MuiderNieuws

14 december 2016

MuiderNieuws 14 december 2016


Na jaren wachten: KNSF-plan kan nu echt doorgaan

Geen bezwaren meer tegen bouwplannen

MUIDEN - Het heeft heel wat jaren geduurd, maar er kan gebouwd gaan worden op het KNSF-complex. Er bleken de afgelopen weken geen bezwaren tegen het aangepaste bestemmingsplan.

Nu het bestemmingsplan vaststaat, kent de herontwikkeling van het oude kruitfabriekterrein geen belemmeringen meer. Als alles volgens plan verloopt start de bouw halverwege volgend jaar.

Het eerdere bestemmingsplan voor de bouw van het KNSF-complex werd door de Raad van State van tafel geveegd na bezwaren van betrokken bewoners. De gemeente heeft het plan moeten verbeteren. Daar kreeg het een half jaar de tijd voor, maar de problemen konden al snel worden verholpen.

Meer groen Westbatterij
Vooral rond Fort de Westbatterij werden een aantal forse maatregelen genomen.

Gemeente en KNSF erg verheugd over doorgang plan

Er wordt nu op grotere afstand van het fort gebouwd. Daarmee wordt meer gelet op de cultuurhistorische context van het fort. Rondom het fort wordt een open landschap gemaakt in een straal van 150 meter. Daarnaast heeft de gemeente de maximale bouwhoogte van de zone rondom het fort beperkt: er mag nu tot 3 lagen hoog worden gebouwd.

Andere maatregelen
Naast de maatregelen rond de Westbatterij werd het Kruitpad benoemd tot monumentale verbinding. Dat zorgt ervoor dat de weg en alles daaromheen behouden blijft. De gemeente heeft eveneens de relatie tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan beter vastgelegd: een technische maatregel.

De gemeente en de KNSF laten weten verheugd te zijn dat er nu echt gestart kan worden met de herontwikkeling. Er was afgelopen week veel lof van raadsleden en andere betrokkenen voor het werk van het gemeentebestuur nu het, na al het werk van de afgelopen maanden, toch goed komt met het plan.

Han ter Heegde wordt burgemeester

GOOISE MEREN - Het was al even bekend, maar vanaf afgelopen week staat het ook echt vast: Han ter Heegde wordt de eerste burgemeester van Gooise Meren.

Han ter Heegde werd afgelopen maand al voorgedragen als burgemeester door de gemeenteraad. De burgemeester komt over van Heerhugowaard. De VVD'er werd vlak voor het weekend benoemd door de Kroon en voorgedragen door Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken. De burgemeester wordt volgende maand geïnstalleerd.

Sociale woningbouw aan Het Anker

Het gemeentehuis staat nu leeg en wordt straks hoogstwaarschijnlijk gesloopt. Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN - Er worden de komende jaren sociale huurwoningen gebouwd worden aan Het Anker, waar nu nog het gemeentehuis staat. Dat heeft de gemeenteraad bepaald.

Er wordt nog verder gewerkt aan de plannen, maar de komst van de sociale huurwoningen staat vast. Het gaat om huurwoningen met een huurprijs van maximaal 586 euro per maand.

Buurtbewoners hebben nog bezwaren tegen de plannen. Ze hadden op wat anders gehoopt.

Lees verder op pagina 3.

28

procent van het burgerpanel koos voor het blauw-witte gemeentewapen

Buurt teleurgesteld over plan voor Het Anker

Veel bezwaren tegen sociale huurwoningen op plek gemeentehuis

De buurt had gehoopt op meer dan alleen sociale huurwoningen. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

MUIDEN - Er worden de komende jaren sociale huurwoningen gebouwd aan Het Anker waar nu nog het verlaten gemeentehuis staat. Buurtbewoners reageren boos en teleurgesteld.

Er gaat de komende jaren veel gebeuren aan Het Anker. Het gemeentepand gaat gesloopt worden, dat staat zo goed als vast. Er komen sociale huurwoningen voor terug. Het gaat om goedkope woningen met huurbedragen van hoogstens 586 euro per maand. Verder moeten de plannen nog worden vormgegeven. De gemeente gaat daar nu samen met bewoners mee aan de slag. Volgend jaar moet er meer bekend worden. Als alles volgens plan verloopt moet de bouw over drie jaar worden afgerond en worden de woningen opgeleverd.

'We moeten het er nu maar mee doen, zo voelt het een beetje'

Grote bezwaren
De buurt heeft grote bezwaren tegen de plannen. "We hebben allemaal hele andere wensen", zegt Hans van der Steen namens de buurt. "We hebben de plannen met de buurt gevolgd en hebben er veel over gesproken met de gemeente. We hebben de wensen van de buurt aangegeven, maar daar wordt amper wat mee gedaan. We moeten het er nu maar mee doen, zo voelt het een beetje."

Mengvorm
De buurtbewoners hadden zelf de hoop dat er verder gekeken zou worden dan alleen sociale woningbouw. "We hebben geen enkel probleem met sociale huurwoningen, maar we hadden gehoopt dat er een mengvorm kwam van sociale en middensegmentwoningen. Niet alleen sociale woningbouw, want dat is niet goed voor de diversiteit van de wijk", zo laten betrokken buurtbewoners verder weten. Ze stellen dat een mengvorm veel beter van de grond kan komen omdat het beter past tussen de rest van de buurt. "Veel van de gezinnen die er rond de jaren 70 kwamen wonen, wonen er nu nog steeds. De ouders, althans. Maar ook komen de kinderen vaak weer terug in de wijk wonen. De senioren willen graag kleiner wonen binnen de wijk, maar die mogelijkheid is er niet. En dus blijven ze zitten waar ze zitten. Als ze wel kunnen verhuizen, komt er plek voor nieuwe families."

Wethouder: 'Keuze voor sociale woningbouw van algemeen belang'

Andere wensen
De buurtbewoners hoopten dat er ook plaats zou komen voor een wijkgebouw, met behoud van de gymzaal. Een plek waar de hele buurt terecht kan. "Waar senioren gezamenlijk kunnen eten, waar je een kaartje kunt leggen", zo sommen ze op. "En de wijk wil graag onze gymzaal behouden. Daar wordt gebruik van gemaakt door de kinderen van de Jozefschool en door verenigingen. We willen daar bijvoorbeeld ook fysio voor senioren gaan organiseren."
De buurtbewoners mogen nog meepraten om de plannen verder vorm te geven, maar het steekt ze dat veel nu toch vaststaat. "De gemeente heeft veel kaders gesteld, waardoor geen enkel plan gaat voldoen aan de wensen van de buurt. We gaan ons beraden op wat we nog kunnen doen, we gaan zeker nog stappen ondernemen."

Algemeen belang
De gemeente snapt dat de bewoners teleurgesteld raken, zo laat wethouder Boland weten. "Ze hadden gehoopt dat de gemeenteraad de door het college gestelde kaders zou aanpassen in de lijn van de bewonersenquête. De raad kon zich echter vinden in de afwegingen die het college heeft gemaakt en heeft zelf kaders aangescherpt en toegevoegd. Uiteraard respecteer ik dat. De kaders zijn heel zorgvuldig gekozen. En al voelen de wijkbewoners het op dit moment anders, de gemeente heeft wel degelijk ook hun belangen in de kaders opgenomen. Dan gaat het om de hoogte en de uitstraling van het gebouw en de aandacht voor parkeren en groen. Maar als gemeente hebben we de taak om ook naar het algemeen belang te kijken. En op grond daarvan is gekozen voor sociale woningbouw."

Alsnog praten
De wethouder heeft de hoop dat de bewoners alsnog mee gaan praten om de plannen verder vorm te geven. "Per onderwerp geven we van tevoren altijd heel nauwkeurig aan hoever de invloed van de participanten reikt. Bij het ene onderwerp kunnen we de bewoners meer invloed geven dan bij het andere, maar in principe streven we naar het maximale niveau van invloed. Bij dit onderwerp mogen een aantal bewoners en andere belanghebbenden samen met deskundigen van de gemeente de plannen van ontwikkelaars beoordelen. En daarna mogen ze meepraten over de gedetailleerdere uitwerking van het gekozen project."

Vastgoed gaat verkocht worden

GOOISE MEREN - De gemeente gaat een deel van haar vastgoed verkopen. De panden worden de komende jaren gefaseerd aangeboden.

Welke panden de gemeente gaat verkopen, wordt momenteel nog onderzocht. De afgelopen maanden is eerst onderzocht welke gebouwen in het bezit zijn van de gemeente.

De gemeente heeft momenteel zo'n 150 panden, een deel daarvan hoopt de gemeente dus af te stoten. Daar moet geld mee bespaard worden. Het beheren kost de gemeente elk jaar duizenden euro's.

Gemeente stopt met bekend-makingen

GOOISE MEREN - De gemeente stopt komend jaar met het publiceren van bekendmakingen in de krant. Dat wordt vanaf dan alleen nog digitaal gedaan. Dat maakt de gemeente bekend.

De gemeente plaatst nu nog elke week alle aangevraagde en verleende vergunningen en andere bekendmakingen in het BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws. Dat was tot enkele jaren geleden verplicht. De gemeente hoeft de bekendmakingen nu alleen nog maar digitaal te publiceren. Dat de gemeente de bekendmakingen nu nog in de krant publiceert gebeurt als extra service voor mensen zonder toegang tot het web, maar dat gaat dus stoppen.

Als een van de voornaamste redenen geeft de gemeente aan dat met het stoppen van de publicaties geld wordt bespaard. Het gaat volgens de gemeente om 34.000 euro per jaar.

Post
Mensen zonder computer met internettoegang kunnen vanaf volgend jaar de bekendmakingen per post ontvangen. Dat gebeurt als proef.

Kerstboom weer terug

MUIDEN - Er staat weer een grote kerstboom op de sluis. De metershoge boom werd afgelopen woensdag geplaatst.

De boom werd, zoals elk jaar, geplaatst door de lokale brandweer. Met behulp van een brandweerwagen werd de boom op zijn plek gezet. De boom staat er tot na de kerstdagen.

Wapen wordt blauw-wit, weinig poespas

Foto: Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN - Het gemeentewapen van Gooise Meren wordt blauw en wit en zonder fratsen. Het gemeente kon kiezen uit een hele rits varianten, samengesteld uit elementen van de oude gemeentewapens. Daarop besloot de gemeente de inwoners te raadplegen. De meeste stemmen, meer dan een kwart van de deelnemers, koos voor het eenvoudige blauw-witte wapen. Het bestuur voegt zich naar de keuze van de inwoners. De raad zal hier snel een klap op geven. Het gemeentewapen komt onder meer op de ambtsketen van de burgemeester.

Volkstuinders De Westbatterij vertrekken naar Hoogerlust

Na veel getouwtrek nu akkoord

De volkstuintjes gaan na vele jaren vertrekken. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - De volkstuinders van De Westbatterij vertrekken volgend najaar met hun tuintjes naar een stuk grond van Zorglandgoed Hoogerlust. Dat maakt de gemeente bekend. Afgelopen week werd een akkoord gesloten tussen de tuinders en de gemeente en KNSF.

De volkstuinders hebben al vele jaren een tuintje aan de dijk achter fort de Westbatterij, maar moeten daar weg vanwege de bouwplannen voor de KNSF-grond. Het vertrek zorgde voor veel onzekerheid voor de tuinders. Nu kan er toch een akkoord worden gesloten. Voor vele volkstuinders die al lange tijd tuinieren bij de Westbatterij betekent dat dat ze afscheid moeten nemen van hun zeer geliefde tuintje. Een deel zal niet meegaan naar Hoogerlust, anderen reageren erg verheugd dat ze nu weten wat er gaat gebeuren.

Er worden nu plannen gemaakt voor het leeghalen van de volkstuintjes. De grond gaat leeggemaakt en opgeleverd worden door KNSF Vastgoed. Dat betaalt eveneens meer dan een ton mee om het vertrek van de volkstuintjes naar Hoogerlust mogelijk te maken.

De komst van de volkstuintjes naar Hoogerlust gaat niet zonder slag of stoot. De provincie Noord-Holland stelt hoge eisen aan de beeldkwaliteit van Zorglandgoed Hoogerlust. Dat komt doordat het stuk grond behoort tot de Stelling van Amsterdam en daardoor een grote cultuurhistorische waarde heeft. Daardoor worden kwalitatief hoge eigen gesteld aan de uitstraling van de volkstuintjes.

Aan het ontwerp voor de volkstuintjes op Hoogerlust wordt nu nog gewerkt. De gemeente praat erover met de volkstuinvereniging. De grondwerkzaamheden zullen dan volgend jaar zomer van start gaan. De grond moet geschikt gemaakt worden om er een volkstuin op te houden en er moeten erfafscheidingen en paden worden gemaakt.

Kans op toekomst stedenband

GOOISE MEREN - Er bestaat toch een kans dat de stedenbanden van Naarden en Bussum met Uhersky Brod en Valasske Mezirici een toekomst hebben. Er wordt door betrokkenen gekeken of de stedenbanden toch behouden kunnen worden.

De gemeente maakte afgelopen maand bekend te overwegen de stedenband van Bussum met Valasske Mezirici te schrappen en alleen door te gaan met de Naarder stedenband met Uhersky Brod. Het behouden van twee stedenbanden zou volgens de gemeente te veel geld en te veel werk kosten. De stedenband met Valasske Mezirici wordt opgeheven omdat er de laatste jaar nog nauwelijks wat gebeurde, de stedenband met Uhersky Brod zou versoberd worden doorgezet.

Betrokkenen geraakt
Er wordt nu door enkele betrokkenen dus toch gekeken of de stedenband behouden kan worden. "We merken dat het veel mensen raakt en dat men graag wat extra doet om de stedenbanden toch te behouden", zegt Jos de Lange van het CDA. "We denken dat we de komende jaren nog best wat kunnen betekenen voor deze Tsjechische steden. Uhersky Brod en Valasske Mezirici behoren tot dezelfde streek. Het heeft daar wel wat weg van onze gemeente. We hebben daarom best wel een band met elkaar. Daar kunnen we wat mee doen."

Er wordt nu gewerkt aan een voorstel voor de toekomst van de stedenband. Dat wordt later doorgestuurd aan de gemeenteraad.

Weesp leeft mee met nabestaanden Susan Smit

WEESP - De plotselinge dood van Susan Smit, die zaterdagmiddag verongelukte op de A9, is een grote klap voor haar familie en dierbaren. De auto van de 40-jarige Weespse raakte bedolven onder een omgevallen verkeersportaal, waardoor zij ter plekke overleed.

Haar partner René van Amstel laat via een woordvoerder van de familie weten over het onderzoek in goed contact te staan met de politie. Behalve dat duidelijk is dat zijn vriendin in ieder geval geen enkele blaam treft, doet hij (vooralsnog) geen uitspraken over het ongeval.

Susan Smit reed zaterdagmiddag op de A9 nabij afslag Weesp, toen een verkeersportaal met matrixborden omviel en op haar auto terechtkwam. Een 63-jarige man uit Zutphen, die een werkvoertuig bestuurde, raakte gewond. Volgens RTV NH is een bestuurder van weer een ander werkvoertuig aangehouden. Hij zou het portaal per ongeluk geraakt hebben.

De Weespse laat drie kinderen achter. In de sociale media wordt erg meegeleefd met de nabestaanden. Ook vanuit Weesp worden er onder de berichtgeving volop steunbetuigingen achtergelaten. Het raakt veel mensen, ook omdat het zo'n bizar ongeluk betreft.

Veel steun voor behoud tuintjes Muiderberg

MUIDERBERG - Al meer dan 450 betrokken Muiderbergers hebben een petitie ondertekend om de volkstuintjes aan de Echolaan te behouden.

De volkstuinders kregen afgelopen maand te horen dat ze hun tuintjes na jaren moeten verlaten. De beheerder van de grond, de Joodse Gemeente, bleek te hebben besloten de grond te verkopen. De volkstuintjes zouden plaats moeten maken voor een grote moderne villa.

Het mogelijke verlies van de volkstuinen raakt de Muiderbergers in het hart. "Het is een fantastisch stukje Muiderberg waar met ziel en zaligheid al decennialang - zelfs door generaties - wordt verbouwd en geoogst. Niemand uit Muiderberg wil dit prachtige stuk rust en natuur missen", vertellen betrokkenen.

De volkstuiners praten nog met de Joodse Gemeente over een eventuele koop van de grond.

Markt sociale huurwoningen muurvast

GOOISE MEREN - De markt van sociale huurwoningen zit momenteel zo goed als vast. Dat stellen woningbouwcorporaties. Volgens hen kan het veel beter.

De huurmarkt kent een paar voorname problemen: er zoeken veel mensen naar een sociale huurwoning, er zijn weinig sociale huurwoningen beschikbaar en er is nog veel sprake van scheefwonen. De gemeente Gooise Meren telt momenteel ongeveer 4750 actieve woningzoekenden, het afgelopen kwartaal werden er slechts 52 woningen toegewezen.

Het bouwen van sociale huurwoningen zou de druk deels van de ketel halen. De woningbouwcorporaties zoeken momenteel hard naar bouwgrond.De gemeente heeft zelf ook het streven om meer sociale huurwoningen te bouwen de komende jaren.

Van Bochove jaar langer burgemeester Weesp

WEESP - Bas Jan van Bochove blijft nog tot zeker eind volgend jaar de waarnemend burgemeester van Weesp. Dat is na overleg met de commissaris van de Koning, Johan Remkes, besloten.

Van Bochove is waarnemend burgemeester en wordt steeds per jaar benoemd. Het lag in de lijn der verwachting dat Van Bochove nog zeker een jaar zou blijven: hij is populair binnen de politiek en ligt goed in de ambtelijke organisatie.

Oud-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) werd op 1 april 2014 benoemd tot waarnemend burgemeester van Weesp. Hij volgde daarmee Bart Horseling op.

Van Bochove reageert zelf verheugd. "Ik vind het geweldig om in Weesp te werken. Het komende jaar wordt de belangrijkste taak van ons college om de beste keuze voor de toekomst van Weesp te maken", aldus de burgemeester van Weesp.

'Ik zie volop kansen voor economie en toerisme'

Wethouder Miriam van Meerten

GOOISE MEREN - Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Gooise Meren en ook van het college van burgemeester en wethouders zit er bijna op. Wethouder Miriam van Meerten was raadslid, fractievoorzitter en wethouder voor de VVD in Naarden. Ze verdiende dus haar sporen in de politieke arena. Integreren in Gooise Meren was voor haar niet nodig, want ze is heel vertrouwd met haar omgeving. Inwoners kennen haar, spreken haar op straat aan. In haar portefeuille heeft ze onder andere economie, toerisme, parkeren en monumenten. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de nieuwe gemeente en hoe gaat het met de lopende zaken?

Miriam van Meerten voor de ruim 4 ton wegende fresco die een nieuwe plek moet krijgen. Foto: Bob Awick

Wat voor rapportcijfer geef jij jezelf?
"Ik ben niet van de cijfers. Wel is er altijd ruimte voor verbetering. Als ik kijk naar de fusie dan zie ik dat er veel verbeterpunten zijn. Ik gebruik graag een metafoor. Stel de gemeente is de Hema. De winkel wordt verbouwd en de hele collectie is anders geworden. Ondertussen gaan de zaken door en worden de rookworsten zoals vanouds nog verkocht. Zo was het ook met de fusie. De winkel (het gemeentehuis) was tijdens de verbouwing geopend, maar iedereen was even de weg kwijt. De gemeente heeft inmiddels een hele nieuwe look en feel gekregen. Het werk ging door, maar met een stuk minder mensen."

Voel jij je helemaal thuis in Gooise Meren?
"Ik woon natuurlijk in Naarden, op de grens met Bussum. Ik ga in Bussum naar de hockeyvereniging en ik winkel ook in Bussum. Voor mij was dat allemaal heel vertrouwd. Ik was nog het meeste onbekend in Muiden en Muiderberg. Maar inmiddels ben ik helemaal bijgepraat en ingelezen. Ik houd mij bijvoorbeeld in Muiden onder andere bezig met parkeren, het Muiderslot en Pampus."

Je hebt toerisme in jouw portefeuille. Hoe belangrijk is toerisme voor Gooise Meren?
"We werken aan een economische visie om Gooise Meren een boost te geven. Toerisme is hierin een belangrijke pijler. We zullen als college met diverse actieplannen komen voor de kernen van Naarden, Muiden en centrum Bussum. Waterrecreatie zal ook een drijvende economische kracht worden. Duurzaamheid, zoals elektrisch varen, is iets waar we mee voorop willen lopen in de regio. We gaan voor Muiden een stadspromotor aanstellen, net zoals in Naarden. In Bussum houden we de evenementencoördinator en de dorpsmanager. Daarnaast komen er twee bezoekerscentra om toeristen te ontvangen: in het Muizenfort in Muiden en in de Gele Loods in Naarden-Vesting."

'We zullen rondom het station investeren. Dat is ons visitekaartje'

Waar ligt de grootste kans voor Gooise Meren?
"Ik heb de kansportefeuille. Ik zie volop kansen voor economie en toerisme. Een praktisch voorbeeld? Ik denk aan wandel- en fietsroutes, betere bebording, snelfietspaden in de regio. Op die manier kun je mensen deze kant op trekken en werkgelegenheid scheppen. We verliezen in de regio 1000 banen per jaar en dat is veel. Te veel. Met name op mbo-niveau en lager neemt de werkgelegenheid af en daar moeten we op inzetten."
"Ik denk dat de nieuwe zorgeconomie ook mogelijkheden schept. Mensen wonen langer thuis en dat creëert mogelijkheden voor nieuwe banen. Voor het aanzuiveren van de banenmarkt is het belangrijk dat we de samenwerking met Hilversum opzoeken. De bedreiging van het verlies van banen wordt nu nog te weinig gezien. Gooise Meren wil daarom inzetten op pluspunten die we hier hebben zoals ontwikkeling van het landschap om toeristen aan te trekken. "

Wat kun je vertellen over de ontwikkeling van het centrum van Bussum?
"Er laatste centrumvisie dateert uit 2012 en moet worden herzien. We moeten nu kijken wat voor soort winkels we in Bussum willen hebben. Het zal niemand verbazen dat het centrum kleiner gaat worden. Dus minder detailhandel. Waar we willen investeren is de stationsomgeving en de Vlietlaan. Het station is voor veel mensen de poort tot Gooise Meren. Het visitekaartje van onze gemeente. We willen echt werk maken van de Vlietlaan en dat wordt een grote uitdaging. Deze straat loopt vanaf het station naar het Julianaplein en moet een hele andere uitstraling krijgen. We overleggen met ProRail of we grond kunnen aankopen als er sporen verdwijnen. De indeling van de straat kan dan heel anders worden, bijvoorbeeld met dwarsparkeren en auto's die te gast zijn in de straat. Ik verwacht dat dit een grote verbetering wordt voor het centrum."

'De aanspreekbaarheid die je hebt als lokale politicus vind ik heerlijk'

Er is veel te doen over de treinen. Minder sporen en wellicht een verdiept spoor. Wat is de stand van zaken?
"Er zullen in rond 2018 minder sporen liggen. Daarnaast gaat de NS zonder spoorboekje rijden. Hoe dat gaat uitpakken, weten we niet. De spoorbomen zullen waarschijnlijk vaker open gaan. Er leeft al langer de wens om het spoor te verdiepen, maar dat kost meer dan 100 miljoen. Om dat voor elkaar te krijgen heb je heel veel partijen nodig. Alleen wanneer je aantoont dat door middel van een verdiept spoor duurzame, economische voordelen behaald worden, maak je hier kans op. We lobbyen hiervoor, maar dat is voor de langere termijn. Op korte termijn beginnen we met het versmallen van de sporen."

Wat gaat er gebeuren met de parkeerproblemen?
"Met name in Bussum hebben we gemerkt dat er problemen ontstonden bij het vergunningparkeren aan de randen van de schil. De druk werd op sommige straten te hoog en er ontstonden gevaarlijke situaties. Deze schil zal uitgebreid worden. Met als effect dat werknemers van het centrum en het Gewest het dan te ver vinden om hun auto in een woonwijk te parkeren en naar het werk te lopen. Verder zijn we bezig met de harmonisatie van het parkeerbeleid. Het college wil graag een pilot met vrij parkeren in de aanloopstraten in Bussum."

Drie punten waar Van Meerten
zich hard voor gaat maken

1. Nominatie op de Werelderfgoedlijst van Unesco
"Ik zet mij samen met de provincie Noord-Holland en de regiogemeenten in om het gedeelte van de Hollandse Waterlinie dat binnen Gooise Meren valt op deze lijst te krijgen. We maken hiervoor namens de gemeente een steunbetuiging. Het gaat onder andere om Pampus, het Muizenfort in Muiden, de Vestingstad Naarden en Fortwerk IV in Bussum."

2. Harmonisatie parkeerbeleid
"Vanuit de drie gemeenten hebben we nu een veelheid aan parkeerregimes, vergunningen en tarieven die gelden in allerlei gebiedjes. We werken toe naar een parkeerbeleid, dat logisch, eerlijk en transparant is. Geen eenheidsworst in alle kernen maar vergelijkbare regels zullen gelden in vergelijkbare gebieden. Dat is een hele puzzel en dat gaat ons zeker lukken."

3. Nieuwe plek voor de fresco
"De gigantische muurfresco die nu in het Stadskantoor van Naarden staat moet een nieuwe locatie vinden wanneer wij hier vertrekken. Het kunstwerk is gemaakt door Eppo Doeve en hing oorspronkelijk in de Chemische fabriek van Naarden. Ik ga mij er hard voor maken dat dit ruim 4 ton wegende kunstwerk heelhuids een nieuwe, passende plek krijgt. Dat wordt een hele operatie. Om het fresco hier te krijgen is destijds tijdelijk een heel stuk muur weggehaald."

Vorig jaar werden de Vestingwerken in Naarden overgedragen aan de Stichting Monumenten Bezit (SMB). De gemeente Naarden wilde liever zelf de werken beheren en verzette zich fel. We zijn een jaar verder, hoe vind je het gaan?
"Nu de Vestingwerken eenmaal bij de Stichting Monumenten Werken zijn ondergebracht, vind ik dat het heel goed gaat. Het is een stuk sneller schakelen. Ook zie je dat er ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is de SMB bijvoorbeeld bezig met plannen voor een historische haven. Op de korte termijn is het goed geregeld. Waar wij bang voor zijn is het effect op de lange termijn. Wij hebben namelijk als gemeente geen enkele invloed op de 'bruidsschat' van Naarden van 35 miljoen. We weten niet of de SMB op lange termijn kapitaalkrachtig genoeg is. We hebben er geen bestuurlijke invloed op. Dat is een zorg die nog steeds leeft."

Je bent ook wethouder in diverse wijken. Waar ga jij je voor inzetten?
"Ik heb in al mijn wijken een wijkschouw gedaan. Als ik mijn hond uitlaat word ik al aangesproken over uiteenlopende onderwerpen zoals een lantaarnpaal die het niet doet of over jeugdoverlast. Die aanspreekbaarheid vind ik heerlijk. Het is voor mij de kracht van de lokale politiek. Wat ik ga aanpakken in één van mijn wijken is de gevaarlijke verkeerssituatie bij de Action in Bussum. Daar komt een stopverbod. Er wordt namelijk veel gestopt en gekeerd. Ook mag Action niet meer rond het begin en eind van de schooltijden laden en lossen. Veel mensen houden zich bij de Bussumse winkel ook niet aan de regels. De mensen lijken blind als ze de winkel uitlopen en zonder te kijken de straat oversteken. Eenrichtingsverkeer is hier geen optie. Wel willen we de bocht in de weg vanaf het spoor naar de Action anders inrichten."

Wie verdient een pluim?
"Mijn man Maarten. Ik heb een hele drukke tijd achter de rug. Daarom kijk ik erg uit naar de kerstvakantie om met het gezin bij de boom te zitten. En om wat tijd door te brengen met vrienden die ik te weinig zie."

'Zonder een goede motor kan een coureur de wedstrijd niet winnen'

Weesper bedrijf APP levert vakwerk in de snelle autowereld

Het team van APP is vergroeid met Porsche en de racerij. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Met de successen van Max Verstappen is autoracen populairder dan ooit. Ook in Weesp draait APP Automotive, bouwer van raceautomotoren en onderhoud en upgrader van Porsches, op volle toeren. Hier in Weesp en ter plaatse op de circuits in Europa draagt het team van APP sterk bij aan het succes van autocoureurs.

Met zes nieuwe en oldtimer Porsches op een rij voor de deur is de aanblik van APP Automotive aan de Gouwzeestraat geen alledaagse. Hier gebeurt het, dat voel je meteen. In de hal wacht een enorme racemotor om geplaatst te worden in een raceauto, om vervolgens dankzij technisch vernuft een autocoureur aan de overwinning te helpen. In de GT3-klasse en de Callaway Competition rijden bekende coureurs als Hezemans en Bleekemolen met auto's met de motoren van APP. Bedrijfsleider Justin Baroña (23) geniet van de reuring waarin hij zich met APP begeeft: "De racerij is een showwereld. Het draait om duur materieel en er gaat veel geld in om. We weten met welke risico's we te maken hebben, er heerst bij ons geen glitter-en-glamourmentaliteit. Het gaat om vakkennis en ervaring, gedreven door passie voor het vak."

'Op een verjaardagsfeest wil iedereen ineens over autoracen praten'

Geen standaardwerk?
"Absoluut niet. De basismotor waarmee wij werken is de Chevrolet LS. Die passen wij vervolgens zo aan dat hij in verschillende raceauto's kan worden toegepast, elk met zijn specifieke kenmerken en wensen. Ferrari, Bentley, Porsche, Audi, Mercedes: elke auto vraagt om iets anders, zoals ook elke coureur andere eisen stelt. De racewereld staat strak van de regels waar je aan moet voldoen. Het is een continu proces van finetuning, niet alleen hier in de werkplaats, maar ook op de internationale circuits. Je maakt dan deel uit van het racingteam. Een kick aan adrenaline, want je wilt natuurlijk dat jouw motor de race wint."

Hoe cruciaal is de motor in een race?
"Als bouwer van motoren ben je misschien wel de hoofdrolspeler. De technische mogelijkheden van de motor maakt wezenlijk het verschil, onze wedstrijd zit in de techniek."

Maar de skills van de coureur dan, zoals Max Verstappen liet zien in Brazilië?
"Dat is enorm knap gedaan van die jongen. Maar de mogelijkheden van zijn elektronicasystemen zijn ook bepalend op zo'n moment. Want je kunt als coureur wel van alles willen, als de techniek niet meewerkt, gebeurt er niets."

Om hoeveel motoren gaat het per jaar?
"Wij bouwen zo'n tien nieuwe motoren per jaar. Daarnaast reviseren wij ongeveer veertig motoren per jaar. Je komt de gekste dingen tegen. Soms heeft een algemene garage al voor 35.000 euro verprutst aan een motor voordat een klant uiteindelijk beslist naar ons toe te gaan. Dan is er al veel geld verloren gegaan, zondegeld toch? Wij zijn echt niet voor niets specialisten in ons vak."

Hoe zijn jullie dat geworden?
"Oprichter Aart Andriessen heeft jarenlang bij PON gewerkt, destijds dé importeur van Porsche. De Porsches die hij daar in de jaren 80 heeft uitgeleverd zijn de oldtimers van nu. Die komen nu voor revisie bij APP. Aart weet precies wat er allemaal in zo'n auto zit en welke keuzen er zijn gemaakt. De Porsche kent voor hem geen geheimen."

Is er een Max Verstappen-effect?
"Niet direct, de Formule 1 is een hogere klasse dan onze GT3. Wel is racen op een feestje ineens een populair onderwerp, haha."

Verliefd op authentieke klanken in Van Houtenkerk

Erard Ensemble trapt concertreeks af met kerstconcert

Het Erard Ensemble laat oude tijden met historische instrumenten herleven

door Ruth van Kessel

WEESP - Verliefd geworden op de klank in de Van Houtenkerk keert het Erard Ensemble terug naar de Oudegracht in Weesp. Deze keer met een concertserie door het hele seizoen, te beginnen met een speciaal kerstconcert op zaterdagavond 17 december om 20.15 uur.

Voor dit bijzondere kerstconcert staat een originele Erard concertvleugel uit 1851 al in de coulissen van de Van Houtenkerk te wachten. Het instrument is speciaal voor het kerstconcert naar Weesp gebracht. Het ensemble, dat zijn naam aan de authentieke vleugel ontleent, is sinds de zomer de trotse eigenaar. Pianist Edward Janning kan niet wachten om zaterdag via deze vleugel de muziek van componist Robert Schumann, die mogelijk zelf op deze piano heeft gespeeld, in de Van Houtenkerk te laten klinken.

'Historische instrumen-ten brengen muziek terug in originele staat'

Janning: "Het Franse pianomerk Erard was in de 19de eeuw heel groot in de muziekwereld. De grondlegger, Sebastian Erard, heeft voor de piano hele belangrijke mechanische uitvindingen gedaan. Helemaal tof is de wetenschap dat bekende componisten als Liszt, Chopin, Schumann en Fauré op een Erard hun muziekstukken hebben gecomponeerd. En nu mag ik erachter zitten. Ik vind het geweldig!"

Authentiek geluid
Het Erard Ensemble is samengesteld uit leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer Orkest. "Maar met elkaar spelen in een kleinschalig ensemble is natuurlijk totaal iets anders", legt Janning uit. "Hier kunnen we veel individueler spelen en onze eigen identiteit in de muziek leggen. En je speelt een ander repertoire." Bijzonder aan het Erard Ensemble is dat het zich toelegt op het bespelen van historische instrumenten: niet alleen de Erard-vleugel, maar ook de met darmen bespannen snaarinstrumenten brengen de muziek terug naar de originele staat. Janning is bevlogen: "De klank is anders, waardoor je anders speelt en het publiek een totaal andere ervaring krijgt. Voor ons is dit het summum van een muzikale ervaring."
Kerst met het Erard Ensemble met Bach, cellosuite in D en R. Schumann, Pianokwintet in Es, is 17 december om 20.15 uur.

De overige concerten zijn op 24 februari om 20.15 uur, zondag 26 maart om 15.00 uur en zondag 14 mei om 14.00 uur.
Kaarten à 20 euro zijn te koop aan de deur van de Van Houtenkerk of te reserveren via een e-mail naar info@erard-ensemble.nl. Het hele programma is te vinden op www.erard-ensemble.nl.

Jonge programmeurs in actie op First Lego League

WEESP - Toon, Rosan, Joshua, Rohan, Jasper, Robin en Kian van hobbyclub PReT in Weesp stonden zaterdag in de regionale finale van de First Lego League, een programmeerwedstrijd voor kinderen. Ze zijn niet door naar de landelijke finale, maar hebben het wel ontzettend goed gedaan. Ze moesten op de mat verschillende missies volbrengen. Ook presenteerden ze hun innovatieve oplossing voor zwerfafval in de straten van Weesp: een robot die door Weespers wordt aangestuurd om plastic uit de bosjes te vissen. Volgend jaar probeert PReT het weer.

Niet meer sociale huurwoningen, maar ook niet minder

Ymere, gemeente en huurders maken afspraken

Partijen leggen afspraken vast op het stadhuis. Foto: Christian Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

WEESP - Er komen geen sociale huurwoningen bij, maar het worden er ook niet minder. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen woningcorporatie Ymere, de gemeente Weesp en de huurdersverenigingen.

Op het stadhuis werden gisteren die 'prestatieafspraken' getekend. Er gingen weken aan onderhandelingen aan vooraf. In de afspraken, die voor het eerst zijn getekend, is onder meer vastgelegd dat Ymere de komende vier jaar niet meer dan 40 sociale huurwoningen verkoopt, maar er ook 40 bij gaat bouwen op de plek van de voormalige Kostverlorenflat. Ook gaat Ymere het komende jaar investeren in het karakteristieke 'Rode Dorp', het kleine wijkje huurwoningen aan de Singel, Talmastraat en Schaepmanstraat. Onder meer de funderingen zijn slecht en hebben onderhoud nodig.

Woningbouw
Ook zijn er afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van vier woningbouwlocaties in de wijk Hogewey, aan de Kostverlorenstraat, op de plek Kostverlorenflat, de tweede fase van de Kastanjelaan en de Plataanlaan. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar komend jaar wordt er verder gesproken over wat daar gaat gebeuren.

Opvallend is de rol van de huurdersverenigingen Vechtstroom en WMM. Zij praten actief mee over de plannen en ondertekenden de prestatieafspraken dinsdag ook. Vroeger was dit een typische aangelegenheid tussen gemeente en woningbouwcorporatie.

Compromis
De afspraken zijn voor een jaar. Volgend jaar worden ze herzien, al is de verwachting dat er dan veel minder onderhandeld hoeft te worden dan over deze eerste overeenkomst. Alle partijen waren bij de ondertekening blij met het resultaat. Ook al waren de standpunten af en toe heel erg verschillend, alle partijen zijn tot een compromis gekomen.

Ymere doet ook een stap terug. Weesp wil de komende jaren 400 extra sociale huurwoningen bouwen, maar het is voor Ymere geen uitgemaakte zaak dat zij de aangewezen partij zijn. Er wordt ook naar andere partijen gekeken. Wethouder Peter Eijking: "We gaan echter niet alleen op zoek naar andere partijen om onze ambities te realiseren, ook nieuwe bouwlocaties en bouwmogelijkheden moeten onderzocht worden. Daar gaan we actief mee aan de slag."

Andere loting
Last but not least: er is ook aandacht voor de doorstroming en de positie van huurders en woningzoekenden in de stad. Er komt een onderzoek naar de woonwensen van jongeren, er gaat gesleuteld worden aan de loting en de toewijzing van huizen aan jongeren, de hele woningvoorraad moet duurzamer worden en er worden investeringen gedaan in de leefbaarheid.

Van belang
De afspraken zijn van groot belang. Ymere heeft meer dan 30 procent van de woningvoorraad in haar bezit en heel veel Weespers hebben dagelijks met de corporatie te maken.

Bas Jan van Bochove blijft nog een jaar

WEESP - Bas Jan van Bochove blijft nog tot zeker eind volgend jaar de waarnemend burgemeester van Weesp. Dat is na overleg met de commissaris van de Koning, Johan Remkes, besloten.

Van Bochove is waarnemend burgemeester en wordt steeds per jaar benoemd. Het lag in de lijn der verwachting dat Van Bochove nog zeker een jaar zou blijven: hij is populair binnen de politiek en ligt goed in de ambtelijke organisatie.

Oud-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) werd op 1 april 2014 benoemd tot waarnemend burgemeester van Weesp. Hij volgde daarmee Bart Horseling op. "Ik vind het geweldig om in Weesp te werken. Het komende jaar wordt de belangrijkste taak van ons college om de beste keuze voor de toekomst van Weesp te maken."

Minder treinen door nieuwe dienstregeling

WEESP - Niet vier, maar twee treinen per uur vertrekken er sinds zondag uit Weesp naar Diemen-Zuid en Naarden-Bussum in de avond. Een gevolg van de nieuwe dienstregeling.

Voorheen reed er elk kwartier een trein over het traject Utrecht-Amsterdam-Zuid. Dat verandert nu naar elk half uur.

Weesp is boos. Samen met omliggende gemeenten is een brief naar de NS verstuurd. Er wordt druk met de NS overlegd of er voor volgend jaar toch niet meer treinen kunnen rijden.

Midwinteren op de molen

WEESP - Vier de langste dag op molen de Vriendschap met kerstmuziek, oliebollen en warme chocolademelk. Of verdrink het verdriet om de kortste nacht met gloeiwijn op diezelfde molen.

De Vriendschap houdt het jaarlijkse Midwintermalen met muziek, lampjes, molenmuizen, kerststolpakketten en meer. Van 19.00 tot 22.00 uur. Bij voldoende wind draait de molen.

Bosje in brand door vuurwerk

WEESP - Drie kinderen uit Weesp zijn donderdag op de vlucht geslagen toen een bosje in de speeltuin langs de Chirurgijnsweg vlam vatte door hun vuurwerk.

Buurtbewoners hadden het zien gebeuren en blusten het brandje. De politie wist op haar beurt de jongens te achterhalen en heeft een gesprek met de ouders gehad.

Burgemeester: 'Omgeving kan helpen bij mishandeling'

WEESP - Niet alle gevallen van kindermishandeling komen op het bordje van de burgemeester, maar soms moet hij wel ingrijpen. Dat vertelde Bas Jan van Bochove op Radio Weesp in reactie op het nieuws dat er 14 kinderen per jaar worden mishandeld in Weesp.

De burgemeester kan ingrijpen. "Maar alleen in gevallen dat direct ingrijpen door de politie noodzakelijk is en dat iemand uit huis moet worden geplaatst. Het kan geweld tegen een partner zijn, maar ook tegen een kind."

Volgens Van Bochove hoeft dat overigens niet altijd fysiek te zijn. "Je kunt kinderen verbaal ook enorm vernederen en dat is vaak voor die kinderen fataal."

De burgemeester wijst daarom nog maar eens op de rol die de omgeving kan spelen. "Onderwijzers, maar ook de buren of familie. Als je het gevoel hebt dat iemand niet goed omgaat met kinderen, moet je dat melden."

Kerstbeleving met Weesper Kroonkoor

WEESP - Het Kroonkoor uit Weesp verzorgt de jaarlijkse Kerstbeleving in de Van Houtenkerk.

Zondag 18 december brengt het projectkoor twee concerten ten gehore, om 13.45 en om 16.00 uur. De concerten worden uitgevoerd met medewerking van het Weesper Blazers Collectief en als speciale gast Herman van Haaren, violist bij onder meer het Metropole Orkest en het Martin Fondse Orchestra. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marco de Jong en aan de vleugel Hugo de Graaff.

Gezien de beperktheid van het aantal zitplaatsen is een toegangskaartje noodzakelijk. Die zijn gratis af te halen bij Oma's Kastje aan de Nieuwstraat.

Bakkie troost?

WEESP - De werkdag begon donderdag slecht voor werklui aan de Flevolaan.

Hun bouwkeet bleek te zijn opengebroken en de dieven waren ervandoor gegaan met het koffiezetapparaat.

'Iedereen moet zichzelf kunnen verdedigen'

Nu ook zelfverdediging voor vrouwen en kinderen bij Yamato

Claire Dijkman laat zien hoe je een belager afweert.

door Melanie Seuren

WEESP - Volgens Claire Dijkman (30) is het heel belangrijk dat vrouwen en kinderen zichzelf kunnen redden als ze op straat in de problemen komen en daarom geeft ze sinds kort zelfverdedigingslessen bij Yamato Gym aan de Amstellandlaan.

De Weespse zit midden in een opleiding: de pabo in Den Haag. Ook werkt ze in het speciaal onderwijs in Hoofddorp. "Dit doe ik met heel veel plezier, het is echt mijn droombaan. Daarnaast loop ik ook één dag in de week stage bij de Kors Breijerschool in Weesp."

Met speciale lessen voor vrouwen wil Yamato de drempel verlagen

In de tijd die overblijft geeft ze sportlessen bij Yamato Gym: "Ik geef kickbokslessen aan volwassenen en sinds een tijdje dus ook zelfverdedigingslessen aan vrouwen en kinderen. Daarnaast verzorg ik ook nog af en toe personal trainingen."

Jiujitsu
Zelf traint ze sinds 2012 bij de sportschool, waar ze nu ook zelf lesgeeft. In 2013 is ze in Weesp komen wonen. Sindsdien is ze zich meer gaan bezighouden met vechtsporten. Toch was het geen liefde op het eerste gezicht: "In het begin had ik niet zoveel met jiujitsu, ik vond al die witte pakken maar gek. Maar toen ik me er meer in verdiepte, werd ik zo enthousiast dat ik dit enthousiasme nu wil overbrengen op anderen." Jiujitsu is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen, zonder veel kracht te gebruiken. Deze manier van zelfverdediging is geschikt voor jong en oud.

Intimiderend
"Ik heb zelf gelukkig geen persoonlijke ervaringen gehad met geweld. Maar vrouwen en kinderen zijn toch fysiek zwakker. Daarom heb ik gekozen om dit te gaan doen, omdat ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen verdedigen, zeker in de huidige maatschappij." Dit is niet de enige reden waarom zij het van belang vindt dat er een speciaal lesuur voor vrouwen is ingelast. "Het is voor vrouwen vaak een drempel om in een gevorderde groep te starten waar ook mannen bij zitten. Je komt toch in ongemakkelijke posities terecht tijdens de lessen die als intimiderend ervaren kunnen worden. Daarom is het voor veel vrouwen fijner om met andere vrouwen te beginnen."

Anderen helpen
De lessen vinden elke vrijdagavond plaats en zijn voor alle vrouwen en kinderen toegankelijk. "We werken in een veilige omgeving en proberen realistische situaties uit het hedendaagse straatbeeld na te bootsen." Claire zit niet stil, het liefst combineert zij lesgeven in de sportschool met werken in het onderwijs. "Ik haal veel voldoening uit het lesgeven en ik heb echt het idee dat ik anderen help. Dat geeft een heel goed gevoel."

Droombaan
Over een aantal jaar ziet de Weespse zichzelf voor de klas staan in het speciaal onderwijs, maar daarnaast wil ze blijven lesgeven in de sportschool. "Werken in het speciaal onderwijs is echt mijn droombaan, maar het liefste zou ik daarbij nog één dag extra in de week zelfverdedigingslessen blijven geven."

Vrouwen en kinderen die belangstelling hebben in de zelfverdedigingslessen zijn welkom voor een gratis proefles. Voor meer info: yamatogym.nl.

Met winst de winterstop in

WEESP - FC Weesp heeft zondag met overmacht gewonnen van Olympia Haarlem.

De Weespers gaan met winst de winterstop in. FC Weesp won zondag op eigen terrein met 3-0 van Olympia Haarlem. FC Weesp staat op een met Bloemendaal gedeelde eerste plaats, met wel met een doelsaldo van één goal minder.

Zaterdagteam wint van hekkensluiter

WEESP - FC Weesp zaterdag 1 heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop met 1-3 gewonnen bij RAP.

Een magere zege tegen de hekkensluiter die pas 3 punten heeft. Zaterdag 1 heeft een lange winterstop: het team speelt pas weer op zaterdag 11 februari. Dan komt koploper Pancratius op bezoek in Weesp.

Vrouwen laten het afweten tegen IVV

WEESP - Voor de Vrouwen 1 van FC Weesp stond zondag de thuiswedstrijd tegen IVV op het programma, de eerste tegenstander die FC Weesp dit seizoen tegenkwam. Toen werd er met 2-3 gewonnen. Nu pakte het voor Weesp heel anders uit.

FC Weesp begon slordig, verloor de duels, gaf kansen cadeau en maakte deze zelf niet af. Dit resulteerde in een 0-2 achterstand tijdens de rust. Weesp kwam vele malen sterker uit de kleedkamer, maar wist de kansen nog steeds niet te benutten. Het leek erop dat de aansluitingstreffer in de lucht hing, maar niets was minder waar. Tijdens twee minuten van onoplettendheid wist IVV twee doelpunten te maken. Hier kon FC Weesp niet meer bovenop komen.

Het team zakt twee plaatsen en overwintert op de vierde plek.

Thomas Beerdsen wint schaakkampioenschap

De 18-jarige Thomas Beerdsen. Foto: Frans Peeters

WEESP - Het 38ste Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp is gewonnen door de 18-jarige Thomas Beerdsen uit Apeldoorn. Hij bleef ongeslagen met 6½ uit 7.

Op de tweede plaats eindigde Yuri Solodovnichenko (grootmeester) uit Oekraïne met 6 uit 7. Yuri deed Weesp aan als onderdeel van zijn competitieronden, waarvoor hij maandag in Düsseldorf speelde. Albert Blees uit Weesp, winnaar in 2015 en titelverdediger, eindigde als derde met 5½ uit 7. Ook Erik van Esterik uit Bilthoven en Rob Bödicker uit Amsterdam eindigden met 5½ punt, maar Albert Blees had betere weerstandspunten.

Kersttoernooi voor goed doel

WEESP - Bij FC Weesp wordt zaterdag een kersttoernooi gespeeld. 25 jeugdteams maken hun opwachting en ook de kerstman komt langs.

Alle deelnemers doneren € 1,- aan het Emma Kinderziekenhuis. Ook aan de supporters wordt een bijdrage gevraagd. Het winnende team mag de cheque aan het Emma Kinderziekenhuis overhandigen.

MEDITATIEWORKSHOP 'Gewoon Zijn' bij YogaToday. Gun jezelf een moment van rust op de vooravond van Kerst. Vrijdag 23 december van 19.30-21.30. Thema: verbinden. Voor info en aanmelden zie www.yogatoday.nl/activiteiten of bel 06-38104942.

Voor alle klussen in en om het huis: vloeren/ tegelen/schilderen etc - alle reparaties - ruim 20 jaar ervaring - flexibel en betrouwbaar. Voor een vrijblijvende offerte: 06-54623051/ 020-6908997

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

Fit en slank in 2017? Meld je aan voor een cursus van 8 weken in Weesp: vanaf 10 jan dinsdag 19.30 uur in kapsalon Coupes en Looks. Alles over gezonde voeding, afvallen 0,5 - 1 kg per week. Aanmelden:www.fitenslank.nl/alwine-hoeben. Tel.: 06-29269023

UW WONING VERHUREN? verhuur aan expats, organisaties & young professionals INTERHOUSE HILVERSUM verhuurprofessionals & vastgoedbeheer 035-303 13 20 www.interhouse.nl

T.h. garage in Ned. d. Berg. 18 m2 à € 145,- p/m. Perf. ligging+ nieuwe deur+droog. Borg: 2 m. Tel: 06-54712201/06-40298774.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Goede voornemens? Waarom wachten? Start nu met sporten en betaal vanaf januari. Info: www.sylsportstudio.nl

PASFOTO'S NODIG? VROOM & NOBBE OPTIEK MAAKT ZE. AMSTELLANDLAAN 6.

De leukste kerstcadeaus en decoratie vind je bij Wereldwinkel Weesp!

Rollade, stoofpot of gourmetten met kerst? Bij de Groene Griffioen koop je biologisch en lokaal rundvlees. Ook voor originele geschenkpakketten. www.degroenegriffioen.nl, 06-42164533. Lange Muiderweg 18a. Open op di 10-12u, vrij 15-18u en zat 10-16u

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Totale opheffings uitverkoop. Korting op alles!
LANNEKE Nieuwstraat 39 Weesp
0294-416464 / lanneke.nl
Maandag en donderdag gesloten.

Weer volop MOOIE KERSTBOMEN vanaf 11 euro. WWW.DEBOERDIERENRUITER.NL Muiderberg

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Je huis lekker warm en toch flink besparen

We wensen je alvast fijne feestdagen!

Het zijn de donkere dagen voor kerst. Buiten brandt gezellig de feestverlichting en binnen brandt de kachel. Maar niet onnodig toch?

Op zoek naar wat goede voornemens voor het nieuwe jaar zagen we op milieucentraal.nl zes tips om je huis te verwarmen zonder te verspillen. En het goede nieuws: de tips zijn gratis en van de kosten die je bespaart, financier je volgend jaar moeiteloos een feestelijk kerstdiner voor de hele familie. Sommige liggen zo voor de hand dat we ons niet kunnen voorstellen dat niet iedereen dat al doet. Maar je weet nooit, dus zetten we ze alle zes nog even voor je op een rijtje.

1. Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar je bent. Met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht. Hiermee bespaar je gemiddeld 240 euro per jaar.

2. Zet je thermostaat 's nachts op 15 graden, daarmee bespaar je gemiddeld 80 euro per jaar. Maar: heb je vloerverwarming? Zet je thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.
3. Zet je thermostaat als je thuis bent één graad lager dan je gewend bent. Daarmee bespaar je 80 euro per jaar. Als je bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

4. Zet de thermostaat op 15 graden als je overdag weggaat. Hiermee bespaar je gemiddeld 140 euro per jaar.

5. Verwarm je slaapkamer niet. Daarmee bespaar je gemiddeld 50 euro per jaar. Gebruik eventueel een kruik of elektrische deken.

6. Als je de thermostaat een uur voordat je gaat slapen al op 15 graden zet, bespaar je gemiddeld nog eens 20 euro per jaar.

Deze besparingen gelden voor gemiddelde woningen en huishoudens. Hoeveel je precies bespaart, hangt af van jouw woning. In een woning zonder goede isolatie en met een oude cv-ketel kun je meer energie besparen (omdat je veel meer verspilt), dan in een woning die door woningisolatie en een HR-ketel weinig warmte verliest. In een goed geïsoleerde woning kun je het meest besparen door je thermostaat altijd een graadje lager te zetten.
Bron: milieucentraal.nl.

Groene kerst

Foto: CressToday


Een kweekbak voor cressen zijn een aanwinst voor je keuken. Cressen kun je zien als een combinatie van minikruiden en superfoods: gezond en krachtig van smaak. Je kweekt ze zelf in een handomdraai dankzij de CressToday Basic, te bestellen bij Grown.nl in Weesp. Met 5 gratis Cress-Pads kun je meteen van start!

Verhuisrecord in kerstvakantie

Foto: André Verheul

De verhuisbedrijven verwachten in de kerstvakantie van 2016 een recordaantal verhuizingen.

Dat de kerstvakantie een populair moment is om te verhuizen, blijkt ieder jaar.

En nu de huizenmarkt zo aantrekt als afgelopen jaar zien zowel particulieren als zakenlieden hun kans schoon om te verhuizen. Dat de kerstvakantie een aantrekkelijke periode is om te verhuizen komt niet alleen omdat mensen dan veel tijd hebben. Dat mensen graag een nieuwe start willen maken voor het nieuwe jaar begint speelt ook mee.

Het is volgens verhuizen.com opnieuw een bevestiging dat het vertrouwen in de huizenmarkt terug is van weggeweest.

Ruime kerst


Jonge gezinnen keren de grote stad de rug toe. Veel liever wonen ze in dorpen en kleinere steden vlak bij de grote stad, zo blijkt uit inventarisatie onder makelaars. In de laatste twee jaar verliet een op de tien jonge gezinnen Amsterdam. Onze regio profiteert mee. Hier is meer groen en ruimte - en dat is uiteraard aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Bovendien zijn de koopprijzen een stuk aantrekkelijker. De meeste jonge gezinnen die verhuizen hebben een hoog inkomen.

Nieuwbouw in Gooise stijl

BLARICUM - De bouw van acht woningen in klassieke en landelijke stijl in de Blaricummermeent kan van start. Er zijn nog enkele halfvrijstaande woningen beschikbaar in dit plan 'Unieck Blaricum'.

De woningen zijn geïnspireerd op de 'Gooische villa': duurzame, robuuste materialen, verschillende nok- en goothoogtes en veel aandacht voor de detaillering. Rode bakstenen gevels of witte gekeimde gevels, rieten kap of pannendak en houten kozijnen geven de woningen net dat beetje extra. Het gevarieerde en karakteristieke beeld wordt versterkt door het groene karakter van de wijk. Elke woning krijgt een boom in de voortuin.

Warme kerst

Foto: Pixabay


Duurzaam wonen wordt steeds populairder. Natuurlijke materialen zoals vlas, gerecycled katoen, houtvezel en schapenwol worden genoemd als de materialen van de toekomst. Ze hebben het voordeel dat het je huis langer warm houdt en het je ook nog eens geld bespaart. Vraag er eens naar bij je isolatieadviseur.

Schone kerst


In deze wereld vol innovaties is het toilet nog bijna hetzelfde als 100 jaar geleden. Met de Geberit AquaClean douchewc, een ontwerp van topontwerper Christoph Behling, is daar verandering in gekomen. Nu staan we voor een culturele verandering van het gebruik van toiletpapier naar water.

We hebben weer zin in leuke, nieuwe kerstspullen in huis

Aan het einde van dit veelbewogen jaar maken we het graag weer extra gezellig in huis.

Drukte op de kerstafdeling

Aan het einde van dit jaar hebben we even geen zin in nog meer boosheid en wantrouwen. Liever maken we het thuis gezelliger dan ooit. Dat merken de tuincentra in Nederland. Voor het eerst sinds jaren zien ze de kerstverkopen aantrekken.

Foto: Pixabay

"Consumenten zijn het negativisme in het nieuws beu. Ze geven meer geld uit om het thuis gezellig te maken in de aanloop naar kerst, zo vernemen we van onze leden. De aantrekkende economie helpt uiteraard ook", zegt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland.

Veel tuincentra zijn wekenlang in kerstsfeer. De eerste artikelen gaan al in oktober over de toonbank. Die maand laat dit jaar een duidelijke plus zien in de kerstartikelenverkoop. In november nam de omzet in kerstartikelen zelfs met ruim 15% toe vergeleken met 2015, zo meldt de brancheorganisatie.

Goeie ouwe tijd

Wat kopen we het liefst? Lampjes, groen en kerstversiering, zo luidt het weinig verrassende antwoord. De klassieke kleuren rood en zilver zijn het meest in trek. Het wijst allemaal op een verlangen naar de goede, oude tijd, zo filosoferen wij er maar even op los. Ook natuurlijke materialen gaan als zoete broodjes over de toonbank, zoals mos, takjes, dennenappeltjes en alles wat nog meer past in het thema 'het kerstbos'.
Maar niet alles blijft bij het oude: als het om groen gaat, wordt het kunstgroen steeds populairder.

Column

Kerst in april?

Ward Roozenburg is makelaar in hart en nieren (Van Vulpen Roozenburg Makelaars in Hilversum) en bovendien voorzitter van de NVM afdeling 't Gooi.

Kerstmis staat voor de deur. Altijd een bijzondere tijd. Het jaar afsluiten en terugkijken op wat er allemaal gebeurd is. Zo heeft ieder zijn eigen verhaal en gevoel bij 2016. Een nieuw huis staat daarbij in ons vak natuurlijk centraal. En dat er heel wat transacties hebben plaatsgevonden dit jaar zal u niet ontgaan zijn! Er worden dus ongetwijfeld heel wat boompjes opgezet in de nieuwe huiskamers. Eindelijk weer een (slanke) den in huis die je kunt versieren.

Het jaar 2016 gaat wat makelaardij betreft de boeken in als een jaar waarin de woningmarkt weer flink is aangetrokken. De telefoon stond op sommige dagen roodgloeiend om bezichtigingen te plannen en de biedingen vlogen ons om de oren! Maar zoals elk jaar verwachten wij de laatste week wat meer rust op kantoor. En zoals elk jaar tegen beter weten in. De dagen rondom kerst zijn juist altijd hectisch. En gezellig. Er heerst een prettige, ontspannen sfeer en er komt bij ons op kantoor altijd veel visite in deze periode. Relaties die een kerstgeschenk komen brengen en meteen maar even koffie blijven drinken. Veel leuke aanloop dus!

Maar ook die taxatie die nog even 'snel' uitgevoerd moet worden. Of het verkoopadvies dat 'nu' plaats moet vinden omdat het prettig is om met die kennis 2017 te beginnen. Wat minder voorkomt is het op de markt zetten van nieuw woningaanbod. Mensen willen nou eenmaal geen foto met kerstboom die in april nog op Funda staat. Of met sneeuw. Alhoewel ik me dat laatste helaas amper kan herinneren. Daarom wordt de fotograaf iets minder ingezet deze periode. Echter, gezien het feit dat woningen soms slechts maar een aantal dagen te koop staan, is dat gevaar ook wel een beetje geweken.

Autootje subtiel op het aanrecht

Om tot een perfecte fotoreportage te komen is allereerst natuurlijk een goede fotograaf nodig. Die de juiste sfeerbeelden kan maken. Natuurlijk wordt er wel eens wat nabewerkt of met een groothoeklens geschoten. Maar over het algemeen presenteren wij de woning zo puur mogelijk. En makelaars worden ook steeds inventiever. Zo is er een makelaar geweest die op elke foto zijn eigen opvallende auto als miniatuur liet terugkomen op beeld. Zo stond zijn auto tussen de accessoires op de vensterbank of subtiel opgesteld op het aanrecht. Vond ik echt een leuk idee! Verzin dat maar eens. Met onze bekende Vespa scooters hadden wij dit graag bedacht! Foto's zeggen natuurlijk sowieso meer dan een ellenlange tekst. Ook in negatieve zin. Voor het geval u zich verveelt: google maar eens 'foute Funda foto's'. U weet werkelijk niet wat u ziet!

Door welke lens u het ook bekijkt: ik wens u vanaf deze plek een zeer fijne kerst en een bijzondere jaarwisseling met hopelijk dat voor u zo 'perfecte plaatje'!

Het Duurzaam Bouwloket

Jouw gemeente geeft advies over duurzaam (ver)bouwen. Foto: Pixabay

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: verduurzaam je woning.

De regio Gooi en Vechtstreek werkt samen met het Duurzaam Bouwloket. Daarmee wordt het voor de particuliere huizenbezitter makkelijker om bijvoorbeeld iets aan isolatie te doen. Je kunt bij je eigen gemeente terecht bij het Energieloket voor informatie over het verduurzamen van de woning. Denk aan isolatie, duurzaam verbouwen, energiebesparing of het plaatsen van zonnecollectoren. Het Duurzaam Bouwloket is een landelijke organisatie van onafhankelijke experts die de inwoners van deze regio via een website kunnen adviseren en leiden naar bedrijven die de gewenste werkzaamheden uitvoeren. Check www.duurzaambouwloket.nl.

Hup, de tuin in

Is de azalea als woonplant te groot geworden, dan kan die na de bloei buiten op een schaduwrijke, zure, vochthoudende grond uitgeplant worden. Overwinteren doet de azalea het liefst beschut in een kas of schuur met enige beschutting. Let bij de aanschaf op de rijpheid. Om er zeker van te zijn dat alle knoppen zullen bloeien, is te onrijp inkopen niet verstandig, vooral in de winter.

Corporatiebezit neemt af

Het aantal woningen in bezit van woningcorporaties is in 2014 afgenomen met ruim 9.000. Er waren in Nederland op 1 januari 2015 in totaal 2,3 miljoen corporatiewoningen.

Dit blijkt uit onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van Binnenlandse Zaken, uitgevoerd door het CBS.

De totale woningvoorraad telde op 1 januari 2015 bijna 7,6 miljoen woningen. Het aantal koopwoningen was met bijna 29.000 toegenomen en het aantal woningen in bezit van overige verhuurders nam met bijna 25.000 toe ten opzichte van 1 januari 2014. Het corporatiebezit nam juist af. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.