MuiderNieuws

15 oktober 2014

MuiderNieuws 15 oktober 2014


Kritiek op Gooise Meren

College Bussum voelt wel wat voor Naarden-Bussum

MUIDEN - Als het aan het college van B en W van Bussum ligt, dan ligt Muiden straks in de nieuwe gemeente Naarden-Bussum. Het Bussumse college heeft een voorkeur voor die naam voor de nieuwe gemeente.

Hoewel de naam Gooise Meren voorlopig op de eerste plek staat van de shortlist als nieuwe naam voor de fusiegemeente, kan deze nog niet op veel steun rekenen. Er is vanuit de raden kritiek op de naam. Want hoeveel meren heeft het Gooi nu eigenlijk?

2016
Gooise Meren ontstaat als Naarden, Muiden en Bussum per 1 januari 2016 met elkaar fuseren. De naam staat bovenaan in de lijst van drie namen die door een onafhankelijke commissie zijn geselecteerd. Op plaats twee staat de naam Naardingerland, gevolgd door Naarden-Bussum. De drie gemeenteraden gaan op basis van dit advies besluiten wat de naam van de nieuwe gemeente wordt.

Maandag 20 oktober komen de 53 raadsleden in gezamenlijkheid bijeen om over het voorstel te praten. Nog dezelfde avond gaat men uiteen en wordt in de afzonderlijke raden een besluit genomen. De drie raden dienen te kiezen voor één en dezelfde naam.
Als dat niet lukt, krijgt de fusiegemeente van rechtswege de naam van de grootste gemeente: Bussum.

Oubollig
In totaal werden ruim 389 verschillende namen door inwoners ingestuurd. Veel mensen kwamen met een naam waarin het woord Gooi of Vecht voorkwam, maar die namen worden niet meegenomen omdat ze "geen recht doen aan de werkelijke omvang van het territorium van de nieuwe gemeente". Overigens kwam de naam Gooise Meren helemaal niet voor op de lijst van suggesties. Wel de naam Gooische Meren, maar dat vond de commissie te oubollig, dus werd de naam aangepast.

"De 'beoordelingscommissie naamgeving nieuwe gemeente' vindt Gooise Meren de meest geschikte naam", aldus een woordvoerder.
"De Stuurgroep NMB onderschrijft de keuze van de beoordelingscommissie en stelt aan de Fusieraad en de gemeenteraden voor deze naam te kiezen. Het is nu aan de Fusieraad om dit voorstel te bespreken en de besluitvorming van de drie raden voor te bereiden."

Diamanten huwelijk echtpaar Rozendaal

Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - Locoburgemeester Henny Timmerman had uit het archief van de gemeente de trouwakte van Henk Rozendaal en Grietje Rozendaal-Zevering opgediept. Maandag waren ze zestig jaar getrouwd. Een Muidenser huwelijk is niet denkbaar.

Op dezelfde kleuterschool, basisschool en op hun 22ste getrouwd. Het echtpaar zit nog vol leven. Alleen kamperen doen ze sinds 5 jaar niet meer. Zaterdag was het feest met alle kinderen, kleinkinderen en vrienden in Della Nonna. Een aardig feest: maar liefst 39 man schoof aan.

Wijkagent herkent jongen met vals briefje

MUIDEN - Toen de fietsenmaker vorige week aan wijkagent Efred Kool vertelde over een jongen die met een vals briefje van 50 euro probeerde te betalen, wist Kool meteen over wie hij het had.

Het voorval vond vorige week dinsdag plaats in de fietsenwinkel aan de Amsterdamsestraatweg. De jongen kwam binnen voor een tubetje lijm en wilde betalen met een briefje van vijftig. De fietsenmaker herkende het briefje als vals en toen hij de jongen hierop aansprak rende hij weg. De fietsenmaker deed aangifte en de wijkagent kwam langs.

Wijkagent Kool nam de aangifte op en had meteen een idee wie de fietsenmaker bedoelde. Hij hield die gedachte vast. Toen hij de 14-jarige Muider deze week tegenkwam sprak hij hem aan. De jongen bekende meteen. Zijn verklaring wordt snel opgenomen.

Dan moet ook duidelijk worden of er opzet in het spel was of dat de jongen van schrik de benen heeft genomen.

Bouw Spieringbrug verloopt voorspoedig

Brug voor lokaal verkeer in mei af

Vanuit de lucht is het werk aan de nieuwe Spieringbrug goed te zien. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - De Spieringbrug moet het oude centrum van Muiden straks verlossen van het lokale verkeer. De brug wordt uiterlijk op 8 mei volgend jaar opgeleverd, dat is iets later dan eerst gepland.

Wie met de auto of fiets van Weesp naar Muiden rijdt, of andersom, kan zich nauwelijks meer voorstellen hoe dit gebied er ruim een jaar geleden nog bij lag: landelijk, rustig. Bijna verstild. Een enorm contrast met de huidige bedrijvigheid en de bouwputten voor het aquaduct in de nieuwe A1 en de toekomstige Spieringbrug. De bouw van het aquaduct en de verlegging en uitbreiding van de A1 lopen nog een aantal jaren door.

Update
Maar het werk aan de Spieringbrug voor het lokale verkeer dat zich nu nog door Muiden wurmt begint nu echt op te schieten. Bij de start van de werkzaamheden was de planning dat de brug uiterlijk 1 maart 2015 klaar zou zijn. Gaat dit inderdaad lukken? Waar is de aannemer momenteel mee bezig en wat moet er nog gebeuren voordat de brug komend voorjaar wordt opgeleverd? Tijd voor een update van de bouw van de Spieringbrug.

Beweegbare deel brug wordt eind november geplaatst

De oplevering van de Spieringbrug heeft twee maanden vertraging opgelopen en staat nu gepland voor uiterlijk 8 mei 2015. Dit komt doordat Tennet werkzaamheden aan hoogspanningsmasten in het gebied moest verrichten. Deze activiteiten zaten de bouw van de brug enige tijd in de weg.

Voorspoedig
Verder verloopt de bouw voorspoedig. Het afgelopen half jaar is de aannemerscombinatie K. Dekker/ Ooms Construction vooral bezig geweest met het maken van de zogenoemde grondlichamen waar straks de nieuwe wegen op komen en met de onderbouw (de fundering onder water) van het oostelijke deel van de brug. Eind september is de bouw 'omgeklapt': de oostelijke helft is klaar, nu wordt aan de westzijde de onderbouw gebouwd.

Muiden straks verlost van doorgaand verkeer over oude sluis

Verder gaat de aannemer aan de slag met het plaatsen van de kolommen en de brugliggers. De komende tijd worden brug en landhoofd op de oostoever op elkaar aangesloten. In verband hiermee worden automobilisten vanaf vrijdag 31 oktober om het begin van de Lange Muiderweg heen geleid via afrit 4 (Muiden-Oost). Omdat dit voor fietsers niet veilig is, komt er voor hen een aparte omleiding om het landhoofd van de brug.

Het val
Eind november/begin december brengt de aannemer het val (het beweegbare deel van de brug) op zijn plaats. Vanaf begin volgend jaar volgt dan de afbouw van de brug. Hierbij worden onder meer het wegdek en het hekwerk van de brug aangebracht.

Ook de aanleg van het nieuwe uitwateringskanaal voor het Naardermeer verloopt volgens plan. Op dit moment krijgen de dijken van het uitwateringskanaal een kleilaag en bouwt de aannemer een nieuwe keersluis op de kop van het toekomstige kanaal. De keersluis is in december klaar. Als het kanaal in januari af is, wordt het eerst getest en gekeurd. Bij een goed resultaat kan het nieuwe uitwateringskanaal in februari in gebruik worden genomen. Het oude kanaal wordt dan gedempt.


Ecopassage
Begin maart 2015 start de aannemer met het laatste bijzondere onderdeel van zijn opdracht: de aanleg van een ecopassage. Om ervoor te zorgen dat kleine dieren ongehinderd wegen kunnen kruisen wordt er de komende jaren een ecologische zone in het gebied aangelegd. De ecopassage bij de Spieringbrug maakt daar deel van uit en wordt aangelegd in het westelijke landhoofd van de brug.

Los van A1
De bouw van de Spieringbrug staat los van het werk aan het nieuwe aquaduct van de nieuwe snelweg A1, maar heeft er toch veel mee te maken. De bouwputten liggen vlak naast elkaar. En doordat de A1 straks wordt verplaatst is er ruimte voor een nieuwe verbinding voor het lokale verkeer, maar de Spieringbrug is veel eerder klaar dan de nieuwe A1. Het aquaduct in de Bloemendalerpolder wordt pas op zijn vroegst in 2020 in gebruik genomen.
Dan is de Spieringbrug al vijf jaar klaar.

Avond over Austen

MUIDERBERG - Jane Austen, de bekende Engelse schrijfster, is al bijna 200 jaar geleden overleden. Maar haar werk leeft voort tijdens een speciale avond in De Bibliotheek van Muiderberg.

José Roeken neemt bezoekers donderdagavond 30 oktober van 20.00 - 22.00 uur mee in de wereld van Jane Austen en haar werk. Het eerste deel van de avond is gewijd aan het leven van de schrijfster. Aan de hand van fragmenten uit films die over haar leven zijn gemaakt wordt over haar gesproken. Na de pauze komen de zes grote romans aan bod: Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Persuasion en Northanger Abbey.

Daarnaast exposeert José items uit haar bijzondere Jane Austen-collectie. Kaarten via De Bibliotheek.

'Maxis: open Maxisweg'

MUIDEN - De Maxis wil de Maxisweg openstellen voor verkeer. De Maxisweg loopt parallel aan de A1.

Het idee van de winkeliersvereniging om de Maxisweg open te stellen voor verkeer is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Muiden en de gemeente Amsterdam, die beide voorstander zijn van het openhouden van de Nuonweg die afgelopen zomer werd afgesloten. De Maxisweg is nu dicht tijdens de spits om sluipverkeer te voorkomen. Diemen doet ondertussen toch onderzoek om de Nuonweg weer open te stellen.

Vliegeren op Pampus

MUIDEN - Aanstaand weekend vindt het vliegerfestival Pampus voor de wind! plaats. Met vliegers maken voor kinderen, workshops vliegeren, een vliegerwinkel en demonstraties met bijzondere vliegers die hoger gaan dan 100 meter.

Tot en met 26 oktober is er elke dag iets extra's te doen op het eiland. Tijdens het vliegerfestival Pampus voor de Wind! zijn er demonstraties met bijzondere vliegers, kunnen kinderen hun eigen vlieger knutselen en krijgen ze workshops hoe ze die in de lucht kunnen houden. Alle activiteiten worden verzorgd door SVB De Libel. Daarnaast kunnen kinderen elke dag knutselen in het Piratenhol in het fort. Jongere kinderen kunnen een piratenansichtkaart inkleuren en versieren en vervolgens versturen met de Pampus-Post. Oudere kinderen zagen zelf het beroemde Pampus-houtje en voorzien die van een Pampus-brandmerk.

Kinderboekenweek afgesloten met onthulling boek

Foto: Jozefschool

MUIDEN - Op de Jozefschool is donderdag de Kinderboekenweek afgesloten. De Kinderenboekenweek had als thema Feest!. Feest was het zeker op de Jozefschool. Alle kinderen hadden namelijk twee weken lang gewerkt met het thema. En als klap op de vuurpijl werd in het Anker onder toezicht van de burgemeester het boek van meester Douwe Hoitsma gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aan de burgemeester overhandigd. Dit boek vertelt het verhaal van vier vrienden. Ze wonen samen in het bos en zijn echt dikke hartsvrienden.

Herman van Dijk

83 jaar
Geboren en getogen Muider

Foto: Christian Pfeiffer

SC Muiden?
"Daar ben ik al bijna 50 jaar bij en ik heb daar heel veel functies gehad."

Wat is uw huidige functie?
"Ik ben nu bestuurder van dienst. Dat wil zeggen dat ik de gastheer ben bij de jeugd op zaterdagochtend. Verder ben ik ook voor de jeugd wedstrijdsecretaris."

Brediusdriehoek?
"Het complex waar wij waarschijnlijk heengaan. Dat vind ik jammer. We hebben nu een pracht van een locatie waar veel voetbalclubs in de regio jaloers op zijn. Ik ben bang dat we dat niet meer terugkrijgen."

Wat is uw favoriete voetbalclub?
"Ik heb zelf nooit gevoetbald. Ik ben bij SC Muiden gekomen omdat de kinderen gingen voetballen. Het sociale spreekt mij aan. We hebben een stukje verantwoordelijkheid. Ik heb dus niet echt een favoriete club."

Wat houdt u verder bezig?
"Het hele wereldgebeuren. Het is een droefenis. Tientallen oorlogen: Iran, Irak en Jemen. De oorlog is heel dichtbij. "

Waar wordt u gelukkig van?
"Van mijn familie. Ik kom uit een groot gezin en we kunnen het goed met elkaar vinden. En natuurlijk mijn kinderen en kleinkinderen."

Met wie zou u eens een goed gesprek willen?
"Met mijn vader."

Favoriete plek in Muiden?
"Mijn moestuin. Op een boerderij in de Noordpolder."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
De verplaatsing van de Sportcombinatie Muiden. Het is trouwens niet alleen voetbal, het is een vereniging. We hebben ook tafeltennis."

Als u een dagje burgemeester van Muiden was, dan…
"… Zou ik zorgen voor een mooi complex voor SC Muiden. Met goede voorzieningen en mogelijkheden voor een ijsbaan. Op de driehoek een sportaccommodatie met een toekomstvisie. Niet afknijpen, gewoon royaal. Want er wordt in de toekomst volop gebouwd in de buurt."

Muiden maakt zich op voor de Hardzeildagen

Er is plek voor nieuwe deelnemers

Uitloop bij de Hardzeildagen in 2013. Foto: Matthijs Wink

MUIDEN - Volgende week zaterdag en zondag is het zover: het zeilseizoen wordt afgesloten met de Muider Hardzeildagen. Voor de 36ste keer.

Zeilliefhebbers kunnen zaterdag en zondag hun hart weer ophalen. Het centrum van Muiden is dan weer het kolkende middelpunt van de zeilwedstrijd op het IJsselmeer. Het is hopen op goed weer, want vorig jaar nog kon er vanwege de harde wind op de zondag niet gezeild worden.

Op de vrijdag na de definitieve inschrijving is een overzicht van de deelnemende schepen, evenals de categorie-indeling, in de etalage van Muiden Maritiem te vinden. De inschrijving en de feesten vinden plaats in de Kazerne. De wedstrijden zelf vinden plaats op zaterdag 25 en zondag 26 oktober. Jarenlang is er een inschrijfstop geweest voor deelname, nu is er echter weer beperkt plaats voor nieuwe deelnemers, maar alleen uit de zeilende beroepsvaart en de bottervloot. Natuurlijk is er rondom de wedstrijd weer volop feest. Op vrijdagavond, zaterdagavond en ook op zondag zal de prijsuitreiking muzikaal worden omlijst.

Groot onderhoud aan toren

Opbouwen van de steiger. Foto: Muiderslot

MUIDEN - De oostertoren van het Muiderslot staat de komende maanden in de steigers. Het neerzetten van die steigers in de gracht was een lastige klus, zoals te zien is op de foto.

De komende maanden wordt er groot onderhoud gepleegd aan de kolos. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de kerst gereed zullen zijn. Het onderhoud van de toren gebeurt in het kader van het nieuwe onderhoudsplan, waarbij er ieder jaar een deel van het kasteel 'preventief' wordt aangepakt.

Inbraak Muiderberg

MUIDERBERG - In een van de bejaardenwoningen aan het Kocherplantsoen is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De politie is op zoek naar meer informatie.

Aan de achterkant van het huis werd het cilinderslot van de deur afgebroken. Zo werd toegang tot het huis verschaft. Het is nog niet bekend of er iets is meegenomen. De politie hoopt dat getuigen zich melden; dat kan via 0900-8844.

Verder werd in Muiden op het Anker in de nacht van zondag op maandag een witte BMW gestolen. Het gaat om een auto uit de 1-serie. Ook van deze diefstal zoekt de politie getuigen.

Collecte

MUIDEN - Er wordt de komende week gecollecteerd voor de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) in Muiden en Muiderberg.

Zorgboerderij Hoogerlust helpt mee met deze collecte. Hiervoor mogen zij een kwart van de opbrengst voor iets leuks op de boerderij gebruiken. "Geef dus gul, want ook de eigen zorgboerderij heeft hier baat bij en het komt de 40 zorgvragers ten goede", aldus boerin Marijke Schwirtz.

Problemen door fundering

MUIDERBERG - Een oude fundering bij knooppunt Muiderberg heeft tot flink wat problemen geleid. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag was er geen treinverkeer mogelijk.

De werkzaamheden aan het spoor bleven uitlopen. Aanvankelijk zou het treinverkeer tussen Weesp en Almere alleen afgelopen weekend stilgelegd worden. Tussen Weesp en Almere werden bussen ingezet. Dat zorgde voor vertraging, maar een echte chaos op station Weesp werd het niet. Reizigers stonden rustig te wachten achter de linten.

Waarvan de oude fundering bij knooppunt Muiderberg is, is niet bekend.

Boogschieten

MUIDERBERG - Eind oktober gaat een nieuwe cursus boogschieten van Lucia Steenhoff van start.

De lessen zijn voor kinderen vanaf 9 jaar. De cursus begint op dinsdag 28 oktober en is van 16.00 tot 17.00 uur. Zes lessen tot en met 12 december. Meer info op www.gowbow.nl.

'Ik bleef maar uitdelen, terwijl ik van binnen plofte van verdriet'

Hawre Rahimi (links) bij het uitdelen van kleding aan Koerdische vluchtelingen: 'Soms was een auto in tien minuten al leeg.'

door Ruth van Kessel

WEESP – Koud terug van zijn hulpmissie in Iraaks Koerdistan staat Weesper ondernemer en raadslid Hawre Rahimi alweer te trappelen om terug te gaan. In zijn beleving moet alles wijken om de mensen die op de vlucht zijn voor IS te helpen. Zijn hulpfonds Stichting Hawre is nu officieel en kan alle steun gebruiken.

Eind vorige maand vertrok het eerste vrachtwagentransport naar Iraaks Koerdistan met aan boord 3500 kilo aan kleding en schoenen, verkregen door gulle gevers en financieel mogelijk gemaakt door veel Weesper donateurs. Rotary Weesp gaf de laatste financiële injectie aan de hulpmissie. Voor Hawre Rahimi het startsignaal om op 2 oktober in het vliegtuig te stappen naar Suleymanyia, hartje Iraaks Koerdistan, een opslagloods te regelen en van daaruit de goederen te brengen naar de vluchtelingen. Donderdag keerde Rahimi terug in Weesp: "Ik heb in mijn leven nog nooit iets gedaan wat zo goed voelt als dit."

Stichting Hawre

De Stichting Hawre brengt hulpgoederen naar vluchtelingen in Irak. Voor transport is veel geld nodig, maar ook kleding, schoenen, dekens en knuffels zijn welkom. Elke dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen mensen spullen afgeven bij de loods van Wim Bos Transport aan de Rijnkade. Vrijwilligershulp? Graag! Donaties via NL84ASNB0708878075 ovv Hulp Vluchtelingen Irak. Info: www.stichtinghawre.nl of Facebook.

Met dank aan de vele Weespers, Rotary Weesp en Nederland

Hoe verdeelde je de hulpgoederen?
"Aan de organisatie van de vluchtelingenkampen en kerken waar vluchtelingen opgevangen worden, vroeg ik van tevoren wat ze het hardst nodig hadden. Met kleinere pick-ups brachten we vervolgens die goederen ter plaatse."

Wat kwam je tegen?
"De meest vreselijke verhalen: een 17-jarige jongen die mij vertelde dat IS zijn drie zussen heeft meegenomen en voor zijn ogen zijn ouders heeft onthoofd, een moeder met baby die ik moest zeggen dat ik nu geen kleding had voor haar kind omdat de goederen op waren, de door IS verwonde man die het niet lukte om een T-shirt te bemachtigen, omdat anderen het voor zijn neus weggristen. De brede glimlach op zijn gezicht toen ik hem het T-shirt zelf aanreikte, ik zal het nooit vergeten. Die mensen zijn voor IS op de vlucht geslagen met alleen de kleding die ze nog aanhadden en dan maakt elke hulp een groot verschil. Zeker nu de winter in aantocht is."

'Spelen is voor kinderen in zo'n situatie heel waardevol'

Twee maanden geleden begon je met de actie 'Help Yezidische Koerden'?
"Samen met vrienden vond ik dat ik wat moest doen voor gevluchte Koerden. Inmiddels zijn er 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor IS. Ik startte op Facebook een pagina, opende een bankrekening en zamelde goederen in. Inmiddels is de Stichting Hawre een feit. Niet omdat de stichting zo nodig mijn naam moet dragen, maar omdat Hawre 'vriend' betekent in het Yezidisch. Het is een betere naam, want we zetten ons in voor alle vluchtelingen, ongeacht geloof of achtergrond."

Wat raakte je het meest?
"Ik ben zelf als kind met mijn ouders uit Iraans Koerdistan gevlucht in de tijd dat Saddams strijdkrachten in begin jaren negentig 181.000 Koerden uitmoordden. Ik weet hoe het is om op de vlucht te zijn, de angst te beleven als F16's overvliegen en te rennen voor je leven. Bij het uitdelen van de goederen zag ik kinderen die de mijne hadden kunnen zijn. Ik heb ook voetballen uitgedeeld, waar kinderen heel blij mee waren. Spelen is in die situatie misschien nog belangrijker dan een warme jas. Ik voetbalde vrolijk mee, maar van binnen plofte ik van verdriet."
Ga je nog een keer terug om te helpen?
"Onze hulp maakt echt verschil. Ik heb het gezien. 3500 kilo aan kleding is geen druppel op een gloeiende plaat, de partij stekkers die ervoor zorgden dat 25 tenten over elekticiteit kunnen beschikken, de 2500 pakken maandverband, het maakt echt uit voor de mensen daar. Toen ik die vrouw met een baby moest teleurstellen, wist ik: ik kom zo snel mogelijk terug met een nieuwe lading aan goederen, ik kan niet anders. Ik hoop van harte dat Weesp ons weer steunt."

Wijdemeren sleept Weesp naar 't Gooi

Van Bochove roept partijen bij elkaar Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - De droom van een glorieuze samenwerking tussen Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht ligt aan diggelen. Wijdemeren ziet liever een toekomst met Hilversum en draait het samenwerkingsverband langs de Vecht de rug toe. Politiek Weesp is geschokt.

"Fantastische partners", "Een klik", "Gezamenlijke toekomst". Een paar woorden van de trotse burgemeesters van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht bij de bekendmaking van het samenwerkingverband tussen Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht in 2013. Zij gaven elkaar toen een ferme schouderklop, en niet onterecht. Als een konijn uit de hoge hoed werd de samenwerking tussen de Vechtgemeenten getoverd. Dé oplossing om de zware taken vanuit het Rijk de komende jaren het hoofd te bieden. En een fusie was ook niet nodig.

Nu, ruim anderhalf jaar later, is er weinig van die droom over. Wijdemeren maakt onder aanvoering van het CDA daar een ferme draai en kiest toch voor 't Gooi. De gemeente wil het liefst al in 2019 fuseren met het grote Hilversum. Weesp mag aansluiten en zo kan een eerste stap worden gemaakt naar één grote Gooigemeente.

In een eerste reactie laat het college van B en W weten dat Weesp heel goed zelf kan beslissen over de toekomst. Dat Wijdemeren alvast een voorzet voor een fusie met Hilversum geeft, noemt gemeentesecretaris Van der Spek in een interne brief naar de ambtenaren zelfs "ergerlijk". Burgemeester Van Bochove heeft de fractievoorzitters gevraagd volgende week bij elkaar te komen om een standpunt in te nemen. Want wat moet Weesp nu? Een fusie met Hilversum is ineens dichtbij.

'Buiten de IVW let niemand op belangen Weesper bedrijfsleven'

Actieve bedrijvenvereniging Weesp, Muiden en omstreken bestaat 50 jaar

Cor van der Poel en Wim Zagt stellen dat de IVW een onmisbare rol speelt voor het bedrijfsleven.

door André Verheul

WEESP - De IVW is van een aanvankelijk bedeesde club ondernemers uitgegroeid tot een dynamische bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken met grote invloed en een sterk netwerk. Eind deze maand wordt het 50-jarig bestaan gevierd. Een gesprek met over verleden, heden en toekomst met voorzitter Wim Zagt en uitvoerend-secretaris Cor van der Poel.

Jullie kennismaking met de IVW, hoe was die?
Wim Zagt: "Vijftien jaar geleden bij een BusinessClub in de City of Wesopa, er was hooguit twintig man. Als jong ventje vond ik dat allemaal wel spannend, maar achteraf gezien gebeurde er weinig."
Cor van der Poel: "Mijn eerste kennismaking was eind jaren zeventig als wethouder Economische Zaken. De IVW vergaderde onder leiding van Ab Hamstra, een van de laatste echte industriëlen die Weesp gekend heeft. B en W waren bij die vergadering uitgenodigd. De tafel in een U-opstelling, Hamstra aan het hoofd, een klein ploegje, elk jaar hetzelfde."
Zagt: "De BusinessClubs zijn pas een succes geworden toen ze bij bedrijven werden gehouden. Dat maakte het veel interessanter, het ging meer leven en het werd steeds drukker. Dat versterkte elkaar."

Erkenning

Een florerend bedrijfsleven is ook van groot algemeen belang voor de stad Weesp. De erkenning daarvan is niet altijd vanzelfsprekend. Cor van der Poel: "De politiek roept al snel: die ondernemers zoeken het zelf maar uit. Terwijl de samenleving van Weesp drijft op de economie. De honderden bedrijven zorgen voor tienduizend arbeidsplaatsen en een ruime bijdrage aan de ozb-opbrengst. De kurk waar Weesp op drijft."

'Waar het kan, gunnen IVW-leden elkaar de business'

Eigenbelang of algemeen belang: wat is voor bedrijven de belangrijkste reden om lid van de IVW te worden?
Zagt: "De meeste bedrijven zijn lid vanwege het netwerk: mensen leren kennen en kijken of je business met elkaar kunt doen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen."
Van der Poel: "Dat is zeer legitiem. Ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe business. Het netwerken is steeds belangrijker geworden. Je moet dus zorgen dat je een goed netwerk hebt."

Is de IVW een goed netwerk?
Zagt: "Dat is het wel geworden, ja. Veel bedrijven doen zaken met elkaar. We krijgen wel signalen dat het soms enige tijd kost om je bij ons thuis te voelen. Daar willen we ook alerter op zijn."
Van der Poel: "Een korte presentatie van nieuwe leden op de BusinessClub zou ook een idee zijn, maar het 'probleem' daarbij is we te veel nieuwe leden hebben voor één bijeenkomst. Dat neemt niet weg dat we zoeken naar meer mogelijkheden voor korte presentaties aan elkaar."

'Voor nieuwe inwoners werkgelegenheid in Weesp creëren'

Bestaat er een IVW-gevoel? En wat is dat?
Van der Poel: "Saamhorigheid, verbinding, business met elkaar, dat doen toch heel veel bedrijven met elkaar op onze bedrijventerreinen."
Zagt: "Voor mij heeft het te maken met gunnen. Leden gunnen elkaar de business. Natuurlijk ga je bij substantiële verschillen ergens anders heen, maar het gebeurt toch heel veel dat IVW-leden die iets nodig hebben om zich heen kijken en denken: hé, die is ook IVW-lid, dat is leuk, daar doen we zaken mee. Dat is top. Dat is echt het IVW-gevoel."

En waarom zijn er dan toch ook bedrijven niet lid?
Zagt: "Omdat ze geen business doen binnen Weesp of toch nooit naar de BusinessClub komen, zeggen ze dan. Op zich snap ik dat, maar het zou geen reden moeten zijn om geen lid te zijn. Want wij kunnen op het gebied van belangenbehartiging echt wel wat voor ze bereiken. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. De IVW, met name Cor, zit als een spin in het web tussen de gemeente en de ondernemers. Daar betaal je ook die 273 euro per jaar voor. Daarnaast vind ik dat je met een lidmaatschap ook je saamhorigheid en solidariteit toont."
Van der Poel: "Ik noem dat nog liever: loyaliteit en sociaal zijn. Er is in de afgelopen jaren veel verbeterd, er zijn veel lege panden opgevuld, het Keurmerk Veilig Ondernemen is er, de bedrijventerreinen zijn netter en veiliger, de wegen zijn opgeknapt, er zijn collectieve diensten gekomen, enzovoort. Daar profiteert ieder bedrijf van, ik vind dat je je dan loyaal moet opstellen en sociaal moet meedoen. Voor naar verhouding weinig geld, laten we wel wezen. Kijk, het stoort mij als een goed draaiend bedrijf zijn lidmaatschap opzegt met als reden: wij zijn geen vergadertijgers. Dat geeft een verkeerd beeld van de IVW."
Zagt: "Zonder onze druk had de Hogeweyselaan er nog steeds slecht bij gelegen."

Hoe ziet de toekomst er uit? Wat zijn nu de prioriteiten voor de IVW?
Van der Poel: "Door de woninguitbreidingen in de Bloemendalerpolder komen er de komende 10 à 15 jaar 7000 mensen bij. Het is belangrijk om voor deze mensen zo veel mogelijk werkgelegenheid in Weesp te creëren. Verder: het verder terugdringen van de leegstand en het slopen van structurele leegstand van bedrijfspanden. We zitten boven op de herontwikkeling van de Rijnkade en de Nijverheidslaan. Maar de allerhoogste prioriteit is een goede ontsluiting naar de A1, zowel voor de bedrijven op Noord als voor de Nijverheidslaan. De Korte Muiderweg wordt op termijn afgesloten en er komt een nieuwe weg naar de A1 langs of bij het kanaal. Er is geen individuele ondernemer die zich daar druk om maakt, maar het is van groot belang voor het totale bedrijfsleven. Daarom gaat er geen overleg met de gemeente voorbij of wij hebben het erover."
Zagt: "De ervaring leert dat de IVW dé instantie is die bij dit soort projecten op de belangen van de ondernemers let. Anders gebeurt het niet. De IVW is steeds onmisbaarder geworden."

'Je kunt zelf wat doen aan onterechte onzekerheid'

Stadelmaier presenteert haar boek bij Tafel van Weesp. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Bang om door de mand te vallen is ze niet: Weesper coach Vreneli Stadelmaier introduceert haar boek 'F*ck die onzekerheid' en biedt oplossingen aan vrouwen om verder te komen in hun carrière. Gisteren was de landelijke presentatie, maar vrouwennetwerk Tafel van Weesp had al een dag eerder de primeur.

In een bomvol Minevitus presenteerde Vreneli Stadelmaier haar boek aan vrouwennetwerk Tafel van Weesp. Het boek 'F*ck die onzekerheid' gaat over het zogenaamde 'impostorsyndroom' ofwel het bedriegerscomplex waar volgens Stadelmaier veel vrouwen onder lijden en die hen belemmert in hun loopbaan: rationeel weten dat je capabel bent, maar toch geloven dat je tekort schiet in vergelijking met anderen. "Onterecht", vindt de auteur. "Bang zijn om door de mand te vallen is absoluut onnodig." Haar presentatie leidde tot een levendige discussie in het netwerk: vrouwen herkenden het bij zichzelf of juist niet, hoe spelen opvoeding en cultuur een rol, is het generatiegebonden of van alle tijden, maar vooral: wat doe je er zelf aan? Zelf worstelde Vreneli Stadelmaier soms ook met onzekerheid en de balans tussen ambitie en gezin, iets wat ze ook terugzag bij meer vrouwen in haar omgeving. Als bedrijfskundige was ze vaak een van de weinige vrouwen met ambitie en merkte ze dat diversiteit aan mannen en vrouwen aan de top ver te zoeken was. Hoe kan dat? Met haar coachingsbureau SheConsult constateerde ze dat het 'impostorsyndroom' ertoe leidt dat vrouwen óf de lat heel hoog óf juist laag leggen. Stadelmaier: "Van beide word je niet gelukkig. Je doet niet alleen jezelf tekort, maar ook de maatschappij." Op vrijdagavond 24 oktober is er een meet&greet bij Fallati. Daar is het boek ook te koop en via internet.

De herfst door

Om de donkere maanden door te komen, start theater de City of Wesopa zondag 26 oktober met een reeks koffieconcerten. Musici Julia Tom (cello) en Eildert Beeftink (piano) spelen deze eerste editie werken van Robert Schumann en Ludwig van Beethoven. Aanvang 11.00 uur, zaal open 10.15 uur, entree € 9,50. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen via wesopa.nl.

Protestantse Gemeente Zondag 19 oktober 10.00 uur Grote Kerk W.J. Lamfers

Zondag 19 oktober 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
J. den Dikken

Parochie van Levend Water
Vrijdag 17 oktober 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

Zondag 19 oktober 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

Dinsdag 21 oktober 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 19 oktober 10.00 uur
OAZ-gebouw
P. Stolk

Vrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale is voor het Gemeentemuseum Weesp op zoek naar een publieksmedewerker. Deze medewerker is voornamelijk gastheer/gastvrouw en suppoost en ontvangt de bezoekers van het museum, wijst ze de weg en beantwoordt eventuele vragen. Ook het begeleiden van groepen, schoolklassen, het organiseren van speurtochten en het verzorgen van lezingen behoort tot de mogelijkheden. Belangstellenden kunnen bellen met 0294-410578.

woensdag 15 oktober

Don Bosco

In de herfstvakantie (zondag 12 t/m zondag 19 oktober) is Don Bosco elke middag (behalve zaterdag) open van 13.30 tot 17.00 uur. Op zondag de 19e wordt het speeltuinseizoen afgesloten met een echt tovenaars- en heksenfeest! Kom verkleed, laat je schminken, eet heksensoep en neem vliegles!

Vrouw Holle

Poppentheater Koekla speelt woensdag 15 oktober in de City of Wesopa de voorstelling 'Vrouw Holle'. Aanvang 15.00 uur, entree € 7,50, vanaf 4 jaar. De poppen Yara en Safira komen tot leven. Ze spelen verstoppertje en vallen daarbij in een put en komen zo in de wereld van Vrouw Holle terecht.

Pubquiz

In de City of Wesopa wordt woensdag 15 oktober een pubquiz gespeeld. Aanvang: 20.30 uur. De vragen gaan over kunst, politiek, sport, televisie, film, muziek, wetenschap, geschiedenis en taal. Doe mee met een team van maximaal 5 personen.vHet inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team. Opgeven kan via cityquiz@wesopa.nl.

donderdag 16 oktober

Bingo

Het wijkoverleg Aetsveld houdt donderdag 16 oktober een bingo. Aanvang om 20.00 uur in bar Olympus. Voor halen en brengen kunt u bellen met 410362.

Film: 'Night Moves'

'Night Moves' draait donderdag 16 oktober in de City of Wesopa. Regie: Kelly Reichardt, VS/Can. 2013. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-. Onderkoelde thriller over drie geradicaliseerde milieuactivisten.

Hoogbegaafde kinderen

Contact- en spelletjesmiddag voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. Donderdagmiddag 16 oktober, van 15.00-16.30 uur, in restaurant Aaltje, Herengracht 33 Weesp in aanwezigheid van het Jeugdschaken van de Weesper Schaakclub.

Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu hebben Jelle Harder uit Hilversum uitgenodigd om donderdag 16 oktober in Weesp te komen vertellen over zijn onderzoek naar boommarters in de oostelijke Vechtstreek. Na de pauze volgt een film over ijsvogels. Aanvang 20.00 uur. Locatie OAZ-gebouw. Toegang leden gratis, gasten betalen € 2,50.

Zzp-avond

De Bibliotheek organiseert bijeenkomsten om zzp'ers in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Donderdagavond 16 oktober is er weer zo'n avond. Twee zelfstandig ondernemers presenteren hun bedrijf en delen hun kennis. Na de presentaties is er gelegenheid om te netwerken. Aanvang: 19.30 uur. Aanmelden via BVO@debibliotheek.org, maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom. Entree: 5 euro, leden gratis.

Buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt elke dinsdag en donderdag een buurthuis in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan. Tussen 13.00 tot 16.30 uur kunnen buurtbewoners hier komen sjoelen, kaarten, biljarten en een praatje maken.

dinsdag 21 oktober

Cursus Engels

De cursus Speaking English is fun! 1 start dinsdag 21 oktober a.s. om 19.30 uur. Bij deze cursus ligt de nadruk op Engels spreken en verstaan. De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven door Ingrid Dokter in De Bibliotheek Weesp. De kosten bedragen € 135,- excl. lesmateriaal ad € 33,-. Inschrijven kan via www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl

Biljarten

Biljartclub Bijna Raak speelt elke dinsdag in cafe Bijna Thuis op de Nieuwstad. De club kan nog wel wat nieuwe spelers gebruiken. Het biljarten is van 20.00 tot 23.00 uur. Belangstellenden kunnen na 18.00 uur bellen met 06-12325519.

Boek- en filmavond

Bibliotheek Weesp houdt dinsdag 21 oktober een boek- en filmavond. Centraal staat 'Boven is het stil' van Gerbrand Bakker over een alleenstaande boer en zijn bedlegerige vader. De avond start om 18.00 uur met een inloop en een maaltijd. Tijdens het eten wordt er voorgelezen uit het boek en worden er aandachtspunten gegeven voor de verfilming, die aansluitend wordt vertoond. Kosten: 20 euro, inclusief maaltijd. Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 17 oktober aan de balie of via 0294-412704 / weesp@debibliotheek.org • via www.debibliotheek.org.

Buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt elke dinsdag en donderdag een buurthuis in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan. Tussen 13.00 tot 16.30 uur kunnen buurtbewoners hier komen sjoelen, kaarten, biljarten en een praatje maken.

woensdag 22 oktober

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis houdt woensdag 22 oktober een ouderensoos op Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. De entree bedraagt € 2,-. Wie geen vervoer heeft, kan maandag 20 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur bellen met 06-13898245. Deze vervoersservice kost € 1,50.

Meezingavond

Er is woensdag 22 oktober een meezingavond in hotel Hart van Weesp. Het repertoire: Hollandse liedjes van alle tijden. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

Mamacafé

In De Bibliotheek aan de Oudegracht wordt woensdag 22 oktober een Mamacafé gehouden. Vaders, moeders en jonge kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Deze week is er een thema: opvoedparty. Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur.

Cursus Crowdfunding

De cursus Crowdfunding, de andere financieringsmethode, start woensdag 22 oktober a.s. om 20.00 uur. Pieter Hasenaar zal in vier avonden vertellen uit eigen ervaring en adviseren. De kosten bedragen € 65,-. Inschrijven kan via ww.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

vrijdag 17 oktober

One Man Show

Cabaret One Man Show in de City of Wesopa. Aanvang 20.30 uur, entree € 17,50. Speciaal voor normale mensen presenteert absurdist Ronald Snijders een groots opgezette splitpersonalityshow. Het showballet, de kandidaten, de gastartiesten en de gestoorde nieuwsbulletins, het komt allemaal uit zijn hoofd.

vrijdag 17 oktober tot zondag 19 oktober

Antiekbeurs

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 oktober staat de Van Houtenkerk in Weesp geheel in het teken van antiek, brocante, kunst en design. In de sfeervolle ambiance van deze gerestaureerde kerk aan de Oudegracht bieden gepassioneerde deelnemers hun gevarieerde en veelal bijzondere items aan. Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

zondag 19 oktober

Jeugdfilm

De City of Wesopa viert de herfstvakantie met een jeugdfilm op zondag 19 oktober. Vertoond wordt 'Koemba: de zebra die zijn strepen kwijt is', een vermakelijk animatieavontuur met de mooie boodschap dat anders zijn niet erg is. Aanvang: 14.00 uur, entree € 5,-.

maandag 20 oktober

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopochtend in De Bibliotheek aan de Oudegracht. De vrijwilligers geven informatie over cursussen en bieden hulp en ondersteuning bij problemen met computers, tablets en smartphones.

Zwangerschapscursus

B-Prepared start maandag 20 oktober met een nieuwe zwangerschapscursus in de Verloskundige Praktijk Weesp. Deze cursus is bedoeld voor zwangeren die uitgerekend zijn in december en januari. De lerssen zijn steeds van 20.15 tot 21.15 uur. Aanmelden via www.bprepared.vpweb.nl.

Verder

Diabetes Fonds

De collecte voor het Diabetes Fonds is in de week van 26 oktober t/m 1 november 2014. In Weesp gaan 35 collectanten door weer en wind op pad. Veel van hen zijn zelf diabeet of hebben diabeten in hun familie of kennissenkring. Het fonds kan nog een helpende hand gebruiken, ook voor op de dinsdagmarkt en zaterdag in de winkelstraten. Meehelpen? Bel of mail dan met Chris Bakker: 0294-480250 / cbakkerweesp@gmail.com.

Servies beschilderen

Yvonne de Ridder is weer begonnen met nieuwe workshops 'servies beschilderen' in haar atelier in Weesp. Inschrijvingen gaan via www.yvonnederidder.nl of mail y.de.ridder1@kpnplanet.nl.

Ademloos luisteren naar Kim-Lian en Gitte

Foto: Marieke van Veen

Kim-Lian van der Meij was zaterdag in Weesp. De tv-presentatrice heeft een kinderboek geschreven en dat kwam ze promoten bij De Kleine Prins. In een tent midden in de Slijkstraat las ze voor uit 'Dierendorpje' en zong ze de bijbehorende liedjes. Illustratrice Gitte Spee was ook mee. Door het slechte weer was de opkomst minder groot dan gehoopt, maar de kinderen die er wel waren genoten volop. Veel kinderen kregen na afloop het boek cadeau van hun ouders. Daarin werd door de makers een persoonlijke boodschap mét tekeningetje gezet.

Grote financiële ingrepen nog niet nodig in Weesp

Verhoging ozb blijft beperkt tot inflatiecorrectie

WEESP - De gemeente Weesp heeft voor volgend jaar de zaken financieel aardig voor elkaar. De ozb hoeft niet omhoog (alleen inflatiecorrectie) en de gestelde bezuinigingen zijn gehaald. De keerzijden zijn dat er geen geld is voor nieuw beleid en dat er bij gelijkblijvend beleid in 2016 een tekort ontstaat van een half miljoen euro.

Gracht, schoolroutes, zwemles; het college gaat veel onderzoek doen

Dat blijkt uit de begroting voor 2015 zoals die door het college van B en W is voorgesteld aan de gemeenteraad. PvdA en D66 vinden het verhogen van de onroerendzaakbelasting (ozb) met meer dan de inflatiecorrectie bespreekbaar. Maar het college vindt het niet nodig. De extra opbrengst die daarmee gehaald zou worden, zet maar weinig zoden aan de dijk, legde wethouder Peter Eijking (PvdA) onlangs uit op Radio Weesp. Aan structurele besparingen heb je veel meer om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Die besparingen worden vooral gevonden in efficiency. Zo besteedt de gemeente de afdeling Sociale Zaken niet langer uit aan de gemeente Hilversum, maar voert de taken zelf uit in samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Dat scheelt structureel 400.000 euro, bijna de helft van de totale besparing binnen de gemeentelijke organisatie.
In de begroting zet het college ook haar speerpunten op een rijtje. En dat zijn er nogal wat. B en W gaat veel onderzoeken laten doen de komende periode: naar een natuurspeeltuin, de noodzaak van betaald parkeren, veiliger schoolroutes, meer betaalbare woningen in de Bloemendalerpolder, zwemles voor minder draagkrachtigen, meer ligplaatsen voor bootjes, een nieuw evenemententerrein, een stadsstrand en de terugkeer van het water in de Achtergracht. Verder hebben B en W de komende tijd hun handen vol aan (het begeleiden van) een nieuw schansenplan, het stationsgebied, de Laurentiustoren, winkelcentrum Hogeweij, jongerenhuisvesting en een nautisch kwartier aan de Nijverheidslaan. Maar vooral aan de transities in het sociaal domein, een monsterklus die vooralsnog gladjes in de begroting is verwerkt.

Horseling loopt A Sister's Hope-walk uit

Bart Horseling bij de warming-up. Foto: Bob Awick

WEESP - Bij zijn afscheid als burgemeester kondigde hij het al aan: Bart Horseling wilde een keer meedoen aan de A Sister's Hope-walk. Hij heeft woord gehouden.

De wandeling om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker vond afgelopen weekend plaats. De tocht begon zaterdag in Bussum, de overnachting was in Weesp en in Amsterdam was zondag de finish. Als burgemeester van Weesp heeft Horseling de wandelaars jarenlang welkom geheten in de stad.

Zelf aan de slag met crowdfunding

WEESP - Door de crisis zijn banken en kredietverstrekkers minder scheutig met het verstrekken van leningen. Wie zijn (bedrijfs)plan toch wil uitvoeren, zou zich kunnen verdiepen in een alternatieve financieringsmethode: crowdfunding.

Ervaringsdeskundige Pieter Hasenaar uit Muiden verzorgt op uitnodiging van de Volksuniversiteit een cursus Crowdfunding in De Bibliotheek. Samen met zijn broer Harm bedacht hij de dementia-App. De uitvoering kon doorgaan toen zij middels crowdfunding het benodigde startkapitaal bij elkaar wisten te krijgen. Pieter Hasenaar zal in vier avonden vertellen over zijn eigen ervaring. Ook zal hij de cursisten adviezen geven. De cursus kost € 65,- en vindt plaats in De Bibliotheek Weesp aan de Oudegracht. Inschrijven kan via www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

Bocht bij Rijnkade aangepakt

WEESP - De Rijnkade is opnieuw geasfalteerd. De haakse bocht naar de Amstellandlaan is verdwenen.

De bocht was vooral voor vrachtwagens te krap. Het asfalt is naar de binnenkant toe breder gemaakt. Daardoor heeft het verkeer meer ruimte om te manoeuvreren. Dit jaar zijn de twee slechtste wegen op het bedrijventerrein Noord onder handen genomen. Ook de Hogeweyselaan is recent helemaal opgeknapt.

Klassiek in het Fort

WEESP - Op zaterdag 25 oktober wordt in het Fort aan de Ossenmarkt een concert gegeven door sopraan Aleksandra Anisimowicz.

Zij zingt onder meer liederen van Mozart, Schubert en Wolf. Het Fort is open om 20.00 uur, het concert begint om 20.15 uur. Na afloop wordt er een glaasje wijn geschonken. Info: www.globeckc.nl.

Diabetes Fonds

WEESP - De collecte voor het Diabetes Fonds gaat 26 oktober van start. In Weesp gaan 35 collectanten op pad.

Veel van de collectanten zijn zelf diabeet of hebben diabeten in hun familie of kennissenkring. Het fonds kan nog een helpende hand gebruiken, ook voor op de dinsdagmarkt en zaterdag in de winkelstraten. Meehelpen? Bel of mail dan met Chris Bakker: 0294-480250 / cbakkerweesp@gmail.com.

Winnende opvoedtip

WEESP - Cindy Borst heeft in de Week van de Opvoeding de beste opvoedtip bedacht. Ze werd vorige week in het zonnetje gezet in De Bibliotheek.

"Hang een planbord op met plaatjes van activiteiten per dag. 's Morgens laat je zien welke dag het is, zodat je kindjes weten hoe de dag er uitziet. Dat biedt structuur en voorkomt teleurstellingen!", zo luidt de opvoedtip van Borst. Borst kreeg in het Mamacafé een bloemetje en een oorkonde van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Die had de prijsvraag voor de beste opvoedtip uitgeschreven.

Gestolen auto terug naar eigenaar

WEESP - Agenten hebben donderdagavond een gestolen auto gevonden in Weesp. De Volkswagen Golf reed zonder kentekenplaten rond op het bedrijventerrein Noord.

Daardoor trok de auto de aandacht van surveillerende agenten. Die lieten de bestuurder stoppen en al snel bleek dat de auto was gestolen in Haarlem. De bestuurder, een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. De auto gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.

Boek- en filmavond

WEESP - Bibliotheek Weesp houdt dinsdag 21 oktober een boek- en filmavond. Centraal staat 'Boven is het stil' van Gerbrand Bakker over een boer en zijn bedlegerige vader.

De avond start om 18.00 uur met een warme maaltijd. Tijdens het eten wordt er voorgelezen uit het boek en worden er aandachtspunten gegeven voor de verfilming, die daarna wordt vertoond. Kosten: 20 euro, inclusief maaltijd. Aanmelden tot vrijdag 17 oktober aan de balie of via 0294-412704.

In de sloot

WEESP – Door een foutje bij het parkeren is vrijdagavond een auto in de sloot geraakt aan de Horn.

Volgens de politie was een stuurfout de oorzaak. De auto raakte aan de achterkant in de sloot. De auto is door bergers uit het water gehaald.

Voor één avond een echte ster

Leuk initiatief, maar waar waren alle local heroes?

De deelnemers voelen zich helemaal thuis op het podium.

door Marieke van Veen

WEESP - Het is zaterdagavond wel even slikken voor de organisatie. Een minuut voor aanvang van de Local Heroes-avond is er in de City nog geen toeschouwer of deelnemer te bekennen. De band bestelt nog maar een spaatje. Net als de gevreesde zin 'afgelasten dan maar?' hardop wordt uitgesproken, stappen er een paar mensen binnen.

De band neemt zelf het voortouw en speelt enkele nummers. Presentator Bas legt uit wat de bedoeling is. Op de tafeltjes liggen lijsten met bekende nummers waaruit de deelnemers mogen kiezen. Zij kunnen doorgeven welk nummer ze willen zingen en worden op een gegeven moment het podium op geroepen. De songtekst wordt klaargezet op een standaard. Karaoke dus eigenlijk, maar dan met een liveband.

Lindsay uit Weesp rockt met Proud Mary. Foto's: Marieke van Veen

De paar mensen die er zijn, komen eigenlijk om te kijken. Zij zijn benieuwd naar het lokale talent dat deze avond de kans grijpt om als een echte ster te 'shinen'. Maar het lokale talent laat het een beetje afweten vanavond. Dan komen er een paar dames binnen. Uit de hartelijke begroeting met de band valt op te maken dat het hier gaat om 'vaste klanten', die op hun uitgaansavond liever zelf op een podium staan dan ervoor. Zonder enige koudwatervrees geven ze om en om een nummer door en pakken de microfoon. Nu de eerste schapen over de dam zijn, durven anderen zich ook aan te melden. Ondertussen druppelen er meer mensen binnen. Echt druk gaat het niet worden, maar er zijn deelnemers, er is publiek en de band laat zich niet kennen.

'Love is a Battlefield', 'You've got a Friend', 'Dancing Queen', 'Valerie', 'With A Little Help From My Friends'... de ene na de andere hit wordt ten gehore gebracht. De deelnemers worden steeds losser en staan te swingen op het podium. Lindsay redt de eer van Weesp en laat als een echte local hero de zaal uit zijn dak gaan met haar vertolking van 'Proud Mary'. Haar fans kijken trots toe en filmen haar optreden. In de pauze genieten de bandleden van een Weesper Wispe: "Zo, lekker biertje hoor!" Presentator Bas rookt buiten een sigaret. "Normaal hebben we tien tot vijftien keer zo veel publiek. Misschien dachten de Weespers dat het om een gewone karaoke-avond ging en hebben ze daar niet zo veel mee? Jammer, want ik heb begrepen dat er veel talent is in Weesp. Als je het vak in wil, is zo'n avond als deze bij uitstek geschikt om podiumervaring op te doen, met een professionele liveband nog wel. Bij De Vorstin in Hilversum hebben we wel eens een meisje op het podium gehad dat later hoge ogen gooide bij de tv-talentenjacht Idols. Maar ook voor mensen die het gewoon leuk vinden om samen muziek te maken zijn dit leuke avonden."

Dat de opkomst teleurstellend laag was, betekent overigens niet dat de avond mislukt is. Integendeel: wie wel in het theater aanwezig was, had een topavond. Bij zowel de gelegenheidszangers als de band spatte het plezier er vanaf. En doordat er niet zo veel deelnemers waren, kwam iedereen die wél wilde zingen lekker vaak aan bod. Misschien moet dit evenement gewoon nog voet aan de grond krijgen in Weesp?

De Weesper industrie naar de bedrijventerreinen

WeesperNieuws toont tot einde van het jaar pareltjes uit gemeentearchief

Achter 't Vosje rond 1960: erg veranderd. Foto: RHC Vecht en Venen

door Christian Pfeiffer

WEESP - Het is bijna onherkenbaar veranderd: Achter 't Vosje. De foto is ergens begin jaren 60 vanaf de Hoogstraat genomen. Nu staat er het politiebureau en is er een parkeerplaats.

Bijna 4500 foto's over Weesp: de beeldbank over Weesp van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen staat online. Het WeesperNieuws pikt er tot het einde van het jaar wekelijks een pareltje uit.

In deze krant aandacht voor de jarige Industrievereniging Weesp (IVW). Tegenwoordig zitten de fabrieken vooral op de bedrijventerreinen rondom Weesp, maar daarvoor zaten ze grotendeels nog gewoon in het centrum. Zoals hier rechts de fabriek van Trifax (bakkerijgrondstoffen) aan de Hoogstraat. En het oude schoolgebouw. Allemaal verdwenen. Nu is rechts het politiebureau en links een parkeerplaats. Op de plaats van de foto nu een wandelboulevard langs de Vecht. In 1948 brandt het pand uit. De Magneet-fabriek aan de Achtergracht wordt opnieuw door brand gedeeltelijk verwoest. Van den Berg koopt uiteindelijk de Villa Casparus in Weesp, de oude woning van een van de directeuren van Van Houten's chocoladefabriek. Na een verbouwing ontstaat een zeer modern ingerichte fabriek.

De beeldbank van het RHC is te vinden via rhcvechtenvenen.nl.

'Erg trots op het resultaat'

We Have speelt eerste duel op net opgeleverd veld

We Have verloor het eerste duel nog wel: Baarn was te sterk. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

WEESP - Er moet nog wel het een en ander afgemaakt worden, maar alles staat zo goed als klaar: We Have heeft een ander complex. De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan het clubgebouw en veld van de Weesper handbalclub aan de 's-Gravelandseweg. "We hebben een complex waar we de komende jaren mee voort kunnen", zegt We Have-bestuurder Edwin Hoving.

Vanaf afgelopen voorjaar werd er gewerkt aan het complex van de Weesper handbalclub. "De bouwvakkers hebben fors doorgewerkt. Afgelopen voorjaar begonnen we, nu hebben we het meeste al af. Qua bouwwerkzaamheden hebben we echt alles achter de rug. Nu moeten er nog wat laatste zaken geregeld worden. We moeten het gebouw nog aankleden met meubels etcetera, om maar wat te noemen. Daarnaast moet het pand nog worden aangesloten op het gas- en stroomnetwerk. Dat gaat snel gebeuren. Als alles volgens plan verloopt wordt alles volgende week opgeleverd."

De bouwwerkzaamheden kregen de afgelopen weken steeds meer vorm. Foto: We Have

'We hebben een complex waar we de komende jaren mee voort kunnen'

Bouwwerkzaamheden
Aan de 's-Gravelandseweg verrees de afgelopen maanden een modern sportcomplex met een goed veld voor de handbalclub. Dat moest ook wel gebeuren, des te meer omdat het oude complex van de club een paar meter verderop de laatste jaren erg vervallen was. "We hebben nu een goed complex met alles erop en eraan. De laatste weken zag je het complex steeds verder van de grond komen. We zijn erg trots op het resultaat. Datzelfde geldt voor onze leden. Veel leden kwamen de afgelopen weken langs om de bouw te volgen, veel hebben er ook geholpen. Anderen hebben vooral de foto's bekeken. Er wordt van alle kanten heel erg leuk gereageerd."

Proces
Door een enorme rompslomp heeft het jaren geduurd voordat We Have daadwerkelijk kon gaan bouwen. Nu het clubgebouw er staat houdt We Have een tevreden gevoel over aan het proces. "Vooral het afgelopen jaar kreeg alles heel snel vorm. We hebben een complex waar we goed mee voor de dag kunnen komen. Maar we hebben nog wel een doel: over een paar jaar hopen we naar de Bloemendalerpolder te kunnen gaan, waar we een echt handbalcomplex willen bouwen. Maar dat duurt nog wel even. Dit is een goede tussenstop."

Eerste duel
Hoewel er dus nog wel gewerkt wordt, werd afgelopen weekend al het eerste duel op het pas aangelegde veld gespeeld. De handbalsters van de club hadden de eer om het veld voor het eerst te proberen. De Weespers verloren wel: Baarn was na een spannend duel net te sterk en won van de Weespers. Het echte feestje voor We Have staat gepland voor komend voorjaar. Het clubgebouw wordt halverwege maart officieel geopend.

FC Weesp verspeelt voorsprong

WEESP - Weer heeft FC Weesp een voorsprong verspeeld. De Weespers konden na een goede voorsprong geen potten breken tegen koploper FC Abcoude en verloren met 2-1.

FC Weesp startte goed en kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Jesse van Huisstede. Daarna vergaten de Weespers door te drukken. Er kwamen wel wat kansjes, maar een grotere voorsprong bleef achterwege. Doordat FC Weesp vergat de voorsprong te vergroten kreeg FC Abcoude kansen om terug te komen. Vooral na rust was de koploper een stuk sterker dan FC Weesp. FC Abcoude zette aan en kon al snel een tegentreffer maken. Even later volgde na een fout van FC Weesp ook de tweede goal van FC Abcoude.

Zaterdagelftal kent problemen
Met meer problemen dan vooraf gedacht heeft de zaterdag van FC Weesp afgelopen weekend gewonnen van het veel lager geklasseerde 't Gooi. De Weespers wonnen met 3-1.

Vooral voor rust was FC Weesp veel beter dan de tegenstander, maar het duurde lang voordat FC Weesp kon scoren. Er kwam wel een doelpunt, van de voet van Kobus den Uyl. Daarna duurde het lang voordat FC Weesp weer kon scoren. Na rust maakte Lesley Las van Bennekom de tweede goal, maar daarna zakte FC Weesp ver terug. De tegenstander kwam echter tekort om iets terug te doen. Sasja Fransen kon de derde Weesper goal maken.

Forse klap MHCW

WEESP - Vooral doordat de ploeg vergat om voor rust echt door te drukken heeft MHCW afgelopen weekend een zware nederlaag geleden tegen Alliance. De Weesper hockeyers werden met 8-4 van de mat geveegd.

MHCW leek voor rust de betere ploeg en kon veel druk zetten. Doelpunten bleven echter achterwege. Geheel onverwacht kon de tegenstander wel twee keer scoren. Na rust leek MHCW heel even terug te komen, maar de tegenstander sloeg weer een paar keer hard toe. Daarmee was het duel snel gespeeld.

Late goal nekt hockeysters
Een afgekeurde goal en een late tegentreffer hebben de hockeysters van MHCW afgelopen weekend de kop gekost tegen HC Naarden. De Weesper hockeysters verloren op het laatste moment met 2-1.

Doordat MHCW slecht startte kon de tegenstander al snel op voorsprong komen. Eenmaal wakkergeschud speelde de ploeg veel beter en kwam er nog voor rust een tegentreffer. Na de rust bleef MHCW goed doorgaan en leek de ploeg ook op voorsprong te komen. De goal werd echter afgekeurd. Daarna kreeg MHCW het deksel op de neus.

Nederlaag Argus

WEESP - Weer een nederlaag voor Argus. De Weesper korfballers konden tegen Eemvogels geen potten breken en verloren met 7-17.

Vooral voor rust speelde Argus ondermaats. De Weesper toonden amper vechtlust en de tegenstander kon zonder problemen tot kansen komen. Na de eerste helft stond het al 3-10. Na rust werd het spel van de Weespers amper beter. Het ontbrak vooral aan goed samenspel en goede kansen.

Waterpoloërs sterk

WEESP - Sterk spel, maar slechts een punt voor de waterpoloërs van Triton. De Weespers kwamen na een spannend duel tot 5-5 tegen De Otters.

Het duel met de Bussumse tegenstander was elke seconde spannend. De Bussumers kwamen al snel op voorsprong, maar de Weesper waterpoloërs konden meteen wat terugdoen. Datzelfde gold even later toen de tegenstander weer op voorsprong kwam. De Weespers konden veel kansen van de tegenstander wegwerken en kwamen knap terug tot 5-5. Daarna golfde het spel op en neer, maar verdere goals bleven achterwege.

Selena en Eefje pakken goud op Dutch Open

Weer goud voor badmintonster Selena Piek.

WEESP - Weer goud voor badmintonster Selena Piek. De Weespse pakte afgelopen weekend, samen met partner Eefje Muskens, goud op het Dutch Open.

Het als eerste geplaatste Nederlandse tweetal moest knokken voor het goud. De tegenstanders zorgden voor problemen. Selena en haar partner kwamen met gemak op voorsprong, maar zagen de tegenstanders daarna sterk terugkomen. Na een tegenvallende tweede set kwam het Nederlandse tweetal wel knap terug en werden er twee sets gewonnen, waardoor het goud zeker was.

Goede zaken

Met weer een gouden plak gaat het goed met Selena en haar partner. Enkele weken geleden was er ook al goud op het Belgium Open. Het tweetal staat momenteel elfde op de wereldranglijst.

Volvo V60 'honderd procent zakenauto'

De Volvo V60 is door kenners uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar.

De Volvo's V60 zijn uitgeroepen tot 'Zakenauto van het Jaar 2015'.

De eretitel werd toegekend onder voorzitterschap van het vakblad Automobiel management. De jury, bestaade uit directieleden van grote leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders, vakjournalisten en een onafhankelijke leaseconsulent, noemt de Volvo een "honderd procent zakenauto". Dat de V60 zo populair is in het zakensegment is volgens Volvo-directeur Richard Snijders niet alleen te danken aan de gunstige CO2-cijfers. "We zijn nu eenmaal een Estate-merk en dominerend in het segment van stationwagons. De V70 heeft 50 procent van zijn segment in handen en de V60 zelfs 60 procent. Het is simpelweg onze corebusiness, daarom zullen we continu met ontwikkelingen blijven komen bij onze V-range." Ongeveer de helft van de V60-verkopen komt daarbij voor rekening van de hybride-uitvoering.

Uiteraard is de V60 zeer veilig. De Plug-in Hybrid behaalde de hoogste Euro NCAP-score aller tijden voor een elektrische auto. De vijf sterren die de Volvo kreeg in de test van 2012 bewijzen dat de V60 Plug-in Hybrid hetzelfde hoge veiligheidsniveau biedt als de reguliere V60.

Scherp in design en prijs

Nieuwe Skoda Fabia

Compacte auto en toch veel binnenruimte.

De nieuwe Fabia Hatchback staat medio januari 2015 in de Nederlandse Skoda showrooms en is te koop vanaf € 12.990,-. De Combi heeft een meerprijs van € 900,- en verschijnt een maand later op Nederlandse bodem. Skoda viert de komst van de nieuwe Fabia met de extracomplete First Edition-uitvoering, die leverbaar is zolang de voorraad strekt.

De compleet nieuwe derde generatie van de Fabia is lager en breder dan voorheen, waardoor hij 'dikker' op zijn wielen staat. Het design valt op door de scherpe vouwen, heldere lijnvoering en kristalachtige kenmerken. Het resultaat is een auto met een eigen en zelfverzekerde uitstraling. Naast een riante binnenruimte voor alle inzittenden beschikt hij met 330 liter (hatchback) en 530 liter (combi) over de grootste bagageruimte in zijn klasse. Voor een hoog niveau van comfort en veiligheid is de auto uitgerust of leverbaar met snufjes die bekend zijn uit duurdere segmenten.

Dankzij de nieuwe motoren, een verlaagd gewicht en een verbeterde aerodynamica, is de nieuwe Skoda Fabia tot wel 17 procent zuiniger. Bij de benzinemotoren start het gamma met de 1.0 Greentech met 44kW/60 pk. Een stapje hoger vinden we de 1.0 Greentech met 55kW/ 75 pk, die als Active begint bij € 13.690,- voor de hatchback en bij € 14.590,- voor de combi. De Ambition-uitvoeringen hebben altijd een meerprijs van € 1.650,- en voor nog eens € 1.200,- extra staat de Fabia als Style voor de deur.

Lichte plus

BOVAG en RAI Vereniging verwachten op basis van uitgebreid onderzoek dat er volgend jaar 400.000 personenauto's zullen worden geregistreerd. Bij lichte bestelwagens zal de teller in 2015 uitkomen op 53.000 stuks. In beide gevallen is sprake van een lichte plus ten opzichte van 2014.

De markt lijkt zich iets te herstellen in 2015, maar de branche heeft nog steeds te maken met bijzonder uitdagende marktomstandigheden, zeggen BOVAG en RAI. Voor het laatste kwartaal van 2014 geldt dat het aanschaffen van een kleine auto nog relatief gunstig zal uitpakken, omdat met name dat type auto's behoorlijk duurder wordt door hogere BPM-tarieven die vanaf 1 januari 2015 gaan gelden.

De aaibare Corsa van Karl Lagerfeld

Het recept 'supermodel op auto' begon te vervelen, dus koos modeontwerper en fotograaf Karl Lagerfeld voor zijn kat Choupette voor de belangrijkste bijrol in de fotoshoot voor de Opel Corsa-kalender voor 2015. "Karl Lagerfeld heeft het concept op een frisse manier benaderd", aldus Tina Müller van Opel. De vijfde generatie van de Corsa is onlangs geïntroduceerd. In de afgelopen 32 jaar is de Corsa met talloze supermodellen gefotografeerd. Müller: "Er was maar één manier om dat op een bijzondere manier te overtreffen: met Choupette. We benadrukken daarmee nog eens de waarden van ons merk: innovatieve auto's, baanbrekend design en een aaibare aanpak."

Meer stroomlijn, minder knopjes

Ford heeft de C-MAX en Grand C-MAX vernieuwd. De C-MAX is een stuk gestroomlijnder gemaakt. In het interieur zijn minder knoppen en schakelaars aanwezig. Ook de opbergmogelijkheden zijn verbeterd. Ook grote broer S-Max is in het nieuw gestoken. Dit wordt het eerste model in Europa met Ford Adaptive Steering. Het resultaat is puur rijplezier op bochtige wegen. Volgend jaar op de markt.

KAARTVERKOOP GESTART. Concert Firma Vocaal 1 en 2 nov. www.firmavocaal.nl

Hobbyfestival 19 oktober Almere-Sporthal Haven Parkwerf 138, 1354 EB Almere-Haven, entree € 4,- kortingsbon: met deze adv € 1,- korting op de reg. entree+gratis magazine. Zo 11-17 uur, 030-7370855 info@heins-hobbys.nl/
www.hobbyfestival.nl

Te huur: bootligplaats aan afgesloten centrale steiger Aquamarin te Weesp; 9 bij 3 m., elektra en water, 125 euro p/m, 06-10913855

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf € 350 excl. BTW.
COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620 www.complicity.nl

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, fiets, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

Te huur: Chalet aan het water te Nederhorst den Berg (ca. 27 m2) € 500,- excl. G/E. 06-29024159

Haardhout: ca. 1 kuub € 77,50 (Goed droog). Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff. Tel.: 0294-412978. Wij bezorgen ook aan huis.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

24 / 24

Nieuw

Zuidereinde 254 F te 's-Graveland

Huurprijs € 595,= incl.

Op de eerste verdieping gelegen studio van ca. 30 m² voorzien van open keuken en badkamer met douche, toilet en vaste wastafel. De huurprijs is inclusief gas, water en elektra.

Nieuw

Lakenkopersweg 132 te Weesp

Huurprijs € 895,= excl.

In de kindvriendelijke woonwijk "Aetsveld" op de eerste verdieping gelegen royaal driekamer appartement met zeer ruime, zonnige tuin van ca. 30 m² welke te bereiken is vanaf het balkon.

Nieuw

Korendragershof 113 te Weesp

Huurprijs € 895,= excl.

Zeer verzorgd driekamer appartement van ca. 60 m², gelegen op de eerste verdieping, voorzien van een ruime zonnige tuin van ca. 30 m² en een berging op de begane grond.

Nieuw

Jan Prinsstraat 87 te Weesp

Vraagprijs € 119.500,= k.k.

Op de vierde en tevens bovenste woonlaag gelegen tweekamer (v/h driekamer) appartement van ca. 56 m² voorzien van dubbele beglazing, blokverwarming, balkon en berging in de onderbouw.

Nieuw

Dirk Marcussteeg 6 te Weesp

Vraagprijs € 259.000,= k.k.

Midden in het centrum gelegen vierkamer maisonnette, met een woonoppervlak van ca. 105 m², voorzien van een fraai besloten terras van ca. 10 m² en berging op de begane grond.

Nieuw

Galjoenstraat 1 te Almere

Vraagprijs € 310.000,= k.k.

Uitgebouwde en geheel gemoderniseerde helft van dubbel woonhuis, met een woonoppervlak van ca. 160 m², voorzien van zonnige achtertuin met vrijstaande stenen garage.

Nieuw

C.J. van Houtenlaan 28 te Weesp

Vraagprijs € 395.000,= k.k.

30er jaren hoekvilla voorzien van een vrijstaande stenen garage/berging van ca. 22 m² en een zonnige achtertuin op het westen. Deze woning dient volledig te worden gemoderniseerd.

Koop

Wilhelminastraat 15 te Weesp

Vraagprijs € 209.000,= k.k.

In 2010 geheel gerenoveerde karakteristieke stadswoning voorzien van een dakterras en een besloten achtertuin met een berging en een achterom, beiden gelegen op het zuidoosten.

Koop

Aetsveldselaan 21 te Weesp

Vraagprijs € 259.000,= k.k.

Op de begane grond gelegen ruim driekamer appartement, met een woonoppervlak van ca. 110 m², voorzien van tuin en berging. Onlangs geheel voorzien van glad stucwerk en fraaie laminaatvloer.

Verlaagd in prijs

Reigersweide 69 te Weesp

Vraagprijs € 199.500,= k.k.

Ruime eengezinswoning van ca. 115 m² voorzien van parkeergelegenheid aan de voorzijde op eigen terrein en een ruime zonnige tuin met een vrijstaande berging en een achterom.

Verkocht onder voorbehoud

Heemraadweg 113 te Weesp

Vraagprijs € 155.000,= k.k.

Op de eerste verdieping gelegen ruim en geheel gemoderniseerd vijfkamer appartement van 112 m² voorzien van dubbele beglazing, 10 meter breed balkon, lift en berging in de onderbouw.

Verkocht onder voorbehoud

Sinnigvelderstraat 547 te Weesp

Vraagprijs € 167.500,= k.k.

Op de vierde woonlaag gelegen driekamer appartement voorzien van moderne keuken met alle apparatuur, fraaie badkamer met inloopdouche, dubbele beglazing en fraaie laminaatvloer.

Verkocht onder voorbehoud

Sportparklaan 15 te Weesp

Vraagprijs € 187.500,= k.k.

Op 1 minuut lopen van het station gelegen eengezinswoning voorzien van moderne keuken, voortuin en zonnige achtertuin op het zuidwesten met vrijstaande stenen berging en achterom.

Verkocht onder voorbehoud

Chirurgijnsweg 7 te Weesp

Vraagprijs € 279.500,= k.k.

Op de begane grond uitgebouwde en geheel gemoderniseerde middenwoning voorzien van achtertuin op het zuiden met vrijstaande berging en achterom, gelegen op 135 m² eigen grond.

Verkocht onder voorbehoud

Casparushof 24 te Weesp

Vraagprijs € 289.000,= k.k.

Op de tweede woonlaag gelegen zonnig en ruim bemeten driekamer appartement van ca. 104 m² met eigen parkeerplaats in de parkeergarage, berging en terras van ca. 14 m² op het zuiden.

Verkocht onder voorbehoud

M. Dotingalaan 125 te Weesp

Vraagprijs € 519.000,= k.k.

Half vrijstaand woonhuis met veel privacy en voorzien van aangebouwde garage van ca. 22 m² met elektrisch bedienbare garagedeur, fraai aangelegde voortuin en zonnige achtertuin (z-w).