MuiderNieuws

30 juli 2014

MuiderNieuws 30 juli 2014


De Nuonweg is dan toch dicht

Foto: Christian Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Twee barrières, een van staal en even verderop zeecontainers. De Nuonweg is dan toch echt in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten. Winkelcentrum Maxis probeerde het donderdag overdag nog bij de rechter te voorkomen.

De voorzieningenrechter wees donderdag het verzoek voor een voorlopige voorziening van de Maxis af. En daarmee blijft het verkeersbesluit om de Fortdiemerdamweg open te stellen overeind. Het was het laatste redmiddel van het Muider winkelcentrum om de afsluiting te voorkomen. De Maxis en de gemeente Muiden hebben zich altijd fel verzet tegen de afsluiting van de Overdiemerweg, beter bekend als de Nuonweg.

Diemen is blij en ziet besluit rechter als steun aan goed beleid

Diemen is blij
De gemeente Diemen zag aan de andere kant graag dat de weg werd afgesloten. Zij zijn ook de eigenaar. "Wij zijn tevreden over de uitspraak. Die is in lijn met de verwachting dat het om een zorgvuldig besluit ging. Het betekent dat de Fortdiemerdamweg als gepland is opengegaan en dat de tijdelijke route via de Overdiemerweg op het Nuonterrein zoals afgesproken weer afgesloten wordt. Het verkeersbesluit is te beschouwen als het sluitstuk van een langjarig proces, waarbij de gemeente Diemen in samenspel met onder meer de gemeente Amsterdam voor IJburg een goede tweede verkeersontsluiting heeft gerealiseerd. Ook Stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en Nuon hechten aan de afronding van dat proces volgens de afspraken die zijn gemaakt", aldus een woordvoerder van de gemeente Diemen.

Kleine kans
De deur voor Muiden blijft nog een klein beetje op een kier staan. "Diemen blijft bereid om te praten over de mogelijkheden van een toekomstige openstelling van het gedeelte van de Overdiemerweg op het Nuonterrein. Wat Diemen betreft is aanpassing van de huidige inrichting alleen verantwoord op basis van een nieuw inrichtings- en bestemmingsplan, zoals voor het huidige ontwerp van de oostelijke verkeersontsluiting van IJburg. De gemeente Diemen hecht aan zorgvuldigheid. Voor een zinvol gesprek over aanpassing van de bestaande afspraken moeten er onderzoeken worden gedaan en moeten er rapporten en adviezen van andere overheden liggen zodat de verkeerskundige, juridische en financiële consequenties goed in beeld zijn. In de brief die we al in februari aan de gemeente Amsterdam stuurden, staat dat wat ons betreft helder geformuleerd."

De Nuonweg is al jarenlang onderdeel van een felle strijd. Eerst was de weg dicht. Toen werd de weg tijdelijk opengesteld om IJburgers de kans te geven de wijk te verlaten richting Muiden. Onder meer de Maxis profiteerde daar enorm van. Omdat IJburg niet echt een winkelcentrum heeft, gebruikten IJburgers de weg om in Muiden boodschappen te doen. Ook scholieren uit Muiden die naar school in IJburg fietsen gebruikten de weg veel. Toen bekend werd dat de weg weer dicht moest, leverde dat een storm van protest op. Tevergeefs lijkt nu.

De hoop is nu gevestigd op de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad sprak zich onlangs nog uit voor het openhouden van de weg. De vraag is wat de hoofdstad gaat doen nu de weg is afgesloten.

'Gemeente moet prettige gemeente worden'

MUIDEN - De nieuwe gemeente Muiden, Naarden en Bussum moet vooral een goede gemeente worden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren.

Dit en nog vele andere open deuren worden ingetrapt in het nieuwe visiedocument voor de fusiegemeente. Ook moet het een goede en leuke gemeente worden. 'Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied', wordt er als voornaamste wens genoemd. Ook moet de gemeente duurzaam worden. 'Een gemeente waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum.'

De toekomstwensen voor de gemeente werden onlangs vastgesteld en staan in een visie die de leidraad moet zijn voor de beslissingen die de komende tijd genomen worden.

Achter de schermen worden ondertussen hard nagedacht over de naam van de nieuwe gemeente. Vorige week werd bekend dat er 750 voorstellen zijn gedaan voor de gemeentenaam. Dat gebeurt in het grootste geheim. Per plaats zijn een aantal mensen geselecteerd die advies geven. Over de naam van de nieuwe gemeente wordt in oktober meer duidelijkheid verwacht.

De nieuwe gemeente Muiden, Naarden en Bussum moet op 1 januari 2016 een feit zijn.

1901

Muiden wordt officieel toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam

Weerbericht

Zonnige perioden, in het weekeinde kans op buien
Het blokkerende hogedrukgebied boven Scandinavië heeft plaatsgemaakt voor een uitloper van een Atlantisch hogedrukgebied. Dat beïnvloedt het weer tijdelijk gunstig. De wind is echter aanlandig geworden. Het is nu geen blokkerende situatie meer waardoor fronten van een oceaandepressie dichterbij kunnen komen. Vanaf het weekeinde wordt het wisselvalliger.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag worden zonnige perioden verwacht. Er ontstaan enkele stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 22 à 23 graden. Ook vrijdag schijnt naar verwachting de zon geregeld. Het blijft droog. De wind krimpt naar zuid. Het wordt 23 à 24 graden. Dat is gelijk aan het langjariggemiddelde voor begin augustus.

Het weekeinde
Zaterdag neemt de wisselvalligheid toe. Mogelijk schijnt eerst de zon nog geregeld, maar er komt geleidelijk meer bewolking opzetten. Er kunnen vervolgens enkele pittige buien vallen. Het wordt circa 25 graden. Voor zondag wordt afwisselend zonneschijn en bewolking verwacht. Er is kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 23 graden.

Weetje
Maandag viel er 50 tot 80 mm regen in onze regio. Dat zijn enorme neerslaghoeveelheden voor een etmaal. Het werd veroorzaakt door een golvend koufront dat zich van de Britse eilanden naar Frankrijk verplaatste. Daardoor kromp de wind op grote hoogte naar het zuidoosten. Terwijl de bovenlucht zeer warm werd, stroomde aan de grond juist koele lucht binnen.

Van de lezers

Foto: Christian Pfeiffer

Vivium Zorggroep
Met verbazing lazen wij het artikel 'Aandacht voor ouderen met warmte' van vorige week in het WeesperNieuws van Vivium Zorggroep en dan met name de zin: 'Daarnaast worden zalen gekoeld'. Ja, zeker in Hogeweyk, een nieuw en modern gebouw. Wij komen dagelijks bij onze vader in Oversingel en merken de gevolgen van alle bezuinigingen. Verder is het gebouw oud en daardoor moeilijk te koelen, dat begrijpen wij ook, maar dan moet er niet beweerd worden, dat de 'zalen gekoeld' worden, want het restaurant is niet om uit te houden. Deuren openzetten helpt ook niet, want er komt alleen maar hitte binnen. Daardoor moet vader soms de koffieronde 's morgens overslaan. Wij halen tijdens de meest warme dagen zelf het eten 's avonds op, omdat vader te benauwd wordt door de hitte in het restaurant. Dan lezen wij in het WeesperNieuws van de week ervoor dat er 'amper gebruik van Coöperatief Fonds' wordt gemaakt. Wij weten ook dat vorig jaar de tuin met een donatie van de Rabobank geheel vernieuwd is, maar zou men dan geen beroep kunnen doen op dit fonds om iets aan de leefbaarheid 's zomers in het restaurant en ook de vierde verdieping te doen? Dit zou toch hoge prioriteit moeten hebben.
Met Hogeweyk maakt men goede sier, terecht, maar Oversingel lijkt af en toe wel een ondergeschoven kindje.

Bep Heitman, Hennie Lancker, Joke Winters

Muiden aan de slag met toekomst Vesting

Nieuwe gebruikers oude vestingwerken gezocht

Remise G: de gemeente wil dat deze vestingwerken weer een gebruiksfunctie krijgen. Foto: Christian Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - De gemeente Muiden is een uniek stadje met unieke vestingwerken die grotendeels nog intact zijn. De gemeente is bezig met een toekomstplan voor de Vesting.

Wie door het centrum van Muiden loopt ziet bijna overal sporen van het grote militaire verleden van het stadje. Met zijn strategische ligging aan de Vecht en het IJsselmeer heeft Muiden eeuwenlang een militaire rol gehad, te beginnen bij het Muiderslot en eindigend na de Tweede Wereldoorlog toen de laatste vestingwerken door het Rijk aan de gemeente werden overgedragen. Nu het landschap rondom Muiden sterk aan het veranderen is en er veel nieuwbouw in de planning staat, is de gemeente bezig om de toekomst van de Vesting te bepalen. Een behoorlijke klus.

'Muiden heeft, zeker in potentie, alles wat een toerist kan wensen'

In de lente van dit jaar nam de gemeenteraad het plan 'Verder met de Vesting Muiden' aan. Een document waarin per vestingwerk wordt gekeken wat de toekomstmogelijkheden zijn. Ook staan er voorstellen in om de openbare ruimte binnen de Vesting een gelijkwaardig aangezicht te geven: dezelfde bankjes, dezelfde straatstenen. Daaraan gekoppeld zijn plannen om de Vesting economisch beter te benutten. Een totaalplan.

In het achterhoofd speelt de aanstaande fusie met Naarden en Bussum ook een belangrijke rol. Het visiedocument leest weg als een handleiding voor het centrum van Muiden.

Toch staat er ook wel meer in dan dat. 'De vestingwerken van onze stad worden tot nu toe vooral gezien als een historisch decor bij een bezoek aan het Muiderslot of Pampus. Dat is jammer en onverstandig. De Vesting Muiden heeft veel meer te bieden: vestingwerken, andere bijzondere gebouwen, leuke horeca, een mooie haven en een prachtige omgeving.' Kansen die nog onvoldoende worden benut. 'Muiden heeft, zeker in potentie, alles wat een toerist kan wensen: een historische vestingstad, gelegen aan het water met unieke gebouwen waar veel te beleven is. Lopend door Muiden zijn sporen uit de afgelopen eeuwen zichtbaar.'

Neem nou remise G: een bedolven gebouw aan het Ton Kootsingel. Dichtgemetseld langs het wandelpad over de schansen. De gemeente ziet daar ruimte om een nieuwe gebruiker voor de remise te vinden. Nu nog een stil onderdeel in het landschap, straks onderdeel van 'De Vesting Muiden'. Hetzelfde geldt onder meer voor de remises E en F.

"Muiden staat aan de vooravond van grote veranderingen", zo legt verantwoordelijk ambtenaar Christaan van Zanten uit. "Het is voor het eerst dat we zo naar de gebouwen en de Vesting in het algemeen kijken. Nadat de gemeenteraad in de lente groen licht heeft gegeven, zijn wij druk met het in kaart brengen met vooral de oostelijke en zuidelijke kant van Muiden."

Een soortgelijk plan verdween vorige maand in Weesp in de prullenbak. Toen de buurgemeente begon aan een rigoureus plan voor de Vesting begonnen Weespers te morren. Zij vonden de Weesper schansen mooi zoals ze zijn: er hoefde niets aan veranderd te worden. In Muiden worden die fouten meegenomen. "We hebben goed gekeken naar Weesp en pakken het hier iets anders aan."

PvdA: 'Rijk trekt handen af van KNSF'

MUIDEN - Minister Schultz van Haegen mag dan geen bezwaren tegen het bouwplan De Krijgsman op het KNSF-terrein hebben, volgens de Muider PvdA betekent dit dat het Rijk Muiden laat vallen.

Dat is de conclusie van de Muider PvdA-fractievoorzitter Jan Hylkema als hij de beantwoording van de Kamervragen van de PvdA over het project doorleest. De minister gaf vorige week antwoord op die vragen. In het kort komt het erop neer dat de minister geen grote bezwaren tegen het project heeft. "De minister verwijst steeds door naar de gemeente Muiden, en daarmee trekt het Rijk dus de handen af van het bouwplan", zo zegt Hylkema.

Een kwalijke zaak, zo vindt hij. Het Rijk en de provincie Noord-Holland stonden jaren geleden aan de basis van het bouwplan nadat zij graag zagen dat de kruitfabriek sloot na de vuurwerkramp in Enschede. "Nu moeten ze ook verantwoordelijkheid tonen", aldus Hylkema. Hij verwijst daarmee naar het plan om de OZB volgend jaar fors te verhogen in Muiden. De gemeente stelt steeds dat dit slechts voor een jaar is, maar vanuit het Rijk zijn er geen signalen dat dit waargemaakt kan worden.

Goed toeven in de zon aan het strand in Muiderberg

Zondag: drukte bij de Zeemeeuw. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDERBERG - Topdrukte door het mooie weer op het strandje in Muiderberg. Ook afgelopen weekend was het weer druk.

Rondom De Zeemeeuw zat het vol met badgasten. Ook het terras zat vol met bezoekers die een verkoelend drankje gingen drinken. Kinderen speelden volop in de speeltuin naast het paviljoen en ijsjes werden aan de lopende band verkocht. Het water is door het mooie weer warm. De bomen langs de zijkant gaven schaduw voor diegenen die niet in de zon wilden.

Op het IJmeer zelf zag het wit door de vele zeilen van de zeilboten die buitengaats waren.

Navigatie weg

MUIDEN - Uit een geparkeerde auto op het P+R-terrein aan de Maxisweg is in de nacht van zaterdag op zondag een navigatiesysteem gestolen.

De grijze Audi A3 werd opengebroken. De rechtervoorruit werd ingeslagen. De politie hoopt dat mensen iets gezien hebben en zich melden.

Fiets weg

MUIDEN - Een zonnende badgast is donderdagmiddag bestolen van een fiets.

De fiets, een zwarte BPS Metropolis, werd tussen half zes en kwart voor zes in de avond meegenomen bij het strandje aan de Dijkweg.

Foutje

MUIDEN - In de laatste uitgave van het huis-aan-huis informatieblad van de VOMM (vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg) is een fout geslopen, zo meldt de VOMM zelf.

Het genoemde bankrekeningnummer is onjuist. Het juiste is: NL66RABO 0343129965.

Regen zorgt voor overlast

Foto: Christian Pfeiffer

In Weesp zorgde de hevige regenval maandag voor grote problemen. In Muiden viel het mee. In Weesp kreeg vooral bedrijventerrein Noord het zwaar te verduren. Daar stond op sommige plaatsen het water zo hoog dat het verkeer alleen nog maar stapvoets kon rijden. Bij Stout Verlichting liep het water via het riool zo het pand in. De schade was groot. De brandweer van Weesp had het erg druk met de meldingen. In Bussum was de situatie nog erger: de Brinklaan liep daar helemaal vol met water. Brandweerkorpsen uit de hele regio kwamen helpen.

Guus Kroon

Beroep: Onderwijzer
Muider sinds: Geboorte
Leeftijd: 58 jaar

Foto: Christian Pfeiffer

Wat heeft u met geschiedenis?
"Ik gedenk het verleden, beleef het heden en vertrouw de toekomst."

En het Muizenfort?
"Daar kom ik al sinds het in 1973. Eerst als jongere, later als medewerker van het jongerenwerk, voorzitter van de Historische Kring en secretaris van het Muider Muizenfort Museum."

Het Muizenfort is zeker lekker koel in de zomer?
"Ja, tijdens een hittegolf moet je in het Muizenfort zijn, dankzij de dikke muren en een laag zand op het dak."

Hoeveel comités heeft u opgericht?
"Ik heb me de laatste jaren beziggehouden met de Stichting Behoud Vesting Muiden, de HKSM, het Historisch Archief Muiden, actiegroep de Nee-meermin en het Comité '47 ivm de Kruitfabriek."

Wat houdt u verder bezig?
"Ik schrijf en geef mijn eigen maandblad De Sluiz uit, verzamel knipsels over allerlei onderwerpen en maak foto's van alle veranderingen in en om Muiden."

Wat weet bijna niemand over u?
"Dat ik lid ben van MSV'68, afdeling volleybal."

Wat weet bijna niemand over Muiden?
"Dat het al in 777 voor het eerst werd vermeld en niet pas in 953."

Met wie zou u eens een goed gesprek willen?
"Met Rolf Visser, de directeur van de KNSF, om te weten te komen wie hij echt is."

Favoriete plek in Muiden?
"De sluis en omgeving. Daar vlakbij ben ik ook geboren."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"Het KNSF-terrein, de aanleg van het aquaduct en de nieuwe A1, de fusie en alles wat er dagelijks speelt in Muiden en omgeving."

Als u een dagje burgemeester van Muiden was, dan…
"Zou ik weinig kunnen doen, vrees ik. Alle ambtenaren een hand geven en trakteren op iets lekkers bij de thee."

Toren Weesper Laurentiuskerk lijkt dan toch gered

C.T.J. Van Vliet wil kerk kopen en toren behouden

Aangezicht Kom lijkt met deal gered Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Het aangezicht van de Kom in Weesp lijkt gered. Ontwikkelbedrijf C.T.J. Van Vliet wordt waarschijnlijk de nieuwe eigenaar van de lege Laurentiuskerk en wil de karakteristieke toren behouden.

De katholieke parochie van Levend Water maakte zondag bekend dat zij in gesprek zijn met C.T.J. Van Vliet over de verkoop van de kerk. C.T.J. Van Vliet is het bedrijf waarin Weesper Cees van Vliet zijn ondernemingen beheert. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Weesp en er is gesproken met diverse partijen, zoals Stadsherstel, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en aannemers om te informeren naar hun belangstelling voor het complex", zo vertelt Ben Lüken namens de parochie.

De Laurentiuskerk stond sinds april van dit jaar leeg. De katholieke parochie kon door een teruglopend ledenaantal de onderhoudskosten niet meer opbrengen. Het kerkgebouw verzakt sterk door een slechte fundering. Opknappen kost miljoenen. Vier partijen is gevraagd een bod uit te brengen op het totale complex: de tuin, pastorie, toren en kerkgebouw. Vervolgens hebben deze partijen een presentatie gegeven waarin zij uiteenzetten hoe zij de toekomst van de kerk voor zich zien. Een beeld is wel duidelijk: het kerkgebouw lijkt te gaan verdwijnen. C.T.J. Van Vliet waarborgt volgens de parochie de toekomst van de beeldbepalende toren het best. De gesprekken tot verkoop van de kerk worden nu ingezet. In oktober wordt er meer duidelijkheid verwacht.

De gemeente reageert verheugd op het nieuws. Wethouder Peter Eijking: "We staan positief tegenover dit feit om een aantal redenen. Allereerst om het feit dat deze ontwikkelaar de toren wil behouden. Daarnaast kent de ontwikkelaar – Cees van Vliet – Weesp goed en hij heeft binding met de stad."

Indië-herdenking komt terug

WEESP - De Indië-herdenking in de synagoge keert volgende maand terug. De herdenking werd vorig jaar voor het eerst op initiatief van Eric Hage gehouden.

De herdenking wordt vrijdagavond 15 augustus gehouden. De avond begint om 20.00 uur met een moment stilte voor alle slachtoffers, waarna Weesper sociaal antropoloog en schrijver Ron Krancher vertelt over zijn boek 'De Indo-Europeaan: een verdwijnend fenomeen?' waarin hij kort ingaat op de diverse periodes van bezetting in Indonesië en de invloed daarvan op de betrokkenen.

Efa Reinewald uit Amsterdam vertelt daarna haar Timorese familiegeschiedenis. Ze heeft een koffer met herinneringen bij zich. De deuren gaan om 19.30 uur open.

Schroef van boot gestolen

WEESP - Er is bij de politie vorige week aangifte gedaan van een opmerkelijke diefstal, begin juli.

Een eigenaar meldde zich omdat van zijn boot de schroef is gestolen. Van zijn motorkruiser aan het Aquamarin werd tussen zaterdag 5 juli en zaterdag 12 juli de schroef meegenomen.

Hoe de dieven dat hebben gedaan, is onbekend.

Dief wil naar de WC

WEESP - Een Weespse is vorige week maandag bestolen in haar huis aan de Herengracht. Zij liet een vrouw binnen die naar de wc wilde.

De vrouw belde rond 19.00 uur aan en vroeg naar de wc. Ze werd binnengelaten. De vrouw ging naar de wc, maar nam ook de huissleutels mee. Volgens de politie is de dief een Nederlandse vrouw van ongeveer 40 jaar met donker haar. De politie blijft waarschuwen om mensen die met een vaag verhaal aan de deur komen te weigeren en meteen 112 te bellen.

OM wil ramengooier lang vast

WEESP - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, verdwijnt de 44-jarige Weesper die meerdere malen een raam bij Oversingel ingooide, langdurig achter slot en grendel.

Op de rechtszitting, dinsdag, eiste de officier van justitie een ISD-maatregel. Daarmee kunnen draaideurcriminelen voor maximaal twee jaar in de cel verdwijnen. De Weesper was zelf niet op de zitting aanwezig. Volgende week doet de rechtbank uitspraak.

De Weesper, ook wel bekend als 'de ramengooier', gooide steeds de ramen van verzorgingshuis Oversingel in. Ook andere vernielingen in Weesp worden aan hem toegeschreven.

Waarom de man dit steeds doet is niet bekend. Hij weigert elke medewerking aan onderzoeken van psychologen en psychiaters. Wel is bekend dat hij tot drie jaar geleden een vrij normaal leven leidde, maar dat het ergens is misgegaan.

Weg met de waterballon

WEESP - Geen waterballonnen meer bij Don Bosco. De speeltuin verbiedt ze, zo schrijven ze in de nieuwsbrief.

De resten van de ballonnen worden door vogels gegeten, komen in de grasmaaier en kinderen stoppen ze in hun mond.

Goede handel op de Kindervrijmarkt. Foto: Ruth van Kessel

Braderie
Geen Sluis-en-bruggenfeest zonder braderie in de binnenstad! Ook dit jaar vindt u op de groots opgezette braderie (ruim 200 kramen) een keur aan mooie en interessante producten. Een perfecte gelegenheid om te winkelen. De braderie is op vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Tritondemonstratie
Zwem- en poloclub Triton is al meer dan 100 jaar een begrip in Weesp en tijdens het Sluis-en-bruggenfeest kunt u zien wat de club zoal in huis heeft! Op vrijdagmiddag geven de zwemmers en zwemsters van Triton weer een demonstratie van hun vaardigheden op het gebied van waterpolo, diplomazwemmen en wedstrijdzwemmen. Vanaf 16.00 uur in de Kom.

Kindervrijmarkt
Wil je je zakgeld een beetje aanvullen? Zorg dan dat je op zaterdagochtend vroeg uit de veren bent om je spulletjes aan te bieden of je kunsten te vertonen op de Kindervrijmarkt. De markt is op de Hoogstraat, tussen de Sluisbrug en de Vechtbrug en begint om 07.00 uur. Kom vroeg voor de beste keus!

Protestantse Gemeente
Zondag 3 augustus 10.00 uur
Grote Kerk
P.H. van Gilst

Parochie van Levend Water
Zondag 3 augustus 10.00 uur
Nicolaaskerk
Eucharistieviering
G. Rizzo

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 3 augustus 10.00 uur
OAZ-gebouw
A. van der Stoep

woensdag 16 juli tot zaterdag 30 augustus

Gratis toegang NGV

Bij het VVV-kantoor aan de Hoogstraat liggen toegangsbonnen voor het verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De NGV is gevestigd aan de Papelaan 6.

Belangstellenden kunnen hier - samen met vrijwilligers - stamboomonderzoek doen. Normaal wordt er aan niet-leden 5 euro entree gevraagd, maar op vertoon van een bon mogen belangstellenden deze zomer gratis naar binnen.

De openingstijden van de NGV zijn donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

maandag 21 juli tot vrijdag 22 augustus

Zomer bij Vivium

De Hogeweyk en Oversingel vieren de zomer met een programma vol leuke activiteiten. Iedereen is welkom. Tussen maandag 21 juli en vrijdag 22 augustus is er vrijwel iedere dag iets leuks te doen. Denk hierbij aan muziekoptredens, bingo's, creatieve activiteiten en een bbq. Meedoen kan door bij het Uitbureau op beide locaties een strippenkaart te kopen voor 30 euro.

Deze kaart geeft recht op deelname aan 5 activiteiten naar keuze. Het volledige programma is te vinden op www.vivium.nl.

woensdag 30 juli

Mamacafé

Moeders, vaders en hun jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten in De Bibliotheek. Het Mamacafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Van 10.00 tot 11.30 uur. Gratis entree.

donderdag 31 juli

Expositie Lichthuis

In het Lichthuis aan het Waagplein is tot en met eind juli werk te zien van Berber Otten-Kempe. Het gaat om olieverfschilderijen en aquarellen. Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.

vrijdag 1 augustus

Stadswandeling

Ontdek historisch Weesp en maak een wandeling met de Historische Kring Weesp. In de maanden juli en augustus vertrekt er elke vrijdagavond om 19.00 uur vanaf de Grote Kerk in de Nieuwstraat een ervaren stadsgids.

Aanmelden niet nodig. Kosten 3,50 euro per persoon. De wandeling duurt anderhalf uur.

zaterdag 2 augustus

Openstelling Grote Kerk

De Grote Kerk in de Nieuwstraat is tot en met half oktober elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur kan het gebouw worden bezichtigd en is er een verkoop van tweedehands boeken.

dinsdag 5 augustus

Mamacafé

Moeders, vaders en hun jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten in De Bibliotheek. Het Mamacafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Van 10.00 tot 11.30 uur. Gratis entree.

woensdag 6 augustus tot zondag 10 augustus

Circus Barani

Circus Barani komt naar Weesp. Met een knallende show van een uur en drie kwartier. Aan de Aetsveldselaan. Van woensdag 6 t/m zondag 10 augustus. Donderdag is familiedag, met speciale prijzen. Meer info op Barani.nl.

Doorlopend

Expositie Jan Haen

De Weesper priester/kunstenaar Jan Haen exposeert in de voormalige Laurentiuskerk aan de Herengracht. Het betreft een overzichtstentoonstelling van schilderijen, tekeningen, ontwerpen en muurschilderingen. De openingstijden zijn in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

zondag 6 juli tot zondag 17 augustus

Zomeropening Don Bosco

Speeltuin Don Bosco is tijdens de zomervakantie elke middag open van 12.30 -17.00 uur. Alleen 's zaterdags is de speeltuin gesloten.

dinsdag 15 juli tot zondag 31 augustus

Buitenyoga

In de maanden juli en augustus geeft YogaToday buitenyoga. Beginners zijn welkom. Deelnemers dienen mee te nemen een mat of handdoek, drinkwater en een vestje of iets anders warms.

Niet-leden betalen € 10,- per les. Een zomerkaart aanschaffen van € 60,- voor acht lessen kan ook. Kijk voor lestijden en buitenlocaties op www.yogatoday.nl.

donderdag 17 juli tot maandag 18 augustus

LICHT in de Synagoge

Eric Hage exposeert van donderdag 17 juli tot en met maandag 18 augustus in de synagoge aan de Nieuwstraat. Een maand lang speelt de kunstenaar/fotograaf met licht: van LED-jes en videoinstallaties tot vliegenvleugels en miniliefdesbriefjes onder een microscoop. De openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.

donderdag 17 juli tot vrijdag 12 september

Expositie Kruyssen

Erik-Jan Kruyssen exposeert in De Bibliotheek. Erik-Jan Kruyssen (1975) woont nu in Amsterdam. Voorheen in revalidatiecentra in Nijmegen en Arnhem. Hij tekent en schildert al zijn hele leven en is autodidact. Hij heeft een zeer diverse en zeer eigen stijl ontwikkeld. Ttijdens openingsuren in de bibliotheek.

Wandelingen

Foto: André Verheul

Een mooie manier om de rijke geschiedenis van Weesp te leren kennen. De Historische Kring Weesp is weer begonnen met de rondwandelingen in het centrum.

Onder leiding van een gids kan iedereen rondwandelen in Weesp. In de maanden juli en augustus elke vrijdagavond om 19.00 uur vanaf de Grote Kerk.

Weesp, een schatje van een stadje

WEESP – De vakantietijd is aangebroken. Veel Weespers keren Weesp in deze periode wekenlang de rug toe. Om deze leegloop een beetje te compenseren, vragen we een aantal inwoners om 'hun Weesp' in kaart te brengen. Week 4: Kees Nelis. Van Nelis' IJssalon, voormalig CDA-raadslid en een zeer betrokken Weesper.

Foto: Ruth van Kessel

Favoriete plek
"Als ik door het centrum loop voel ik me rijk. En of dat nu over de Achtergracht is, of de Nieuwstad of de Slijkstraat, alles is mij even lief. Goud is het zicht vanaf de Hoogstraat op de Ossenmarktbrug, in de wetenschap dat daarachter het prachtige Fort Uitermeer nog ligt."

Winkel
"Van Donk aan de Nieuwstraat: een slagerij van pure klasse."

Gebouw
"Het gemeentehuis met daarachter het Burgerweeshuis. Vooral dat laatste gebouw is van ongekende schoonheid."
Groen
"De drie schansen van Weesp. Vooral het zicht vanaf de houten vuurliniehuisjes aan de Utrechtseweg op de Rozenboomschans vind ik beeldschoon."

Het Burgerweeshuis is het favoriete gebouw van Kees Nelis. Foto: Ruth van Kessel
De herdersjongen. Foto: Ruth van Kessel
Niets leuker dan een boottochtje over de Vecht. Foto: Ruth van Kessel
Het echte verenigingsgevoel bij WSV De Vecht. Foto: Ruth van Kessel

Kunstwerk
"Het beeld 'De herdersjongen' van Burney Bavelaar bij de katholieke kerk aan de Herengracht. Dat beeld past zo goed op die plek en straalt zoveel liefde uit. Ik vind het echt heel mooi."

Terras
"Het terras bij Eeterij De Schalkse aan de Ossenmarkt. Als je daar op een namiddag terecht komt moet je uitkijken dat je niet dronken wordt. Romantisch word je er vanzelf."

Weesper
"Mijn vader Kees Nelis. In de jaren zestig hadden wij een snackbar annex bakkerij in de Slijkstraat. Voor de jeugd fungeerde hij vaak als bemiddelaar als er rottigheid was en als er een schoolreisje was, dan zorgde mijn vader voor ijsjes. Hij was een man die groepen mensen met elkaar kon verbinden: een betrokken Weesper."

Straat
"Moeilijk kiezen: de Slijkstraat blijft ondanks de lege gaten een heerlijke winkelstraat. En de herinrichting van de Nieuwstad en Breedstraat is echt briljant bedacht. Het is prachtig geworden."

Club
"Dan ga ik voor WSV De Vecht, de watersportvereniging waar ik al mijn hele leven kom. Een echte Weesper club met mensen met een verenigingsgevoel, zoals het hoort. MHCWeesp heeft ook mijn hart omdat mijn dochters er met veel plezier hockeyen."

Evenement
"Ikzelf heb altijd het Kapellenfestival het leukst gevonden. Dat heb ik jaren samen met koninklijke harmonie De Adelaar georganiseerd. Het concours met dweilorkesten gaf veel reuring in de stad. Genieten!"

Familie-uitje
"Een uitvoering van de Citybende of Mix City van De City Speelt. Geweldig hoe regisseuses Lenne Koning en Maartje Ghijsen er steeds weer iets fantastisch van maken. En natuurlijk is een boottocht over de Vecht het mooiste uitje in Weesp."

Triatlon

Zeiss-team
"Na lange tijd deed ik weer eens mee met een looptraining van de TTW. Loop jij wel vaker?, vroegen ze toen. Moest ik wel even glimlachen. Ze hadden geen idee dat ik al een heel leven als triatleet achter de rug heb. Ik deed mee aan de eerste triatlon van Weesp in 1989. Daarna hebben ze me in het Zeiss-team gevraagd. Het jaar daarop was ik snelste Weesper. Het was een gigantisch leuke tijd, met Chris en Jim en al die andere jongens. Laatst had ik het er nog over: Barry Dooper was toen trots dat hij op de training met ons mee kon komen, nu ben ik trots dat ik Barry een beetje kan bijhouden."

Muziek
"Ik was heel fanatiek in die tijd. Jarenlang al die wedstrijden, al die trainingen. Na een jaartje of acht had ik het wel gehad. Ik richtte me op de muziek. Dat is toch een heel ander leven. Op mijn verjaardag speelde ik met mijn eigen band in de City of Wesopa. Dat is wat anders dan kilometers hollen langs het kanaal."

Genieten
"Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Vorig jaar heb ik me weer ingeschreven. Het ging supergoed: 2.12. Barry Dooper zei al: jij hoeft niet eens te trainen. Maar de werkelijkheid is: als ik train, train ik keihard. Ook nu weer. Maar het is minder 'moeten', ik geniet er nu meer van."

'Zolang wij met z'n allen blijven ondernemen, komt het goed'

Cees van Vliet kijkt terug op verbouwing, zakelijke omvorming en politieke entree

De Rijnkade anno 2014: waar tot voor kort verloederde loodsen stonden, pronkt nu een stijlvolle 'Poort van Weesp'. Foto's: Brian Elings

door André Verheul

WEESP - "Nu is het helemaal af", zegt Weesper ondernemer Cees van Vliet van achter zijn nieuwe bureau aan de Rijnkade. Op het terrein bij de brug De Uitkomst zijn in de afgelopen zeven jaar drie panden geheel gerenoveerd. De metamorfose van dit terrein loopt parallel met de veranderingen in het zakelijk leven van Van Vliet, die zich ook nog in de lokale politiek mengde.

Het opknappen van wat nu al 'De Poort van Weesp' wordt genoemd, begon met het meest prominente gebouw. Een oude loods van de voormalige gasfabriek werd een modern kantoorgebouw met een klassieke, industriële uitstraling. Het is nu het onderkomen van bouwbedrijf Van Wijnen Weesp, het regiokantoor van Van Wijnen Midden. Daarna is een tweede pand, meer naar achteren gelegen, van boven tot onder opgeknapt. Hier is nu Beheer & Onderhoud van Van Wijnen gevestigd. Het ombouwen van de kleinere loods aan de kanaalzijde naar een robuust kantoor is vorige maand voltooid. De ruimte beneden is betrokken door architectenbureau Stork & Albrecht, de architect van al het fraais op dit terrein. Via een indrukwekkende trap in de open en lichte hal bereik je de kantoren van CTJ van Vliet, de maatschappij waarin Van Vliet zijn ondernemingen beheert. In de duurzame en stijlvolle werkkamers staan prominente tafels, gemaakt van enorme eikenhouten balken die bijeen en overeind worden gehouden door een stalen constructie. Ontwerp Nicole van Vliet, gemaakt door CJ Meubels & Styling en Renzo Metz van buurman HSW.

Cees van Vliet: 'Iedereen die bereid is hard te werken, komt er wel.' Foto: Brian Elings

'Mijn nek uitgestoken, want ik ben begaan, een Weesp-o-fiel'

Sinds 2008 is bouwbedrijf Van Vliet volledig onderdeel van Van Wijnen Midden. Daarnaast heeft Van Vliet uiteenlopende andere ondernemingen, activiteiten, functies en deelnemingen. "Ik ben altijd redelijk divers geweest. Sinds 2008 ben ik steeds meer uit het bouwbedrijf en dus uit Van Wijnen getreden. Op mijn kaartje staat commercieel directeur, maar die term vind ik eigenlijk niet goed. Ik zit niet meer in de directie. Ik ben meer een ambassadeur en probeer mijn netwerk te koppelen aan dat van Van Wijnen op plaatsen met potentie, vooral in Flevoland."

Waarom blijf je uit beeld bij de huidige Weesper bouwontwikkelingen?
"Vanwege de functies die ik heb, onder andere die van bestuurslid van de Weesper Stadspartij. Dat moet zo zuiver mogelijk blijven. Bij het nieuwe winkelcentrum aan de Achtergracht is Skope van Jack van Rens de ontwikkelaar, het Leeuwenveld wordt vanuit Van Wijnen in Harderwijk gedaan en de ontwikkelingen in de verdere Bloemendalerpolder lopen via het hoofdkantoor in Baarn. Dat geeft duidelijkheid en daar voel ik mij prettig bij, hoewel mensen er toch van alles van blijven vinden."

'Geweldig om juist in Weesp oude panden op te knappen'

Waarom stapte je dan in de politiek?
"Ik heb mijn nek uitgestoken omdat ik erg begaan ben met Weesp. Ik vind het een fantastische stad. Noem mij een Weesp-o-fiel. Ik geloof enorm in de potentie van de Metropoolregio en Weesp ligt in het centrum daarvan. In Weesp gebeurt het. Als IVW-voorzitter heb ik dat ook altijd geroepen en overeenkomstig in allerlei gremia de belangen van Weesp behartigd en dat doe ik nog steeds. Dat is onder andere uitgemond in mijn rol bij de WSP. Al snel viel het woord 'belangenverstrengeling'. Het is heel goed dat mensen daar scherp op zijn en ze moeten dat ook blijven monitoren. Echter, ongefundeerde kritiek - en die is er ook volop geweest - daar kan ik slecht tegen. Sommige criticasters zouden best eens in de spiegel mogen kijken en tegen zichzelf zeggen: wat heb ik nu zelf voor Weesp betekend?"

In Weesp

Het complex aan de Rijnkade stamt uit 1903. Van Vliet kocht het in 1988. Bij de renovaties zijn zoveel mogelijk Weesper partijen betrokken. Bij het meest recente pand waren dat Bausy Onderhoudsbedrijf, Pover Schilders, CJ Meubels & Styling, Ten Have Installaties, De Vest, Stork & Albrecht, Van Lambalgen, J. Jonker bestratingen, Dick Kuizenga van European VIP Services, Rove Design, Loodgietersbedrijf JBL en Van Wijnen.

Daarmee zeg je dat jij wel iets voor Weesp hebt betekend.
"Ik probeer al vele jaren een positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld via de IVW, Rapiditas en FC Weesp, iLocator, de Economic Board Gooi en Vechtstreek, maar ook als ondernemer. Door de jaren heen hebben wij veel verwaarloosd onroerend goed mooi opgeknapt. Ook huizen en winkels in de binnenstad. Dat was zonder één cent overheidsgeld en geheel voor eigen rekening en risico. En jazeker, daar hebben we op verdiend. Maar dat heet ondernemen en we hebben de tijd mee gehad. Een ander deed het niet, wij wel. We hadden het ook in andere steden kunnen doen, maar ik vind het geweldig om dat in Weesp te doen, omdat Weesp er dan beter van wordt. Ik werk al dertig jaar in Weesp, veel mensen kennen mij al dertig jaar, iedereen mag zelf beoordelen wat ze ervan vinden."

Geef je met je investeringen een voorbeeld voor andere vastgoedbezitters?
"Een aantal jaar geleden hebben wij de keuze gemaakt om vooral te investeren in het optimaliseren van ons bestaande vastgoed en minder nieuw aan te kopen. Hoewel we altijd blijven kijken naar mooi vastgoed in Weesp. We kijken naar duurzaamheid en continuïteit. In de zin van: zorg dat de gebruiker voor jaren in je pand terecht kan. Het betekent vaak dat je je pand zult moeten aanpassen of zelfs vernieuwen om die huurder te krijgen. Daarnaast moet je onderscheidend zijn. Ik denk dat dat met deze 'historische' uitstraling hier zeer goed gelukt is. Wij krijgen zoveel positieve reacties op deze panden, we hadden ze bij wijze van spreken wel tien keer kunnen verhuren."

Hoe onderscheid jij je?
"Door gedreven te blijven en hard te werken. Ik sta elke dag om kwart over vijf op. Die drive mis ik wel bij eens bij veel mensen. Nederland is altijd een ondernemend land geweest. Zolang wij met z'n allen blijven ondernemen, komt het goed. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die gedreven is, wilskracht toont en bereid is hard te werken er wel komt en succes boekt."

Dat heb jij hier aangetoond?
"Ach, wij hebben een mooie club mensen bij elkaar om dit te kunnen doen. Hier vielen alle puzzelstukjes mooi in elkaar, het is ook een aantrekkelijke locatie. Is dat een grote prestatie? Een metselaar die elke dag duizend stenen staat weg te werken levert misschien wel een grotere prestatie."

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK WEESP Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk) E. du Perronstraat 38 1382 SZ Weesp Tel.: 0294-418722

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Aangeb. Luxe 6-pers. huis in de Bourgogne te huur. Sully.nl 06-43285650

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf
€ 350 excl. BTW. COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620
www.complicity.nl

COMPLICITY Computers & Services WEESP. Al 10 jaar de lokale computerspecialist. Verkopen, repareren, installeren, upgraden, data-recovery, back-up etc. In onze eigen werkplaats kunnen wij (bijna) alles met computers.
Hogeweyselaan 209c Weesp -
tel: 484 620.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

Gevraagd (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Aangeb. Luxe 6-pers. huis in de Bourgogne te huur. Sully.nl 06_43285650

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2.
Prijs vanaf € 350 excl. BTW. COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620. www.complicity.nl

Gedipl. Pedicure ook Diabetisch/Reumapatiënt. Jan Tooropstraat 3, Tel.: 06-54 74 08 47

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Gevraagd (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

T.k. Audi 80. 6-cilinder, APK 21-05-2015. Grote beurt gehad, cr.control, boordcomp. Elektrische ramen + (voor achter) spiegels. Radio/CD met usb. Bj. 1994, 280.000 km. Vr.prijs € 1.000,-. Telefoon: 06-53 47 11 51.

Chantal de Jonge wint de Weesper Pool de France 2014

De Tour de France zit er weer op. Chantal de Jonge wist al in de bergen de leiding te pakken van de Weesper Pool de France en gaf die niet meer weg. Daarmee wint zij de fiets van Van der Linden Tweewielers. Arjan van Huissteden is tweede, Nando Makkinje werd derde. Robert Vermeulen wint het bergklassement en Erik Benschop het sprintklassement.

Het was Vincenzo Nibali die dit jaar verrassend de Tour de France wist te winnen, terwijl de meeste mensen een spannende strijd tussen de topfavorieten Alberto Contador en Chris Froome verwachtten. Maar die haalden de finish in Parijs niet en dat zorgde ook in de Weesper Pool de France voor verrassende uitslagen.

Nibali veroverde het geel al in de tweede etappe. Hij raakte het tricot een dag kwijt aan Tony Gallopin, maar vanaf de tiende etappe duldde hij niemand in zijn buurt. En passant pakte de Italiaan ook nog vier ritzeges.

De groene trui werd voor de derde keer op rij een prooi voor Peter Sagan. In de eerste week was Marcel Kittel de beste sprinter met drie etappezeges. In het vervolg haperde de trein van Giant ietwat. Alexander Kristoff en André Greipel profiteerden. Op de Champs-Elysées was het toch weer raak voor de Duitser. Voor Mark Cavendish was de Tour door een val in de eerste rit snel voorbij.
De Weesper Pool de France was lang spannend. De deelnemers lagen dicht bij elkaar en de verrassende uitslagen in Frankrijk zorgden ook hier steeds weer voor verschuivingen in de Weesper Pool de France.

In totaal deden er aan de Weesper Pool de France 642 lezers van het WeesperNieuws mee uit Weesp, Muiden, Muiderberg, Nederhorst den Berg en Nigtevecht: het verspreidingsgebied van de krant. De deelnemers stelden allemaal een wielerploeg samen. Met de gekozen renners konden punten worden gewonnen.

Zij dongen mee naar de volgende prijzen:
De eerste prijs (Chantal de Jonge) krijgt een fiets van Van der Linden Tweewielers ter waarde van 650 euro. De tweede prijs (Arjan van Huissteden) wint een barbecue ter waarde van 300 euro van de Karwei in Weesp. Verder zijn er de Pool de France dagpakketten voor de winnaars van de dagklassementen: een heerlijke fles wijn. Alle uitslagen en ranglijsten zijn na te lezen via WeesperNieuws.nl.

16e etappe dinsdag 22 juli
1 Ernst Hopstaken Weesp 35
1 Marietje Wubbels Weesp 35
3 Marien Weststrate Weesp 33
4 Wil van Rheenen Weesp 27
5 Cindy Rooijakkers Weesp 24
5 Raymond de Bruijn Nigtevecht 24
7 Benine van Huisstede Ned. den Berg 23
7 Jan Hijzelendoorn Weesp 23
7 Jolande Ebing Weesp 23
10 Ronald Geertsma Weesp 22
10 Vjerena Schuhmacher Driemond 22
12 Dominic O'Brien Weesp 21
12 Erwin de Boer Nigtevecht 21
12 Herma van Veen Weesp 21
1
2 Margreet van der Hulst Weesp 21
12 Pierre Soede Weesp 21

17e etappe woensdag 23 juli
1 Chantal de Jonge Weesp 54
2 Jos Westland Weesp 43
3 Corrie van Schaik Ned. den Berg 42
3 Sander Smeink Weesp 42
5 Frank Visser Weesp 41
6 Bert Sterk Ned. den Berg 37
6 Meitie van Leijen Driemond 37
6 Ronald Geertsma Weesp 37
9 Bianca van der Heijden Weesp 36
10 Lobke de Hollander Ned. den Berg 34
11 Adriaan Nicolai Muiden 33
11 Robert Vermeulen Weesp 33
13 Nina Scholte Weesp 32

18e etappe donderdag 24 juli
1 Robert Vermeulen Weesp 65
2 Chantal de Jonge Weesp 62
3 Corrie van Schaik Ned. den Berg 61
4 Lobke de Hollander Ned. den Berg 60
5 Ewout van Heiningen Weesp 56
6 Els Schluter Weesp 55
6 Henk de Groot Weesp 55
8 Ellen Zijlemaker Weesp 51
8 Klaas Gijzen Weesp 51
8 Willem Breitsma Ned. den Berg 51
1
1 Ad Boer Weesp 50
11 Fien van Ee Weesp 50
11 Henk Seppen Weesp 50
11 Herman Veldhuisen Weesp 50
11 Irene Nieberg Weesp 50
11 Laura van Dalen Weesp 50
11 Ruud Brouwer Weesp 50

19e etappe vrijdag 25 juli
1 Erik Benschop Weesp 65
1 Meta Oudshoorn Weesp 65
3 Tom Zijlemaker Weesp 55
4 Arjan Weststrate Weesp 51
4 Henk van Veen Weesp 51
6 Anouk Dame Weesp 46
7 Ans de Rooij Muiderberg 45
7 Bart IJkhout Ned. den Berg 45
7 Bas Scholte Weesp 45
7 Mieke de Hollander Ned. den Berg 45
11 Nanda Slokker Weesp 43
12 Cynthia Frankvoort Ned. den Berg 41
12 Marc Munnik Weesp 41
12 Noa Foppen Weesp 41
12 Piet Gijsen Ned. den Berg 41
16 Aart Scholte Weesp 40

20e etappe zaterdag 26 juli
1 Jan Stok Weesp 52
2 Ton Methorst Weesp 50
3 Ger Kuyt Weesp 47
4 Arjan van Huissteden Ned. den Berg 46
4 Bertus Makkinje Weesp 46
4 Bianca Schuhmacher Driemond 46
4 Dirk-Jan Mansvelder Muiden 46
4 Guda Jansen Weesp 46
4 Hitty Krancher Weesp 46
4 Joost Geurds Weesp 46
4 Justin Fokkens Weesp 46
4 Marieke Corbach Weesp 46
4 Nico Louter Weesp 46
4 Sonja Makkinje-Swankhuizen Weesp 46
15 Cees van de Griend Weesp 41

21e etappe zondag 27 juli
1 Erik Benschop Weesp 72
2 Meta Oudshoorn Weesp 71
3 Bart IJkhout Ned. den Berg 67
4 Ans de Rooij Muiderberg 66
5 Nanda Slokker Weesp 65
6 Annet Veldhuisen Weesp 62
6 Henk van Veen Weesp 62
6 Noa Foppen Weesp 62
9 Cynthia Frankvoort Ned. den Berg 61
9 Saskia van der Wurff Weesp 61
11 Arjan Weststrate Weesp 60
11 Marian Terheggen Weesp 60
11 Theo Voskuil Weesp 60
14 Floor van Wees Weesp 59
14 Inez Tammens Nigtevecht 59
14 Marc Aubel Weesp 59

Algemeen Klassement

1 Chantal de Jonge Weesp 780
2 Arjan van Huissteden Ned. den Berg 734
3 Nando Makkinje Weesp 723
4 Miranda Krijtenberg Weesp 719
5 Gijs Nagel Ned. den Berg 712
5 Nick IJkhout Ned. den Berg 712
7 Thierry van Huisstede Ned. den Berg 711
8 Hitty Krancher Weesp 710
9 Jorg Dame Weesp 701
10 Ruud Brouwer Weesp 695
11 Michel Leijenaar Weesp 690
12 Jan Keurs Weesp 684
12 Robbert Westland Weesp 684
14 Kees van Ommeren Weesp 681
15 Irene de Groot Weesp 680
16 Meitie van Leijen Driemond 677
17 Helma van Mer Ned. den Berg 676
17 Henri Blom Van Assendelft Weesp 676
17 Roy Smeekes Weesp 676
17 Susannah Rezk Driemond 676
21 Johan Callenbach Weesp 674
21 Peter Oudshoorn Weesp 674
21 Rick Holtmanns Nigtevecht 674
24 Remi Lok Weesp 671
25 Alex van Willigenburg Weesp 668
25 Inge Schalij Nigtevecht 668
27 Jan Visser Weesp 667
27 Niek vd Wurff Weesp 667
27 Peter de Rijk Weesp 667
30 Gerard van Deelen Weesp 666
30 Peter SnoekWeesp 666
30 Wendy van der Velden Weesp 666
33 Jeroen Gijzen Weesp 665
33 Jimmy Stol Weesp 665
35 Anke ten Doeschate Weesp 664
35 Marcel van den Bovenkamp Weesp 664
35 Marieke Gerdes Weesp 664
35 Stefan Wolffenbuttel Nigtevecht 664
39 Frank Lekkerkerker Weesp 663
39 Joop Foppen Weesp 663
39 Karel Gijzen Weesp 663
39 Suzanne van Huisstede Ned. den Berg 663
39 Wim Roest Driemond 663

45 Sophia Verkerk Weesp 662
46 Johan Klercq Weesp 661
46 Maarten Gillissen Ned. den Berg 661
48 Fred Kuijt Weesp 660
48 Nelly van der Horst Weesp 660
50 Donald Pimble Muiderberg 659
50 Hugo de Munnik Weesp 659
52 Celine Gijzen Weesp 658
53 Jonathan Sas Weesp 657
54 Erwin Boer Weesp 655
54 Gerard Holtmanns Weesp 655
54 Jasper Koole Weesp 655

Bekijk de einduitslag op WeesperNieuws.nl

Het zit erop voor dit jaar. Wil je weten waar je bent geëindigd, of je vrienden? Terwijl de renners in Frankrijk nog stonden uit te zweten, zorgde de spelleiding van de WeesperNieuws Pool de France voor een snelle update op www.weespernieuws.nl.

Zo weet je meteen hoe jij en je concurrenten ervoor staan. Je kunt terugkijken naar de daguitslag, en ook naar het algemeen klassement, het sprintklassement en het bergklassement. Ook kun je het laatste wielernieuws lezen en meer te weten komen over het spel. Klik ook eens op het kopje 'cijfers' en bekijk de WeesperNieuws Pool de France vanuit de statistiek. Hier vind je ook de eregalerij. Tot volgend jaar!