat staat volgens de meeste respondenten van de Stadspeiling wel vast. Maar met wie is minder duidelijk. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP Een gemeentefusie is oké, maar met wie blijft de vraag. De uitkomst van de Stadspeiling van het WeesperNieuws is geen klip-en-klaar antwoord op de belangrijkste fusievraag: Amsterdam of Goosie Meren?

In september 2016 rondde de gemeenteraad van Weesp een onderzoek af naar de eigen bestuurskracht en trok de volgende conclusie: Weesp kan niet volledig zelfstandig verder. Hoe zelfstandig ons stadje aan de Vecht in de voorbije eeuwen ook is geweest, de taken waar een gemeente vandaag de dag voor wordt gesteld, kunnen niet meer worden uitgevoerd met een gemeentebestuur en een ambtenarenapparaat dat is toegespitst op een kleine 20.000 inwoners.

Om de stad goed te kunnen blijven besturen, moet er een samenwerkingspartner worden gezocht, zo heeft de gemeenteraad moeten constateren. Met die partner zou eerst ambtelijk gefuseerd moeten worden (ambtelijke kracht bundelen, Weesp houdt een eigen gemeenteraad) om vervolgens gemeentelijk te fuseren (er ontstaat een nieuwe gemeente, Weespers stemmen voor de gemeenteraad van die gemeente.)

Sterk verdeeld, met lichte voorkeur voor Amsterdam

Fuseren ja of nee?

Uit de Stadspeiling blijkt dat een meerderheid kan billijken dat Weesp zijn zelfstandigheid moet opgeven voor een goed bestuur. Eén op de drie is er geen voorstander van. Zij zullen het werk van het Comité Zelfstandig Weesp van harte steunen. Ruim 60% van de respondenten zegt er een voorstander van te zijn dat de Weesp aansluit bij een andere gemeente en volgt dus de gemeenteraad.

Twee derde vindt dat er een referendum moet komen over fusiepartner

Maar met wie moet je dan eerst ambtelijk en vervolgens bestuurlijk fuseren? De gemeenteraad besloot de reële opties terug te brengen tot twee, om die grondig te onderzoeken: Amsterdam of Gooise Meren. Die keuze is logisch als naar de uitkomst van de Stadspeiling wordt gekeken (pagina hiernaast). Want van alle reële opties worden Amsterdam en Gooise Meren het meest genoemd. Opgaan in een grote Gooistad (alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek) is bij de respondenten voorkeur nummer drie. Opvallend is dat een fusie Weesp-Hilversum absoluut niet gewenst is onder de Weespers.

Amsterdam of Gooise Meren?

Als de Stadspeiling, net als de gemeenteraad, alle reële opties terugbrengt tot twee, blijkt er onder de respondenten een grotere voorkeur voor Amsterdam (57%) dan voor Gooise Meren (40%). Dat zegt veel, maar niet alles. Omdat de Stadspeiling een aselecte steekproef is onder 250 Weespers van 18 jaar en ouder geeft de uitkomst een duidelijke trend aan, maar kan niet representatief zijn voor de gehele Weesper bevolking. Dat betekent dat de uitkomsten in werkelijkheid zo'n 5 à 6% hoger of lager kunnen liggen. De voorkeur voor Amsterdam zou dus nog iets groter kunnen zijn, maar het verschil met Gooise Meren zou ook iets kleiner kunnen zijn. De conclusie die uit de uitslag van 57-40 getrokken moet worden, is dan ook dat de inwoners van Weesp sterk verdeeld zijn en dat als er al een voorkeur is, die licht uitvalt in het voordeel van Amsterdam.

Dat we hier over een belangrijk onderwerp spreken, is duidelijk: ruim 90% van de respondenten geeft aan de bestuurlijke toekomst (heel erg) belangrijk te vinden. Een andere opvallende uitkomst is dat ondanks de stadspanels, inwonersbijeenkomsten en andere participatie bijna de helft van de respondenten vindt in onvoldoende mate betrokken te zijn geweest in het aanstaande besluit van de gemeenteraad.

Referendum

Een referendum dan? Een referendum over de fusiepartner vinden de respondenten meer nodig (59%) dan een volksraadpleging over zelfstandig blijven (45%).

Platform tevreden met 86 matches

Ondernemers en maatschappelijke organisaties samen om tafel

Wat biedt jij? En wat zoek je? Er werden veel matches gemaakt tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Foto's: Bob Awick

GOOISE MEREN Het Platform Maatschappelijk Verbinden Gooise Meren kijkt terug op een zeer geslaagd matchdiner. Afgelopen maandag zaten ruim 90 ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met elkaar om tafel. Doel was om elkaar op weg te helpen.

'Grote kans dat het diner volgend jaar in Muiden is'

Iedereen had een vraag en een aanbod. Tijdens het eten werd hier met elkaar over gesproken. In totaal werden 86 matches gesloten. De GGD Gooi en Vechtstreek houdt bijvoorbeeld de 30-dagen-gezonder-actie en heeft in dat kader hiervan met Merijn Corsten van Sauter Wijnen beklonken dat er een alcoholvrije wijnproeverij wordt gehouden. Op die manier krijgt Korsten nieuwe klanten in zijn zaak en kan hij zijn alcoholvrije handel promoten.
De deelnemers kwamen uit alle hoeken van de samenleving naar het net gerenoveerde restaurant in het souterrain van Spant. Afgevaardigden van het Rode Kruis, de gemeente Gooise Meren, een Ethiopische koffiehandelaar, Twinburgering, de dorpsmanager van Bussum, De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg, de bibliotheek, noem maar op. Allemaal wisten ze een match te maken tijdens het etentje in Spant.

Voorzitter Jarigsma praat de avond aan elkaar.
Lekkere hapjes in het nieuwe restaurant van Spant!

Jochum Jarigsma, voorzitter van het platform, vond het een hele leuke en nuttige avond. "Je ziet dat er echt behoefte aan is. We zagen veel vaste bezoekers, maar ook nieuwe mensen. We hopen volgend jaar het diner te kunnen organiseren op een locatie in Muiden. Daar zijn wij nu al mee bezig."

Recordbedrag via Stichting Dialoog naar Roemenië

Gevulde rugzakken om mee naar school te kunnen. Foto: Stichting Dialoog

NAARDEN / BUSSUM De Stichting Dialoog heeft in haar 20-jarige bestaan nog nooit zo veel geld kunnen uitgeven aan humanitaire hulp in Roemenië.

"Het geld is besteed aan het armste deel van de bevolking in Râmnicu Sarat en omgeving in Roemenië. In totaal kwam in de maand september voor meer dan 36.000 euro aan geld en goederen terecht bij straatarme gezinnen, vooral Roma's."
De stichting heeft met het geld 860 onderwijspakketten kunnen kopen voor leerlingen tussen de 6 en 18 jaar oud. "Dat bestaat uit een rugzakje of tasje met daarin de door de school gevraagde spullen zoals pennen en schriften. De ouders die veelal met een inkomen van rond de 150 euro moeten rondkomen, kunnen dit niet zelf betalen. Zonder zo'n pakket zouden deze kinderen niet naar school kunnen. Wij hebben hier 13.000 euro aan besteed."
Verder ging er geld naar bouwmaterialen om de huizen in de sloppenwijken op te kunnen knappen. "Het dak lekt, of ontbreekt zelfs. De muren zijn kapot, er zijn geen ramen of deuren, geen kachel of kookgelegenheid, geen water en geen elektra. Dialoog laat bouwmaterialen bezorgen waarmee de bewoners meestal zelf het huis in betere staat kunnen brengen. Het jaar daarop wordt gekeken of dat inderdaad gebeurd is. De bestedingen aan dit project liepen dit jaar op tot 16.000 euro."
Stichting Dialoog heeft ook kookstellen en gasflessen uitgedeeld, collegegeld voor zes mbo-studenten betaald en 54 gezinnen kregen een geldbedrag dankzij hun contactgezin in het Gooi.

Dansen en griezelen

De band Superfly vult de City met jazzklanken. Foto: Gerard Overmars

WEESP De City of Wesopa kan terugkijken op een mooi weekend. Zaterdag was er een film/jazzavond en zondag werd de Kinderboekenweek gevierd met een Griezelmiddag. Twee totaal verschillende evenementen, maar beide even geslaagd.
Aan het optreden van jazzband Superfly ging een vertoning van de film 'Born to be Blue' vooraf, over het leven van Chet Baker. Vervolgens speelden Rob Lodewijks (Ongers), Joost Zuurbier, Meau Hewitt en de andere leden van Superfly de sterren van de hemel.
Zondagmiddag was het theater gereserveerd voor kinderen. Die konden in het kader van de Kinderboekenweek lekker komen griezelen. Deze Griezelmiddag met een voorstelling en knutselen was een initiatief van de City, de bibliotheek en De Kleine Prins.

Vampiertje zonder tanden. Foto: Marieke van Veen
Enge dingen knutselen in de foyer. Foto: Marieke van Veen
Meatball & Van de Camp als onderdeel van de Griezelmiddag. Foto: Marieke van Veen
Albert Vos (rechts) van de WDO draait plaatjes. Foto: Gerard Overmars
Meau is in haar element. Foto: Gerard Overmars
Alsof ze niks weegt. Foto: Marieke van Veen
19 / 24

'De kinderen verdienen een meester of juf die ze tijd en aandacht kan geven'

Scholen gaan in november waarschijnlijk twee dagen dicht

De basisscholen waren donderdag dicht, er werd gestaakt. De meesters en juffen willen meer salaris en minder werkdruk. We vroegen ze om uitleg.

Leraren van de Jozefschool bij de manifestatie in Den Haag. Foto: Arianne Bavinck

WEESP Op een enkeling na deden alle Weesper basisschoolleraren afgelopen donderdag mee aan de staking. De scholen waren die dag gesloten. Zo hopen zij voor elkaar te krijgen waar ze al langer om vragen: meer salaris en minder werkdruk. Waar zitten de pijnpunten vooral? We vroegen het de Weesper leerkrachten.

'De kinderen verdienen beter'

Juf Susan Donders, Jozefschool: "Filosoof Lammert Kamphuis sloot in Den Haag zijn betoog af met: 'Leraren verdienen meer dan ze verdienen.' Een slotakkoord dat paste bij zijn verhaal én bij ons gevoel. Natuurlijk zou ik niet klagen als ik meer verdien, maar er is nog een groep die meer verdient: de kinderen in onze klas. Zij verdienen een meester of juf die tijd heeft om lessen goed voor te bereiden, werk na te kijken en zich te verdiepen in de leerlingen. Zij verdienen begeleiding als zij iets lastig vinden. Zij verdienen aandacht. Maar met de steeds grotere klassen, de steeds grotere diversiteit in de klas en de grotere administratieve eisen wordt dat alsmaar lastiger. Ik ken geen meester of juf die zich daar prettig bij voelt. Onze wens: meer handen in de klas, zodat de kinderen krijgen wat zij verdienen!"

De Kors Breijerschool bij de korte staking in juni. Foto: Marieke van Veen

'Huidige leerkracht lijkt wel een klerk die alles maar moet bijhouden'

'Verschil in salaris is te groot'

Juf Marlies Everts, Van der Muelen-Vastwijkschool: "De reden van het staken is 2-ledig. De werkdruk is flink: goed passend onderwijs voor elke leerling, te grote groepen met de daarbij behorende administratie, gesprekken met ouders, vergaderingen, voortdurende schoolontwikkeling om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst en ga zo maar door. Gelukkig zijn leerkrachten gedreven en willen we altijd het beste uit de kinderen en onszelf halen. Het is onmogelijk op deze koers door blijven gaan. Naast die hoge werkdruk is er een te groot verschil in salaris met een tweedegraads middelbaaronderwijs docent. Dit is niet uit te leggen. Zeker met oog op de toekomst, waarin we veel nieuwe leraren nodig zullen hebben en de huidige leraren overeind moeten blijven is een verandering op beide vlakken noodzakelijk."

'We lijken wel een klerk'

Meester Douwe Hoitsma, Jozefschool: "Ik staak voor 'Meer handen, meer geld en ieder kind telt!' Met 'meer handen' bedoel ik bijvoorbeeld meer klassenassistenten in de klassen waarin kinderen met speciale onderwijsbehoeften zitten. 'Meer handen' betekent ook meer leerkrachten, omdat er nu al een leerkrachtentekort is en dat alleen maar groter wordt als er niets verandert. 'Meer geld' willen we voor de inzet van klassenassistenten, maar we willen ook meer loon voor zittende én nieuwe leerkrachten, zodat het vak aantrekkelijker wordt. 'Meer geld' is ook nodig voor deskundigheidsbevordering, zodat leerkrachten in hun talenten en motivatie versterkt worden. Tenslotte is er meer geld nodig voor randvoorwaarden, zoals conciërges, schone scholen etc. om het lesgeven te optimaliseren. Nog een belangrijk punt zijn de administratieve taken. De huidige leerkracht lijkt wel een klerk die precies moet bijhouden wat hij zal doen, doet en heeft gedaan. Veel leerkrachten ervaren hierdoor werkdruk en raken gedemotiveerd. Ze houden minder tijd over voor hun werkelijke vak: lesgeven aan kinderen."

Weinig reacties

Om de problemen op aansprekende wijze in kaart te brengen, is ook aan diverse andere meesters en juffen van de andere scholen om een reactie gevraagd, maar die reageerden niet of lieten weten niet inhoudelijk op de kwestie te willen ingaan.

Twee dagen dicht

Als de staking van donderdag geen resultaat oplevert, gaan de basisscholen in november waarschijnlijk twee dagen dicht.

Allemaal op handbal bij We HaVe

Tim stak zijn broers en vader aan om ook te gaan handballen

Tim, Gerard, Bjorn en Rick (vlnr).

WEESP Alle vier spelen ze bij We HaVe: vader Gerard en zoons Bjorn, Rick en Tim Tijssen. Waar meestal kinderen hun ouders, of oudere broers en zussen volgen bij het kiezen van een sport, was het hier juist de jongste, Tim, die de rest van het gezin enthousiast maakte.

Bij We HaVe is nog plek voor nieuwe spelers van alle leeftijden

Het is zondagochtend en alle mannen maken zich, zoals elk weekend, op om naar hun competitiewedstrijd te gaan. Tim speelt in de C1, Bjorn en Rick in de B1 en Gerard komt uit voor Heren 2. Vandaag moet er gespeeld worden in Zwanenburg en Amersfoort, dus elkaar aanmoedigen lukt niet. "Volgende week spelen we allemaal thuis, dus dan maken we er een dagje We HaVe van", vertelt Gerard. Hij begon zelf als laatste bij de club, maar is inmiddels helemaal verslingerd aan het spelletje. Toen Tim (13) een jaar of vier geleden eens ging rondkijken voor een leuke sport kwam hij bij We HaVe terecht. Daar kreeg hij een zo enthousiast en warm welkom dat hij lid werd. Grote broers Rick (15) en Bjorn (17) kwamen weleens kijken en raakten ook enthousiast. Zij spelen nu hun tweede seizoen. Gerard ging tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel overstag. "Na 25 jaar niet aan sport gedaan te hebben, was het wel even afzien, maar ontzettend leuk. Je zou het eigenlijk ook gewoon een keer moeten doen, je mag drie keer gratis komen proeftrainen bij We HaVe." De betrokkenheid bij de club is groot. Bjorn is ook scheidsrechter en Gerard is actief in de activiteitencommissie.
Wat maakt handbal nou zo leuk? "Het is fysiek, tactisch, dynamisch en iedereen doet mee aan de aanval en aan de verdediging", vullen ze elkaar aan. Ze spelen allemaal voor de lol, zeggen ze, maar willen wel graag winnen. Helaas was het zondag geen succesvolle dag voor de Heren en de B1. Dat willen ze dus maar het liefst snel vergeten. Tim was vrij.
WeHaVe bestond in april 12,5 jaar. De vereniging heeft 11 teams. Er is nog plek voor nieuwe spelers in alle leeftijden. Dit jaar is er een team F'jes begonnen en de club is bezig om kabouterhandbal op te zetten om kinderen al jong spelenderwijs met de bal te leren omgaan. In de toekomst krijgt de club een accommodatie in de Bloemendalerpolder.

Argus net geen herfst- kampioen

WEESP Het is de korfballers van Argus niet gelukt om de koppositie in hun poule over te nemen van Vlug en Vaardig 2. In een rechtstreeks duel gingen de Weespers ten onder.

De wedstrijd verliep met de nodige emoties, zoals een echte kampioenswedstrijd betaamt. Het door blessures en ziekte geplaagde Argus kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas en keek bij rust tegen een 5-1 achterstand aan. Na rust toonde Argus veerkracht. Het begon steeds beter te lopen en de tegenstander werd het steeds moeilijker gemaakt. Het gevolg was dat Vlug & Vaardig tekenen van paniek vertoonde, zeker toen Argus de achterstand meer en meer verkleinde. Toch bleek de in de eerste helft opgelopen schade te groot om te repareren. Dichterbij dan 9-7 kwamen de Weespers niet.

Mees de Wit vindt draait bij Jong Ajax

WEESP Het draait steeds lekkerder met Mees de Wit bij Jong Ajax. De talentvolle linkeraanvaller uit Weesp was vrijdag belangrijk voor zijn ploeg in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-1) en leverde zijn eerste assist af.

Jong Ajax en Jong FC Utrecht hadden amper afgetrapt of Mees kreeg de bal op links en gaf een panklare voorzet op Siem de Jong, die Jong Ajax een voorsprong opleverde. Later was de Weesper dicht bij een doelpunt. Hij draaide knap weg en schoot, maar het schot werd gekraakt door Jong FC Utrecht-keeper Thijmen Nijhuis. Na de rust was er nog een kans voor de Weesper, waarbij opnieuw de Utrecht-keeper het laatste woord had.

Sportbeleid in aantocht

WEESP De gemeente Weesp werkt aan een nieuw sportbeleidsplan. Dat moet leiden tot een (nog) breder sportaanbod in Weesp.

De buurtsportcoach heeft in kaart gebracht wat er op sportgebied al in Weesp is en waar in de komende jaren op moet worden ingezet. Morgen (12 oktober) wordt het concept besproken met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.

Op weg naar de ijsbaan

WEESP De jeugdleden van STG Viking beginnen 14 oktober fit aan het nieuwe schaatsseizoen op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Afgelopen zomer hebben ze namelijk doorgetraind op skeelers. Op het handbalveld van WeHave, maar ook tijdens een tocht nabij het Naardermeer (foto). Wil je ook schaatsen? Op 21 oktober is er een open dag. Informatie opvragen kan via jeugdcommissie@stgviking.nl.