MuiderNieuws

12 februari 2014

MuiderNieuws 12 februari 2014


Papelaan is af

28 nieuwe appartementen en 22 woningen: De Woningbouw heeft gisteren de nieuwbouw aan de Papelaan opgeleverd. Directeur Jan Turenhout onthulde de steen uit 1922 die uit de oude, gesloopte huizen is gehaald. Daar is een nieuwe steen bijgekomen. Ook werd bij de onthulling bekendgemaakt dat De Woningbouw een plantsoen naast de woningen in beheer neemt en vernoemt naar de in 2012 overleden Leo Landwaart, raadscommissielid en actief binnen De Woningbouw. Lees verder op pagina 5.

Basisscholen voeren samen nieuw toelatingsbeleid in

door Marieke van Veen

WEESP - De zes basisscholen in Weesp gaan het toelatingsbeleid anders aanpakken. 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt', is niet langer van toepassing. Het doel: gelijke kansen voor ieder kind en een evenwichtige verdeling van leerlingen die mogelijk extra aandacht nodig hebben.

De schooldirecteuren komen drie keer per jaar bij elkaar om alle inschrijvingen te verwerken. Hierbij wordt niet gekeken naar datum van binnenkomst. Kinderen die oudere broertjes of zusjes op een bepaalde school hebben, worden gegarandeerd op dezelfde school geplaatst. Vervolgens wordt er zoveel mogelijk ingedeeld op de voorkeur van de ouders. Bij overaanmelding wordt er geloot. Zit de eerste voorkeur vol, dan wordt er gekeken naar de tweede enzovoort. De verwachting is dat 90 % van de ingeschreven kinderen op de voorkeurschool van voorkeur terecht komt.

De regeling gaat in voor kinderen die met ingang van 1 oktober 2014 vier jaar worden. Aanmelden kan vanaf de tweede verjaardag. De scholen hanteren één gezamenlijk inschrijfformulier. Hierop kunnen ouders een volgorde van voorkeur invullen en inleveren bij de school die de eerste voorkeur heeft. Er zullen ouders teleurgesteld worden, maar dat was voorheen ook zo. De Singelscholen krijgen altijd zoveel aanmeldingen dat er vrijwel ieder jaar leerlingen moeten worden geweigerd. Deze twee scholen kunnen in de eerste ronde dan ook niet als voorkeur worden ingevuld. Ze zitten simpelweg al vol, maar haken zo snel mogelijk aan.

Het Weesper toelatingsbeleid is door de scholen opgezet in overleg en samenwerking met projectleider Hetty Lieftink. In Amsterdam is zij hier al langer mee bezig. "In de Watergraafsmeer loopt een soortgelijk systeem nu al een paar jaar en het werkt heel goed."
Lees verder op pagina 15.

Meer Muiden in deze krant

MUIDEN - In deze editie van het WeesperNieuws treft u vier pagina's over Muiden aan, meer dan normaal. Deze speciale Muiden-editie verschijnt alleen in Muiden en Muiderberg.

De krant die u nu in handen heeft, ziet er dus iets anders uit dan de krant die in Weesp in de bus valt. Dankzij 'wisselpagina's' kunnen we meer aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen in Muiden geven. Zo laten we hier niet de Weesper, maar de Muider lijsttrekkers aan het woord. Op pagina 13 leggen zij het standpunt van hun partij uit in twee heikele onderwerpen: parkeren en Pampus. In de komende weken komen nog meer onderwerpen aan bod. Op pagina 12 staan advertenties van Muider ondernemers, ook exclusief in deze editie.

De pagina MuiderNieuws en de pagina van de gemeente Muiden staan verderop in de krant, op hun gebruikelijke plek. We bekijken de mogelijkheden om de krant in de komende periode nog nadrukkelijker een Muider gezicht te geven.

6

handgranaten zijn gevonden bij baggerwerkzaamheden in de sloot langs het Kruitpad

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

Waar parkeren? En wat te doen met Pampus?

VVD

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Muiden. In de aanloop daarnaar vraagt het MuiderNieuws naar de standpunten van de politieke partijen over een aantal heikele kwesties.

Hoe ziet de toekomst van het parkeren er uit in Muiden? En moet de politiek ingrijpen bij de fortwachtersrel rondom Pampus?  Op verzoek van het MuiderNieuws zetten de lijsttrekkers het standpunt van hun partij uiteen.

Jens Duyts (VVD)

Parkeren
Zoals elke historische binnenstad is er in de Vesting Muiden een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen. Parkeerbeleid moet erop gericht zijn om de aanwezige parkeerplaatsen eerlijk te verdelen tussen inwoners en bezoekers. Het parkeerbeleid mag geen melkkoe zijn. Nieuwe ontwikkelingen in de Vesting mogen geen extra parkeerdruk geven.

Parkeren mag geen melkkoe zijn

Pampus
Pampus en het Muiderslot zijn het visitekaartje van Muiden. Als daar de door de VVD gesteunde buitenhaven nog bijkomt hebben we als gemeente een sterke motor voor ondernemers die het in onze gemeente van de toeristen moeten hebben. Pampus moet daarom gesteund worden. De onrust die nu ontstaan is over de exploitatie van Pampus moet zo snel mogelijk beëindigd worden. Fortwachters zijn nodig om Pampus goed te onderhouden en veilig te houden.

PvdA

Jan Hylkema (PvdA)

Parkeren
Met de nieuwe lokale brug ontstaan er mogelijkheden om de Vesting van Muiden autoluw te maken. Door de verplaatsing van het PR-terrein moeten we goed kijken hoe we de nieuwe locatie kunnen verbinden met de stad. Voldoende parkeerruimte voor onze eigen inwoners staat op de eerste plaats. Bezoekers kunnen aan de rand prima hun auto kwijt. Aan informatievoorziening moet nog wel het een en ander gebeuren. Een parkeersysteem waar iedereen tevreden over is, bestaat niet. Maar in vergelijking met onze buurgemeenten hebben we verreweg het beste systeem.

Vesting van Muiden autoluw maken

Pampus
Pampus is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en is een van de bekendste onderdelen van dit Unesco-monument. Alle inwoners zijn trots op hun Pampus. Dat is ook de reden dat er zoveel Muiders vrijwilliger zijn en uitstekend werk verrichten. In de pers zijn de problemen die er zijn tussen personeel en bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. Wij roepen alle betrokkenen op hun eigen trots even aan de kant te zetten en te kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden. Binnen de PvdA zijn velen nauw betrokken bij Pampus en ander werelderfgoed. Wij helpen Pampus dan ook graag.

D66

Werner van Bastelaar (D66)

Parkeren
De tarieven voor het parkeren in het centrum van Muiden moeten niet verder omhoog. De parkeertijd in de avond gaat terug naar 20.00 uur. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de gemeente. We moeten dezelfde tarieven en tijden hanteren als gemeentes om ons heen. Wat Muiderberg betreft: geen betaald parkeren en eventueel zeer, zeer beperkte blauwe zones. Tijdens evenementen moet er een alternatief zijn voor de vele parkeerders in Muiden, bijvoorbeeld in de Noordpolder vlak achter het Muizenfort. De verkeersvise wordt nu apart gemaakt van de parkeervisie, dat moet anders. D66 vindt verkeer en parkeren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Parkeertarief niet omhoog

Pampus
Het belang van Pampus voor Muiden is zeer groot; we hebben Unesco-erfgoed binnen onze stadsgrenzen: een attractie met landelijke uitstraling en meer dan 50.000 bezoekers per jaar. We moeten er alles aan doen om te werken aan een operationeel en financieel gezond Pampus. Als gemeente kunnen we ons niet afzijdig houden. Er is de afgelopen tijd veel commotie geweest rond het forteiland. D66 is blij dat de gemeenteraad van Muiden unaniem heeft ingestemd met de motie waarin het college van B&W gevraagd wordt ernaar te streven dat alle problemen voor het nieuwe seizoen zijn opgelost.

CDA

Dirk Jan Methorst (CDA)

Parkeren
Muiden is een oud stadje met een geschiedenis van meer dan 1050 jaar. Mensen wonen graag in een plaatsje met karakteristieke woningen en wallen. Maar er is een probleem: men kan de auto niet voor de deur kwijt. Dit is op te lossen door per woning een vergunning af te geven, maar nog beter: wij willen als CDA een alternatief ontwikkelen waar men goed kan parkeren zonder te ver te hoeven lopen. Graag zien wij een parkeergarage onder de Kadesloot. Na de verkiezingen willen we dit laten onderzoeken.

Problemen Pampus snel oplossen

Pampus
De verhoudingen tussen directie en bestuur enerzijds en fortwachters en vrijwilligers zijn niet goed. Al lang rommelt het en acties om de fortwachters te ontslaan (gelukkig geen toestemming van het UWV) hebben niet bijgedragen tot een oplossing. Pampus is een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Daarom hebben wij als CDA al vragen laten stellen in de provincie en hebben we als raad unaniem een motie aangenomen waarin we het college verzoeken te helpen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

OMM

Sandra Deuling (OMM)

Parkeren
Parkeren in het centrum van Muiden is moeilijk, er is weinig plaats en er zijn veel auto's. De politiek probeert daar al jaren een antwoord op te vinden, maar het is tot nu toe niet gelukt de inwoners en ondernemers een bevredigende oplossing te bieden. De OMM wil dat er samen met alle betrokkenen, met inbegrip van de hulpdiensten, een Visie Parkeren wordt opgesteld en dat er een evaluatie wordt afgesproken waar de politiek zich aan houdt. Dit in tegenstelling tot de eerder gemaakte belofte om het parkeerbeleid te evalueren.

Gemeente bemiddelt bij Pampus

Pampus
Sinds 1986 is Pampus eigendom van de Stichting Forteiland Pampus. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en stippelt haar eigen bedrijfsvoering uit. Nu is binnen de stichting een conflict over reorganisatie ontstaan; in hoeverre kan de politiek ingrijpen? Muiden en Pampus zijn zo verwant aan elkaar dat het niet vreemd is als de gemeente een bemiddelende positie inneemt. Immers, elke positieve inbreng is waardevol bij het oplossen van het meningsverschil tussen bestuur en vrijwilligers. De OMM juicht alle initiatieven tot behoud van het unieke forteiland Pampus toe, zodat kinderen ook in de toekomst de geheimen van het fort kunnen ontdekken.

14 / 16

15 / 16

16 / 16

Lees ook