MuiderNieuws

17 mei 2017

MuiderNieuws 17 mei 2017


Geheime stukken over KNSF-deals 'teruggevonden'

Het stuk grond waar alles om draait: het KNSF-complex. Foto: Christian Pfeiffer

door Joost Lammers

GOOISE MEREN - Honderden documenten over de afspraken rondom een groot vastgoedproject in Muiden zijn weer boven water, maar ze blijven voorlopig geheim. Dat bleek afgelopen week tijdens de rechtszaak die regionale omroep NH heeft aangespannen tegen de gemeente Gooise Meren. De rechter gaf de gemeente opdracht haar huiswerk beter te gaan doen.

De rechtszaak die afgelopen week in Utrecht werd gevoerd, draait allemaal om de bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het terrein van de oude KNSF-kruitfabriek. Na jaren van onenigheid tussen de projectontwikkelaar KNSF en de gemeente Muiden werd begin 2014 een geheime overeenkomst gesloten om het geschil te slechten. Een grote schadeclaim van KNSF was daarmee van tafel, maar de volledige inhoud van de afspraken is tot op de dag van vandaag onbekend gebleven.

De afspraken die daar werden gemaakt, hebben nog steeds invloed op het beleid van Gooise Meren. Het heeft onder meer gevolgen gehad voor de voetbalclub en de volkstuinders en ook de inwoners van Gooise Meren betalen eraan mee. Genoeg argumenten om de gemeente twee jaar geleden om openheid van zaken te vragen. De gemeente Muiden verstrekte in eerste instantie een aantal documenten. Daar hebben we al eerder uit gepubliceerd. De meeste stukken bleven echter geheim. Reden om uiteindelijk openbaarmaking via de rechter af te dwingen.

Dozen vol documenten
Dat het om veel documenten gaat, bleek tijdens de rechtszaak.

Lees verder op pagina 3.

Plan voor jeugdraad

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren moet een jeugdraad starten en eventueel zelfs een jeugdburgemeester benoemen. Dat menen PvdA, 50PLUS en Fractie Kruyt.

Met een jeugdraad moet de jeugd meer en beter betrokken worden bij de lokale politiek. De jeugdraad zou meerdere keren per jaar samen moeten komen en kan de echte gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien.

PvdA, 50PLUS en Fractie Kruyt roepen het gemeentebestuur op om een plan voor de jeugdraad te maken. Als de raad akkoord gaat, dan moet er over vier maanden meer bekend zijn.

35

jaar runde Dirk van der Plas de vishandel aan het Vestingplein

Weerbericht

Vanaf donderdag koeler en wisselvallig
Woensdag ging mei op de zomerse toer dankzij een hogedrukzone die van Spanje tot boven het Oostzeegebied reikte. Een zuidoostelijke stroming voerde subtropische lucht aan. Vanaf donderdag wordt de warmte snel afgebouwd. Een lagedrukzone ten noordwesten van de Britse Eilanden doet zich dan gelden. Er kunnen enkele buien vallen en het wordt koeler.

Donderdag + vrijdag
In de nacht naar donderdag is het bewolkt en er valt enige tijd regen. Ook overdag is het tamelijk bewolkt met kans op enkele buien. De zuidwestenwind is matig van kracht. De temperatuur doet een flinke stap terug. Het wordt zo'n 18 graden. Vrijdag is het met 15 à 16 graden koel. Ook dan is de kans op enkele buien vrij groot. Af en toe schijnt de zon.

Het weekeinde
In het weekeinde neemt de buienkans geleidelijk af. Helemaal droog blijft het niet. Er kan zowel zaterdag als zondag nog een bui vallen. De zon krijgt van tijd tot tijd wat meer ruimte. Het is met een maximum van 16 à 17 graden iets te koel. Het langjarig gemiddelde voor eind mei bedraagt 18 graden. Er waait overwegend een matige wind tussen zuidwest en west.

Weetje
Van bloeimaand mei verwacht menigeen fraai voorzomers weer. Het weerverloop is echter veel gevarieerder. Koude noordenwinden kunnen in mei nogal eens overheersen, zoals in de eerste 10 dagen van deze maand. Gemiddeld komen in mei 10 dagen voor met een maximum van 20 graden of hoger, waarvan 3 zomerse dagen met een maximum van 25 graden of meer.

Van de lezers

Nieuwstad
Jawel, een uitnodiging op de mat, op woensdag 31 januari, voor een bijeenkomst op het stadskantoor met als onderwerp: het herinrichten van de Nieuwstad (het gedeelte tussen Breedstraat en Wolleweversbuurt) tot een verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Wanneer? Op donderdag 9 februari. Dan krijg je toch als bewoner of belanghebbende ruim een week om op te draven. Na bijna 11 jaar negeren, blunderen, liegen en bedriegen. Zo doe je het toch met respect naar de betrokkenen. Deze informatieavond, bezocht door ongeveer twaalf mensen, bracht ons naar drie gelijke borden met ingetekende nieuwe situaties. Ter verduidelijking een A4'tje gevraagd, maar dat zat er niet in. Stel je voor… dienstverlening… We mochten wel een foto maken, met onze mobiele telefoons, al gauw een prentje van zo'n 7 bij 11 centimeter. Flink gemord tegen de tijd van opdraven en het gebrek aan tastbare informatie. Jammer, weer geen dienstverlening. Klacht ingediend op 17 februari; tot op heden geen enkele reactie. Nieuwe uitnodiging voor een tweede informatieavond op 19 april. We gaan vooruit, echt ruim een week van tevoren. Even gevraagd om vooraf al wat informatie te krijgen. Niet mogelijk! Wat een fatsoen! En wat een ontwerp!! Een lange sliert geparkeerde auto's bumper aan bumper langs de waterkant. Ook de bewoonde zijde wordt niet gespaard. Het blik lijkt het te winnen van de monumentale bebouwing en het fraaie stadsgezicht. Chapeau, gemeente Weesp! Wat een compassie en dienstverlening! Wordt vervolgd.
Ferdinand Vermeulen

Digicafé over afhandeling digitale erfenis

WEESP - Donderdag 18 mei is er van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Weesp een Digicafé met speciale aandacht voor de digitale erfenis.

Tijdens het Digicafé zal Eleanor Pascoe van SeniorWeb vertellen over de digitale erfenis. Na het overlijden zijn er veel zaken rondom een digitale erfenis die een nabestaande moet afwikkelen. Denk aan e-mails, foto's in de cloud, sociale media accounts en nog meer. Deze gegevens zijn vaak voor de nabestaanden moeilijk toegankelijk. De bezoekers krijgen tips aangaande de toegang tot, en hun wensen omtrent, deze gegevens.

Tijdens een Digicafé kunnen Weespers ook gewoon binnenlopen met vragen over de PC, tablet, e- reader of smartphone. Iedereen kan en mag elkaar helpen., dat is dimmers bedoeling van deze ochtenden. De Digicafés worden georganiseerd in samenwerking met Seniorweb. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij.

Versnellen om gemeente echt duurzaam te maken

Gerben Struik: 'Geen dikke beleidsnota's maar actie'

Kees Hogenbirk en Gerben Stuik zijn intensief betrokken bij duurzaamheid. Foto: Yvette de Vries

door Yvette de Vries

GOOISE MEREN - Onder aanvoering van wethouder Gerben Struik moet er de komende jaren flink wat extra resultaat worden geboekt op het gebied van duurzaamheid in Gooise Meren. Daarvoor is een versnelling ingezet. Geen dikke beleidsnota's maar actie, vindt de wethouder. Een aardgas- en afvalloze samenleving, meer gezond lokaal voedsel en de inzet van andere vervoermiddelen, om maar een paar thema's te noemen.

Wat is de rol van de gemeente in dit alles?
Gerben Struik: "De gemeente wil initiatieven vanuit de samenleving verbinden en faciliteren. Er zijn nu veel losse, goede initiatieven die niet van de grond komen omdat het ergens vastloopt, omdat er een element mist waardoor het niet van de grond komt. Daar willen we wat aan doen. Dat kan door de juiste mensen aan elkaar te koppelen of door bijvoorbeeld zaken soepeler te laten verlopen, zoals de aanvraag van vergunningen. We zijn eind vorig jaar gestart met de initiatiefgroep Samen Sneller Duurzaam. Die groep, bestaande uit burgers en een aantal ambtenaren, heeft toegewerkt naar een bijeenkomst, die we het 'werkatelier' noemen."

'Uit het werkatelier komt ook een duidelijk actieplan'

"Aan het werkatelier, dat plaatsvindt op 30 mei en 1 juni, doen zo'n zeventig mensen mee: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokale bedrijven, initiatieven rond natuur, milieu en duurzaamheid, sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties, scholen, etc."

Dat klinkt als een middagje praten, plakken en knippen.
Gerben Struik: "Nee, zeker niet. We hebben het zorgvuldig voorbereid omdat we daar echt resultaat willen behalen. Aan het einde van de twee dagen moet er een actieplan klaarliggen met tijdslijnen en doelen. Op basis daarvan kunnen we als gemeente dan ook kijken wat wij kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen of subsidie." Op 8 juni, een week na het werkatelier, is er ook een presentatie van het actieplan in een duurzaamheidscafé.

'De grootste groeikans voor banen zit in duurzaamheid'

Kees Hogenbirk: "Een aantal jaar geleden waren er nog allerlei losse acties en initiatieven, nu vormen we een team met de gemeente en de wethouder. Daar komt ook het werkatelier uit voort waarmee we kunnen versnellen."

Kees, jij bent vanuit Broedplaats Gooise Meren betrokken bij de initiatiefgroep. Wat is jullie rol?
"We gaan nu echt wat doen en het resultaat is goed voor milieu, mens en economie. Er moet meer samenhang komen en er moet een fundament gelegd worden. Als je kijkt naar scholen, daar is het fundament educatie. Daar kun je bewustwording over het belang van duurzaamheid, middels bijvoorbeeld groene gastlessen, in het educatieprogramma inbouwen. De samenhang zit hem dan in het betrekken van meerdere groepen hierbij. De leerkrachten door het realiseren van Groene School- en leerpleinen, de schooldirectie en ondersteunend personeel via aanleggen van bijvoorbeeld zonnepanelen, wateropvang en irrigatie van de eigen (groente)tuinen."

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?
Gerben Struik: "We hebben duurzaamheid verankerd in de raadsvoorstellen. In elk raadsvoorstel moet nu ook het duurzaamheidsaspect worden opgenomen. Voor financiën en communicatie gold dat al. We hebben het aanvragen van een oplaadpunt voor elektrische auto's makkelijker gemaakt. En we zijn in de regio bezig met de circulaire economie. We kijken naar een plek binnen de regio waar we zelf het ingezamelde textiel kunnen verwerken. Dan gaat het over milieu, maar ook over werkgelegenheid. Voor de zomer is het plan klaar en voor het einde van het jaar moet er een locatie in gebruik zijn. Verder loopt er een pilot circulaire inkoop. Dat houdt in dat we als gemeente eisen stellen ten aanzien van hergebruik en duurzaamheid van de producten die we inkopen. Verder zijn we bezig met een aanpak om al onze eigen gebouwen te verduurzamen. De grootste groeikans voor banen zit in duurzaamheid."

KNSF-stukken blijven nog even geheim

Vervolg van de voorpagina.

De gemeente Gooise Meren heeft vier tot vijf dozen met geheime documenten naar de rechtbank in Utrecht gestuurd. Dit was het resultaat van het zoekwerk dat de rechter de gemeente had opgedragen. Bij een eerdere zitting in september vorig jaar stelde de gemeente namelijk nog dat de documenten zoek waren geraakt bij de fusieperikelen tussen Muiden, Naarden en Bussum, een argument waarmee de rechter geen genoegen nam.

Terecht, zo bleek. Die stukken zijn dus weer boven water, maar ze blijven geheim. Als het aan de gemeente en KNSF Vastgoed ligt, blijft dat voor het grootste deel van de stukken ook zo. Zo geheim dat zelfs de rechter de stukken van de KNSF in eerste instantie niet mocht bekijken. Pas na aandringen van de rechter is daar nu wel toestemming voor. Anders wordt het wel erg lastig oordelen, zelfs voor de rechtbank, of openbaarheid terecht wordt geweigerd.

Dat leidt er nog niet toe dat de rechtbank een oordeel kan vellen, want de gemeente heeft nog steeds onvoldoende gemotiveerd waarom stukken (in volledigheid) niet verstrekt worden. De rechter gaf de aanwezige ambtenaar en de advocaat van de gemeente dit daarom opnieuw als huiswerk me. Net als de opdracht om de ontbrekende stukken aan te leveren. Ze krijgen twee maanden de tijd om nu wel alles compleet te maken.

Gemeenteraad vergadert eerder vanwege Ajax

GOOISE MEREN - Geen drank- en horecawet of geneuzel over de parkeernota, maar een Europa League-avondje met Ajax voor de gemeenteraad van Gooise Meren volgende week. De gemeente heeft het vergaderschema aangepast.

Ajax haalde afgelopen week na een ware thriller tegen Olympique Lyon voor het eerst na 21 jaar een Europese finale. De finale wordt volgende week woensdag gespeeld, net op het moment dat de gemeenteraad zou vergaderen. Om ervoor te kunnen zorgen dat de raadsleden, ambtenaren en bezoekers van de gemeenteraad gewoon naar Ajax kunnen kijken, heeft de gemeente de avond twee dagen naar voren gehaald.

Dat de gemeente het vergaderschema van de gemeenteraad aanpast vanwege voetbal of andere hoogtepunten gebeurt zelden.

Kustlijn Muiderberg weer brandschoon

MUIDERBERG - Een grote groep vrijwilligers heeft afgelopen zaterdag de Muiderbergse kustlijn, het strand en al het groen vanaf de A6 tot aan Muiden schoongemaakt. De eerste Beach Clean Up Muiderberg was daarmee een succes. Er werden zaterdagmiddag zakken vol met zwerfafval afgevoerd. Er deden niet alleen veel kinderen, maar ook volwassenen mee. De actie werd gehouden om aandacht te vragen voor zwerfafval. Na afloop werd er nog een lezing gehouden over zwerfafval, plastic soup en hoe er met het milieu omgegaan zou moeten worden.

Streefkerk makelaars en verzekeringen bestaat 50 jaar

Doen wat je belooft is het geheim achter succes

Trots op de nieuwe huisstijl. Foto: Reclamebureau Holland

MUIDEN - Dit jaar bestaat het kantoor van Streefkerk makelaars en verzekeringen 50 jaar en dat was een mooie aanleiding om de huisstijl aan te pakken. Een fris en nieuw logo, dat is het resultaat. Streefkerk gaat met zijn tijd mee, maar de service en dienstverlening blijven zoals die altijd waren. "Deskundig, persoonlijk en betrouwbaar", laten Aart en Dirk Streefkerk weten.

En dat hebben ze behoorlijk grondig gedaan, want behalve een nieuw beeldmerk is ook afscheid genomen van de vertrouwde kleuren. Meteen is ook de uitstraling van het pand, waar het kantoor al sinds 1996 is gevestigd, in de nieuwe huisstijl gegoten. En daarmee springt het gebouw flink in het oog. "50 jaar, het is een belangrijk moment", laat Aart weten. Samen met Dirk runt hij het kantoor sinds 1979. Aart is de allroundexpert in de assurantietak van het kantoor en Dirk is het gezicht van de makelaardij. Met in totaal 14 medewerkers kan het kantoor bogen op een schat aan ervaring en deskundigheid.

Opvallend is dat zowel het aantal mensen als de samenstelling van het team al jaren nauwelijks wijzigt. Ook de crisisjaren is het kantoor goed doorgekomen. "We zijn nog met hetzelfde team en daardoor is ook alle kennis behouden gebleven", vertelt Dirk. Daarmee is Streefkerk overigens wel een positieve uitzondering. Het geheim? "Geen rare dingen doen", zeggen ze beiden tegelijk. "Behoudend en tegelijkertijd kansen durven pakken en blijven investeren." Dat is natuurlijk niet het enige. De relatie met hun klanten is hecht en langdurig. Niet voor niets, denken ze. Naast en sterke vakinhoudelijke kennis en een waaier aan diensten is vertrouwen de basis van hun relatie met klanten. "Zeggen wat je doet en doen wat je zegt", klinkt het nuchter.

Fullservicekantoor
Ze vormen een fullservicekantoor. Van verzekeringen, hypotheken, makelaardij en financieel- en pensioenadvies tot schadebehandeling. "Korte lijnen, we hebben alle kennis in huis en kunnen daardoor effectief en efficiënt werken. Dat wordt door veel klanten gewaardeerd", somt Dirk op. "Ongeveer zestig procent van onze klanten neemt meerdere diensten van ons af", aldus Aart. De verschillende diensten vullen elkaar prima aan, blijkt daaruit. Door de lange historie in Muiden is het kantoor tevens goed ingewijd in de omgeving. Die lokale betrokkenheid komt goed van pas bij hun betrokkenheid bij het plangebied De Krijgsman.

Fysieke locatie is belangrijk
De investering die ze nu in de uitstraling van hun pand doen is weloverwogen. "We zitten op een goede, zichtbare locatie. Dat is, ondanks de opkomst van Funda, ook voor de makelaarsdiensten nog steeds belangrijk", stelt Dirk. De eerste stappen in het zoekproces naar een nieuwe woning doen veel mensen inmiddels zelf, bij de vervolgstappen komt de makelaar weer in beeld. "Uiteindelijk komen de mensen altijd een keer op kantoor en als je met elkaar aan tafel zit vinden mensen het prettig als je meerdere zaken voor hen kunt regelen."
Zelf vinden ze dat ook het leukste aan hun vak: de verschillende facetten van het werk, het leveren van maatwerk en het contact met de mensen.

Erik Pieter Vlaanderen geen VVD'er meer

GOOISE MEREN - Raadslid Erik Pieter Vlaanderen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Dat laat het bestuur van de VVD Gooise Meren weten aan haar leden.

Het VVD-bestuur had aanvankelijk het plan om Vlaanderen te royeren als VVD-lid. Het VVD-bestuur en Vlaanderen leefden al een tijd in onmin met elkaar. De Muiderberger werd eind januari door het bestuur op straat gezet als raadslid na een reeks voorvallen. Volgens het bestuur zou Vlaanderen afgelopen januari wethouder Marleen Sanderse onheus hebben bejegend. Dat voorval was voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel. Vlaanderen werd al een keer berispt door de burgemeester en werd door het VVD-bestuur meermaals aangesproken op zijn gedrag.

Vlaanderen vertrekt toch
Erik Pieter Vlaanderen zit sinds zijn gedwongen vertrek als VVD-raadslid als eenmansfractie in de gemeenteraad. Hij weigerde tot deze week zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen en was van plan zich ook weer voor de VVD verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "Volgens het bestuur mag je niet meer lid zijn van de VVD als je de fractie hebt verlaten en zelfstandig verder gaat. Daarover verschillen we van mening. Ik kan het aanvechten en ik heb het gevoel heel sterk te staan, maar daar heb ik geen behoefte meer aan. Het levert veel te veel negatieve energie op. Ik leg me bij de zaak neer en heb besloten zelf mijn lidmaatschap op te zeggen", zo laat Vlaanderen weten.

Toekomst afwachten
Dat Vlaanderen zijn VVD-lidmaatschap op moet zeggen doet hem pijn. "Ik blijf VVD'er in hart en nieren, het zit in mijn bloed. Ik heb me 44 jaar met hart en ziel ingezet voor de partij en voor de mensen. Dat maakt het triest en dat doet pijn", zo reageert de Muiderberger. Vlaanderen laat wel weten door te gaan met zijn politieke werk. "Ik blijf tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gewoon gemeenteraadslid en zal me voor mijn kiezers inzetten. Ik heb er nog niet over nagedacht wat er daarna gaat gebeuren, omdat ik tot nu toe nog geen plan B heb gemaakt. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik na de verkiezingen terugkeer."

Het VVD-bestuur laat weten niet op de zaak in te willen gaan. Partijsecretaris Paul Overtoom noemt de 'zaak-Vlaanderen' en andere zaken die besproken worden op een algemene ledenvergadering interne partijaangelegenheden waarover niet met de pers wordt gesproken.

Resultaten gesprekken met Weesp later bekend

GOOISE MEREN - Er wordt pas later bekend wat de gemeente Gooise Meren en Weesp hebben besproken over een eventuele toekomst samen. Dat laat de gemeente weten.

De gemeente Gooise Meren en Weesp zaten afgelopen week om tafel om te praten om meer te gaan samenwerken of eventueel later te fuseren. Weesp had Gooise Meren daar zelf voor benaderd, Gooise Meren gaf op haar beurt aan open te staan voor een toekomst met Weesp.

Afgelopen week werd gesproken over wat de twee gemeenten voor elkaar kunnen betekenen, alle kansen werden bekeken. Naast Gooise Meren heeft Weesp dezelfde gesprekken gevoerd met Amsterdam. Later deze week maken de gemeenten gezamenlijk de resultaten van de gesprekken bekend.

Weesp praat momenteel volop over haar toekomst. De gemeente heeft twee keuzes om te gaan samenwerken of te fuseren. Weesp hakt rond november een knoop door. Er wordt eerst nog onderzoek gedaan worden naar alle voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen en -partners.

Burgemeester Ter Heegde op de bres voor Tergooi Blaricum

BUSSUM - Burgemeester Han ter Heegde heeft laten weten zich te willen inzetten voor het behoud van het Blaricumse Tergooi Ziekenhuis.

Nu is het plan nog dat een nieuw Hilversums ziekenhuis vanaf 2021 de acute zorg overneemt en dat de Blaricumse vestiging op termijn wordt gesloten. Zo meldt NH Nieuws.

Ter Heegde is zich ervan bewust dat het niet makkelijk zal zijn het ziekenhuis voor Blaricum te behouden. "Feitelijk is het definitieve besluit vijf jaar terug al genomen," weet hij, "dus het zal moeilijk zijn."

'Trekken aan dood paard'
"Toch wil ik mij inzetten als burgemeester en als Bussumer om zo veel mogelijk delen van Tergooi in Blaricum te behouden", schreef de nieuwe burgemeester toen hij een petitie voor behoud van het ziekenhuis tekende. "Het is trekken aan een dood paard, maar dat laat onverlet dat ik toch wil proberen het uiterste er uit te halen."

Donderdag in de City: de film 'Demain tout commence'.

woensdag 17 mei

Adminstratiespreekuur

Gebouw Papelaan 99 | 9.30 uur

Sara Kroos probeert 'Zonder Verdoving' uit op publiek.

Heeft u een vraag op administratie gebied, heeft u moeite met ordenen of begrijpt u een brief niet? U kunt elke woensdagochtend langskomen voor hulp en advies.

Tafeltennis Kids Speelmiddag

The Victory | 14.00 - 16.00 uur

Kinderen tot 10 jaar kunnen onder leiding van Henryk Rolak komen kennismaken met de tafeltennissport.

Filmavond

Gebouw Papelaan 99 | 19.00 uur

De Vrouwen van Weesp houden een filmavond.

Meezingen

Toko WSV De Vecht 20.00 uur

Onder het genot van een drankje kunt u het Hollandse lied meezingen. De begeleiding wordt verzorgd door twee accordeonisten. Tekstboeken liggen op tafel.

donderdag 18 mei

Digitale erfenis

Bibliotheek Weesp | 10.00 uur

Eleanor Pascoe van SeniorWeb legt uit hoe de digitale erfenis van een overledene moet worden afgewikkeld. Denk aan e-mails, foto's in de cloud, socialemedia-accounts en meer. Gratis entree.

Praktische hulp

Gebouw Papelaan 99 | 10.00 uur

Weespers met een langdurige ziekte of beperking kunnen bij Versa hulp aanvragen bij klusjes in of rond het huis. Bel maandag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar 035-5316054.

Handwerkinloop

Buurtkamer Kastanje | 10.00 uur

Gezellig samen haken of breien onder het genot van koffie of thee. Zonder handwerk bent u natuurlijk ook welkom.

Bingo

Bar Olympus | 20.00 uur

Bingo Aetsveld verzorgt een bingo in Bar Olympus, naast sporthal Aetsveld. Voor halen en brengen kunt u bellen met 0294-410362.

'Demain tout commence'

City of Wesopa | 20.00 uur

Franse film. Feestbeest Samuel wordt onverwachts geconfronteerd met een eerdere onenightstand. Kristin uit Engeland staat op de stoep, drukt hem een baby in zijn handen en vertrekt. Pas 8 jaar later komt ze haar dochter weer ophalen. Entree € 8,-.

zaterdag 20 mei

Repair Cafe

De Wintertuin | 10.00 uur

U bent van harte welkom met uw kapotte spullen. De laatste kapotte spullen worden om 12.30 ter reparatie ingenomen.

Verbindende Communicatie

De Overhorn | 10.00 - 17.00 uur

Kai von Rosenberg en Renske Harte verzorgen een dagvullende workshop 'Verbindende communicatie'. Zij leren hoe je jezelf open en eerlijk kunt uiten en hoe je kunt aangeven wat je echt belangrijk vindt. Aanmelden en /of vragen via: kaivonrosenberg@telfort.nl of Renske@com-tact.nl.

Messenslijper

Hel's Kitchen | 10.30 - 16.00 uur

Keuken- en tafelmessen kunt u deze dag vakkundig laten slijpen of kartelen in onze winkel. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u wachten tot ze klaar zijn, maar het is ook mogelijk uw messen vooraf in te leveren.

Porselein schilderen

Museum Weesp | 14.00 uur

In het kader van de collectie van Weesper porselein is er een demonstratie porselein schilderen. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met een bonbonschaaltje of theezakjeshouder. Toeslag € 2,-.

'Zonder Verdoving'

Theaterpand Weesp | 20.30 uur

Leesvoorstellingen van Sara’s nieuwe voorstelling 'Zonder verdoving'. Met het script bij de hand, nog geen idee hoe het gaat worden, maar wel al wat liedjes en ze neemt twee fijne muzikanten mee. Niet geschikt voor jongeren onder de 13 jaar in verband met expliciet taalgebruik.

zondag 21 mei

Sunday Classics fietstocht

TFC Weesp | 9.15 uur

Een toerrit van ongeveer 80 kilometer met een stop onderweg voor koffie en appelgebak. Verzamelen om 9.15 uur, vertrek om 9.30 uur.

Sportfair Weesp

Vechtoever | 11.00 - 16.00 uur

Alle Weesper sportclubs, verenigingen en organisaties die zich met bewegen bezighouden, presenteren zichzelf op sportpark Vechtoever aan de 's-Gravelandseweg. Met clinics, demonstraties, een informatiemarkt, optredens, een kinderzeskamp, aangepast sporten en (avontuurlijke) kinderactiviteiten. De toegang is gratis.

'Zonder verdoving'

Theaterpand Weesp 20.30 uur

Leesvoorstellingen van Sara's nieuwe voorstelling 'Zonder verdoving'. Met het script bij de hand, nog geen idee hoe het gaat worden, maar wel al wat liedjes en ze neemt twee fijne muzikanten mee. Niet geschikt voor jongeren onder de 13 jaar in verband met expliciet taalgebruik.

maandag 22 mei

Seniorweb

Bibliotheek | 10.00 - 12.00 uur

Informatie over cursussen en hulp en ondersteuning bij problemen met pc, tablet, smartphone etc. Laatste inloop voor de zomerstop.

Lentewandeling

Buurtkamer Kastanje | 11.00 uur

Wandel gezellig mee met buurtsportcoach Ingmar Kolbrink. Deelname is gratis. Vragen? Mail naar ikolbrink@versawelzijn.nl of bel 06-27621943.

dinsdag 23 mei

Breicafé

OAZ-gebouw | 13.00 - 16.30 uur

Buurtvereniging De Achtergracht is open voor het gratis breicafé. Biljarten kan ook, maar uitsluitend op afspraak.

Dinsdag clubavond

TFC Weesp | 19.00 uur

Een rondje van 45 à 60 kilometer, met als leidraad: voor het donker weer thuis. Er zijn meerdere snelheidsgroepen.

De Rechtswinkel

Papelaan 99 | 19.30 uur

De Rechtswinkel geeft juridisch advies tegen een kleine bijdrage van 2 euro. Bezoekers dienen papieren en/of contracten betreffende hun zaak mee te nemen.

'Walk in' Meditatie

Pursang | 19.30 uur

'Walk in' geleid door Karin Zevering. Adres: Pampuslaan 59. Aanmelden via 06-36 30 42 46 of karin.zevering@gmail.com.

woensdag 24 mei

Mamacafé Weesp

Bibliotheek | 10.00 - 11.30 uur

Voor (aanstaande) moeders en vaders van jonge kinderen. Om elkaar te ontmoeten en ervaringen en tips uit te wisselen. Thema: 'Mindfulness voor ouders'.

Ontdek het museum

Museum / Stadhuis | 14.00 uur

Ontdek het museum en neem meteen een kijkje achter de schermen van het stadhuis. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Optreden Oversingel

Vivium Oversingel | 14.00 uur

Optreden van duo A Men's Passion. Een reis rond de wereld in 80 minuten. De kosten voor bezoekers van buitenaf bedragen 5 euro per persoon.

Tafeltennis Kids Speelmiddag

The Victory | 14.00 - 16.00 uur

Kinderen kunnen onder leiding van Henryk Rolak komen kennismaken met de tafeltennissport.

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente
Zondag 21 mei 10.00 uur
Grote Kerk
ds. S. Dijkhuizen

Zondag 21 mei 16.30 uur
Grote Kerk
Taizéviering

Zondag 21 mei 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
ds. J. den Dikken

Parochie van Levend Water
Vrijdag 19 mei 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 21 mei 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
J. Haen

Dinsdag 23 mei 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 21 mei 10.00 uur
OAZ-gebouw
R. Speelman

Vrijwilligers gezocht

WEESP - Op zoek naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding? De Vrijwilligerscentrale van Versa heeft nieuwe vacatures.

Voor Museum Weesp worden Engelssprekende rondleiders gezocht voor het rondleiden van groepen. Het gaat om de woensdagmiddag gedurende begin juni tot en met eind oktober. Ook zoekt het museum nieuwe gastheren en gastvrouwen die de bezoekers ontvangen, de entree afrekenen en de museumwinkel netjes houden.

Forteiland Pampus zit te springen om nieuwe gidsen en tuinmedewerkers. Die moeten wel zeebenen hebben, want deze werkplek is alleen bereikbaar per boot. Belangstellenden kunnen op dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur binnenlopen bij Versa, Papelaan 99. Of bel 0294-410578.

Files in Weesp krijgen deelnemers Nacht van Weesp niet klein

Johan en Patrick Stassen winnen A-klasse

Er verschenen ook weer volop 'classic cars' aan de start, zoals deze puntgave Jaguar uit 1964. Foto's: André Verheul

WEESP - Zaterdagmiddag half zes. De burgemeester, de presentator, de organisatie en een handjevol publiek. Iedereen is klaar voor de 46e Nacht van Weesp. Maar waar zijn de deelnemers?

Die stonden nog in de file. Verkeersopstoppingen in en rond Weesp zorgden voor een geïmproviseerde start van de populaire autopuzzelrit. Veel van de 130 deelnemers stonden op weg naar het startpodium voor het stadhuis vast op de Irenelaan. Toch bleven ze monter: wat is nu een half uurtje tijdverlies in Weesp als je een hele nacht voor de boeg hebt?

De winnaars
A-klasse: Johan en Patrick Stassen; B-klasse: Margreet op 't Hof en Carl Verboom; C-klasse: Michael en Jet Hutchings; Classic Sport: Michiel Boukens en Jesse Kraal; Classic Toerklasse: Wouter Jorritsma en Hanno Hommel; Youngtimerklasse: Eelco van Roest en Tim Swart; Toerklasse: Paul en Christiaan Vooren.

Waar zijn de deelnemers?
Stefan Stasse spreekt moed in, de burgemeester vlagt het vertreksein. 

Meer uitslagen en uitleg op www.nachtvanweesp.nl.

'Heel raar om weer even in mijn eigen bed te slapen'

In Poolse klederdracht in Houston.

door Marieke van Veen

WEESP - Vier en een halve maand geleden stapte Janneke de Groot uit Weesp op het vliegtuig richting Amerika. Ze sloot zich daar aan bij Up with People, een groep studenten die de wereld rondreist. Onlangs streek het gezelschap neer in Nederland en was Janneke een weekje thuis.

Inmiddels zit de zangeres in België, daarna volgen Zwitserland en Duitsland nog. In juni is het klaar en komt ze terug naar Weesp.

"Ik ben klaar met de middelbare school, maar nog te jong voor de kleinkunstacademie of het conservatorium. Ik wilde dit tussenjaar gebruiken om mezelf en de wereld beter te leren kennen."

Sinaasappels
De studenten uit alle windstreken hebben elkaar ontmoet in Denver. Daar werd een voorstelling met zang en dans in elkaar gezet. Hiermee trekken ze rond, verblijvend in gastgezinnen. De shows worden gecombineerd met vrijwilligerswerk. Janneke kijkt met veel plezier terug op Orange County: "Daar was een sinaasappelplantage omgebouwd tot vluchtelingenopvang. De vluchtelingen hadden moeite zich te mengen in hun nieuwe samenleving, het traject gaat veel te snel. Ondertussen bleven de sinaasappels maar hangen, niemand plukte ze omdat de plantage zijn functie kwijt was. Toen zijn we met de vluchtelingen sinaasappels gaan plukken. Een sociale bezigheid, die ook voedselverspilling tegen ging."

Onlangs streek Up with People neer in Leiden. Janneke sliep toen een weekje thuis in Weesp: "Slapen in mijn eigen bed, douchen in mijn eigen badkamer, hagelslag op brood... Raar, maar ook erg fijn."

'Boom van Max' krijgt gedenkplaatje

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Iedereen die wil, is op Hemelvaartsdag van harte welkom om de onthulling van een gedenkplaatje voor Max van Dorth bij te wonen die wordt geplaatst bij de boom die hij in 2014 voor het station plantte. De boom staat inmiddels wel aan de andere kant van het station (aan de kant van Leeuwenveld). Het is 25 mei een jaar geleden dat de markante fractievoorzitter van GroenLinks overleed en hij wordt nog dagelijks gemist. Op initiatief van zijn partij komt er nu een gedenkplaatje. De onthulling is 25 mei vanaf 10.30 uur.

Het complete sportaanbod in Weesp op een presenteerblaadje

Clinics, demonstraties, optredens en een funpark

Zondag is de SportFair op Sportpark Vechtoever. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Zondag is het zover: de allereerste Weesper SportFair. Alle inwoners, van jong tot oud, kunnen op Sportpark Vechtoever komen kijken en ervaren wat er in Weesp op het gebied van sport en bewegen allemaal mogelijk is.

SportFair Weesp is een evenement waarop alle lokale (sport)verenigingen en andere organisaties die bewegen en gezond leven stimuleren zich kunnen presenteren.

Het evenement bestaat uit clinics, demonstraties, optredens, een kinderzeskamp en aangepast sporten. KMN Kind & Co verzorgt een kinderfunpark en ook voor avontuurlijke kinderen is er een leuk programma waarmee ze zich de hele dag kunnen vermaken. Verder is er een informatiemarkt waar sportgerelateerde bedrijven, maatschappelijke organisaties, bonden en sportverenigingen hun producten en diensten presenteren. Topbadmintonster Selena Piek is er ook. De Weespse wordt om 13.00 uur geïnterviewd door sportwethouder Astrid Heijstee. Badminton Club Weesp verzorgt demonstraties. De SportFair is van 11.00 tot 16.00 uur, entree gratis.

Finalisten Weesp Got Talent bekend

WEESP - De voorrondes van Weesp Got Talent zijn achter de rug, de finalisten zijn bekend. De zeven beste en origineelste deelnemers strijden zaterdag 24 juni in de finale om een cheque van 500 euro.

De finalisten zijn Petra Lek uit Purmerend (zang), Wina Galesloot uit Weesp (dwarsfluit), Aedan Hamminga uit Weesp (comedy/zang), Tristan Valkenburg (cabaret), Gina de Jong (sopraan), The 4 Directions (band) en Jasmijn Hendriks en Britt Metten uit Weesp (zang).

Via WeesperNieuws.nl kan binnenkort gestemd worden voor de publieksprijs. Het is mogelijk om de finale bij te wonen. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via theaterpandweesp.nl.

FC Weesp houdt jeugd- toernooi

WEESP - Voor de jongste voetballers onder ons houdt FC Weesp de zaterdagen 20 en 27 mei het Chris Blüm voetbaltoernooi voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar.

Het toernooi is vernoemd naar de eerste voorzitter van FC Weesp Chris Blüm, die de grote motor was achter de fusie van de drie Weesper voetbalverenigingen Rapiditas, ADE en The Victory.

Aan het toernooi doen bijna 90 teams mee, verdeeld over 37 verenigingen en 21 poules, afkomstig uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Op zaterdag 20 mei 2017 worden 's ochtends vanaf 9.00 uur wedstrijden gespeeld voor onder de 8 en 9 jaar en 's middags vanaf 13.30 uur voor onder de 10 en 11 jaar. Op zaterdag 27 mei 2017 vinden vanaf 9.00 uur wedstrijden plaats voor onder de 12 en 13 jaar.

Weesp krijgt foodtruck met bagels en hotdogs

WEESP - De vergunning is rond, het assortiment is bekend, nu is het wachten op de voltooiing van de foodtruck. Begin juni start Simon Dollee uit Weesp met een nieuw avontuur: Simon's Foodtruck.

Hij begint zijn werkdag op het station, waar hij vanaf 's ochtends vroeg tot 11.00 uur verse koffie, donuts en ontbijtproducten verkoopt.

Vervolgens rijdt hij met de wagen naar andere locaties in Weesp, zoals winkelcentrum Hogeweij en de Slijkstraatbrug, waar mensen bij wijze van lunch een luxe hotdog of een belegde bagel bij hem kunnen kopen.

Dollee heeft een mooie, oude bus gekocht, die momenteel wordt opgeknapt. Het verkoopluik zit er inmiddels in en de bus is gespoten in zwart/wit met felrode velgen.

In een klank- bordgroep meepraten over parkeren

WEESP - Hoe moet het parkeren verbeteren in Weesp? De gemeente Weesp is hard op zoek naar Weespers die mee willen doen met de klankbordgroep Parkeren en Mobiliteit. De groep wordt nauw betrokken bij het maken van een nieuwe parkeer- en mobiliteitsvisie voor de stad.

Op dit moment wordt parkeren en verkeer in de stad in kaart gebracht. Dat moet aan het begin van de zomer een heleboel informatie opleveren hoe het er nu voorstaat. Aan de hand van die informatie gaat de gemeente een visie maken over de toekomst van parkeren en verkeer in de stad. De klankbordgroep wordt daar nauw bij betrokken.

Er zijn al wat aanmeldingen binnen, maar die komen voornamelijk uit het centrum. De gemeente zou ook graag zien dat er mensen uit andere wijken plaatsnemen.

Meedoen? Mail naar parkeren@weesp.nl o.v.v. uw naam, telefoonnummer, de wijk waarin u woont/werkt, of u bewoner of ondernemer bent. Wij zien uw aanmelding graag vóór 14 mei 2017 tegemoet. De gemeente bepaalt op basis van een evenredige verdeling van vertegenwoordiging uit de wijken de samenstelling van de klankbordgroep. Alle aanmelders ontvangen hierover bericht.

Autorit brengt € 500 op voor Don Bosco

WEESP - Speeltuin Don Bosco houdt 500 euro over aan de Nacht van Weesp. De speeltuin was uitgekozen tot het goede doel van de 46ste editie van de autopuzzelrit.

Sinds vorig jaar stort organisator ASV De Vechtstreek een deel van het inschrijfgeld door aan een goed doel. Vorig jaar was dat KiKa. Dit jaar is dat Don Bosco geworden. De cheque werd zondag aan de speeltuinvereniging uitgereikt, die er erg blij mee is.

Verjaardagsfeest molen druk bezocht

Het is 40 jaar geleden dat de molen werd opengesteld. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Honderden mensen namen zaterdag een kijkje bij de jarige molen De Vriendschap aan de Utrechtseweg.

Molendag werd dit jaar groots gevierd, omdat het 40 jaar geleden is dat de molen na een grote restauratie weer kon worden opengesteld. De molenaars gaven rondleidingen, bakten pannenkoeken, organiseerden rondleidingen, hielden een kleurwedstrijd en er was een molentheater voor de kinderen. De gemeente Weesp verraste alle vrijwilligers met een mooie bos bloemen.

Toch kampioen: wat Ajax niet lukt, lukt FC Weesp wel

Bijzondere ontknoping van het seizoen

Olympia - FC Weesp eindigt in 1-3. Foto: Anouk van der Burg

door Marieke van Veen

WEESP - Kampioen worden, in theorie kon het. Maar hoe groot was de kans dat koploper Bloemendaal het in de kampioenswedstrijd zou laten afweten tegen het een-na-laatste Arsenal? Toch gebeurde dat en door zelf uit te winnen van Olympia verraste FC Weesp vriend en vijand met het binnenslepen van het kampioenschap.

Het was een zenuwslopende zondag voor de spelers, de leiders en de supporters van FC Weesp. Weesp moest sowieso winnen om nog een kans te maken. Dat lukte, met redelijk gemak.

Feest in de kleedkamer in Haarlem, daarna snel terug naar Weesp voor het echte feest. Foto: Selectie Zondag 1

Zenuwslopende minuten na de winst: wat had Bloemendaal gedaan?

Coach Mario Rijnsburger: "We waren de hele wedstrijd de betere ploeg. Meer balbezit, meer initiatief. De eerste treffer viel in de 36e minuut, een kopbal van Marcin Kmiecik. Vlak voor rust misten we een penalty, maar in het begin van de tweede helft wist Ramon Westland een strafschop wel te verzilveren en werd het 0-2. Even later kregen we echter een tegendoelpunt voor onze kiezen. In de 74e minuut van de wedstrijd werd het nog 3-1, dankzij een sterk doelpunt van Rick van der Burg."

Die drie belangrijke punten waren in the pocket, maar het was nog te vroeg om te juichen. Op het moment dat de scheidsrechter in Haarlem affloot, wist Rijnsburger nog niet zeker wat Bloemendaal had gedaan. Namens FC Weesp was Michel van Gemert in Amsterdam gaan kijken naar ASV Arsenal - BVC Bloemendaal. Hij had Rijnsburger tijdens de wedstrijd al laten weten dat Bloemendaal achterstond, maar de eindstand was nog niet bekend. Rijnsburger: "We konden hem niet bereiken. Pas na een paar zenuwslopende minuten kwam het verlossende telefoontje: toch kampioen!" Een bizarre ontknoping van het seizoen: FC Weesp stond afgelopen seizoen lange tijd bovenaan, maar werd na een paar mindere wedstrijden in april voorbijgestreefd door Bloemendaal.

De Weespers sprongen vlak na het goede nieuws onder de douche om zo snel mogelijk terug naar Weesp te kunnen. Daar werd het kampioenschap uitgebreid gevierd. FC Weesp promoveert naar de 2e klasse.

33e Weesper Cafédrive lokt 320 bridgers

WEESP - Zaterdag waren 320 bridgers uit het hele land naar Weesp gekomen voor de Weesper Cafédrive die de Weesper Bridge Club voor de 33e keer hield.

Ieder half uur wandelden deze bridgers naar de volgende horecagelegenheid om daar een nieuwe ronde te bridgen. Tien horecaondernemers stelden hun locatie hiervoor beschikbaar. Zij verzorgden ook een heerlijke lunch.

De bridgers waren zeer te spreken over de kwaliteit van deze lunches. Zij gaven gemiddeld een 8.0, een ongekend hoge beoordeling. De Weesper Boekhandel kreeg met 9.5 de hoogste beoordeling en won daarmee de Lunchbokaal.

In het Hart van Weesp vond de prijsuitreiking voor de bridgers plaats. De eerste prijs was voor het paar Wiegers – Beks.

De cafédrive was weer een groot succes en dat is volgens de bridgers mede te danken aan de fijne binnenstad van Weesp met zijn leuke straatjes, winkeltjes en horecabedrijven.

Turnsters in de prijzen

WEESP - De meiden van WVGV hebben zich zaterdag goed staande weten te houden bij de regiokampioenschappen voor de D3 en divisie 6.

Per groep deden maar liefst ongeveer 28 turnsters mee. Petra Bertram van WVGV werd 2e in haar categorie, Lola Schellekens 3e en Celeste Amsdorf mocht voor haar 5e plek ook een medaille mee naar huis nemen.

Ashlee Leurs naar finale Shoot Outs

WEESP - Ze was al de beste van de Mixed Hockey Club Weesp, maar nu is Ashlee Leurs in haar categorie ook nog eens de beste van heel Noord-Holland.

Ashlee uit Meisjes C4 heeft alle rondes gewonnen en mag nu op zaterdag 24 juni naar de landelijke finale op HC Den Bosch. Onlangs streden 65 spelers en keepers om het kampioenschap. Iedereen wilde winnen. Ook keepers Yenthe Sikkema en Tomas van Grinsven kwamen ver, maar haalden niet de finale. Ashlee werd aangemoedigd door familie, haar coach en teamgenootjes. Naast een mooie beker kreeg ze ook een nieuwe handschoen en een bal.

Mees de Wit leidt Ajax O19 naar bekerfinale

Blijdschap na overwinning. Foto: Reinand Visscher

WEESP - Mees de Wit was zaterdag van grote waarde voor zijn team Ajax O19. Met een doelpunt en een assist tegen AZ stelde de Weesper de finaleplaats om de beker veilig.

De Wit werd pas in de 65ste minuut ingezet. Hierdoor was hij er extra op gebrand om te laten zien wat hij waard is. Het stond op dat moment 1-1. Binnen 6 minuten scoorde de Weesper de 2-1, zijn 8ste doelpunt van het seizoen. Een kwartier later verzorgde hij de assist van de 3-1. Uiteindelijk werd het 4-1. Volgende week speelt Ajax O19 tegen Feyenoord om het kampioenschap. De week daarop is de bekerfinale tegen PSV.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

PASFOTO'S NODIG? Vroom optiek maakt ze! Amstellandlaan 6, W.C. Hogeweij

Nederlands gezin, 3 kids(10,8,6)zkt PER DIRECT lieve, betrouwbare oppas. voorkeur ma-di-donderdag. 15.00-17.30 u.Weesp. 06-27001854

Losse RADIOBUIZEN gezocht! Of buizen apparatuur, oude elektronica '50 en '60 jaren. Buizen versterkers, sloop app. en meer. Tel. 06-42132712

Welke vrouw (indiaas stipje op voorhoofd) in grijze auto reed zaterdag 13 mei 16:00 mijn zoon van 12 aan op de rotonde voor Leeuwenveld en reed na even uitstappen zonder adres af te geven door? Graag komen wij in contact. 06-50401162

SCOOTER WEESP reparatie / verkoop alle merken. Pampuslaan 224 Weesp 0294-414108

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Kantoren te huur. 18 en 24 m2 in kleinschalig verzamelgebouw. Alle faciliteiten aanwezig. Kortlopende contracten. COMPLICITY Computers & Services 0294-484 620

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Windows Vista verdwijnt! Wij hebben veel nieuwe en gebruikte pc's en laptops beschikbaar. Incl. alle hulp eromheen. COMPLICITY Computers & Services 0294-484 620

Student aan huis of specialist aan huis? Ervaar het verschil. COMPLICITY Computers en Services. Computers, laptops, netwerken, wifi, etc. 0294-484 620

Varne timmer- en aannemersbedrijf voor onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw in houtskeletbouw. Al het werk met uitgebreide garantie. Zie onze website met veel foto's www.varne.nl 06-51081321

2e pinksterdag 5 juni 4 x g rommelmarkt parkeerplaats sporthal de fuik in Kortenhoef gratis entree 9.00 - 17.00 uur tel.: 035-6560498 e-mail w.pouw@hotmail.com

'Onze regio staat er goed voor, maar er kan ook nog veel beter'

Regio Gooi en Vechtstreek bestaat 50 jaar

Directeur Igor Meuwese en secretaris Jaap Jan Bakker. Foto: Dick Jongerden

door Sjoerd Stoop

REGIO - De Regio Gooi en Vechtstreek (als uitvoerende samenwerkingsorganisatie van de gemeenten) bestaat 50 jaar. Al een halve eeuw wordt er, zonder dat je dat elke dag doorhebt, heel veel geregeld voor de bewoners van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

"Je hebt meer met de regio te maken dan je denkt. Een voorbeeld: we halen het afval op. En als je met je kinderen naar het consultatiebureau gaat, dan heb je ook met een regiofunctie te maken", vertellen regiodirecteur Igor Meuwese en bestuurssecretaris Jaap Jan Bakker.

'Zonder de Regio was een groot deel van onze natuur volgebouwd'

Waar begon de Regio vijftig jaar geleden mee?
"Het eerste wat we deden, en dat was ook echt de aanleiding om met de Regio te starten, had te maken met de enorme bouwopdracht waar onze regio en de rest van het land toen voor stond. Het was het staartje van de wederopbouw van ons land na de oorlog. Er moesten toen honderdduizend woningen per jaar gebouwd worden. De bestuurders van de regio vonden de Gooi en Vechtstreek toen wel vol genoeg. Ze stonden er niet om te springen om meer te gaan bouwen, ook vanwege de natuur. Ze werden op het matje van de minister geroepen. Die wees ons erop dat deze regio ver achterliep qua bouwopgave. Er waren wel wat plannetjes, maar die voldeden allemaal niet aan de gewenste aantallen woningen. De minister drong erop aan dat de Regio de problemen zou oppakken en zo was het samenwerkingsverband geboren."

Hoe is dat afgelopen?
"Er kwamen meerdere bouwprojecten, maar het eerste echte resultaat van de Regio zou je best wel de wijk Oostermeent in Huizen kunnen noemen. Daar begon het allemaal mee. Volgens de eerste plannen hebben de regiogemeenten samen 9.000 tot 10.000 woningen gebouwd. Met elkaar."

'We moeten nu hard trekken aan de economische groei'

Het werd meer dan bouwen alleen?
"Er moesten ook afspraken gemaakt worden over hoe de woningen daarna verdeeld werden, zodat mensen van alle gemeenten er terecht konden. En daarnaast moet er gedacht worden aan het aanleggen van wegen, scholen, zorg en ga zo maar door."

Feestje?

De Regio Gooi en Vechtstreek bestaat dan wel 50 jaar, maar een feestje wordt er niet gehouden.

Regiodirecteur Igor Meuwese: "We hebben er wel even over nagedacht, maar we hebben gekozen voor soberheid. We zijn een publieke organisatie en werken voor de inwoners. Dat werk moeten we goed doen. Dat staat voorop en dat zal voorop blijven staan."

Wat gaat er nu anders dan toen?
"We hebben er gedurende de jaren heel veel meer bij gekregen. We doen nu van alles. De GGD en de GAD zijn misschien het bekendst, maar we zijn ook actief om samen met de gemeenten zaken voor te bereiden op het gebied van verkeer, recreatie, onderwijs, gemeenschappelijke inkoop, arbeidsmarkt, dierenwelzijn, sociale woningbouw en nog veel meer. Onze Regionale Samenwerkingsagenda bestaat uit 20 speerpunten."
Zijn er ook nog overeenkomsten tussen 50 jaar geleden en nu?
"Er wordt nu veel gesproken over gemeentelijke samenwerkingen en fusies. Dat hebben we destijds ook meegemaakt. Weesp heeft begin jaren zeventig een afweging gemaakt tussen Amsterdam en het Gooi. En dat gebeurt nu weer. Er wordt momenteel heel erg veel gedaan aan woningbouw en de bereikbaarheid van Amsterdam en onze regio en alles wat dit met zich meebrengt. Dat was toen ook zo. Dat is best grappig om te zien. De geschiedenis herhaalt zich."
Hoe had deze streek eruitgezien als de Regio niet had bestaan?
"Dan had het om te beginnen wel een hele wirwar kunnen worden van bouwplannen destijds. Dan was er veel meer hoogbouw geweest. En dan had een groot deel van onze natuur ongetwijfeld volgebouwd geweest. Allemaal omdat gemeenten dan hun eigen plannen zouden maken en er totaal geen structuur was geweest. En dat kun je verder trekken naar bijvoorbeeld de afvalstoffendienst. Dat hadden de gemeenten dan allemaal zelf geregeld moeten hebben. Afgezien van het feit of de gemeenten dat hele takenpakket zelf hadden aangekund, doen we het in de gezamenlijkheid een stuk efficiënter."

Hoe staat het er nu voor met de Regio?
"Volgens ons gaat het best goed. Dat komt omdat de gemeenten erg het besef hebben dat ze samen moeten werken om meer te bereiken. Samen staan we sterk. Op het gebied van wonen, voorzieningen, mooie natuur en dat soort zaken staat het er goed voor. Mensen wonen hier graag. Onze regio staat echt wel op de kaart. Natuurlijk, er kan ook nog veel beter. We moeten er de komende jaren hard aan werken dat onze regio het economisch gezien beter doet. Je merkt wel een groei. Daar moeten we hard aan trekken. Denk aan het creëren van meer werkgelegenheid."

Hoe ziet u de toekomst van de Regio Gooi en Vechtstreek als organisatie?
"Er wordt door de provincie toe gewerkt naar maximaal drie gemeenten. Bij drie gemeenten zal de Regio zijn meerwaarde houden. We zullen dan samen met die drie nieuwe gemeenten voor de bewoners heel veel doen, zoals we dat nu ook doen. Maar als er één Gooistad komt, dan zal de Regio zoals we die nu kennen ophouden te bestaan. Want in je eentje hoef je niet samen te werken. Maar: al die taken die de Regio nu uitvoert, moeten dan nog steeds uitgevoerd worden."

"Een organisatie als de Regio zal dus altijd nodig zijn. Misschien ooit vanuit één grote organisatie, maar vooralsnog op de vertrouwde manier: voor inwoners met gemeenten."

Streefkerk makelaars en verzekeringen bestaat 50 jaar

Trots op de nieuwe huisstijl. Foto: Reclamebureau Holland

MUIDEN - Dit jaar bestaat het kantoor van Streefkerk makelaars en verzekeringen 50 jaar en dat was een mooie aanleiding om de huisstijl aan te pakken. Een fris en nieuw logo, dat is het resultaat. Streefkerk gaat met zijn tijd mee, maar de service en dienstverlening blijven zoals die altijd waren. "Deskundig, persoonlijk en betrouwbaar", laten Aart en Dirk Streefkerk weten.

En dat hebben ze behoorlijk grondig gedaan, want behalve een nieuw beeldmerk is ook afscheid genomen van de vertrouwde kleuren. Meteen is ook de uitstraling van het pand, waar het kantoor al sinds 1996 is gevestigd, in de nieuwe huisstijl gegoten. En daarmee springt het gebouw flink in het oog. "50 jaar, het is een belangrijk moment", laat Aart weten.

Samen met Dirk runt hij het kantoor sinds 1979. Aart is de allroundexpert in de assurantietak van het kantoor en Dirk is het gezicht van de makelaardij. Met in totaal 14 medewerkers kan het kantoor bogen op een schat aan ervaring en deskundigheid.

Opvallend is dat zowel het aantal mensen als de samenstelling van het team al jaren nauwelijks wijzigt. Ook de crisisjaren is het kantoor goed doorgekomen. "We zijn nog met hetzelfde team en daardoor is ook alle kennis behouden gebleven", vertelt Dirk. Daarmee is Streefkerk overigens wel een positieve uitzondering.

Het geheim? "Geen rare dingen doen", zeggen ze beiden tegelijk. "Behoudend en tegelijkertijd kansen durven pakken en blijven investeren." Dat is natuurlijk niet het enige. De relatie met hun klanten is hecht en langdurig. Niet voor niets, denken ze.

Wooncoach De Alliantie geeft advies op maat

Welke woonwensen hebben huurders van 65 jaar en ouder?

HUIZEN - De Alliantie is met de gemeente Huizen een proef gestart met de 'wooncoach'. Die brengt De Alliantie in contact met haar huurders van 65 jaar en ouder die wonen in de buurten het Oude Dorp de Zuid en de Zeeheldenbuurt. Er wordt gesproken over de huidige woonsituatie, woonwensen en verhuismogelijkheden.

Joan van der Burgt, directeur van De Alliantie Gooi en Vechtstreek: "Door de inzet van een wooncoach ontstaat zicht op de woonwensen van de individuele bewoner en op eventuele belemmeringen om in de woning te blijven of om juist de stap te maken om te verhuizen. Als een bewoner niet langer tevreden is omdat de woning te groot is, of als de bewoner moeite heeft met traplopen of het bijhouden van de tuin, dan kan de wooncoach de mogelijkheden bespreken en ook doorverwijzen naar andere instanties."

Wethouder Wonen Marianne Verhage van de gemeente Huizen geeft aan: "Wij vinden het belangrijk om te horen wat er leeft bij huurders van 65 jaar en ouder. Zo kunnen we inventariseren welke behoeften en belemmeringen er zijn. Het gesprek geeft ook de mogelijkheid om vrijblijvend advies te geven op basis van woonwensen."

De wooncoach kijkt samen met de bewoners in wat voor woning zij misschien beter uit de voeten kunnen. En wat voor woning bij hen past. Soms is dat 'van groot naar beter passend'. Eengezinswoningen zijn niet altijd geschikt om comfortabel oud in te worden. Dat kan ook betekenen dat er verhuisd wordt. Dergelijke verhuisbewegingen kunnen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Dat zou een bijkomend positief effect zijn van de proef met de wooncoach. Maar in de eerste plaats gaat het om optimaal woonplezier voor de betreffende huurders. De wooncoach van De Alliantie komt op aanvraag van de bewoner vrijblijvend op huisbezoek. De wooncoach is een tijdelijk project van De Alliantie en de gemeente Huizen en vervangt het project Woon op maat. De wooncoach is er in eerste instantie voor de duur van één jaar. Voor deze proef gaat de Alliantie circa 300 huurders aanschrijven in de buurten Oude Dorp de Zuid en Zeeheldenbuurt.

Column

Oververhitting

'De Amsterdamse huizenmarkt is oververhit en dreigt droog te koken' las ik niet zo lang geleden in een artikel. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Al een tijd is de vraag op de Amsterdamse woningmarkt veel groter dan het aanbod. In de afgelopen jaren is het grote aanbod dat er in de crisis was dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen. De keus voor een koper is op dit moment dan ook minimaal. In veel buurten moet je blij zijn als je daar een woning kunt kopen. Ook de makelaars merken dit. Veel makelaars hebben amper nog woningen in verkoop met alle gevolgen van dien.

Maar hoe 'drooggekookt' is nou de Gooise markt? Ook in onze regio overstijgt op dit moment de vraag het aanbod. In Hilversum stonden in de crisistijd circa 1600 woningen te koop. Dit aantal is op momenteel circa 550. Niet helemaal drooggekookt dus, maar wel een substantiële afname. Als gevolg hiervan zien we ook op de Gooise woningmarkt regelmatig Amsterdamse taferelen. De vraag in diverse Gooise wijken is substantieel groter dan het aanbod, hetgeen inderdaad zorgt voor oververhitting. Wat betekent dat nu voor woningzoekenden? Bij woningen die aangeboden worden in de populaire Gooise wijken is vaak veel belangstelling. 20 bezichtigingen is geen unicum meer!

Als makelaar vind ik het belangrijk dat een potentiële koper goed weet waar hij aan toe is als er meerdere partijen concrete belangstelling hebben voor een woning. Een makelaar bepaalt samen met de verkoper de strategie. Tijdens het verkooptraject kan dit aangepast worden naar aanleiding van de belangstelling. Als er meerdere partijen zijn kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor inschrijving. Hierbij hebben alle partijen een gelijke kans. Helaas zorgt dit soms voor teleurstellingen, maar er is maar één huis en je kan dus niet iedereen blij maken.

Ik zie vaak dat in zo'n proces een koper met veel vragen loopt en een onzeker gevoel heeft. Laat je op die momenten adviseren door een makelaar. Hij of zij kan vaak de vragen beantwoorden en de onzekerheid uit de lucht halen. Want een huis kopen moet leuk blijven!

500 m2 aan vloerkleden

Foto: Bastiaan Miché Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM - "We zijn nu nog groter. Op deze locatie kunnen we echt stappen maken, hebben we veel meer mogelijkheden", aldus Michiel Kroon.

Vol trots presenteert de eigenaar van Vloerkledenwinkel het nieuwe pand. Sinds kort is de Vreelandseweg 40c het nieuwe onderkomen waar de Hilversumse ondernemer veel meer vloerkleden kan etaleren.

De winkel met begane grond, een eerste etage en gratis parkeerplekken voor de deur, heeft een oppervlak van 500 vierkante meter. Het assortiment bevat ongeveer duizend kleden, van 100 tot 800 euro.

Muiden in ontwikkeling

Op dinsdagavond 23 mei 2017 is er in De Kazerne aan de Kazernestraat 10 een informatiemarkt voor de inwoners van Muiden over een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er wordt informatie gegeven over onder meer de nieuwe A1 en de sloop van de oude snelweg en de voorbereidingen op de komst van nieuwbouwwijk De Krijgsman.

Ga weg, mug

Foto: Pixabay


Macrameeën is weer helemaal hip. Deze knooptechniek past perfect in de boho-chictrend van nu. Weet je nog hoe het moet? Dan zou je met touw/draad en kralen zelf een vliegengordijn kunnen knopen. Zo kun je op mooie zomeravonden lekker de deur openhouden zonder meteen een huis vol muggen en vliegen te hebben.

Zonnepanelen bij aanschaf nieuwe Prius

Eventueel ook op het autodak

Toyota biedt een groene oplossing voor het opladen van de Prius Plug-in Hybrid. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met OpdeZon, een bedrijf dat is gespecialiseerd in 100% duurzaam elektrisch rijden op zonne-energie.

Op het dak van de woning van degene die een nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid aanschaft en kiest voor het OpdeZon-pakket, monteert OpdeZon zonnepanelen waarmee voldoende energie kan worden opgewekt om alle elektrische kilometers volledig op zonne-energie af te leggen.

Middels het aangebrachte laadpunt kan de Prius Plug-in Hybrid vervolgens met de zelf opgewekte zonne-energie worden opgeladen en volledig duurzaam de weg op. De Prius Plug-in Hybrid kan tot een afstand van 50 kilometer elektrisch rijden op basis van het praktijkverbruik met een maximumsnelheid van 135 km/u. Dit betekent dat de gemiddelde woon-werkafstand volledig elektrisch kan worden afgelegd – mits de batterij bij vertrek helemaal is opgeladen.

Zonnedak
Uniek van de Prius Plug-in Hybrid is het optionele Solar Roof, een zonnepaneel op het dak van de auto. Hiermee kan de auto bij stilstand de batterij opladen en tijdens het rijden energie opwekken om stroomverbruikers zoals de airconditioning te laten functioneren. Dankzij het Solar Roof kan de gebruiker op jaarbasis tot 1.000 kilometer 'gratis' rijden.

Land Rover viert 600.000ste Evoque

De Land Rover-fabriek in het Britse Halewood heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de productie van de 600.000ste Range Rover Evoque. Dat wordt door het automerk gevierd met een speciale Landmark-uitvoering die zich onderscheidt met een extra sportieve uitstraling en contrasterende designdetails.

De Range Rover Evoque Landmark valt op door zijn sportieve bodykit en grijze exterieurdetails. De grijze accenten komen ook terug in het interieur, zoals delen van de middenconsole in gepolijst satijn. De Ebony lederen stoelen met geperforeerd middendeel zijn voorzien van fraai stikwerk.

InControl Touch Pro
De Evoque Landmark is ook voorzien van het omvangrijke InControl Touch Pro-systeem met 10 inch beeldscherm, 4G wifihotspot en handige apps zoals Spotify. Met de Remote Premium-app voor de smartphone en smartwatch kunnen gebruikers op afstand het brandstofniveau controleren, de locatie van het voertuig opvragen, de portieren vergrendelen en zelfs het interieur verwarmen of koelen. Voor een nog betere informatie kunnen klanten kiezen voor Touch Pro Services met realtimeverkeersinformatie.

Nu al prijs voor nieuwe Opel Ampera-e

Tijdens de uitreiking van de Plus X Awards 2017 zijn de nieuwe volledig elektrische Opel Ampera-e en de stijlvolle Insignia Grand Sport overladen met onderscheidingen. De internationale jury van Europa's grootste technologiecompetitie was zelfs zó onder de indruk van de Ampera-e dat de volledig elektrische auto werd bekroond tot Best Product of 2017.

De nieuwe Ampera-e won natuurlijk de voor dit model belangrijkste categorie: Ecology. Zowel de Ampera-e als de Opel Insignia Grand Sport wonnen verder de categorieën High Quality, Design en Functionality. Opel won bij eerdere Plus X Awards al diverse keren de titel Most Innovative Brand. "Alleen producten die synoniem zijn voor trendsettende innovatie ontvangen een Plus X Award. We zijn daarom heel trots dat onze modellen regelmatig worden onderscheiden", zegt Jürgen Keller van Opel.

Suzuki op de bres voor de neushoorn

Suzuki introduceert extra Rhino-uitvoeringen van de Celerio, Ignis, Baleno, Vitara, S-Cross en Jimny. Suzuki maakt zich al jaren sterk voor de bescherming van deze bedreigde diersoort. Suzuki zet zich met de Suzuki Rhino Club al 13 jaar in voor de natuurbescherming in Mkomazi National Park in Tanzania en in het bijzonder voor de zwarte neushoorn die hier leeft. Mede dankzij deze trouwe steun en inzet groeit het aantal zwarte neushoorns.

Peugeot onthult nieuwe 308

Met de onthulling van de nieuwe Peugeot 308 voegt het merk een nieuw hoofdstuk toe aan de lange historie van zijn best verkochte model. Tot de opvallende exterieurdetails behoren een opvallende, rechtop geplaatste grille die het befaamde merklogo met de leeuw trots omlijst, een bijzonder sierlijke motorkap en opvallende led-dagrijverlichting bij alle uitrustingsniveaus.

Met nieuwe emissiecontrolesystemen op zowel de benzine- als de dieselversies anticipeert Peugeot op de introductie van de Euro 6.c emissienorm. De nieuwe 308 en 308 SW worden gemaakt in de fabriek te Sochaux in Frankrijk.