MuiderNieuws

7 januari 2015

MuiderNieuws 7 januari 2015


'Dit is nog nooit gebeurd'

De beschadigde snoeren in de boom. Foto: Stichting Muiderbergse Feesten

Kerstboom Brink doelwit vandalen in verder rustige oudejaarsnacht

door Christian Pfeiffer

MUIDERBERG - Tijdens oudejaarsnacht is de kerstboom op de Brink in Muiderberg het doelwit geworden van vandalen. Het snoer met lampjes werd uit de boom gehaald en deels vernield. Een opmerkelijke gebeurtenis in een verder rustig verlopen nieuwjaarsnacht.

"Ik snap er niks van. Dit is nog nooit gebeurd", zo vertelt Peter Wegman van de Stichting Muiderbergse Feesten. Op nieuwjaarsdag bleek de kerstboom doelwit te zijn geworden van vernieling. Het snoer met ledlampjes, dat net vorig jaar was vernieuwd, was uit de boom getrokken en een aantal lampjes was vernield. Zonde, zo concludeert Wegman. De schade valt wel mee, een paar tientjes. De lampjes zijn teruggehangen en konden kort daarna weer aan.

De echte reparatiewerkzaamheden beginnen vandaag, als de boom weer wordt weggehaald. "Wat me meer zorgen baart, is dat dit überhaupt is gebeurd. Dat is voor het eerst", zo vertelt Wegman.

Heftige reacties op Facebook nadat de Muiderbergse Feesten melding maakte van het feit. Van: "Wat een narigheid weer! Hij was juist zo mooi!", tot "Treurig" en "Lijkt heel stoer als je met een groep bent... Persoonlijk vind ik het diep triest..."

De stichting hoopt dat de daders zich melden. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De jaarwisseling in Muiden is rustig verlopen. Er werden geen grote incidenten gemeld. Ook de brandweer kon genieten van een rustige avond. Aan de Kazernestraat werd pas in de ochtend op nieuwjaarsdag een containerbrand gemeld. Wel werd een auto vernield aan de G.A. Heinzelaan in Muiderberg. De kofferbak werd bekrast.

Vrijdag: kerstbomen- verbranding

MUIDEN - De kerstboomverbranding is vrijdag weer in Muiden en Muiderberg. Muiden is de enige gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek waar dan ook geen inzameling van kerstbomen door de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) plaatsvindt.

De kerstboomverbranding gebeurt onder begeleiding van de brandweer Muiden en Muiderberg. Net als ieder jaar staat er voor alle kinderen die dit spektakel bijwonen weer iets lekkers klaar om te nuttigen bij het vuur. De kerstbomen kunnen vrijdag vanaf 18.00 uur worden ingeleverd bij de Schapenkaai of de IJsselmeerweg. Om 19.00 uur worden beide vuren ontstoken.

De bomen kunnen ook tot uiterlijk morgenmiddag langs de kant van de weg worden gezet. 's Avonds zal de brandweer een groot deel van de bomen ophalen en verzamelen voor de kerstboomverbranding op vrijdag. De locaties voor de verbranding zijn in Muiden de Noordpolderweg aan het begin van de Schapenkaai en in Muiderberg bij de bocht IJsselmeerweg, aan de rand van Buitendijke.

Zo komt Florisberg er uit te zien

Foto: Christian Pfeiffer

MUIDERBERG - Zo komt het nieuwe Florisberg er waarschijnlijk uit te zien. De gemeenteraad buigt zich deze week over de nieuwbouwplannen.

De impressie is onderdeel van een dik pak papier over de plannen om Florisberg te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Helemaal eigentijds en ingericht zodat ouderen straks een kamer met zorg kunnen huren. Het huidige pand ombouwen kan niet. De bewoners gaan tijdelijk naar Bussum. Eind deze maand beslist de gemeenteraad of ze groen licht geven.

CJG blijft

MUIDEN - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Muiden blijft gewoon bestaan. Ouders, kinderen en jongeren uit Muiden en Muiderberg kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden.

Elke woensdagochtend is er een spreekuur in de Rijver van 10.00 uur tot 11.00 uur. Dit spreekuur kan alleen op afspraak bezocht worden. Dat kan via www.cjgmuiden.nl of mail info@cjgmuiden.nl.

4

klachten zijn er uit Muiden binnengekomen op vuurwerkoverlast.nl

Nieuw zorgbeleid kent integrale aanpak

'We hebben goed beleid, prima mensen en genoeg geld'

De wethouders Boekhoff en Van Ramshorst hebben het vertrouwen dat de transitie goed verloopt. Foto: Bob Awick

MUIDEN - Wie zorg nodig heeft, moet nu aankloppen bij de gemeente. Muiden lift mee met fusiepartner Bussum. Die neemt het voortouw in de veranderingen in het sociaal domein.

Een gesprek met de Bussumse wethouders Nen van Ramshorst (Jeugdbeleid) en Gerard Boekhoff (Zorg en Welzijn): zij weten van de hoed en de rand. Bussum bereidt zich voor op de nieuwe taak en denkt met een integrale aanpak en één regie de hulpvragen in goede en vooral efficiënte banen te kunnen leiden. In Muiden komen daarbij ook wijkteams die op bezoek komen.

Waarom kiezen jullie voor de werkwijze met één regie en een integrale aanpak?
Gerard Boekhoff: "Hoewel er in de wijk wordt gewerkt, komt de toegang tot de hulpverlening op één centrale plek. Op die manier kunnen we naar het totaal kijken. Vroeger keek de ene instantie of je wel werk en inkomen had, een andere hulpverlener keek naar hoe alles in het gezin was geregeld. Bij de regie komt alle input van alle hulpverleners en daar ligt dus het integrale overzicht."

'Vroeger keken we naar waar iemand recht op heeft, nu naar wat er nodig is'

Wat is het voordeel van één regie?
Nen van Ramshorst: "Vooral bij de jeugdhulp is het belangrijk dat er één punt is waar men overal van op de hoogte is. Hier zijn in het verleden grote fouten mee gemaakt omdat hulpverleners niet van elkaar wisten wat er precies binnen een gezin gaande was. Er zijn gezinnen waar echt 28 hulpverleners actief zijn. Straks houdt één regiepunt alles in de gaten. We hebben heel veel aanbestedingen gehad en mensen die al in de jeugdhulpverlening werkten staan ook straks klaar."

Moeten we ons zorgen maken over de transitie?
Gerard Boekhoff: "Ik heb veel gesproken met aanbieders in de zorg en er heerst veel onwetendheid. Als je de zorgen ontleedt, valt het mee. Want wat doen de instanties nu als er iets niet goed gaat? Je kan de staatssecretaris niet bellen, maar mij wel. Een wethouder staat dichterbij en hoort het sneller als er problemen zijn. De zorg wordt meer toegesneden op wat echt nodig is en er worden minder algemene regels gehanteerd."

Eén loket

Voor zorgvragen kunnen Muiders terecht bij Wijzer. De nieuwe organisatie behandelt alle vragen. Het uitgangspunt is dat er één plan komt waarin alle onderdelen zijn opgenomen voor het hele huishouden. Op deze manier is het de bedoeling dat zorg en ondersteuning goed op elkaar worden afgestemd. Wijzer zit in het gemeentehuis van Bussum aan de Brinklaan. Zie ook: www.wijzerwijzer.nl.

'Bij problemen bel je niet de staatssecretaris, maar wij kennen elkaar'

Wordt het lastiger om huishoudelijke hulp te krijgen?
Gerard Boekhoff: "We kijken per persoon wat er nodig is, we leveren dus echt maatwerk. Iemand die bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt, krijgt de eerste periode meer hulp en zodra de persoon is opgeknapt kan dat misschien worden afgebouwd. Ook als iemand twee weken gaat logeren kan de hulp tijdelijk worden stopgezet. We hopen daar uiteindelijk een besparing uit te krijgen."

Hoe zit het met het eerst inschakelen van hulp uit de eigen omgeving?
Gerard Boekhoff: "Ons uitgangspunt is dat iedereen goede ondersteuning krijgt. Daar waar mogelijk zullen mensen zo veel mogelijk willen oplossen. We willen graag dat verschillende soorten van ondersteuning elkaar aanvullen; wat kunnen mensen zelf, wat kan de gemeente doen en welke hulp kunnen anderen bieden. Vergeet niet, dat gebeurt al. De buurvrouw neemt soms een boodschap mee, een kind rijdt je naar een doktersafspraak." Nen van Ramshorst: "Zo willen we bij jeugdhulp dat er eerst wordt gekeken of er bij problemen opvang binnen de familie gezocht kan worden. Je zoekt eerst in de cirkel rondom het kind, dat is vaak ook een wens. En hiermee kun je voorkomen dat dure plekken worden bezet in een instelling."

En de dagbesteding?
Gerard Boekhoff: "We hebben voldoende plekken voor dagbesteding ingekocht. Niemand hoeft bang te zijn dat er geen plek is. Mensen met een indicatie van CIZ behouden hun recht op een plek tot de indicatie afloopt. Daarna volgt een gesprek om te kijken wat er echt nodig is en wat iemand prettig vindt. Ik ken bijvoorbeeld iemand die twee dagen in de week voor dagbesteding naar het Jan Ligthart Centrum gaat in Bussum en twee dagen in de week zorg krijgt buiten de regio en daarvoor met de taxi wordt opgehaald. Moet deze persoon per se ver weg voor behandeling? Of kan het ook dichter bij huis? Dat bekijken we per persoon."

Hoe is het geregeld met de privacy?
Nen van Ramshorst: "Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Je houdt hele moeilijke zaken. Van een kind dat bijvoorbeeld vijf jaar geleden bij jeugdzorg zat vanwege incest weten wij niets, omdat die dossiers niet worden overgedragen. Ik snap dat dat nodig is voor de privacy, maar wanneer ditzelfde gezin bij ons aanklopt moet je dit soort zaken wel kunnen checken om niets mis te lopen. Er zijn ook mensen die ervan balen als ze voor de zoveelste keer hun verhaal moeten doen. Deze personen willen juist dat hun dossier voor de betrokkenen in te zien is. Het regiepunt kan ook de medische gegevens niet inzien."

Politie meldt twee inbraken

MUIDEN – Twee woninginbraken de afgelopen week in Muiderberg. Aan de Zeeweg en Nooit Gedacht werden huizen opengebroken.

Aan de Zeeweg was het vorige week in de nacht van maandag op dinsdag raak. De deur werd opengemaakt en het hele huis doorzocht. Het is nog niet bekend wat er is meegenomen.

De inbraak aan de Nooit Gedacht was tussen 2 en 5 januari. De achterdeur werd geforceerd. Een televisie, laptop en waarschijnlijk nog meer wordt vermist.

Afscheid

MUIDEN - In een kerkdienst op zondag 11 januari om 15.00 uur zullen ds. Jeroen Bellwinkel en de Protestantse Gemeente Muiden afscheid van elkaar nemen in de Grote of Sint Nicolaaskerk.

Ds. Bellwinkel gaat met ingang van die datum met emeritaat. Na de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen. Zondagmorgen is er geen kerkdienst in de Grote Kerk.

Provincie wil Weesper polder

MUIDEN - De strijd om de Bloemendalerpolder verhardt. De provincie Noord-Holland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op het onderbrengen van de polder bij Weesp. Die gemeente verspreidt nu ook flyers.

Weesp wil de Bloemendalerpolder hebben als Muiden per 1 januari fuseert met Bussum en Naarden. Muiden wil dit absoluut niet en ook Naarden en Bussum willen dat het Muidense deel van de polder niet wordt weggegeven. Eind januari is er in de Kazerne een hoorzitting van Kamerleden over de fusie. De grenscorrectie en de KNSF-claim worden dan ook uitvoerig doorgenomen.

Teeuwis Mol overleden

MUIDERBERG - Matheus Mol is overleden. Iedereen kende hem als Teeuwis. Mol was erelid van SC Muiderberg en Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij was altijd rond het voetbalveld te vinden. Een markante Muiderberger. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Mislukte ramkraak op geldautomaat Rabobank

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Twee mannen hebben vorige week geprobeerd de pinautomaat van de Rabobank in winkelcentrum Hogeweij open te breken. In de nacht van maandag op dinsdag, rond half vier, reden zij met een auto de gevel in. Vervolgens probeerden ze de geldautomaat op te blazen. Er was wel een kleine explosie te horen, maar de kraak zelf mislukte. Zonder buit vluchtten de mannen op een rode scooter richting het centrum van Weesp. Een zoekactie met onder meer een politiehelikopter leverde niets op. De politie zoekt mensen die meer weten: 0900-8844.

Chantal Kiers

Studeert Gezondheid & Levenswetenschappen en Bedrijfskunde
Geboren en getogen Weesper
23 jaar

Chantal Kiers

Net terug uit China?
"Om praktijkervaring op te doen heb ik als vrijwilliger gewerkt in een opvangcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking in Shanghai. Ik leerde hen basiszaken als spreken met twee woorden en eten met stokjes."

Wat maakte de meeste indruk?
"In China gaan mensen nogal hard om met kinderen. Ik bleef lief en kon daardoor kinderen geruststellen en met hen spelen. Op deze manier kon ik de kinderen veel aanleren en kreeg ik er veel voor terug."

Over tien jaar?
"Werk ik in een managementpositie in een ziekenhuis en hoop ik bij te dragen aan een betere communicatie tussen artsen. En nog veel te reizen en vrijwilligerswerk te doen."

Wat doe je verder in het leven?
"Ik rijd paard bij Manege Bleijenberg en ik dans graag. Mijn hobby's zijn vooral reizen en veel lachen."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Met Nelson Mandela."

Beste eigenschap?
"Ik ben een doorzetter."

En je slechtste?
"Ik kan ongeduldig zijn."

Leuk aan opgroeien in Weesp?
"Buitenspelen met vriendjes en vriendinnetjes op de vele speelplekken, heerlijk was dat."

Welke poster hing er boven je bed?
"Ik had mijn kamer vol hangen met alles van de Spice Girls."

Ze mogen je wakker maken voor?
"Chocolade."

Nieuwjaarsduik of winterslaap?
"Winterslaap, slapen is een van mijn grootste hobby's."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Het dagboek van een geisha' van Arthur Golden."

Als je burgemeester zou zijn, dan?
"Zou ik een uitgaansclub voor jongeren openen."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Eigenlijk alles: welke beslissingen worden er genomen of is er nog een overval gepleegd?"

'Ik ben boos: blijf met je poten van mijn kabouters af'

Bewoonster protesteert met briefje tegen diefstal van haar spullen

Rika Bruins: 'Het is een keertje genoeg.' Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP – 'Vuile dief, dat je zal branden in hel'. Dat zijn eigenlijk geen woorden voor een dame, zo vindt de schrijfster ervan Rika Bruins ook, maar de bewoonster van de flat aan de Papelaan is dan ook erg boos dat mensen zomaar haar spullen stelen.

Dat Rika Bruins iets met poppen en kabouters heeft is duidelijk te zien in en rond haar woning, waar ze sinds een jaar woont. Overal staan, zitten en hangen de mooiste exemplaren en een groot deel van de verzameling van 350 clowns ligt na de verhuizing nog opgeslagen in de schuur. Ze houdt van haar huisgenoten en besteedt er veel zorg aan. Onuitstaanbaar vindt ze het dan ook dat onverlaten zich zomaar de vrijheid gunnen om kabouters van haar balkon te stelen. Waarom toch? Toen vlak voor de kerst ook nog eens haar grote stenen hond van het balkon werd weggepikt, was de maat vol voor Bruins. Nu was ze echt boos. Nijdig schreef ze een briefje en plakte dat op haar raam. Goed zichtbaar voor voorbijgangers: 'Vuile dief, dat je zal branden in hel. Wees eerlijk. Geef mijn kabouter en hond terug. Blijf met je poten van mijn spullen af.'
U bent echt boos?
"Zeg dat wel. Ik woon hier nu een jaar en sinds die tijd verdwijnen er regelmatig kabouters van mijn balkon. Ik heb ze al vastgelijmd. Laatst moest ik wel een beetje lachen toen ik ontdekte dat iemand een kabouter had geprobeerd te stelen, maar dat de voeten er nog stonden. Maar het blijft onbegrijpelijk, blijf toch van andermans spullen af."

'Voorbijgangers staan stil en lezen het briefje, het maakt reacties los'

En toen werd de hond ook gestolen?
"Dat was echt een groot ding. Mensen moeten over de rand van het balkon zijn geklommen, dat vind ik helemaal brutaal. Daarom dit briefje. Mensen staan stil en lezen het. Het maakt veel reacties los en dat vind ik goed."

Wat hoopt u te bereiken?
"Dat de dieven een keertje begrijpen dat ze daarmee op moeten houden. Dat is het enige dat ik wil. Het liefst heb ik mijn spullen natuurlijk terug. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een kabouter gepikt was en dat er de volgende dag een andere kabouter werd teruggezet met een bedankbriefje erbij. Tja, wat moet ik daarvan denken?"

'Wil je wat van me hebben? Vraag het gewoon'

Nooit gedacht om de kabouters naar binnen te halen?
"Nee, ik vind dat ik buiten moet kunnen zetten wat ik wil. Ik krijg juist ook veel leuke reacties op mijn vrolijke balkon. Mensen waarderen het. Als iemand per se iets van me wil hebben, vraag het en dan krijg je het. Maar alsjeblieft, je moet niet van me stelen."

Nominaties Weesper Mop bekend

WEESP - De Weesper Avondvierdaagse, de WeesperNieuws Triatlon én Bart Horseling zijn genomineerd voor de Weesper Mop 2015.

De prijs is een initiatief van carnavalsvereniging De Weesper Moppen. Zij zetten hiermee een organisatie in het zonnetje die een positieve bijdrage levert aan de promotie van de stad Weesp. De nominaties werden afgelopen weekend bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie.

Wie de titel wint, wordt bekendgemaakt op 14 februari. Die dag begint in Weesp ook het Groot Carnaval met de sleuteloverdracht op het stadhuis.

Kaarten City zijn voortaan ook bij de bieb te koop

WEESP - De Bibliotheek aan de Oudegracht is het nieuwe voorverkoopadres van de City of Wesopa. Deze nieuwe samenwerking is vrijdag 2 januari van start gegaan.

De City moest op zoek naar een nieuw verkooppunt toen De BoekenArk bekendmaakte de deuren te gaan sluiten.

Op de balie van De Bibliotheek staat een computer waarmee tickets voor alle voorstellingen en films in de City kunnen worden besteld en uitgeprint. De medewerkers van de bieb bieden hierbij desgewenst hulp.

De theaterkaarten kunnen uitsluitend contant afgerekend worden. Bij het verkooppunt liggen ook folders, maandladders en andere nuttige informatie over de voorstellingen in de City.

De online verkoop via wesopa.nl blijft gewoon doorgaan. Via deze site kan men de kaarten afrekenen met iDEAL. Op een bestelling van vijf kaarten of meer wordt tien procent korting gegeven.

Gestolen auto terug naar eigenaars

WEESP – De auto die werd vermist na een inbraak aan de Korte Stammerdijk is op nieuwjaarsdag teruggevonden in Naarden.

De auto werd aan het einde van de middag gevonden aan het Zuiderzeepad. De zwarte Volkswagen Tiguan werd in de kerstvakantie gestolen bij een inbraak aan de Korte Stammerdijk.

'Er wordt wel gemopperd, maar er is in Weesp zat leuks te doen'

Terwijl de vrouwen breien, kunnen de mannen biljarten. In gele trui Ria Gijben, in rood jasje Marjos Zwartjes. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Toen De Wintertuin ging verbouwen en De Roskam ging verhuizen, blies Buurtvereniging De Achtergracht het buurthuis in het OAZ-gebouw nieuw leven in. De senioren van Weesp verdienen immers een gezellige oude dag. Een gat in de markt is het vooralsnog niet. Op wat biljarters na laten de ouderen het initiatief links liggen. Is een Breicafé de oplossing?

Breien met Marjos

Het nieuwe wekelijkse Breicafé in het OAZ-gebouw is een initiatief van Marjos Zwartjes van het Buurtpanel Aetsveld/Zuid. Jong en oud zijn welkom om te komen breien, punniken, haken e.d. De deelnemers dienen hun eigen materialen mee te nemen. Vooraf aanmelden is gewenst, maar hoeft niet per se: 06-29513698. Deelname is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening (verenigingstarief). Elke dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Ooit was Buurtvereniging De Achtergracht een bloeiende vereniging. Vele jonge gezinnen uit de buurt sloten zich aan en samen werd er van alles ondernomen: van kaartmiddagen en feestavonden tot kinderactiviteiten en uitjes naar pretparken. Maar de kinderen werden groot, levens veranderden en de vereniging bloedde min of meer dood. Wat restte was het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan, dat op een gegeven moment alleen nog werd gebruikt door derden.

'Ik overwoog de stekker er uit te halen, maar toen was daar het breicafé'

Erg jammer, zo vond Ria Gijben van het bestuur. Ze had privé meer vrije tijd gekregen en wilde naast het verhuren van het OAZ-gebouw graag wat meer doen voor de samenleving. De Weespse hoorde van de verbouwing van De Wintertuin en de verhuizing van De Roskam. Voor de ouderen die hierdoor hun sociale contacten dreigden kwijt te raken, besloot ze in september 2014 een buurthuis op te starten. Ze kocht het biljart van de inmiddels gesloopte sporthal aan de Weesperweg, vulde de koelkast met bier, wijn en fris, zette Scrabble en Rummikub op tafel en gooide vol verwachting de deuren open. Maar het bleef stil.
"Ik snap er niks van", reageert Gijben teleurgesteld. "Ik heb er van alles aan gedaan om het buurthuis onder de aandacht van de Weespers te brengen, maar op enkele vaste biljarters op de dinsdagmiddag na komt er eigenlijk niemand. De twee heren die steeds komen biljarten, komen hierheen omdat 'het hier zo lekker rustig is'. Maar voor mij is dit wel heel erg rustig."

De Weespse besloot nog wat meer leven in de brouwerij te brengen door elke laatste donderdag van de maand een bingo te houden, maar dat heeft slechts ten dele gewerkt: "De bingomiddagen zijn heel gezellig, dan heb ik zo'n 25 man binnen. Maar op de andere dagen zie je ze niet. Natuurlijk heb ik de mensen ernaar gevraagd. Meestal geven ze als antwoord dat ze geen tijd hebben: een koffiemiddag hier, een soosmiddag daar, een lezing hier, een maaltijd daar. Er wordt wel eens gemopperd dat er te weinig georganiseerd wordt, maar ik begin het idee te krijgen dat er - ook voor ouderen - meer dan genoeg te doen is in Weesp."

'Het OAZ-gebouw kan weer jaren mee, zonde als het leegstaat'

Toch geeft Gijben het nog niet op. "Ik heb overwogen de stekker er uit te trekken, maar juist toen stapte Marjos Zwartjes van het buurtpanel Zuid/Aetsveld binnen. Ze zocht een locatie voor een breicafé. Dat kwam echt als geroepen, want nu kunnen we onze activiteiten combineren. Zij komt hier elke dinsdag met haar breiclub zonder huur te hoeven betalen en ik hou de deuren open voor de kaarters en de biljarters. Met de inloop op donderdag stop ik wel, die dag kwam er vaak niemand."

De Weespse hoopt dat de activiteiten een kans krijgen. "We hebben het OAZ-gebouw van binnen laten opknappen, er ligt onder meer een hele nieuwe vloer in. Dat kon van de 'erfenis' vanuit de glorietijd van de vereniging en we hebben natuurlijk nog steeds inkomsten vanuit de verhuur. Het gebouw kan er weer jaren tegen, dan is het zonde als er amper gebruik van wordt gemaakt."
Het breicafé / buurthuis is elke dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur. De eerstvolgende bingo is donderdag 29 januari, zaal open vanaf 13.00 uur.

Win vrijkaarten voor Helena, een drama vol humor

Menelaos herovert zijn Helena. Foto: Sanne Peper

door Marieke van Veen

WEESP - Met trots presenteert de City of Wesopa zaterdag 17 januari de toneelvoorstelling 'Helena' van het Utrechtse theatergezelschap Aluin. Deze voorstelling kreeg van toneelrecensent Jan Barend van Barneveld vijf sterren in De Theaterkrant. De lezers van het WeesperNieuws kunnen voor deze voorstelling vrijkaarten winnen.

De voorstelling heet voluit '(it sucks to be) Helena'. Het is namelijk helemaal geen pretje om de mooiste vrouw ter wereld te zijn als je daarmee een bloederige oorlog ontketent.

Na 'De wraak van Ifigeneia' een paar jaar geleden komt het Utrechtse Aluin nu met deel twee van de trilogie 'Terug naar Troje'. Dit keer zoomt auteur Erik Snel in op het drama van de vrouw om wie de Trojaanse oorlog zich afspeelde: Helena. Het levert een toegankelijk, glashelder drama op, waarin heel veel te lachen valt.

De beeldschone Helena wordt gespeeld door Victorine Plante, Dennis Coenen neemt de rol van de gladde Menelaos voor zijn rekening en Klaas Postmus kruipt in de rol van de donkere en stoere verleider Paris én de godin Aphrodite.

Het WeesperNieuws mag twee keer twee vrijkaarten weggeven voor Helena. Zo werkt het: stuur voor maandag 12 januari een mailtje naar marieke@weespernieuws.nl. Graag onder vermelding van 'Helena'. De winnaars krijgen tijdig persoonlijk bericht.

Wie niet op geluk wil gokken kan een kaartje kopen via wesopa.nl of aan de balie van De Bibliotheek aan de Oudegracht.

Protestantse Gemeente
Zondag 11 januari 10.00 uur
Grote Kerk, ds. A. Groeneveld

Zondag 11 januari 19.00 uur
Lichthuis, ds. W. van den Brink

Parochie van Levend Water
Zondag 11 januari 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Dinsdag 13 januari 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
NPB
Zondag 11 januari 10.30 uur
Van Houtenkerk
ds. C.A. van de Kuil

Evangelische Gemeente
Zondag 11 januari 10.00 uur
OAZ-gebouw
R. Bogaerds

woensdag 7 januari

Meezingavond

Er is woensdag 7 januari een meezingavond in hotel Hart van Weesp. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

Dirk Scheele

Dirk Scheele speelt woensdag 7 januari in de City zijn voorstelling 'Op de boerderij'. Voor 2+. 14.00 + 16.00 uur / € 7,50.

Literatuurkring

De Weesper Literatuurkring bespreekt 'Een vlucht regelwulpen' van Maarten 't Hart. Op woensdag 7, 14 en 21 januari om 20.00 uur in Het Lichthuis. Aanmelden: 411629 / wjlamfers@hetnet.nl.

vrijdag 9 januari

Filmavond

Joost van Loon houdt vrijdag 9 januari een filmavond in de City. Hij laat vier documentaires zien. Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.

Klankbad

Yoga Today luidt 2015 in met een nieuwjaarsklankbad. Vrijdag 9 januari van 20.30 tot 22.00 uur. Entree: € 17,50.

Oud papier

De Grote Kerk haalt het oud papier op. Het centrum is vrijdag 9 januari aan de beurt, de andere wijken op zaterdag 10 januari.

zaterdag 10 januari

'Vreemd Volk'

Maartje en Kine spelen in de City hun voorstelling 'Vreemd Volk'. Met elf verschillende muziekinstrumenten en een verfrissende blik op de actualiteit. Zaterdag 10 januari 20.30 uur / € 16,50.

Pronkzitting

De jaarlijkse Pronkzitting van de Weesper Moppen. De leden verzorgen optredens die variëren van playbacknummers tot sketches. Datum: zaterdag 10 januari in Hotel Hart van Weesp. 20.30 uur / € 5,- / leden gratis.

zondag 11 januari

'Lieve Briefjes'

Cindy Pieterse speelt in het Theaterpand Weesp haar hilarische, gezellige, persoonlijke én actuele 'Lieve Briefjes'. Datum: zondag 11 januari 15.00 uur / € 7,50.

Maureen Nehedar

Maureen Nehedar verzorgt zondag 11 januari een concert in de synagoge aan de Nieuwstraat. Zij combineert originele melodieën op Joodse poëzie. Aanvang: 14.00 uur / € 10,-.

woensdag 14 januari

Kringmeditatie

De Protestantse Gemeente start een meditatiecursus. De lesavonden zijn op woensdag 14, 21, 28 januari en 4 februari 2015 om 20.00 uur in het Lichthuis. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 9 januari: alida.groeneveld@planet.nl.

Biodanza

Biodanza met Marlie begint woensdag 14 januari met nieuwe lessen. Aanmelden via info@biodanzametmarlie.nl / 06-24617030 / www.biodanzametmarlie.nl.

donderdag 8 januari

Film: 'Pride'

In de film 'Pride' krijgen stakende mijnwerkers steun van homoactivisten. Donderdag 8 januari in de City. 20.00 uur / € 8,-.

maandag 12 januari

Tekenen en schilderen

Atelier de Ontdekking begint maandag 12 januari met nieuwe cursussen tekenen en schilderen. Aanmelden: 06-12964344 / nico.atelier@upcmail.nl.

maandag 12 januari tot donderdag 15 januari

Open avonden KGW

Van maandag 12 januari t/m donderdag 15 januari kunnen belangstellenden tussen 20.00 en 22.00 uur meekijken bij de activiteiten van de KGW in Fort Ossenmarkt. Zie www.kgweesp.nl voor het activiteitenoverzicht.

dinsdag 13 januari

Breicafé/buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt dinsdag 13 januari in het OAZ-gebouw een buurthuis / breicafé, zie pagina 7.

doorlopend

Expositie Lichthuis

In Het Lichthuis zijn tot eind februari schilderijen te zien van Janny van den Bergh. Dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Autoliefhebbers opgelet, de Nacht komt er weer aan!

Foto: André Verheul

WEESP - Noteert u het even in de agenda? De nacht van 9 op 10 mei. Dan wordt voor de 44ste keer de Nacht van Weesp verreden. Een must voor elke autoliefhebber.

Het lijkt nog een eeuwigheid weg, maar de eerste inschrijvingen voor de Nacht van Weesp zijn binnen. Precies om 00.01 uur ging op 1 januari de aanmelding weer van start.

De Nacht van Weesp. In het land van autoliefhebbers zorgt de naam voor een aangename siddering. Het is de belangrijkste en grootste oriëntatierit voor automobilisten die in Nederland wordt verreden en is daarmee dus ook een van de grootste en belangrijkste evenementen voor Weesp. Het recept is elk jaar vertrouwd. Op zaterdagmiddag vertrekken de deelnemers met hun bolides vanaf het Groote Plein in Weesp om enkele uren later (midden in de nacht) terug te komen na een lange rit.

De organisatie is in handen van Autosportvereniging De Vechtstreek en de vrijwilligers zijn al maanden in de weer met de voorbereidingen. Welke route wordt er dit jaar gereden? Waar wordt wat gegeten? Maar het is klaar. De organisatie is gereed en neemt ons alvast een klein beetje mee de nacht in. "Er zijn 200 plaatsen beschikbaar en we krijgen altijd al ruim van tevoren de vraag wanneer de inschrijving weer van start gaat", aldus Annamarie Mijling van de organisatie.

Dag van Weesp

Foto: Yannick Uit Den Boogaard

Het kleine broertje van de Nacht van Weesp. Naast de Nacht van Weesp is er ook een Dag van Weesp. Het evenement laat zich het best omschrijven als een miniatuurversie van de Nacht en is dan ook vooral bedoeld om te oefenen.

12 april 2015. Die dag mag voor de deelnemers van de Nacht van Weesp ook alvast in de agenda worden genoteerd. Dan wordt de Dag gereden. De regels zijn voor beide evenementen exact hetzelfde. De Dag van Weesp gaat om 10.00 uur van start bij de Adelaar aan de Papelaan. Overigens worden er het hele jaar door voor autoliefhebbers ritten gehouden in Weesp. Voor meer informatie kan je kijken op asvdevechtstreek.nl.

Hoe kan ik meedoen?

Foto: André Verheul

De Nacht van Weesp wordt dit jaar in de nacht van zaterdag 9 mei op zondag 10 mei 2015 verreden. Elke personenauto mag meedoen. Inschrijven kan vanaf nu op www.nachtvanweesp.nl.

De Nacht biedt plek aan 200 deelnemers in acht klassementen. Elk klassement kent zijn eigen podium met drie winnaars. Verder worden er nog per automerk prijzen uitgedeeld. De Nacht van Weesp gaat op 9 mei rond 17.00 uur van start op het Groote Plein in het centrum van Weesp.

Vroeg inschrijven loont. Wie zich voor 1 maart al inschrijft voor de Nacht van Weesp krijgt korting. Alle auto's worden voorafgaand aan de start gecontroleerd. "Alle lampen moeten het doen, de banden mogen niet te glad zijn en het geluid van de auto moet binnen alle normen zijn", aldus Daan Pont van de organisatie. Vooral oldtimers worden nog wel eens afgekeurd. De eisen bekijken en inschrijven kan op www.nachtvanweesp.nl.

Het gaat om de techniek

Foto: Christian Pfeiffer

Wie de Nacht van Weesp rijdt, moet ergens wel een beetje romantisch zijn ingesteld. Urenlang door de donkere nacht heen, soms in tochtige oldtimers.

Het is dan ook elkaar weer een uitdaging. De Nacht van Weesp draait niet zozeer om snelheid, maar om techniek. Het is een puzzelrit. Elke deelnemer krijgt een opdrachtenboek mee. Onderweg moeten de automobilisten kunnen kaartlezen, bol-pijlroutes snappen en controlekaarten snappen. Niet altijd makkelijk in het holst van de nacht.

Inlezen is dan ook wel een must. Maar dat is geen probleem: op de vernieuwde website nachtvanweesp.nl zijn folders te downloaden met daarin tips voor beginners.

De eerste!

Terwijl in de rest van Nederland de champagneflessen worden ontkurkt, zijn er altijd twee deelnemers die zich traditioneel als eerste inschrijven. Om drie minuten over twaalf schreef de eerste zich in.

De eerste waren Paul van Os en Nico van Nes om 00.03.13 uur. "Zij rijden in de A klasse rijden en hebben deze ook al veel gewonnen", zo vertelt Daan Pont van de organisatie.

De tweede was om 00.03.56 uur. Piet Polstra en Celeste Polstra met een Porsche 944, zij rijden in de Classic Sport.

De jongere klasse

Deze Saab is jonger dan 30 jaar en valt onder de Youngtimers

Voor het eerst biedt de Nacht van Weesp dit jaar plek aan Youngtimers. U raadt het al: geen oldtimers, maar ook geen splinternieuwe auto's.

De youngtimerklassen is voor equipes met auto's vanaf 1985 en tot aan auto's tot het bouwjaar 2000. De youngtimers kennen dezelfde klassverdeling als de classics. Ook een sport-, en een tourklasse.

Een klassieker heb je bij de Nacht van Weesp pas als de auto 30 jaar of ouder is.

De Nacht van Weesp kent vele klassen waarin je kan meedoen: De A,B en C klasse, de Toerklasse, Classic Sport en Toerklasse. Ook worden er prijzen per merk uitgedeeld en kunnen teams afzonderlijk meedoen.

Hoofdsponsor terug

Het is de terugkeer van een oude bekende. De Nacht van Weesp heeft een nieuwe hoofdsponsor: makelaar Koster Di Giacomo heeft zich weer aan de autopuzzelrit verbonden. Vorig jaar moest de Nacht het nog zonder hoofdsponsor doen.

Koster di Giacomo was eerder de hoofdsponsor van het evenement, maar hield ermee op. Nu hebben de makelaars aan de Nieuwstad besloten in ieder geval weer de editie van dit jaar te sponsoren.

WeesperNieuws Quiz: de antwoorden

De parochie verlaat de Laurentiuskerk. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - In de vorige krant stelden wij u voor de uitdaging van de WeesperNieuws Quiz. U kon de antwoorden opsturen om mee te dingen naar de titel 'WeesperNieuwskenner van het Jaar'. Die winnaar wordt volgende week bekendgemaakt. U kon de quiz ook als test voor uzelf beschouwen of er een spel met vrienden van maken (als u de krant van vorige week nog heeft, anders is hij te downlaoden via WeesperNieuws.nl). Op deze pagina verklappen we de juiste antwoorden.

1. Restaurant Aaltje opent in 2014 de deuren aan de Herengracht. Een succes. Het restaurant wordt goed ontvangen in Weesp en scoort ook op internet lovende kritieken. Gijs Numan en Jordi Dekker slepen in januari de telefooncel het pand uit. Het pand waar voor Aaltje restaurant Rubens zat (Antwoord: C).

2. Het Automatenkabinet in de Middenstraat zou in 2014 het middelpunt worden van veel discussie. In januari vertelde eigenaar Jelle Zijlmans dat hij wel zijn automaten aan de gemeente Weesp wilde schenken. Maar hij had wel een voorwaarde: de gemeente moest wel de verhuizing van het Automatenkabinet naar het voormalige postkantoor faciliteren (Antwoord: B).

In februari: Dance@TheVecht. Foto: Yannick uit den Boogaard
We zochten visboer Johan Bulten. Foto: Ruth van Kessel
Opknapbeurt geeft Nieuwstad opkikker. Foto: Christian Pfeiffer
De Pakjesboot. Foto: Christian Pfeiffer

3. Weesp kan weer dansen in de winter. In manege Bleijenberg wordt in februari de eerste editie van het feest Dance@TheVecht (Antwoord: C) gehouden. Een succes.

4. Kunstenares Burney Bavelaar (Antwoord: A) presenteert in februari trots haar borstbeeld van koning Willem-Alexander. Het beeld is een cadeautje van het opgeheven wijkoverleg Centrum aan de gemeente. Het borstbeeld staat in de raadzaal waar al een foto van de koning hing. Voor die foto hing er ook een beeld van (toen) koningin Beatrix.

5. Duizenden Weespers krijgen in maart een nieuwe huurbaas als De Woningbouw en Ymere fuseren. Nou ja, fuseren: het kleine De Woningbouw wordt overgenomen door het grote Amsterdamse Ymere. Die investeert meteen miljoenen in Weesp om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dat is overal in de stad te zien. De Woningbouw had in Weesp en Muiden ongeveer 4000 huizen (Antwoord: A).

6. De WSP (5 zetels) en GroenLinks (3 zetels) worden de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De twee vormen dan ook een coalitie. Om een raadsmeerderheid te krijgen schuift ook de PvdA aan (Antwoord: B).

7. Bart Horseling vertrekt als burgemeester en draagt het stokje over aan Bas Jan van Bochove. Horseling vertelt bij zijn afscheid dat hij meer wil gaan tuinieren. Daar heeft hij kennelijk snel genoeg van, hij duikt aan het einde van het jaar op als de nieuwe voorzitter van voetbalclub FC Weesp (Antwoord: A).

8. De katholieke parochie verlaat in april definitief de Laurentiuskerk aan de Herengracht en er volgt een verhuizing naar een nieuwe kerk. Die wordt gevonden aan de Troelstralaan, waar de parochie haar intrek neemt in de lege voormalige Apostolische Kerk (Antwoord: B).

9. Als in mei tamelijk onverwachts de Breedstraat (Antwoord: A) voor weken wordt opengebroken voor nieuwe bestrating, komen de ondernemers aan de Nieuwstraat in verzet. Zij lopen klanten mis die normaal met de auto komen winkelen. Ook is er veel kritiek op de omleiding die de gemeente instelt. Die is voor buitenstaanders moeilijk te volgen en er wordt massaal tegen het verkeer in gereden op de Achtergracht.

10. Het best belezen bericht op WeesperNieuws.nl in 2014 is de stemronde op de finalisten van Weesp Got Talent (Antwoord: C). Zone 1380 komt met de eerste Weesper talentenwedstrijd: een schot in de roos. In een stampvolle City of Wesopa is in mei de finale. Die wordt gewonnen door Guido, Simon, Eva en Eva.

11. Sommigen Aetsveldbewoners wilden in juni best een fles jenever hebben om in slaap te komen terwijl werklieden de complete kruising van de N236 van de grond af aan opbouden. Die kregen ze niet. En ook geen teddybeer. Wel een setje oordopjes (Antwoord: B). Die helpt alleen niet tegen de lucht van vers asfalt waarmee de woonwijk weekenden lang wordt gevuld.

12. De meneer op de foto is visboer Johan Bulten (Antwoord: A). Hij heeft in juni bedenkingen over de gang van zaken als hij zijn vishandel aan de Achtergracht moet sluiten om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Hij vreesde zijn vishandel in Weesp helemaal te moeten sluiten. Dat viel gelukkig voor hem mee: na een grondige verbouwing neemt hij zijn intrek in de voormalige kantoorvakhandel De Ark aan de Nieuwstad. Hij heeft het er druk.

13. De Nieuwstad wordt opnieuw ingericht en de winkelstraat krijgt een enorme duw in de rug. Veel ondernemers ruiken hun kans en beginnen er een zaakje. De afgelopen jaren openden in de straat onder meer Karin's Bloemenboutiek, café Bijna Thuis, Touch of Patty, restaurant 't Cathshuis, biologische winkel Moen Mooi Eten, Weesper Hair Gallery, Desired Balance en TruePoint. Beate van Bragt opende haar kinderkledingwinkel Kladden aan de Nieuwstraat en hoorde er dus niet tussen (Antwoord: C).

14. Voor het eerst een Kinderkermis aan de Nieuwstraat. Die wordt georganiseerd door de vernieuwde organisatie van het Vreemdelingen Verkeer Weesp, VVW (Antwoord: A). Sommigen zijn er minder blij mee, zoals de Wijnoutlet. Die komt later met een schadeclaim.

15. Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen digitaliseert in 2014 de collectie. Daarin ook een foto van (waarschijnlijk) burgemeester De Bruijn (Antwoord: B). Het is de oudst bekende foto uit Weesp. Het kiekje is namelijk uit 1856.

16. De kabelkrant van het WeesperNieuws vernieuwt. Als de lokale zender in augustus na jaren eindelijk wordt toegelaten op het digitale net van UPC is dat de aanleiding om de kabelkrant te optimaliseren voor de nieuwe generatie televisies. Op het net van UPC krijgt WeesperNieuwsTV plaats 31 toegewezen (Antwoord: C).

17. Als Jan Fey in september zijn 89ste verjaardag viert, krijgt hij bijzondere visite. De eigenaar van de Opel Rekord komt langs waaraan Fey in 1980 de auto verkocht. De Opel is helemaal gerestaureerd en trekt veel bekijks. Jan Fey is er maar wat trots op (Antwoord: A).

18. Oversingel bestaat in 2014 25 jaar (Antwoord: C). Het kenmerkt ook een jaar van verandering voor het bekende verzorgingshuis. Door wijzigingen in de wetgeving rondom de ouderenzorg kan Oversingel niet doorgaan zoals het nu bestaat. Het verzorgingshuis wordt iets omgebouwd: ouderen kunnen er straks een kamer met zorg huren. Dat moet voor iedereen betaalbaar worden.

19. Tranen vloeien als Fons Plukker in oktober bekend maakt te stoppen met zijn boekwinkel De Ark aan de Nieuwstad. De omzet loopt terug en er is geen toekomst meer voor de winkel, zo vertelt Plukker bij zijn stoppen. In de zomer stopte Plukker ook al als voorzitter van de Weesper Detaillisten Organisatie (Antwoord: B). Overigens betekent dit een paar maanden later een volledige vernieuwing voor de WDO. Een compleet nieuw, jong, bestuur treedt aan.

20. En ook het Automatenkabinet sluit in oktober de deuren. Zo besluit eigenaar Jelle Zijlmans. Problemen met de vergunningen en in het duigen vallen van het plan voor een verhuizing naar het postkantoor doen hem daartoe besluiten. Toneelvereniging Ons Clubje en Muziekvereniging Jubal stopten al eerder (Antwoord: C).

21. De renovatie van de Spoorbrug dreigt even roet in het eten te gooien voor de intocht van Sinterklaas. Omdat de brug niet kan draaien halverwege november, dreigt de goedheiligman even geen gebruik te kunnen maken van zijn bekende Pakjesboot. Die moet over de Vecht uit de richting van Muiden komen. Brug-eigenaar ProRail durft het toch niet aan en besluit op het laatst, samen met de aannemer, het werk uit te stellen (Antwoord: A).

22. De Hogeweyk krijgt dit jaar veel hoog bezoek. In april komen koningin Màxima en koningin Silvia van Zweden een kijkje nemen. In november doet premier Rutte dat stiekem. Alleen de Dalai Lama, die moet nog komen (Antwoord: C).

23. Hallo december! Hallo discussie rondom het Wilhelminabootje (Antwoord: B)! Als de gemeente met een rood plakkaat de verwijdering van het buurtbootje in de Vest eist, breekt een storm van protest los. Dit is toch juist een prachtig voorbeeld van het gevraagde burgerinitiatief? De gemeente bindt in. De boot wordt voorlopig gedoogd.

24. Ook in december: bij de Hobbedob wordt een aangifte opgenomen van de diefstal van een kerstboom. Een eenzame dief of baldadigheid?

En de bonusvraag:
1. Ammoniak
2. Magneet
3. Roskam
4. Gereformeerd

Voor het gemak nog even alle antwoorden op een rij:
1C, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C, 14A, 15B, 16C, 17A, 18C, 19B, 20C, 21A, 22C, 23B, 24A.

Start Body en Mindles
Do. 15 jan. 09.30 uur, Studio The Change, Hogeweyselaan 97, Weesp. 10 rit kaart
€ 59,95. Info:
Sylviagenemans@gmail.com 06-11711568.

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 8 jaar ervaring en met goede ref. Mevr. Milena, 9 euro p/u. Tel.: 06-29322972

Haardhout: ca. 1 kuub
€ 77,50 (goed droog).
Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff. Tel.: 0294-412978. Wij bezorgen ook aan huis.

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf € 350 excl. BTW.
COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620 www.complicity.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?

Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

16 / 16

Nieuw

Gouwzeestraat 1 E te Weesp

Huurprijs € 110,=/€ 200/€ 160/€ 325 p.m.

Diverse opslagruimtes op de begane grond en de verdieping (16 m²/22 m²/27 m²/40 m²). Schoon, droog en vorstvrij, persoonlijk toegangspasje, ruime openingstijden, 24/7 cameratoezicht

Nieuw

Zuidereinde 254 te 's-Graveland

Huurprijs € 595,= p.m.

Op de eerste verdieping gelegen studio van ca. 30 m² voorzien van open keuken en badkamer met douche, toilet en vaste wastafel. De huurprijs is inclusief gas, water, elektra en overige gebruikerslasten.

Nieuw

Sinnigvelderstraat 389 te Weesp

Huurprijs € 895,= p.m.

Op de eerste woonlaag gelegen geheel gerenoveerd driekamer appartement van ca. 87 m² voorzien van luxe badkamer en luxe toilet, zonnig balkon op het westen, lift en berging in de onderbouw.

Nieuw

Middenstraat 75 te Weesp

Huurprijs € 995,= p.m.

Midden in het gezellige centrum gelegen gerenoveerde sfeervolle stadswoning van ca. 65 m² voorzien van binnenplaats van ca. 4 m², zonnig dakterras van 11 m², luxe keuken en centrale verwarming.

Nieuw

Middenstraat 44 te Weesp

Huurprijs € 995,= p.m.

Op de eerste, tweede en derde verdieping, midden in het gezellige historisch centrum, gelegen vierkamer maisonnette. Deze woning is niet voorzien van een buitenruimte.

Nieuw

Utrechtseweg 112 bis te Weesp

Huurprijs € 1295,= p.m.

Op een fantastische locatie gelegen gemeubileerd tweekamer appartement (woonoppervlak ca. 70 m²) gesitueerd in de deel van een luxe woonboerderij, met eigen opgang en terras met volledige privacy.

Nieuw

J.H. Leopoldhof 63 te Weesp

Vraagprijs € 122.500,= k.k.

Op de vierde en tevens bovenste woonlaag gelegen geheel gerenoveerd tweekamer appartement voorzien van (dit jaar gerenoveerd) balkon op het westen, berging in de onderbouw en eigen c.v.

Nieuw

Nieuwstraat 67 te Weesp

Vraagprijs € 144.500,= k.k.

Midden in het historische stadscentrum gelegen tweekamer benedenwoning, met een woonoppervlak van ca. 57 m², voorzien van een patio van ca. 15 m² op het noorden met achterom.

Nieuw

Sinnigvelderstraat 307 te Weesp

Vraagprijs € 152.500,= k.k.

Op de vierde woonlaag gelegen geheel gemoderniseerd vierkamer appartement van ca. 87 m² voorzien van dubbele beglazing, moderne keuken, modern sanitair, glad gestuukte wanden en blokverwarming.

Nieuw

E. du Perronstraat 32 te Weesp

Vraagprijs € 165.000,= k.k.

Geheel gemoderniseerde vierkamer maisonnette van ca. 81 m² met luxe keuken, luxe badkamer, luxe toilet, dubbele beglazing grotendeels in kunststof kozijnen, balkon (z-w) en eigen c.v.

Verkocht onder voorbehoud

Buitenveer 24 te Weesp

Vraagprijs € 119.500,= k.k.

Midden in het gezellige en historische stadscentrum, op de begane grond gelegen, vrijwel nieuw tweekamer appartement (bouwjaar 2012) van ca. 35 m². Deze woning heeft geen buitenruimte.

Verkocht onder voorbehoud

Tuinkade 12 te Weesp

Vraagprijs € 189.500,= k.k.

In 2008 uitrgebouwde en geheel gemoderniseerde driekamer benedenwoning van ca. 76 m² voorzien van een ruime achtertuin van ca. 29 m² met een vrijstaande houten berging en een achterom.

Verkocht onder voorebehouod

Dopheigang 3 te Kortenhoef

Vraagprijs € 249.000,= k.k.

Moderne eengezinswoning, woonoppervlak van ca. 105 m² voorzien van vier slaapkamers, fraai aangelegde voor- en achtertuin van ca. 50 m² op het zuidoosten met vrijstaande houten berging en achterom.

Verkocht onder voorbehoud

Mr. J.C. Bührmannlaan 109 te Weesp

Vraagprijs € 279.500,= k.k.

Geheel gemoderniseerde hoekwoning voorzien van zonnige voor-, zij- en achtertuin (w) met vrijstaande stenen berging en achterom en diverse duurzame installaties waaronder de c.v. apparatuur.

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 295.000,= k.k.

Lage Klompweg 877 te Weesp

Op een prachtige ligplaats in de rivier de Vecht gelegen gezellige woonark (ca. 18 x 4 m.) voorzien van een grote tuin, twee terrassen aan het water, beschut loungeterras en ligplaats voor een bootje.