MuiderNieuws

18 januari 2017

MuiderNieuws 18 januari 2017


Eerste paal Florisberg geslagen

De eerste paal werd geslagen door bewoners. Foto: Amaris Zorggroep

MUIDERBERG - Een groepje bewoners heeft woensdag de eerste paal van het vernieuwde Florisberg geslagen.
De bouw gaat nu echt van start. Dat heeft al met al wel even geduurd. Het woonzorgcentrum stond al twee jaar leeg voordat het afgelopen maand pas gesloopt werd. De bewoners verhuisden twee jaar geleden naar het Bussumse klooster Mariënburg.
De bouw van het woonzorgcentrum gaat ongeveer een jaar duren. De bewoners keren daarna terug.

'Provincie pak zelf de bus'

MUIDEN - Stadsraad Muiden wil dat de provincie Noord-Holland zich meer bereid toont om mee te denken over een oplossing voor de problemen die ontstaan zijn na de verplaatsing van het P+R-terrein.

De stadsraad heeft hierover een brief gestuurd aan de provincie en nodigt haar uit voor een gesprek in Muiden. "En kom maar met de bus", is hun voorstel. Directe aanleiding was de reactie van de provincie op de brief van Gooise Meren die het probleem aankaartte. In deze brief legt de provincie de bal voor een groot deel terug bij Gooise Meren. De P+R blijft waar hij is, de gemeente moet maar met oplossingen komen en de provincie wil wel meedenken. Daar komt het kort gezegd op neer. De stadsraad is not amused over de gang van zaken. "De inwoners zijn het sluitstuk van een bestuurlijke impasse. De gemeente wijst naar de provincie en vice versa. In haar schrijven stelt ze dat het gaat om een schrijnend probleem binnen de stadsgrenzen. De stadsraad geeft in haar brief ook aan dat ze al een drietal mogelijke oplossingen heeft. "Alle technisch haalbaar en met een beperkte financiële impact." De gemeente reageert ook op de bewuste brief van de provincie. "Het oordeel van de provincie dat de gemeente haar zorgen omtrent het P&R-terrein te laat naar voren heeft gebracht, klopt niet met de feiten. De gemeente Muiden wees in 2010 Rijkswaterstaat al op de gevolgen." Rijkswaterstaat adviseerde vervolgens contact op te nemen met de provincie en zo geschiedde. Inmiddels is er overleg geweest tussen Gemeente, Connexxion, Muiderslot en Pampus. Tijdens het vervolg in februari worden concrete opties besproken. Ook de ideeën van de stadsraad worden meegenomen. Aldus de gemeente.

Burgemeester vanavond geïnstalleerd

MUIDEN - Alle inwoners kunnen vanavond (woensdag) burgemeester Han ter Heegde de hand schudden. Na zijn installatie is er een feestelijke receptie. Ook wordt afscheid genomen van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet.

Van Vliet was eerst kort de burgemeester van Bussum en heeft daarna het eerste jaar van Gooise Meren aan het roer gestaan. Zij heeft het gevoel dat ze de gemeente goed kan overdragen. Zo is er geen toezicht meer vanuit de provincie, is de begroting op orde en begint alles wat meer op zijn plaats te vallen.

Van Vliet vindt wel dat er minder gekeken moet worden naar de losse kernen en er meer aandacht moet zijn voor het grote geheel. Wellicht dat hierdoor het, nu nog ontbrekende, Gooise Meren-gevoel kan gaan leven.

Lees alles over de installatie en de nieuwe burgemeester op pagina 3.

58

jaar is de nieuwe burgemeester Han ter Heegde

Van de lezers

Staatssteun voor WeHave?
Nee, ik verwijt WeHave helemaal niets. De kleine handbalvereniging heeft maximaal gebruikgemaakt van het feit dat zonder medewerking van WeHave het acute wedstrijdveldprobleem van de hockeyclub niet kon worden opgelost. Ze hielden er een veel betere accommodatie en een nieuw wedstrijdveld aan over. Maar ook de toezegging van het toenmalige college dat zij buiten de schooltijden hoofdgebruiker en (kantine)beheerder van de toekomstige sporthal in de Bloemendalerpolder zouden worden. Deze bevoordeling van WeHave ten opzichte van andere sportverenigingen werd ook toen al door een minderheid van de raad als dubieus gezien. Maar nu is het oordeel over deze afspraken duidelijk: het is staatssteun. Je zou verwachten dat deze ongeoorloofde afspraken direct in de prullenbak zouden worden gegooid. Maar nee, raad en college willen de gemaakte afspraken zo veel als mogelijk handhaven, zonder van staatssteun te worden beticht. Raadsleden, toon dat je ballen hebt. Schrap de afspraken en stel jezelf de vragen die bij het besteden van gemeenschapsgelden aan de orde zijn:
- Hoe groot is op de middellange termijn de behoefte aan een extra hal voor recreatieve sportbeoefening en/of sportbeoefening in verenigingsverband?
- Is het geoorloofd en gewenst om gemeenschapsgeld te investeren in extra faciliteiten voor één of enkele sportverenigingen?
- Hoe deze vragen ook worden beantwoord, NOOIT mag één gebruiker van een gemeentelijke sporthal het beheer van de accommodatie en (de inkomsten) van de kantine krijgen.
Anton van Daalen

Weerbericht

Droog en rustig winterweer met lichte vorst in de nacht
Het weer wordt bepaald door een krachtige gordel van hoge luchtdruk boven West-Europa. De ligging van het hoog bepaalt de windrichting en daarmee de temperatuur. De middellijn ervan schuift vanaf donderdag heel langzaam in zuidelijke richting. De stroming wordt dan vanuit het noorden aanlandig. De vorst tempert, overdag dooit het en er is meer bewolking.

Donderdag + vrijdag
In de nacht naar donderdag vriest het circa -2 graden. Vanuit het noorden stroomt minder koude lucht binnen. Het wordt in de middag +2 graden. Er is vrij veel bewolking, af en toe zon en er is kans op mist. Het blijft droog. Vrijdag verandert er nauwelijks iets, behalve dat de temperatuur stijgt naar zo'n +4 graden, in de nacht rond 0 graden. Er staat nauwelijks wind.

Het weekeinde
Ook in het weekeinde kan het in de nacht nog licht vriezen, tussen 0 en -4 graden. Overdag loopt de temperatuur op tot enkele graden boven het vriespunt, circa +3 graden. Er staat maar weinig wind. In de loop van zondag wordt de wind zuidwestelijk en neemt iets in kracht toe. Het weerbeeld daarbij is vrij veel bewolking met kans op mist, lokaal klaart het soms wat op.

Weetje
Het is deze week niet uitgelopen op een stevige vorstperiode. De laatste vorstperioden van lange duur dateren van februari 2012 en januari 2013. In grote delen van Nederland was toen sprake van een koudegolf met minstens drie nachten strenge vorst (onder -10 graden). Twaalf dagen achtereen bleef het ook overdag vriezen, maar dat was net te kort voor een Elfstedentocht.

Huurwoningen Leeuwenveld in de verkoop

Op vrijdagmiddag een verlaten aanblik Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Huurwoningen in Leeuwenveld 2 komen in de verkoop. Eigenaar De Alliantie gaat ze van de hand doen.

De huurders van de huizen zijn per brief op de hoogte gebracht van het voornemen. Ze hoeven niet meteen te vertrekken, pas als het huurcontract verloopt komen de huizen op de markt. De Alliantie kocht de appartementen bij de bouw van de wijk.

Leeuwenveld 2 is de nieuwbouwwijk die rond 2010 werd gebouwd naast Leeuwenveld 1.De architectuur van Leeuwenveld 2 is geïnspireerd op de oude bebouwing in Weesp en de Amsterdamse grachtengordel.

Gooise Meren verwelkomt nieuwe burgemeester

Installatie Han ter Heegde vanavond om 20.00 uur

Han ter Heegde hier bij zijn afscheid van de gemeente Heerhugowaard.

GOOISE MEREN - Han ter Heegde wordt vanavond (woensdag) geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Gooise Meren. Inwoners mogen hierbij aanwezig zijn.

De feestelijkheden beginnen om 19.00 uur tijdens een speciale raadsvergadering in de Grote Kerk van Naarden. Commissaris van de Koning Johan Remkes verzorgt de installatie. Ook zijn er toespraken van burgemeester Broertjes van Hilversum en van VVD'er Alexander Luijten, voorzitter van de vertrouwenscommissie die bij de benoeming van Han ter Heegde was betrokken. De kersverse burgemeester geeft zelf ook een korte toespraak.

Iedereen kan de kersverse burgemeester vanaf 20.00 uur de hand schudden tijdens de feestelijke receptie. Dit is ook het moment dat waarnemend burgemeester Albertine van Vliet, die afgelopen jaar burgemeester van Gooise Meren was, uitgezwaaid kan worden.

Foto: Gemeente Heerhugowaard

Al voor zijn installatie leest hij voor bij de peuters

Han ter Heegde werd afgelopen november door de gemeenteraad. De burgemeester werd door de raad gekozen uit 17 sollicitanten. Daar ging een lange procedure aan vooraf. De gemeenteraad had veel moeite gedaan om met een goede profielschets te komen om zo de ideale burgemeester voor Gooise Meren te kunnen aannemen. Ook bewoners mochten aangeven welke eigenschappen ze belangrijk vonden.

Heerhugowaard
Han ter Heegde heeft lokale bestuurlijke ervaring, want hij was tot vorige week burgemeester in Heerhugowaard. Hij heeft daar twee ambtsperiodes vol gemaakt. Heerhugowaard is ongeveer even groot als Gooise Meren. In die zin is het geen promotie voor de nieuwe burgemeester. Maar Ter Heegde vindt met name een beginnende fusiegemeente erg interessant en wil zich buigen over het handhaven van de identiteit van de verschillende kernen.

Elke maandagochtend stuurt Han ter Heegde een tweet

Maandagochtendtweet
Naast ervaring als bestuurder stond ook in de profielschets dat de voorkeur uitging naar een 'mensenmens'. Ter Heegde is daar al een paar uur voor zijn installatie mee van start gegaan: hij leest morgenochtend voor op een peuterspeelzaal in Bussum. In Heerhugowaard liet Ter Heegde regelmatig zijn gezicht in de samenleving zien en wordt hij geroemd om zijn ijzeren geheugen en betrokkenheid. Zijn laatste daad was het openen van een veteranenhuis in zijn woonplaats. Ook was hij daar regelmatig in zijn vrije tijd actief op het hockeyveld. Online is de nieuwe burgervader ook zichtbaar: iedere maandag stuurt hij om 9.00 uur een tweet zodat zijn volgers weten waar hij zich mee bezighoudt.

Gemeente heeft parkeerplan klaar

GOOISE MEREN - De gemeente heeft het parkeerreglement voor de gemeente klaar. Er wordt over twee weken een bewonersavond gehouden over de plannen.

Er gaat straks één parkeerreglement gelden, zodat door de hele gemeente straks dezelfde regels voor parkeren gelden. Nu wordt er per kern nog met andere regels gewerkt. De gemeente heeft gekeken naar waar welke regels gaan gelden en wat parkeren straks gaat kosten.

De gemeente werkt al langer aan de plannen. De afgelopen weken werden er al meerdere analyses gemaakt en werden bewoners al bevraagd. De gemeenteraad heeft eveneens al kaders vastgesteld. Daarmee wordt bepaald waar de parkeerregels aan moeten voldoen.

Plannen besproken
De parkeerplannen worden over twee weken besproken met bewoners. Bewoners mogen dan hun zegje doen over de plannen en vragen stellen. Waar dat moet, kunnen bepaalde punten dan nog worden aangepast door de gemeente.

De avond wordt gehouden op dinsdagavond 31 januari vanaf half acht op het Stadskantoor van Naarden. Vooral bewoners die wonen of werken waar sprake is van betaald parkeren, een blauwe zone of vergunningparkeren kunnen langskomen.

Burgemeester zet bezoekjes echtparen door

MUIDEN - De burgemeester blijft gewoon op de koffie komen bij diamanten bruidsparen. De gemeente Gooise Meren denkt er niet over om de bezoekjes te schrappen, zoals de gemeente Utrecht onlangs deed.

Traditiegetrouw komt de burgemeester langs bij bruidsparen die hun 60-jarige verbintenis vieren. Dat is overigens een keus: een bruidspaar mag ook van de visite afzien. Maar in de gemeente Utrecht is onlangs besloten alleen nog maar langs te komen als het echtpaar 65 jaar of meer samen is. Dit vanwege de toename van het aantal diamanten huwelijken en de tijd die dit de burgemeester kost.

Geen enkele gemeente in de regio denkt er overigens over dit voorbeeld te volgen, zo blijkt uit een rondgang. Allemaal hechten ze waarde aan de bezoeken.

Startschot voor werkzaamheden aan Noord-West

Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN - Wethouder Marleen Sanderse heeft maandag het startschot gegeven voor werkzaamheden aan de straten van Muiden Noord-West. Er wordt de rest van het jaar gewerkt aan vervanging van het riool en daarna de herbestrating. De straten worden één voor één aangepakt en moeten voor het werk worden afgesloten. De wethouder opende maandag het bezoekerscentrum aan de Constantijn Huygenslaan, waar buurtbewoners terechtkunnen voor al hun vragen over de werkzaamheden.

Werk aan geldautomaat: met de fiets of taxi om geld op te nemen

Enige Muider automaat meer dan week gesloten

Geld pinnen is anderhalve week onmogelijk. Foto: Sjoerd Stoop

door Joost Lammers

MUIDEN - Muiden zit even zonder geldautomaat. De enige automaat is in onderhoud. Het leidt tot ongemak en frustratie, vooral voor ouderen is het lastig.

Een oudere man parkeert zijn fiets en ziet dan bij de geldautomaat van de Rabobank aan de Amsterdamsestraat dat die buiten gebruik is. "Het is gewoon waardeloos", zegt hij. "Voor heel Muiden is het belangrijk, niet alleen voor mij. Het is toch te gek voor woorden. Ik vind het een schande." Terwijl we aan het praten zijn, komt de ene na de andere Muider tot de conclusie dat er geen geld meer uit de muur komt. "Hij doet het niet. Lees maar eens goed", waarschuwt de man. "Ik heb altijd geld op zak. Ik heb wel een pinpas, maar ik heb het liefst contant geld op zak."

Enkele uren daarvoor heeft een vrouw met een rollator nog net geluk, want zij is een van de laatsten die nog geld uit de automaat krijgt. "Voor oudere mensen is het belangrijk om geld te kunnen pinnen", zegt ze. Dat de geldautomaat het niet meer doet, betekent voor haar meteen een probleem. Zij betaalt haar boodschappen in Muiden het liefst contant. "Dan moet ik om geld te pinnen naar de Maxis of Weesp, maar dan moet ik met de taxi. Dat kan niet met mijn rollator en ik heb geen fiets." Ze kan haar zoon ook vragen, maar feit is dat ze afhankelijk wordt van anderen.

Muiden heeft sowieso al geen luxe als het gaat om plekken waar je geld kunt opnemen, maar voldoet wel aan de normen. Volgens gemaakte afspraken moet de volgende geldautomaat altijd binnen een straal van 5 kilometer te vinden zijn. Dat is nog best ver als je met de fiets of rollator moet, maar volgens de ANBO wel het best haalbare. "Het mooiste zou zijn als je op elke hoek van de straat kunt pinnen. Er moet gekeken worden naar innovatieve oplossingen", zegt woordvoerder Manon Huisman. Dan denkt ze aan mobiele kantoren, spreekuren of bij mensen thuis op bezoek gaan. In Muiden zou de eerste optie volgens Huisman een goed idee zijn. "Uitgangspunt moet zijn dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te pinnen."

Verarming
De enige geldautomaat in Muiden is volgens een opgehangen briefje na 24 januari weer in gebruik, maar er wordt gevreesd dat de automaat helemaal verdwijnt. Volgens de Rabobank is de situatie tijdelijk. "Het feit dat we gekozen hebben voor het verbouwen van de geldautomaat geeft aan dat we graag in Muiden blijven met een geldautomaat. De verbouwing vraagt tijd, maar draagt bij aan de veiligheid van de mensen die gebruikmaken van onze automaat, alsook aan de veiligheid van de omwonenden", aldus Isabelle van Loon. De bank benadrukt dat het vervelend is dat de automaat vanwege onderhoud niet gebruikt kan worden, maar dat dat zij als enige bank tenminste nog wel een geldautomaat in Muiden aanbiedt. "Wij kiezen hier juist voor, zodat het voorzieningenniveau in dergelijke kernen nog enigszins op peil blijft." Klanten die niet zelfstandig naar een andere vestiging of geldautomaat van de bank kunnen komen, kunnen volgens de Rabobank eventueel gebruik maken van een service waarbij geld wordt besteld en thuis afgeleverd.

Muider Muizenfort Museum wordt opgeheven

MUIDEN - De Stichting Muider Muizenfort Museum (SMMM) heeft de stekker uit de stichting getrokken. Dat maakt het bestuur bekend.

De keuze wordt gemaakt omdat de plannen voor een Muider Muizenfort Museum niet verder van de grond komen. Het museum was vanaf 2008 enkele jaren op kleine schaal geopend, maar sloot de deuren twee jaar geleden wegens gebrek aan toekomstperspectief.

Desondanks bleven de plannen voor een Muider Muizenfort Museum leven. Het professionele museum moest de ontwikkeling van de Vesting Muiden gaan vertonen, vanaf de middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Dat het museum nu toch niet doorgaat komt volgens de planmakers doordat de gemeente Muiden drie jaar geleden weigerde mee te werken aan de vergevorderde plannen voor de komst van een professioneel museum, ondanks het vele werk dat daarvoor al verzet was. Daar komt bovenop dat de gemeente Gooise Meren afgelopen jaar besloot om een deel van het Muizenfort commercieel te gaan verhuren. "Daarbij is op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van het MMM", zo laat het bestuur weten. Er bleek geen plaats meer voor het museum.

De Stichting Muider Muizenfort Museum noemt de gang van zaken onbehoorlijk en reageert bovenal teleurgesteld dat het museum er nu niet komt: "Het bestuur ziet met pijn in het hart geen andere uitweg meer dan opheffing van de stichting. Met dank aan de vrijwilligers die al die jaren het museum gesteund hebben."

Strand Muiderberg stuk groter

MUIDERBERG - Muiderberg heeft een groter strand. De afgelopen week werd een grote berg zand gestort om het op te hogen en groter te maken.

Het strand kon groter gemaakt worden door ook op een stuk gras zand te storten. Daarmee wordt het strand weer zoals het jarenlang was.

Er is ook kritiek op het werk: enkele Muiderbergers reageren teleurgesteld dat het stuk gras verdwijnt. Erik-Pieter Vlaanderen heeft er namens de VVD raadsvragen over gesteld. Volgens hem behoorde het stuk gras tot de ecologische structuur. Het gemeentebestuur moet nog reageren.

Supermarkt Muidernier bestolen

MUIDEN - Supermarkt de Muidernier aan de Weesperstraat is tussen zondagavond en maandagochtend bestolen. Dat meldt de politie.

De daders konden de supermarkt betreden door aan de achterkrant van het pand een deur open te breken. Er werd geld, sigaretten, horloges en elektronica gestolen.

Een deel van de buit werd later op het dak van de buren teruggevonden. Alleen het geld en de elektronica worden nog gezocht.

Er loopt nog een onderzoek naar de zaak. De politie roept mensen die meer weten op te bellen met 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

Klant betaalt taxi niet

MUIDERBERG - Agenten hebben zondagnacht rond de Pieter de Hooghlaan een man op moeten sporen die een taxi niet had betaald.

De agenten werden gealarmeerd door de chauffeur van de taxi. Nadat de chauffeur de klant had afgezet, rende de man weg zonder de taxi te hebben betaald. De chauffeur kon de man zelf niet meer achterhalen.

De man werd door de agenten al snel gevonden en heeft het ritje alsnog moeten betalen. Wat de rekening van de man was, is niet bekend.

Gemeente niet meer onder verscherpt toezicht

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren staat niet meer onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Noord-Holland. Dat heeft de gemeente per brief te horen gekregen.

De gemeente stond onder curatele doordat zij vlak voor de fusie geen begroting voor het eerste jaar heeft kunnen opstellen. Het is het standaard dat de provincie dan verscherpt toezicht houdt op de gemeente.

Normale procedure
Nu de gemeente de begroting wel weer op orde heeft, heeft de provincie het verscherpte toezicht weer opgeheven. Er geldt nu 'repressief financieel toezicht'.

Dat betekent dat de provincie de begroting van de gemeente gewoon weer achteraf goedkeurt, de normale procedure.

'Na het bekleden kreeg ik mijn rolstoel totaal verziekt terug'

Caroline Vink zit in verhitte welles-nietesstrijd met rolstoelleverancier

Dankzij haar wilskracht en slimme aanpassingen aan haar rolstoel kan Caroline Vink een paar uur per dag zitten. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Toen de artsen in 2002 na een mislukte medische ingreep tegen Caroline Vink zeiden dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen zitten, wilde de Weespse daar niets van weten. Dankzij haar wilskracht en slimme aanpassingen aan haar rolstoel zit ze 15 jaar later nog steeds. Maar die geavanceerde rolstoel kreeg Vink laatst na een simpele bekledingsbeurt "totaal verziekt" terug. Al bijna twee weken is ze verwikkeld in een welles-nietesstrijd met instanties, terwijl haar lichamelijke klachten steeds erger worden.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kreeg MS-patiënt Caroline Vink twee jaar geleden een nieuwe rolstoel. Die moest ze bestellen bij Beenhakker, de hulpmiddelenspecialist waar de gemeente Weesp een contract mee heeft. Die rolstoel is aangepast aan Vinks specifieke situatie - deels door Beenhakker, deels door de orthesebouwer, deels door RTD Het Dorp en deels door de Weespse zelf. Zo laat ze twee keer per jaar op eigen kosten een speciaal op maat en zelfontworpen kussen maken.

Tot overmaat van ramp begon haar rolstoel ook nog eens te spoken

Met deze geavanceerde rolstoel moet Vink zeven jaar doen. Om die periode te overbruggen moest de stoel nu opnieuw bekleed worden. Begin januari was het zover. De Weespse kreeg zolang een leenrolstoel. Omdat de rugleuning daarvan te laag was voor haar speciale kussen, liet ze het in haar eigen rolstoel liggen. De rolstoel ging vervolgens samen met dat kussen richting de werkplaats. Had ze dat maar nooit gedaan. Na een dag of drie leverde een chauffeur de opnieuw beklede rolstoel af. "In eerste instantie dacht ik: zó, dat ziet er netjes uit, ze hebben zelfs mijn kussen opnieuw bekleed. Maar het kussen voelde heel anders aan. De chauffeur heeft ter plekke gebeld en gevraagd wat ze ermee hadden gedaan, maar het antwoord was dat ze alleen de bekleding hadden vervangen en verder niets. Toen hij weg was, ben ik het beter gaan bekijken. De rits was weg en er zat opeens een plank aan de onderkant. Toen ik de bekleding openmaakte zag ik dat het hout verlijmd was met het schuimrubber en zag ik ook een foamlaag zitten die er eerder niet zat. Mijn kussen was totaal vernield." Maar daar bleef het niet bij. Ook het werkblad zat scheef, de orthese die ondersteuning biedt aan de rugwervels zat niet goed en de hoofdsteun miste opeens de holling die Vinks hoofd recht houdt. Vele telefoontjes en mailtjes volgden, maar de Weespse schoot er weinig mee op: "Beenhakker erkent dat er een fout gemaakt is met mijn kussen, maar verder zou er niets veranderd zijn aan de stoel. Maar dat voel ik zelf toch zeker het best?"

Tot overmaat van ramp begon haar rolstoel ook nog eens te 'spoken': terwijl de Weespse op bed lag en haar rolstoel stand-by stond, schakelde hij vanuit het niets naar andere standen: "Nog een geluk dat ik er niet in zat." Ze belde de spoeddienst. Maar terwijl je zou denken dat ze na alle belletjes en mailtjes wel op de hoogte waren van de kwestie, deelde de telefoniste de Weespse doodleuk mee dat Vink niet in het klantenbestand stond. Uiteindelijk kwam er toch een monteur en is de storing verholpen, maar een uitgebreide meting moet nog plaatsvinden. De hoofdsteun heeft Vink zelf aangepast, het werkblad is door een kennis vastgezet en ze heeft een nieuw zitkussen laten maken. Aan de rugorthese kan ze weinig doen, dat is te specialistisch. Vink heeft nu een rolstoel waarmee ze af en toe naar buiten kan, maar daar is alles mee gezegd. Doordat ze niet op de juiste manier in haar stoel kan zitten, nemen haar lichamelijke klachten toe. Vooral rugpijn speelt haar parten. "Dit raakt me zo hard. Zonder een goede stoel kan ik niet de dingen doen die ik wil doen. Het doet pijn dat mijn klachten niet serieus worden genomen."

Doordat Caroline nu niet goed kan zitten, nemen haar rugklachten toe

De firma Beenhakker laat weten de klachten van Caroline Vink wel degelijk serieus te nemen: "We hebben begrepen dat er inderdaad een verschil van mening is tussen mevrouw Vink en onze serviceafdeling. Het is voor ons moeilijk om vanuit Rotterdam de klachten te beoordelen, daarom zal een medewerker van Beenhakker mevrouw Vink thuis komen opzoeken om samen naar de rolstoel te kijken. Het is onze bedoeling om er samen met mevrouw Vink uit te komen."

Sara zegt vaker nee, maar niet tegen spelletjesshow

Sara Kroos is back in business. Foto: Rogier Veltman

door Ruth van Kessel

WEESP - Sara Kroos is weer helemaal opgekrabbeld. Ze had de draad al opgepakt met haar theatertournee, maar nu gaan we de cabaretière ook weer vaker zien in haar eigen Theaterpand Weesp. "Ik ben er weer."

Veel wil de Weespse niet kwijt over de periode van oververmoeidheid waardoor ze een jaar geleden al haar activiteiten tijdelijk moest stoppen. "Van de achterliggende periode heb ik geleerd hoe ik mijn agenda beter kan beheren. Ik zeg vaker nee, bouw voldoende rustpunten in en doe vooral de dingen die ik echt leuk vind."

Zoals lesgeven in theaterschool Zone 1380. Maar ook optreden voor publiek. En creatief aan de slag, zoals met 'Sara's Spelletjes Showww', een vrolijk experiment dat Sara vanaf 29 januari drie keer opvoert in Theaterpand Weesp. "Het wordt een vrolijke chaos met raadspelletjes en allerhande quizzen. Want ik ben gek op spelletjes. De show krijgt ook een theatraal karakter doordat ik op de piano het spel Mess Up doe, waarbij ik verschillende liedjes door elkaar speel die het publiek dan moet raden. Wie wil mag meedoen, maar ik zal niemand voor het blok zetten. Alleen komen kijken mag ook. Het wordt leuk en gezellig. En je kunt prijzen winnen. Te gek hoe Weesper winkeliers deze ter beschikking hebben gesteld. Echt, er zitten hele leuke dingen bij."

Na haar kerstshow en de 'Dienst voor ongelovigen' is deze spelletjesshow opnieuw een voorstelling die Sara alleen in haar eigen theatertje opvoert. Overigens overweegt ze de 'Dienst voor ongelovigen' weer op het toneel te brengen. Maar alles dus stap voor stap.

16 / 24

De film 'Je me tue à le dire' draait donderdag in de City.

woensdag 18 januari

Mamacafé Weesp

Bibliotheek | 10.00 - 11.30 uur

Voor ouders van jonge kinderen. Deze week met 'Muziek op schoot'.

Test je eigen eetgewoonten

Hel's Kitchen | 19.30 uur

Gratis workshop met voedingsadvies, proeverijen en demonstraties. Mail: helma@helskitchen.nl.

Filosofiecursus

Het Lichthuis | 20.00 uur

Tweede deel van de filosofiecursus door dr. Heidi Muijen. Ook geschikt voor nieuwe deelnemers. Opgeven via Muijen@thymia.nl.

Biodanza met Marlie

Synagoge | 20.00 uur

Samen lekker dansen op mooie muziek. Proefles via 06-24617030.

Meezingen

Toko WSV De Vecht 20.00 uur

Het Hollandse lied meezingen onder begeleiding van accordeonisten. Tekstboeken liggen klaar.

donderdag 19 januari

Poëzie met Eke Mannink

Bibliotheek | 10.00 - 12.00 uur

Themaochtend over poëzie met dichter, schrijver en radiomaker Eke Mannink. De entree is vrij

Praktische hulp

Papelaan 99 | 10.00 - 12.00 uur

Weespers met een langdurige ziekte en/of beperking kunnen via Versa praktisch hulp krijgen. Bel: 035-5316054.

Vlinderstichting

Rabobank Weesp 20.00 uur

Vrouwen van Nu heeft de Vlinderstichting uitgenodigd voor een thema-avond. Niet-leden € 2,50.

Film: 'Je me tue à le dire'

City of Wesopa 20.00 uur

Michels symbiotische relatie met zijn moeder gaat zover dat hij haar ziekte overneemt. € 8,-.

Healing inloopavond

Zwave Spoorstraat | 20.00 uur

Extra energie nodig? Kom naar de gratis healinginloop. Elke healing duurt ongeveer 15 minuten.

zaterdag 21 januari

Open dag YogaToday

YogaToday | 9.00 uur

Hele dag gratis proeflessen. Het lesrooster staat op yogatoday.nl.

Repair Café

De Wintertuin | 10.00 - 13.00 uur

Neem uw kapotte spullen mee en repareer ze samen met anderen.

CITY QUIZ XL

City of Wesopa | 20.30 uur

Met vragen over muziek, politiek, cultuur, wetenschap en meer. Deelname per team € 25,-. Aanmelden via cityquiz@wesopa.nl.

zondag 22 januari

Brom Beer

City of Wesopa | 14.00 uur

Beer wil niet uit bed, hoe gaat Sprinkhaan hem helpen? Entree € 10,- / kinderen tot 12 jaar € 7,50.

Peuterpret

Bibliotheek | 14.30 uur

Voor kinderen van 3 - 5 jaar met voorlezen, knutselen en theater. € 5,- / reserveren aan de balie.

Kijk voor meer agenda op
www.gooiagenda.nl.

Protestantse Gemeente
* Zondag 22 januari 10.00 uur
Grote Kerk, F. Toetenel
* Zondag 22 januari 19.00 uur
Lichthuis, GB, A. Langeweg

Parochie van Levend Water
* Vrijdag 20 januari 10.00 uur
Eucharistieviering, G. Rizzo
* Zondag 22 januari 10.00 uur
Eucharistieviering, G. Rizzo
* Zondag 22 januari 10.00 uur
Grote Kerk
Oecumenische dienst
* Dinsdag 24 januari 10.00 uur
Kapel, Woord & Communie

NPB
* Zondag 22 januari 10.30 uur
Van Houtenkerk, E. de Boom

Evangelische Gemeente
* Zondag 22 januari 10.00 uur
OAZ-gebouw, R. Speelman

Zorgen en vertrouwen in Trump

Amerikaanse Weespers spreken zich uit over de nieuwe president van Amerika

Lonnie Bone acht jaar geleden bij de inauguratie van Obama in Washington.

door Ruth van Kessel

WEESP - Nog even en dan is het Obamatijdperk na acht jaar definitief afgelopen en wordt Donald Trump als de nieuwe president van Amerika op vrijdag geïnaugureerd. Het WeesperNieuws vroeg zich af hoe de verwachtingen van Amerikanen die in Weesp wonen zijn van hun nieuwe leider en maakte een rondje.

Lonnie Bone (64) verdeelt zijn leven al acht jaar voor de helft van het jaar over Weesp en de andere helft over Michigan in de Verenigde Staten. Een combinatie die hem goed bevalt: genieten van de stilte van de natuur in Michigan na een werkzaam leven als lobbyist en het gezellige buurtjesleven in Weesp waar hij zelfs als Amerikaan vrijwilliger is op het S&B-feest. Ingeburgerd als Weesper met een Amerikaans paspoort waardeert hij hier vooral de gemeenschapszin. Hij beziet Trumps presidentschap met argusogen: "Deze man heeft geen plan. Hij schaft nu al Obamacare af zonder dat er een alternatief is. Het bouwen van een muur langs de grens met Mexico: hoe haal je het in je hoofd? Maar deze man zit nu wel aan de knoppen. Ik maak me zorgen over de gevolgen van zijn ongenuanceerde uitspraken waarmee hij groepen wegzet en beledigt. Ik denk dat hij Amerika nog verder gaat verdelen in een voor- en tegen-Trump en dat protesten weer zullen oplaaien in de States. Wel denk ik dat het bedrijfsleven er wel bij zal varen met de nieuwe wind onder Trump. Dit is een op-en-top zakenman en zo zal hij het land gaan runnen ook."

'Ik vertrouw op de adviseurs, Trump regeert niet in zijn eentje'

Juist het feit dat Trump een zakenman is, weet hoe hij multinationals moet leiden en al zo rijk is dat geld geen drive meer is voor de man, is voor advocaat Jerry Lee (47) de reden om Trumps termijn vol vertrouwen tegemoet te zien. De Amerikaan uit Virginia woonde al eerder drie maanden in Weesp en heeft per 1 februari hier een appartement gevonden. Zijn moeder maakte deel uit van het campagneteam van Trump en hoewel Lee zelf nog acht jaar geleden voor Obama koos, koos hij nu overtuigd voor Trump. Belangrijkste reden? "Trump is geen politicus en hij omringt zich met slimme zakenmensen die ook geen politici zijn. Dat zijn allemaal mensen met een gezond verstand. Politici staan te ver van de gewone man af en zijn veelal corrupt." Clinton en de haren vertrouwt hij voor geen meter. Lee: "Trump zegt niet voor niets dat hij wil 'clean up the slump'; hij wil af van de gevestigde politici." Over de presentatie van Trump maakt hij zich ook geen zorgen."Trump spreekt hardop uit wat anderen alleen maar durven denken. Van mij krijgt hij het voordeel van de twijfel. Hij zal met zijn adviseurs veel, zoals een beter model voor de zorgverzekering, voor elkaar krijgen."

Leslie Newhall (56), Weesper sinds 2001, was geschokt over de triomf van Trump. Ze ziet het als een voortvloeisel van de verharding en intolerantie van Amerika. Ze twijfelt aan Trumps capaciteiten als president. Newhall: "Ik ben opgegroeid in Minnesota waar veel Trump-stemmers vandaan komen. Dit zijn de mensen die er in het weekend op uitgaan met hun jachtgeweer en hun eigen zaakjes regelen. Rechttoe rechtaan. Ben je niet voor Trump, dan ben je tegen hem, een zwart-witte kijk op vraagstukken, conservatief. Ik houd mijn hart vast voor deze mentaliteit en denk dat we het beste een schuilplaats kunnen zoeken voor de komende jaren."

Zo heet zal de soep niet gegeten hoeven te worden, denkt John Gingrich (51). Hij woont sinds 11 jaar in Weesp en voelt zich ondanks zijn Nederlandse paspoort bovenal Amerikaan. Hij is niet unhappy met de winst van Trump. "De laatste presidenten hadden geen oog voor de hardwerkende, religieuze middenklasse. Hun inkomen staat al jaren stil. Ze zijn ontevreden. Onder Trump zal de belastingdienst meer grip hebben op grote bedrijven en zal de economie verbeteren. Ik ben niet bang voor zijn verkiezingspraatjes zoals een muur om Mexico en zijn opstelling in het klimaatverdrag van de VN. Ik vertrouw op de common sense van zijn adviseurs: Trump regeert niet in zijn eentje."

Moord op de roeivereniging

Nieuwe thriller Jet van Vuuren speelt zich af in Weesp

Jet van Vuuren deed in Weesp research voor haar negende thriller. Foto: Tessa Posthuma de Boer

door Marieke van Veen

WEESP - In de nieuwste thriller 'Papadag' van Jet van Vuuren speelt Weesp een prominente rol. Het boek speelt zich grotendeels af bij Roeivereniging Weesp. De club ontving Van Vuuren met open armen toen de schrijfster zich meldde voor research en inspiratie.

Waarom Weesp?
"Ik was een keer in Weesp en vond het meteen een leuk stadje. Mijn boeken spelen zich altijd op een specifieke plek in Nederland af. 'Bloedheet' voltrekt zich bijvoorbeeld in Almere - mijn woonplaats - en 'Eindfeest' speelt in 't Gooi."

'Het verhaal verzin ik. Juist daarom wil ik dat de feiten kloppen'

Hoe kwam je bij de roeivereniging uit?
"Wat is het dat Weesp kenmerkt, vroeg ik me af. Dat is natuurlijk de Vecht. Ik ben gaan googelen en belandde op de website van de roeivereniging. Toen ik mailde voor hulp, kreeg ik al snel antwoord: ik was van harte welkom."

Had je toen al een verhaal?
"Nee. Tijdens mijn bezoek aan de roeivereniging vertelden ze van alles: over het historische gebouw, het buitenzwembad in de Vecht. Aan de hand van die verhalen ontstaan personages. En die personages vertellen mij vervolgens hun verhaal. In mijn boeken zijn vrouwen trouwens altijd de schurk."

Zijn zij jouw duistere kant?
"Ik moord er in mijn boeken lustig op los. Maar nooit zomaar. Mijn lezers zeggen vaak: ik snap de dader wel, als ik dat zou hebben meegemaakt kan ik misschien ook wel iemand doden. Ik praat moord niet goed, maar iedere moordenaar heeft een verhaal."

Waar gaat 'Papadag' over?
"Ik wil niet te veel verklappen. De hoofdpersoon heeft geen gelukkige jeugd gehad. De moeder is aan het dementeren - ik verweef graag actuele maatschappelijke thema's - en haar jeugd speelde zich af bij Roeivereniging Weesp. Ik schrijf fictie, het verhaal is volledig verzonnen. Daarom wil ik juist dat de feiten kloppen. Ik wist voorheen niet het verschil tussen een roeiriem en een peddel."

Waar haal je inspiratie uit?
"Uit alles wat ik zie en hoor. Mijn voelsprieten staan de hele dag aan. Wat mij bijvoorbeeld ook heeft geïnspireerd tot de verhaallijn in 'Papadag' is die radio-dj, Mattie Valk. Zijn pasgeboren kinderen bleken van een andere vader te zijn. Verschrikkelijk natuurlijk, maar zulk nieuws spreekt bij mij ook meteen tot de verbeelding."

'Papadag' is klaar. Zien we je evengoed nog eens terug in Weesp?
"Sowieso ben ik er vrijdag 3 februari, want dan is de boekpresentatie. Ja, natuurlijk bij Roeivereniging Weesp aan de Utrechtseweg. Het boek is die dag ook te koop en ik signeer ze graag. Iedereen is welkom, het begint om 16.00 uur."

'Alleen door de slang te volgen kon je weer veilig buiten komen'
Na 33 jaar brandweerman af

Mark Goudberg is na 33 jaar brandweerman af

Mark Goudberg had er het liefst nog wat jaren aan vastgeplakt, maar zijn knieën laten hem in de steek. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Mark Goudberg (54) is maar liefst 33 jaar brandweerman geweest in Weesp, eerst bij Solvay Duphar, later ook bij de gemeentelijke brandweer. Daar had hij graag 40 jaar van gemaakt - net zoals zijn eega Wilma van plan is - maar zijn knieën laten hem in de steek.

Mark Goudberg was analist bij Solvay Duphar (later Abbott). Het chemieconcern zocht mensen voor de eigen bedrijfsbrandweer en dat leek Goudberg wel wat. Hij ging een traject in van opleidingen en trainingen - soms met een behoorlijke reistijd - en heeft daar nooit spijt van gehad.

De Spar-brand

Voor Mark Goudberg was zijn eerste grote uitruk voor Brandweer Weesp de Spar-brand. Op de vroege ochtend van woensdag 23 juni 1993 greep een verwoestend vuur om zich heen in de supermarkt aan de Nieuwstad. Om de vlammen achter in het pand te kunnen blussen, moest de brandweer naar binnen, dikke rook trotserend: "De enige manier om weer veilig buiten te komen, was door de brandweerslang te volgen."

'Door de saamhorigheid, waardering en gezonde spanning hou je het vol'

Tussen het produceren van griepvaccins en vitaminen door ging eens in de zoveel tijd Goudbergs pieper af. Meestal voor meldingen op het Solvay-terrein zelf, maar de goed uitgeruste bedrijfsbrandweer hielp ook weleens bij grotere calamiteiten in Weesp en omgeving. "Ik had de smaak al snel te pakken en wilde eigenlijk ook wel graag bij de gemeentelijke brandweer. Maar van de bedrijfsbrandweer mochten er niet te veel ook bij de Weesper brandweer zitten. Anders zou het kunnen zijn dat als er iets in Weesp gebeurde de brandweer van Solvay onderbemand was. De kans dat er gelijktijdig iets in Weesp én bij Solvay plaatsvond was natuurlijk klein, maar toch: dat risico werd begrijpelijkerwijs niet genomen."

Vuurdoop
Toen Goudberg in 1992 de kans kreeg om Brandweer Weesp te versterken, hoefde hij niet lang na te denken. Goudberg: "Mijn eerste brand met de gemeentelijke brandweer was de brand in de Spar op de Nieuwstad in 1993. Dat was ook meteen echt een vuurdoop." (zie kader) Via diverse modulen behaalde de Weesper uiteindelijk het diploma onderbrandmeester. Zijn eerste uitruk als bevelvoerder is er ook een die hij nooit zal vergeten: "Dat was de uitslaande brand in twee woningen aan het Herensingel in 2008. Buurtbewoners reageerden extra geëmotioneerd omdat het mede ging om het gezin van de in 2005 overleden schooldirecteur Van Kassel." Ook heftig: "April 2005, toen de destijds 14-jarige Barry op het Buitenveer onder een kerende vrachtwagen terechtkwam. Wij waren toevallig in de buurt en konden er daardoor heel snel zijn." En het dodelijke ongeval op de Gooilandseweg in 1995 waarbij drie jongemannen verongelukten, waaronder twee broers uit Nederhorst den Berg, staat eveneens in Goudbergs geheugen gegrift. Tegenover die verschrikkelijke ongevallen staan de onderlinge saamhorigheid binnen de brandweerlieden, de waardering van de burger en de gezonde spanning die uitrukken met zich meebrengt. Dat zorgt ervoor dat je het als brandweerman volhoudt, zo kan Goudberg na 33 jaar brandweerwerk concluderen.

'Het dodelijk ongeval op de Gooilandseweg in 1995 vergeet ik nooit'

In 2009 werd Solvay overgenomen door Abbott. Een reorganisatie volgde, waarbij 500 banen werden geschrapt. Na een lange periode van onzekerheid werd duidelijk dat zowel Mark als Wilma, beiden analist bij het chemieconcern (hun liefde ontstond daar), hun baan kwijtraakte. "Sinds 2011 zitten we zonder werk. Het is heel moeilijk om in deze branche een nieuwe baan te vinden, zeker als je het liefst in Weesp blijft - waar we ons leven hebben." Zijn inzet voor de samenleving via de brandweer is mede hierom altijd erg belangrijk geweest voor de Weesper. Maar het gaat echt niet meer: "Mijn knieën zijn volledig versleten, dat zou best met het vele traplopen bij Solvay te maken kunnen hebben." Zijn jarenlange ervaring zet hij nu in bij het steunen van Wilma, die na een uitruk haar verhaal kwijt kan aan iemand die als geen ander weet hoe het is.

Drop je wensen voor Weesper ouderen bij Jess in de bus

Errold Jessurun viert jubileum met wensenvoor ouderen Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Heb je een wens voor jezelf (als oudere) of een Weesper oudere dan kun je die droppen in de daarvoor bestemde wensenbus bij Jess Optiek. Errold Jessurun viert met het vervullen van wensen van en voor Weesper ouderen het 25-jarig jubileum van zijn zaak.

Met deze actie richt Errold Jessurun zich op zijn klanten van het eerste uur toen hij in januari 1992 de deuren van Jess Optiek openzwaaide. "Zij hebben mij geholpen de zaak te laten groeien tot de gerenommeerde optiek en audicien die het nu is. Zij zijn medeverantwoordelijk voor ons succes, daar doen we graag wat voor terug."

Jessurun wil zich beslist niet vergelijken met een Robert ten Brink of een Johnny de Mol. "Een reisje naar Australië zit er helaas niet in", lacht hij. "Maar ik kan met mijn team natuurlijk wel kleinere wensen in vervulling laten gaan. Het gaat erom dat een oudere in het zonnetje wordt gezet met iets wat hij of zij leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld een uitje naar de dierentuin of een middagje Vondelpark. Een beetje extra aandacht voor je oudere medemens doet zo veel goed. Door het programma van Geer & Goor ben ik gaan denken over eenzaamheid onder ouderen in onze maatschappij. Onvoorstelbaar. Met deze actie wil ik een bijdrage leveren."

Iedereen, dus niet alleen klanten, kan een wens voor zichzelf of iemand anders in de bus doen of dit kenbaar maken via een mail aan info@jessoptiek.nl. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid zal Jess Optiek zo veel mogelijk wensen in vervulling laten gaan. "Voor mij is het een hele fijne manier om ons jubileum te vieren."

Vrouw heeft 13 jaar ervaring en zoekt werk in de huishouding met strijkwerk etc. Met goede ref. in Weesp. Mevr. Ineke 10 euro p/u. Tel.: 06-31081920

Wij zijn op zoek naar een spontane collega voor ons verkoopteam voor 20 tot 25 uur per week. Zelfstandig kunnen werken in een klein team, goed kunnen overleggen en plannen zijn vaardigheden die wij erg belangrijk vinden. Word jij onze nieuwe collega?
Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Stuur dan een e-mail met je gegevens en motivatie naar
bestelling@bakkerijkwakman.nl of kom langs in één van onze winkels.
Tevens zijn wij op zoek naar een inpakhulp voor de bakkerij in de ochtenduren.

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Rode Kruis bedankt vrijwilligers

Jubilarissen in het zonnetje gezet

De jubilarissen. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Sommige vrijwilligers zetten zich al 10 jaar of zelfs 20, 30, 40 jaar in voor het Rode Kruis. Een geweldige prestatie en daarom werd een clubje jubilarissen afgelopen week in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsborrel. Hiermee wil het Rode Kruis - dat zelf ook jubileert - graag aandacht schenken aan het belang van vrijwilligers.

Maar liefst 150 jaar bestaat het Rode Kruis en dat kan natuurlijk alleen dankzij de inzet van mensen zoals de Bussumse meneer De Graaf, die zich al tien jaar inzet als evenementenhulpverlener en begeleider sociaal vervoer. Opvallend detail was dat de jubilarissen die afgelopen week een oorkonde en een medaille kregen samen 150 jaar aan vrijwilligerswerk erop hebben zitten.
Het Rode Kruis werkt in diverse teams en heeft ruim 270 vrijwilligers die zich in onze regio inzetten. Je ziet ze bij evenementen zoals de sinterklaasintocht in Naarden en bij Bussum Cultureel. De tak Bevolkingszorg komt in actie wanneer mensen opgevangen of begeleid moeten worden. Bijvoorbeeld toen recent door een brand in een Hilversums verzorgingshuis de mensen hun huis uit moesten. Maar ook bij de opvang van de vluchtelingen in Laren, Kortenhoef en Crailo was het Rode Kruis paraat. En dan is er nog de noodhulp die uitrukt bij grote rampen of calamiteiten waarbij meer dan 25 mensen gewond zijn. Dat is een specialistisch team dat uiteraard EHBO heeft en extra wordt getraind en begeleiding krijgt. Een belangrijke taak dus voor deze vrijwilligers, waar overigens nog extra mensen voor worden gezocht.
Esther Droste,vrijwilligersmanager district Gooi en Vechtstreek, vertelt dat er altijd vrijwilligers worden gezocht. "Sommige mensen zetten zich jarenlang in, maar we zijn net zo blij met mensen die eenmalig een project willen oppakken. Dit jaar is ons jubileumjaar. In Bussum houden we een leuke fietstocht door het district. We willen dan meer aandacht genereren voor het Rode Kruis en tegelijkertijd fondsen werven."
De vereniging kreeg tijdens de jubileumavond een kunstwerk overhandigd dat er is gekomen dankzij het Platform Maatschappelijk Verbinden Gooise Meren. De gemaakte match hield in dat de Bussumse Anthel Reijnders het kunstwerk heeft vervaardigd en heeft laten drukken bij In Primo. In ruil krijgen beiden een EHBO-cursus van het Rode Kruis.

Een eigen cultureel festival voor jongeren

JeugdCultuurFonds wil dat alle kinderen cultuur kunnen ontdekken

De cheque van 1000 euro maakt het festival mede mogelijk. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Gooise Meren krijgt een eigen JeugdCultuurFestival. Het evenement zal plaatsvinden op woensdag 22 maart.

Het festival is een initiatief van het JeugdCultuurfonds, de Gooische Muziekschool en Kinderwerk Versa Welzijn. Dankzij een donatie van Kiwanis Naarden is er geld beschikbaar voor het festival en een speciale videoclip. Het festival zal de plek zijn waar culturele organisaties zich kunnen presenteren aan een breed publiek van kinderen en hun ouders. "Zij zullen dat doen met informatiestands, workshops en optredens. Kinderen krijgen de kans zelf ook zang, dans en muziek uit te proberen. Zo proberen wij hen enthousiast te maken voor allerlei vormen van cultuur." Ben de Veth van het JeugdCultuurfonds legt uit wat de bedoeling is: "Met het festival proberen we veel kinderen van ouders op het sociaal minimum het plezier van zang, dans, muziek, theater, kortom, van cultuur te ontdekken en te stimuleren dat te gaan beoefenen. Cultuur blijkt wezenlijk voor de ontplooiing van kinderen en vergroot hun sociale vaardigheden. Heel veel kinderen missen die kans. Dat willen we veranderen."

Vraag naar tijdelijke huurwoning blijkt groot

Een gevelimpressie van In between places in Hilversum. Foto: Dudok Wonen

HILVERSUM - Veel mensen in het Gooi hebben door persoonlijke omstandigheden een acute woonvraag. Dat blijkt uit het overweldigend aantal aanmeldingen voor In between places in Hilversum, het project waarbij mensen met acute woningnood maximaal een jaar een studio of appartement kunnen huren. Vorige week lanceerde Dudok Wonen het concept en na een week heeft de corporatie ruim 300 aanmeldingen ontvangen.

"Direct na de lancering van de website en de mogelijkheid je aan te melden voor In between places zijn we overstelpt door aanmeldingen", laat Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen weten.

"Het is fijn als blijkt dat een nieuw concept voldoet aan de behoefte. Maar het is natuurlijk erg triest dat er zo ontzettend veel mensen zijn die door persoonlijke omstandigheden kampen met acute woonproblemen. De teller staat op meer dan 300 reacties, terwijl we op dit moment maar 22 tijdelijke studio's en appartementen beschikbaar hebben. De mensen die we hiermee een kans bieden, vallen anders tussen wal en schip. Zij hebben dringend tijdelijke huisvesting nodig, maar komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met In between places bieden we hen tijdelijk woonruimte, zodat ze een stabiele basis hebben vanwaaruit ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen", aldus Zanting. De provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunen het initiatief met subsidie voor de eerste vijf jaar. Bij veel vraag kan het concept worden uitgebreid over de regio.
Huren met een tijdelijk 'In between places-contract' kan bij de nieuwbouwlocatie aan de Brinkweg, de voormalige RAF-locatie in het centrum van Hilversum. Naar verwachting is het nieuwe woongebouw in februari klaar. Van de in totaal 45 sociale huurstudio's en appartementen zet Dudok Wonen er vooralsnog 22 in voor In between places. Huurders krijgen een huurcontract voor maximaal een jaar. Bij het tekenen van het huurcontract tekent de huurder ook al voor de huuropzegging. Gedurende dat jaar moeten mensen ingeschreven blijven staan bij Woningnet en actief reageren op vrijkomende woonruimte.

9.000 inwoners Eemnes

De burgemeester verwelkomt Diede, inwoner nr. 9000 Foto: Bob Awick

BLARICUM - Met de inschrijving van Henrike Verheijen en haar dochters Diede en Juul van der Velden passeerde de gemeente Eemnes de 9.000 inwoners.

Nog nooit telde het stadje zo veel inwoners. Even de administratie: Henrike is de 8.999e inwoner, de 14-jarige Diede van der Velden zette de teller op 9.000 en Juul van 9 was nummer 9.001. Burgemeester Van Benthem zette de familie in het zonnetje tijdens de welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners.

De doorstromer profiteert

Starters hebben het nog vaak moeilijk om een betaalbare woning te vinden, doorstromers lijken juist te profiteren van de aantrekkende woningmarkt.

Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker tonen aan dat het aantal verstrekte hypotheken aan doorstromers met maar liefst 26 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal hypotheken dat door starters is gesloten, is daarentegen met 17 procent gedaald.

Door de lage rente is het aantrekkelijk om door te stromen op de woningmarkt. De stijgende huizenprijzen maken het gemakkelijker de eigen woning te verkopen en de eventuele overwaarde te gebruiken voor de aankoop van een volgende woning.

In stijl


Als ergens de behoefte is verschoven van pure functionaliteit naar design, dat is het wel bij afzuigkappen. Neem nou dit strakke model van Bosch, dat is toch geen afzuigkamp meer te noemen? Het lijkt wel een tv-scherm. Maar nee, een kookprogramma is er niet op te ontvangen, maar verder erg fraai en functioneel.

Naardereiland

Foto: Bob Awick


De nieuwbouwwijk Naardereiland is voor ruim de helft bewoond. Hierdoor krijgt het steeds meer de sfeer van een buurtje en minder dat van het bouwterrein dat het was. Over een maand of vier heeft iedereen de verhuisdozen uitgepakt. Ondanks de wat geïsoleerde ligging trekt de wijk ook gezinnen met jonge kinderen.

Aflossen


Sinds 1 januari kan een (bank)spaarhypotheek worden beëindigd bij aankoop van een nieuwe woning, zonder dat belasting moet worden betaald over het gespaarde tegoed. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, maar is niet altijd voordelig. Een spaarhypotheek rendeert vooral aan het eind van de looptijd. Bij vroegtijdige afkoop is dit voordeel weg. Laat een adviseur doorrekenen of het aflossen van de schuld meer oplevert dan het opgeven van dit voordeel.

Op koers


Voor het plan Op Koers in Oud-Loosdrecht kan spoedig de bouw starten. Op deze locatie heeft Roosdom Tijhuis een plan van 10 woningen ontwikkeld: één vrijstaande woning en negen eengezinswoningen. Alleen de vrijstaande woning is nog beschikbaar. Inmiddels is de bouwvergunning verleend.