MuiderNieuws

28 december 2016

MuiderNieuws 28 december 2016


Buurt meer gerust over bouw

Heeft de buurt toch nog een kans dat er meer naar hun wensen gebouwd gaat worden? Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN - Buurtbewoners hebben een stuk beter gevoel over de toekomstplannen voor Het Anker, de plek waar nu het lege gemeentehuis staat. Dat laten ze weten na een gesprek met de gemeente.

De buurt was eerder erg boos toen de gemeenteraad besloot om 'uitsluitend sociale woningbouw' toe te staan op de plek. Ze hadden zelf hele andere wensen: een mengvorm van sociale en middensegmentwoningen; volgens hen past dat een stuk beter in de buurt. Daarnaast wenste de buurt een wijkgebouw, met behoud van de gymzaal. De buurt was bang dat het plan van de gemeenteraad vooral dat laatste zou dwarsbomen.
Een gesprek met de gemeente heeft echter veel opgehelderd. "Het was een goed en constructief gesprek, waarin duidelijk werd dat 'uitsluitend sociale woningbouw' gelezen moet worden als 'daar waar woningen worden gebouwd moeten deze binnen sociale woningbouw vallen'. Hetgeen inhoudt dat er ruimte is voor andere zaken naast woningen", zo laat de Wijkraad Mariahoeve weten. De buurt reageert dan ook tevreden.

De buurt heeft er wel op aangedrongen dat de planmakers de ruimte moeten krijgen van de gemeente om vrij met de plannen aan de slag te gaan, met ruimte voor creativiteit. Er wordt nog gekeken of de buurt zelf ook nog met de planmakers om tafel gaan zitten.

Gemeente gaat Weesp helpen

GOOISE MEREN - Gooise Meren gaat Weesp helpen met de uitvoering van zorgtaken.

Het gaat om de zogenaamde backoffice: Gooise Meren voert de taken uit op het vlak van wmo en jeugdzorg. Daarnaast helpt Gooise Meren met ict-systemen en applicatiebeheer. Komend jaar moet dat stap voor stap meer worden.

Weesp werkte voorheen samen met de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, maar die samenwerking is gestopt. Weesp is te klein om de zorgtaken alleen te doen.

De gemeente Gooise Meren benadrukt dat de hulp aan Weesp los staat van eventuele bestuurlijke samenwerking of fusie. Weesp onderzoekt namelijk momenteel haar toekomstperspectief. Daarbij zijn Gooise Meren en Amsterdam in beeld als partner voor bestuurlijke samenwerking en/of fusie.

Oplader veroorzaakt brand aan Herengracht

MUIDEN - Een oplader heeft donderdag een brand veroorzaakt aan de Herengracht. Er ontstond heel wat rook- en roetschade, maar alert optreden kon erger voorkomen. Dat meldt de politie.

Het brandje begon 's avonds rond half zes. Door de brandende oplader vatten een paar gordijnen vlam en dat zorgde ervoor dat het vuur groter werd.

De bewoner kon het vuurtje echter snel blussen en daarmee veel erger voorkomen. De gealarmeerde brandweer heeft vervolgens nageblust en gecontroleerd.

Geen gewonden
De brand veroorzaakte alleen schade. Er waren geen gewonden. De bewoner van de woning waar de brand was heeft na afloop hulp gehad van Slachtofferhulp om de schade op te nemen en de nasleep van de brand te regelen.

300.145

euro heeft Muiden afgelopen jaar overgehouden aan parkeergeld

Weerbericht

Eerst droog en rustig, vanaf nieuwjaarsdag wisselvallig
De rest van dit jaar staat het decemberweer opnieuw onder invloed van een sterk blokkerend hogedrukgebied boven onze omgeving. Met een kern van rond 1045 hPa is de neerslagkans wederom zeer klein. In de loop van nieuwjaarsdag nadert het front van een lagedrukgebied. Er komt dan een (noord)westelijke stroming op gang. Het wordt wisselvallig met kans op regen.

Donderdag + vrijdag
Donderdag is het droog en rustig winterweer. Er is kans op zonneschijn en lokaal mist. In de nacht vriest het licht. Overdag wordt het +2 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het rond –4 graden. Er is kans op mist. Waar overdag de mist oplost kan de zon schijnen. Het wordt circa +2 graden bij een zwakke wind tussen zuid en zuidwest.

Het weekeinde en de jaarwisseling
Op oudejaarsdag blijft het naar verwachting droog, alsook tijdens de jaarwisseling. Er is wel meer bewolking en er is kans op mist. De nachtelijke minima schommelen rond het vriespunt. In de loop van nieuwjaarsdag kan er wat regen vallen. De maximumtemperatuur stijgt tijdens oud en nieuw overdag naar 5 à 6 graden. Er waait een matige wind tussen zuid en zuidwest.

Weetje
December 2016 is na de ijzige december van 2010 voor de zesde maal zacht verlopen, maar veel minder zacht dan december 2015. Toen werd het op 25 dagen meer dan 10 graden. Deze december gebeurde dat op 3 dagen. December is iets zonniger dan normaal. Met circa 25 mm neerslag (75 mm normaal) is het zeer droog, de droogste december van deze eeuw tot dusver.

Van Houten's kerstaffiches

Weesp werd beroemd om bier, jenever en porselein. In de 19de en 20ste eeuw kon daar nog een grote naam aan worden toegevoegd: Van Houten's cacao. Bijna 150 jaar lang bepaalde de cacao- en chocoladefabrikant het aangezicht van de stad. Een groot deel van de Weesper bevolking werkte voor Van Houten en de naam is tot op de dag van vandaag overal terug te vinden. Ook de plek waar het gemaakt werd: het huidige terrein van Abbott.

"De naam Van Houten kon je overal in de wereld tegenkomen. Het merk verscheen niet alleen op de doordachte productverpakkingen en affiches die op veel openbare plekken hingen. Er werden ook innovatieve reclame-uitingen gebruikt. Zo prijkte de naam Van Houten zowel op een bergrots in de Rocky Mountains als in neonletters in Egypte. En in Nederland werden paardentrams voorzien van aanprijzingen voor de cacao. Daarnaast schreef het bedrijf in 1899 geschiedenis met de eerste reclamefilm van Nederlandse bodem. De film duurde één minuut, had geen geluid en toonde een zieke man die hersteld uit zijn bed uit stapt nadat hij Van Houten's cacao heeft gedronken.
Ook was er een enorm aantal kleine verzamelobjecten dat wereldwijd als reclamemiddel werd ingezet: verzamelalbums, boeken, spaarkaarten, sleutelhangers, voetbalspeldjes, enzovoort", zo vertelt conservator Lisette Zijp.

De grote Van Houten-collectie in Museum Weesp is dan ook een schat die bezoekers naar Weesp trekt. Zoals een van deze prachtige kerstaffiches.

Elke maand bespreken we in het WeesperNieuws een topstuk uit de collectie van Museum Weesp. Zelf het affiche bewonderen? Museum Weesp is open van woensdag t/m zondag tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Vanuit de lucht is goed te zien hoe Weesp en Muiden veranderen

Te midden van alle veranderingen blijft het centrum van Weesp zoals het is. Hier de Vecht en de Ossenmarkt met het torenfort: ronde vormen in een verder rechtlijnig landschap.

door Marieke van Veen

MUIDEN - Hobbypiloot Gert-Jan Schultz uit Weesp vliegt geregeld over Weesp en Muiden en neemt dan altijd een camera mee. Vanuit de lucht heeft hij een unieke kijk op hoe snel het landschap de laatste jaren verandert.

Een klein stadje met daaromheen groene weilanden en een enkele boerderij, zo zag Weesp er lange tijd uit. De laatste jaren vliegt Schultz over bouwputten, hijskranen, nieuwe stukken snelweg, nieuwe bruggen, een nieuw aquaduct en een steeds groter wordende zandvlakte waar Weesp straks wordt uitgebreid met de nieuwbouwwijk Weespersluis.

Het vernieuwde knooppunt Diemen ter hoogte van Maxis Muiden en het Amsterdam-Rijnkanaal.
De situatie in Muiden, met van voor naar achter: de oude Vechtbrug (die momenteel gesloopt wordt), de nieuwe Spieringbrug en het nieuwe aquaduct voor de A1. Foto's: G.J. Schultz
Vanaf links het spoor, de Leeuwenveldseweg en de wijk Leeuwenveld. De zandvlakte daarachter wordt de eerste fase van de nieuwbouwwijk Weespersluis.

Schultz werkte bijna 40 jaar bij de KLM, waarvan 23 jaar op de afdeling Security, waar hij zich bezighield met risicoanalyses op de vliegroutes over (mogelijke) conflictgebieden. De laatste vier jaar tot aan zijn pensionering in 2014 versterkte hij het Emergency Management-team dat op voorhand van onverhoopte vliegrampen alvast uitzoekt hoe de afwikkeling ter plaatse het best zou kunnen verlopen.

Zijn eigen vliegbrevet haalde de Weesper in 1979. Sindsdien is hij aangesloten bij de KLM Aeroclub en trekt hij er al dan niet met passagiers regelmatig op uit, bij voorkeur in een Piper Archer PH-KAX (een van de in totaal vier kisten van de Aeroclub). Ook is Schultz piloot bij de stichting Hoogvliegers, die ernstig zieke of gehandicapte kinderen een bijzonder en onvergetelijk avontuur bezorgt door ze mee uit vliegen te nemen.

Dorpsraad werkt langer samen met gemeente

Foto: Dorpsraad Muiderberg

MUIDERBERG - De Dorpsraad Muiderberg werkt ook de komende jaren samen met de gemeente. Afgelopen week werd een convenant ondertekend om dat te bezegelen. De dorpsraad werd een jaar geleden opgezet om 'de collectieve belangen van de inwoners van Muiderberg op het hoogste niveau te behartigen en de identiteit en eigenheid van het dorp te bewaken'. De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven over vele Muiderbergse aangelegenheden. Daarnaast vormt de dorpsraad een klankbord voor de gemeente.

Meer asbest: verbouwing gemeentehuis veel duurder

Gemeente moet zeker zeven ton extra ophoesten

Er werd veel meer asbest gevonden dan verwacht. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN - Meer asbest dan verwacht zorgt ervoor dat de verbouwingswerkzaamheden van het gemeentehuis langer gaan duren dan verwacht. Het werk gaat daarnaast enkele tonnen meer kosten. Dat laat het gemeentebestuur weten aan de raad.

Dat het gemeentehuis asbest had was al bekend, maar de bouwers hebben op onverwachte plekken meer asbest gevonden. Er moet nu extra gesaneerd worden: de gemeente gaat al het asbest weghalen. De gemeente laat weten dat te doen omdat het zelf aan burgers ook strenge eisen stelt voor het weghalen van asbest.

Zeven ton
Al met al levert het extra werk vanwege het asbest de gemeente een extra kostenpost van in totaal 7 ton euro op. Een deel van deze kosten moet gemaakt worden om het asbest weg te halen en daarmee samenhangende herstelwerkzaamheden te doen. Het andere deel van de extra kosten moet de gemeente maken omdat de verbouwing een stuk langer gaat duren dan gepland.

Langer werk
Het werk aan de eerste fase van de verbouwing duurt zes weken langer, de tweede fase wordt nog eens vier weken vertraagd. Het verbouwde gemeentehuis wordt nu pas rond september/oktober opgeleverd. Dat zou eerst voor het zomerreces al het geval zijn.

Provincie wil Unesco-status voor regio

MUIDEN - Drenthe heeft de Hondsrug, Noord-Holland moet de Gooi en Vechtstreek als bijzonder gebied krijgen. De provincie Noord-Holland steunt het plan om onze regio aan te wijzen als Global Geopark.

Het Geopark Gooi en Vecht huisvest drie gebieden die door de provincie als aardkundig monument zijn aangemerkt: het stuwwallengebieden van het Gooi, het Naardermeer en de Waver, Vecht en Aetsveldse Polder. Daarnaast omvat het nog enkele aardkundig waardevolle gebieden. Vanuit het oogpunt van aardkundig erfgoed is het daarmee een van de meest waardevolle gebieden in Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland draagt € 52.500 bij om de Unesco-status Global Geopark voor de Gooi en Vechtstreek te bemachtigen. De regio Gooi en Vecht is geologisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk een waardevol gebied. Het Geopark hoopt met de Unesco-status meer bewustwording te creëren bij bewoners en bezoekers over de bijzondere eigenschappen van het landschap, de natuur en de karakteristieke bebouwing voor bewoners en toeristen.

Geoparken
Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied.

Geldwagen overvallen

WEESP - Aan het Buitenveer in Weesp, bij de ING-bank, is dinsdag een geldwagen overvallen. Er is geld buitgemaakt.

De overval werd even rond half elf gepleegd op het moment dat de geldwagen voor de deur van de ING-bank stond om geld af te leveren. De twee medewerkers werden met een pistool gedwongen geld af te staan. De overvallers konden met een onbekend geldbedrag op de vlucht slaan.

De daders vluchtten op een scooter richting het bedrijventerrein. De politie vermoedt dat de twee richting Amsterdam zijn gevlucht. Een politiehelikopter heeft agenten op de grond geholpen met het zoeken naar de twee. Na de overval werd een groot deel van het Buitenveer afgezet voor sporenonderzoek. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Meer aandacht jongerenwerk

GOOISE MEREN - Er moet meer aandacht besteed worden aan jongerenwerk. Dat stelt wethouder Gerben Struik.

Extra jongerenwerk moet ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor jongeren in alle kernen van de gemeente. Er komt onder andere meer aandacht voor Muiden en Muiderberg.

Volgens de wethouder moet er 24 uur aan jongerenwerk extra komen. "Voor overleg met de buurt, om extra te kunnen anticiperen, om samen met de jongeren een leuk evenement op te zetten", zo somt de wethouder op. "Alleen via jongerenwerkers kom je er achter wat er speelt onder jongeren."

Muider Eric Hammacher geridderd

Foto: St. Antoniusziekenhuis

MUIDEN - Muider traumachirurg Eric Hammacher is afgelopen week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hammacher kreeg de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van traumachirurgie en spoedeisende hulp.

De Muider heeft de afgelopen jaren veel werk gedaan voor het Nieuwegeinse Sint Antoniusziekenhuis, maar werkte ook in Ghana en is medisch adviseur van de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten. Daarnaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.

Plannen voor meer zonnepanelen

GOOISE MEREN - Er moeten de komende jaren meer zonnepanelen gelegd worden op gebouwen van de gemeente. Dat stelt wethouder Gerben Struik. Er wordt gewerkt aan plannen.

Het plaatsen van zonnepanelen moet het vastgoed van de gemeente een stuk duurzamer maken. "We denken aan zonnepanelen op alle gymzalen en scholen", zegt Struik.

Er liggen al zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Kerstbomen worden weer verbrand

MUIDEN - Alle afgedankte kerstbomen gaan weer de brandstapel op. Zoals elk jaar gebeurt dat op de eerste vrijdag van het jaar. Dat valt nu op vrijdag 6 januari.

Er worden weer twee kerstboomverbrandingen gehouden: een aan de Schapenkaai aan het begin van de Noordpolderweg, en een aan de rand van Buitendijken aan de IJsselmeerweg. Bewoners kunnen daar hun kerstbomen afleveren.

De twee vuren worden aangestoken om zeven uur 's avonds.

'Van afgelopen jaar hebben we heel erg veel geleerd'

Wethouder Marleen Sanderse

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft haar eerste jaar achter de rug. En dat geldt ook voor het gemeentebestuur: wethouder Marleen Sanderse heeft het eerste jaar van haar wethouderschap volbracht. Nadat ze enkele jaren wethouder was voor de gemeente Naarden, maakte ze afgelopen jaar de overstap naar het grotere Gooise Meren. "Dat was best even wennen. Veel was hetzelfde, maar veel was ook heel anders", zo zegt ze erover. Marleen Sanderse heeft een portefeuille met onder meer wmo en zorg, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, sport en burgerparticipatie. Hoe heeft de wethouder het eerste jaar beleefd en hoe gaat het met de lopende zaken?

Marleen Sanderse over haar eerste jaar: "Veel was hetzelfde, maar heel veel ook anders." Foto: Bob Awick

Hoe was het om naast Naarden de andere kernen te leren kennen?
"Het voelde best snel vertrouwd. Dat geldt ook voor alle werkzaamheden. Een voorbeeld: het afgelopen jaar kreeg ik te maken met de problemen van de hockeyclub van Muiderberg, waar ze al jaren knokken voor een tweede veld. Dat was een van de eerste zaken die ik het afgelopen jaar heb opgepakt. Je moet elkaar leren kennen, maar je merkt dat veel vanzelf gaat. We hebben samen geprobeerd de problemen van de club aan te pakken. Dan leer je elkaar goed kennen."

Een jaar Gooise Meren. Was het wennen?
"Het was voor ons allemaal vanzelfsprekend even wennen. Het voelde wel vertrouwd om nog steeds gewoon elke dag naar het stadskantoor van Naarden te gaan met de auto of de fiets. Dat was de afgelopen jaren hetzelfde. Maar verder gaat alles heel anders. We hebben een veel grotere gemeente en we hebben met veel meer bewoners te maken. Dat merk je. Dat geldt zeker als je mensen op straat tegenkomt. Maar qua werk verandert er ook veel. We zijn met Gooise Meren natuurlijk een veel grotere speler geworden, er komt veel meer op ons af. Maar voor ons gevoel gaat het goed. We staan er na een jaar hard werken goed voor."

Wel rapportcijfer zou je jezelf geven?
"Ik hou er niet van om mezelf te beoordelen en een cijfer te geven. Dat ga ik ook niet doen. Ik vind het belangrijk dat mensen me weten te vinden, dat ik aanspreekbaar ben en dat ik kan uitleggen waarom ik dingen doe. Als dat goed gaat, dan ben ik tevreden. We werken met z'n allen heel erg hard en je merkt dat we stappen maken. Daar gaat het om."

'Burgerparticipatie betekent niet dat we zomaar alles kunnen doen'

De gemeente werkt heel erg hard aan burgerparticipatie. Hoe gaat het?
"Het gaat steeds beter. We hechten heel veel waarde aan burgerparticipatie, maar je merkt dat we allemaal ook nog onze weg moeten vinden. Dat geldt voor ons als gemeente, het gemeentebestuur en de raad, maar ook voor de bewoners. We hechten er belang aan dat we deze gemeente met z'n allen maken. Het afgelopen jaar hebben we al veel voor elkaar kunnen boksen, samen met onze bewoners. En natuurlijk, er ging ook weleens wat mis. We werken eraan om ons ook te verbeteren. Van afgelopen jaar hebben we ook geleerd. Een van de punten is dat we aan onze burgers veel helderder moeten maken wat ze van de burgerparticipatie mogen verwachten, dat kan per situatie verschillen. Soms betekent wel meepraten niet per definitie ook meebeslissen. Het betekent niet dat we alles wat onze burgers willen zomaar kunnen verwezenlijken. Als gemeente sta je voor het algemeen belang en dat strookt soms niet met de wens van een aantal individuen."

Je werkt onder meer aan verkeer en vervoer. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan?
"Dat gaat van het spoor tot de verkeersplannen voor het centrum van Bussum. Voor wat betreft het centrum van Bussum staan de wensen al op een rij. De gemeenteraad gaat daar snel verder over praten en daarna gaan we ermee aan de slag. Er gaat wel het een en ander veranderen. We gaan er hard aan werken om de verkeerssituatie herkenbaarder, logischer, maar vooral ook veiliger te maken. De oversteek over de Brinklaan moet veel beter gaan worden en we gaan de verkeersstromen verbeteren. Daarnaast gaan we de oversteek van de Havenstraat over de Landstraat aanpakken. Er wordt momenteel over het spoor veel gesproken vanwege de veranderde dienstregeling. Dat heeft veel gevolgen voor ons, vooral 's avonds. Daar worden we veel op aangesproken, maar helaas kunnen we er zelf weinig aan doen. We proberen ons op alle fronten hard te maken voor goede treinverbindingen. We hopen dat het snel weer beter wordt. Naast deze punten hopen we volgend jaar alle plannen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op orde te brengen. Dat wordt best een klus."

'Er komt dus hoe dan ook extra sociale woningbouw bij'

Het afgelopen jaar was volkshuisvesting ook een punt waar veel over gesproken werd. Waar wordt momenteel over gepraat?
"We hebben de afgelopen maanden achtereenvolgens de regionale en de lokale woonvisie besproken. Deze stukken moeten we nu af gaan maken. Daarna hebben we onder meer een lijstje met plekken waar gebouwd kan worden. Er zijn goede plekken, zoals de Bor-gronden, de Keverdijk en de Schoutenwerf. Dat zijn niet per definitie plekken waar sociale woningbouw gaat komen, maar daar gaan we zeker mee aan de slag. Er komt dus hoe dan ook extra sociale woningbouw bij. We hopen daar zo snel mogelijk resultaten van te zien. Door nieuwbouw, maar ook door transformatie van lege kantoorpanden."

Een onderdeel van volkshuisvesting is de huisvesting van statushouders. Hoe goed gaat dat?
"We hebben onze zaakjes wat dat betreft erg goed voor elkaar. Het grootste deel van de groep statushouders hebben we aan een huis kunnen helpen. Een goed teken. Volgend jaar verwachten we dat het ook goed komt. Maar het gaat voor ons ook verder dan dat. We merken dat alle ex-asielzoekers heel erg goed worden opgevangen en worden geholpen om zich hier te vestigen. Dat wordt grotendeels door de gemeenschap gedaan. Heel hartverwarmend."

Drie punten waar Marleen Sanderse
zich hard voor gaat maken

1. Woonruimte voor iedereen die dat nodig heeft
"Er moet een passend woningaanbod zijn voor jong en oud, rijk en arm, kleine of grote huishoudens en goed of slecht ter been. We zien dat het woningaanbod nu niet passend is bij de vraag. We willen als gemeente bijvoorbeeld ruimte scheppen voor woningbouw voor starters, jonge gezinnen en mensen met een lager inkomen."

2. Meer sporten en bewegen
"Met het maken van de sportnota zorgen we ervoor dat er eenduidig beleid is hoe we met sport omgaan en wat we de komende jaren aan moeten pakken. Maar nog belangrijker: mensen – jong en oud - meer aan het sporten en bewegen krijgen. Sport en bewegen moet nog makkelijker en beter toegankelijk en mogelijk zijn. Het gaat goed met de meeste clubs, maar we merken echt dat er nog wel wat moet gebeuren om ook iedereen te kunnen laten sporten en bewegen."

3. Goed beheer en onderhoud
"We hebben als gemeente heel erg veel verantwoordelijkheden, denk aan het onderhoud van wegen, de riolering en openbare verlichting, maar ook het groenonderhoud. Alles wat hiervoor nodig is moet achter de schermen goed verlopen zodat inwoners daar geen last van hebben. We gaan de komende tijd aan de slag om beheerplannen op orde te brengen."

Dan even naar sport. Waar werk je momenteel aan?
"We vinden het belangrijk dat we een klimaat creëren waarbij al onze bewoners kunnen gaan sporten. Heel veel mensen sporten al of doen wat voor een sportclub, maar bewegen kun je natuurlijk veel meer dan op de sportclub alleen. Het mooie is dat we daar bij de herinrichtingsplannen van de openbare ruimte rekening mee kunnen houden. Een voorbeeld: we kunnen heel simpel afstandspaaltjes slaan, zodat mensen goed kunnen hardlopen. Verder gaan we volgend jaar een sportnota opstellen. Dan gaan we met alle sportclubs praten over hoe het gaat, welke wensen ze nog hebben en dat soort zaken. We praten onder meer over het onderhoud van de velden en over alles wat er verder op de sportclubs afkomt."

Je bent ook nog wijkwethouder. Hoe gaat het met jouw buurten?
"Ze hebben allemaal hun eigen zaken die spelen. De Keverdijk heeft het bijvoorbeeld heel erg over de herinrichtingsplannen die op stapel staan voor de komende jaren. Dat plan is tot stand gekomen met dank aan heel veel bewoners die hebben meegepraat en meegeholpen. Er wordt nu gesproken over de financiën, maar je merkt heel erg dat de buurt graag wil dat er wat gaat gebeuren. Het Brediuskwartier heeft de laatste tijd erg veel gesproken over het veldje aan de Burgemeester 's-Jacoblaan en de overlast van hangjongeren daar. We praten met de buurt over hoe we de problemen samen kunnen aanpakken."

Waar ben je het meest trots op?
"Dat je merkt dat er heel veel mensen, en vooral veel bewoners, klaar staan om zaken op te pakken en hard werken aan het vormgeven van deze gemeente. We hebben met z'n allen al heel veel bereikt."

Wie verdient er een pluim?
"Onze burgemeester, Albertine van Vliet. Ze heeft als waarnemend burgemeester heel veel goed werk verricht en was bovenal een hele prettige burgemeester. Ik ga haar zeker missen straks."

Wie weet het meest over Gooise Meren?

De eerste baby van Gooise Meren

Hoe goed bent u op de hoogte van het nieuws van afgelopen jaar in Gooise Meren. Test uw kennis en doe mee met de eindejaarsquiz. U maakt kans op een bon voor een ontspannende gezichtsbehandeling bij Ariane Inden Cosmetics in Bussum. Mail uw antwoorden voor 2 januari 2017 naar redactie@bussumsnieuws.nl / redactie@naardernieuws.nl of redactie@muidernieuws.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Veel plezier met de quiz!

Januari

1. Hoe heette de eerste baby van Gooise Meren
a. Niels
b. Anna
c. Nick
d. Sophie

Carnavalsvereniging de Vestingnarren had dit jaar een groot feest.
Er kwam een actiegroep tegen de komst van 1200 vluchtelingen naar azc Crailo. Foto: Bob Awick
Brigitta Boonacker, voorzitter van de BOV, kondigde een naamswijziging aan. Foto: jessica de jong
Ruth Jacott dit jaar op het Goois Jazz Festival. Foto: Bastiaan Miché
Kampioen en promotie naar de vierde klasse voor deze voetballers.
Deze wethouder Financiën betitelde de bezuinigingen als een megaklus. Foto: Bob Awick
Maatregelen tegen overlast jongeren, met name in het centrum. Foto: Sjoerd Stoop
De kranten van Gooise Meren ontvingen een prijs voor nieuwsbladjournalistiek. Foto: Jessica de Jong
De Bussumse Voetbalclub stopt met een bijna 100-jarige traditie. Foto: Bob Awick
Wie stond er centraal bij Naarden uit de Kunst?
De eerste editie van Deining in Bussum werd goed bezocht. Foto: Bastiaan Miché
Het wil niet lukken met de verhuisplannen van de Emmaschool. Foto: Yvette de Vries
De bewoners van Mariënburg willen graag terug naar hun oude stek. Foto: Yvette de Vries
Gooise Meren beschikt over veel verschillende natuurgebieden. Foto: Gerard Buhr
Ferry Weertman wordt gehuldigd voor zijn prestatie op de Olympische Spelen. Foto: Bastiaan Miché
Het KNSF-dossier blijft zich voortslepen, met ook veel bezwaarmakers. Foto: Efred Kool
Het evenement Bussum op IJs gaat niet door dit jaar. Foto: Sjoerd Stoop
Inwoners van Gooise Meren mogen een keuze maken voor ... Foto: Bob Awick
Een nieuw evenement voor Gooise Meren. Foto: Hans van Goozen
Van welke partij is de nieuwe burgemeester Han ter Heegde? Foto: Sjoerd Stoop
Werkzaamheden aan de A1 rondom Muiden niet zonder gevolgen. Foto: Bob Awick
De zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Foto: Sjoerd Stoop

2. Carnavalsvereniging de Vestingnarren uit Naarden had een groot feest. Wat werd er gevierd?
a. 50-jarig bestaan
b. Dolle Dinsdag
c. De 1e prijs voor de Dansmariekes tijdens een Europese wedstrijd
d. Inleveren van de sleutel van de stad Naarden

Februari

3. In februari veel commotie rondom de komst van vluchtelingen naar azc Crailo. Tegenstanders uit de buurt vonden 1200 vluchtelingen te veel en richtten een actiegroep op. Hoe noemden ze zich?
a. Not in my backyard
b. Bussums Belang
c. Leefbaarheid Bussum en omgeving
d Bussum-Zuid 400 oké/1.200 nee

4. De Bussumse Ondernemersvereniging (BOV) verandert vanwege de fusie haar naam. Hoe luidt die?
a. De Gooise Meren Ondernemers Vereniging
b. Ondernemers Vereniging Gooise Meren
c. Vereniging voor Ondernemers Gooise Meren
d. Vereniging voor Gooise Meren Ondernemers

Maart

5. Het jaarlijkse Goois Jazz Festival stond weer op het programma. Waar is dit feestje?
a. Golfclub Naarderbos
b. Café Ome Ko Muiden
c. Grote Kerk Naarden
d. Spant! Bussum

6. Welke voetbalclub werd kampioen en promoveerde naar de vierde klasse?
a. BFC
b. Allen Weerbaar
c. SC Muiderberg
d. NVC

April

7. De wethouder Financiën zag de bezuinigingen als een megaklus. Hoe heet deze wethouder?
a. Jan Franx
b. Piet Cornelis
c. Henk Heijman
d. Wimar Jaeger

8. Zorgen om overlast van jongeren, met name in Bussum Centrum. Welke maatregelen moeten helpen?
a. De mosquito
b. Uitschakelen wifi
c. Samenscholingsverbod
d. Extra politie-inzet

9. De Nederlandse Nieuwsblad Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek is dit jaar gewonnen door de redactie van BussumNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws. Voor welke serie artikelen werd deze prijs gegeven?
a. Fotoserie plaatsen spoorbrug A1
b. Gooise Meerwaarde
c. OnderOns
d. Op weg naar de nieuwe gemeente

Mei

10. Na bijna 100 jaar stopt de Bussumse Voetbalclub BFC met ...
a. De derde helft
b. Jeugdvoetbal
c. Spelen op kunstgras
d. Voetbal op zondag

11. Wie stond centraal bij het evenement Naarden uit de Kunst?
a. Carry Slee
b. Annie MG Schmidt
c. Renate Dorrestein
d. Heleen van Royen

Juni

12. De nieuwe burgemeester moet over veel kwaliteiten beschikken. Welke eigenschappen stonden op het verlanglijstje van de gemeenteraad?
a. Trouw, trots en eerlijk
b. Onderhandelaar, zuinig, nieuwkomer
c. Goede prater, extravert en humoristisch
d. Boegbeeld, ervaren bestuurder, mensenmens

13. Het driedaagse festival Deining in Bussum werd voor de eerste keer gehouden. Hoeveel bezoekers kwamen er?
a. 1000
b. 2500
c. 5000
d. 7500

Juli

14. De Emmaschool wil al jaren graag verhuizen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Wat is er aan de hand?
a. Er zijn niet genoeg leerlingen
b. Het kost te veel geld
c. De buurt protesteert
d. De grond is vervuild

15. De huidige bewoners van klooster Mariënburg in Bussum zitten hier tijdelijk. Hun eigen verzorgingshuis wordt namelijk vernieuwd. Ze willen graag terug naar ...
a. Amsterdam
b. Muiderberg
c. Oegstgeest
d. De kust

Augustus

16. Welk natuurgebied in Gooise Meren is 1200 hectare groot?
a. De Busssumse heide
b. Het Gooimeer
c. Het Naardermeer
d. Het Echobos

17. Ferry Weertman wint goud op de Olympische Spelen. Welke sport beoefent deze Naarder?
a. Zeilen
b. Roeien
c. BMX
d. Zwemmen

September

18. Het KNSF-dossier blijft zich voortslepen. Welke bezwaarmakers laten regelmatig van zich horen?
a. Stichting Erfgoed Kruidpad
b. Stichting Groot Amsterdam
c. Stichting Groen Muiden
d. Stichting Omwonenden KNSF

Oktober

19. Het evenement Bussum op IJs gaat niet door. Waarom eigenlijk niet?
a. Er moet bezuinigd worden
b. Er zijn al zo veel ijsbanen in de buurt
c. Het gaat niet hard genoeg vriezen
d. Er was geen geschikte plek

20. Iene, miene, mutte. Waar mogen de inwoners van Gooise Meren een keuze voor maken?
a. Een gemeentelogo
b. Een nieuwe burgemeester
c. Een gemeentewapen
d. Een andere naam voor de gemeente

November

21. Een nieuw evenement in Gooise Meren met sprekers uit de verschillende kernen. Wat is de naam?
a. TEDxGooiseMeren
b. Pep-Talk Gooise Meren
c. Gooise Meren Verbindt
d. Stand-Up Gooise Meren

22. Han ter Heegde wordt de nieuwe burgemeester. Van welke partij is hij?
a. Partij voor de Dieren
b. D66
c. Ouderenpartij 50+
d. VVD

23. Waarom moeten sommige basisscholen leerlingen naar huis sturen?
a. Luizenplaag
b. Lekkage
c. De Wet werk en zekerheid
d. Lerarentekort

24. Het is rondom Muiden door de werkzaamheden aan de A1 een ...
a. Rommeltje
b. Bordenparadijs
c. Lint aan files
d. Stuk minder druk

De film 'Hell or high water' draait donderdag 5 januari in de bioscoop.

woensdag 28 december

Spelletjesmiddag

Oversingel | 14.00 - 16.00 uur

Ouderen zijn van harte welkom om gezellig spelletjes te komen spelen tijdens de spelletjesmiddag in Vivium Oversingel. Kosten voor deze middag bedragen 4 euro per persoon, inclusief een lekkere oliebol. Voor meer informatie en andere activiteiten in Vivium Oversingel kijkt u op www.vivium.nl/oversingel-agenda.

Jeugdfilm bibliotheek Weesp

Bibliotheek Weesp 14.30 uur

Kom je ook naar de jeugdfilm in de kerstvakantie? Neem vooral je vrienden mee. De toegang is vrij.

donderdag 29 december

BCW Oliebollentoss

Sporthal Aetsveld 18.00 uur

Voor vrienden, familie, oud-spelers en iedereen die een keer bij badminton wil komen kijken of spelen onder het genot van een lekkere oliebol. Jeugd van 18.00 tot 20.00 uur, senioren van 20.00 tot 22.00 uur.

'La tierra y la sombra'

City of Wesopa 20.00 uur

Alfonso is een oude boer die naar huis terugkeert om voor zijn doodzieke zoon te zorgen. Het omringende landschap lijkt net een woestenij. Uitgestrekte suikerrietplantages omgeven het huis, en zorgen voor aanhoudende aswolken. Zeventien jaar nadat hij zijn gezin verliet, probeert Alfonso zijn plaats terug te vinden en zijn familie te redden. Entree € 8,-.

vrijdag 30 december

De grote dit was 2016 quiz

City of Wesopa 20.30 uur

De vragen hebben betrekking op het afgelopen jaar en gaan over opvallende en minder bekende gebeurtenissen. Deelname per team € 20,-. Meld je aan bij cityquiz@wesopa.nl.

maandag 2 januari

Seniorweb

Bibliotheek Weesp 10.00 uur

Informatie over cursussen, hulp en ondersteuning bij problemen met pc, tablet, smartphone etc.

woensdag 4 januari

Administratie voor Elkaar

Vanwege de kerstvakantie is er geen spreekuur op woensdag 28 december en woensdag 4 januari 2017. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 11 januari.

Meezingen

Toko WSV De Vecht 20.00 uur

Het Hollandse lied meezingen onder begeleiding van accordeonisten. De tekstboeken liggen op tafel klaar.

donderdag 5 januari

Seniorweb

Bibliotheek Weesp 10.00 uur

Informatie over cursussen, hulp en ondersteuning bij problemen met pc, tablet, smartphone etc.

ALzheimer Café Weesp

Hart van Weesp 19.30 uur

Volhoudtijd staat voor de tijd dat mantelzorgers het volhouden om voor hun geliefde te zorgen. Jarcine Spaander (King Arthur Groep) en Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp) komen vertellen hoe deze tijd te verlengen is. Entree en koffie gratis.

'Hell or High Water'

City of Wesopa 20.00 uur

Als de onafscheidelijke broers Tanner (Ben Foster) en Toby (Chris Pine) hun ranch dreigen te verliezen beginnen ze aan een wanhopige reeks overvallen op kleine lokale banken. Alles loopt gesmeerd tot de bijna gepensioneerde Texasranger Marcus (Jeff Bridges) zich in de zaak vastbijt. Entree: 8 euro.

vrijdag 6 januari

'Vlucht van een Granaatappel'

City of Wesopa 20.30 uur

‘De Vlucht van een Granaatappel’ is het persoonlijke en humorvolle relaas van vier vrienden, twee vluchtelingen en één generatiekloof. Deze tragikomische locatievoorstelling speelt zich af tussen de wens te willen weten en het verlangen te willen verzwijgen. Spel: Theater Rast. Entree € 17,50.

Lucky Fonz III

Theaterpand Weesp 20.30 uur

In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III zowel in binnen- als buitenland uitgegroeid tot een van Nederlands bekendste en meest gewaardeerde songwriters en liveacts. Met de plaat 'Hoe Je Honing Maakt' (met daarop de top-10-hit 'Ik Heb Een Meisje') bereikt hij een breed en gevarieerd publiek. Deuren open va. 19.30 uur. Tickets: € 15,- via theaterpandweesp.nl.

doorlopend

Gratis vuurwerkbril

Pearle Slijkstraat

Het is van groot belang om je ogen tijdens de vuurwerkperiode goed te beschermen: of je nou zelf vuurwerk afsteekt of niet. Tot en met eind december zijn er daarom gratis vuurwerkbrillen af te halen bij Pearle Weesp.

Expositie Frank Zindler

Lichthuis

Doorlopende expositie met werk van Frank Zindler. Als aanhanger van de figuratieve kunst zoekt hij altijd het poëtische en transparante licht in de aquarel. Het Lichthuis is van dinsdag tot en met donderdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur.

Ingrid Van Lier

Bibliotheek Weesp

In een dozijn artistieke uitingen van amateur-kunstenaar Ingrid Van Lier wordt de ervaring zichtbaar die ontstaat uit het verlangen te uiten en open te zijn. Haar werken laten een grote verscheidenheid aan experimenten met acryl, houtskool en collage zien.

Praktische hulp

Papelaan 99

Weespers met een langdurige ziekte en/of beperking kunnen via Versa praktische hulp krijgen bij werkzaamheden in en rondom huis via 035-5316054.

Orphan-P maakt 2.406 euro over naar Serious Request

Orphan-P kijkt terug op een onvergetelijke avond. Foto: Gerard Overmars

door Marieke van Veen

WEESP - De Weesper coverband Orphan-P heeft 2.406 euro kunnen overmaken naar 3FM Serious Request. De muzikanten kijken dankbaar en nog steeds vol energie terug op het concert van afgelopen vrijdagavond.

Fans, sympathisanten en andere belangstellenden konden in ruil voor een donatie zelf de playlist van het benefietconcert bepalen. 'Let's Dance', 'Iedereen is van de wereld', 'Uptown funk', 'Conga' en 'Locked out of Heaven' vormden met de hoogste biedingen de top vijf, maar de band speelde nog veel meer songs. The Wetpaperboys warmde het publiek op met een voorprogramma.

Nagellakkers
In de City of Wesopa was ook een nagellak-team aanwezig dat in navolging van de 6-jarige 'Serious Request-held' Tijn de opbrengst van de avond met honderden euro's opstuwde door het publiek ter plekke van kleurrijke nagels te voorzien. Wie niet bij het concert aanwezig kon zijn, kan via de Facebookpagina van 'Coverband Orphan-P' de filmpjes en repetities terugkijken die de band live heeft uitgezonden. Ook is hier de link naar het fotoverslag van Gerard Overmars te vinden.

Orpan-P heeft een mooi resultaat geboekt, maar had dat niet gekund zonder alle steun. Daarom zegt de band: "Dank aan alle vrijwilligers die in de zaal en in de foyer hebben geholpen, maar bovenal dank aan alle enthousiaste fans in de zaal die deze avond onvergetelijk hebben gemaakt." De opbrengst van Serious Request gaat naar het Rode Kruis, dat dit inzet voor het voorkomen en behandelen van longontsteking bij kinderen.

Protestantse Gemeente
Zaterdag 31 december 19.00 uur
Grote Kerk
ds. M.C. Hage

Zondag 1 januari 10.00 uur
Grote Kerk
ds. M.C. Hage

Zondag 1 januari 19.00 uur
Lichthuis
Gereformeerde Bond
ds. J. den Dikken

Parochie van Levend Water
Zaterdag 31 december 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 1 januari 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
G. Rizzo

Dinsdag 3 januari 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 1 januari 10.00 uur
OAZ-gebouw
R. Westerveld

Cursus ZWEEDS voor beginners&gev start 10 jan, olv erv. ZW/NL docent, in Weesp, GRATIS PROEFLES, ensabel@telfort.nl, 06-51322253

Fit en slank in 2017? Meld je aan voor een cursus van 8 weken in Weesp: vanaf 10 jan dinsdag 19.30 uur in kapsalon Coupes en Looks. Alles over gezonde voeding, afvallen 0,5 - 1 kg per week. Aanmelden:www.fitenslank.nl/alwine-hoeben. Tel.: 06-29269023

UW WONING VERHUREN? verhuur aan expats, organisaties & young professionals INTERHOUSE HILVERSUM verhuurprofessionals & vastgoedbeheer 035 303 13 20 www.interhouse.nl

De Rechtswinkel is op dinsdag 3 januari gesloten. We zijn weer geopend vanaf dinsdag 10 januari 2017, 19.30 uur, Papelaan 99. We wensen iedereen een voorspoedig 2017

PASFOTO'S NODIG? VROOM & NOBBE OPTIEK MAAKT ZE. AMSTELLANDLAAN 6.

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

We zijn met spoed op zoek naar een collega in Muiden/Weesp, dus woon je in 1 van deze plaatsen en ben je op zoek naar een leuke baan in de huishouding kijk dan op de site voor meer informatie. www.thuishulpwoudenberg.nl

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Onmogelijk eenrichtingsverkeer toch op de schop

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Het eenrichtingsverkeer in de Vliegerlaan, Diepenbroickpark en omliggende straten werkt inderdaad slecht. De gemeente gaat het aanpakken. Bewoners klagen al jaren dat de 'verkeerscirculatie in wijk Zuid', zoals het officieel heet, slecht werkt. Er wordt veel tegen de richting in gereden. De zaak werd politiek aanhangig gemaakt en een verkeersdeskundige bekeek de zaak. Zijn conclusie was ook dat het geen goed systeem is. De gemeente gaat daarom het eenrichtingsverkeer aanpassen naar de adviezen van de deskundige.

Huub Wansink: 'In Weesp kon ik nog dorpstandarts zijn'

Tandarts draagt zijn praktijk over

Huub Wansink en Marjolein de Jong. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Na dertig jaar tandarts in Weesp te zijn geweest draagt Huub Wansink per 1 januari 2017 zijn praktijk in Leeuwenveld over aan Marjolein de Jong. De aardige woorden en vriendelijke gebaren op zijn afscheid ervaart Wansink als overweldigend: "Ik heb me altijd de dorpstandarts gevoeld".

Huub Wansink (63) is nog steeds een beetje beduusd van alle positieve aandacht van zijn patiënten. Tijdens zijn afscheidsreceptie eind november in De Hogeweyk stonden mensen rustig een uur voor hem in de rij en de stapel met kaartjes met aardige tekstjes groeide maar door.

Wansink: "Blijkbaar heb ik als tandarts meer voor mensen betekent dan ik dacht. Ik hoor terug dat patiënten vooral de mooie gesprekken buiten de tanden en de kiezen om hebben gewaardeerd. Daar nam ik ook de tijd voor. het was ook de reden om altijd te blijven kiezen voor een kleinschalige praktijk - met toch wel 2500 patiënten, vergis je niet - waarin ik zelf kon bepalen hoe ik met mijn tijd omging en hoe ik de dingen deed. Onpersoonlijk aan gebitten sleutelen ligt mij niet".

Leeuwenveld
Dertig jaar geleden nam Wansink de praktijk over van tandarts Vleeskruijer aan de Sinnigvelderstraat. Dolblij was hij ermee, want in de jaren tachtig was het vinden van een eigen praktijk niet zo eenvoudig. Beroemd is zijn 'Wall of fame', een fotocollage van kinderen die nog nooit een gaatje hebben gehad. Vijf jaar geleden verhuisde de praktijk naar het toen nog lege Leeuwenveld. Wansink: "Dat was een gedwongen keuze vanwege de renovatie van de flat maar het heeft goed uitgepakt. In het begin ving ik patiënten zwaaiend op straat op, het was nog echt zoeken... maar dat wende gauw. Leeuwenveld is een heerlijke plek om te werken.

Marjolein de Jong werkt al een aantal jaren in de praktijk. Ook assistenten Linda van der Zee en Antoinette Wallenburg blijven de vertrouwde gezichten, mede hierdoor verloopt de overdracht vloeiend. De Jong: "In mijn generatie is het kiezen voor kleinschaligheid niet meer zo vanzelfsprekend, maar het past enorm bij mij. Huub en ik hebben dezelfde kijk op tandheelkunde, ik heb er dan ook ontzettend veel zin in."

Gooise Meren helpt Weesp met zorgtaken

WEESP - Weesp laat zorgtaken vanaf 1 januari uitvoeren door buurgemeente Gooise Meren.

Het gaat om werk achter de schermen op het vlak van wmo en jeugdzorg, maar ook met ict-systemen en applicatiebeheer. Volgens wethouder Heijstee merken de Weespers niets van de verandering: de zorg blijft hetzelfde en het contact blijft verlopen met de gemeente Weesp. Weesp werkte voorheen samen met Wijdemeren en Stichtse Vecht, maar die samenwerking is gestopt. Weesp is te klein om alle zorgtaken zelf goed te regelen, dus was een nieuwe partner nodig.

Triangel bespaart 7500 euro met zonnepanelen

WEESP - De zonnepanelen op het dak van De Triangel hebben de basisschool dit jaar meer dan 7500 euro aan stroomkosten bespaard. Dat vertelt de trotse school.

Aan het begin dit jaar werden 205 zonnepanelen op het dak geplaatst. "Het systeem heeft het hele jaar zonder problemen gedraaid. Mei was de zonnigste maand waarin meer dan 1000 euro werd ingevangen. Behalve de financiële opbrengsten was er ook goed nieuws voor het klimaat: in totaal is afgelopen jaar bijna 20 ton CO2 uit de lucht gehouden." Volgens de school moeten om hetzelfde effect te bereiken 500 bomen aangeplant worden.

Tweede museum- medewerker gaat er komen

WEESP - De gewilde tweede medewerker van Museum Weesp komt er. De gemeenteraad is akkoord gegaan met verhoging van het budget.

Voor 20.000 euro per jaar wordt er een een parttime kracht voor administratieve ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers aangenomen. Over twee jaar wordt dit geëvalueerd en besloten of dit het gewenste resultaat gaat geven.

Museum Weesp is de naam voor het vernieuwde gemeentemuseum van Weesp. De nieuwe conservator Lisette Zijp stelt dat zij het niet in haar eentje redt, vandaar de vraag naar een extra medewerker.

Uitrukken voor voorbije overlast

WEESP - De politie moest afgelopen week meerdere keren op pad voor geluids- en/of vuurwerkoverlast. Eenmaal ter plekke bleek er niets meer aan de hand en konden de agenten onverrichter zake weer vertrekken.

De politie is blij dat bezorgde burgers meldingen doen, maar verzoekt mensen om ook te bellen als de overlast voorbij is zodat de agenten niet voor niets komen. Verder is er meerdere keren gebeld over ruzies, twisten en kleine vechtpartijen. Iemand verloor een tand, een ander sloeg uit boosheid een ruit in. Kortom, de politie was er druk mee.

WEESP -FC Weesp gaat gewoon weer voetballen op het kunstgrasveld. Het onderzoek Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is voor de club en de gemeente voldoende.

Voetbal rolt straks weer op kunstgrasveld

WEESP - "Wij zullen in januari het tweede veld weer zonder restricties gaan gebruiken voor trainingen en wedstrijden", zo schrijft de club op de website.

Het RIVM heeft naar aanleiding van de onrust een uitgebreid onderzoek gedaan naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico's daarvan. Het RIVM concludeert dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten. Bij FC Weesp bevat alleen het tweede veld dit type korrels.

Buren sturen boeven weg

WEESP - Een oplettende burger belde eerste kerstdag de politie omdat er ingebroken werd in een huis aan de Van Houtenlaan.

Hij zag dat een paar mannen probeerden een raam open te breken. Samen met buurtbewoners heeft hij de mannen verjaagd. De politie kwam ter plaatse. De mannen zijn niet meer gevonden.

Ruit ingegooid bij de buren

WEESP - Bewoners van de Aertjanssenstraat schrokken vorige week dinsdagavond van glasgerinkel. Er was een ruit ingegooid bij de buren.

De politie werd gebeld. Die heeft de omgeving afgespeurd, ook de tuinen van de buurtbewoners, maar er werd niemand aangetroffen.

Deur Dobey opengebroken

WEESP - Zondag rond 08.00 uur hebben twee donker geklede mannen met grof geweld een deur opengebroken van dierenspeciaalzaak Dobey aan de Herengracht.

De mannen gingen ervandoor zonder buit, maar lieten grote schade achter.

Autobrand

WEESP - Op de Bastionweg stond maandagnacht een auto in brand. De brandweer heeft de brand geblust. Brandstichting / vuurwerk is niet uitgesloten.

Start bouw Tuin van Blaricum fase 2 een feit

Foto: Tuinvanblaricum.nl

Voor de toekomstige bewoners van de Tuin van Blaricum (fase 2) wordt 2017 een jaar om naar uit te kijken. Hun gloednieuwe huis zal komend jaar worden opgeleverd.

Donderdagmiddag 15 december heeft de feestelijke start bouw plaatsgevonden van de Tuin van Blaricum fase 2. Arjan van Asselt, directeur Heilijgers Projectontwikkeling, heeft de nieuwe bewoners welkom geheten en getoost op een voorspoedige bouw.

De toekomstige bewoners graven een tijdcapsule in met hun wens voor de toekomst.

Hierna konden alle kopers hun wens voor de toekomst van de Tuin van Blaricum in een tijdscapsule achterlaten en in de grond bij de woning ingraven. Hiermee is het startsein gegeven voor de bouw van een prachtig nieuw deel van de Blaricummermeent.

13 woningen

Dit deelplan bestaat in totaal uit 13 woningen in verschillende typen. Zo komen er drie-onder-een-kapwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. In deze fase van de Tuin van Blaricum zijn nog twee twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar.
Wie meer informatie over het project wil, kan terecht bij Meijberg Makelaars op 035-624 22 66, wooncoach Nanna op 06-51351971 of kijken op www.tuin-blaricum.nl.

Gooise Zomer in Blaricum

De Blaricummermeent wordt uitgebreid met het project Gooise Zomer. De eerste schetsen worden getoond op de projectwebsite van ontwikkelaar BPD: Gooisezomer.nl.

De wijk wordt door groen en doorvaarbaar water omgeven en er komen 28 twee-onder-een-kap- en 6 vrijstaande woningen. Een aantal huizen ligt direct aan de Meentstroom die via een sluis toegang geeft tot het Gooimeer. De woonoppervlakten variëren tussen de 139 m2 en 208 m2. Indicatieve prijzen vanaf € 450.000 v.o.n. voor een twee- onder-een-kapwoning. De verkoop en tevens het moment waarop de definitieve prijzen bekend worden gemaakt, start naar verwachting in april 2017.

Liever aflossen dan sparen

Nederlanders lossen dit jaar naar schatting voor meer dan 10 miljard extra af op hun hypotheek. Dat blijkt na rondvraag van de NOS bij de grootste banken van Nederland.

Nu de spaarrekening nauwelijks rente oplevert, kijken mensen naar andere mogelijkheden voor hun geld. Het aflossen van hun hypotheek kan dan heel interessant zijn. Dat geldt ook voor het storten in het spaardepot van de spaarhypotheek. Veel mensen lossen in december extra af, bijvoorbeeld om uit fiscale overwegingen het vermogen wat af te romen. De Vereniging Eigen Huis adviseert om eerst goed naar de financiële situatie te kijken voordat je extra aflost. Want wat eenmaal in stenen zit, krijg je er heel moeilijk weer uit.

Handig!


Na het plassen, handen wassen. Voor wie stoeit met het gebrek aan ruimte voor het fonteintje in het toilet, heeft Hotbath deze slimme oplossing: een slimme kraan met bediening aan de uitloop. Dat betekent meer ruimte, makkelijker open en dicht en bovendien minder water knoeien op de rand van de wasbak.

Stijging


Bestaande koopwoningen waren in november 6% duurder dan in november 2015. Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Dit jaar zijn er ruim 20% meer woningen verkocht dan vorig jaar.

Koffie!

Foto: Pixabay


69% van de Nederlanders drinkt het liefst koffie van versgemalen bonen. Toch heeft slechts 18% een apparaat voor verse bonen. Dat is niet alleen een kwestie van prijs en ruimte. Liefst 83% vindt het toch te veel gedoe om thuis met de bonen aan de slag te gaan en kiest voor het gemak van bijvoorbeeld pads of capsules.

Schoon!


Voor de dagelijkse reiniging van je spoelbak is water en afwasmiddel voldoende. Maar voor een goede hygiëne is wekelijks een grondige reinigingsbeurt verstandig. Daarvoor heb je bijvoorbeeld Inox Care, een pasta die rvs reinigt en beschermt. Een beetje Inox Care, een spons met koud water, naspoelen, klaar!