MuiderNieuws

10 oktober 2018

MuiderNieuws 10 oktober 2018


'Strandhuizen? Die hoeven we niet'

Handtekeningen worden aangeboden aan wethouder Franx. Foto: Bob Awick

MUIDERBERG Wethouder Jan Franx nam gistermiddag bijna 2100 handtekeningen in ontvangst tegen de mogelijke plannen voor de bouw van strandhuizen op het strand van Muiderberg.

Franx kreeg de handtekeningen overhandigd van de drie initiatiefnemers van de petitie. Die begonnen de handtekeningenactie nadat zij lucht kregen van de mogelijke plannen van een plaatselijke ondernemer. Die liet in een eerdere reactie al weten dat het slechts om ideeën ging, maar de initiatiefnemers stellen zich op het standpunt dat ze überhaupt niet willen dat er ook maar enige sprake is van plannenmakerij voor bebouwing op het strand. Inmiddels hebben de initiatiefnemers vorige week ook via de Wet openbaarheid bestuur een schriftelijk verzoek bij de gemeente Gooise Meren neergelegd. Ze vragen hiermee alle informatie op die betrekking heeft op mogelijke ontwikkelingen op het gebied van recreatie, toerisme, ruimte ordening en planologie langs de kustlijn en in en om het kustgebied van Muiden en Muiderberg. Ook willen ze weten wie de eigenaren zijn van de grond rondom de dijken en het strand van het bewuste stuk grond. Behalve strandhuizen is het drietal ook bedacht op mogelijke plannen voor een camping en extra parkeerterrein in het dorp.

Gesprek

Na de overhandiging vond ook nog een gesprek plaats met een ambtenaar van de gemeente; hiervoor had het drietal al een uitnodiging ontvangen.

Woonlasten komend jaar klein beetje omhoog

GOOISE MEREN Bewoners van Gooise Meren gaan komend jaar een klein beetje meer betalen aan woonlasten.

De woonlasten gaan komend jaar met 2,5 procent omhoog. Dat komt vooral doordat het gemeentebestuur een inflatiecorrectie doorvoert, zoals dat elk jaar gebeurt. Dit keer stijgen de woonlasten echter een fractie meer. Toch blijven de woonlasten laag vergeleken met de rest van Nederland. Het tarief aan onroerendezaakbelasting (ozb) behoort nog altijd tot de laagste van het land.

3

Mocks bankje

Foto: Guus Kroon

Oud-dorpsraadvoorzitter Harry Mock heeft zijn eigen bankje om te ontspannen aan het IJmeer. De bank heet 'De Bank van Mock'.

5

Weerbericht

Tot zondag droog, vrij zonnig en warm nazomerweer

Het kan dit jaar niet op met de warmte. Bij het al recordaantal warme dagen (124) van 20 graden en hoger, komen er deze week nog zeker 4 of 5 bij. Door een krachtige Europese hogedrukblokkade warmt de atmosfeer op bij een zuidelijke stroming. Er is zonneschijn met sluierwolken. In de loop van zondag nadert het front van een depressie met kans op een bui.

Donderdag en vrijdag

Na een warme zonnige woensdag verkeert ook donderdag en vrijdag het kwik in hogere sferen. Naast zonneschijn en wat sluierbewolking kunnen er soms ook enkele wolkenvelden overtrekken. De temperatuur kan een graadje lager uitvallen dan woensdag, maar het blijft warm met 21 à 22 graden. De matige zuiden- tot zuidoostenwind trekt geleidelijk iets aan.

Het weekeinde

Zaterdag lijkt de warmste dag te worden. Met een matige tot vrij krachtige zuidenwind loopt de temperatuur op tot circa 23 à 24 graden bij flink wat zonneschijn. Ook de nachten zijn niet koud met een minimum van circa 13 graden. Ook zondag start nog droog en vrij zonnig, maar waarschijnlijk komt er vanuit het westen meer bewolking, met later op de dag kans op een bui.

Weetje

Oktober trakteert vaak nog op nazomerweer. De hoogste temperatuur in oktober was 26.5 graden op 4 oktober 1983. Op 1 en 2 oktober 2011 werd het 26 graden. Op 13 oktober 1990 werd het 23.6 graden. Mogelijk dat dit dagrecord zaterdag gaat sneuvelen. Vorig jaar werd het op 16 oktober 24.4 graden. Zelfs laat in oktober, op 30 oktober 2005, werd het nog 21 graden.

Van de lezers

Voor het Mamacafé wordt een gastvrouw gezocht.

Nieuwe vacatures Vrijwilligerscentrale

WEESP De Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn biedt deze week de volgende vacatures aan:

Preventief huisbezoek aan ouderen in Weesp

Versa Welzijn zoekt vrijwilligers die huisbezoeken willen afleggen aan ouderen van 75+, eenmalig thuis. De vrijwilliger geeft informatie en advies, vult een vragenlijst in en signaleert vragen en opmerkingen over het zelfstandig wonen en de leefomgeving. De vrijwilliger kan doorverwijzen naar de ouderenadviseur van Versa Welzijn.

Administratieve duizendpoot voor de PlusBus

Voor de PlusBus wordt iemand gezocht voor het regelen van allerlei zaken op het kantoor aan de Papelaan. Een leuke functie voor mensen die plezier hebben in dingen regelen, administratie en sociale contacten.

Programmaboekjesmaker voor de PlusBus

Er is iemand nodig die op de computer de programmaboekjes voor de Weesper PlusBus wil maken. Dat gaat met behulp van een bestaande lay-out. Met deze programmaboekjes kunnen ouderen zich inschrijven voor dagjes uit.

Gastvrouw Mamacafé Weesp

Het Mamacafé is bedoeld voor jonge ouders met kinderen van 0 - 4 jaar, zij kunnen in het café terecht voor ontmoeting en advies. De gastvrouw zorgt voor de ontvangst van de bezoekers, signaleert en inventariseert wensen en behoeften en bedenkt en organiseert thema's en activiteiten.

Taalvrijwilliger Taalcafé Muiden

In het Taalcafé in de bibliotheek van Muiden komen deelnemers samen om op een prettige manier Nederlands te oefenen. Dit kan in gesprek, met spelletjes, boeken en tijdschriften.

Kom eens langs tijdens het inloopspreekuur van de Vrijwilligerscentrale op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in Gebouw Papelaan 99. Of maak een afspraak via 06-15 87 56 92 / vcweesp@versawelzijn.nl.

Hendriks: 'Na twee jaar plannen maken, aan de slag'

Gemeentebestuur maakt plannen en begroting

Nu echt aan de slag. Oogsten wat gezaaid is. En niet denken maar doen. Het gemeentebestuur heeft haar plannen gepresenteerd.

Wethouder Geert-Jan Hendriks (D66) is tevreden over de begroting. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN Na twee jaar met vooral het op poten zetten van de gemeente Gooise Meren en het harmoniseren van beleidsregels gaat het gemeentebestuur nu echt aan de slag. Dat mag je concluderen aan de hand van de afgelopen week gepresenteerde gemeentebegroting en het zogenaamde 'college-uitvoeringsprogramma'.

Wethouder Geert-Jan Hendriks van Financiën noemt het oogsten wat de afgelopen twee jaar gezaaid is. "Want we hebben de afgelopen twee jaar ontzettend hard gewerkt om onze gemeente op te bouwen. We hebben heel veel slagen moeten maken, dat was echt niet mals. Het huis is nu op orde."

'Nu investeren om later weer te kunnen besparen'

Goed gevoel

"En dat geeft mij als wethouder Financiën, maar ook de rest van het nieuwe college, een goed gevoel. Van wat we de afgelopen twee jaar hebben bereikt, kunnen we nu de vruchten plukken."

En daarmee bedoelt de wethouder investeren in nieuw beleid, maar wel zonder al het geld dat de gemeente in kas heeft te verbrassen. "We gaan nu echt aan de slag met nieuw beleid om onze gemeente te verbeteren. En daar hebben we de middelen voor. We hebben een mooie sluitende begroting met ruimte voor investeringen. Daar hebben we geld voor, maar we blijven kritisch op wat we uit gaan geven. We willen werken met zogenaamd 'aanjaaggeld'. We maken dan kort een budget vrij om op bepaalde vlakken te investeren. Dat geld wordt absoluut niet structureel begroot en moet zich later gaan terugverdienen."

Leefbaarheid

De gemeente Gooise Meren gaat de komende jaren vooral aan de slag met vier punten: duurzaamheid, leefbaarheid, sociaal domein en democratisering. Het verbeteren van de leefbaarheid wordt de komende jaren verreweg het voornaamste speerpunt. Er loopt momenteel een groot onderzoek dat helder moet maken wat er speelt onder bewoners: van klachten over openbaar groen tot aan veiligheid met betrekking tot woninginbraken.

Gericht werken

"Met alle resultaten kunnen we straks aan de slag. We kunnen heel gericht gaan werken en hebben budget om bepaalde dingen snel op te lossen. Hoe we dat precies vorm gaan geven hangt natuurlijk ook af van de resultaten."

Duurzaam

Voor wat betreft het punt duurzaamheid gaat de gemeente aan de slag met het verduurzamen van haar eigen vastgoed. Dat is niet alleen milieubewuster, maar levert op termijn ook weer geld op.

Datzelfde geldt voor het sociaal domein. Daar wordt gekeken of het goedkoper en beter kan. En dat is precies zoals de wethouder het graag ziet.

"Het is vooral efficiënter. We willen nu investeren om later te kunnen besparen", aldus Hendriks.

Meningen verdeeld over woningbouw Nijverheidslaan

WEESP De bedrijven op bedrijventerrein Nijverheidslaan zijn niet allemaal tegen de bouw van 150 huizen aan de Nijverheidslaan, waarvoor eerder dit jaar de plannen zijn gepresenteerd. Ron van Dijkhuizen van Sun Test Systems bijvoorbeeld, is een groot voorstander. "Deze plannen passen goed bij de ambitie van ons bedrijf", zegt hij.

Het plan omvat 150 studio's, appartementen en grondgebonden woningen op de zogenoemde Achmea-locatie: het terrein tussen het spoor en de Nijverheidslaan. Het ontwerp is zodanig dat het lawaai van het spoor geen belemmering hoeft te vormen voor toekomstige bewoners. Het college stemde in, want dit is de oppepper die dit gebied nodig heeft.
Daar denken ondernemers die hier zijn gevestigd anders over. Joop Bos van Bos Kraanverhuur en woordvoerder van Belangengroep Bedrijven Nijverheidslaan (BBN) liet weten het een onzalig plan te vinden: "De woningen komen dicht langs de weg, de enige toegangsweg waar dagelijks veel zwaar verkeer overheen gaat. Daarbij heeft de eigenaar van het braakliggende terrein waar Trekwerk zat ook de wens om huizen te bouwen. Als dat doorgaat, rijden wij straks door een woonwijk", verwoordde hij zijn angst.
Maar niet alle ondernemers zitten op de lijn-Bos. Directeur Ron van Dijkhuizen van Sun Test Systems vindt het plan juist prima, want: "De uitstraling van de Nijverheidslaan is ons al jaren een doorn in het oog." En niet alleen van hem, maar ook van klanten. "Wel moet er een goede oplossing komen voor de verkeersafwikkeling, maar als dat is geregeld dan is een samengaan van de bedrijfs- en woonfunctie op één terrein zeer wel mogelijk."

Tips over Edita blijven welkom

MUIDEN De politie heeft inmiddels vijftien tips ontvangen in de zaak rondom de dood gevonden 42-jarige Edita Moliené uit Naarden.

Haar lichaam werd, verpakt in een plastic zwembadje, gevonden in de Muidertrekvaart bij de Maxis. Duidelijk is dat Edita Moliené op 10 september nog leefde, maar op 13 september niet meer. Mensen die Edita rond die tijd hebben gesproken, worden verzocht de politie te bellen.

Mock heeft zijn eigen plekje om te ontspannen aan het IJmeer

Barbara Boudewijnse mocht de naam onthullen. Foto: Guus Kroon

door Yvette de Vries

MUIDERBERG Met een toespraak van wijkwethouder Barbara Boudewijnse werd zaterdag het bankje voor oud-Dorpsraadvoorzitter Harry Mock officieel in gebruik genomen. Het bankje op de dijk bij restaurant De Zeemeeuw was er al eerder neergezet en ook heeft Mock er al menig uurtje op doorgebracht. Met de onthulling van het naamplaatje is het nu officieel.

De bank heet 'De Bank van Mock'. Mock laat in een reactie weten zeer vereerd en trots te zijn met dit gebaar van de gemeente Gooise Meren. Hij kreeg de bank voor zijn rol als eerste voorzitter van de Dorpsraad, een rol die hij ruim twee jaar vervulde.
Maar ook zijn andere initiatieven en activiteiten in Muiderberg hebben volgens hem wel een rol gespeeld.

De naam van het bankje werd zaterdag officeel onthuld

Belangstellenden

Mock: "De wijkwethouder wees hier al op." Mock was eerder voorzitter van de plaatselijke hockeyclub, initiatiefnemer van het Lieftinck-monument en hij stond aan de wieg van Swing op De Brink.

In totaal waren er bij de onthulling zo'n dertig genodigden aanwezig, waaronder ook de huidige voorzitter van de Dorpsraad, Jur Jonges, burgemeester Han ter Heegde en de twee zoons en twee van de drie kleinkinderen van Mock.

Behalve de toespraak van de wijkwethouder nam ook Jonges het woord en tot slot was er een dankwoord van Mock zelf. In dat dankwoord maakte hij van de gelegenheid gebruik om ook nog wat punten bij de wijkwethouder onder de aandacht te brengen.

Zo vroeg hij naar stand van zaken van het beheersplan voor het Echobos en de uitvoering van het 500 bomenplan aan de IJsselmeerweg.

Hij noemde ook nog en passant de 2000 handtekeningen als protest tegen de mogelijke plannen voor strandhuizen aan het IJmeer.

Doen rellen Bussumse najaarskermis de das om?

BUSSUM Het zou zomaar kunnen dat de najaarskermis van vorige week in Bussum ook de laatste was. Dat zegt burgemeester Han ter Heegde. De voornaamste reden: de relletjes op de eerste avond van het als kinderfeestje bedoelde evenement.

Met grote groepen rellende jongeren, veel vernielingen en zelfs twee betaste meisjes was de eerste avond van de kermis een waar slagveld. Veel extra politiemacht zorgde er de avonden erna voor dat het rustig bleef en de kermis leuk was.

Schrappen

De burgemeester overweegt het evenement te schrappen. "We hebben al een grotere voorjaarskermis. Daar hebben we ook al meer politie voor nodig. Dat is nou eenmaal anders dan vroeger. Het zou misschien beter zijn om de najaarskermis dan maar te schrappen. De extra inzet die we moeten doen om deze kermis leuk te houden weegt niet meer op tegen deze kleine kermis."

Beveiliging

Het gedoe rond de najaarskermis is voor de burgemeester reden om te kijken naar de beveiliging van alle evenementen. "We moeten dat goed onder de loep nemen. We moeten per evenement kijken wat de risico's zijn, welke beveiliging de organisatie regelt en welke politie-inzet er nodig is. Dan moeten we kijken of alles tegen elkaar opweegt."

Pakket maatregelen

"Rond december komen we met een pakket aan maatregelen. Dan weten we ook wat we met deze kermis doen."

Herbouw afgebrand Uit & Meer kan nu snel beginnen

Foto: Sjoerd Stoop

WEESP Het heeft even geduurd, maar als het goed is kunnen we volgende lente weer genieten van de pleisterplaats bij Fort Uitermeer.

Paviljoen Uit & Meer brandde dinsdag 22 mei dit jaar door kortsluiting af. De verslagenheid duurde kort. Afbreken, opbouwen en doorgaan, zo klonk het vastberaden. Maar twee seizoenen later ligt het terrein nog steeds braak. "Het bleek wat ingewikkelder dan we dachten", verklaart Niek Roozen van Uiteraard Uitermeer. Maar er zit nu schot in: de bouwer kreeg vorige week groen licht.

Uiteraard Uitermeer, de stichting die het terrein van Fort Uitermeer herontwikkelt, is eigenaar van het horecapand. Het paviljoen wordt geëxploiteerd door Marius Heslenfeld. Beide hebben verzekeringen afgesloten op het paviljoen. De stichting voor de buitenkant, de uitbater voor de binnenboel. "Het duurde even voor alles rond was. Daar hadden we ons op verkeken", licht de landschapsarchitect toe. "Daarbij moesten we toch ook nog een financieel gat dichten, want de bouwkosten zijn ondertussen gestegen en we willen meteen kijken of het nieuwe gebouw duurzamer kan."

Het nieuwe paviljoen wordt in ieder geval minstens zo mooi, belooft Roozen. "We hopen dat we het aan het eind van het jaar kunnen opleveren. Daarna kan de uitbater met het interieur en de keuken aan de slag." Uiterlijk komend voorjaar moeten de gasten weer in Uit & Meer terecht kunnen. Daarmee is het paviljoen wel een lange, warme zomer misgelopen. Vanwege de idyllische ligging aan de Vecht en naast het fort is het restaurant vooral in de lente en de zomer zeer geliefd. Er waren afgelopen zomer zeker zeventig partijen geboekt.

De brand heeft verder geen gevolgen voor de plannen van Uiteraard Uitermeer. Roozen: "Wij gaan ondertussen gestaag door. Zo zijn wij zelf erg content met Plofhuis 7, het nieuwe theatertje in een oud munitiemagazijn op het terrein."

Samen brainstormen nieuwe plannen Dickensfestival

MUIDEN Hoe maken we het Dickensfestival dit jaar nóg gezelliger? Iedereen mag hierover meepraten op donderdag 18 oktober in de Kazerne. Tijdens de inloop tussen 20.00 en 21.30 uur kunnen inwoners kennismaken met het programma, er zijn tips voor kleding en er komen ideeën voor acts voorbij. Het festival was afgelopen jaar enorm succesvol. Dit jaar staat het feest gepland voor zaterdag 15 december.

Rabobank schenkt dik twee ton

Cheques verdeeld over Gooi en Vechtstreek

Alle winnaars met hun cheque. Foto: Patrick Siemons

BUSSUM Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft weer veel clubs en verenigingen in het Gooi en de Vechtstreek blij gemaakt met een cheque. Maandagavond 1 oktober werden de geldbedragen, in totaal 235.000 euro, uitgedeeld aan vertegenwoordigers van 51 maatschappelijke organisaties.

Vanuit Gooise Meren kon ook een hele grote groep mensen blij naar huis. Er ging geld naar de Stichting Woongroep Bussum en de Stichting de Gooise Ark voor de beveiliging van de kinderboerderijen.
Verder nog: de Stichting Solatido, het Holocaust Comité Gooise Meren, het Wellant College, peuterspeelzaal de Stampertjes, de Imkervereniging, de Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden en de Stichting deMess uit Naarden.

Trots

Johan Drost, directievoorzitter van Rabobank Gooi en Vechtstreek, benadrukte dat hij trots is op de rol die de bank speelt in de lokale samenleving.

Meisje (13) betrapt inbekers

BUSSUM Twee mannen uit Huizen, 26 en 31 jaar, zijn vorige week opgepakt na een inbraak in een woning aan de Anton Mauvelaan. De twee waren daarvoor verrast door een 13-jarig meisje dat onverwacht thuiskwam.

Het meisje zag de inbreker, liep naar buiten en riep om hulp. De inbrekers vluchtten weg in een auto. Omstanders die de daders hadden zien vluchten, zijn achter ze aan gegaan. Een tas met een deel van de buit werd achtergelaten. Getuigen belden 112, waarna de politie de auto kon aanhouden. In de auto lagen de spullen van de bewoners van het huis. De mannen konden worden aangehouden en de gestolen spullen teruggebracht naar de eigenaren.

Veel animo voor seniorenmarkt

Seniorenmarkt vol inspirerende stands. Foto: Bob Awick

BUSSUM Zeker 300 bezoekers en 50 kramen, workshops en videopresentaties: de seniorenmarkt van afgelopen zaterdag op het gemeentehuis bleek een schot in de roos. Organisaties gaven uitleg, maar ook bedrijven lieten zien wat ze in huis hebben. Van kleding voor ouderen tot elektrische fietsen: er was een heel breed aanbod. Enige minpuntje van de dag was dat de bovenverdieping niet door iedereen werd bezocht, terwijl daar ook stands stonden. De weg omhoog werd niet door alle bezoekers gevonden. Een leerpuntje voor de volgende keer, aldus de organisatie.

Nieuwe planning werkzaamheden bij spoorovergang Wilhelminalaan en Cort van der Lindenlaan

Flink wat werk aan het spoor. Foto: Sjoerd Stoop

NAARDEN/BUSSUM Het werk aan de de spoorwegovergang over de Wilhelminalaan en Cort van der Lindenlaan wordt wat later gedaan dan eerder gepland. Dat meldt de gemeente.

Er wordt nu gewerkt op 22, 23 en 24 oktober. De spoorwegovergang wordt dan afgesloten voor verkeer. Er wordt momenteel gewerkt aan alle spoorwegovergangen in Naarden en Bussum. Er worden zogenaamde 'mantelbuizen' neergelegd als behuizing voor nieuwe kabels. Die kabels worden komend voorjaar gelegd als de spoorwegovergangen grootscheeps onder handen worden genomen en er rails weg worden gehaald. Momenteel worden de spoorwegovergangen stuk voor stuk aangepakt. Er werd de afgelopen weken al gewerkt aan de Gooibergstraat en de Generaal de la Reijlaan.

Alle afsluitingen

De planning van het werk aan de andere spoorwegovergangen blijft ongewijzigd. Hier een overzicht.
* Van maandag 8 oktober 0.00 tot en met woensdag 10 oktober 23.59 uur:
Overweg Comeniuslaan/Zwarteweg in Naarden en Bussum.
* Van zaterdag 24 november 0.00 tot en met zaterdag 24 november 23.59 uur:
Overweg Meerweg/Vlietlaan in Bussum.
* van zondag 25 november 0.00 tot en met zondag 25 november 23.59 uur:
Overweg Herenstraat in Bussum.

Achter Mart-O en zijn struisvogel aan

Bibliotheek en theater vieren Kinderboekenweek met middag vol dieren

Kinderboekenfeestgroep wandelt van de bieb naar de City. Foto: Marieke van Veen

WEESP De mensen op de terrasjes stonden wel even gek te kijken toen er zondagmiddag opeens een struisvogel langs kwam rennen. Op zijn rug zat ook nog eens een clown. Het beest werd namelijk 'bestuurd' door clown Mart-O van Theater zonder blabla, de hoofdact van het Weesper Kinderboekenweekfeest.

Bibliotheek Gooi en meer vestiging Weesp en Theater de City of Wesopa hadden vanwege de Kinderboekenweek samen een kindermiddag op poten gezet. Eerst konden de kinderen dierenmaskers knutselen in het Leescafé van de bieb. Toen die klaar waren, werden ze door Mart-O en zijn struisvogel opgehaald en meegenomen naar de City of Wesopa op de Herengracht. De stoet met de struisvogel trok veel bekijks. In de City verzorgde het Theater zonder blabla een oneman-circusshow met dierenpoppen, mime en met de mond nagebootste geluiden. Na afloop kregen de kinderen van de nieuwe boekwinkel Pezzi Pazzi een goodiebag met leestips meer naar huis.

Bijna 40% van de Weespers is soms of vaker eenzaam

Een simpel gebaar zoals een praatje kan eenzame mensen erg helpen.

WEESP Je zou het misschien niet zo snel denken, maar 39 procent van de Weespers voelt zich weleens of vaker eenzaam. En dat is een probleem. Een veel te groot probleem zelfs. Dat zegt wethouder Astrid Heijstee (WSP) na de Week tegen Eenzaamheid.

"Eenzaamheid vormt een groot probleem, maar vooral ook een probleem dat we als gemeente niet zomaar zelf kunnen aanpakken. Dat moeten we met z'n allen doen", zei Heijstee in ons wekelijks B&W-gesprek.

Werken aan bewustwording

Wat de gemeente wel kan doen is Weespers bewustmaken van het probleem eenzaamheid. "Eenzaamheid is geen ziekte, wel een probleem dat soms vrij onopgemerkt speelt. Aan die bewustwording moeten we werken. Want hoe weet je zelf dat je eenzaam bent? Maar ook: hoe herken je eenzaamheid? Dat is belangrijk. Maar er heerst ook nog wel een taboe op eenzaamheid. Het is een probleem waar je, als je eenzaam bent, niet snel voor uitkomt. Hoe moeilijk dat ook is, dat zou je wel moeten doen."

Eenzaamheid tegengaan hoeft volgens Heijstee niet heel ingewikkeld te zijn. "Klop eens aan bij je alleenstaande buurman, bijvoorbeeld. Maak een praatje of drink samen een bakje koffie. Een simpel gebaar, maar het kan eenzame mensen ontzettend veel helpen."

Buurtinitiatieven helpen

Maar ook initiatieven als Buurtkamer De Kastanje helpen volgens wethouder Heijstee enorm. "Dat is een plek waar je als buurtbewoner op elk moment van de dag laagdrempelig kan binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje. We merken dat het daar heel goed werkt. Er zouden binnen Weesp meer van dat soort initiatieven moeten zijn. Dat kunnen we als gemeente dan wel weer stimuleren. Datzelfde geldt voor de Weesper kei. We krijgen weleens als commentaar dat we met de Weesper kei te vaak geld geven aan buurtbarbecues, maar dat zijn wel de dingen die buurten samenbrengen en ook juist problemen als eenzaamheid kunnen oplossen omdat je er makkelijker naartoe stapt."

Welke extra's kan ik als abonnee van WeesperNieuws Extra lezen?

Voor € 5,50 per maand duik je dieper in het nieuws

WeesperNieuws won twee keer de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Dit beeld van Jan van der Hoeven verbeeldt de krant als venster op de wereld.

WEESP In de vorige krant kondigden we een tweede website aan waarop we onze grotere journalistieke producties gaan presenteren. Dat onlinekanaal heet WeesperNieuws Extra. Wie onze Extra-artikelen wil lezen, kan abonnee worden voor slechts € 5,50 per maand. Vandaag gaan we verder met de uitleg over deze belangrijke verandering.

Achter de schermen is de redactie al enkele maanden druk bezig om WeesperNieuws Extra in te richten. "Een complexe puzzel", legt hoofdredacteur André Verheul uit. "We willen vasthouden aan een interessante gratis huis-aan-huiskrant plus een actuele gratis website. Maar daarnaast bieden we dus artikelen aan die we niet gratis weggeven en alleen aan abonnees aanbieden. Best lastig om daar de grens tussen te trekken. Maar we zijn eruit. We gaan nog deze maand beginnen."

Elke werkdag

'De reacties van deze lezers zijn positief, zonder meer'

Wat kunnen we onze abonnees aanbieden? Om te beginnen elke werkdag minstens twee grotere artikelen over Weesp. Dat kan een nieuwsverhaal zijn, een achtergrondartikel, een verslag ter plaatse of juist een mooi verhaal van een Weesper die iets boeiends te vertellen heeft. Er is een dagrubriek; denk aan een historisch artikel, een redactieblog of een fijn overzicht van alle leuke uitjes in de regio. Last but not least lezen onze abonnees ook elke dag het belangrijkste regionale nieuws, dus wat in de plaatsen om ons heen gebeurt: van Diemen tot Hilversum.

Zaterdagportret

Voor in het weekeinde maakt de redactie een uitgebreid portret van een boeiende Weesper. Dat noemen we het 'Zaterdagportret'. Voorzien van mooie foto's plus een leuke korte video. "Je ziet nu dat we voor zo'n wekelijks portret eigenlijk geen ruimte en geen tijd meer hebben. Om WeesperNieuws Extra mogelijk te maken, is onze redactie dan ook uitgebreid. Daar ben ik heel blij mee", zegt de hoofdredacteur. Inhoudelijk zal de redactie haar weg moeten vinden en waar nodig dingen aanpassen. Daar heeft Verheul wel vertrouwen in. "Dat neemt niet weg dat het een heel spannende stap wordt. Die nodig is om het WeesperNieuws ook op langere termijn te behouden, zo simpel is het. We zullen onze lezers hierin moeten meenemen. En niet elke Weesper zal meteen dat Extra-abonnement nemen. Maar wie betrokken is bij Weesp doet dat wel."

Positieve reacties

Om te kijken of we op de goede weg zitten, hebben we de plannen voorgelegd aan een aantal betrokken lezers en gevraagd wat ze ervan vonden. Verheul: "De reacties zijn positief, zonder meer. Deze lezers snappen het product, blijken vaak al gewend om online te lezen en vinden ons aanbod dik in orde. En ja, ze wilden meteen abonnee worden. Duidelijk werd dat er inderdaad behoefte bestaat om dieper in het lokale nieuws te duiken. Waaróm gebeurt dit, wat is de bredere context, wat speelt er nog meer...? Die opmerking kreeg ik het meest terug. Dat hoeven niet alleen politieke onderwerpen te zijn: 'Vertel eens meer over het museum of Het Domijn' was ook een suggestie die ik meekreeg."

In het artikel hieronder het antwoord op vragen over de lancering van WeesperNieuws Extra en de gevolgen voor de gratis krant.

En nog zeven andere vragen over WeesperNieuws Extra

Zo ziet WeesperNieuws Extra eruit. Links een stukje homepage, rechts een voorbeeld van een artikel.

WEESP Het WeesperNieuws begint nog deze maand met WeesperNieuws Extra. Een onlinekanaal voor abonnees. Zeven belangrijke vragen (plus de antwoorden).

Blijft de krant gratis?

Ja, onze redactie maakt elke week een mooie krant die we helemaal gratis bij je thuis bezorgen. Daarin onze selectie van het nieuws uit Weesp, verslag van evenementen, de agenda, de columns, het weer, sport en het GemeenteNieuws.

Op WeesperNieuws Extra kun je veel meer artikelen lezen

Waarom zou ik abonnee worden?

Op WeesperNieuws Extra kun je veel meer artikelen lezen. De grotere nieuwsartikelen, achtergronden en interviews zul je niet meer in de gratis krant aantreffen. Of alleen op hoofdlijnen. Heb je aan de hoofdlijnen eens per week genoeg, dan kun je met de gratis krant prima uit de voeten. Wil je vaker en dieper in het lokale nieuws duiken, dan is een abonnement (€ 5,50 per maand) de moeite waard.

Hoe zit het met de website van het WeesperNieuws?

Die houden we up-to-date met actuele gebeurtenissen en andere korte berichten. Die kun je gratis blijven lezen en delen. Daartussen kun je ook klikken op onze Extra-artikelen. Je kunt zien waar het over gaat, maar om verder te lezen vragen we je om abonnee te worden.

Kan ik als abonnee de Extra-artikelen mooi op een rijtje krijgen?

Jazeker. Alle Extra-artikelen staan netjes op een rijtje op een aparte, advertentievrije website. Daar scroll je heel overzichtelijk langs al het extra's dat we je te bieden hebben. De lay-out van de Extra-artikelen is rustig en schoon: dat leest wel zo prettig. Je kunt deze artikelen ook printen, als je dat fijner vindt lezen. Wil je een artikel delen met iemand die (nog) geen abonnee is, dan kan dat ook.

Ik lees het WeesperNieuws elke week digitaal. Blijft dat gratis?

Nee, dat gaat veranderen. Alle digitale kranten van Enter Media gaan binnenkort achter een digitaal hekje. Abonnees kunnen wél alle edities digitaal lezen - in een hele mooie, bladerbare lay-out.

Kan ik al abonnee worden?

Nog heel even geduld. We zijn met de laatste loodjes bezig. In de krant van volgende week vertellen we meer.

Waarom doet jullie dit?

Om het WeesperNieuws te versterken. Als abonnee zeg je: ik vind lokale journalistiek belangrijk en ben bereid daar best iets voor te betalen. Met de extra inkomsten kunnen we onze kanalen, dus ook deze gratis krant, blijven maken.

15 / 28

Van een leien dakje

Halverwege de spits: de leien zijn aangebracht, het loodwerk is nog niet klaar. De steigervloer ligt bezaaid met kleine stukjes lei.

WEESP De steiger voor de kerk aan de Herengracht telt 14 verdiepingen. De spits in aanbouw, er pal naast, reikt tot 9. Wij stappen op 4 hoog uit de bouwlift (hoe stevig ook, voor een buitenstaander blijft dit een dingetje). We kunnen hier iets wat na 8 november nooit meer kan: rond de spits lopen om het leiwerk van dichtbij te bekijken.

Te zien is hoe de vele leiplaten met nagels en haakjes (we gebruiken maar even onze eigen woorden) strak en stevig tegen de houten wanden van de torenspits zijn aangebracht. Waterdicht en windvast. De steigervloer ligt bezaaid met kleine stukjes lei, want elke leiplaat moet precies op maat worden genaakt. De leidekker weet zijn leien tot in perfectie rond de kozijnen en om de scherpe torenhoeken te ... ja buigen, als het ware. Alsof hij de torenspits een jas aantrekt. Wat een ambacht. Ook kerkeigenaar Cees van Vliet en projectleider Marcel Rijnhart zijn onder de indruk. Ze kunnen hier niet vaak genoeg komen om te zien hoe dit levenswerk vordert. Op weg naar beneden nog een tussenstop op etage 2, waar de kozijnen al af zijn. Van Vliet en Rijnhart zijn zeer onder de indruk van hoe prachtig hier het loodwerk is aangebracht. "Alleen daar moeten ze even een andere indraaien", zegt Rijnhart over een schroef in een scharnier op een luikje. Maar Marcel, dat schroefje zie je straks vanaf de grond toch helemaal niet meer? "Niks daarvan. Het moet goed." Op 8 november wordt de spits door twee grote kranen op de toren getakeld (ijs en weder dienende).

Een blik door het bovenraam de kerk in. We zien de ruimte voor een toekomstig appartement.
Op de houten huid van de spits staat met potlood de maatvoering voor de leidekker. Foto's André Verheul
Een kijkje voor het raam, hier zien we de binnenkant van de torenspits.
16 / 28

Jazz in deMess met het North Sea String Quartet

Donderdag 11 oktober

Rommelmarkt

11.00 tot 15.00 uur | SCAN en de Schakel Naarden

Er is voor iedereen wel iets leuks te koop. Kom gezellig langs. Er zijn nog tafels beschikbaar. Voor info 035-6943262 of 035-6944742.t

Koffieochtend

10:00 uur | De Kazerne Muiden

Elke donderdagochtend is er een koffie/ thee inloop in buurtkamer de kazerne. Alle inwoners uit Muiden zijn van harte welkom voor een lekker vers kopje koffie. Van 10.00-12.00 uur. Er worden geen vaste kosten gevraagd maar een kleine vrijwillige bijdrage.

Duurzaam Atelier met Basim

12:00 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk

Basim is sinds een paar jaar in Nederland en heeft zijn passie voor het maken en vermaken van kleding uit Syrië meegenomen. Met een gedoneerde naaimachine zit hij iedere donderdag voor u klaar om van oude kleding weer iets nieuws maken.

Tablet Cursus Android

13:00 uur | WOC Bellefleur

Start:op 29 oktober en eindigt op 26 november. Kosten:€ 50,-- voor 5 lessen. Informatie: atcbellefleur@gmail.com of 035- 525 18 37.

Amalia lezing

14:00 uur | WOC Spieghelwijck

Vincent van Poortvliet maakt via een selectie van de schoolplaten van Isings een reis door onze vaderlandse geschiedenis, met name de 16e en 17e eeuw. Zo kunt u uw kennis ophalen èn genieten van zijn kunst. Entree €6. Opgave amalia.bus@kpnmail.nl

Mess Jazz - North Sea String Quartet

20:30 uur | deMess Naarden

Het North Sea String Quartet is een van de meest veelzijdige strijkkwartetten van Nederland. Hun mix van wereldmuziek, het best te omschrijven als folk-fusion, is al even opzwepend als betoverend. Deze strijkers maken iets in je los.

Vrijdag 12 oktober

SeniorWeb Inloopspreekuur

10:00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10-12 zit een team computer-deskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum. U wordt kostenloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Nationale Archeologiedagen

10:30 uur | Forteiland Pampus

Op Pampus komt het verleden tot leven. Het fort kraakt, bromt en knalt in de Xperience, gidsen vertellen over vroegere tijden en in de donkere gangen spookt het soms. Kom tijdens de Nationale Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober naar Pampus.

Creativiteitsgroep

13:30 uur | SCAN Naarden

Heb je zin om te plakken, knippen, verven? Dan zit je goed bij de creativiteitsgroep van de SCAN voor jongens en meisjes 4 t/m 7 jaar . Elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur worden er mooie knutselwerkjes gemaakt. Kosten €2,40 per keer info Jose de Groot 035-6943262.

Veiligheid in huis

14:00 uur | 'De Sloep' Bussum

De seniorenverenigingen organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst getiteld Veiligheid in huis. Ditmaal ggan de lezingen over brandpreventie en veiligheid en verschillende vormen van personenalarmering.

TEDxGooisemeren

17:30 uur | Spant! Bussum

TEDx Gooisemeren heeft het thema "neighbours". De sprekers zullen een inspiratievolle TED talk houden en de meesten komen uit de regio. www.gooisemeren.nl. Kaartverkoop via 't Spant en inclusief diner.

Donatie en transplantatie

19:30 uur | Witte Kerk Naarden

Lezing over weefsel- en orgaandonatie en transplantatie in samenwerking met ervaringsdeskundigen die getransplanteerd zijn of op een transplantatie wachten. Aanmelden via info@almauitvaartzorg.nl.

Healing Satsang Night

20:00 uur | Praktijk Caroline Bun

Ontmoet Maurice en Caroline. Zij helpen je als geen ander met emotionele issues, te veel denken, relatieperikelen, vastlopen in werk, burnout klachten en nog veel meer. Kosten 25 euro p.p. Aanmelden: info@cbcoaching.nl.

Zaterdag 13 oktober

Repair Café Bussum

10:00 uur | Denksport Centrum Bussum

Armbandje stuk? Hark kapot? Föhn faalt? Niet weggooien! Neem je kapotte spullen mee naar onze reparatiebijeenkomst. Het Repair Café voor advies en reparatie van sieraden, elektrische apparaten, kleding, lampen, meubels, tuingereedschap of fietsen.

Rommelmarkt

11:00 uur | Wijkpost De schakel Naarden

Het wordt herfst; tijd voor gezelligheid, en een Rommelmarkt is gezellig. De Schakel en SCAN hebben een Rommelmarkt georganiseerd. Zet vast in uw agenda om langs te komen of doe mee en huur een tafel voor € 5,00 inclusief 2 consumpties. Contact B. Vos 06-14969491

Toneel: Elektra

20:00 uur | Spant! Bussum

Elektra, een Griekks drama dat 1200 voor Chris. afspeelt. Koning Agamenmnon is vermoord door zijn vrouw en haar minnaar en dochter Elektra zint op wraak. Zij wacht op broer Orestes om dit samen te klaren. Muziek: Erik Visser Regie: Hans Clemenkowff Kaarten: 06 49643007 of www.tovenaarnaarden.nl


Zondag 14 oktober

Worlds of Light:Music

14:00 uur | Spant! Bussum

Viering 20 Personare in Bussum. 4 uur Live Muziek gevuld met Kleur-Rijke Klanken en Ritmes uit Afrika, India, Nieuwe en Eigentijdse muziek in de oorspronkelijke 432hz Lichtfrequentie. Programma en Kaarten via www.personaresoundcenter.com

VoorlezenJacques Vriens

14:00 uur | deMess Naarden

Een optreden van Jacques Vriens is veel meer dan alleen maar voorlezen! Hij speelt toneel over zijn jeugd in het hotel van zijn ouders, vertelt verhalen over hoe hij schrijver werd en wat er dan allemaal mis kan gaan. En natuurlijk beantwoordt hij vragen.

Verbinding door Aanraking

14:00 uur | YogaYvonne Naarden

Workshop Verbinding door Aanraking. Prachtige, drie uur durende reis naar gelukkig voelen, echt contact maken met jezelf en de ander, verbinden, groei, respectvolle en liefdevolle aanraking.

Muziek

15:30 uur | Grote Kerk Naarden

Uitvoering Ein Deutsches Requiem van J. Brahms door vocaal ensemble Fioretto m.m.v. solisten en pianobegeleiding. Dirigent Thijs Kramer.

Maandag 15 oktober

Handwerkclub

10:00 uur | WOC Bellefleur

Elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur. Tel.: 035-6953117.

Seniorencafé

10:30 uur | Stokjes en Lepel

Ook niet- ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening. De gastvrouwen Lidemey en Pépé verwachten u.

Brainstorm-NAH

13:00 uur | Uit Wijk Bussum

Heeft u blijvende restverschijnselen als gevolg van een hoofdtrauma, ziekte, bloedingsstoornis? Kom dan naar de lotgenoten-activiteitengroep op de maandagen van 13:00-14:30.

Geschiedenis Erfgooiers

14:00 uur | Bibliotheek Bussum

Klaas Oosterom verzorgt de lezing/presentatie 'Erfgooiers'.Kosten € 15,-. Opgeven kan via 035-6930539 of volksuniversiteit@bibliotheekgooienmeer.nl

Dinsdag 16 oktober

Lezing

10:00 uur | Bibliotheek Naarden

De directeur van het Weegschaalmuseum in het oude Waaggebouw te Naarden vertelt over dit rijksmonument uit de Middeleeuwen en over het Weegschaalmuseum zelf. Opgeven: www.vagev.nl

Spreekuur Administratie

10:00 uur | De Kazerne Muiden

Inloop spreekuur van Versa Welzijn elke dinsdag van 10-12 uur(in de Buurtkamer,Kazerne)voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Oefengroep Nederlandse Taal

10:00 uur | Uit-Wijk Bussum

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers. Iedereen is welkom. Gratis deelname. Info: Esther Lindhout, 06-27025703 of Elindhout@versawelzijn.nl.

Handwerkclub ASGM

14:00 uur | WOC De Palmpit

Kom samen handwerken, breien en haken. Ook niet ASGM leden zijn welkom. Informatie bij Rita Beun tel 06-46547533.

Vivium Kenniscafé

19:30 uur | Vivium de Zandzee Bussum

Werk je in de ouderenzorg? En wil je graag op een ontspannen manier je kennis over hartfalen opfrissen? Kom dan op dinsdag 16 oktober naar het Vivium Kenniscafé. Onze Specialist Ouderengeneeskunde frist je kennis op aan de hand van casussen.Basiscursus kalligrafie

19:30 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

In 10 lessen wordt onder begeleiding van Marjolein Keuning, stap voor stap de basistechnieken van het kalligraferen aangeleerd, op dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur in Bussum. Aanmelden bij Marjolein Keuning telefoonnummer 035-6910152.

Minder onderhoud en meer plezier aan de tuin

20:00 uur | Het Trefpunt Bussum

In de eerste van een nieuwe serie Groei & Bloei lezingen vertelt tuinontwerper Ron den Dikken over hoe je zonder al te veel moeite zo veel mogelijk plezier aan je tuin kunt beleven.

Woensdag 17 oktober

Vroege Vogel Yoga

7:15 uur | YogaYvonne Naarden

Lekkere les mét pit. Aspecten uit de Anusara-, Vinyasa- Ashtanga- Hatha yoga. www.yogayvonne.nl tel: 06-24506720.

Lezing Europese Unie

10:00 uur | Bibliotheek Muiden

Over de Europese Unie is enorm veel te vertellen. Maar hoe is het begonnen? Historicus Henk Rebel vertelt over haar ontstaansgeschiedenis en waartoe het allemaal geleid heeft. www.vagev.nl

Spieghelcafé

10:00 uur | Spieghelkerk Bussum

Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie. E

Mahjong… Steengoed!

10:00 uur | Uit-Wijk Bussum

Mahjong is een gezelschapsspel, waarbij 4 spelers het tegen elkaar opnemen. Gratis Beginnerscursus koencmb.vandijk@gmail.com

Open huis Hospice Naarden,

13:00 uur | C'est La Vie-Huis 't Gooi Naarden

Iedereen is welkom tussen 13.00-16.00 uur. Vrijwilligers vertellen u over hun werk, krijg een rondleiding en stel uw vragen.

Teams gezocht voor supersportquiz

Sportfilm Festival in City

Tijdens de sportquiz gaat het er fanatiek aan toe. Foto: City of Wesopa

WEESP De City of Wesopa legt de laatste hand aan de programmering voor wat het Sportfilm Festival wordt genoemd, maar wat veel meer is. De aftrap vindt plaats met een supersportquiz op maandag 5 november (aanvang 20.30 uur), waarvoor teams met liefst een link met een vereniging zich kunnen aanmelden. Daarna is er twee dagen rust, maar donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 november vindt het ene na het andere hoogtepunt plaats.

Wat krijg je als je de mooiste sportfilms combineert met sporters die Weesp kleur geven én die iets willen vertellen over al die mooie beelden? Het antwoord: een uniek programma dat menig Weesper sporter (en niet alleen zij) aanspreekt.

Hoogtepunten

Een paar hoogtepunten kunnen we al noemen. Zo zal wielrenner Karsten Kroon aanwezig zijn bij de vertoning van de wielerfilm 'Il Lombardia' (de Ronde van Lombardije), waarin hij zelf uitgebreid aan het woord komt. Er wordt aandacht besteed aan Jari Litmanen, die een band heeft met Weesp. Elf Weesper bekende sportliefhebbers kiezen hun favoriete sportfragment en vertellen zaterdagavond waarom. En er komt zaterdagavond een talkshow waarin Pieter Tammens praat met oud-schaatser Frits Schalij, badmintontopper Selena Piek en triatleet Ricardo Scholten.

Sportquiz

En er is de sportquiz der sportquizzen. Vanwege Benfica-Ajax is deze losgekoppeld van de rest van het weekend, maar dat maakt de inhoud niet minder aansprekend. En het lijkt de organisatie leuk als teams zich aanmelden met een link met een Weesper sportclub. Zodat FC Weesp het kan opnemen tegen de tafeltennisclub, enzovoort, enzovoort. Maar andere teams zijn ook welkom.
Deelname kost 20 euro per team. Aanmelden kan via info@wesopa.nl.

Lezing over Da Vinci in Plofhuis 7

Kunsthistorica Yvonne Hilgenkamp.

WEESP In 2019 is het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci stierf. Kunsthistorica Yvonne Hilgenkamp bereidt Weespers voor op alle jubileumexposities.
Leonardo da Vinci (1452-1519) is een van de meest veelzijdige en fascinerende kunstenaars aller tijden. Hij stond te boek als architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist en wat al niet meer. Zijn unieke talenten maakten hem tot een 'uomo universalis', zoals een genie in zijn eigen tijd werd genoemd. Echter, een ding kon Da Vinci minder goed en dat was dingen afmaken.

Kunsthistorica Yvonne Hilgenkamp verzorgt zaterdag 16 oktober voor de bezoekers van Plofhuis 7 een boeiende lezing over het leven en werk van een van de grootste meesters van de renaissance. Uiteraard komen de 'Mona Lisa' en 'Het Laatste Avondmaal' aan bod.

De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten à € 7,50 per stuk zijn te koop aan de deur en vooraf te reserveren door te mailen naar kaartverkoop@plofhuis7.nl.

Een duik in de geschiedenis

Nelleke Noordervliet. Foto: Annaleen Louwes

WEESP Nelleke Noordervliet, de winnares van de Constantijn Huygensprijs 2018, komt naar Weesp. Ze verzorgt dinsdag 16 oktober een avond rond haar essay 'Door met de strijd'.

Het oeuvre van Noordervliet omvat zo’n dertig boeken, waaronder veel historische romans. Uit haar werk spreekt steeds de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden. Het is dan ook niet voor niets dat zij gevraagd is om het essay ter gelegenheid van de vijftiende Maand van de Geschiedenis te schrijven. Het thema daarvan is 'Opstand', een onderwerp waar de schrijfster meteen enthousiast over was. De avond in Weesp staat in het teken van het essay, maar ook haar andere werk komt aan de orde.
Entree € 12,50, leden van de bibliotheek € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van Bibliotheek Weesp of te reserveren via weesp@bibliotheekgooienmeer.nl en 0294-412704.

Tweehonderd jeugdploegen voor Molenwedstrijd

Foto: Marieke van Veen

WEESP Roeivereniging Weesp verwacht zaterdag (13 oktober) tweehonderd jeugdploegen voor de negentiende Molenwedstrijd. Kinderen van 10 tot en met 18 jaar uit het hele land strijden om de medailles. Roeiers en toeschouwers kunnen genieten van zelfgebakken taarten voor het goede doel gaat. De eerste start is om 09.00 uur, de laatste finish rond 16.30 uur.

City of Wesopa is 'Kidsproof' theater

WEESP Kidsproof.nl heeft de City uitgeroepen tot kindvriendelijk theater. Deze organisatie checkt of locaties en activiteiten geschikt en leuk zijn voor kinderen. Jeugdprogrammeur Elle Jansen plakte met wat kinderen de Kidsproof-sticker op de deur.

'Langetermijnplanning is niks voor mij, je weet niet wat er morgen gebeurt'

Ondernemer Theo van Kan over zijn drang om te presteren

Theo van Kan is nog steeds enthousiast over deze foto, in 1996 gemaakt voor het WeesperNieuws. "Dit is wie ik ben, in één beeld gevangen. Hier hoort een verhaal bij."

Zo herkent Theo van Kan zichzelf het meest: met hond en sigaar, in Villa Casparus. Foto: André Verheul sr

Dat verhaal volgt op deze pagina. De aanleiding is dat de ondernemer bijna 50 jaar in het vak zit. Maar welk vak is dat eigenlijk? Het wordt een gesprek over auto's, stenen, ondernemen en toch weer auto's. En denk niet dat dit een soort afscheidsinterview is, want Van Kan (71 jaar jong) is gedrevener dan ooit. We noemen het: een tussenbalans.

"Mijn aanstelling bij automobielbedrijf Jan van der Pouw in Weesp uit mei 1969. Alstublieft meneer." Een velletje papier markeert het begin van Theo van Kans carrière in Weesp. Voordat hij het weer dichtvouwt, zien we aan het adres dat Van Kan uit Delft komt en lezen we dat hij 125 guldens per week gaat verdienen plus 1% verkoopprovisie. Het plezier staat in zijn ogen als hij terugdenkt aan zijn eerste dagen als autoverkoper in Weesp. "Ik werd meteen naar een soort ondernemersbeurs gestuurd. Mijn opdracht was om mensen te leren kennen. Nou, dat lukte mij wel. Ja, goeie ouwe tijd…"

Presteren

'Hoe? Door iemand erbij te halen die er wel verstand van heeft'

Voordat we het weten zit Van Kan midden in zijn memoires. "Het automobielbedrijf zat aan de Achtergracht en aan de Nieuwstad. In 1980 kocht Jan van der Pouw Villa Casparus om het autobedrijf daar te vestigen." Hij vertelt in sneltreinvaart verder en komt dan op het punt dat hij de mogelijkheid kreeg geboden om het automobielbedrijf van Van der Pouw over te nemen. "Ik zal je dit vertellen: dat hebben ze nog een paar keer aan mij moeten vragen. Uiteindelijk deed ik het toch. Ik heb nu eenmaal de drang om te presteren."
Wacht, die schrijven we even op: Theo van Kan heeft de drang om te presteren. "Zou niet elke ondernemer dat in zich moeten hebben? Geld heb ik nooit nagestreefd. Leuke dingen doen, dat is altijd mijn drijfveer geweest. En daar ben ik niet armer van geworden nee."

Monopoly

'Ik ben een zeer gedreven man met maar één probleem: ik ben 71'

Van Kan kocht later ook het onroerend goed, Villa Casparus dus. Daar hoefde je toen geen miljonair voor te zijn. Het landgoed had zijn glans verloren en de aanbouw ten tijde van fietsfabriek De Magneet had het object geen goed gedaan. "Ik sloot een deal met aandeelhouders en financiers." Zo werd de autoverkoper ineens ontwikkelaar. "Hoe ik dat deed? Gewoon, anderen erbij halen die er wel verstand van hebben. Dat heb ik mijn hele leven zo gedaan." Dan beginnen de ogen weer te stralen. "Als kind was ik al gek op Monopoly. Nu doe ik dat in het echt. Het gaat ook weleens mis. Dan ga je diep hoor. Maar ik heb altijd gezegd: als je als ondernemer klappen krijgt, ben je daar zelf verantwoordelijk voor." We horen in dit gesprek wel meer van die wijsheden. 'Je moet niet vechten als je niet kunt winnen'. Sommige zijn Cruijffiaans: 'Ik hoef niet te winnen, als ik maar niet verlies'.
Theo van Kan is nu 71 jaar jong, man in bonis, eigenzinnig en nog immer gedreven. Wat wil hij nog? "Lekker leven. Dus niet thuiszitten. Ik blijf werken. Ik vind werken leuk. Ik vind mensen leuk. In Loenen ben ik bezig met een winkelcentrum te bouwen. Ik Weesp heb ik het pand van Bakels gekocht. Wat ik daarmee ga doen? Weet ik nog niet." Ook een winkelcentrum? Een glimlach. "Wie weet wat de mogelijkheden hier zijn…" Duidelijk is dat zijn toekomst in de stenen zit. Want, zegt hij: "Alle onroerend goed in Weesp is in één klap 20% meer waard geworden doordat we straks bij Amsterdam horen."

Droomauto

Het pand van Car Service Direct aan de Hogeweijselaan verkoopt Van Kan aan de buren van Nodema. Er staat nog niks vast, maar ergens in de komende twee, drie jaar draagt Van Kan zijn autobedrijf over. Want één ding zullen we hem nooit meer zien doen, zo bezweert hij: een auto verkopen. De allerlaatste auto die hij verkocht - en nu zullen de lezers die Van Kan goed kennen van hun stoel vallen - is zijn bordeauxrode Peugeot 504 cabriolet uit 1972. De enige auto die je niet van hem kon kopen. "Toen ik begon, was dat mijn absolute droomauto. In 1988 kon ik hem kopen. Mijn droom kwam uit. In de afgelopen dertig jaar hebben vele autoliefhebbers mij gevraagd wat ik ervoor moest hebben, maar ik zei altijd: hij is niet te koop."
Als die fraaie Franse cabriolet voor deze ondernemer altijd symbool heeft gestaan voor het bereiken van je dromen, moeten we dan nog iets filosofisch zoeken achter de verkoop ervan? "Laten we het anders zeggen. Ik ben een zeer gedreven man met maar één probleem: ik ben 71. Ik ben gezond, voel me jong, hoef niet met stenen te sjouwen en ik heb geestelijke rust en een goede partner. Maar hoe je het ook wendt of keert: ik heb meer dagen achter mij dan voor mij. Dus kijk ik naar wat ik de komende vijf jaar nog graag wil blijven doen." Er dan volgt nog een typische Van Kan-uitspraak: ''Maar ja, langetermijnplanning is niks voor mij, want je weet nooit wat er morgen gebeurt. Je spreekt iemand en van het een komt het ander. Je kunt er nog niks over opschrijven, maar ik ben bijvoorbeeld bezig met ontzettend leuke dingen waarvan ik vorige week niet eens wist dat ze bestonden."

Ren mee en steun Stichting Semmy

Opbrengst Run4Semmy gaat naar onderzoek kinderkanker.

WEESP De Stichting Semmy heeft vorig jaar € 820.558 aan donaties ontvangen. Dat is exclusief de LAK. door Tijn-actie, die maar liefst € 1.260.763 heeft opgebracht. Het VUmc kreeg in 2017 € 405.390 van de stichting voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Deze en andere cijfers zijn te lezen in het jaarverslag van de Stichting Semmy, die de organisatie vorige week heeft gepubliceerd.

Ook laat de stichting weten hoe het ervoor staat met de verschillende (onderzoeks)projecten. Zo wordt er gekeken op welke manieren medicatie beter in de hersenen en de moeilijk bereikbare hersenstam kan komen. Om nog meer aandacht te krijgen en geld op te halen voor dit onderzoek liepen ambassadeurs en sympathisanten van de Stichting Sammy zondag de Chicago Marathon. Onder meer Wendy van Dijk, kinderoncoloog Dannis van Vuurden, voormalig RTL programmadirecteur Erland Galjaard en Weesper Mike van Dijk verschenen aan de start.

Wie ook in actie wil komen voor de Stichting Semmy maar Chicago en marathon qua afstand te veel van het goede vindt, is zondag 21 oktober meer dan welkom om mee te doen aan de elfde editie van Run4Semmy. Deze sponsorloop van 8 kilometer wordt gelijktijdig met de TCS Amsterdam Marathon gehouden. Het doel is om met driehonderd mensen minsten € 80.000,- op te halen. Kijk op stichtingsemmy.nl/run4semmy voor informatie en inschrijven.

De Stichting Semmy is in 2007 opgericht na het overlijden van de 5-jarige Semmy uit Weesp, die dat jaar stierf aan een hersenstamtumor. De stichting heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.

In Het Lichthuis ervaringen delen met andere mantelzorgers

Mantelzorg kan zwaar zijn. Foto: Pixabay

WEESP De Protestantse Gemeente Weesp en Driemond start eind deze maand met een gespreksgroep voor mantelzorgers. Onder leiding van dominees Berit Bootsma en Marije Hage kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten, en ook van elkaar leren.

"Mantelzorg kan zwaar zijn. Dan is het fijn als je af en toe even je hart kunt luchten", licht Marije Hage op Facebook toe. Het gaat om vijf maandelijkse woensdagavonden die gehouden worden in gemeentecentrum Het Lichthuis aan het Waagplein - links van de Grote Kerk. "Deze gespreksgroep is niet alleen voor partners, maar ook voor kinderen, buren en voor iedereen die zoekt naar hernieuwde kracht om de zorg die hij of zij op zich heeft genomen te kunnen dragen." De eerste bijeenkomst is op woensdag 31 oktober om 20.00 uur en draait om kennismaking. Het thema van de tweede avond is 'Wat bezielt u?'. De derde avond gaat over 'Geven en ontvangen'. Op de vierde avond wordt het thema 'Verlies' behandeld en tijdens de laatste avond op woensdag 13 maart staan 'Krachtbronnen' centraal. De bijeenkomsten duren tot 21.30 uur. Opgeven kan bij dominee Berit Bootsma: 0294-269233.

Op pad voor het Diabetes Fonds

Mensen met diabetes moeten steeds hun bloedsuiker meten. Foto: Pixabay

WEESP Joost van Loon is op zoek naar mede-Weespers die hem eind oktober / begin november willen helpen met collecteren voor het Diabetes Fonds.

"Zo'n 1.350 Weespers worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat ze aan diabetes lijden. Met extra geld voor onderzoek naar de behandeling van deze ziekte kunnen we hen - en alle andere Nederlanders die diabetes hebben - een handje helpen", aldus de coördinator van de collecte in Weesp.

De collecteweek vindt plaats van maandag 29 oktober tot en met zaterdag 3 november: "Het zal 2 à 3 uur van je tijd kosten. Wanneer je collecteert, mag je zelf weten. Vaak zijn de uren tussen 18.00 en 20.00 erg handig. Maar je kunt ook kiezen voor de namiddag of de zaterdag, dat bepaal je zelf."

Diabetes is een groeiende ziekte. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.200 mensen bij. Als je die cijfers omrekent naar Weesp, dan hebben we het over ruim 1.350 Weespers die de ziekte hebben. Geld voor onderzoek en voorlichting is dus nodig. In het hele land gaan ruim 16.000 mensen collecteren. De opbrengst van de collecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en de genezing van diabetes mogelijk. Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houdt. Dat komt doordat het lichaam te weinig van dit hormoon heeft. Ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline of het maakt helemaal geen insuline meer aan. Patiënten kunnen problemen krijgen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten en zelfs aan de gevolgen van diabetes overlijden.

Wie vragen heeft of zich wil aanmelden als collectant, kan mailen naar joost@vanloon.tv.

Herfstdojo in de bibliotheek

WEESP Kinderen tussen de 7 en 17 jaar kunnen zaterdag 13 oktober leren programmeren in Bibliotheek Weesp.

De vrijwilligers van Coderdojo zijn er van 14.00 tot 16.00 uur. De deelnemers gaan aan de slag met Scratch en Python en maken een ontwerp voor de 3D-printer. De entree is vrij, je moet wel van tevoren een ticket boeken via www.bibliotheekgooienmeer.nl.

Deelkast wordt maandje later

WEESP De Deelkast van Kelly van der Laan wordt niet in oktober gehouden, maar op zaterdag 17 november. Dat laat de Weespse weten. Ze heeft het door omstandigheden moeten verplaatsen.

Van der Laan ontvouwde recent in het WeesperNieuws haar plannen. Ze zamelt kleding en schoenen in, zodat mensen/gezinnen die weinig te besteden hebben gratis een outfit kunnen komen uitzoeken. Wie ook iets heeft voor De Deelkast (alle maten, alle leeftijden) kan mailen naar dedeelkast@gmail.com. De Weespse zorgt er dan samen met familie en vrienden voor dat de kleding op tafels en rekken uitgestald staat in de Wintertuin.

Vogelvoertips

WEESP Erik Bruining van Vogelhospitaal Naarden komt in de bibliotheek vertellen over tuinvogels in de winter.

Wat is goed voedsel en wat niet? Moeten we wel of geen water voor ze neerzetten? Deze en andere vragen worden donderdag 18 oktober beantwoord in het Leescafé van de bieb. Aanvang: 10.00 uur. Entree vrij.

Naar SpangaS in de herfstvakantie

Beeld en Geluid in teken van langstlopende jeugdserie

De SpangaS-crew is klaar voor de 'viering' bij Beeld en Geluid. Foto: Beeld en Geluid

HILVERSUM Ontmoet de acteurs en de makers van SpangaS. Help bij het ontwerpen van het nieuwe decor of neem een scène op. Het kan allemaal in de aanstaande herfstvakantie. Van zaterdag 13 tot en met zondag 28 oktober is het SpangaS wat de klok slaat in Beeld en Geluid. De week voor en tijdens de herfstvakantie viert deze langstlopende jeugdserie op de Nederlandse buis feest in het Hilversumse museum aan de Media Parkboulevard.

Beeld en Geluid, het Nederlands instituut voor mediacultuur, heeft de jeugdserie uitgenodigd voor een feestproject. Inmiddels is SpangaS namelijk alweer bezig aan het twaalfde seizoen en maakt zij zich op voor de tweeduizendste (!) aflevering. Die zal in november te zien zijn op de televisie.

Props knutselen

Ontmoet de acteurs, help mee aan het decor of neem een scène op

Reden voor een feestje voor de kijkers én de makers van deze populaire jeugdserie. "Ontmoet de acteurs, ga met hen in gesprek en test wie de grootste SpangaS-kenner is, of knutsel alvast props voor op de set van het dertiende seizoen", zo maakt het Nederlands instituut voor mediacultuur de fans lekker.

In deze vijftien dagen kunnen de bezoekers op meerdere momenten een masterclass volgen. De acteurs vertellen hierin alles over hun personage en wat hij of zij allemaal meemaakt. De spelers geven acteertips die de aanwezigen meteen in de zaal kunnen oefenen of ga de strijd met de acteurs aan om te kijken wie de grootste SpangaS-kenner is. Uiteraard kunnen de gasten vragen stellen en na de masterclass kunnen zij met hun favoriete acteur op de foto.

Voor de camera

Maar er is meer. Terwijl de kinderen bij de acteurs zijn, kunnen de ouders praten met de makers van de serie. Tevens is het mogelijk de setdresser te helpen met het decor van het volgende seizoen en kun je een scène instuderen van deze jaargang en die voor de camera spelen. Het eindresultaat krijg je meteen toegestuurd.

Het volledige programma van de SpangaS-week is terug te vinden op www.beeldengeluid.nl.

Lichaam Edita dreef al een week in de Muider- trekvaart

MUIDEN De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over wat er met Edita Moliené is gebeurd. Het stoffelijk overschot van de 42-jarige vrouw uit Naarden werd donderdagmiddag 20 september aangetroffen in de Muidertrekvaart vlak bij de Maxis in Muiden.

Er zijn nog veel vragen. Die zijn gesteld in het tv-programma 'Opsporing Verzocht' en daar zijn ook tips op binnengekomen, maar meer informatie is zeer welkom. Het lichaam van Edita was gewikkeld in een opblaaszwembad. Het betreft een Bestway Fast Set Pool met een doorsnede van drie meter. Op de binnenrand van het zwembad zat tape geplakt, mogelijk om een lek te repareren. Het zwembad kan bij iemand uit de tuin of schuur gestolen zijn. De politie gaat uit van een misdrijf. Edita is maandag 10 september voor het laatst gezien. Een getuige die zich vorige week meldde had het pakket al op donderdag 13 september zien drijven. De vraag is of iemand het slachtoffer tussen de 10e en de 13e nog heeft gezien of gesproken. Of misschien dat een nieuwe getuige het pakket nog eerder in het water heeft zien liggen. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800-6070. Informatie delen kan ook online, anoniem of in vertrouwen, zie politie.nl.

De Litouwse Edita woonde sinds negen jaar in Nederland en was moeder van een dochter (20).

Naarden wint brandweerwedstrijd met bevrijden zeemeermin

Foto: Bastiaan Miché

HUIZEN De jaarlijkse wedstrijd van de Brandweer Gooi en Vechtstreek, zaterdag was de 31ste editie, is gewonnen door Post Naarden. Zij mochten in Huizen de Borsen Trofee naar huis nemen omdat ze het beste het scenario 'Bevrijd een zeemeermin die bekneld zit onder een boot' hadden uitgevoerd. Tweede werd Nederhorst den Berg en Bussum werd derde.

Meisje (13) betrapt inbrekers

BUSSUM Twee mannen uit Huizen, 26 en 31 jaar, zijn vorige week opgepakt na een inbraak in een woning aan de Anton Mauvelaan in Bussum. De twee werden overlopen door een 13-jarig meisje dat onverwachts thuiskwam.

Dinsdag 2 oktober rond 12.00 uur werd de politie gealarmeerd, nadat het meisje naar buiten was gekomen en om hulp riep. De indringers waren toen al per auto gevlucht. Getuigen gaven een gedetailleerd signalement. De politie hield vervolgens de auto staande. In de wagen werden de eigendommen van de bewoners aangetroffen. De mannen werden aangehouden, de gestolen waar kon terug naar het gezin.