MuiderNieuws

18 juni 2014

MuiderNieuws 18 juni 2014


Froukje krijgt CosmoQueen Award in Muiden

Foto: Yannick uit den Boogaard

Froukje de Both heeft maandagavond bij de Koninklijke Zeilvereniging KNZ&RV de 5e CosmoQueen Award in ontvangst genomen. Dit jaar heeft fair-tradeorganisatie CosmoQueen besloten om de award toe te kennen aan Froukje de Both vanwege haar bijdrage aan Free a Girl, de organisatie die zich inzet om gedwongen prostitutie van jonge meisjes waar ook ter wereld te bestrijden. Vivian Boelen presenteerde de avond. CosmoQueen is gespecialiseerd in fairtrade kleding en mode.

Diemen steeds meer onder druk over open Nuonweg

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - De druk op de gemeente Diemen wordt opgevoerd om de Overdiemerweg achter de Maxis open te houden. De nieuwe coalitie van Amsterdam noemt het zelfs een speerpunt.

De weg, beter bekend als de Nuonweg, moet eind volgende maand dicht. De gemeente Muiden en de Maxis zijn fel tegen de afsluiting. De weg wordt door IJburgers gebruikt om te shoppen bij de Maxis. De weg loopt over grondgebied van de gemeente Diemen en die wil nou juist de weg graag dicht. Er wordt al maandenlang over geruzied.

Bondgenoot
Muiden heeft er sinds vorige week een krachtige bondgenoot bij. De nieuwe coalitie van Amsterdam, D66, VVD en SP, heeft in haar coalitieakkoord specifiek een passage aangebracht over de weg. "We zijn van mening dat de Overdiemerweg, die IJburg met Diemen verbindt, open moet blijven. De weg moet dan wel worden aangepast om de verkeersveiligheid te garanderen." Een omslag bij het hoofdstedelijk bestuur: voorheen was het college van Amsterdam van mening dat de weg dicht moest, net zoals het college van Diemen.

Gesprek
Er heeft zelfs vorige week al een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Lex Scholten van Diemen en vertrekkend wethouder Maarten van Poelgeest van Amsterdam over de kwestie. Daar is nog geen resultaat geboekt, maar er wordt weer gepraat. Diemen wilde aanvankelijk alleen praten over het onderwerp als er vooraf aan 14 onrealistische eisen werd voldaan.

De verwachtingen zijn dat de nieuwe wethouder van Amsterdam (het is nog niet bekend wie specifiek het onderwerp Overdiemerweg krijgt) snel weer bij Diemen op de stoep staat om door te praten.

Maxis
Ook de Maxis is bezig om de afsluiting desnoods via een gang naar de rechter uit te stellen. Volgens het winkelcentrum is er sprake van oneerlijke concurrentie van de gemeente Diemen. Die wil de weg onder meer dicht om meer klanten vanuit IJburg naar het nieuwe winkelcentrum in Diemen te leiden en te zorgen dat Diemenaren boodschappen doen in hun eigen dorp.

1500 liter met diesel weg van bouwplaats

MUIDEN - 1500 liter diesel is in het pinksterweekeinde verdwenen vanaf een bouwplaats aan de Mariahoeveweg. Pas vorige week is er aangifte gedaan.

Ergens tussen vrijdag 6 juni en dinsdag 10 juni is een tank met daarin 1500 liter diesel voor de bouwmachines leeggezogen. Het slot van het hek rondom de tank werd geforceerd.

De politie is druk op zoek naar meer informatie over deze omvangrijke dieseldiefstal. Getuigen kunnen zich melden op 0900-8844.

Vos gezien? Bel gemeente

MUIDEN - De gemeente Muiden is op zoek naar Muiders die een vos hebben gezien. De laatste tijd komen er steeds meer verhalen binnen dat er vossen worden waargenomen.

Dat stelt de gemeente op pagina 5 van deze krant. Bij de gemeente zijn de afgelopen maanden echter geen officiële meldingen gedaan van loslopende dieren. Alleen met die meldingen kan bij de provincie Noord-Holland een ontheffing op de Flora-en Faunawet worden gevraagd om de vossen te vangen.

De gemeente Muiden is op werkdagen te bereiken op het telefoonnummer 0294-210 210 of via info@muiden.nl.

Lees verder op pagina 5.

4.20

meter moeten de
oranje vlaggetjes minimaal boven de weg hangen

Van de lezers

Papeveld
In de krant van 4 juni staat een prominent stuk over het niet doorgaan van het plan Papeveld. Daar staat in dat de opbrengst van 3,5 miljoen euro van dit woningbouwplan nodig is om de nieuwbouw van het complex van FC Weesp te verantwoorden. Dat is niet correct. De opbrengst van het plan is/was door de gemeente bestemd om alle (sport)complexen te renoveren, op de Papelaan én aan de 's-Gravelandseweg. Dus het geld is besteed aan WTC, MHCW, Argus, WVGV, de Adelaar en FC Weesp.
William Recker, FC Weesp

Zorgwoningen
In uw artikel over de toekomst van Oversingel in het WeesperNieuws van 4 juni staat dat ook voor mensen met alleen een AOW-uitkering de mogelijkheid bestaat om een appartement te huren in Oversingel. Ik heb om inlichtingen gevraagd. Het bleek dat een tweekamerappartement aan huur en verplichte contracten op 1500 euro komt. Ik vind dat u het te gemakkelijk voor waar aanneemt dat deze woningen voor iedereen betaalbaar zijn.
Krijn de Vos

Vernielde boom
In het WeesperNieuws van 4 juni: een net geplante boom, zo aangetast dat hij een zekere dood tegemoet gaat; het is intriest. Met diverse wijkgenoten heb ik me jaren beijverd voor meer groen van betere kwaliteit in Leeuwenveld I. Eindelijk geeft de gemeente gehoor aan die wens. Bomen die hier niet gedijen zijn vervangen en het grasveld bij de entree van de wijk is opgesierd met mooie nieuwe bomen. Zo werd het trapveldje toch eindelijk een echt plantsoen, hetgeen toch de bedoeling was van deze grasbult. Daarmee werd echter een probleem gecreëerd: de bomen staan in de weg van de voetballende jeugd, die dit kale grasveldje al die jaren gebruikt om op te spelen. Is de boom daarom met opzet vernield of is de bast er afgetrokken uit baldadigheid, zonder te weten wat dat voor consequenties dat heeft? Nu staan er op het plein helaas één berkje dat al twee jaar dood is, twee bomen van een verkeerde soort die volkomen scheef gegroeid zijn en ooit gekapt moeten worden, twee zielige staakjes die het niet gaan redden en een nieuwe berk die de herfst niet eens zal halen. Ik doe een beroep op alle Leeuwenvelders om toch zuinig te zijn op het groen in de wijk (betaald met uw belastinggeld!) en kan slechts hopen dat de gemeente de berk zal vervangen. Tip: zet gaas om de stam en zet er drie echt stevige boompalen omheen, dan krijgen de bomen een kans om volwassen te worden en het plein nog jaren te verfraaien. En voetballen... tja, een goed trapveldje is ook hard nodig.
Hilda Roland

Kruispunt Nieuwstad - Breedstraat
Was dit kruispunt al zeer druk en gevaarlijk, in de nieuwe situatie is het nog gevaarlijker en onduidelijker geworden. Het zebrapad gaf de voetganger de mogelijkheid om veilig over te kunnen steken en ook de jonge fietsers konden gebruik maken van het zebrapad. Het zebrapad zorgde er ook voor dat er momenten van rust in het verkeer kwamen, zodat je als fietser rustig het kruispunt over kon steken. Ik ben dan ook van mening dat we als Weespers in actie moeten komen om de oude situatie terug te krijgen. Haaientanden en zebrapaden! Laat van je horen door een mail, tweet of bericht te sturen naar de gemeente!
M. Benlahsen

Brugwachter
Waarom de gemeentebrugwachter is bedreigd? Mijn ervaring met dezelfde brugwachter: hij werkt met een bepaalde willekeur. Mag hij je, dan moeten de boten wachten. Mag hij je niet, dan moet jij wachten. Op drie meter afstand van het licht zet hij het op rood en laat hij meteen de slagbomen neer, met alle risico's van dien. Wat voor mentaliteit bezit deze brugwachter?
N.A. de Vries

Groene kade
Mooi dat Weesp wordt opgefleurd met gevulde bloembakken. Jammer dat op veel plekken in Weesp de bestrating slecht is: Kerklaan, Hoogstraat, Achteromstraat. Maar nog erger vind ik de kade langs de Vecht. Er voer een mannetje in een te klein bootje langs die vroeg of ik de havenmeester had gezien. De havenmeester was er wel, maar werd aan het oog ontrokken door het hoge onkruid. Beste gemeente, haal dit zo snel mogelijk weg. Dit kun je de bootjesmensen niet aandoen. Weesp promoten, allemaal best, maar niet zo.
M. v/d Berg

Weerbericht

Wolkenvelden, soms een buitje, vrij koel
We hebben deze gehele week te stellen met een noordelijke tot noordwestelijke luchtaanvoer. Polaire zeelucht met overheersend hardnekkige wolkenvelden. Het is een typisch beeld voor een deel van de maand juni, de 'midjunikoelte' of 'schaapscheerderskou'. Dit wordt op gang gehouden door een zeer honkvast hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan nabij Ierland.

Donderdag en vrijdag
Zowel donderdag als vrijdag schuiven wolkenvelden over. Er kunnen soms een paar gaten in de bewolking vallen en dan schijnt de zon bij tussenpozen even. De bewolking is echter hardnekkig en overheerst. Als de bewolking even iets dikker wordt kan het tijdelijk wat licht regenen of motregenen. Er waait een matige noordwestenwind. Het wordt 17 à 18 graden.

Het weekeinde
Ook voor het weekeinde moet gerekend worden op wolkenvelden. Af en toe kan er een buitje vallen. Er is kans dat de zon van tijd tot tijd iets meer ruimte krijgt. Er waait onafgebroken een matige noordwestenwind. De nachtelijke minima schommelen rond 10 graden. Ook overdag is het koel met 17 à 18 graden als maximum, bij wat meer opklaringen iets hoger.

Weetje
Op 21 juni om 12.41 uur in de middag gaat de astronomische zomer van start. De zon bereikt dan de noordelijkste positie vanaf de aarde gezien. De zomerzonnewende, de langste dag. De weerkundige zomer startte op 1 juni. De lente van 2014 was door de fraaie maart en april zonnig en ondanks de natte mei vrij droog. Het was de op een na warmste lente in 300 jaar.

Archeologen leggen huis 13e eeuw bloot

Resten vertellen bijzonder verhaal over oud Muiden

Rechts is een vloer te zien van kloostermoppen uit de 13e eeuw. Er zijn drie vloerniveaus gevonden die ouder zijn dan het Muiderslot. Foto: Koert Salomons

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Bij opgravingen aan de Herengracht zijn de resten van een 13e-eeuwse terp gevonden. De resten vormen een opmerkelijk verhaal: of Muiders haalden vaak natte voeten, of het veen klonk hard in.

Archeologen van Hollandia Archeologen deden uitgebreid onderzoek aan het perceel Herengracht 21. Daar is een huis gesloopt. Archeologisch onderzoek is dan een eis. Er werd vorige week tot een meter onder het maaiveld gezocht. Archeoloog Koert Salomons: "Er was al de verwachting dat we wat zouden vinden uit de periode 1200-1500. Maar dit niet. We vonden resten van bewoning uit de late middeleeuwen. Er is een 13e-eeuwse terp aangesneden met daarop de restanten van een vloer van een oud woonhuis." De terp vertelt een bijzonder verhaal, zo legt Salomons uit. "We hebben niet alleen een woonniveau gevonden met een haard, maar tot onze verbazing vonden we drie woonniveaus die daar in een periode van circa 25 jaar zijn neergelegd. Daartussen vonden we lagen met klei om de terp op te hogen."

De bodemopbouw wordt gedocumenteerd. Foto: Koert Salomons

Gebruikte stenen mogelijk ouder dan het Muiderslot

In die periode lag Muiden nog niet zo veilig achter dijken zoals nu. De toenmalige Zuiderzee had vrij spel. Om droge voeten te houden woonden de eerste Muiders op terpen.

"Dat die terp in 25 jaar drie keer is opgehoogd vertelt ons dat ze mogelijk te maken hebben gehad met overstromingen. Of het veen onder de terp zakte hard weg, waardoor preventief ophogen noodzakelijk was." Maar er is meer. De vloeren van het huis bleken te zijn opgebouwd uit grote kloostermoppen. "Bakstenen die we niet vaak tegenkomen bij gewone huizen. Ze werden vaak gebruikt bij de bouw van een kasteel, stadsmuur of kerk", aldus Salomons. Nu denkt iedereen meteen aan het Muiderslot, maar dat stond er waarschijnlijk nog niet eens. "We schatten de gevonden woonniveaus op 1230, terwijl het Muiderslot waarschijnlijk pas rond 1280 is gebouwd", zo verklaart de archeoloog.

In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de kerk van Muiden. Toen werd vastgesteld dat de kerk in de 12-13e eeuw was gebouwd. "De kans bestaat dat de bakstenen die wij hebben aangetroffen dezelfde zijn als die gebruikt zijn voor de bouw van de kerk", zo vertelt Salomons. Het blijft speculeren. De opgraving is ondertussen weer toegedekt. Het werk zit erop.

"Het onderzoek is een bijzondere aanvulling op de bewoningsgeschiedenis van Muiden. Ook zo dicht onder het huidige maaiveld: we mochten maar tot een meter gaan. Overigens hebben we geen resten gevonden van de periode tussen de 13de eeuw en de 17de eeuw. Ook op oude kaarten zijn huizen te vinden. Dit betekent dat tussen de bebouwing in lege terreinen waren." De bevindingen van de archeologen zijn allemaal vastgelegd. Nu het onderzoek is afgerond kan er door worden gewerkt aan een bouwplan op die locatie.

Pampus onderdeel nieuwe roeiwedstrijd

MUIDEN - Forteiland Pampus wordt onderdeel van een nieuwe roeiwedstrijd, 'Red Bull Voorbij Pampus'. De race wordt 10 augustus voor het eerst gehouden.

Het is heel wat anders dan Muiden-Pampus-Muiden. In Voorbij Pampus gaan verschillende ploegen, bestaande uit 4 roeiers met stuurman, over 30 km water en 5 km land. Van Volendam over het Markermeer via Forteiland Pampus naar Amsterdam. Nadat het startschot is gegeven worden de eerste kilometers afgelegd richting Forteiland Pampus over het Markermeer. Alleen de sterkste roeiers gaan via Pampus naar Amsterdam. Hier gaan ze aan land en moet de finish in Amsterdam-Oost worden gehaald na 5 kilometer lopen met de boot boven het hoofd.

Franky's Friday Femmes Fatales Nederlands Kampioen

Foto: HCM

Franky's Friday Femmes Fatales zijn zondag Nederlands kampioen geworden op het carrouselrijden paardenteams. De groep komt uit Muiderberg. Na twee jaar achter elkaar kampioen geworden te zijn was de druk om te presteren erg hoog en daarom was er een mooie, maar moeilijke proef met veel risico's ingestudeerd. Met succes: het derde kampioenschap werd in de wacht gesleept met bijna 6 punten meer dan de nummer 2. Door deze prestatie mag het roze team van het Hippisch Centrum volgend jaar een hogere poule starten en zal uit gaan komen in de D-poule.

Joop Lahnstein

Beroep: Voorzitter Historische Kring Stad Muiden
Muider sinds: 1970
Leeftijd: 79 jaar

Foto: Dick Rozendaal

Wat heeft u met geschiedenis?
"Al vanaf de lagere school is het mijn lievelingsvak geweest. Speciaal de middeleeuwen vond ik fascinerend."

Wat doet de Historische Kring Stad Muiden?
"Wij verzamelen alles wat met Muiden te maken heeft. Wij scannen en archiveren en bewaren ze voor de toekomst. Verder geven we ook ons tijdschrift uit: Villa Amuda."

Weet u nu dan alles over Muiden?
"Wat is alles? Nee, er zijn mensen die veel meer weten dan ik over Muiden. Wij komen graag met die Muiders in contact om hun verhalen vast te leggen."

Wat houdt u verder bezig?
"De bouw op de Bredius en het terrein van de KNSF. Speciaal de bouwhoogte van 15 meter."

Wat weet bijna niemand over u?
"Dat ik een liefhebber ben van de boeken van John Le Carré en Len Deighton en dat ik een schat van een kleindochter en een drummende kleinzoon heb. "

Wat weet bijna niemand over Muiden?
"Dat er in 1953 al een voorstel was om Muiden en Weesp samen te voegen en dat Muiden dat toen niet wilde. "

Waar wordt u gelukkig van?
"Met mijn dochters en aanhang ergens in een huisje van de zonsondergang genieten."

Favoriete plek in Muiden?
"Vanaf de Toon Kootsingel, de dijk, uitkijken over de Noordpolder. Prachtig."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"Natuurlijk de fusie met Naarden en Bussum. Ik zou liever een fusie zien met Weesp en Wijdemeren. Muiden is water en veen, Bussum en Naarden zijn zand. Eigenlijk hoort dat niet bijelkaar. "

Als u een dagje burgemeester van Muiden was...
"... dan zou ik nog eens diep nadenken over de aanleg van de buitenhaven en over het zicht op Muiden vanaf het IJsselmeer."

Foto: Dick Rozendaal

Muiders kijken op van vossen die op straat lopen

Een vos werd vrijdagavond gepakt aan de Kogge

Deze vos werd vrijdag gevangen. Foto: Marion Zoetekouw

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Ze lopen over straat en door tuinen en scharrelen rond op het voetbalveld van SC Muiden. In Muiden worden de laatste tijd regelmatig vossen gezien. Eén is er al gevangen.

Vooral rond de voetbalvelden van SC Muiden, en daarnaast natuurlijk het bos van het KNSF-terrein, worden vossen gezien. En niet alleen 's nachts om de kippenhokken te bezoeken, maar ook gewoon op klaarlichte dag.

De gemeente Muiden heeft gehoord van de verhalen en roept Muiders op om melding te komen maken als er een vos wordt gezien. De gemeente wil graag maatregelen treffen tegen de vossen, maar bij de provincie Noord-Holland wordt daar pas toestemming voor gegeven als er aantoonbaar meerdere klachten binnenkomen. De gemeente waarschuwt vooral om de vossen niet te benaderen.

Eén vos is al gevangen. Bewoonster Marion Zoetekouw wist vrijdagavond op de Kogge een uitgehongerde vos te vangen met een pondje rundergehakt. De Dierenambulance heeft het beest opgehaald.

Het idee is echter dat er meer dan één vos ronddwaalt in Muiden, een verhaal dat een woordvoerder van de gemeente niet kan bevestigen. "Officieel hebben we maar een melding binnengehad, al weer maanden geleden. Maar ik heb ook het idee dat om meer dan een beest gaat."

Crescendo speelt buiten

MUIDEN - De fanfare van Muziekvereniging Crescendo geeft voorafgaand aan de zomervakantie een aantal openluchtconcerten op vrijdagavond.

De concerten zijn weersafhankelijk en zullen dus niet doorgaan als het regent of extreem hard waait. Vrijdag 20 juni om 20.00 uur in de 'Bouvy-wijk' in Muiden, nabij de Grote Kerk aan de Kerkstraat, vrijdag 27 juni om 19.30 uur bij pannenkoekenrestaurant Firma Koek in IJburg aan de Krijn Taconiskade 404, en vrijdag 4 juli in de wijk 'Zuid-West' in Muiden op het speelplein in de Werven. De concerten zijn gratis. Een stoel meenemen is een slim plan.

Schaak- toernooi Rijver

MUIDERBERG - In de Rijver wordt vrijdag een jeugdschaaktoernooi gehouden, georganiseerd door de Muider Schaakkring.

Deelnemers zijn leerlingen van de Oranje Nassauschool, de Vinkenbaan, de Jozefschool en de PC Hooftschool. Alle leeftijden zijn welkom, maar spelregelkennis en wat ervaring met winnen en verliezen van schaakpartijen is wel nodig. Deelnemers worden voor zover mogelijk op sterkte en leeftijd ingedeeld. Er zijn geen inschrijvingskosten.

Drietal trapt deur in aan de Werven

MUIDEN - Agenten zijn vrijdagavond in de buurt van de De Werven in Muiden op zoek geweest naar drie jongens met een Marokkaans uiterlijk die kort daarvoor een deur zouden hebben ingetrapt.

De politie werd rond half elf 's avonds door een bezorgde buurtbewoner gebeld die had gezien hoe de drie een deur van een huis hadden ingetrapt en vervolgens naar binnen waren gegaan. Kort daarna renden ze weg richting het Karveel. Ze werden niet meer gevonden. De politie is op zoek naar meer informatie over deze zaak.

Spullen weg

MUIDEN - Een zwarte Volkswagen Golf is vrijdag helemaal leeggehaald op de P+R-plaats aan de Maxisweg.

Van de auto werd het slot aan de bestuurderskant geforceerd. Uit de auto zijn een zonnebril, verfblikken, een radiografisch bestuurbare helikopter en een autoradio meegenomen.

En weer ligt er een brug te wachten

Foto: Christian Pfeiffer

Nog geen jaar geleden lag er de Weesperbrug, nu is het de Loenerslootsebrug. Wie in de richting van Nigtevecht rijdt, ziet op de punt van het Amsterdam-Rijnkanaal weer een nieuwe brug in opbouw. Rijkswaterstaat is daar begonnen met het afbouwen van de nieuwe Loenerslootsebrug: de volgende brug over het Amsterdam-Rijnkanaal die vervangen gaat worden. Dat gaat ongeveer op dezelfde manier als bij de Weesperbrug in oktober. De brug bij Loenersloot wordt in het weekend van 27 tot en met 30 juni vervangen.

Kermis na 35 jaar terug in centrum

WEESP - In het centrum, op de Nieuwstraat, gaat vandaag de kermis van start. Voor het eerst in tientallen jaren staat er weer een kermis in de oude binnenstad.

Het moet 1979 zijn, tijdens een van de eerste Sluis-en-bruggenfeesten, dat er voor het laatst een kermis stond op de Nieuwstraat. Voor die tijd werd er wel vaker een kermis gehouden in de binnenstad. De oudere Weesper kan zich vast wel de kermissen herinneren die in de jaren 50 en begin jaren 60 in het centrum stonden. Het zijn die kermissen die voortleven in verhalen. "Er zijn zelfs huwelijken uit voortgekomen", zo vertelt André Wierper van de Weesper VVV.

VVV
De kermis is een initiatief van de VVV. Het bestuur van de organisatie vernieuwde aan het begin van dit jaar en de VVV kondigde toen al aan met nieuw elan activiteiten te willen organiseren. "We willen alle Weespers, bijvoorbeeld uit Aetsveld en Leeuwenveld, de binnenstad in lokken. Het centrum kan wel een steuntje in de rug gebruiken."

Attracties
Er is voor gekozen om de kermis specifiek op kinderen en hun ouders te richten. Op het Groote Plein komt de grootste attractie: een Booster. Op de Nieuwstraat richting de Grote Kerk komen gokspelletjes. Voor de Grote Kerk zelf komen grote trampolines en wie doorloopt richting het Weesperplein komt vooral langs wat horeca en naast de Blokker komt een draaimolen.

"We zetten de attracties niet al te dicht op elkaar zodat er genoeg ruimte blijft om de winkels van de Nieuwstraat te bereiken", zo vertelt Wierper. Lunchroom 't Carillon bouwt een terras voor de deur. De kermis gaat vandaag open en blijft staan tot zondagavond. Maandag wordt de boel weer afgebroken en dinsdag staat de weekmarkt gewoon weer op de Nieuwstraat. De wekelijkse biologische markt die elke vrijdag op het Weesperplein wordt gehouden, wijkt voor een keer uit naar de Achteromstraat. Dat is wel even opletten: de gemeente heeft daar namelijk een tijdelijk parkeerverbod voor ingesteld.

Muntjes
Om het kermisbezoek te stimuleren en Weespers aan te moedigen vooral in de binnenstad hun boodschappen te doen, is er twee weken geleden een spaaractie bij 19 winkeliers gestart. "Bij elke tien euro aan boodschappen wordt een spaarzegeltje gegeven. Die zegels kunnen op een spaarkaart worden geplakt. Die kaart kan vervolgens op de kermis worden ingeruild voor muntjes", zo legt Wierper uit. De actie is al een groot succes en loopt nog door tot het einde van de kermis.

Ook niet tijdelijk haaks

WEESP - Bij de bouw van het nieuwe winkelcentrum aan de Achtergracht worden toch geen tijdelijke haakse parkeerplaatsen aangelegd. Precies zoals de bewonersgroep Tegen Dwars wilde.

Tegen Dwars tekende bezwaar aan tegen het plan om tijdens de bouw van het nieuwe complex tijdelijk parkeerplaatsen haaks op de Achtergracht aan te leggen. De bewonersgroep keerde zich al eerder met succes tegen de aanleg van haakse parkeerplaatsen op het doodlopende deel van de straat. De gemeente stelt de actievoerders nu in het gelijk en schrijft dat de plannen worden aangepast. Er komen nu parkeerplaatsen in de lengte van de Achtergracht. De raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer buigt zich dinsdagavond over de plannen voor het nieuwe winkelcentrum.

Busje gestolen

WEESP - Vanaf de Pampuslaan is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbus gestolen van een bedrijf. Zo meldt de politie.

Het gaat om een witte Mercedes type 904. De wagen had geen opschrift en moet zijn meegenomen tussen maandagmiddag 17.00 uur en dinsdagochtend 05.30 uur. Het kenteken is 94-BF-LS. De politie zoekt meer informatie. Getuigen kunnen bellen op 0900-8844.

Sponsorloop Triangel loont

WEESP - De kinderen van de Triangel hebben met een sponsorloop 7533 euro opgehaald.

De leerlingen combineerden de Koningsspelen met het goede doel. Door twintig minuten lang rondjes van 400 meter om de school heen te rennen, haalden ze veel geld op. De helft gaat naar Doctors for Malawi. De andere helft wordt gebruikt om het schoolpodium te vernieuwen.

Kruising voorlopig klaar

WEESP - Het werk aan de kruising van de N236 bij Aetsveld is voorlopig klaar. Dit weekend is de andere kant van de kruising onder handen genomen.

Er is van vrijdag tot en met maandagochtend doorgewerkt. Het asfalt is vervangen, stoplichten vernieuwd en de middenbermen aangepakt.De komende weken wordt er in de nachten doorgewerkt aan de afwerking van de kruising

Onduidelijkheid over nieuwe kruising Nieuwstad-Breedstraat

Wie mag nou eerst en hoe hard mag je hier?

Situatie kruising niet voor iedereen duidelijk. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Een week nadat de kruising van de Nieuwstad met de Breedstraat is opgeleverd, is er in het verkeer nog onduidelijkheid over wie wanneer nou eerst de kruising over mag en hoe hard je er mag.

De kruising is nu ingericht als een gelijkwaardige verkeerskruising in een 30 km-zone. Rechts heeft voorrang en zebrapaden zijn niet teruggekomen. Dat heeft te maken met richtlijnen: 30 km-zones moeten zo sober mogelijk worden ingericht.

Door de maatregelen ziet het kruispunt er heel anders uit. De Nieuwstad heeft van rechts ineens voorrang op de Breedstraat. Wie via de Breedstraat Weesp in komt rijden, ziet nergens op borden dat een 30 km-zone wordt betreden. Pas na het kruispunt staat er een bord dat de maximumsnelheid 30 km/u is en rechts voorrang heeft. Wel staat er voor de kruising een klein, geel bordje dat de verkeerssituatie is gewijzigd.
De situatie doet denken aan de herinrichting van de Herengracht in 2009. Daar werd later toch weer een zebrapad aangelegd omdat de situatie te onduidelijk was.

'Het was een gezellige wijnproeverij!'

Joop en Wilma Boekhoorn met de dinercheque. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Ze zijn gek op wijn. Als ze op vakantie gaan naar Frankrijk komen Joop en Wilma Boekhoorn altijd met meer flessen terug dan dat er meegingen. Ze wonnen de Weesper
Wijnproeverij.

"Het was heel gezellig die dag", zo vertelt Joop. "Ik woon al meer dan 30 jaar in Weesp en koop zoveel mogelijk in het centrum, ik wil de winkeliers ondersteunen", vult Wilma aan. De twee zijn erg positief over de wijnen die ze mochten proeven. Ze mogen gratis uit eten bij restaurant De Gelagkamer.

Jurre en Kelyan vinden het totaal niet eng om voor een volle zaal te staan

De Citybende staat op de planken met de voorstelling 'Vuur'

Jurre (links) en Kelyan debuteren vanavond in de City. Foto: Mascha Hendriks

door Marieke van Veen

WEESP - Vanaf vandaag (woensdag 18 juni) voert de Citybende vijf keer de voorstelling 'Vuur' op. Voor Jurre (9) en Kelyan (9) is het de eerste keer dat ze in de City op de planken staan. Van zenuwen hebben de mannen geen last. Hoe meer publiek, hoe beter.

Hoe zijn jullie bij de Citybende beland?
Jurre: "Als er toneelstukjes zijn op school of rollenspellen bij mij in de klas, steek ik altijd als eerste mijn vinger op. Ik vind het gewoon heel leuk om op te treden. Ik heb laatst nog geplaybackt bij een talentenjacht op school. Ik vind het niet eng als mensen naar me kijken."
Kelyan: "Ik heb een tijdje terug auditie gedaan voor een hele grote voorstelling, maar toen ben ik het helaas net niet geworden. Daarom ben ik nu op les gegaan bij de Citybende. Ik leer ervan en sta nu toch op het podium."

'Als er een toneelstuk is op school steek ik als eerste mijn vinger op'

Vertel eens iets over 'Vuur'?
Jurre: "We spelen allemaal stukjes, scènes, die iets met vuur te maken hebben: warm, fireball, brand, rook. Samen vormen ze een geheel. We mochten zelf ideeën aandragen, maar dat heb ik niet echt gedaan. Ik vond het moeilijk om zelf iets te bedenken. Misschien een volgende keer."
Kelyan: "Sommige scènes zijn heel grappig, andere een beetje spannend. Het is een leuke voorstelling voor jong en oud."

Wat is je favoriete scène?
Kelyan: "'Rauw'. In die scène speel ik zelf mee. Daarin rennen we over het toneel."

De Citybende wordt geregisseerd door Lenne Koning. Wat hebben jullie zoal van haar geleerd?
Jurre: "Dat je luid en duidelijk moet praten en niet moet gaan lachen op het podium, want dat is heel irritant voor de mensen in de zaal."
Kelyan: "En dat je niet met je rug naar het publiek moet gaan staan."

Zijn jullie er volgend jaar ook weer bij?
Jurre: "Ik hoop het wel, maar mijn ouders zijn daar nog niet helemaal uit. Maar als ik het zelf zou mogen beslissen zou ik zeker bij de City blijven spelen."
Kelyan: "Ik wil ook wel blijven. Het zijn leuke kinderen allemaal. Sommige kende ik al, maar ik heb er ook vrienden bij gekregen. Soms heb ik niet zo'n zin in de repetitie, maar als ik er ben is het toch altijd leuk."
'Vuur' wordt opgevoerd op woensdag 18 juni 15.00 uur, vrijdag 20 juni 13.30 uur (besloten schoolvoorstelling) vrijdag 20 juni 19.30 uur, zaterdag 21 juni 19.30 uur en zondag 22 juni 15.00 uur (uitverkocht). Kaarten kosten zeven euro per stuk en zijn te bestellen via www.wesopa.nl of 0294-458093 (tijdens kantooruren).

Open huis Globe

Muziekschool Globe (Centrum voor Kunst en Cultuur) houdt een open dag. Op zaterdag 28 juni kunnen muziekliefhebbers in Fort Ossenmarkt kennis komen maken met de school, de sfeer en de docenten. Er zijn optredens van leerlingen en muziekinstrumenten om uit te proberen. Ook geeft de school informatie over het lesaanbod. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Protestantse Gemeente Muiden

Zondag 22 juni 10.00 uur
Grote Kerk
J. van Zelderen

Parochie van Levend Water Muiden

Zondag 22 juni 10.00 uur
Nicolaaskerk
Eucharistieviering
G. Rizzo

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Weesp

Zondag 22 juni 10.30 uur
Van Houtenkerk
A. Ochtman-de Boer

Evangelische Gemeente Weesp

Zondag 22 juni 10.00 uur
OAZ-gebouw
B. Reitsma

vanaf vrijdag 20 juni

Rode Kruis 100 jaar

Het Rode Kruis Weesp bestaat deze zomer 100 jaar. Daarom vestigt de vereniging dit jaar extra aandacht op de activiteiten. Van vrijdag 20 juni tot en met zaterdag 5 juli is er in Nieuwstraat 26 een Rode Kruis-winkel te vinden. Elke vrijdagavond en zaterdag kunnen belangstellenden binnenstappen.
zaterdag 21 juni

Uitstellen afleren

Natasja Kardos houdt een workshop die deelnemers van uitstellen moeten afhelpen. Met het voorhouden van een spiegel spoort Kardos aan tot gerichte actie. De workshop beslaat twee zaterdagmiddagen: 21 juni en 28 juni van 13.00 tot 17.00 in De Bibliotheek. Kosten: € 45,- inclusief consumpties. Aanmelden: 06 - 48 109238.

Open dag Groene Griffioen

Biologische boerderij De Groene Griffioen opent zaterdag 21 juni de hekken voor iedereen die wil komen kijken. Met rondleidingen, proeverijen, verkoop van biologische streekproducten, knutselen, kaasdemonstraties en muziek. Van 11.00 tot 16.00 uur. Adres: Lange Muiderwge 18.

Midzomervechtrace

Op zaterdag 21 juni houdt Roeivereniging Weesp de 15e editie van de Midzomervechtrace. Er doen ruim 20 ploegen meer. De start vindt plaats in Nederhorst den Berg ter hoogte van de Hinderdam en de finish is bij Roeivereniging Weesp. De start is om 16.00 uur, de finish vanaf 16.20 uur.
zaterdag 21 en zondag 22 juni

Fietstochten

Toerfietsclub Weesp houdt zaterdag 21 en zondag 22 juni fietstochten richting de Utrechtse Heuvelrug. De opbrengst gaat naar de Edwin van der Sar Foundation. Starten vanaf 8.30 uur aan de Papelaan. Deelname kost € 4,-.

woensdag 18 t/m 22 juni

Vuur

De Citybende speelt 'Vuur'. Zie het artikel onder op deze pagina.

Kermis

Er staat deze week een kleine kermis in het centrum. Zie pagina 3.

donderdag 19 juni

Film: 'Nebraska'

Woody hoort dat hij veel geld gewonnen heeft. Het gaat om zwendel, maar hij is vastbesloten zijn prijs te innen. Wandelend langs de snelweg gaat hij op weg. 'Nebraska' draait donderdag 19 juni in de City. Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-.

vrijdag 20 juni

Thrilleravond

De Kleine Prins en Theaterpand Weesp bieden de liefhebbers van thrillers op vrijdag 20 juni een bijzondere avond. Met thrillerauteurs, een spookwandeling en Bloody Mary's. Aanvang 20.30 uur, entree € 5,-. Reserveren via publiek@zone1380.nl.

Globus Ensemble

Het internationale Globus Ensemble treedt op in de Van Houtenkerk. Op vrijdag 20 juni voeren musici vanuit de hele wereld gevarieerde composities en improvisaties uit. Aanvang: 20.00 uur. Entree: een vrijwillige bijdrage.
vrijdag 20 en zaterdag 21 juni

Spirituele minibeurs

Truepoint op de Nieuwstad houdt vrijdag 20 en zaterdag 21 juni een spirituele minibeurs. Op deze dagen worden tegen een speciaal tarief uiteenlopende korte behandelingen gegeven. Reserveren is niet nodig.

maandag 23 t/m 28 juni

Boekenverkoop

De Bibliotheek gaat afgeschreven boeken verkopen. Van maandag 23 juni tot en met zaterdag 28 juni zijn deze boeken voor een prikkie te koop.

dinsdag 24 juni

Mamacafé

Moeders, vaders en hun jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten in De Bibliotheek. Het Mamacafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Van 10.00 tot 11.30 uur. Gratis entree.

woensdag 25 juni

Finale City Quiz

De winnaars van het afgelopen quizseizoen spelen woensdag 25 juni de spannende finale. Er doen 14 teams mee. Publiek is welkom in de City. Aanvang: 20.30 uur.

Vrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale koppelt vrijwilligers en organisaties. De centrale heeft altijd een groot en actueel aanbod van vactures in Weesp en nabije omgeving. De vactures bekijken en bespreken kan elke week tussen 13.30 en 14.30 uur op Papelaan 99. Bellen kan ook: 0294-410578. www.versavrijwilligerscentrale.nl.

'Muziek betekent alles voor mij: Ik ben muziek'

Gerard van Amstel is veertig jaar dirigent en ontvangt Weesper Erespeld

WEESP - Volledig overvallen was Gerard van Amstel toen hij tijdens zijn jubileumvoorstelling met drie van zijn vocal groups op 25 mei verrast werd met de Weesper Erespeld. "Het is heel veel eer voor mijn persoontje", zo stelt de bescheiden dirigent, arrangeur en componist nu achteraf. "Maar ik ben supertrots op deze erkenning. Ik denk dat ik op mijn manier heb bijgedragen aan de muziekcultuur in Weesp."

Gerard van Amstel tijdens de repetitie van zijn afscheidsmusical 'See You!' op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Foto: Ruth van Kessel

De Weesper Erespeld krijgt een mooi plekje in zijn muziekstudio aan huis in Aetsveld. Daar schrijft de dirigent, arrangeur en componist graag de muziekstukken voor zijn koren en vocal groups. Op dit moment zingen er drie onder zijn bezielende leiding: Firma Vocaal, Fier! en NOON, alle met een hoog Weesper gehalte. Hij gooit er hoge ogen mee. Daarnaast verdient Gerard van Amstel zijn brood met werken voor Kwintenssens, een muziekuitgeverij waarin zijn vorige werkgever SGO is opgegaan. Ook daar doet hij het werk wat hij het liefste doet: muziek schrijven en nog eens muziek schrijven; basisscholen in heel Nederland maken gebruik van zijn muzikale onderwijsproducties. In de komende periode zal de afscheidsmusical van groep 8 met de titel 'See You!' in 340 basisscholen klinken en menig ouder zal na afloop een traantje wegpinken. In Weesp wordt de musical opgevoerd door De Terp en de Van der Muelen-Vastwijkschool. Voor het WeesperNieuws reden om op locatie het interview te houden met de Weesper musicus.
Als hij het schoolplein van de Van der Muelen-Vastwijkschool op loopt, komen de klanken van de liedjes van 'See You!' door de openstaande deuren hem al tegemoet. Heldere kinderstemmen, gelach en dansende voeten. Meteen verschijnt er een glimlach op het gezicht van Gerard van Amstel. Wat klinkt het goed en vrolijk. Hij raakt ontroerd, zoals vaak wanneer hij wordt geconfronteerd met het resultaat van zijn inspanning. Als muziek en woorden elkaar versterken, als alles klopt. Regisseuse Esther Werneke die al enige jaren voor de Van der Muelen-Vastwijk de afscheidsmusical begeleidt, geeft haar eigen draai aan het verhaal. Op deze school moeten alle 56 kinderen van de twee groepen 8 een rol in de musical krijgen. Een hele opgave, maar op te lossen door dubbele rollen toe te voegen aan het verhaal. Van Amstel neuriet mee, zijn voeten tikken op de vloer. "De begeleidingsmuziek mag iets harder, dat is beter voor de balans en de zang van de kinderen", tipt hij juf Nelly van Kassel. Een compliment voor het decor dat uit louter pallets bestaat. Van Amstel: "Het is altijd leuk om te zien wat een school met jouw geesteskindje doet. Dit is heel inventief. En de kinderen? Als ik hoor hoe de liedjes tot hun recht komen, dan wordt ik echt geraakt. Kinderen ontroeren mij snel."
Hoe schrijf je een afscheidsmusical?
"Meestal zijn de liedteksten en de verhaallijn als eerste klaar en dan maak ik de muziek erbij. Het is belangrijk dat tekst en melodie de juiste emotie overbrengen. Omdat onze tekstschrijvers Gerard van Midden en Erik Idema ook muzikaal zijn, verloopt dit proces haast intuïtief. We kunnen lezen en schrijven met elkaar."

Wat zijn belangrijke ingrediënten?
"Het thema is altijd afscheid. Gerard en ik hebben samen zeker zo'n 25 afscheidsmusicals gemaakt, dus we weten wel wat er in moet: kinderen houden van spanning en humor, en Gerard is een kei in het verwerken van humor voor ouders in het verhaal. En het eindigt met een lied over weggaan, groot worden, afscheid nemen, noem maar op. Eerst bij SGO en nu bij Kwintenssens durf ik te zeggen dat we de plank meestal goed slaan. Onze topper was de musical 'Strafkamp 8' een aantal jaren geleden, die werd door 900 scholen opgevoerd. Dit jaar hebben we veel concurrentie van de musical 'De TV Kantine' van Benny Vreden, dus ben ik met 340 verkochte musicals van See You! niet ontevreden."

Gerard van Midden en jij zijn vier handen op een buik?
"Dat kun je wel stellen. We kennen elkaar sinds de beginjaren 80, toen ik muziekleraar werd op de Harrensteinschool in Weesp, waar Gerard directeur was. Toen Gerard de overstap maakte naar uitgeverij SGO ben ik als vanzelfsprekend meegegaan naar Amersfoort. Daar ben ik ook weer met een koor gestart. Gerard en ik doen nog steeds heel veel samen."

'Ook al ben ik al veertig jaar dirigent, slagwerk zal ik nooit loslaten'

Met als hoogtepunt de Musical Weesp 650?
"Ja, die productie in 2005 over de geschiedenis van Weesp was uniek in haar soort. Iedereen in Weesp was er enthousiast over. Samen met Gerard van Midden als tekstschrijver en Alexander Bauwens als regisseur beleefden we een prachtige tijd. Alle ideeën die we hadden, konden we verwezenlijken. Wilden we een kanon? Kwam er een kanon. Negen prachtige voorstellingen hebben we gemaakt en er gaat geen week voorbij of de musical komt wel weer ter sprake. Die energie van toen was echt geweldig!"

Anders dan de bijbelse musicals?
"Die zijn ook prachtig, maar anders. Daarvan hebben we er bij SGO, nu Kwintessens, negen gemaakt. Bij deze uitgeverij zit ik nu eenmaal in de godsdiensthoek. Zo maken we ook al 20 jaar Trefwoord, een lesmethode voor godsdienst en levensbeschouwing die op ruim 1600 basisscholen wordt gebruikt. Ik ben geen kerkganger meer, maar ik voel me thuis bij de bijbelverhalen. Het zijn mooie verhalen om kinderen waarden en normen bij te brengen en te leren hoe je met elkaar omgaat. Het gaat er dan wel om dat je een goede vertaalslag maakt naar het nu en hun wereld. Ik denk dat we daar goed in slagen."

'Ik ben best trots op wat ik heb kunnen realiseren in de muziek'

Je begon als slagwerker en nu vier je je 40-jarig jubileum als dirigent?
"Zo kan het dus lopen. Op mijn 7de begon ik als slagwerker bij de Koninklijke Harmonie de Adelaar. Daar lag mijn hart en dat heeft me naar het conservatorium gebracht. Op mijn 16de werd ik drummer bij jongerenkoor Revelation in Weesp, maar al gauw werd ik gevraagd om te gaan dirigeren. Dat vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk als dirigent van het conservatorium ben afgekomen. Daar heb ik nooit spijt van gehad, maar slagwerk zal ik nooit loslaten. Als het even kan, ga ik aan het drummen."

Allround musicus

Gerard van Amstel studeerde slagwerk en koordirectie aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Als vakleerkracht muziek werkte hij 20 jaar in het basisonderwijs. In Weesp op de Harrensteinschool en de Plesmanschool. Naast zijn werk als componist, arrangeur en producer bij uitgeverij SGO, nu Kwintessens, heeft hij zijn eigen bedrijf 'Gerard van Amstel Muziekproducties'. Het dirigeren van koren doet hij al vanaf zijn 16de jaar, zowel binnen als buiten Weesp. Met vocal groups Firma Vocaal, Fier! (voorheen Vocal Energy) en het nieuwe vrouwenensemble NOON geeft hij regelmatig voorstellingen, die ook in Weesp erg worden gewaardeerd.

Wat heb je met arrangeren?
"Met klassieke koren reproduceer je bestaande stukken. Prachtig om te doen, maar in 1999 ontdekte ik met mijn mannengroep Vocal Challenge het plezier van een eigen draai geven aan een muziekstuk. Arrangeren vind ik echt geweldig en ik ontwikkel mij er nog steeds verder in. Na Vocal Challenge stortte ik me op mijn Weesper vocal groups Firma Vocaal en Vocal Energy. Nieuw voor mij was dat ik naast de vocale prestatie ook het beeld van een koor wilde versterken. Niet alleen het oor, maar ook het oog wil wat. Dat samenspel komt steeds beter in balans."

Wat zijn voor jou de hoogtepunten?
"Als we na stevige repetitiedagen met een koor voor het plezier nog een uurtje voor onszelf zingen. De stemmen zijn dan zo ingezongen, de zangers zo geconcentreerd, en dan krijg je zo'n mooi geluid… de energie die dan loskomt gaat rechtstreeks je hart in. Dat zijn voor mij absolute hoogtepunten, dat krijg je bij geen enkele voorstelling voor elkaar. Het bijzondere is dat elk koorlid op zo'n moment hetzelfde voelt. Zo mooi."

Wat betekent muziek voor jou?
"Ik ben gewoon muziek. Een leven zonder muziek kan ik me echt niet voorstellen. Muziek is wat mijn leven maakt. De grens tussen werk en hobby is flinterdun."

En je bent trouw?
"Dat is me met de paplepel ingegoten. Dat begon al bij Koninklijke Harmonie De Adelaar waar mijn vader actief was. Ik ben opgegroeid met het verenigingsgevoel: voor je vereniging doe je alles. Een wij-gevoel. Dat heb ik nog steeds. Als ik iets aanga, zal ik er niet snel van afwijken. En als ik wil stoppen met een koor, zal ik zorgen dat alles eerst netjes wordt afgerond voor dat ik verder ga."
Wat betekent het voor jou dat juist Weesp je eert met de Erespeld?
"Ik ben Weesp trouw, woon er dan ook mijn hele leven. Ik heb Weesp muziek gebracht in de zin van het requiem van Fauré op 4 mei, de christmas carols, de Weesper stadsmusical en Firma Vocaal. Na lang met Firma Vocaal in de Van Houtenkerk te hebben opgetreden - de akoestiek van die zaal is onovertrefbaar! - vonden we de omgeving niet meer bij de uitstraling van ons koor horen. In de Ide van Amstelzaal (vernoemd naar mijn neef) bij de Adelaar vonden we onze thuiszaal. Ik ben best trots op wat ik heb kunnen realiseren in de muziek en dat Weesp dat met een erespeld waardeert, betekent veel voor mij."

Hiep, hiep, hoera!

De vlag kan uit, met de schooltas als wimpel.

WEESP - Het Casparus College en het Vechtstede College zijn trots op hun eindexamenkandidaten. Een zeer groot deel is in het eerste tijdvak geslaagd.

Op het Casparus College werd een slagingspercentage behaald van maar liefst 99%. Het Vechtstede College laat weten dat van de mavo en havo 90 procent geslaagd is. Van het vwo heeft 83 procent het diploma behaald. Deze week vinden de examens van het tweede tijdvak plaats. Sommige leerlingen doen hieraan mee om hun cijfer te verbeteren, voor anderen betekent het een kans om alsnog te slagen. Over een week of twee zijn de definitieve uitslagen bekend.

Op deze pagina alvast de namen van de geslaagden van het eerste tijdvak.

Weesper vlag met schooltas aan een wiek van Molen 't Haantje. Foto: Marijke Schekkerman

Vechtstede College, mavo

Samya Adghir, Weesp
Caitlin Agbemabiese, Diemen
Redwan Amellal, Weesp
Sarah Azage, Amsterdam ZO
Elisa Bansia, Diemen
Mick Bezemer, Weesp
Lieke Bosch, Weesp
Dana Boyaciyan, Diemen
Romy Buijs, Diemen
Daisy van Buuren, Weesp
Kelly Copier, Abcoude
Lisa Dalmulder, Weesp
Samuel Germazion, Almere
Timo de Graaf, Weesp
Lesley de Graeve, Diemen
Arian Hamiti, Weesp
Rick Hamstra, Weesp
Kevin van Hees, Diemen
Rachel Heije, Diemen
Daan Helsloot, Diemen
Coen Hemels, Nigtevecht
Donell Hogenhout, Weesp
Mike Hoogendoorn, Muiderberg
Stefanie Hopstaken, Weesp
Aileen Jansen, Weesp
Tijmen Jansen, Diemen
Tim Kapel, Weesp
Brenda Karemaker, Diemen
Brandon Knol, Diemen
Keren Korang, Diemen
Danny Korndörffer, Diemen
Joost Lindenbergh, Amsterdam ZO
Mathew Maged Welson, Weesp
Fatima Mehdizadeh, Diemen
Tobé Meijer, Muiden
Jay Moll, Diemen
Lucas Mooij, Diemen
Marsha Munnik, Diemen
Mees Nagelhout, Weesp
Jeffrey Paassen, Diemen
Ryan Pouw, Nederhorst
Thirza Robijn, Nigtevecht
Maud Rullmann, Weesp
Zumi Schmitt, Diemen
Jasmijn Seijsener, Nederhorst
Axel Slingerland, Weesp
Cas Slingerland, Weesp
Melissa Sluiter, Amsterdam
Ryanne Smit, Weesp
Jara Soede, Loenen a/d Vecht
Luke Soede, Weesp
Rosa ter Steege, Muiden
Beau Jewel Sutter, Diemen
Leánny Swijghuizen, Amsterdam ZO
Shaan Tasneem, Diemen
Déante Terlien, Weesp
Bas Thijssen, Nigtevecht
Lisa van der Tuin, Muiden
Edie van Veen, Weesp
Sophie Voogel, Weesp
Robin Waarts, Weesp
Fleur Wedema, Amsterdam ZO
Nathalie Wentink, Diemen
Anne-Roos van Wijk, Weesp
Ruben van Wijngaarden, Nigtevecht
Sascha Zeldenrijk, Nigtevecht

Vechtstede College, havo

Simon Akkerman, Weesp
Atal Atmar, Weesp
Safia Azzin, Weesp
Mona Basikhasteh, Diemen
Mandeepak Benipal, Amsterdam ZO
Yoëll van Bentum, Diemen
Hajar Bouzgou, Weesp
Rik Budding, Diemen
Faye Çelik, Diemen
Daniel van de Craats, Diemen
Amber Dalmulder, Weesp
Daniël Declercq, Diemen
Sascha Engelsma, Diemen
Justin Faber, Diemen
Joost Franssen, Nigtevecht
Omar Fye, Hilversum
Ime Geuzendam, Weesp
Ilana Glas, Weesp
Jasper Hewitt, Weesp
Arjan Hofland, Diemen
Anna Holtmanns, Nigtevecht
Jari van der Horst, Diemen
Roos van de Kemp, Weesp
Nina Kersbergen, Nigtevecht
Lerna Kilarciyan, Diemen
Thomas Kortbeek, Weesp
Daniëlle Kotter, Weesp
Marco Kracht, Diemen
Eline Loggen, Amsterdam ZO
Dominique Luursema, Nigtevecht
Amal El Mannouti, Weesp
Karim Mechrouh, Diemen
Kim Methorst, Amsterdam ZO
Laïla El Mochaouri, Weesp
Ouassima El Mochaouri, Weesp
Michael Mols, Amsterdam
Blerina Mustafa, Weesp
Amber Nagelhout, Weesp
Joshua Otten, Amsterdam ZO
Roxanne Overeem, Weesp
Muhammed Özay, Weesp
Kim van de Paverd, Weesp
Rosanne Prast, Nigtevecht
Koen Rademaker, Weesp
Anthony Ramkisoensing, Amsterdam ZO
Esha Ramkisoensing, Diemen
Sarah Rezk, Amsterdam ZO
Marijn de Ruijter, Amsterdam ZO
Mikal Sas, Diemen
Merlijn Schinkel, Weesp
Diahann Selissen, Weesp
Ruben Sikkema, Weesp
Navalpreet Singh, Amsterdam ZO
Nikki Soede, Loenen a/d Vecht
Niels Stalenberg, Diemen
Romy Timmer, Diemen
Oscar Torres Molina, Diemen
Zeliha Ulas, Weesp
Sanne Veldman, Weesp
Kim Veraar, Weesp
Rachel Vogler, Amsterdam
Kayleigh Wooninck, Weesp
Zoë van der Wouw, Amsterdam ZO
Jiani Yu, Weesp
Amy van der Zee, Weesp

Vechtstede College, VWO

Job van Alphen, Weesp
Max Ankum, Muiden
Dwayne Ansah, Amsterdam ZO
Fleur Bastiaens, Weesp
Jasper Bekema, Weesp
Jari Boesten, Diemen
Maaike van den Bos, Weesp
Wietse van den Bos, Weesp
Rik Bosman, Diemen
Zeinab Bouljhaf, Weesp
Odette de Bruin, Nigtevecht
Nienke Buskermolen, Diemen
Tiffany Clein, Amsterdam ZO
Emily Daniels, Weesp
Eva van Drie, Weesp
Quirine van Engen, Weesp
Bonita van Es, Weesp
Sanne Grevink, Amsterdam ZO
Ingeborg Groen, Weesp
Manon Groos, Weesp
Jasper Heeren, Weesp
Jerego Hernandez, Diemen
Floor Herremans, Weesp
Jorik Huisman, Weesp
Mark Kapel, Weesp
Roos Kemmink, Amsterdam ZO
Urja Khurana, Weesp
Kirsten Klijn, Diemen
?Marlies Klinkenberg, Weesp
Kirsten Knuver, Weesp
Lotte Kortbeek, Weesp
Rik Kotter, Weesp
Maxime Kruisheer, Diemen
Priscilla Kuyp, Diemen
Anna van der Lecq, Weesp
Ira Lenters, Amsterdam ZO
Roland Lenters, Amsterdam ZO
Thijmen van Loon, Nigtevecht
Stan van Manen, Weesp
Emile Nieborg, Amsterdam ZO
Lieke Noij, Weesp
Lee-Wen Omar, Amsterdam ZO
Floor Roholl, Weesp
Ester van Rooij, Weesp
Marieke de Rooij, Weesp
Robin Rutten, Weesp
Sandra Schoonderwoerd, Nigtevecht
Guido Schoots, Diemen
Amber Sibbing, Nederhorst
Dennis Valkenburg, Diemen
Pien Vollers, Nederhorst
Lorraine de Vries, Weesp
Lucas Wouters, Weesp
Hamza Yousuf, Amsterdam
Moray Zeyrek, Weesp

Casparus College, VMBO-K

Dewi Huijssoon, Almere
Koen van Lint, Almere
Aemilius Loth, Amsterdam ZO
Benedita Osei, Amsterdam ZO
Isa van der Laan, Amsterdam ZO
Lyna Daflaar, Amsterdam ZO
Sherviave Derby, Amsterdam ZO
Thomas Laarhoven , Amsterdam ZO
Kainat Butt, Diemen
Tanisha Willems, Diemen
Demi van der Laan, Nederhorst
Mike van 't Klooster, Nederhorst
Ammar Nayare. Nigtevecht
Britney de Vries, Weesp
Daphne Bismeijer, Weesp
Demi Vermanen, Weesp
Jeffrey de Jong, Weesp
Jesse Groenendaal, Weesp
Larissa Hopstaken, Weesp
Lisa Streefkerk, Weesp
Luna Verkruissen, Weesp
Mandy Buitendijk, Weesp
Mohamed Bouzgou, Weesp
Oumaima Abdel-laten, Weesp
Puck Soede, Weesp
Rayen Anautan, Weesp
Sjoerd Bossenbroek, Weesp
Soukayna Benali, Weesp

Casparus College, VMBO-B

Denzel Kluis, Amsterdam
Jennifer Agyemang, Amsterdam ?
Joshua Kensmil, Amsterdam
Al Jarrau Derby, Amsterdam ZO
Augusta Garin, Amsterdam ZO
Dani Alves Rosado, Amsterdam ZO
Daniëlle in 't Groen, Amsterdam ZO
Deandeley Louisville, Amsterdam ZO
Erik Dietz, Amsterdam ZO
Jerry Mewe, Amsterdam ZO
Junior Adjei, Amsterdam ZO
Machiel van Dijk, Amsterdam ZO
Mattijs de Vries, Amsterdam ZO
Revelinio Biekman, Amsterdam ZO
Rexford Arkorsey, Amsterdam ZO
Vjerena Schuhmacher, Amsterdam ZO
Rudviëndrick de Wind, Amsterdam ZO
Librajo Read, Amsterdam ZO
Azaad Basnoe, Diemen
Farhan Thakoersingh, Diemen
Gucciana Holsman, Diemen
Frank de Gruijter, Muiden
Léon Nieuwenhuizen, Muiden
Leroy Vonk, Nigtevecht
Dimitri Konincks, Nigtevecht
Arastou Pel, Weesp
Beyza Dardogan, Weesp
David Kolopita, Weesp
Dounia Mrabti, Weesp
Dzjamil Gasjimov, Weesp
Hilal Saih, Weesp
Jasmin Dekker, Weesp
Jourey Bakker, Weesp
Julia Visser, Weesp
Kevin Kolopita, Weesp
Khadija Kariouh, Weesp
Khalid el Idrissi, Weesp
Mees de Wit, Weesp
Milan Alkaisy, Weesp
Mohamed Bendahman, Weesp
Mohammed Eskifati, Weesp
Oumaima Yakhlaf, Weesp
Soufiane Maach, Weesp
Tara Lakeman, Weesp
Youssra el Amri, Weesp

Eregalerij der Weesper kampioenen

De Dames 2 van MHCW stelde zondag 1 juni het kampioenschap veilig door met 6-0 te winnen van Barneveld Dames 3. De Weespers promoveren naar de reserve 2e klasse.

WEESP - Als je kampioen geworden bent, kun je dat wel van de daken schreeuwen. Daarom zet het WeesperNieuws deze toppers in het zonnetje met de Weesper kampioensgalerij. Onze oproep leverde maar liefst twaalf Weesper inzendingen op. Als bonus doen we er vier foto's uit andere gemeenten in ons verspreidingsgebied bij.

Het seizoen zit er op maar het kampioenenteam MC1 van Oberon ziet elkaar nog elke week. Dan spelen ze een potje beachvolleybal, zodat ze straks bij aanvang van het nieuwe seizoen nog steeds in topvorm zijn.
Deze Weesper buren spelen sinds enkele jaren samen voorjaarscompetitie tennis. In de beginjaren eindigden ze steevast bij de onderste helft, maar na verloop van tijd raakten ze steeds beter op elkaar ingespeeld. Afgelopen seizoen bleven ze ongeslagen en mogen zij zich kampioen noemen.
Volgens de spelers van de Heren 2 van MHCW werden ze in de beslissende wedstrijd toegejuicht door vrouwen met ontblote bovenlijven. Of dat echt waar is, durft de redactie te betwijfelen. Maar ze zijn kampioen en dat is wel te zien!
Kaj Hasenaar stuurde deze foto van zijn team, de C1 van FC Muiden. 'Een geweldig team en het was een leuk seizoen. We hebben maar één keer verloren.'
Marc van der Zwaan en de zussen Yuwei en Mengjie Grijpink vormen samen het succesvolle eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging The Victory. De Weespers mogen zich kampioen 3e klasse NTTB Holland-Noord noemen.
Een heel recente foto: afgelopen zondag werd Tio Vivo van Bleijenberg derde op het Nederlands kampioenschap carrousel rijden.
Een 4-2 was genoeg geweest, maar het jongensteam van tennisclub De Hakkelaars uit Muiderberg verpletterde Brederode met 6-0.
Dit moet het beste voetbalteam van het jaar zijn, zo mailde een trotse moeder. De E6 van FC Weesp is ongeslagen kampioen én ongeslagen winnaar van twee toernooien.
Bij CS Muiderberg zijn ze zo trots op de F3 dat ze de kampioensfoto hebben bewerkt tot de cover van een voetbalblad. Foto: Marieke van Veen
Al een wedstrijd voor het einde kon De M8E1 van MHCW het kampioenschap vieren. De meiden komen volgend seizoen uit in de D1 en D2.
Pieter van Grinseven (tweede van links) is voor het derde jaar op rij jeugdkampioen van de Weesper schaakclub. Die andere bekers? Die won hij met snelschaken en een periodetitel.
De laatste wedstrijd van het seizoen was voor de F1 van DOB uit Nigtevecht ook meteen de beslissende wedstrijd. Na een 3-1 overwinning op Gooi F2 gingen de jongens op de schouders, werd de kinderchampagne ontkurkt en volgde er een ererit op de platte kar. Foto: Marieke van Veen
De hockeybond houdt in deze categorie de scores nog niet bij, maar de ouders doen dat natuurlijk wel. En die becijferden dat de meisjes E84 van MHCW officieus kampioen zijn. Dat was wel een medaille als herinnering waard.
In een overvolle sporthal Aetsveld werd de jongens E1 van We Have 15 maart kampioen. Een knappe prestatie, zeker omdat het hier een nieuw team betreft.
Toen de E3 van FC Weesp in de kampioenswedstrijd tegen FC Almere meteen na de aftrap al scoorde ging het dak eraf. Uiteindelijk werd het 1-5 in het voordeel van de Weespers. Eenmaal terug op de Papelaan barstte het feest pas goed los met een confettikanon en cadeautjes.

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf € 350 excl. BTW. COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620 www.complicity.nl

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Mevr. Anouk zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 7 jaar ervaring en met goede ref. in Weesp. 9 euro p/u. Tel.: 06-87108637.

Voor baby & peuter
LANNEKE
kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

Even aandacht voor u zelf bij Beauty Boulevard Weesp: Massage, Manicure, Pedicure, Kapper, Schoonheidssalon, info & afspreken: Tooropstraat 13 / tel.: 450250/
www.beautyboulevardweesp.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Tuinonderhoud! o.a. heggen snoeien, tuinadvies. Tegels en muren groenvrij maken. Info 035-622 36 76. Voor alle klussen in en rondom het huis www.edregelthet.nl

BALLORIG STEUNT
de Balkan!!!
De getroffen mensen hebben uw hulp hard nodig!
Elke financiële bijdrage is
welkom en kunt u storten op:
NL 15 INGB 0006 4485 04t.n.v. Stichting Servische Taal en Cultuur in Nederland
'Vuk Stefanovic Karadzic', met kenmerk: Hulp voor mensen in nood
door overstroming in Servië en Republika Srpska, gevolgd door uw naam.
Kijk voor info op Ballorig.nl! Weesp Centrum

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Professionele, ervaren hulp zoekt huish. werk. Goede ref. Tel.: 06-21397899

Wiver Logistiek zoekte flexibele verhuizers die aan willen pakken, bel 020-8208766 of mail je CV naar
diemen@wiver.nl

Te huur: GARAGE BOX in
Muiderberg. Info 035-5312667

Spirituele minibeurs in Truepoint. Vrij. 20/6 en zat. 21/6 truepoint.nl

Lentekoopje visspullen
Alles in één keer € 50,-.
Tel.: 0294-412365

Nieuw! Zomerkaart bij YogaToday. Voor binnen- en buitenyoga! www.yogatoday.nl of 06-215 72 555

Gevraagd (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Klaas aan kop dankzij VS

Van Co Tovar ontvingen wij deze foto. "De buurhonden Bibi en Paris zijn er klaar voor!', schreef hij erbij. Foto: Co Tovar

Na de klinkende overwinning van Oranje op Spanje bleef het oorverdovend stil in de Weesper WK-pool. Helemaal niemand had die 5-1 voorspeld. Maar, zou zou Johan Cruyff zeggen, dat is logisch.

Klaas Gijzen ging gisteren aan kop in de WeesperNieuws WK-pool. Hij had de 2-1 winst van de Verenigde Staten op Ghana juist voorspeld. Net als eerder Ivoorkust-Japan en Brazilië-Kroatië.

Terry Lazonder doet het ook goed, want hij voorspelde al zes uitslagen correct. Hij stond maandag dan ook terecht aan kop. Maar het komt in de Weesper WK-pool ook op andere voorspellende gaven aan. Zo zijn er punten te verdienen voor de juiste winnaar en het juiste aantal goals per land. Zo had je dus bijvoorbeeld nog twee punten kunnen verdienen met die ene goal van Spanje. Terry deed dat, maar Klaas sprokkelde net even wat meer punten bijeen en nam na VS-Ghana de leiding van Terry over.

Er doen ruim 1100 liefhebbers mee aan deze WK-pool. De actuele en volledige stand is terug te vinden op www.weespernieuws.nl. De winnaar geniet de rest van de zomer van een luxe loungeset.

De stand

De stand na de wedstrijden van maandagnacht.

1 Klaas Gijzen (Weesp) 92
2 Dave Gouwswaard (Weesp) 90
2 Terry Lazonder (Weesp) 90
4 Nick IJkhout (Nederhorst) 88
4 Daan de Waal (Weesp) 88
4 Nienke van der Zee (Weesp) 88
7 Jeroen Aukema (Weesp) 86
7 Willy Verweij (Weesp) 86
9 Ron Andriessen (Weesp) 84
9 Sofian Azdad (Weesp) 84
9 Ronald Bergsma (Weesp) 84
9 Femke van den Bos (Weesp) 84
9 Anja de Bruin (Nigtevecht) 84
9 Youp Janssen (Weesp) 84
9 Floor van Wees (Weesp) 84
16 Joeri van Alphen (Driemond) 82
16 Henri Blom (Weesp) 82
16 Jeroen Franssen (Nigtevecht) 82
16 Anouk Heijens (Weesp) 82
16 Matija Hutters (Weesp) 82
16 Annelies Jutte (Weesp) 82
16 Wouter Leijgraaff (Nederhorst) 82
16 Albert Oosterveld (Weesp) 82
24 Barry Bonsen (Weesp) 80
24 Maarten van den Born (Weesp) 80
24 Thomas Dijkman (Weesp) 80
24 Stefan van Galen Last (Weesp) 80
24 Bjorn Hansen (Weesp) 80
24 Remie Jansen (Weesp) 80
24 Elwin de Jong (Weesp) 80
24 Jan-Marten Otterman (Weesp) 80
24 Iris Seinen (Weesp) 80
24 Leo Timmermans (Weesp) 80
24 Kelly Voogd (Weesp) 80
24 Nol van Wees (Weesp) 80
24 Marcel van Wees (Weesp) 80
24 Myriam van der Zande (Weesp) 80
38 Simone Andriessen (Weesp) 78
38 Marcel van den Bovenkamp (Weesp) 78
38 Odette de Bruin (Nigtevecht) 78
38 Maartje Buddenberg (Weesp) 78
38 Kaya Elmas (Weesp) 78
38 Milan Geertsma (Weesp) 78
38 Arthur Geraerts (Weesp) 78
38 Timo Groos (Weesp) 78
38 Dennis Hijzelendoorn (Weesp) 78
38 Jan Hijzelendoorn (Weesp) 78
38 Remco van der Horst (Weesp) 78
38 Stefan van der Hulst (Weesp) 78
38 Nico van Lambalgen (Weesp) 78
38 Ronald van Lambalgen (Weesp) 78
38 Jesse Lamme (Nederhorst) 78
38 Maikel Lekkerkerker (Nigtevecht) 78
38 Helma van Mer (Nederhorst) 78
38 Sarah Rezk (Driemond) 78
38 Roy Smeekes (Weesp) 78
38 Lia Vinju (Weesp) 78
38 Marcel van Vliet (Nigtevecht) 78
38 Daphne Wierper (Weesp) 78
60 Dewi Aaftink (Weesp) 76
60 Leendert van Galen Last (Muiden) 76
60 Sander Gijzen (Weesp) 76
60 Anouk de Graaf (Weesp) 76
60 Hans Heijstee (Weesp) 76
60 Olaf de Jonge (Weesp) 76
60 Marcin Kmiecik (Weesp) 76
60 Maarten Koops (Nederhorst) 76
60 Mark Loodema (Weesp) 76
60 Wim Meester (Weesp) 76
60 Adri Sluijk (Nederhorst) 76
60 Lidy Streefkerk (Muiden) 76
60 Raimond Taling (Weesp) 76
60 Steven Veenstra (Weesp) 76
60 Robert Vermeulen (Weesp) 76
60 Ed van Vliet (Driemond) 76
60 Hans Voigt (Weesp) 76
60 Gerald Warmerdam (Weesp) 76
60 Alex van Willigenburg (Weesp) 76
60 Lianne van der Zaag (Weesp) 76
60 Bobby Zamaray (Weesp) 76
81 Kayo van de Beek (Driemond) 74
81 Matthijs de Boer (Muiderberg) 74
81 Hans Burggraaff (Weesp) 74
81 Lisette van Dijk (Weesp) 74
81 Sander Gijsen (Nederhorst) 74
81 R Hageman (Weesp) 74
81 Dick van Huisstede (Nederhorst) 74
81 Coen Hutters (Weesp) 74
81 Jarno de Jong (Weesp) 74
81 Roel Joosten (Weesp) 74
81 Rene Kaagman (Weesp) 74
81 Eric de Klerk (Weesp) 74
81 Thomas Kors (Weesp) 74
81 Wouter van der Linden (Weesp) 74
81 Stan van Manen (Weesp) 74
81 Ashley Meijer (Weesp) 74
81 Mike Mulder (Weesp) 74
81 Ebi Oldenkotte (Weesp) 74
81 Chaib el Otmani (Weesp) 74
81 Hugo Riksen (Weesp) 74
81 Jordy Samson (Weesp) 74
81 Mark Schilder (Weesp) 74
81 Wim Sijmons (Muiderberg) 74
81 Rien Visscher (Weesp) 74
81 Rodger Visser (Muiden) 74
81 Erik de Waal (Weesp) 74
107 Roy de Bruin (Nigtevecht) 72
107 Jelle van Arnhem (Weesp) 72
107 Anja Bekema (Weesp) 72
107 Gerrit van den Brink (Driemond) 72
107 Sjoerd Bruinsma (Weesp) 72
107 Robin Brul (Weesp) 72
107 Ronald Bunnig (Muiderberg) 72
107 Bernd De Groot (Weesp) 72
107 Demi di Giacomo (Weesp) 72
107 Wil Groenestein (Weesp) 72
107 Magnus Hazenberg (Weesp) 72
107 Harry Kruithof (Weesp) 72
107 Elske Kusters (Weesp) 72
107 Robert van der Laan (Weesp) 72
107 Ina van Lambalgen (Weesp) 72
107 Rinse Leurs (Weesp) 72
107 Leo Mallie (Weesp) 72
107 Ferencz Meester (Weesp) 72
107 Gerrit Oosterbroek (Muiden) 72
107 Esra Oosting (Driemond) 72
107 Peter Oudshoorn (Weesp) 72
107 Channa Overbeek (Weesp) 72
107 Roel Pleizier (Muiderberg) 72
107 Saskia van Roden (Weesp) 72
107 Theo Scheltinga (Driemond) 72
107 Wim Tap (Weesp) 72
107 Wiro Verburg (Weesp) 72
107 Martin de Vries (Weesp) 72
107 Rick Vrijhoef (Nederhorst) 72
107 Michael Weszberge (Weesp) 72
107 Dick Winkel (Weesp) 72
107 Sander Woelders (Weesp) 72
107 Stefan Wolffenbuttel (Nigtevecht) 72
107 Liam Wouterson (Weesp) 72
107 Koen van der Zee (Weesp) 72
142 Olesia Babaytseva (Weesp) 70
142 Jose Dieker (Weesp) 70
142 Edwin Feldmann (Muiderberg) 70
142 Corrie Fokker (Weesp) 70
142 Cees Gremmen (Weesp) 70
142 Suzan van Hassel (Weesp) 70
142 Menno ten Have (Weesp) 70