MuiderNieuws

12 september 2018

MuiderNieuws 12 september 2018


Positieve reacties Vestingplannen

MUIDEN De gemeenteraad is positief gestemd, maar heeft nog enkele vragen over de plannen en het budget voor het herstel van de Oostelijke Vestingwallen en het Vestingplein. Inwoners en raadsleden konden afgelopen week informatie delen en vragen stellen aan wethouder Jan Franx.

De aanwezige inwoners gaven de gemeente een dikke pluim voor het participatieproces. Het plan behelst een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro voor uitvoering van de Oostelijke Vestingplannen en 1,6 miljoen euro voor aanpassing van het Vestingplein tot representatieve entree. Hiervan moet de helft door de gemeente opgehoest worden. Ook moet de gemeenteraad jaarlijks een extra budget van 23.000 euro toekennen voor onderhoud van het groen. De stemming in de raad was behoorlijk positief. Vragen kwamen met name van het Goois Democratisch Platform en 50Plus. De woordvoerder van GDP liet doorschemeren het hele plan wel mooi te vinden, maar trok de noodzaak in twijfel. Beide partijen hebben aangegeven nog vragen te willen stellen aan de wethouder voordat ze over twee weken hun stem uitbrengen. Het plan voor het herstel van de Oostelijke Vestingwallen, zoals het ophogen van de courtines (de wal tussen twee bastions) en het planten van meidoornhagen kan ook op goedkeuring van de inwoners rekenen. Er werd nog wel gemopperd, met name over het voetpad dat onder aan de wallen moet komen. Men vreest inkijk in de woningen.

Pampus decor negende Meet & Match Diner

GOOISE MEREN Het Meet & Match Diner van het Platform Maatschappelijk Verbinden wordt op 1 oktober gehouden op Pampus. Vervoer per boot vanaf Muiden en Naarden is geregeld.

Het Meet & Match Diner is bedoeld om maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, lokale overheden en bedrijfsleven binnen Gooise Meren met elkaar in contact te brengen. Dat doet het Platform via meerdere activiteiten die ze jaarlijks organiseert. Het Meet & Mach Diner is daar al negen jaar een vast onderdeel van. Tijdens het diner worden partijen aan elkaar gekoppeld met als doel een match te maken. Vraag en aanbod worden met gesloten beurs uitgewisseld, waarna een afspraak wordt gemaakt om de match te realiseren. Deelnemers moeten hun vraag en aanbod van tevoren doorgeven. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 24 september via info@pmonb.nl. Informatie op www.platformmvo.nl.

Swing op De Brink trok meer bezoekers dan ooit

Muziek en optredens tijdens Swing op De Brink.

MUIDERBERG Een goede sfeer, topoptredens, het diner was helemaal uitverkocht en er waren meer bezoekers dan ooit. Dat is in een notendop Swing op De Brink 2018. Er kwamen ook mensen uit Muiden, Naarden, Bussum en Amsterdam op af. Die laatste liepen ook mee met 'Muiderberg met Locals'. Zondag werd het festijn afgesloten met een klassiek concert.

Stadsraad

Hier zouden straks de stadstuinen moeten komen. Foto: Yvette de Vries

In twee jaar Stadsraad is veel bereikt, vindt voorzitter Hans van der Steen: van Stadskompas tot mee mogen praten over De Krijgsman.

3

Vrijwilligers gezocht

WEESP De Versa Vrijwilligerscentrale heeft de volgende vacatures.

Vervoer naar sportschool

Voor vier cliënten van Sherpa met een verstandelijke beperking wordt een vrijwilliger gezocht die deze bewoners van het Dichtershof naar One Fitness wil brengen en halen. Zij willen graag op donderdag van 18.00-19.00 uur sporten, maar kunnen hier niet zelfstandig naartoe.

Mantelzorger aflossen

Wellicht dat u met iemand die zorg nodig heeft wat tijd kunt doorbrengen, zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Zo houdt een mantelzorger het beter vol. Er zijn verschillende doelgroepen: ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken, kinderen en jongvolwassenen. Organisatie: Versa Weesp.

Begeleider kookgroep

Voor de begeleiding van een kookgroep voor beginners zoekt de Kreatieve Groep Weesp een kok voor de dinsdagavond van 20.00-22.00 uur, voor 1 of 2 keer per maand van september tot begin mei. Het gaat om 4 tot 8 mensen van uiteenlopende leeftijden met geen tot weinig ervaring.

Kom langs op het vrijwilligersspreekuur op dinsdag van 13.30-14.30 uur op de Papelaan 99. Dinsdag 25 september is het spreekuur extra open van 17.00-20.00 uur. Meer info: vcweesp@versawelzijn.nl / 06- 15875692.

Van de lezers

Van de lezers

Dorpje

In het WeesperNieuws van 29 augustus lees ik dat Guus Kroon een bekende 'Muier' is. Hij schrijft: 'Ik ben hier geboren en getogen en voel me verbonden met Muiden en weet ook veel van de geschiedenis van het dorpje.' Vreemd dat deze geboren Muider spreekt over het dorpje, terwijl je van hem zou verwachten dat hij het niet over zijn dorpje zou hebben, maar over zijn stad, want als geboren Muider hoort hij te weten dat Muiden een stad is en een echte stedeling is er trots op dat te zijn.
Hein en Bep den Hartog

Magneet

Een reactie op de column van Museum Weesp op de gemeentepagina in het WeesperNieuws van 29 augustus: Even los van het feit of men de Magneet Rijwielfabriek mag beschouwen als exemplarisch voor de eeuwenlange verbondenheid tussen Weesp en Amsterdam mis ik in het stukje van Museum Weesp een stukje geschiedenis: De Magneet-fabriek aan de Groenesingel wordt in 1940 door de Duitsers 'Joods' verklaard (Verdoner) en ontmanteld. De bedrijfsruimte wordt gevorderd ten gunste van Fokker. Wat van het bedrijf over is wordt verplaatst naar de Achtergracht. Na een grote brand in 1948 koopt de overgebleven vennoot Van den Berg Villa Casparus, waar Magneet, ook dankzij de productie van vouwfietsen en bromfietsen, een nieuwe bloeiperiode doormaakt. In 1969 wordt het bedrijf, mede wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, verkocht aan Batavus die de merknaam aanvankelijk handhaaft. Na opnieuw een brand in 1976 valt daar uiteindelijk het doek voor Magneet.
Wim Jansen

Autolaadpaal

Het centrum heeft slechts één laadpaal, zo staat in het WeesperNieuws van vorige week. Ikzelf ben al vanaf vorig jaar september bezig een openbare laadpaal in onze straat/wijk te krijgen. Na negen maanden mailen en bellen kreeg ik op 6 juni bericht van de gemeente dat er geen bezwaren meer waren dus: iet geht oan, en vermoedelijk binnen vier weken. Het is inmiddels 4 september en er is nog geen spoor van activiteit of laadpaal te bekennen. Schiet lekker op zo.
H. Braaksma

Weerbericht

Perioden met zon en vrijwel droog, geleidelijk warmer

Begin deze week lag onze regio in het overgangsgebied tussen subtropische en polaire lucht. Woensdag trekt het polaire front over, waarna we volledig in de polaire lucht terechtkomen. Het is dan koel maar meest droog. In het weekend schuift het Atlantisch hogedrukgebied naar het Europese vasteland. De stroming wordt dan zuidelijk. De temperatuur stijgt dan weer iets.

Donderdag en vrijdag

In de nacht naar donderdag kan het wat regenen. Overdag klaart het op. Er zijn perioden met zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 17 à 18 graden. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar circa 7 graden. Overdag is er wat meer bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. Nu en dan schijnt de zon. Het wordt 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Het weekeinde

In het weekeinde blijft het eveneens droog, al is zaterdag een lokaal buitje niet uitgesloten. Er zijn perioden met zon. Er waait een matige wind, geleidelijk krimpend van zuidwest naar zuid. Het wordt minder koel. Zaterdag loopt de temperatuur op naar 19 à 20 graden. Zondag komt de temperatuur weer iets boven de 20 graden. Begin komende week blijft het nog even zacht.

Weetje

Zomer 1959 (59 jaar terug) was nog zonniger dan zomer 2018 en eveneens zeer droog. Na die zomer werd het nog fraaier. September 1959 was de zonnigste september ooit. Er kwamen in die zomer geen hittegolven voor. In zomer 2018 waren het er twee, van 13 en 10 dagen lang, gelijk aan het record van juli 2006 met eveneens twee hittegolven, die 7 en 16 dagen duurden.

Hans van der Steen ziet een bredere rol voor de Stadsraad Muiden

'Democratie kost tijd als je het goed wilt doen'

In twee jaar Stadsraad is veel bereikt, vindt de voorzitter: van Stadskompas tot mee mogen praten over De Krijgsman. Maar er is nog meer te doen.

Op deze plek zouden bijvoorbeeld stadstuinen kunnen komen. Foto: Yvette de Vries

MUIDEN Het gaat goed met de Stadsraad, maar volgens interim-voorzitter Hans van der Steen kan hun rol nog wel wat uitgebreid worden. Nu zijn ze vooral adviserend richting de gemeente, maar voor de toekomst willen ze een grotere vinger in de pap.

"De democratie moet van onderaf komen en niet opgelegd worden en de rol van de Stadsraad mag wel uitgebreid worden", aldus Van der Steen, die zelf tien jaar raadslid en twee jaar wethouder in Muiden was. Desondanks is hij wel zeer te spreken over hoe het een en ander sinds de oprichting in december 2016 verloopt. "We zijn blij met dit college, we voelen elkaar aan en er wordt naar ons geluisterd." Maar meer inspraak, mee kunnen stemmen met belangrijke onderwerpen, en meer samen optrekken met bijvoorbeeld de ambtenaren van Gooise Meren past wel bij de ambitie van de Stadsraad. En dat kost voor beide partijen inzet en tijd.

Van der Steen noemt het participatieproces voor het plan Verder met de Vesting Muiden als een mooi voorbeeld. In de kleine twee jaar dat de Stadsraad actief is hebben ze al flink wat zaken op de rit gezet. Van meepraten over de geluidsoverlast van Schiphol tot deelname aan het overleg over de plannen rondom De Krijgsman. Meest trots is Van der Steen op het bedenken van het Stadskompas. Dit is de langetermijnagenda voor Muiden met allerlei ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen. Daaraan zijn onder meer inwonersavonden gekoppeld waarbij de onderwerpen op de agenda staan. Onderwerpen als de binnenhaven, openbare voorzieningen, maar ook verkeer, veiligheid en toerisme. "Het Stadskompas kan model staan voor andere gemeenten", aldus Van der Steen. "Het moet daarvoor nog wel verder uitgewerkt en ontwikkeld worden." De kern is, volgens de interim-voorzitter, dat je inwoners uitdaagt om te zeggen wat ze willen en de politiek om te luisteren. De paar punten waar op korte termijn de aandacht van de Stadsraad naar uitgaat zijn onder meer het verkeersplan, het parkeerbeleid en het plan om de brug bij de Groote Zeesluis in de wintermaanden automatisch op afstand te bedienen. Zoals het parkeren nu geregeld is, daar zijn ze in Muiden niet blij mee. Er zijn sinds de harmonisatie van de regels voor de hele gemeente onder meer bonnenboekjes voor bezoekers ingevoerd. "Het nieuwe parkeerbeleid moet dit jaar nog geëvalueerd worden. Dat is beloofd", stelt Van der Steen.

Wat de verkeersplannen betreft gaat het vooral om het reguleren van het verkeer door Muiden. "Er zijn in mei en juni metingen gedaan en het is wachten op een voorstel voor regulering." Ook de automatische bediening van de brug is een heet hangijzer in Muiden. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, waaronder allerlei voorzieningen aan de brug en sluis, zijn volgens Van der Steen en vele anderen ontsierend. "We hebben bezwaarbrieven gestuurd naar het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, een gesprek gehad en ze gaan het beeldkwaliteitsplan aanpassen", blikt hij tevreden terug.

'Inwoners uitdagen om mee te praten en politiek om te luisteren'

'Meld ons wat er goed en slecht gaat'

Gemeente houdt groot onderzoek naar leefbaarheid Gooise Meren

De gemeente roept onder meer op onveilige situaties, zoals hier op het P+R-terrein, te melden.

GOOISE MEREN Een groot onderzoek. En vervolgens een vlotte aanpak van knelpunten. De gemeente Gooise Meren gaat de komende maanden hard aan de slag om de 'leefbaarheid' aan te pakken.

"We hopen van al onze bewoners te horen wat er speelt en waar we wat aan moeten doen", roept burgemeester Han ter Heegde bewoners op om mee te doen aan het onderzoek.

Groot onderzoek

'Straks gericht beeld waar we aan de slag kunnen'

Het wordt voor het eerst dat de gemeente zo veel bewoners oproept om mee te doen aan een onderzoek. "Naast de 2500 leden van het burgerpanel gaan we ook nog eens met een steekproef 8000 andere bewoners van de gemeente aanschrijven. We hebben het dus over een vijfde van het totale aantal bewoners van onze gemeente. Dat doen we niet voor niets. Het onderzoek moet ons een goed gedragen beeld geven van wat er goed gaat en vooral ook wat er beter kan", vertelt Ter Heegde in het 'Gesprek met de burgemeester' van BussumsNieuws op GooiTV.

Alles melden

Het onderzoek moet vooral een goed beeld geven van hoe bewoners denken over hun buurt, of ze er fijn wonen en hoe ze denken over onder meer groen en verkeer en wegen. Daarnaast wordt er nog gekeken naar welke overlast bewoners ervaren. "Het kan echt over van alles gaan. Je mag aangeven dat je buurt groener moet, maar ook dat de straat slecht onderhouden wordt of dat er een verkeersonveilige situatie is. Laat het ons vooral weten."

Resultaten

Aan de hand van het onderzoek kan de gemeente aan de slag met het verbeteren van de leefbaarheid en kan er gewerkt worden aan het mooier, veiliger en duurzamer maken van Gooise Meren.

"We hebben straks heel gericht een beeld van waar we aan de slag kunnen gaan. We kunnen natuurlijk niet alles meteen aanpakken, maar we weten wel waar we als eerste mee moeten beginnen. En dat gaan we ook echt doen", belooft Ter Heegde.
Het beantwoorden van de vragen in het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Het invullen gebeurt geheel anoniem.

Naast het grote onderzoek spreekt de burgemeester voor de camera onder meer over de sloop van de villa aan de Huizerweg en de Emmaschool. Het gesprek is deze week te zien op GooiTV en op MuiderNieuws.nl.

'Geredde kikkers redden het niet'

WEESP De uit de Bloemendalerpolder geredde heikikkers en rugstreeppadden maken in hun nieuwe omgeving geen kans. Dat stelt Stichting Flora en Faunabescherming Weesp, aan de hand van een deskundige. De stichting eist dat de Raad van State ingrijpt.

Een deel van de polder wordt bouwrijp genaakt voor nieuwbouwwijk Weespersluis. Omdat er in het gebied beschermde diersoorten voorkomen, had de natuurorganisatie al bedongen dat de zwaar beschermde heikikkers en rugstreeppadden moesten worden gevangen en elders worden uitgezet.

Dat gebeurt ook, er zijn emmers vol kikkers en padden verplaatst, maar het uitzetgebied deugt volgens de stichting en hun deskundige niet. Het zou gaan om een gebied waar al andere beschermde diersoorten leven. Er is daar te weinig voedsel voor nog meer dieren en bovendien is er onvoldoende water voor de voortplanting, zo meent de deskundige van de natuurstichting. Hij waarschuwt: "De populatie zal daar uitsterven".

Stichting Flora en Faunabescherming Weesp wil dat het bouwrijp maken wordt gestaakt en heeft de Raad van State gisteren verzocht de ontheffing te schorsen. Ook ging het in de zitting over het maaien, dat volgens de stichting op het verkeerde moment plaatsvindt. Projectontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder stelt dat alles volgens de regels en in overleg met een ecoloog gebeurt. GEM spreekt van een miljoenenschade als de eis van de natuurorganisatie wordt ingewilligd. Uitspraak over twee weken.

Vrouw scheurt met auto de weg af na black out

Foto: Sjoerd Stoop

WEESP Een vrouw heeft dinsdagochtend een flinke klap gemaakt met haar auto aan de Gooilandseweg (N236). De vrouw raakte na een black out met haar auto van de weg en raakte te water. Een taxichauffeur achter de vrouw zag het voorval gebeuren en schoot meteen te hulp. De vrouw bleef ongedeerd, maar was na het ongeluk vooral erg geschrokken.

'Verkoop groen gaat soepel'

GOOISE MEREN De verkoop van stukjes 'snippergroen' aan bewoners kan niet soepeler dan dat het nu gaat. Dat valt te concluderen na de antwoorden van het gemeentebestuur op VVD-vragen.

De gemeente verkoopt regelmatig stukjes openbaar groen aan buurtbewoners. Soms moet de gemeente echter aanvragen afwijzen, onder meer omdat er kabels en leidingen onder de grond liggen en het verkopen van de grond zou het beheer lastig maken. De VVD vroeg of de verkoop soepeler kan, maar de gemeente zegt dat het al heel soepel gaat. De gemeente verkoopt in principe alle gronden waarbij zij geen belang heeft, zo laat zij weten. Alleen als kabels of leidingen echt een belemmering vormen, wordt er niet verkocht. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw grondbeleid, waarbij de verkoop van 'snippergroen' ook verder bepaald wordt.

9 / 24

'Na bijna tien jaar Grote Kerk wordt het tijd mijn vleugels uit te slaan'

Grote Kerk Naarden moet op zoek naar nieuwe directeur

Marlo Reeders wordt de nieuwe directeur van Stichting Nederland Monumentenland. Ze verlaat de Grote Kerk Naarden en gaat zich landelijk inzetten voor cultureel erfgoed.

Marlo Reeders wil iedereen bedanken voor de samenwerking. Foto: Bob Awick

NAARDEN De bruisende Marlo Reeders bestelt 'het gebruikelijke' bij de Coffee Culture. Ze heeft net de fotoshoot erop zitten als we beginnen aan de terugblik op haar werk als directeur bij de Grote Kerk Naarden. Ze kwam in haar functie van directeur erg heel vaak in het nieuws. Soms moesten we daarmee doseren, zo meende deze redactie. Maar nu pakken we nog een keer uit, want Marlo neemt afscheid. En Naarden gaat haar missen.

'Ik krijg een spin-in-het-webfunctie voor de hele branche'

Een echte netwerker, een op en top Goois vrouwtje, een aanpakker, een regelaar, een eigenwijze tante en een ideeënmachine. Daarbij is ze ook Naarder in hart en nieren. Ze woont sinds kort ook in de vestingstad. Ze kon dus lopend naar haar werk. Onderweg al druk zwaaiend en pratend met de mensen die ze tegenkwam. Eerst een echt lekkere koffie halen bij de Coffee Culture en daarna aan het werk op kantoor in de Sint Annastraat of druk bezig in het archief, door het land of gewoon in de kerk zelf. Marlo was daar waar ze nodig was.
De directeur wist toen ze bijna tien jaar geleden begon heel goed wat de Grote Kerk nodig had: meer publiek, meer bekendheid en reuring. Ze kreeg dit voor elkaar op haar eigen, doortastende manier. Wat begon met een lobby bij een lokaal raadslid van GroenLinks voor het herinrichten van het kerkplein, groeide uit tot het binnenharken van miljoenen aan subsidie. Want als Marlo ergens voor gaat, dan zet zich daar met hart en ziel voor in.
"Ik heb altijd met zo ongelooflijk veel plezier mijn werk gedaan. Ik heb de lat altijd hoog gelegd en ik ben iemand van ideeën. Mijn werk kon ik doen dankzij zo veel mensen waar ik goed mee heb samengewerkt. Mijn collega's van de kerk, alle vrijwilligers, maar ook alle mensen eromheen. Van de contacten met de gemeentewerkers, de verkeersregelaars, stadspromotor Saskia Simons. Te veel mensen om op te noemen. Velen hebben mij op cruciale momenten ondersteund", zegt ze dankbaar.

Naarden en Marlo zijn echt aan elkaar verbonden. Twee jaar geleden riep deze krant haar, samen met de andere betrokken vrijwilligers, uit tot Naarder van het Jaar. Dat was voor haar inzet voor het evenement De Nacht van Naarden. We zien de betrokkenheid ook terug in de jubileumtentoonstelling waarbij Naarders hun herinneringen aan de Grote Kerk delen. "We hebben zulke leuke foto's, verhalen, zelfs trouw- en doopjurken van Naarders mogen ontvangen. Dat is zeker een aanrader om te gaan bekijken." Het jubileumjaar betekent dat het Tongewelf 500 jaar bestaat en dat Stichting Grote Kerk Naarden en ook Vereniging Stichting Vrienden van de Grote Kerk Naarden beide hun 25-jarig bestaan vieren. Marlo werkt nog aan het ontsluiten van archiefmateriaal rondom deze gebeurtenissen en binnenkort worden die toegankelijk via speciale Kijk in de Kerk Routes door de kerk.
Vragend naar de hoogtepunten uit haar carrière kan de directeur verhaal na verhaal vertellen. De verduurzaming van het gebouw waarvoor ze subsidie aanvroeg en ook kreeg, brengt een glimlach op haar gezicht. "Verwarming, tochtdeuren, het lichtplan: het was hard nodig." Ook kreeg ze geld voor de restauratie van twee orgels. Ze gebruikte spaargeld voor de aanschaf van nieuwe kerkstoelen. Via crowdfunding kon ze een oud schilderij van Jan Jacob Schenkel met daarop de kerk aankopen. Ook het 500 jaar oude houten beeldje 'Het Gooisch Vrouwtje' wist Marlo door hemel en aarde te bewegen vanuit het depot van het Rijksmuseum naar Naarden te krijgen.
En wat te denken van de enorme professionaliseringsslag die is gemaakt bij het inzetten van coördinatoren en het indelen van teams van vrijwillige medewerkers? Aan de Matthäus-Passion heeft ze speciale herinneringen, maar ook veel stressmomenten beleefd. "Net na de aanslag in Brussel moest hier de beveiliging enorm worden opgeschaald. Toen zat ik 'm wel te knijpen, maar ik beleefde ook heel veel plezier aan de samenwerkingen en iedereen wist precies wat er moest gebeuren." Haar meest recente project, het inzamelen van geld voor een nieuw dak, is ook goed van de grond gekomen. "Er is al bijna 2 miljoen euro binnen en samen met het geld van jarenlang vlijtig opzijzetten is er nog een half miljoen gespaard. Nog een kwart miljoen te gaan, maar dat wordt een taak van de nieuwe directeur. Het leuke hieraan is dat de steigers vanaf volgend jaar zomer publiekelijk toegankelijk worden, zodat men langs het hoogdak kan lopen."
Een mooi moment om te gaan, vindt ze zelf. "De nieuwe functie is zo ontzettend op mijn lijf geschreven, ik kon er gewoon niet omheen. Ik had best nog tien jaar plannen voor de Grote Kerk kunnen maken, maar het wordt tijd om mijn vleugels uit te te slaan. Ik heb mij met hart en ziel ingezet en blijf dat doen voor cultureel erfgoed. Maar nu niet alleen voor kerken, maar ook voor allerlei andere monumenten. Ik krijg een spin-in-het-webfunctie voor de hele branche en wil zorgen dat kennis wordt gedeeld en men elkaar helpt en er een duurzame relatie ontstaat met het publiek. Ik heb er heel veel zin in."

Door zijn werk als Maatje heeft Nico Pronk er vrienden bij gekregen

Nico Pronk helpt nieuwkomers in Weesp op weg

Maatjes zijn mensen die anderen helpen. 'Weesp doet Goed' moet 100 nieuwe Maatjes opleveren. Nico Pronk is het al: hij begeleidt statushouders.

Nico Pronk helpt een Eritrees gezin bij het bereiden van Nederlandse producten, zoals dit visje van de markt. Foto: Marieke van Veen

WEESP Het begon allemaal met het inzamelen van wat spullen voor nieuwkomers. Nu steunen Nico Pronk en zijn partner Nol diverse mensen heel intensief zodat ze zich hier kunnen redden.

"Als je mensen eenmaal leert kennen, word je erin gezogen", zegt Nico als je hem vraagt waarom hij en zijn partner bijna dagelijks in de weer zijn om nieuwkomers terzijde te staan. Vijf jaar geleden raakte hij betrokken bij mensen die als statushouder in Weesp kwamen wonen. Nico en Nol zamelden spullen in voor mensen die net een huis hadden gekregen en al snel zetten zij zich ook in voor taalmaatjes, mensen die regelmatig een uurtje met nieuwkomers Nederlands praten om de taal te oefenen. Dit netwerk is inmiddels overgedragen aan de bibliotheek, maar het werk als maatje van nieuwkomers bleef. "Het begint als taalmaatje, maar al snel doe je meer. Eens mee naar de dokter, school, of consultatiebureau. Samen boodschappen doen of helpen met formulieren en mensen wegwijs maken in het (school)systeem. Want dat hebben we wel gemerkt, wat zijn er veel ingewikkelde regels en wat loop je vaak tegen bureaucratie aan." Nico zit ook in de Adviesraad Sociaal Domein en kan daar vaak melden hoe regels uitwerken in de praktijk en hoe moeilijk die de dingen soms maken.

De hulp is vaak ook heel praktisch. "We begeleiden bijvoorbeeld een jongeman die hier alleen heen gekomen was, zijn vrouw kwam later. Toen ik eens in de koelkast keek, zag ik dat hij niet goed wist wat hij aan moest met de producten. We hebben toen een paar keer samen gekookt, leerde ik hem gehaktballen bakken. Ook met een Eritrees gezin kook ik soms samen om de producten te leren kennen." Door dat intensieve contact krijg je vaak een band, heeft Nico gemerkt. "Met sommige mensen heb je een grote klik en dat worden vrienden. Het is heel mooi om op deze manier andere mensen en hun cultuur te leren kennen. Maar ik laat ook zien hoe onze cultuur in elkaar zit, wat je wel en niet kunt doen. Bij één gezin konden we voor één middag in de week de kinderopvang niet rondkrijgen. Nu passen wij op. Heerlijk om te doen. Je leert er zelf ook van, het verrijkt je."

'Het is echt leuk om vaker samen
dingen te doen'

Met sommige mensen heeft Nico wel een paar keer per week contact; dat klinkt als een dagtaak. "Welnee, dat doe je gewoon tussendoor. Wij zijn gepensioneerd en hebben we zeeën van tijd, maar ook toen ik nog werkte lukte dat prima. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt en kunt doen." Een maatje zijn is verrijkend, maar je maakt ook moeilijke dingen mee. Bijvoorbeeld als het moeizaam gaat bij een gezinshereniging, of als er een overlijden is. "Dat is moeilijk en daar moet je echt even van bijkomen. Maar ook dat hoort erbij", vindt Nico. "Soms ontstaat er echt een vriendschap, andere mensen laat je los als ze het zelf redden. Natuurlijk kun je ook heel incidenteel eens iemand helpen, prima, maar het is echt leuker om vaker samen dingen te doen. Eerst contact maken, van daaruit komt vanzelf meer."

Op 22 september is Nico ook betrokken bij de organisatie van 'Weesp doet Goed' op het plein bij Blokker. Hij heeft mensen uit Eritrea bereid gevonden om hun traditionele koffieritueel te laten zien en hun speciale brood te laten proeven. Nico is er zelf ook, en als mensen vragen hebben over hoe dat nou is, Weesper Maatje zijn, vertelt hij er graag over.

Op eenzame hoogte

Foto: Sjoerd Stoop

WEESP Weesp van boven. Je kunt uren turen over onze stad. En waar kun je dat beter doen dan op een van de hoogste punten: de Laurentiuskerk.

Dat er momenteel druk gebouwd wordt aan de kerk heeft zo zo'n voordelen. Want terwijl je normaal gesproken natuurlijk niet boven op de kerk kunt staan, kan dat met alle steigers om de kerk nu wel. Als je tenminste geen hoogtevrees hebt.

Foto: Sjoerd Stoop
Foto: Sjoerd Stoop
Foto: Sjoerd Stoop
Foto: Sjoerd Stoop
Foto: Sjoerd Stoop
Foto: Sjoerd Stoop

De Laurentiuskerk wordt momenteel van kerk omgetoverd tot appartementen, brouwerij met proeflokaal en een yogastudio. Op het allerhoogste puntje komt een hotelkamer. Mocht je zelf in het echt van dit uitzicht willen genieten, dan moet je nog heel even geduld hebben.

Marjan Ockeloen: 'Wij willen mensen laten voelen dat ze erbij horen'

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek bevordert sociale contacten

Stichting Maatjesproject verzorgt iedere woensdag Ontmoet & Groet in Gebouw Papelaan 99. Foto: Pixabay

door Marieke van Veen

WEESP Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek is een vrijwilligersorganisatie voor volwassenen in een isolement met een beperkte of geen sociale omgeving. Directeur Marjan Ockeloen vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

Wat kan het Maatjesproject voor mensen betekenen?
"Onze maatjes bieden mensen in een sociaal isolement een-op-een-contact door eens per week of eens per twee weken af te spreken voor een kop koffie, een wandeling, een rondje over de markt of iets dergelijks. Het gaat om een wat langere verbinding van een half jaar tot een jaar. Binnen dat traject bevorderen we sociale contacten door mensen mee te nemen naar een koffie-inloop of een buurthuis, zodat ze anderen leren kennen en uit dat isolement komen. Daarnaast hebben we sinds anderhalf jaar een inloop in gebouw Papelaan 99. Ontmoet & Groet heet dat, elke woensdag van 13.00 tot 15.30 uur. Mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een praatje en om 14.00 uur start er een gezamenlijke activiteit waar de bezoekers aan mee kunnen doen als ze dat leuk vinden. Denk aan een fietstocht, een wandeling, een creatieve workshop of gedichten voorlezen. Hier komen mensen van alle leeftijden, achtergronden en nationaliteiten op af, met als gemeenschappelijke deler dat ze het moeilijk vinden om contacten te leggen. Wij helpen ze daarbij en zorgen ervoor dat iedereen een gezellige, fijne middag heeft."

'Ondanks alles vallen er nog steeds mensen tussen wal en schip'

Hoe komen mensen bij jullie terecht?
"Vaak vanuit de hulpverlening of de huisarts wijst zijn patiënt op ons bestaan. Wij willen wel dat mensen zichzelf aanmelden, zodat duidelijk is dat ze dit zelf graag willen. Wij zijn ook erg blij met het Weesper netwerk 'Voor Elkaar'. Er is binnen Weesp veel op het gebied van informele zorg, maar er zijn nog steeds mensen die tussen wal en schip vallen. Als alle organisaties elkaar goed kennen, is de kans groter dat elke hulpvrager op de juiste plek terechtkomt."

Hoeveel Weespers helpen jullie nu?
"Ons Ontmoet & Groet-bestand bestaat uit circa 18 mensen, maar niet iedereen komt elke week en dat hoeft ook helemaal niet. Meestal zijn er 12 of 13 personen. Daarnaast hebben zo'n tien tot vijftien Weespers een maatje voor een-op-een-contact."

Wat is jouw drijfveer om dit te doen?
"Ik werk al heel lang voor Stichting Maatjesproject en ben zelf ook vaak aanwezig bij de Ontmoet & Groet in Weesp. Mensen vertellen dan weleens hoe fijn ze het vinden dat ze een plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan en zichzelf kunnen zijn. Dat vind ik heel belangrijk: dat mensen voelen dat ze erbij horen."

Wakeboardkanjers, kunstgras en ander sportnieuws

Argus begint het nieuwe seizoen met het langgewenste eigen korfbalveld.

WEESP De 10-jarige Lieke Ketelaars uit Weesp is afgelopen weekend Nederlands Kampioen wakeboarden geworden in Veendam. Na een spannende finale nam zij de beker in de categorie meisjes onder de 12 jaar mee naar huis. Haar vader Pascal boekte ook succes: hij werd derde in de categorie Masters.

Nieuw kunstgras

Korfbalvereniging Argus begint het nieuwe seizoen met het langgewenste eigen kunstgrasveld. Het veld is onderdeel van het vernieuwen van de kunstgrasvelden van Sportpark Papelaan. FC Weesp moet nog even geduld hebben. Het werk aan het vervangen van het derde veld duurt langer dan gepland - waarschijnlijk nog twee tot drie weken, meldt de club.

FC Weesp in strijd om beker van de mat gespeeld door BFC

FC Weesp krijgt klop

FC Weesp 1 heeft zaterdag in de strijd om de beker een slechte beurt gemaakt tegen BFC. De Weespers werden compleet van de mat gespeeld: 6-1. FC Weesp kwam voor rust op voorsprong uit een vrije trap van Milan Geertsma. BFC, de ploeg van oud-FC Weesp-trainer Karel Knaap, bekwam snel van de schrik en maakte een gelijkmaker. Na rust was BFC heer en meester en scoorde keer op keer. De Weespers leken opgelucht toen de scheidsrechter affloot.

Zwem4daagse

Zwemclub Triton houdt eind deze maand de Zwemvierdaagse in het Victoriabad. Deelnemers kunnen kiezen uit: 250 meter (10 banen), 500 meter (20 banen), 1000 meter (40 banen) en 1500 meter (60 banen). De zwemdagen zijn maandag 24, dinsdag 25, donderdag 27 en vrijdag 28 september tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Na afloop ontvangt iedereen een medaille. Deelname kost € 8,- in de voorverkoop of € 10,- bij aanvang van de eerste dag. Online inschrijven is mogelijk via www.zwem4daagse.nl. Deelnemers moeten in het bezit zijn van minimaal het A-diploma. Info: www.triton-weesp.nl.

Grote Clubactie

Vanaf aanstaande zaterdag gaan er weer clubleden op pad om loten van de landelijke Grote Clubactie te verkopen. Tachtig procent van de opbrengst gaat direct naar de verenigingen. Zij kunnen hiervan nieuwe materialen aanschaffen of (jeugd)activiteiten organiseren. Dit jaar doen in Weesp de volgende acht clubs mee: Badmintonclub Weesp, voetbalvereniging FC Weesp, Mixed Hockey Club Weesp, Tafeltennisvereniging The Victory, Volleybalvereniging Oberon, Weesper Zwem- en Waterpoloclub Triton, handbalvereniging WeHave en omnivereniging WVGV. Een lot kost 3 euro per stuk. De hoofdprijs is 100.000 euro.

Monumentendag

WEESP Weespers van alle leeftijden maakten afgelopen zaterdag gebruik van de gelegenheid om de mooiste lokale monumenten eens van binnen te bekijken.

Nationale Open Monumentendag in Weesp is bovendien veel meer dan slechts de deuren openzetten. De meeste beheerders of eigenaren brachten met bijzondere activiteiten de geschiedenis van Weesp tot leven. Er waren tentoonstellingen, rondleidingen, exposities, spelletjes en verhalenvertellers in klederdracht.
Dat leverde in combinatie met het fijne nazomerweer tal van mooie foto's op. Op deze pagina een selectie van de foto's van Sjoerd Stoop en Maurice Kapteijn. Meer foto's zijn te vinden op:

www.weespfoto.nl

www.weespernieuws.nl

18 / 24

Schuttersdag op het Nederlands Vestingmuseum.

Vrijdag 14 september

Lezing over wijn

19:30 uur | Amaris de Veste Naarden

Lezing over wijn met vinoloog Olav Meyknecht met een kleine wijnproeverij. Restaurant open vanaf 19.00 uur. Kosten 5 euro inclusief kopje koffie/thee en wijnproeverij.

Healing Satsang Night

20:00 uur | Praktijk Caroline Bun Coaching Bussum

Toe aan een wonderlijke avond? Dan moet je dit een keertje meemaken. Je kunt een korte healing of inzicht ontvangen en je onderdompelen in magische muziek. Ook is het een laagdrempelige manier om met Caroline en Maurice kennis te maken als je coaching of een van hun bijzondere workshops overweegt.

Zaterdag 15 september

Samen lunchen

12:30 uur | Brownies & Downies Bussum

Zoals gewoonlijk op de derde zaterdag van elke maand. Nu gaan we naar Brownies en Downies aan het Julianaplein in Bussum. De consumpties zijn voor eigen rekening en worden apart afgerekend. Aanmelden noodzakelijk vóór 13 september bij Lidemey, 035-888 99 59.

Zondag 16 september

Schuttersdag

14:00 uur | Vestingmuseum Naarden

De kanonniers nemen je mee terug in de tijd en laten je de geschiedenis zelf ervaren. Tot 16.00 uur laten de kanonniers het vestinggeschut bulderen.

Maandag 17 september

Taallessen

17:30 uur | Koepelkerk of Mariakerk Bussum

De cursus lezen en schrijven voor mannen begint weer. Het gaat om mannen van zowel autochtone als allochtone afkomst, die hun Nederlandse taal willen verbeteren. Er kan ook extra geoefend worden voor de inburgering. Aanmelden bij Gerda Franken, 06-207 42 117.

Dinsdag 18 september

Vivium Kenniscafé

19:30 uur | Vivium de Zandzee Bussum

Welke rol kan voeding spelen bij het bevorderen van gezondheid van ouderen? En zijn er verschillen tussen de voedingsbehoeften van jongeren en ouderen? Dat zijn enkele vragen waar we tijdens het Vivium Kenniscafé op ingaan. Meer info op www.vivium.nl/kenniscafe.

Woensdag 19 september

Vroege Vogel Yoga mét pit!

7:15 uur | YogaYvonne Naarden

Ben je een vroege vogel en herken je dit? Het gevoel geen grip te hebben op je tijd en je weet niet wat je eraan kan doen? Op zoek naar meer ruimte in hoofd, adem, lichaam én je agenda? Jouw inspanning is: één uur per week eerder opstaan om naar jouw Vroege Vogel Yoga les yoga te gaan.

Mahjong… Steengoed!

10:00 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

Mahjong is een gezelschapsspel, waarbij vier spelers het tegen elkaar opnemen. Spannend, uitdagend en lang niet zo ingewikkeld als het lijkt. Je kan Mahjong in één dag leren, maar hoe lang je het ook speelt, je ontdekt steeds weer nieuwe mogelijkheden. Gratis beginnerscursus? Stuur mail naar koencmb.vandijk@gmail.com.

Wandeltochten

13:00 uur | WOC Bellefleur Naarden

De duur van de wandelingen bedraagt ca. 1,5 uur. Geen kosten. Vertrek: bij WOC Bellefleur aan de Mackaylaan 11a in Naarden. Inlichtingen: Gré Poort: 035-695 16 86 of bezoek de website: wwww.wocbellefleur.nl.

Open dag op de peuterspeelzaal

14:00 uur | Peuterspeelzaal Dol-fijn Bussum

Kom een kijkje nemen bij peuterspeelzaal Dol-fijn! Van 14.00 tot 16.00 uur kan je peuter knutselen en spelen. Voor ouders is er een schmink-workshop. En natuurlijk kun je al je vragen stellen over de peuterspeelzaal aan de pedagogisch medewerkers.

Schakeldiner

16:45 uur | Wijkpost De schakel Naarden

Heerlijk 3-gangendiner. Kosten zijn 8 euro inclusief drankjes. Opgeven in De Schakel of bij R. de Beer, 0294-777 906.

Open Eettafel

17:30 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

Gezellig samen eten in wijkcentrum de Uit-Wijk. Voor 10 euro krijg je een heerlijke maaltijd. Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met Jannie: 035-693 20 77.

FitStap trainingen Gooise Meren

19:00 uur | WOC Bellefleur Naarden

FitStap is een nieuw, uniek beweegprogramma. Met FitStap voel jij je in 12 weken (weer) fit en vitaal. Daarbij is niet alleen voldoende beweging belangrijk. Juist de combinatie van een gezonde geest in een vitaal lijf staat centraal. En daarbij gaan wij jou helpen. FitStap is er voor elke conditie.

Lezing Historisch Café

20:00 uur | deMess Naarden

Drie medewerkers van de Stichting Monumenten Bezit (SMB), sinds januari 2016 eigenaar van de vesting Naarden, geven een toelichting over aspecten van het onderhoud en het beheer van de vesting. Uit tekeningen die in het archief zijn gevonden, blijkt dat de vesting er heel anders heeft uitgezien.

Donderdag 20 september

Laatste orgelconcert

20:15 uur | Grote Kerk Naarden

Laatste orgelconcert van het zomerseizoen in de Naardense Grote Kerk. Wybe Kooijmans speelt een verzoekprogramma.

'Groene verf op geniegebouwen blijkt historisch gezien veel blauwer te zijn'

Door het hele land kan de kleur groen worden aangepast

Het groen dat wordt gebruikt op de monumenten in de Vesting blijkt historisch gezien niet de juiste kleur te zijn. Het hoort veel blauwer.

Links op het luik de kleur zoals deze hoort, achter Lenneke het huidige vestinggroen. Foto: Bob Awick

NAARDEN Lenneke Willemstein is de ontdekker van het kleurmysterie. Het lijkt voor een leek misschien niet zoveel voor te stellen, maar de architectuurhistorica kan zich voorstellen dat haar ontdekking ook landelijk een verandering in gang zal zetten. "We weten nu echt hoe de kleur vroeger was. De kleur werd niet alleen hier in Naarden gebruikt, maar zat waarschijnlijk op honderden objecten door het hele land."

'Kantoorruimtes, fietsenwerkplaats en verhuizing VVV'

Lenneke is in dienst van de Stichting Monumenten Bezit (SMB), eigenaar van de vestingwerken. Al een tijd is de SMB bezig met het opknappen van de vestingwerken. Tijdens het schilderwerk werd bij een van de oudste deuren uit de Vesting een vreemde kleur rood aangetroffen. "Dat was bij de waterpoort op Oud Molen (het vestingwerk te zien vanaf de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van het Arsenaal). Wij wilden graag weten wat die rode kleur daar deed, hoe oud de rode verfresten waren en om wat voor verf het ging. Een kleurenonderzoeker is hiermee aan de slag gegaan." Toch kon Lenneke, ze is architectuurhistorica van huis uit, het niet nalaten om zelf ook eens wat onderzoek te doen. Haar hart maakte dan ook een sprongetje toen ze in het Nationaal Militair Museum stuitte op de 'Algemene Voorwaarden voor de dienst Genie'. "In de AV stond precies vermeld welke kleur buitenhoutwerk kreeg in de periode 1872-1922. Ook vond ik in het bestek van de verbetering van de vesting (1875 en 1877) dat er geen andere bepalingen waren, dus dit besluit gold zeker voor Naarden Vesting." Met haar onderzoek heeft ze precies kunnen achterhalen hoe de mengverhouding van het chromaatgroen (felgroen) en Spaans groen (blauwig) was.
Na al het onderzoek is er overigens nog geen antwoord gekomen op de eerste vraag: wat deed die rode kleur op die oude deur? "Het zou kunnen dat dit al een hergebruikte deur van voor 1875 was. Maar dat zullen we nog verder onderzoeken."
De SMB heeft de afgelopen tijd al bij diverse schilderwerken het monumentengroen gebruikt. "We moeten even kijken of we dit monumentengroen nu al overschilderen of dat we dat later gaan doen. Het is zo dat iedere vijf jaar alle deuren en luiken geschilderd moeten worden. We gaan in ieder geval de komende tijd de historische kleur toepassen, te beginnen bij bastion Nieuw Molen en Ravelijn 6. " De kleur isal te zien op een luik van P-accent (het gebouw te zien vanaf de Kapitein Meijerweg).
Lenneke gaat de komende tijd proberen de kleur met de originele pigmenten te laten namaken. Deze kleur 'vestinggroen' of 'Naardengroen' - de naam staat nog niet vast - zal de komende vijf jaar op meer dan zestig objecten in de Vestingstad terug te zien zijn. En wellicht ook op andere geniegebouwen door het hele land.
De SMB zit verder niet stil. Het metselwerk wordt nu gedaan en diverse militaire gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Jeroen van der Werf geeft een opsomming: "Gebouw P-accent wordt een kantoorruimte, we wachten alleen nog op een vergunning. Voor Q-accent zijn we bezig met een huurder. Deze beide gebouwen (te vinden over het bruggetje van de Utrechtse Poort) vallen mee qua condities omdat er veel in gestookt is. Voor Bastion B op Nieuw Molen hebben we al een huurder gevonden: een fietsenmaker. En verder speelt er veel rondom Bastion Oranje (Oostwalstraat). Dat willen we opknappen in samenhang met de Gele Loods. De loods willen we gebruiken als nieuw onderkomen voor het Vestingmuseum en de VVV. Om dat voor een lage prijs te kunnen verhuren zijn er inkomsten nodig via de exploitatie van Bastion Oranje. We werken hiernaartoe in een project waarbij we veel overleg voeren met de buurt en de gemeente."

Wie meer wil weten over de SMB en het kleurenonderzoek is welkom op 19 september bij het historisch café in Podium deMess.

'Weg met vooroordelen over mishandeling'

Confronterende portretten bij het station

Een van de portretten uit de serie #ZIE. Foto: Judith Keessen

door Marieke van Veen

WEESP 'Had je het niet kunnen voorkomen?' 'Waarom ben je na die eerste klap niet meteen weggegaan?' Volgens fotografe Judith Keessen moeten slachtoffers van huiselijk geweld zich nog te vaak verantwoorden. Daar wil ze vanaf: "De focus zou op de daad moeten liggen. Die moet de wereld uit."

Keessen noemt de zaak Anne Faber als voorbeeld. Ze kan er nog steeds kwaad om worden: "Dat er mensen zijn die zeggen: Waarom gaat ze ook zo'n eind fietsen in d'r eentje? Dat is toch vragen om problemen? Nee dus! Mensen mogen elkaar gewoon geen pijn doen. Ook binnen een relatie niet."

Er hangen ook twee daders bij: 'uit de quotes blijkt wel wie dat zijn'

'Mensen als jij en ik'

Keessen was zelf ooit slachtoffer van huiselijk geweld en heeft een lang en gewelddadig huwelijk achter de rug. Maar daar wil ze verder liever niet veel over zeggen. "Want dit gaat niet om mijn verhaal. Dat is slechts één verhaal. Mijn expositie #ZIE is zonder op de details in te gaan een verzameling van vele verhalen, in foto's en korte quotes. Die laten zien dat de slachtoffers mensen zijn zoals jij en ik. Vrouwen en mannen, van alle leeftijden."

Sinds gistermiddag zijn er vijftien portretten uit Keessens #ZIE-serie te zien bij het station. Daar hangen ook twee daders tussen. "Uit de quotes kun je opmaken wie het zijn. Ik heb ze pas later aan de expositie toegevoegd. Gaandeweg vond ik dat zij er ook tussen hoorden. Want ook voor de daders geldt dat het mensen zijn 'zoals jij en ik':. Aan hun uiterlijk is niet te zien dat zij hun handen niet thuis konden houden."

één op de drie vrouwen

Keessen hoopt met haar tentoonstelling de ogen van mensen te openen en de discussie op gang te krijgen. "Huiselijk geweld is níet ver van je bed. Het overkomt één op de drie vrouwen. Één op de drie! Dat is dus echt op grote schaal, en bovendien binnen alle lagen van de bevolking. Dus ook in jouw omgeving worden mensen mishandeld. Met mijn foto's wil ik mensen in een gewelddadige situatie laten zien dat je daar uit kunt komen. En anderen hoop ik ertoe aan te zetten om de helpende hand toe te steken."

Regiocampagne

De expositie is onderdeel van een campagne van de regio Gooi en Vechtstreek tegen huiselijk geweld en reist de komende maanden door naar onder meer Huizen, Hilversum, Naarden, Bussum, Blaricum, Laren en Eemnes.

Mosselfeest in de Slijkstraat

WEESP De ondernemers van het achterste deel van de Slijkstraat (richting Vecht) houden zaterdag 15 september een mosselfeest.

In de straat staan lange tafels waar bezoekers 's middags kunnen aanschuiven voor een kilootje mosselen. Dit kost, inclusief brood en sausjes, € 9,95 per persoon. Het is de derde keer dat de ondernemers dit evenement organiseren.

Jazzmiddag in Plofhuis7

WEESP Jazzliefhebbers komen zondag 16 september aan hun trekken in Plofhuis 7 op Fort Uitermeer. Daar treedt die middag het Michiel Buursen Trio op.

De formatie bestaat naast pianist Michiel Buursen uit Taco Nieuwenhuizen op bas en Wim Kegel op drums. Gastsolist: saxofonist Thijs van Otterloo. Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 10,-: kaartverkoop@plofhuis7.nl of bij de entree.

Vivium wil kerstmarkt opfrissen

WEESP Vivium De Hogeweyk zoekt nieuwe kraamhouders voor de jaarlijkse kerstmarkt.

Vivium houdt elk jaar een kerstmarkt, Om het evenement aantrekkelijk te houden, wil Vivium het aanbod opfrissen. Mensen die (kerst)cadeautjes, sieraden, kerststukjes, lekkernijen en dergelijke willen verkopen, kunnen een kraam huren voor € 7,50. Bij aanmelding voor 1 november is de tweede tafel de helft van de prijs. Reserveren: uitbureauhogewey@vivium.nl / 0294 - 210500. De kerstmarkt is op 12 december.

Zinginns in de synagoge

WEESP Zangeres, pianist en dirigent Hanneke Huibers komt met een serie 'Zinginns' in de synagoge.

Zaterdag 22 september om 14.00 uur is de eerste. De deelnemers worden door begeleid door Huibers, maar er wordt ook a cappella gezongen. Het gaat om wereldmuziek, klassiekers en heerlijke inzingers. Aanmelden: hhuibers@telfort.nl. Tarief: € 15,- per Zinginn, € 50,- voor de serie van vier.

Lezersfoto: Molen 't Haantje in het avondrood

Foto: Desiree van Rietschoten

WEESP Toen Desiree van Rietschoten vorige week op een avond Smal Weesp passeerde, leek ze uit te kijken op een levend schilderij. Molen 't Haantje, de Korte Stammerdijk en het Buitenveer in het avondrood, dat leverde deze fraaie foto op. Ook in de krant met een lezersfoto? Stuur 'm met een korte beschrijving naar redactie@weespernieuws.nl.