MuiderNieuws

24 augustus 2016

MuiderNieuws 24 augustus 2016


Vanaf nu onder de Vecht door

Een stukje vakmanschap waar je u tegen zegt. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - Het vele autoverkeer over de snelweg langs Muiden gaat onder de Vecht door: Rijkswaterstaat heeft afgelopen maandagochtend het eerste deel van het aquaduct geopend.

Het was afgelopen weekend nog wel een weekend vol met werkzaamheden, afgesloten wegen en daardoor veel extra verkeersdrukte, maar alles was voor een goed doel. Met het openen van het aquaduct worden veel verkeersproblemen opgelost. Met meer banen en geen vervelende Vechtbrug meer stroomt het verkeer een stuk beter door. En omdat de snelweg nu een stukje verder van Muiden af ligt, is ook een deel overlast verleden tijd.

Het verkeer naar Naarden gaat nu over de gloednieuwe snelweg. Het was de afgelopen dagen nog wel even wennen op de nieuwe weg. Autobestuurders moesten zichtbaar even zoeken waar ze naartoe moesten.

Lees verder op pagina 3.

Raad neemt besluit over aangepast plan Schoutenwerf

MUIDEN - De raad neemt in de eerstkomende raadsvergadering, 31 augustus, een beslissing over het gewijzigde plan voor de Schoutenwerf. Voor de zomer werd het aangepaste plan door de initiatiefnemer al toegelicht aan de raad.

De raad mag nu bepalen of er voor het uitvoeren van het aangepaste plan een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, of dat er een kortere en eenvoudiger procedure gevolgd mag worden. In dat laatste geval bepaalt de raad nieuwe voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. Er zijn een aantal wijzigingen op het oorspronkelijke plan. Zo worden drie gebouwen hoger, is de ondergrondse parkeergarage verhuisd naar de beganegrondlaag en komt een van de gebouwen dichter bij de Vecht te staan. Voor de verhoging van de gebouwen is geen officiële instemming van de raad nodig, hierover mag het college zonder tussenkomst van de raad een beslissing nemen. Voor de andere twee aanpassingen is wel toestemming van de raad vereist.

Remkes vandaag op bezoek

GOOISE MEREN - Johan Remkes, de commissaris van de Koning, brengt vandaag (woensdag) een werkbezoek aan Gooise Meren.

Remkes maakt samen met het gemeentebestuur en andere medewerkers een rondje door de gemeente. Alle woonkernen worden bezocht.

Na afloop van het rondje door de gemeente vergadert Remkes nog met raadsleden. Het gaat om een normaal werkbezoek. Er wordt vooral gekeken naar hoe het gaat met de gemeente.

336.000

euro is een woning in de gemeente Gooise Meren gemiddeld waard

Van de lezers

Weggooien
Inmiddels gaat het wat beter met onze economie. Ik hoop toch niet dat dit nu al uitnodigt recente lessen over ecologisch bewustzijn al zo snel te verliezen. In de column 'ontspullen' van Stephanie Prinssen (WeesperNieuws 17 augustus) lees ik dat het toch alweer normaal is om achteloos aangeschafte huisraad, vintage prullaria en een kast gewoon maar weg te mieteren. En er blijkt ook nog lol aan beleefd te worden. Achteloos aanschaffen, achteloos wegmieteren. Wat is nu de kern van deze column? Als een schrijver van een (opruim)boek zegt dat je iets moet doen, doe dat dan, zomaar? Breng alle spullen die je achteloos hebt aangeschaft maar naar het GAD? Wel net zoveel spullen aanschaffen, maar dan iets bewuster? Denk nergens over na, maar laat wel weten dat je boeken leest? Er is een kringloopwinkel in Weesp met heel veel dankbare klanten die niet in staat (willen) zijn achteloos zaken weg te gooien noch aan te schaffen.
Anthony van Zijl

Eenrichtingsverkeer
Die conclusie van het WeesperNieuws dat inrijverbod voor de Dotingalaan stelselmatig wordt genegeerd is niet juist: het merendeel van de automobilisten rijdt wel degelijk via de parkeerplaats. Iets anders is dat we hier nu meer dan 30 jaar wonen en dat dat rechtuit rijden nooit een probleem was. Nu is het wel degelijk minder veilig, vooral voor fietsers. maar ook voor automobilisten (dat kan ik desgewenst de gemeente uitleggen). Advies aan de gemeente dus: haal die idiote borden weg, dat is ook nog goedkoper. Desnoods vervangen door twee voorrangsborden, zo'n een ronde en een rechthoekige met 2 pijlen erop.
B.A. Zijp

Bladerend in mijn archief kwam ik enige leuke zaken tegen die ik u niet wil onthouden.

Akte 2 maart 1536
Claes Swaninghsz en Jan Bruijninghsz, schepenen te Weesp, verklaren dat voor hun gecompareerd is Jan Woutersz die verkocht heeft zijn huis en hofstede in de Nederslijkstraat bij de Geinpoort waar Jan Wijgher, zaliger, placht te wonen. De stad, die koper was, loste tegelijk een pachtbrief van 1 gulden af. In die tijd sprak men van de Nederslijkstraat en de Bovenslijkstraat, die uitliepen op de Hoogstraat. Weesp telde in die tijd slechts 195 panden.

Akte 9 juli 1641
Compareerde voor Willem Jacobsz Coppen en Dirck Marcusz van Eijk, schepenen te Weesp, Pieter Joostensz koopman te Amsterdam die verklaarde te hebben verkocht ten behoeve van Pieter Jansz. Bloem een huis staande en gelegen aan de Bovenslijkstraat.

Akte 2 oct. 1600
Mandement van Relief en Reductie van den Hove van Holland van een uitspraak van burgermeesteren en schepenen van Weesp in zake de deling van de boedel van Lubbetgen Gerwertsdr. tussen de kinderen van het eerste en het tweede bed. Waarschijnlijk had dit te maken met de afwikkeling van een nalatenschap waarbij sprake was van twee huwelijken.

Akte 26 jan. 1480
Wij, Elbert Jansz en Heijnric Elbertsz, schepenen te Weesp erkennen dat in het belang van de ingelanden van het Aetsveld nodig is dat een watermolen gebouwd wordt tussen de kade en de Aetsveldse sluis. Aldus besloten.

Akte 4 April 1510
Testamentaire beschikking betreffende de overdracht van 13 morgen land aan de westzijde van het Gein, aan de gasthuismeesters ten behoeve van armen.

Weerbericht

Vrij zonnig en zeer warm, kleine kans op onweer
Augustus bracht tot begin deze week geen zomerse dagen van 25.0 graden en hoger. In deze laatste fase van augustus zien we echter een snelle inhaalrace met een reeks zomerse dagen op rij. Een tropenmidweek met zelfs 30+ graden op de thermometer. Dit door de opbouw van een krachtig Centraal Europees hogedrukgebied. De stroming is daardoor zuidoostelijk geworden.

Donderdag + vrijdag
Donderdag wordt een zeer warme tropische dag. Het is zonnig en de temperatuur stijgt tot iets boven de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Na een zwoele nacht schijnt ook vrijdag de zon geregeld. Er ontstaan enkele stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 27 à 28 graden bij een zwakke, tijdelijk naar west gedraaide wind.

Het weekeinde
Zaterdag krimpt de wind weer naar zuidoost en trekt iets aan. Het wordt weer iets warmer met een maximum van 29 à 30 graden. Het is vrij zonnig. Zondag wordt een overgangsdag naar minder warm weer na het weekend. Er is zonneschijn met ook stapelwolken. Later op de dag bestaat een kleine kans op onweer. Het wordt circa 27 graden bij een matige zuidwestenwind.

Weetje
Het is een landelijke hittegolf als het in de Bilt minstens 5 dagen op rij 25.0 graden of hoger wordt, waarvan 3 dagen ten minste 30.0 graden. Laat in het zomerseizoen is dat zeldzaam. In 2001 gebeurde dat nog van 22 t/m 26 augustus. Het was zeer nipt met een maximumreeks van 28.2, 29.5, 30.2, 31.1 en 30.0 graden. Het zal erom spannen of dat nu opnieuw gaat lukken.

Druk weekend vol werkzaamheden aan de weg achter de rug

Snelweg vlot verlegd, alleen de oude spoorbrug bleek een probleem

De oude spoorbrug gaat tegen de vlakte. Foto: Bastiaan Miché

door Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - De snelweg onder het aquaduct is in gebruik, het werk zit er bijna op en de verwachte verkeerschaos bleef dit weekend grotendeels uit. Maar niet voor forenzen die maandag naar Amsterdam moesten, want even verderop was het duimendraaien in de file.

Dit weekend haalde Rijkswaterstaat een huzarenstukje uit bij Muiden. De nieuwe snelweg A1 werd grotendeels in gebruik genomen. Dat betekende dat in drie dagen alle opritten richting 't Gooi verlegd moesten worden, een complete spoorbrug is afgebroken en een nieuwe brug op zijn plek is geschoven. Wie nu vanaf Muiden de snelweg naar Naarden op gaat, gaat een stukje over de nieuwe snelweg. Volgende maand wordt de andere kant, richting Amsterdam, in gebruik genomen. Die operatie is minder spectaculair.

De brug bleek taaier dan verwacht. Foto: Bastiaan Miché
Vlak voor het weekend mocht Herman Blüm als eerste onder het aquaduct door. Foto: Christian Pfeiffer
Zaterdag en zondag: alle wegen rond Muiden afgesloten. Foto: Christian Pfeiffer
Eén grote bouwput. Foto: Christian Pfeiffer
De vuurdoop voor het aquaduct: de eerste auto's. Foto: Christian Pfeiffer

Automobilisten werden nog voor het weekend klaargestoomd voor drie dagen vol verkeersellende. Voor het werk werd de A1 afgesloten en de lokale wegen afgegrendeld voor iedereen die er niets te zoeken had. Of het door die informatievoorziening kwam of de vakantie blijft gissen, maar het was best te doen op de weg.

De ingebruikname van het nieuwe Vecht-aquaduct en de nieuwe verbindingsboog tussen de A9 en A1 over het Amsterdam-Rijnkanaal verliep vlekkeloos. Alleen de sloop van de oude spoorbrug bij Muiderberg gaf problemen. De oude betonnen brug bleek vol te zitten met stalen bewapening; veel meer dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Daardoor verliep de sloop trager dan gepland. Het asfalt van de snelweg raakte ook nog eens behoorlijk beschadigd door het vallende beton. Richting Amsterdam kon er daardoor maandagochtend maar één rijbaan in gebruik worden genomen. Dat leidde tot behoorlijke files. Rijkswaterstaat raadde zelfs aan niet de weg op te gaan als het niet noodzakelijk was.

Treinverkeer nog tot zaterdag plat voor spoorbrug

Maandagmiddag rond drie uur werd de A1 alsnog volledig vrijgegeven en daarmee zit het werk er voor deze maand op. Wie nu vanaf de Korte Muiderweg in Muiden de snelweg opgaat komt op een nieuwe parallelweg uit, compleet met P+R-terrein en nieuwe kruisingen.

Alleen het treinverkeer tussen Naarden - Bussum en Almere ligt nog tot en met vrijdag plat, de NS zet bussen in vanaf Weesp. Bij Muiderberg wordt de komende dagen de spoorbrug op het bestaande spoor aangesloten. Vanaf zaterdagochtend rijden de treinen over de nieuwe, enorme, stalen boogbrug.

Gaslek voor deur Vechtstede College

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Werklui hebben afgelopen vrijdag voor de deur van het Vechtstede College een gaslek veroorzaakt. Dat gebeurde 's ochtends toen er op het schoolplein gewerkt werd; er werd meteen alarm geslagen. Het gas spoot eruit. De brandweer kwam snel ter plaatse en besloot met een grote brandslang een watergordijn te maken om brandgevaar te verminderen. De Amstellandlaan moest worden afgesloten vanwege het gaslek. De schade bleef verder beperkt, er gebeurden geen ongelukken.

Werken aan extra huurwoningen voor hele gemeente

Plannen moeten druk van huurmarkt halen

Er moeten meer huurwoningen komen. Foto: Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - Er moet de komende jaren versneld gewerkt worden aan extra huurwoningen. Dat plan heeft het gemeentebestuur. Er wordt later deze maand over gesproken.

De gemeente denkt aan het versneld bouwen van woningen, maar ook aan het ombouwen van 'leeg vastgoed' zoals kantoorpanden. Tevens heeft de gemeente het plan ervoor te zorgen dat meer bestaande sociale huurwoningen leeg komen te staan. Dat kan gedaan worden door meer middeldure huurwoningen (tussen de 700 en 850 euro) en betaalbare koopwoningen (tot 200.000 euro) te maken. Huurders stromen dan sneller door.

De plannen moeten ervoor zorgen dat lokale woningzoekenden sneller aan een sociale huurwoningen kunnen komen, maar bovenal ook dat de woningmarkt niet verder vastloopt door de opvang van ex-asielzoekers. De gemeente heeft het voornemen de nieuwe sociale woningbouw zo veel mogelijk spreiden door de hele gemeente. Dat moet er onder meer voor zorgen dat er meer draagvlak komt. De gemeente gaat voor gemengde wijken, buurten en complexen.

Waardevolle bomen bekeken

GOOISE MEREN - Alle bomen van de gemeente gaan geanalyseerd worden. Er wordt gekeken naar waardevolle bomen. Dat laat de gemeente weten.

Er wordt dus gekeken naar bomen met een bepaalde waarde. Het kan gaan om eeuwenoude bomen, maar ook bomen met een verhaal. Een voorbeeld: Bussum plantte afgelopen jaar bomen om het opheffen van de gemeente te markeren. Deze bomen worden als waardevol bestempeld. Aan de hand van het overzicht van waardevolle bomen kunnen deze bomen met meer aandacht onderhouden worden. Daarnaast geeft het een handvat voor het toekennen van een eventuele kapvergunning.

De gemeente heeft al een overzicht van waardevolle bomen van Naarden en Bussum. Er wordt nu gekeken of daar bomen aan toegevoegd moeten worden.

Bewoners moeten groen weghalen

GOOISE MEREN - Medewerkers van de gemeente gaan later deze maand controleren op overhangend groen. Dat laat de gemeente weten.

Er wordt gekeken of er geen takken en ander groen voor overlast zorgen op de openbare weg zoals door bladeren bedekte verkeersborden. Als de medewerkers overhangend groen tegenkomen worden de bewoners van het perceel waar de boom of struik op staat gewaarschuwd en gemaand om alles weg te halen. Een maand later wordt er nog eens gecontroleerd.

Een huis wordt meer waard

GOOISE MEREN - Een huis in de gemeente Gooise Meren wordt weer meer waard. Dat valt te concluderen aan de hand van gegevens van het CBS dat de WOZ-waardes onder de loep heeft genomen.

De waarde van een gemiddeld huis wordt nu getaxeerd op ongeveer 336.000 euro, een jaar geleden lag dat met ongeveer 329.000 euro nog een stuk lager. De waarde neemt nu voor het eerst, na een paar slechte jaren, weer wat toe.

De gemeente volgt daarmee de trend van de rest van Nederland. Toch kan het nog beter. Vijf jaar geleden was een gemiddelde woning nog 390.000 euro waard.

Dronkaard bumperkleeft agenten

MUIDEN - De dienstdoende agenten in de (opvallende) politieauto wisten niet wat ze meemaakten, zaterdagochtend vroeg op de Zuidpolderweg. Een auto kwam op hoge snelheid aanrijden en besloot vervolgens bij de politie-auto te gaan bumperkleven.

Vervolgens haalde de auto op hoge snelheid in toen die ook maar enigszins de kans kreeg. De verbaasde agenten zetten meteen de achtervolging in. Ze kregen de auto pas op De Pauw tot stoppen. Daar bleek dat de bestuurder, een 23-jarige man uit Muiden, veel te veel had gedronken. Hij blies 740 ug/l, waar 220 ug/l is toegestaan. Zijn rijbewijs is hij kwijt en hij kreeg boetes voor de bizarre inhaalmanoeuvres.

Opnieuw aandacht voor dode Naarder

NAARDEN - De politie weet 25 jaar na de vondst van een dode man nog steeds niet om wie het gaat. Ze is nu opnieuw op zoek naar tips over de identiteit en plaatste deze week meerdere foto's die zouden kunnen leiden tot meer informatie.

Het stoffelijk overschot van de man werd in 1991 gevonden langs de Oud Blaricummerweg, op korte afstand van de A1. Al snel werd bekend dat de man, waarschijnlijk van Turkse afkomst, door steekwonden om het leven was gekomen. Wie meer tips heeft kan de politie bellen.

Marleen en Herman zeggen 'ja'

Een stralend bruidspaar. Foto: Tom Loman

NAARDEN - Een sprookjeshuwelijk afgelopen zaterdag in Naarden-Vesting. Daar trouwde wethouder Marleen Sanderse met haar levenspartner Herman van der Werf.

Ze kwamen met een paardenkoets naar het stadhuis en uiteraard was hun zoontje Pieter ook meegekomen. De bruid zag er prachtig uit en straalde van top tot teen. Ook de bruidegom had er zichtbaar zin in. Het paar kan terugkijken op een geweldige ceremonie waar het geluk vanaf straalde.

Schuren opengebroken

MUIDEN - Zeker vier schuren aan de Googweg zijn in de nacht van zondag op maandag opengebroken.

De inbrekers leken, zoals het er nu naar uitziet, voornamelijk op zoek naar fietsen. Er worden er al vier vermist en de aangiften druppelen nog binnen. Wie iets weet van de serie inbraken kan bellen met de politie op 0900-8844.

Spullen gestolen

MUIDEN - In een huis aan het Kruitpad is vorige week ingebroken. Vorige week donderdag werd een raam opengebroken.

Er worden diverse dingen uit het huis vermist. De politie roept getuigen op zich te melden.

Spieringfestival was weer volop gezelligheid

Feesttrio De Goeie Gasten bij Café Ome Ko. Foto's: Matthijs Wink

MUIDEN - Het Spieringsfestival editie 2016 is weer geslaagd te noemen. Volop muzikaal talent stond op het programma. Het werd een echt Muider feestje.

Met name in de middag moest het allemaal nog wat op gang komen, maar 's avonds was het goed druk. Dat er niet zo veel mensen op af waren gekomen als voorgaande jaren had te maken met het afsluiten van alle wegen rondom Muiden vanwege het werk aan de snelweg A1.

Bassline op het podium.
Deze zangeres van Bassline schitterde bij Taveerne de Mol.
Revolver met een jaren-60-sound.

Zo woon je straks in een postkantoor

De transformatie van het oude postkantoor in drie stadsvilla's vordert gestaag

Marie-Jose Exel van Groen Makelaars laat met trots de bijzondere nok van de villa's in het postkantoor zien. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - En ineens gaat het snel met de transformatie van het vroegere postantoor in drie luxe stadsvilla's aan de Oudegracht. De voordeuren zijn geplaatst, de wanden bijna allemaal opgetrokken, de raampartijen voorzien van glazuren tegels en gemetselde bogen en de nok van het imposante gebouw laat al doorschemeren wat voor een woongenot hier straks te beleven valt. Met man en macht wordt er gewerkt aan de realisatie. De verwachting is dat de villa's in oktober worden opgeleverd.

Object Oudegracht 65, zoals het vroegere postkantoor sinds 2010 door het leven ging, heeft Groen Makelaars en projectontwikkelaar VBJ Vastgoed heel wat hoofdbrekens gekost. Hoofdspelbreker was de crisis die de huizenmarkt jarenlang teisterde. Ook plannen voor het laten verrijzen van een museum of de verhuizing van het Weesper Automatenkabinet naar deze prominente plek in het centrum passeerden de revue. Nu is de toekomst verzekerd en wonen straks drie huishoudens in dit voor Weesp zo bijzondere en karakteristieke gebouw.

Het postkantoor met bovenin een directeurswoning is rond 1910 als zodanig gebouwd door architect en rijksbouwmeester C.H. Peters. "Toen we na het opheffen van het postkantoor door PostNL eind 2009 dit pand in de verkoop kregen, was het een heel andere markt dan nu." Aan het woord is Marie-José Exel van Groen Makelaars. Bijna vanaf het begin was zij betrokken bij de verkoop van het oude postkantoor. Exel: "Samen met opdrachtgever VBJ Vastgoed hebben we echt gepuzzeld hoe we het pand zo aantrekkelijk mogelijk in de markt konden zetten. Uiteindelijk zijn we in maart 2015 met deze villa's de markt op gegaan. Dat bleek een schot in de roos, ze waren zo verkocht! Waar vind je ook zulke grote huizen, pal in het centrum met een tuin en achterom. En dan ook nog eens een uniek ontwerp. Dat de huizenmarkt weer goed is speelt natuurlijk ook een rol."

Weesper architect Martin Lette bracht zorgvuldig de oorspronkelijke details van het postkantoor in het ontwerp terug, zoals de oorspronkelijke poort, de raampartijen en de metselbogen: "Het was een uitdaging. Ik ben er trots op dat ik als Weesper architect deze opdracht heb mogen uitvoeren."

Het tafeltennis mist eigenlijk een Dafne Schippers

Olympische sporten in Weesp deel 4 (slot)

WEESP - Nagenietend van de Spelen in Rio vragen we ons af: hoe staat het eigenlijk met de Olympische sporten in Weesp?

Tot slot: tafeltennis

In menig recreatiezaal staat 'ie: de pingpongtafel. We hebben ons allemaal wel eens gewaagd aan het spelletje, dat sinds 1988 een Olympische sport is. Bijna alle gouden medailles - en de zilveren en bronzen ook trouwens - zijn voor China. In Li Jiao en Li Jie kende Nederland in Rio twee vertegenwoordigers bij het dames enkelspel. Hun Chinese afkomst bood hoop, maar beiden waren al voor de kwartfinales uitgeschakeld. "Eerlijk gezegd volg ik het tafeltennis op de Olympische Spelen niet zo", zegt Rob Klok van de Weesper tafeltennisvereniging The Victory. Tafeltennis is sowieso niet vaak in beeld, ook tussen de Olympiades door.

De sport is niet heel tv-geniek, meent Klok. En dat vindt hij jammer, want met gezonde jaloezie kijkt hij naar de populariteit die het atletiek geniet dankzij Dafne Schippers en het dameshandbal dankzij het zilver van het Nederlands team op het EK. Geen Li Jiao-effect dus voor The Victory, dat is opgebouwd rond een groep trouwe leden. "We hebben een vaste kern die én het bestuur vormen én graag komen pingpongen." Eh. zegt Klok daar nu pingpongen? Mag dat wel? "Ja hoor, dat mag. Dat is helemaal niet denigrerend. Wij noemen het zelf ook zo. Een soort geuzennaam."

De strijd om het clubkampioenschap, concentratie bij de opslag. Foto: Bjorn van der Neut

'Ja hoor, je mag best pingpongen zeggen. Doen we zelf ook'

En hoewel we ons er dus allemaal wel eens aan gewaagd hebben, blijkt tafeltennis een lastige sport als je het niveau een beetje wilt opkrikken. "Het is vooral een technische sport. Er komt nog veel bij mee kijken: inzicht, reactiesnelheid en zeker ook conditie. Dat is soms wel eens lastig uit te leggen." Het individuele karakter spreekt Klok in deze sport het meest aan. "Het is één tegen één, je bent op jezelf aangewezen. Er zijn geen teamgenoten die het voor je opknappen. En als je verliest, dan kun je dat alleen jezelf verwijten."
Derde helft
Het ledental van The Victory zit even in een dip, maar tijdens de Verenigingenmarkt van het Sluis-en-bruggenfeest is er weer volop aandacht voor werving. Het eerste team jojoot tussen de landelijke klasse en de hoogste afdelingsklasse - een zeer behoorlijk niveau dus. Tafeltennissen kunnen ze dus wel, daar aan de 's-Gravelandseweg. Daarnaast is The Victory een gezelligheidsvereniging. "Ook wij hebben een derde helft"

Het feestprogramma voor in je broekzak

Barry Brand draait vrijdag en zaterdag op het Grote Plein. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Een mysterieuze zeepbellenshow, scubaduiken in de Herengracht, mee rappen met de hits van Lange Frans, swingen met jazzlegende Hans Dulfer en zijn band... Het programma van de 39ste editie van het Sluis-en-bruggenfeest bevat naast de vertrouwde feestonderdelen ook veel kleine en grote verrassingen.

Bovendien koppelen You better PINK en het WeesperNieuws en Radio Weesp samen een goed doel aan het feest. Met allerlei leuke activiteiten, zoals de verzoekplatenactie Pink Request, wordt geld ingezameld voor borstkankerorganisatie Pink Ribbon.

Volop zon verwacht
En dan hebben we het nog niet eens gehad over het weer! Onze weerman Pieter de Blois voorspelt een uitermate zonnig weekend met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Dat maakt een rondje braderie en een drankje en dansje bij een van de vele buitenpodia nóg feestelijker. Het feestcomité is in haar nopjes met de weersverwachting, maar drukt de bezoekers tegelijkertijd wel op het hart voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een zonnesteek en uitdroging. Goed smeren dus, en veel drinken - water welteverstaan.

Volg het verloop van het Sluis-en-bruggenfeest en de actie Heel Weesp Helpt via Radio Weesp en WeesperNieuws.nl. Het redactieteam zorgt geregeld voor updates met nieuwe foto's en filmpjes.

Donderdag 18.30 uur Opening feest met Bubblica, Grote Plein 19.00 - 21.00 uur Wild Water Race, De Kom 19.00 - 21.00 uur Rabobank Verenigingenmarkt, Nieuwstad en Nieuwstraat 19.00 - 21.00 uur Duiktank Scuba Education Amsterdam, Herengracht 19.30 - 21.00 uur Dansstudio Van Harten, Grote Plein 20.00 - 01.00 uur Disco met Erik en Bob, Bijna Thuis 21.00 - 01.00 uur The Kelly's, De Natte Krant 22.00 - 01.00 uur The Voice van Weesp, 't Heertje 22.30 - 01.00 uur Bob van Veen, Toeters & Bellen

Foto: Christian Pfeiffer

Vrijdag
14.00 - 20.00 uur
Braderie, Centrum Weesp
14.00 - 20.00 uur
Duiktank Scuba Education Amsterdam, Herengracht
14.00 uur
Doe maar gewoon, Grote Plein
14.00 uur
DJ Barry B. & Robin C, 't Heertje
14.00 - 20.00 uur
Doorlopend muziek, 't Cathshuis
14.00 - 20.30 uur
Disco met Erik en Bob, Bijna Thuis
16.00 - 18.00 uur
Kinder Waterparadijs, de Kom
16.00 uur
Je bent van Band?, Grote Plein
16.00 - 20.00 uur
Showbusters, 't Helletje
16.00 - 20.00 uur
Bob van Veen, Toeters & Bellen
17.00 uur
The Voice van Weesp, 't Heertje
17.30 - 20.00 uur
Quincy, Toeters & Bellen
19.00 - 20.00 uur
Tastoo, De Natte Krant
19.00 - 20.00 uur
Buikdanseres, De Mazzel
20.00 - 01.00 uur
Guilty Pleasure Night, Grote Plein
20.00 - 01.00 uur
Paradise, eetcafé 't Heertje
20.00 - 01.00 uur
DJ Reinier / Dynavoice Dennis Schmidt, La Ruelle
20.30 - 01.00 uur
Ongeremd, Bijna Thuis
21.00 - 01.00 uur
The Maddok Band, De Natte Krant
21.00 - 01.00 uur
The Recipe Band, Toeters & Bellen
21.00 - 01.00 uur
Duo The Band,'t Helletje

Lange Frans komt naar Weesp. Foto: Christian Pfeiffer

Zaterdag
07.00 - 12.00 uur
Kindervrijmarkt, Hoogstraat
10.00 - 12.00 uur
Kinderviswedstrijd, Achteromstraat
12.00 - 20.00 uur
Duiktank Scuba Education Amsterdam, Herengracht
12.00 - 20.00 uur
Kinderspeelstraat, Herengracht
12.00 - 20.00 uur
Braderie, Centrum Weesp
12.00 - 20.00 uur
Kunstmarkt, Oudegracht
12.00 - 16.00 uur
DJ Barry B. & Robin C, 't Heertje
12.00 - 15.00 uur
Dansstudio Van Harten, Grote Plein
13.00 - 14.00 uur
Triton-demonstraties, de Kom
13.00 - 16.00 uur
Pal van den Hoogen, Toeters & Bellen
14.00 - 15.00 uur
Viktor & Sylvia, 't Cathshuis
14.00 - 16.00 uur
Robert Vermeulen Trio, La Ruelle
15.00 - 17.00 uur
Touwtrekken, de Kom
15.00 uur
Hans Dulfer met band, Grote Plein
15.00 - 15.30 uur
Leroy, 't Cathshuis
16.00 - 18.00 uur
André Hazes Live, 't Cathshuis
16.00 - 18.00 uur
Edammer Kaaskapel, La Ruelle
16.00 - 18.00 uur
Dirk Scheele, De Natte Krant
16.00 - 18.00 uur
Ronald Reinhart, 't Cathshuis
16.00 - 19.00 uur
Ruud Versteeg, Bijna Thuis
16.00 - 20.00 uur
Duo Heesbeen, 't Helletje
16.00 - 20.00 uur
Joel Borelli Show, Toeters & Bellen
17.00 uur
Peter Beense, Toeters & Bellen
18.00 uur
The Voice van Weesp, 't Heertje
18.00 uur
Barry Brand revanche, Grote Plein
18.00 - 18.30 uur
Lange Frans, Toeters & Bellen
18.00 - 20.00 uur
Diverse meezingers, 't Cathshuis
18.30 - 20.30 uur
Kiki Blues, De Natte Krant
20.00 - 01.00 uur
The Session, Grote Plein
20.00 uur
De Vechtbloazers, La Ruelle
20.00 - 01.00 uur
Alle Tijd, 't Heertje
20.00 - 01.00 uur
DJ Reinier, Toeters & Bellen
20.30 - 01.00 uur
Hype, Bijna Thuis
21.00 - 01.00 uur
The other side of the Cat, 't Helletje
21.00 - 01.00 uur
Hey Mike, De Natte Krant
21.00 - 01.00 uur
Act on Demand, Toeters & Bellen
22.00 uur
Vuurwerk, boven de Vecht
22.30 - 0.00
The Wetpaperboys, La Ruelle        

Win een etentje met jouw feestfoto

WEESP - Het belooft een zonnig en warm feest te worden. Omdat dit ook wel eens anders is geweest, is dit ook meteen het thema voor onze jaarlijkse fotowedstrijd. Leg je zonnigste feestmoment vast en mail deze foto met een korte omschrijving naar het WeesperNieuws. De mooiste inzending(en) worden gepubliceerd in de krant van woensdag 31 augustus.

Je kunt ook nog eens een leuke prijs winnen: de mooiste foto wordt beloond met een etentje bij
Il Bocconcino da Rimini. Insturen kan tot en met a.s. zondag:
redactie@weespernieuws.nl.

WEESP - Het WeesperNieuws biedt het programma van het Sluis-en-bruggenfeest aan in een handig broekzakformaat. Op die manier hoeft er
niets van het feest te worden gemist.

Hoe werkt het?
Scheur of knip deze pagina uit de krant. Vouw eerst de pagina dubbel en vervolgens langs de vouwlijnen. Op die manier ontstaat een handig meeneemprogramma. In de broekzak, het borstvakje, de handtas: het broekzakprogramma is zo klein dat het altijd mee kan het feestgedruis in. En mocht het programma wat vies zijn geworden, dan kan er altijd een nieuw exemplaar worden gedownload via www.weespernieuws.nl.

Vis mee met de AWHB. Foto: Marieke van Veen

Polsbandjes: waar en wanneer?
Er wordt dit jaar een uitgiftepunt voor polsbandjes ingericht in de grote Van Wijnen-keet op de Slijkstraatbrug. Met deze bandjes kunnen jongeren tussen de 18 en 25 jaar aantonen dat zij oud genoeg zijn om alcoholische dranken te mogen bestellen. De bandjes zullen ter plekke worden omgedaan nadat er een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) is getoond waarop duidelijk te zien is dat de betreffende persoon tussen de 18 en 25 jaar oud is. De bandjes zijn gratis af te halen op de volgende tijden:
Donderdag van 19.00 - 00.30 uur.
Vrijdag van 14.00 - 00.30 uur.
Zaterdag van 12.00 - 00.30 uur.

Mogelijk een hittegolf
Met nog maar een dag te gaan zien de weersvoorspellingen er overweldigend goed uit voor zowel donderdag, vrijdag als zaterdag. Zelfs zodanig goed dat er een mogelijke hittegolf wordt voorspeld. Vanuit de organisatie zijn we ontzettend blij met deze goede voorspellingen maar we willen alle bezoekers en de deelnemers van de diverse activiteiten ook vragen zichzelf goed te beschermen tegen de zon. Drink voldoende water en smeer jezelf goed in, zo voorkom je uitdroging en/of een zonnesteek.
Spelactiviteiten
We zijn met 14 teams voor de Wild Water Race helemaal klaar voor de donderdag. Nu het tegen de 30 graden wordt is het voor de teams echt een heerlijk verkoelende duik in de Kom van Weesp. Nu maar hopen dat ze niet op hun gemak gaan poedelen en wel proberen zo snel mogelijk over de baan te gaan. Voor het touwtrekken zijn er voldoende teams om deze activiteit door te laten gaan. De pontons worden zaterdagmiddag om 15.00 uur in de Kom tegen elkaar gelegd en minimaal 8 teams zullen deelnemen aan dit spectaculaire evenement. Niet alleen kracht, maar ook tactiek, samenwerking en emotie spelen een rol.

Kinderen tot 14 jaar kunnen zich via sbfeest.nl nog aanmelden voor de Kinderviswedstrijd van de AWHB op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor het duiken in de duiktank kan men zich tot nog donderdag 12.00 uur aanmelden. Dit is een nieuwe activiteit op de Herengracht waarbij iedereen vanaf 10 jaar voor 5 euro een proefduik kan nemen onder professionele begeleiding van Scuba Education Amsterdam.

Wij wensen iedereen veel plezier de komende dagen!

Vrijdag en zaterdag is er een grote boekenmarkt in de Grote Kerk.

Nog deze week

VakantieBijbelWeek

Lichthuis | 9.45 uur

De Weesper kerken houden samen een VakantieBijbelWeek voor kinderen in Weesp, Muiden, Muiderberg en Driemond. Elke werkdag wordt er vanaf 9.45 uur geknutseld, gezongen en nog veel meer.

woensdag 24 augustus

Mozaïeken voor kinderen

Weesper Boekhandel | 13.00 uur

Voor kinderen vanaf 7 jaar. Graag vooraf aanmelden via info@weesperboekhandel.nl. Kosten: 10 euro inclusief materiaal en een hapje en een drankje.

donderdag 25 augustus t/m zaterdag 27 augustus

Sluis-en-bruggenfeest

Weesp viert drie dagen lang feest. Met buitenpodia, kinderactiviteiten, sport en spel en een grote braderie. Zie pagina 14.

vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus

Boekenmarkt

Grote Kerk | 12.00 uur

De Grote Kerk houdt tijdens het S&B-feest een boekenmarkt. Ruim 25.000 tweedehands boeken wachten op een nieuwe lezer. Het gaat om thrillers, detectives, literatuur, romans, hobbyboeken, kinderboeken en nog veel meer. Openingstijden: vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

vrijdag 26 augustus

Buitenyoga

Ossenmarkt | 9.00 uur

De laatste buitenyogales van dit seizoen. Ook voor niet-leden. Voor meer informatie: 06-21572555 / www.yogatoday.nl.

zondag 28 augustus

Weesper Kindertriatlon

In en rond de Vest | 11.00 uur

De triatlon voor kids op een van de vestingwallen van Weesp. 100 m zwemmen, 800 m fietsen en 800 m hardlopen. Een groot spektakel voor jong (deelnemers) en oud (enthousiaste aanmoedigingen). kindertriatlon.com.

maandag 29 en dinsdag 30 augustus

Proefles Yoga

YogaToday

Reina Selman verzorgt yogalessen voor iedereen: stijf, soepel, dun, dik, jong of oud. Er zijn verschillende tijden mogelijk op maandag en dinsdag. Voor een proefles: 0294-413908 / reina.selman@simpc.nl.

dinsdag 30 augustus

Rechtswinkel geopend

Papelaan99 | 19.30 uur

De Rechtswinkel is op dinsdagavond open voor juridisch advies. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,-.

DigiTaalhuis Gooi

Bibliotheek | 11.00 - 13.00 uur

Inloopspreekuur DigiTaalhuis Gooi voor al uw vragen over het aanbod aan cursussen en activiteiten op het gebied van het leren van taal en digitale vaardigheden.

woensdag 31 augustus

Administratie voor Elkaar

Papelaan 99 | 9.30 uur

Inloopspreekuur voor Weespers met vragen op administratief gebied, zoals hulp bij het schrijven van brieven aan organisaties en het invullen van allerhande formulieren.

Mamacafé Weesp

Bibliotheek | 10.00 - 11.30 uur

Voor (aanstaande) moeders en vaders van jonge kinderen houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin een Mamacafé in de bibliotheek om elkaar te ontmoeten en ervaringen en tips uit te wisselen.

Mariannes warming-up

Nancy Dekens
startnummer 2619

Volgens mij heeft Nancy stiekem een streeftijd onder de 2.30 uur

Hoe doet ze dat toch? Een eigen advocatenkantoor, twee kleine kinderen, kampioen met haar hockeyteam en nu ook nog de triatlon erbij. Nou niet, zo blijkt, want als ik Nancy spreek is ze op vakantie en ligt ze zich met de beentjes omhoog af te vragen of ze nog een stukje zal gaan zwemmen. Haar seizoen heeft vooral in het teken gestaan van hockey en daarnaast een akkefietje met een hockeybal en een hersenschudding. Nu ze drie weken vakantie heeft, is Nancy met de fiets en haar wetsuit vertrokken en probeert ze er het beste van te maken. Haar doel heeft ze daarom bijgesteld naar 'de finish halen', maar ik proef aan alles dat dat stiekem niet het geval is. Ze weet precies te benoemen welke tijden ze kan halen en zo kan ik achterhalen dat haar streeftijd onder de 2.30 uur ligt. Voor hardlopen heeft Nancy talent, zwemmen is haar struikelblok. Daarvoor heeft Nancy echter trainingen gevolgd en ik heb zo het vermoeden dat 'struikelblok' in dit geval betekent dat ze net niet bij de eerste tien zit. Deze dame heeft ook nog een verleden in de vechtsport, en alhoewel ik me voor kan stellen dat dat bij de eerste meters in de Kom ook wat profijt kan opleveren, denk ik dat ze vooral met die mentaliteit en dat doorzettingsvermogen sneller dan verwacht aan de finish zal komen. En dan hebben we het nog niet eens over haar vierde plaats bij de Vechtloop…

Voordat Marianne Klijnstra op 4 september zelf van start gaat, vraagt ze zich af hoe andere Weesper deelnemers dat toch aanpakken, die WeesperNieuws Triatlon. ¶ Foto: Christian Pfeiffer

Protestantse Gemeente
Zondag 28 augustus 10.00 uur
Grote Kerk
ds. M.C. Hage

Zondag 28 augustus 19.00 uur
Grote Kerk
ds. G.H. Kruijmer

Parochie van Levend Water
Zondag 28 augustus 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

Dinsdag 30 augustus 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

NPB
Zondag 28 augustus 10.30 uur
Van Houtenkerk
A. Maas

Evangelische Gemeente
Zondag 28 augustus 10.00 uur
OAZ-gebouw
P. v/d Geest

Startlijst Weesper Kindertriatlon 2016

Deze toppers verschijnen zondag om 11.00 uur aan de start, kom ze aanmoedigen!

Deze kinderen hebben afgelopen maanden bijna dagelijks getraind voor de Kindertriatlon Foto: Marieke van Veen

Jongens 7 - 10 jaar
1. Joran van Barneveld, Weesp
2. Gijs vd Voort, Weesp
3. Monne Rats, Weesp
4. Bart Pronk, Weesp
5. Tjibbe Nyqvist, Weesp
6. Jan van Dijk, Muiden
7. Ivo van Dijk, Muiden
8. Jasper Bosma, Weesp
9. Cas Muhl, Weesp
10. Yoran Toet, Weesp
11. Tycho den Hoedt, Weesp
12. Wietse Putter, Nigtevecht
13. Nou Montanus, Weesp
14. Sib Montanus, Weesp
15. Marten de Haan, Weesp
16. Tijn Bruinsma, Nederhorst
17. Magnus Hazenberg, Weesp
18. Marijn Koppers, Weesp
19. Julian van Mil, Weesp
20. Thijmen Antonis, Weesp
21. Noud Koenderink, Weesp
22. Hidde Koenderink, Weesp
23. Mick vd Bosch, Weesp
24. Boris Knoll, Weesp
25. Tijn Knoll, Weesp
26. Finn Koopman, Weesp
27. Wessel Bolte, Weesp
28. Jacco Bolte, Weesp
29. Jordi Engele, Weesp
30. Miller van Kreel, Muiden
31. Joris Mantel, Amsterdam
32. Wine Borsje, Weesp
33. Taddeo Pommée, Weesp
34. Zef Zunnebeld, Weesp
35. Tristan Winkel, Weesp
36. Steijn Winkel, Weesp
37. Lars van Engen, Loenersloot
38. Jesse L Bon, Lelystad
39. Cas Brondsema, Weesp
40. Jesse Hougardy, Almere
41. Joep Sorel, Den Haag
42. Thijmen Weststrate, Weesp
43. Timme Moorrees, Weesp
44. Tjalling Venema, Weesp
45. Mats Verkerk, Weesp
46. Yoep Roeleveld, Weesp
47. Quinten Harkema, Weesp
48. Joey Bleijenberg, Weesp
49. Eros Vasilache, Weesp
53. Joep van Bilsen, Lelystad
54. Hugo Zondag, Weesp
55. Simon Vellekoop, Weesp
56. Jesse van Amerongen, Weesp
57. Tijmen de Hen, Amsterdam
58. Jaimie van Asselen, Almere
59. Senne Jonkvorst, Weesp
60. Nick ter Veer, Weesp
61. Nariño Renfurm, Almere
62. Jorrit Sluyk, Weesp
63. Björn Engel, Almere
64. Thomas Larooij, Muiden
65. Melle Koenderink, Weesp
66. Luca Dooper, Weesp
67. Tom Troost, Weesp
68. Senna Plasschaert, Weesp

Jongen 11 - 15 jaar
69. Dennis Kaale, Weesp
70. Hugo van Oene, Santpoort
71. Jurre Verkerk, Weesp
72. Bryan Scholte, Weesp
73. Joep vd Voort, Weesp
74. Justin ten Brink, Weesp
75. Milan Bonatz, Muiden
76. Ethan Fleming, Weesp
77. Pepijn Pos, Weesp
78. Martijn Pos, Weesp
79. Roderik Hazenberg, Weesp
80. Patrick Kaale, Weesp
83. Ray Bonnet, Amsterdam
84. Max Locht, Weesp
85. Rick Dijkhuize, Zeist
86. Alex van Buttingha, Naarden
87. Marnix vd Bosch, Weesp
88. Sam Faas, Kortenhoef
89. Hugo vd Griend, Weesp
90. Micha Varkevisser, Weesp
91. Julien Luursema, Nigtevecht
92. Mael Plasschaert, Almere

Meisjes 7 - 10 jaar
1. Aniek van Barneveld, Weesp
2. Sophie Rats, Weesp
3. Josephine Rats, Weesp
4. Maud de Jong, Weesp
5. Lindsey Bleijenberg, Weesp
6. Maud Pronk, Weesp
7. Luuke Siegenthaler, Weesp
8. Jasmijn de Geus, Weesp
9. Leah Toet, Weesp
10. Jara Hulsenbooom, Weesp
11. Floor Troost Weesp
12. Ymke de Haan Weesp
13. Aveline Hazenberg, Weesp
14. Ellenoor Hazenberg, Weesp
15. Silke Driessen, Amsterdam
16. Hasse de Geus, Vlijmen
17. Lousanne Taat, Weesp
18. Emma ter Haar, Weesp
19. Isa Mostert, Weesp
20. Kira Val, Weesp
21. Joeke Val, Weesp
22. Daantje van Muiden, Weesp
23. Feline Kroes, Driemond
24. Alina Pommée, Weesp
25. Mijntje de Vries, Weesp
26. Myrthe v. Engen, Loenersloot
27. Leah Israel, Weesp
28. Evelien van Drie, Driemond
29. Sofieke van Drie, Driemond
30. Jasmine Fleming, Weesp
31. Benthe Witteveen, Muiden
32. Lotta Buis, Amsterdam
33. Havana Swaans, Amsterdam
34. Floor Coolen, Weesp
38. Sylke Sikkema, Weesp
39. Lynn Kleijn, Koog ad Zaan
40. Katie ter Veer, Weesp
41. Evelien Antonis, Weesp
42. Madelein vd Toorn, Muiden
43. Anne Dijkhuizen, Weesp
44. Rosalie Schouten, Weesp

In en rond de Vest; 100 m zwemmen, 800 m fietsen en 800 m hardlopen

Meisjes 11 - 15 jaar
55. Anne Griffioen, Loenen
56. Lisa Wessels, Bussum
57. Julia van Muiden, Weesp
58. Jolie Delfos, Weesp
59. Stella Hin, Muiden
60. Iris Winkel, Weesp
61. Roos vd Toorn, Muiden
62. Sterre de Vries, Weesp
63. Sophia Zierleyn, Weesp
64. Madelief van Drie, Driemond
65. Amelie vd Velden, Weesp
66. Lieve Fee Moolhuizen, Muiden
71. Havva Cincil, Weesp
72. Andrea Griffioen, Loenen
73. Sanne-Meis Schouten, Weesp
74. Demi Engel, Almere
75. Iris Seinen, Weesp
76. Noa Dooper, Weesp
77. Jenthe Sikkema, Weesp
78. Anna Hin, Muiden
79. Mila Jonkvorst, Weesp
80. Arwen de Vries, Weesp
81. Fleur Dijkhuizen, Weesp
82. Anna Morsink, Weesp

18 / 24

Column

Thuiswerken

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor kantoor aan huis te houden. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat thuiswerken veel vrijheid met zich meebrengt. U kunt immers zelf bepalen wanneer en hoe u werkt. In bepaalde gevallen kan ondernemen vanuit huis ook fiscaal interessant zijn. Maar dan moet u natuurlijk wel weten waarop u aanspraak kunt maken.

Jaarlijks starten ruim 100.000 ondernemers een eigen bedrijf. Het merendeel kiest ervoor om dit vanuit huis te doen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel thuisondernemers niet op de hoogte zijn van alle fiscale voordelen die een kantoor aan huis kan bieden en hier dus ook geen gebruik van maken. En dat is zonde.

Werkruimte aan huis: wel of niet aftrekbaar?

Een kantoor aan huis kan aftrekbaar zijn wanneer u de kosten van deze ruimte mag opvoeren als bedrijfskosten. U moet dan wel aan zowel het zelfstandigheidscriterium als het inkomenscriterium voldoen. Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat u over een aparte werkruimte beschikt. Deze moet voorzien zijn van een eigen op- en ingang en sanitair. Een gewone slaapkamer voldoet niet, maar het is wel mogelijk om bijvoorbeeld een garage of schuur om te bouwen tot werkruimte. Op de website van de belastingdienst kunt u controleren of uw werkruimte volgens de fiscus voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Met het inkomenscriterium wordt bedoeld dat een substantieel deel van het inkomen in of vanuit de werkruimte wordt verdiend. Heeft u een kantoor aan huis, maar verdient u uw geld ergens anders? Dan voldoet u niet aan het inkomenscriterium. Een winkeleigenaar die zijn administratie thuis doet, mag zijn kantoor aan huis dus niet aftrekken.

De regels op dit vlak zijn erg complex. Zo hanteert de fiscus andere regels voor huiseigenaren dan voor huurders. Ook verschillen de regels per rechtsvorm en maakt het uit of u getrouwd bent, al dan niet op huwelijkse voorwaarden. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen bij uw adviseur of accountant.

Tuin van Blaricum

Zie jij jezelf al zitten?

De bouw van de 14 woningen in de eerste fase van de Tuin van Blaricum nadert zijn voltooiing en inmiddels kan Heilijgers ook berichten dat de bouw van de 13 woningen in fase 2 van de Tuin van Blaricum dit najaar van start gaat.

In deze fase komen drie-onder-een-kapwoningen en twee-onder-een-kapwoningen in verschillende varianten. Bij een voorspoedige bouw kunnen de bewoners na de zomervakantie van 2017 hun nieuwe woning betrekken.

Eigentijdse architectuur

Verschillende locaties, verschillende type woningen met een eigen karakter. Woningen met een moderne architectuur en eigentijdse kenmerken. Wit keimwerk, antracietkleurige bakstenen en een kenmerkend dak dat doorloopt tot aan de zijgevel geven de woningen karakter. En alhoewel het exterieur van de woningen al vaststaat, blijft er nog genoeg voor de toekomstige bewoners over om zélf in te vullen. Hoe het interieur van de woning eruit komt te zien bepalen zij namelijk samen met een professionele interieurarchitect, die kosteloos adviseert naar aanleiding van de doorgegeven woonwensen.

Individuele wensen

Aan ruimte en luxe geen gebrek. Dat geldt voor zowel de eengezinswoningen, de tweekappers en de driekappers. Alle woningen van de Tuin van Blaricum worden uitgerust met Mosa tegelwerk en Villeroy & Boch sanitair, vloerverwarming en openslaande deuren naar een ruime tuin.

Twee-onder-een-kap

De twee-onder-een-kapwoningen in fase 2 zijn bijna allemaal standaard voorzien van een uitbouw waardoor een extra grote living ontstaat op de begane grond, waarbij een ruime woonkeuken zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de woning kan worden gesitueerd.

In deze fase zijn nog enkele twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar. Meer informatie? Neem contact op met Meijberg Makelaars.

TIP!

Maak een nonchalant boeket waarvan het lijkt of het even tussendoor geplukt is, maar wat een stijlvol en groots effect heeft. Combineer hiervoor hortensia's met de sneeuwbes, Bupleurum, Calla en Crocosmia-bes. Zet het boeket niet bij de fruitschaal, hier zal hij sneller verouderen.

Grootste stijging huizen prijzen in twaalf jaar


Bestaande koopwoningen waren in juli 4,9% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dit is de grootste stijging in twaalf jaar tijd.

De huizenprijzen stijgen nu al ruim drie jaar op rij. Zo kwam er de afgelopen half jaar maandelijks zo'n 4% bij. Vergeleken met het dieptepunt van de crisis in juni 2013 zijn koopwoningen ruim 11% in prijs gestegen.

NIEUWSHet aanvraagproces voor een hypotheek wordt eenvoudiger. Florius en De Hypotheker zijn gisteren gestart met een proef waarbij de consument een digitaal document met loon- en werkgeververleden kan downloaden via mijnuwv.nl. Dit maakt de werkgeversverklaring overbodig.

Vernieuwde Suzuki S-Cross bij de dealer

In drie rijke uitvoeringen

De Suzuki S-Cross is uitgerust met efficiënte turbomotoren.

De nieuwe S-Cross van Suzuki staat vanaf september bij de dealer en is met een vanafprijs van € 20.999,- voordeliger in aanschaf dan voorheen.

Het vernieuwde design van de S-Cross zorgt voor een bredere, hogere en imposantere voorzijde. Aan de achterzijde springen de nieuw vormgegeven led-lichten in het oog. Behalve de nieuwe krachtige grille, motorkap en led-koplampen is ook het interieur vernieuwd. Voor het dashboard zijn nieuwe materialen gebruikt met diverse accenten van hoogglans zwart en satijn-chroom. Daarnaast zijn er ook chromen raamlijsten toegevoegd. De uitvoeringen Exclusive en High Executive zijn uitgerust met 17-inch lichtmetalen velgen met een grotere bandenmaat.
Suzuki rust zijn nieuwe familiecross-over uit met krachtige en toch efficiënte turbobenzinemotoren. Er zijn drie uitvoeringen: Comfort, Exclusive en High Executive. Iedere uitvoering is standaard voorzien van onder meer cruisecontrol, airconditioning en een radio/cd-speler met USB-aansluiting en Bluetooth. Het kleurenpallet is uitgebreid met vier nieuwe kleuren.

Voordeliger in aanschaf
De nieuwe S-Cross is er al vanaf € 20.999,-. Daarmee is de ruime cross-over maar liefst € 500,- voordeliger in aanschaf dan het vorige basismodel, terwijl de S-Cross flink vernieuwd is. Met Suzuki All-inclusive (privélease) is de S-Cross leverbaar vanaf € 369,- per maand.

DS 3 Givenchy Le MakeUp

Goed nieuws voor dames: de DS 3 Givenchy LeMakeUp zal in september op de Nederlandse markt verschijnen. De beide Franse topmerken hebben een exclusieve versie van de nieuwe DS 3 gemaakt. Uiteraard smaakvol gekleed, met geraffineerde accessoires en netjes geleverd met Givenchy-producten. Zo vinden we een setje make-up stijlvol opgeborgen onder de middenarmsteun. Een innovatief binnenverlichtingssysteem zorgt ervoor dat het makkelijker is om je op te maken in de auto. Wereldwijd zijn er 1.400 exemplaren van de DS 3 Givenchy Le MakeUp, waarvan er 30 in Nederland te koop zullen zijn vanaf september 2016. De vanafprijs van de DS 3 Givenchy Le MakeUp is € 25.390.

Volkswagen Beetle in jeansstijl

De Volkswagen Beetle in Denim-uitvoering.

De Beetle is vernieuwd. Deze iconische Volkswagen biedt sportievere looks en nieuwe individualiseringsmogelijkheden. Hij is er onder andere in Denim-uitvoering.

De vernieuwde Beetle krijgt vlakkere, nieuw gestylede bumpers en een extra luchtopening boven de voorbumper die het sportieve karakter van deze Volkswagen extra benadrukken. Andere blikvangers zijn de donkergetinte led-achterlichten en de nieuwe lichtmetalen velgen die als optie leverbaar zijn. Door de jaren heen heeft Volkswagen vele bijzondere Beetle-uitvoeringen gelanceerd. De nieuwste is de 'Beetle Denim' die zijn inspiratie vindt in de 'Jeans Beetle' uit 1974. Het pakket doet zijn naam eer aan met de speciale kleur 'Stonewashed Blue Metallic' en fraaie donkere velgen met chroom. De stoelen zijn bekleed met blauwe bekleding met rode accenten en witte biezen en zijn voorzien van opbergruimten in jeansstijl.

Spectaculaire BladeGlider in Rio

De bestuurder zit in het midden, iets vóór de passagiers achterin.

Nissan heeft de spectaculaire BladeGlider Concept – die in 2013 debuteerde op de autoshow van Tokyo – doorontwikkeld tot een volledig functioneel rijdend prototype. Twee exemplaren zijn onthuld in het olympisch park in Rio de Janeiro en werden ingezet voor demoritten met vips.

Het onderstel van de BladeGlider is hoogst bijzonder door een kleine spoorbreedte voor en een grotere achter. Een opzet die een lage luchtweerstand en optimale stabiliteit oplevert. Er is geen dak, een geïntegreerde rolkooi garandeert de veiligheid zoals bij een dichte coupé. Vanaf het stuur zijn alle functies en systemen te bedienen. Camera's dienen als alternatief voor buitenspiegels. De bestuurder zit in het midden, iets vóór de passagiers achterin. Die hebben daardoor extra veel beenruimte. De sportieve stoelen met vierpuntsgordels zijn bekleed met een combinatie van stof en een coating van epoxyhars.

Volledig elektrisch
De topsnelheid ligt boven de 190 km/uur Elk achterwiel wordt aangedreven door een elektromotor van 130 kW. Een high performance lithium-ion-batterij van 220 kW levert de energie.

Nieuwe 2.0-liter viercilinder Range Rover Sport

De Range Rover Sport is voor modeljaar 2017 leverbaar met de 2.0-liter viercilinder Ingenium-dieselmotor. Die zorgt voor een lager brandstofverbruik zonder dat de prestaties onderdoen voor die van de 3.0-liter TDV6 die hij aflost. Verder biedt de Range Rover Sport keus uit nieuwe infotainmentsystemen en carrosseriekleuren. De Range Rover Sport modeljaar 2017 is per direct te bestellen. Vanaf € 83.364,-.

Vrolijk&Frans Frans leren met plezier! Eind september beginnen de nwe cursussen Frans voor beginners en gevorderden. Di 6 sept. is er een gratis open les. Voor meer info zie: www.vrolijkenfrans.nl of bel 06-12281546.

Na de vakantie wat kilo's kwijtraken? Meld je aan voor een cursus Fit & Slank in 8 weken. Vanaf 6 sept. 19.30 uur in kapsalon Coupes and Looks in Weesp. Simpel en doeltreffend afvallen met gezonde voeding? www.fitenslank.nl/alwine-hoeben

Cursus ZWEEDS voor beginners A1+ en gevorderden A2-B1 start 13 sept, olv erv. ZW/NL docent, in Weesp, GRATIS PROEFLES, ensabel@telfort.nl, 06-51322253

Hulp bij rekenen, spelling of andere vakken: www.rtbijinge.nl 06-48776043

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

LET OP !!
Tijdens Sluis & Bruggenfeest

een kraam vol aanbiedingen
bij LANNEKE Nieuwstraat 39
0294-416464

Gevraagd, overdekte stalling voor motor. Tel.: 06-37171118

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766