MuiderNieuws

5 juli 2017

MuiderNieuws 5 juli 2017


School gewoon op KNSF-complex

MUIDEN De brede school gaat gewoon gebouwd worden op het KNSF-complex. De gemeenteraad heeft afgelopen week haar akkoord gegeven voor de aankoop van het stuk grond waar de school op komt.

De keuze voor het KNSF-complex gaat boven de keuze voor de plek waar nu de P.C. Hooftschool staat, aan de Constantijn Huygenslaan, en de Brediusgronden naast de sportvelden. Vooral de tegenstanders van de school op het KNSF-complex hadden een grote voorkeur voor de plek naast de sportvelden. Die zou voordelen hebben voor de school zelf, vooral omdat de school daar veel meer ruimte zou hebben.

KNSF heeft meeste voordelen

Het wordt dus toch het KNSF-complex. Dat er toch voor deze plek wordt gekozen komt ook doordat de scholen zelf aan de gemeente hebben aangegeven daar graag naartoe te gaan. Daar komt nog eens bovenop dat deze plek na onderzoek van de gemeente meer voordelen bleek te hebben dan de plek op de Brediusgronden en de plek waar nu de P.C. Hooftschool staat.

Met het akkoord van de gemeenteraad wordt het stuk grond op het KNSF-complex nu aangekocht om er een school te bouwen. De afgewezen Brediusgronden zullen op hun beurt weer gebruikt worden voor sociale woningbouw. Daar moeten echter nog plannen voor worden gemaakt.

Geen steun om betaald parkeren aan te passen

MUIDEN Parkeren op de parkeerplaatsen van het centrum van Muiden kost het hele jaar geld. Een plan om betaald parkeren alleen zomers te doen kreeg afgelopen week geen steun van de gemeenteraad.

Er wordt al langer veel geklaagd over het betaald parkeren aan onder meer het Vestingplein. Een auto parkeren kost daar € 2,40 per uur. Bewoners en ondernemers hebben er al langer problemen mee, omdat ze merken dat het aantal bezoekers daalt. Ze vrezen dat Muiden met de hoge parkeergelden en de slechte bereikbaarheid per openbaar vervoer een spookstad wordt.

Met een amendement probeerden PvdA, GOP, Fractie Vlaanderen en Fractie Kruijt de plannen aan te passen en parkeren alleen zomers betaald te maken. Ze meenden dat betaald parkeren de rest van het jaar geen nut heeft omdat er dan toch al amper auto's komen parkeren. Het plan van de raadsleden kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad.

Extra verkeers-controles

WEESP Er worden de komende maanden extra verkeerscontroles gehouden langs de N236 tussen Bussum en Weesp.

De weg tussen Bussum en Weesp wordt een van de wegen waar met regelmaat trajectcontroles gehouden worden. Dat er voor de weg gekozen wordt, komt vooral doordat er met regelmaat te hard gereden wordt.

De afgelopen weken werd er al vaker gecontroleerd op de N236. Dat heeft alles te maken met het werk aan de weg. Vanwege het werk mag er geen 80 km/uur gereden worden, maar slechts 50 km/uur. Dat zorgde al voor vele honderden euro's aan boetes. De vele overtreders vormen volgens de politie een extra aanleiding voor de controles.

Een wandeling langs alle bezienswaardigheden

Foto: Guus Kroon

MUIDEN Ze kennen hun woonplaats vanzelfsprekend door en door, maar toch was er nog genoeg te leren: leden van gymastiekvereniging MSV'68 hebben afgelopen vrijdag een excursie gedaan door Muiden. Stadsgids Guus Kroon bracht ze langs bekende en onbekende plekjes. Na afloop werd er samen gegeten.

Pendelbus

Foto: Sjoerd Stoop

Vanaf nu elke dag elke twintig minuten pendelen tussen P+R-terrein en Muiderslot

3

Oude prent met Weesper molens van Anna Catharina Brouwer.

Bent u nieuwsgierig welke uitgaven de burgemeesters en schepenen van Weesp vroeger zoal deden? U kunt deze vergelijken met het huidige college van burgemeester en wethouders. Wij gaan terug naar de 17e eeuw en geven letterlijk geciteerd enkele voorbeelden:

- 1677 op 12 maart betaald aan de clockenspeelder Jacob van Neck over het scheren van het draadwerk der clocken aan de stoehl (bevestiging van de klokken van het carillon) als anders de somma van Fl. 50,-.

- 1680 Betaald aan Burgemeester van Marken over verschoth gedaan tot reijsgeld van een persoon die de stad is uitgebannen Fl. 1,10.(een persoon werd te Weesp tot verbanning veroordeeld. Om zijn vertrek te bevorderen werd zijn reisgeld betaald.)

- 1680 Betaald aan Lodewijk Schaep 6 dagen arbeitsloon in 't opruimen van het plein voor de Muiderpoort Fl. 5-8,- (De Muiderpoort stond bij de sluis en moest men passeren indien men van de Hoogstraat richting Muiden ging).

- 1680 Betaald aan de vroedvrouw een half jaar Fl. 18,-.

- Betaald aan Pieter Sereth over verdiende arbeitsloon in het opgraven van de schoijinge (schoeiingen) aan de brugge van de rector Fl. 2.14

- 20 nov. 1679 Betaald voor het maken van het tolhek, steiger en tolhuis bij de zeven molens ten dienste van het Santpad Fl. 1273-3-.
- Betaald aan Cornelis Schuitenjager voor het jaegen van een schip met soldaten met twee paarden fl. 3,- (Vervoer per trekschuit).

- Aan Cornelis Elbers betaald voor leveranties van 263 tonnetjes turf Fl. 248,13.

Weerbericht

Tijdelijk vrij warm, vanaf vrijdag kans op een bui

In een nogal vlakke luchtdrukverdeling boven West-Europa ontstaat boven de Noordzee een zwak hogedrukgebied. Dat levert deze week enkele vrij warme dagen op met een zwakke aflandige wind. Eind van de week passeert een frontale zone met enkele buien waarachter de westelijke stroming zich herstelt. Het wordt dan geleidelijk wisselvalliger en minder warm.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag worden perioden met zon verwacht. Er kan lokaal een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Er staat een matige oostenwind. Het wordt 25 à 26 graden. De kans op een regen- of onweersbui neemt vrijdag toe. Er is daarbij wat meer bewolking. Af en toe schijnt de zon. Er waait een matige, naar west draaiende wind. Het wordt circa 24 graden.

Het weekeinde

Ook zaterdag is het rustig zomerweer met een maximum van circa 24 graden. Er is een mix van zon en wolken. Lokaal ontstaat een bui. Zondag neemt de buienkans toe. Nu en dan schijnt de zon. Er waait een matige westenwind. De temperatuur loopt iets terug. Het wordt zondag 21 à 22 graden. Na het weekend zet deze trend naar wisselvallig en koeler weer door.

Weetje

Juni is met 210 zonuren (190 uren normaal) vrij zonnig verlopen. Er viel in onze regio circa 75 mm neerslag. Dat is iets aan de natte kant. Regen viel in het begin en aan het einde van de maand. Juni was met gemiddeld 18.0 graden recordwarm, samen met juni 1976. Die maand was toen onderdeel van een lange, hete zomer. Of deze zomer ook die kant op gaat is onzeker.

Na veel protest: eindelijk weer een bus door Muiden

Bewoners tevreden: 'Een mooie aanvulling op de bereikbaarheid'

Na veel klachten en protest is Muiden weer een stuk bereikbaarder. Er rijdt nu een pendelbus: zeven dagen per week, drie keer per uur.

De bus vertrekt elke twintig minuten. Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN Een overwinning voor alle bewoners en bezoekers van Muiden: de vestingstad is maandenlang afgesneden geweest van het openbaar vervoer, maar vanaf afgelopen weekend is er, na flink wat protest, weer een eigen busverbinding. Elke twintig minuten kun je als bewoner óf toerist richting het centrum.

Het was zondag een heuglijke dag voor de stadsraad van Muiden. "Het heeft een tijdje geduurd, maar we hebben het nu voor elkaar", vertelt Peter de Boer. "We zijn blij met deze buurtbus. We zaten er echt op te wachten dat ons dorp weer beter bereikbaar werd."

De bereikbaarheid van het stadje was namelijk fors verslechterd nadat afgelopen jaar de snelweg werd verlegd, en daardoor het P+R-terrein werd verplaatst. Sinds die tijd moesten veel inwoners en toeristen soms kilometers lopen om op de plek van bestemming te komen. Dit was voornamelijk voor veel ouderen een rampzalige ontwikkeling

Wat bewoners betreft mag de route nog wel wat anders

Ook het Muiderslot had veel last van het ontbreken van een busverbinding. Medewerkers zijn blij dat het voor de toeristen nu een stukje makkelijker is geworden om bij het kasteel te komen. "We kregen veel klachten over de slechte bereikbaarheid. Daarom zijn we heel blij dat de pendelbus er nu is, en onze bezoekers maar vijf minuutjes hoeven te lopen."

Toch heeft de stadsraad nog wel een kritische kanttekening. De route is namelijk niet optimaal. "Er is vooral rekening gehouden met de toeristen, omdat de bus wel bij het Muiderslot stopt, maar niet in het westen van Muiden", aldus Peter. "Een groot gedeelte van de stad is daarom alsnog afgesloten, dus wat ons betreft mag de route wel anders."

De stadsraad hoopt dit in de toekomst op te lossen door het heft in eigen handen te nemen. Vrijwilligers zullen dan een buurtbusje door Muiden laten rijden en dat brengt voordelen met zich mee. "We kunnen dan hopelijk ook zelf de route bepalen en daarmee de bereikbaarheid van Muiden nog verder vergroten."

Steeds meer bewoners Gooi en Vechtstreek

REGIO De regio Gooi en Vechtstreek is hot. Door de aantrekkelijke groene woonomgeving is de vraag naar woningen groot. Het aantal inwoners neemt toe met ongeveer 18.000 en het aantal huishoudens stijgt met 13.500.

Deze gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040, die inzicht geeft in de verwachte demografische ontwikkelingen. Jarenlang kende de regio Gooi en Vechtstreek een vertrekoverschot. Als gevolg van restrictief beleid was de woningbouw in de regio onvoldoende om de groei van het aantal inwoners bij te houden. Inwoners verhuisden uit de regio naar Flevoland en Utrecht. Sinds een aantal jaren is dit veranderd en is de vestiging in de regio hoger dan het vertrek.

De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040, verwacht Haarlem. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

Gedeputeerde Joke Geldhof: "Noord-Holland staat voor een forse bevolkingstoename. En daarmee komt ook een grote woningbouwopgave. De vraag naar extra woningen ligt met name in de stedelijke omgeving. De prognose kan de regio's helpen te bepalen waar aan welk soort woningen het meest behoefte is. Daardoor kunnen zij beter aansluiten op de toenemende vraag."

Hoe is het nu met: Erik-Pieter Vlaanderen sinds zijn vertrek bij VVD

'Als iemand de natuur geweld aandoet, dan spuwen mijn ogen vuur'

Raadslid Erik-Pieter Vlaanderen moest de lokale VVD-fractie verlaten. Deze week vertelt hij zijn verhaal op GooiTV. Nu alvast een voorproefje in deze krant.

De ecologische hoofdstructuur bij het strand van Muiderberg gaat Vlaanderen aan het hart. Foto: Jessica de Jong

GOOISE MEREN Erik-Pieter Vlaanderen uit Muiderberg werd eind januari door het VVD-bestuur op straat gezet als raadslid na een reeks voorvallen. Zo zou hij volgens het bestuur wethouder Marleen Sanderse onheus hebben bejegend. Dat voorval was voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel. Sindsdien is Vlaanderen een éénmansfractie.

U en de VVD zijn niet meer de beste vrienden?
"Ik ben in november 1972 lid geworden van de VVD. Ik ben dus mijn hele volwassen leven lid geweest van de VVD. Ik kom ook uit een VVD-nest, mijn vader was een van de oprichters van deze partij in Muiden en Muiderberg. Ook mijn zusje is 24 jaar politiek actief geweest. De eerste V van VVD is de V van Vlaanderen. Het is buitengewoon onaangenaam dat de regenten in Bussum mij het lidmaatschap van mijn eigen partij niet gunnen. Ik ben op de afdelingsvergadering onder druk gezet. Óf ik kon lid blijven van de VVD en mijn raadszetel neerleggen, óf ik kon mijn zetel behouden en mijn VVD-lidmaatschap neerleggen. Ik laat mij niet chanteren. Dan ben ik weg."

Wat was eigenlijk de aanleiding van het conflict?
"Het probleem speelt al vanaf de fusie. In Muiden is al sinds 1965 een liberale soos. Dat betekent: openbare inspraak voor iedereen, ongeacht of je lid bent van de VVD. Iedereen is welkom op de maandelijkse vergadering om mee te praten over alle onderwerpen die spelen. Over de bus, het zebrapad, noem maar op. De volksvertegenwoordiging luistert namelijk naar de inwoners. Je durft in gesprek te gaan, maar dát was men in Bussum niet gewend. In Bussum betekent in gesprek gaan: een enquête houden. De hele mentaliteit is compleet anders. Ze snappen niet wat het is om volksvertegenwoordiger te zijn. Ik ben met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Ik wil niet negatief terugkijken naar mijn oud-fractiegenoten, terugtrappen of wijzen naar iemand. Nee, het was echt een verschil in mentaliteit, in opvoeding en in democratiseringsgraad. In Muiden en Muiderberg was het nu eenmaal een stuk democratischer geregeld dan in Bussum."

Waarom neem je in zo'n fusieproces dan niet de tijd om naar elkaar toe te komen?
"Als je op je kont blijft zitten dan krijg je niets voor elkaar. Ik heb het geprobeerd hoor, op een vriendelijke en duidelijke manier. Maar geleidelijk aan merk je: als je elkaar niet wilt begrijpen dan zal je mekaar ook niet begrijpen. Het is overigens heel opvallend dat ik als oud-fractievoorzitter van de VVD in Muiden, met een behoorlijke staat van dienst, er uit ben gezet. Eerst al was Jelmer Kruyt, de oud-fractievoorzitter van de VVD in Naarden, eruit gepest en daarna hebben ze mij uit de VVD-fractie Gooise Meren gegooid. Dan moet je toch constateren dat het niet helemaal alleen aan mij ligt. Maar natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt."

'De eerste V in VVD is van Vlaanderen, ik was mijn hele leven lid'

Waarom ga je nu verder als fractie-Vlaanderen?
"Ik ben een echte volksvertegenwoordiger, mensen hebben heel bewust op mij gestemd. Ik weet dat er mensen zijn die landelijk geen VVD stemmen, maar ze zeggen: ik vertrouw op jou. Ik zou mijn kiezers teleurstellen als ik mijn zetels aan de VVD zou geven.

Waarom ben je zo boos op wethouder Marleen Sanderse?
"Voordat ik politiek actief werd, was ik oprichter van de Milieugroep Muiden/Muiderberg. Het milieu ligt mij nog nader aan het hart dan de politiek. Dertig jaar lang is bewust gekozen om het strand bij Muiderberg te laten vergrassen. Dat werkte goed, totdat er een bulldozer kwam die een berg puin en zand kwam storten. Alles is vernield. Als iemand de natuur geweld aandoet dan spuwen mijn ogen vuur. Ik heb nooit gedacht dat ik de wethouder met een zijden handschoen moest aanpakken. Ik heb van Bolkestein geleerd: als iemand verantwoordelijk is voor een baan en iemand kan het niet aan, dan hoor je die persoon erop te wijzen. Sanderse is verantwoordelijk voor burgerparticipatie, maar ze lijkt het woord niet eens te begrijpen. Zeker niet wanneer ze zomaar een ecologische hoofdstructuur aantast zonder eerst de buren of Groen Muiderberg te raadplegen. Ze weet hoe actief diverse verenigingen zijn op ecologisch gebied. Ik neem geen woord terug van wat ik heb gezegd. Zij had of haar werk goed moeten doen of naar huis moeten gaan."

Het interview is vanaf vandaag terug te zien op GooiTV.

'Ik constateer toch dat het niet helemaal alleen aan mij ligt'

Klachten over feestjes Almeerder-strand

MUIDERBERG Twee feesten op het Almeerderstrand afgelopen weekend hebben voor meerdere klachten gezorgd van bewoners van Muiderberg. Er werd geklaagd over het vele kabaal.

Afgelopen weekend werden het Summerpark Festival en het Free Festival The Harder Styles gehouden, twee dancefeesten. De feesten zorgen voor veel harde basdreunen vanaf het strand aan de overkant. Enkele bewoners van Muiderberg deden met een decibelmeter een onderzoekje: er werden waardes van rond de 90 decibel gemeten.

Andere Muiderbergers noemen de klachten op Facebook maar gezeur. "Net gewoon lekker een middagdutje gedaan, met geluid", knipoogt een van de bewoners.

In volle sprint

Foto: Pixabay

Het 568-koppige peloton van de Weeper Pool de France trekt in volle sprint door de eerste week van de Tour.

Willy van Vliet uit Weesp won de proloog en daarmee de eerste virtuele gele trui in ons spel. Maar daarna kwamen dus de sprinters. Bij een massasprint zit dat hele spul zo dicht op elkaar dat je even goed moet kijken wie nu gewonnen heeft. Achter het brede torso van ritwinnaar Marcel Kittel eindigde de hele dagtop 50 in ons spel op minder dan tien punten van elkaar. Aart Scholte, Brigitta Hodde, Saskia van der Wurff en Suzanne van Huisstede pakten de meeste punten, maar gaven elkaar niets toe. Vier winnaars dus bij de eerste massasprint. Mark van Houten greep de gele trui. Anke ten Doesschate spon een dag later de meeste garen bij de winst van Peter Sagan. Willem Boshuizen sprong naar 1 in het algemeen klassement.

Wat staat er op het spel? Voor maar liefst 400 euro winkelen bij Van der Linden Tweewielers, een hoogwaardige BBQ van Karwei en heerlijke wijn van Pronk Juweel. Maar ook in de Weesper Pool de France geldt: Parijs is nog ver - en dus blijft het spannend.
Alle nieuwste rangen en standen staan direct na de etappe op
pool.weespernieuws.nl.

'Al jaren last van stank en rook van dierencrematorium'

Ondernemers willen dat gemeente beter handhaaft

Ondernemers rond het dierencrematorium hebben al jaren last van zwarte rook en vieze stank. Ze willen dat er nu wordt ingegrepen.

Zwarte rook uit de schoorsteen. Foto: Joost Lammers

NAARDEN "Het is niet fijn als je op kantoor zit te werken en je ruikt verbrande haren en verbrand dier", vertelt Sebastiaan Ruiters. Zijn bedrijf deelt een dakterras met het dierencrematorium en daar staan ook de schoorstenen. "Het probleem is stank en rookoverlast. Die nare geur hangt er ook als er geen rook te zien is. Het is niet gezond én niet prettig."

Ruiters heeft als bewijs een verzameling filmpjes waarop de zwarte rookpluimen te zien zijn. Ook andere ondernemers in de omgeving van de Kobaltstraat klagen al twee jaar bij het crematorium en de gemeente. Bij het crematorium zeggen ze er ook van te balen. Met name bij huisdieren met een hoog vetpercentage komt de zwarte rook vrij. "Wij zijn er absoluut niet trots op", reageert manager Patrick van Barneveld. "Wij verzorgen onze klanten met veel respect en willen dat respect ook uitdragen naar onze buren en omgeving." Van Barneveld belooft opnieuw beterschap en wil op korte termijn de problemen aanpakken door technische aanpassingen aan de ovens. Hij zegt dat de stank en rook geen gevaar voor de gezondheid opleveren. De gemeente wil dat er een structurele oplossing voor de problemen komt. Ze wil daarom op korte termijn om tafel gaan met het dierencrematorium. Ook de technische storing die soms optreedt, moet worden verholpen. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, die het crematorium controleert namens de gemeente, zegt overigens dat er adequaat gereageerd is. Er is namelijk een camera geplaatst waardoor er ingegrepen kan worden als het misgaat. "Je kunt via de camera zien dat de uitstoot vaak niet na een minuut stopt. De uitstoot duurt soms wel 10 minuten", aldus Ruiters. Het zijn geen incidenten volgens hem. "Het gebeurt zeker één keer per maand, best heftig. Waarom handhaven ze niet?"

Lichte daling aantal cliënten bij Voedselbank

BUSSUM/NAARDEN De Voedselbank Bussum, Naarden en Hilversumse Meent kent een lichte daling van het aantal cliënten. Dat beeld wijkt af van de Voedselbank Gooi en Omstreken waar men vorig jaar 16 procent minder mensen ontving.

Voorzitter Paul Konings van de Voedselbank Bussum, Naarden, Hilversumse Meent: "Wij zijn dit jaar van 220 cliënten naar 200 gegaan. Met elke daling zijn we blij, want dat betekent dat minder inwoners de voedselbank nodig hebben en dat het dus financieel beter met ze gaat." De schuldenproblematiek voor klanten blijft een grote zorg. "Veel klanten hebben financiële schulden omdat ze hun baan kwijt zijn, ziek zijn, een verslaving of geestelijk probleem hebben en dit geldt voor alle leeftijden. Gelukkig krijgen we genoeg artikelen binnen om onze klanten te helpen. Zoals de Fonteinmavo waar leerlingen met een actie 4000 artikelen hebben opgehaald. Ook hebben we elke twee maanden een winkelactie, wat goed loopt. De bereidwilligheid van inwoners om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen is in ons gebied zeker aanwezig en daar zijn we heel blij mee. Maar als je eerlijk bent zou het geweldig zijn als iedereen in zijn eigen onderhoud kan voorzien en dat de voedselbanken niet meer nodig zijn. Wie weet gebeurt dat wel in de toekomst en daarom is elke daling positief nieuws."

Alsnog geslaagd

BUSSUM / NAARDEN In het tweede tijdvak zijn alsnog de herkansers geslaagd voor hun middelbareschooldiploma. Allemaal van harte gefeliciteerd! Hierbij alle namen van de geslaagde personen.

Wellantcollege

Schooltype: vmbo
Frederique Dessauvagie, NAARDEN; Ivo Ivanov, BUSSUM; Martijn Kooijman, NAARDEN; Frédérique Stoker, HUIZEN; Merel Stuur, HUIZEN.

Sint-Vituscollege

Schooltype: havo
Samuel van der Deure, Naarden; Anne Ghenu, Naarden; Frank de Jong, Hilversum; Hidde Kemme, Naarden; Sebastiaan Verhoeven, Naarden; Ilaysa van der Vliet, Laren.

Schooltype: gymnasium
Emilie Visée, Bussum.

Schooltype: atheneum
Thomas Cramer, Bussum; Joran Verweij, Huizen.

Sint-Vitusmavo

Schooltype: mavo
Tess Bogaard, NAARDEN; Granit Gashi, NAARDEN; Aïmane Jabli, NAARDEN; Alexander Kalff, Muiderberg; Ruben Koehorst, NAARDEN; Joep Looijen, BUSSUM; Bilquees Ousmane, Hilversum; Jeffry Roodhof, BUSSUM; Jane Taskiran, Bussum.

Goois Lyceum Bussum

Schooltype: havo
BUSSUM: Blaze Toscani, Ella Bowler, Idsart Dikkers, Sophie Poldermans. DIEMEN: Luís Silva dos Santos.

Schooltype: vwo
HUIZEN: Stijn Keller.

Schooltype: gymnasium
BUSSUM: Sara Schuurbiers.

Fontein mavo Bussum

Schooltype: vmbo-TL
Lisa van Zelm, Naarden.

Willem de Zwijger College

Schooltype: havo
Koen Blommestijn, Almere; Chloé Burger, Hilversum; Milo Carbutto, Bussum; Ruben Donkervoort, Hilversum; Julia van der Vlugt, Naarden.

Schooltype: atheneum
Isabelle Blonk, Bussum; Maarten Mulder, Naarden; Marnix Roomer, Huizen; Coen Rozenbeek, Naarden; Pascale Six, Naarden; Juliette van der Spek, Naarden; Jacqueline Verheul, Bussum; Jelle van der Weij, Bussum.

Schooltype: gymnasium
Justine Maats, Naarden.

Henks zelfgebouwde schip is klaar

Nog een paar laatste dingen regelen en gaan

Vanaf links: Cornelia, Lenie, Henk en Paul. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

Nederhorst den Berg De Never too old is zo goed als klaar. Henk Mulders zelfgebouwde schip ligt in het water, in verenigingshaven De Spiegel in Nederhorst den Berg. Daar regelt Henk de laatste dingen voor hij op wereldreis gaat.

Terwijl Lenie en Paul uit Nieuw-Zeeland toekeken, stonden Henk Mulder en Cornelia Boom maandag op het zeilschip de douane te woord. Die kwam voor de BTW-verklaring die Henk straks nodig heeft om met de Never too old aan zijn verre reis te beginnen.

Lenie en Paul ontfermden zich in 2009 over Henk (75) en Cornelia (75) toen de twee voor de Nieuw-Zeelandse kust per helikopter gered moesten worden van de eveneens zelfgebouwde Matahari. De vier zijn nu vrienden voor het leven. Na het drama besloten de Weespers nooit meer een dergelijk avontuur aan te gaan, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Voor Henk althans, want Cornelia krijgt hij toch echt niet meer mee.

Henk raakte door de schipbreuk in geestelijke en financiële problemen en bij wijze van therapie besloot hij toch weer een boot te bouwen, maar niet zozeer om er ook weer echt mee op reis te gaan. Maar toen het schip zijn voltooiing naderde, drong de vraag zich op: wat ging Henk er eigenlijk mee doen? Toch maar weer de zee op, want na acht jaar op de wal weet hij het zeker: op het water hoort hij thuis. "Ik wil naar Lapland, naar Senegal, naar Ghana. Om te eindigen in Brazilië waar ik dan verliefd word op een mooie vrouw met dikke billen", vertelde hij in mei al aan het WeesperNieuws. Zoon Harald gaat met hem mee.

NH Nieuws maakte een reportage over Henk en Cornelia. Die wordt maandag 10 juli om 17.15 uur uitgezonden in het tv-programma NH Reportage. Het item is vanaf dan ook online (terug) te zien.

Een binnenplaats om de boel scherp te houden

Wethouder Tuning en het naambord waarover is nagedacht. Foto: Brian Elings

door André Verheul

WEESP Wie houdt de boel scherp, nu Cor van der Poel is gestopt bij de IVW? Het college van B en W komt met een geniale oplossing.

Twaalf jaar lang was Cor van der Poel de uitvoerend-secretaris van bedrijvenvereniging IVW. In overleggen en via e-mail hield hij iedereen bij de les en kon hij tot vervelends toe overal kritisch bovenop zitten. Vooral de mailboxen van wethouders en gemeenteambtenaren stroomden vol met die gevreesde kattenbelletjes van Cor.

Cor van der Poel neemt afscheid van bedrijvenvereniging IVW

Dinsdag nam de Weesper afscheid van de IVW. Wie houdt nu de boel scherp? Wethouder Herman Tuning kwam met het volgende cadeau aanzetten: een straatnaambord mee met daarop: 'Cor van der Poel Binnenplaats'. Op een later moment wordt dat op de binnenplaats van het stadhuis aangebracht. Opdat het permanente uitzicht op de Cor van der Poel Binnenplaats iedereen bij de gemeente scherp zal houden, zo legde hij deze bijzonder geestige vondst uit. Van der Poel is er zeer vereerd mee.
De bekende Weesper is al ereburger, drager van de Erespeld, erelid van de IVW en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dus kwam ook het bestuur van de IVW met een creatief cadeau. De IVW roept een extra ondernemersprijs in het leven die De Snor van Cor gaat heten. Van der Poel mag zelf bepalen wie deze bokaal krijgt.

Internationale roem

"Jarenlang en met veel ambitie en geestdrift heb ik de post 'spin in het web' in de vereniging ingevuld, maar ik vind het wel genoeg na twaalf jaar", zo kijkt Van der Poel terug. "Verder ben ik door mijn verlamming als gevolg van een herseninfarct ook mijn mobiliteit kwijtgeraakt. Daardoor is het rechtstreekse contact met de ondernemers een stuk minder geworden. Ik vind het wel jammer dat het nu stopt, maar het is goed zo. Ik heb een mooie tijd meegemaakt binnen het Weesper bedrijfsleven met zijn prachtige ondernemingen met nationale en internationale roem." Na een uitstapje bij de WSP is Van der Poel weer terug bij de VVD, waar hij zich gaat inzetten voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Ook Petra van Kooten en Janton Stork namen afscheid van het IVW-bestuur. Stork zei bescheiden: "Ik was als bestuurslid slechts een passant, maar Cor en Petra hebben de IVW echt vorm gegeven." Petra van Kooten herhaalde in haar dankwoord de missie van de IVW: koop bij voorkeur bij Weesper bedrijven.

14 / 24

Stichting Semmy maakt na tien jaar de balans op

Het is tien jaar geleden dat Semmy Emmerik (5) overleed en zijn ouders ter ere van hem Stichting Semmy hebben opgericht. Sindsdien is er al veel bereikt, mede dankzij die andere jonge held: de 6-jarige nagellaker Tijn.

Semmy Emmerik, hij stierf in 2007 aan hersenstamkanker.

WEESP In 2007 verloren Nicole Bakker en John Emmerik hun 5-jarige zoontje Semmy aan hersenstamkanker. Om zin te geven aan zijn dood en om andere kinderen met hersenstamkanker een kans te geven, richtten zij de Stichting Semmy op. Met uiteenlopende evenementen en activiteiten zamelen zij geld in voor onderzoek naar levensverlenging en genezing.

Tien jaar na de oprichting maakt de stichting de balans op: "We hebben al veel bereikt en komen steeds dichter bij ons doel: het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker", zo laten Semmy's ouders weten.

Gat in de begroting

Tijn veroverde de harten van Nederland met zijn nagellak-actie.
Stichting Semmy geeft zin aan de zinloze dood van Semmy.
Step4Semmy: met een step 20 x de Cauberg in Valkenburg op.
John Emmerik (blauw shirt), de vader van Semmy.
Oranjekoorts in 2014: Weesper ondernemers steunen Stichting Semmy.
Triton schenkt deel opbrengst zwem4daagse aan Stichting Semmy.
'Ride for a lifetime' wordt door Wendy van Dijk in Weesp onthaald.
Run4Semmy is onderdeel van de Marathon van Amsterdam.

'We hebben de afgelopen tien jaar al veel bereikt, nu is de tijd om door te pakken'

Het is belangrijk om nu door te pakken, maar uitgerekend dit jaar dreigde er een gat in de begroting. Omdat een aantal jaarlijkse evenementen in 2017 niet doorging, verwachtte de stichting begin dit jaar een tekort van 30.000 tot 50.000 euro. Dit gat wordt nu gedicht door een jonge held: de 6-jarige Tijn uit Hapert. Omdat hij zorgt voor bekendheid en bespreekbaarheid van zijn ziekte, wordt Stichting Semmy steeds vaker als goed doel uitgekozen.

Verpletterende diagnose

Tijn wil met zijn nagellak minstens 1 miljoen euro inzamelen voor een CED-robot

Als Semmy op 4-jarige leeftijd naar de basisschool mag, valt het de juf al snel op dat Semmy aan het eind van de dag staat te tollen op zijn benen. Ook zijn ouders merken dat hun zoontje wel erg snel en vaak vermoeid is. Ze gaan naar de huisarts. Die vertrouwt het niet en stuurt Semmy door naar de neuroloog. Ook bij deze arts gaan alle alarmbellen af en er wordt spoed gezet achter de onderzoeken. Op 19 juli 2006 komt de uitslag. Semmy heeft een diffuus intrinsiek ponsglioom, oftewel hersenstamkanker. Een verpletterende diagnose, temeer omdat alle hoop direct de grond in wordt geboord: naast bestraling om verlichting te bieden is er eigenlijk geen behandeling mogelijk. Deze vorm van kinderkanker is namelijk zeer zeldzaam en hierdoor commercieel niet interessant voor de farmaceutische industrie.

Mooie maanden

Van de bestraling knapt Semmy gelukkig wel erg op. Fijne maanden volgen, met vakanties, leuke uitstapjes, spelen met vriendjes. Het jochie gaat zelfs weer naar school, eerst in Zwaag, later in zijn nieuwe woonplaats Weesp. Een MRI-scan in januari geeft nog een 'goede' uitslag, maar daarna gaat het snel mis. Een hondsberoerde Semmy belandt half februari op de eerste hulp. Een CT-scan laat zien dat de tumor in zeer korte tijd in een razend tempo is gegroeid. Er wordt nog even gesproken over een nieuwe vorm van behandeling waarbij chemo rechtstreeks via buisjes in de hersenpan wordt toegediend. Maar omdat Semmy's toestand snel verslechtert en de methode nog niet eerder is toegepast, wordt er geen toestemming gegeven. Het jongetje overlijdt vier maanden later in de armen van zijn ouders.

Onderzoeksprogramma

Enkele maanden later richten Nicole en John Stichting Semmy op. In samenwerking met kinderoncoloog professor Gertjan Kaspers wordt er binnen het VUmc een speciaal onderzoeksprogramma opgezet naar hersenstamkanker bij kinderen. Stichting Semmy financiert deze onderzoeken met 300.000 euro per jaar. Nicole Bakker: "Het hoofdonderzoek kan de sleutel vormen naar de behandeling en hopelijk zelfs genezing van hersenstamkanker bij kinderen. In het begin ging het heel langzaam, we begonnen immers op nul. Maar nu, tien jaar later, zitten we in een baanbrekende fase. We weten steeds meer over welke stoffen zo'n tumor kunnen afbreken. We hopen de resultaten nog eind dit jaar te kunnen publiceren, dat is afhankelijk van validatie vanuit de VS." Het geld voor dit onderzoek wordt bijeengebracht met sportieve evenementen zoals Run4Semmy, Step4Semmy en (inzamelings)acties van derden. In het hele land en ook in Weesp kiezen scholen, sportverenigingen en andere organisaties Stichting Semmy uit als hun goede doel. Een heel bijzondere actie is die van de 6-jarige Tijn uit Hapert, die dezelfde ziekte heeft waaraan Semmy is overleden. Het ongeneeslijk zieke jochie veroverde afgelopen december de harten van heel Nederland door nagels te lakken voor Serious Request. Dat werd een groot succes, hij haalde 2,5 miljoen euro op voor de bestrijding van longontsteking onder jonge kinderen. Nu is hij terug met een nieuwe actie voor Stichting Semmy: 'Lak. door Tijn'.

Tijn's nagellak

Met een eigen nagellaklijn zamelt hij geld in, gesteund door onder meer Wendy van Dijk en Youp van 't Hek en commerciële partijen als Gamma en IKEA. Tijns doel is om minstens 1 miljoen euro in te zamelen om een robot die CED-behandeling mogelijk maakt naar Nederland te halen. Met deze robot kan via Convection Enhanced Delivery (CED) lokaal chemo en/of andere medicijnen in de hersenen worden toegediend. Voor Semmy en Tijn komt dit te laat, maar dankzij hun 'erfenis' krijgen andere kinderen misschien wel een kans. De actie loopt nog tot en met het eind van deze werkweek. Met op dinsdag al ruim 825.000 euro op de teller is Tijns streefbedrag in zicht. 3FM komt morgen met een eindspurt in de vorm van een telefoonpanel. Stichting Semmy kan ook door mee te doen aan Run4Semmy, een sponsorloop binnen de Marathon van Amsterdam op zondag 15 oktober. Nicole: "Aanmelden kan nog. We hopen vanwege de tiende editie op een recordaantal deelnemers. Een mooi eerbetoon aan Semmy."

Elk jaar krijgen, alleen al in Europa, 400 jonge kinderen hersenstamkanker. De meeste overlijden binnen twee jaar. De tumor zit in de hersenstam, een plek waar je niet kunt opereren en waar medicijnen slecht aankomen. Stichting Semmy is in eerste instantie opgericht om de levensverwachting van kinderen met hersenstamkanker te verlengen. Het uiteindelijke doel is om de overlevingskansen van kinderen met hersenstamkanker te vergroten. Kijk op www.stichtingsemmy.nl hoe je kunt helpen. Je kunt aanhaken bij bestaande acties en evenementen of zelf iets op poten zetten. Tijns nagellak bestellen kan via www.lakdoortijn.nl.

De club is ontstaan in de achtertuin van Casparus van Houten

De Weesper Tennis Club bestaat dit jaar negentig jaar

Voorzitter Cor Bavinck op de tennisbaan van de Weesper Tennis Club. Foto: Sjoerd Stoop

door Astrid Maas

WEESP De Weesper Tennis Club bestaat 90 jaar en viert dat het hele jaar door. "We hebben op 27 januari, de datum van de oprichting bij de Kamer van Koophandel, een groot feest georganiseerd", vertelt voorzitter Cor Bavinck.

"Onze leden vermaakten zich uitstekend in een tent bij het clubhuis met een swingende band. In juni was er een zomerfeest en we gaan nog meer festiviteiten organiseren in het najaar om dit speciale jaar feestelijk af te sluiten." De tennisclub hoopt met deze activiteiten meer bekendheid in de regio te krijgen. "Ik ben nu acht jaar voorzitter en de afgelopen tien jaar is het aantal leden van ongeveer 900 naar rond de 600 gedaald. Ik denk dat de afname onder andere te maken heeft met het gebrek aan succes van Nederlandse tennisspelers. Een sport krijgt altijd een extra impuls met een bekende sporter of team. Neem bijvoorbeeld het dameshockey. Het Nederlands dameselftal is heel succesvol en dan willen veel jonge meisjes ook op hockey en waar veel leuke meisje sporten, komen ook veel jongens op af. Bij ons zie je ook dat niet-leden een maal in de week een tennisbaan huren om zelf te kunnen bepalen wanneer ze komen. Ze zijn niet meer bereid om zich bij de club aan te sluiten en dat geldt niet alleen voor onze club. Je ziet het in heel Nederland. Als je lid bent, moet je bijvoorbeeld negen uur per jaar bardienst draaien en dat vinden mensen steeds moeilijker worden." De grootste leegloop is van leden die tussen de 17 en 35 jaar oud zijn. "Jongeren gaan buiten Weesp studeren, krijgen daarna een drukke baan en als ze rond de 35 jaar kinderen krijgen en het rustiger aan gaan doen, zie je ze vaak weer terugkomen bij de club."

'De afgelopen tien jaar is het aantal leden van 900 naar 600 gedaald'

De tennisclub is ontstaan in de achtertuin van de villa van Casparus van Houten begin 1900. "De geschiedenis begon met een tennisbaantje in de tuin, maar personeelsleden wilden ook tennissen en toen werd de tuin te klein. Ze richtten een vereniging op en de leden besloten om te verhuizen naar de Papelaan, waar eerst maar vier banen waren, daarna zes en nu hebben we negen tennisbanen. We zijn gelukkig een gezonde vereniging, maar willen graag weer terug naar ongeveer 800 leden omdat je dan de begroting goed op orde kunt houden. Door de aanbouw van de nieuwe woonwijken hopen we dat bij ons het aantal clubleden toe gaat nemen. Voor jonge leden houden we de contributie laag en kunnen ouders zelf lessen inkopen. Sommige kinderen willen graag privéles en andere willen meedoen met een groepstraining. En in de winter kun je ook blijven tennissen, want we hebben allweathertennisbanen. Het kan allemaal bij ons. Kom eens gezellig langs aan de Papelaan 124 en dan kun je zelf ervaren hoe leuk het is om bij ons te tennissen."

10 jaar Kindertriatlon: de pioniers blikken terug

Longboarden en chillen zijn nu Pieters favoriete bezigheden.

door Marieke van Veen

WEESP Koen Beenken organiseerde in 2008 een kindertriatlon voor de buurt. Inmiddels is de kindervariant net zo populair als de WeesperNieuws Triatlon. Zondag 27 augustus is de tiende editie. WeesperNieuws laat de zeven deelnemers van het eerste uur aan het woord.Pieter Beenken (16)
Waarom deed je destijds mee?
"Omdat mijn vader het organiseerde. Mijn vader is sportief. We liepen vaak hard om de Vest."

Kleine Pieter rent in 2008 zijn benen uit zijn lijf.

'Mijn tip is: begin rustig en bouw het op naar een eindsprint'

Wat kun je je ervan herinneren?
"Het was heel spannend. Ik vond het zwemmen erg eng, ik ging dat water niet in. De eerste twee jaar telde mijn vader mijn verwachte zwemtijd bij het fietsen en lopen op. Tijdens het hardlopen rende mijn oma een stuk met me mee."

Zwemmen, fietsen of lopen?
"Pas bij mijn derde keer heb ik voor het eerst meegezwommen. En hardlopen is ook niet echt mijn ding, nog steeds niet. Dus fietsen."

Hoe vaak heb je meegedaan?
"Ik heb vier jaar achter elkaar meegedaan in de jongste jongenscategorie. De overstap naar de oudere jongens zag ik niet zitten."

En de WeesperNieuws Triatlon?
"Ik ben net 16 geworden. Het is echt een prestatie. Het zou mooi zijn als ik die ook een keer kan doen, net als mijn broer Pim."

Is sporten belangrijk voor je?
"Ik vind bewegen leuk. Longboarden, skateboarden, fietsen. Maar niet in een team. Ik ga graag met vrienden naar Aetsveld, naar de skatebaan. Dus ja, best sportief."

In 2008 was je nog een ukkie. En nu?
"Ik zit op het Wellantcollege in Naarden-Bussum, in het derde jaar. Ik heb nog een jaartje de tijd om te bepalen wat ik wil. Dat komt goed. Ik ga iets doen wat ik echt leuk vind, iets in de kunst. Mijn hobby's zijn skateboarden en longboarden. Dansen op het board, er is niets leuker dan dat. Ook gitaarspelen vind ik geweldig. En chillen met vrienden!"

Nog tips voor de deelnemers van nu?
"Als je zenuwachtig bent voor de start - met al die mensen langs de kant - dan zwem je waarschijnlijk voor je leven en daarna fiets je waarschijnlijk als een gek. En voor het hardlopen heb je dan de kracht niet meer. Dus mijn tip is: begin rustig en bouw het op naar een eindsprint."

Ben je erbij op 27 augustus?
"Het evenement is zo groot gegroeid, dit is een mijlpaal. Daar wil ik natuurlijk bij zijn."

Sluis-en-bruggenfeest wordt weer leuk, maar volgend jaar gaat het anders

Nieuwe organisatie brainstormt over veranderingen

Het nieuwe organisatiecomité van het Sluis-en-bruggenfeest laat dit jaar veel bij het oude. Volgend jaar zou dat weleens anders kunnen zijn.

Behalve veel werk hebben Mary en Elsa ook veel plezier.

WEESP Het 40e Sluis-en-bruggenfeest begint met een nieuw evenement: een concert van de AMC Bigband. Het 20-koppige orkest zal de boel op de openingsavond lekker laten swingen op de plek waar het stadsfeest zijn oorsprong vond: rond de sluis en de bruggen.

Mary Haselager en Elsa de Greef zijn er eens goed voor gaan zitten. Graag vertellen ze over het avontuur dat ze samen met Jan Dahmen, Coretta Dahmen en Hans Peijs zijn aangegaan: de organisatie van het Sluis-en-bruggenfeest op 24, 25 en 26 augustus.

Nog zeven weken en dan is het al zover. Hoe staat het ervoor?
Elsa: "Goed. Maar druk joh! Het is op dit moment echt een dagtaak. Maar: de vergunning is in orde. Op een paar kleine dingetjes na."

Bekende taferelen op de braderie tijdens het Sluis-en-bruggenfeest van vorig jaar. Foto: Ruth van Kessel

AMC Big Band op de sluis opent 40e editie Sluis-en-bruggenfeest

Mary opent haar tas en haalt er een grote map uit. "Kijk, dit heb je dus allemaal nodig."
Ze bladert langs de dikgevulde tabbladen met vergunningaanvragen, plattegronden, calamiteitenplannen, veiligheidsvraagstukken, verkeerscirculaties en wat al niet meer. Als hoofdambtenaar bij de provincie Flevoland was Mary de aangewezen persoon voor het papierwerk van het stadsfeest in haar woonplaats. "Maar zelfs ik sta hiervan te kijken", zegt ze.
Elsa: "Het wordt voor ons amateurs steeds moeilijker om een dergelijk groot evenement te organiseren vanwege alle regels waar je aan moet voldoen. Bewaking, verkeersregelaars, EHBO, noem maar op. De eisen worden steeds strenger. Een verkeersregelaar mag geen vrijwilliger meer zijn, het moet een professional zijn. En zo kan ik nog wel tien voorbeelden geven."
Mary: "Plaskruisen, weten we inmiddels ook alles van."
Elsa: "Veiligheid. Komt er ook bij, hè. Door wat er tegenwoordig gebeurt in de wereld. Elk gasflesje wordt bekeken."
Mary: "En het is allemaal terecht hoor, daar gaat het ons niet om. Maar het kost ook veel geld. Ik maak me wel zorgen over de toekomst."

Dit wordt helemaal geen leuk verhaal zo.
Elsa: "O, maar wacht even. Dit jaar wordt het weer een heel leuk feest. Het wordt de 40e editie. We hebben meteen gezegd: die moet hoe dan ook gewoon doorgaan. Met een nieuwe openingsact: de AMC Bigband tussen de sluis en de bruggen. Van het AMC, het ziekenhuis dus. Allemaal artsen en chirurgen die ook muziek spelen - en goed ook. Is toch geweldig? Verder zijn we druk met de Kinderspeelstraat, waar de brandweer en kinderdagverblijven ook voor activiteiten gaan zorgen. Zo proberen we alvast om meer Weesper instellingen erbij te betrekken. Verder staan de bekende dingen in de steigers. Alleen het programma op het Grote Plein, daar zijn we nog niet uit."
Mary zei net dat ze zich zorgen maakt.
Mary: "Over hoe je zo'n feest organiseert, ja. Er zijn nu meer leuke feesten in Weesp. We moeten allemaal op zoek naar sponsors. Veel komt neer op dezelfde mensen. Daar moeten we toch eens over nadenken. Misschien iets meer samen doen."
Elsa: "Het is al veertig jaar een geweldig feest, maar we moeten wel realistisch blijven."
Mary: "We hebben gezegd: dit jaar is het zoals het altijd is geweest, maar in september gaan we meteen bij elkaar zitten voor 2018 en dan gaan we dingen veranderen."
Elsa: "De binnenstad wordt te klein. Of eigenlijk: het feest wordt te groot. We trekken met het huidige programma ook veel publiek van buiten Weesp. Daardoor is het misschien wel te druk geworden. Alleen al het organiseren van de verkeersafhandeling bezorgt ons bergen werk. Moeten we dat allemaal nog willen? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen."
Mary: "We zijn in Weesp trots op onze binnenstad en op onze historie. Daar vindt het feest ook zijn oorsprong. Het moet vooral een feest zijn voor de Weespers."
Elsa: "Een kleinere, veel meer lokale braderie? Waarom niet... Het is tijd voor verandering. Hoe precies weten we nog niet. We zijn aan het brainstormen."

Geld en/of materialen sponsoren? Elsa en Mary kunnen dat heel goed gebruiken. Info op www.sbfeest.nl.

Een gouden kooi is geen oplossing

'We leren onze kinderen van alles, zelfverdediging hoort daar ook bij'

Na de moorden op Savannah en Romy vragen we ons af: hoe kunnen we onze dochters beschermen? Marloes Kratz komt met een weerbaarheidstraining.

Rob Wagner en Marloes Kratz komen met een weerbaarheidstraining voor meiden. Foto: Diederik Kratz

WEESP Pas 14 jaar waren Savannah en Romy toen ze begin juni levenloos werden gevonden in een sloot. Vermoord door eveneens minderjarige jongens, waarschijnlijk jongens die ze kenden. Deze tienermoorden hielden Nederland wekenlang in de greep. Je kunt je kinderen niet in een gouden kooitje doen, maar menig ouder zal sindsdien hebben moeten slikken op het moment dat dochterlief de deur uit stapte richting school, krantenwijk of vrienden.

Marloes Kratz van sportschool For Better Shape heeft zelf een tienerdochter, de 13-jarige Floor. "Ik heb haar door de jaren heen al allerlei tips gegeven over hoe ze uit een onveilige situatie kan komen. Want we denken er liever niet aan, maar wat Savannah en Romy is overkomen, kan elk meisje overkomen."

Net als lezen en fietsen

'Vind je het vervelend als een jongen dicht tegen je aan danst?'

We leren onze kinderen lopen, fietsen, tandenpoetsen, lezen en ga zo maar door. Aan al die vaardigheden zouden wat Kratz betreft weerbaarheid en zelfverdediging moeten worden toegevoegd. "Bij For Better Shape kreeg ik de laatste weken ook steeds meer vragen hierover. Daarom komen we nu met een speciale trainingsweek voor tienermeiden."

Onveiligheid herkennen

De eerste cursus is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli, de eerste week van de zomervakantie. Vijf ochtenden lang gaan de deelnemers aan de slag met vechtsport- en zelfverdedigingsexpert Rob Wagner. Kratz is er zelf ook bij. "Het belangrijkste dat we deze meiden gaan leren is hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Dat begint met het herkennen van onveiligheid, waarbij je op je gevoel moet durven afgaan en voor jezelf moet durven opkomen. Meiden kunnen nog weleens het idee hebben dat 'dit gedoe' allemaal niet nodig is, maar dat verandert hopelijk als we de herkenbare voorbeelden aanhalen: vind je het vervelend dat die jongen zo dicht tegen je aan danst op dat FRIS-feest? Voel je je rot in de stationstunnel omdat je het idee hebt dat dat groepje jongens aan de overkant je in de gaten houdt? Of heb je het idee dat je achterna wordt gefietst? Die gevoelens moet je niet wegwuiven, je moet ernaar luisteren, voorbereid zijn en slim reageren."

Natuurlijke reflexen

Aan dat slim reageren gaat de groep samen werken. "We gaan praten over hoe je zo'n onveilige situatie kunt voorkomen. Maar we gaan ook leren wat je moet doen als je in zo'n onveilige situatie zit. Wat kun je doen als iemand probeert je van je fiets te sleuren? Daarbij gaan we uit van natuurlijke reflexen. Omdat het een cursus van een week is, heeft het geen zin om allerlei ingewikkelde trucs te leren. Als je wordt aangevallen is er geen tijd om je geheugen af te graven naar hoe dat ook alweer moest, want dan ben je te laat."

Aanmelden

De cursus wordt gegeven bij For Better Shape aan de Papelaan, in principe buiten. De cursus kost 150 euro. Opgeven kan tot 14 juli via mail.forbettershape@live.nl. Er is plek voor maximaal 20 meiden. De lessen duren tot 11.00 uur, dus er blijft genoeg tijd over voor leuke zomervakantiedingen. Bij veel animo komt er nog een cursus aan het eind van de vakantie. Ook overweegt Kratz weerbaarheids- en zelfverdedigingsweken voor jongens en ouderen.

Het Leo Landwaarthof is eindelijk een feit

Het Leo Landwaarthof.

WEESP - De in 2012 overleden Weesper Leo Landwaart had nog wat tegoed: er zou een plantsoen naar hem vernoemd worden. De toezegging kwam in februari 2014, onlangs is het straatnaambordje daadwerkelijk geplaatst.

Landwaart was jarenlang actief bij de huurdersvereniging van woningcorporatie De Woningbouw (nu Ymere) en Stichting De Wijk. Hij nam het op voor bewoners en als het nodig was ging hij de strijd voor ze aan. Daarmee dwong hij ook het respect af van de corporatie. Twee jaar na Landwaarts plotselinge dood maakte De Woningbouw bekend het beheer over te nemen van het plantsoen tussen de nieuwe woningen aan de Papelaan en de Johannes Vermeerstraat. Dat plantsoen zou Landwaarts naam krijgen, werd verteld tijdens een 'fotomoment' waarbij ook toenmalig Woningbouw-directeur Jan Turenhout, toenmalig wethouder Jean van der Hoeven en de weduwe van Leo Landwaart aanwezig waren.
Maanden en jaren verstreken. Het plantsoen moest in samenspraak met de buurt worden ingericht. En waar bleef het naambordje? Er bleek echter gedoe over de overdracht van de grond en het Leo Landwaarthof dreigde in de vergetelheid te raken. Na recent aandringen van intimi achter de schermen is het bord er eindelijk en wordt er recht gedaan aan het werk dat Leo Landwaart voor veel huurders van Weesp heeft opgeknapt. Het 'Leo Landwaarthof', het staat er nu echt. Mevrouw Landwaart woont vlakbij en heeft er fraai uitzicht op.