MuiderNieuws

18 juli 2018

MuiderNieuws 18 juli 2018


Feestelijke opening van Florisberg

Burgemeester Han ter Heegde deed de officiële opening van het woonzorgcentrum. Foto: Amaris Florisberg

MUIDERBERG Burgemeester Han ter Heegde heeft het nieuwe woonzorgcentrum Amaris Florisberg officieel geopend door samen met drie bewoners de zonnewijzer te onthullen.

In de middag was er ruimte voor relaties, buurtbewoners en medewerkers om het glas te heffen op deze mooie gebeurtenis en het pand te verkennen. Er waren verschillende rondleidingen waarbij men ook een aantal appartementen van binnen kon bekijken. Na afloop genoten de bewoners samen met familie en/of hun mantelzorger van een heerlijke high lunch.

Nieuw zorgcentrum

Enkele maanden geleden hebben de bewoners hun intrek genomen in dit nieuwe zorgcentrum; een modern pand waarmee Amaris Zorggroep optimaal woongenot en passende zorg op maat biedt. De bewoners voelen zich inmiddels al helemaal thuis in hun ruime en lichte appartement, waar ouderen met een toenemende zorgbehoefte ook in de toekomst kunnen blijven wonen. In het gebouw zijn, verdeeld over drie woonlagen, 56 twee- en driekamerwoningen voor ouderen. De woningen hebben zonnepanelen op het dak, modern uitgeruste keukens en vloerverwarming. Er zijn diverse voorzieningen in het gebouw zoals een ontmoetingsruimte voor de bewoners. Voor ouderen met dementie is er een woongroep met een ruime gezamenlijke woonkamer, keuken en balkon of terras.

Stadsfonds

Foto: Bob Awick

Er moet een stads- of ondernemersfonds komen voor Gooise Meren waarmee er geld kan komen om per kern voor meer 'reuring' te zorgen.

3

Van de lezers

Het DigiTaalhuis. Foto: Bibliotheek Gooi en Meer

Nieuwe vacatures van de Vrijwilligerscentrale

WEESP De Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn biedt de volgende vacatures aan.

Gastvrouw koffie/maaltijd

Voor Amaris Florisberg zoekt de Vrijwilligerscentrale betrokken mensen die samen met de medewerkers een gezellig koffiemoment biedt aan de bewoners en meehelpt met het opdienen van de warme maaltijd. Tussen de koffie en maaltijd is er gelegenheid voor een individueel bezoekje aan een bewoner. Organisatie: Amaris, Florisberg.

Werkploeg Naardermeer

De donderdagploeg van het Naardermeer is op zoek naar versterking. De groep werkt elke donderdag vanuit Stadzigt aan de rand van Naarden aan het natuurbeheer op en rond het Naardermeer. Het werk bestaat vooral uit boompjes trekken en uitsteken. Bijzonder aspect is dat de groep vaak met de boot naar steeds weer andere delen van het Naardermeer gaat. Organisatie: Natuurmonumenten.

Vrijwilliger inloopspreekuur DigiTaalhuis Weesp

DigiTaalhuis Gooi houdt elke dinsdag spreekuur in bibliotheek Weesp. Het inloopspreekuur wordt bezocht door inwoners van het Gooi met vragen over het leren van de Nederlandse taal. Als vrijwilliger luister je naar de vraag/behoefte en geeft (met behulp van de taalconsulent) advies over welk taalaanbod in de regio geschikt is. Voor het inloopspreekuur Weesp elke dinsdag van 11.00-12.00 uur (niet in schoolvakanties) zoeken we 'wegwijzers'; vrijwilligers die het spreekuur bemensen, bezoekers ontvangen, naar hun verhaal luisteren en de taal- of digivraag kunnen vastleggen zodat gezocht kan worden naar een passend aanbod. DigiTaalhuis Gooi heeft een doorverwijsfunctie naar het aanbod van de partners in de regio en biedt zelf taal- en digivaardigheidactiviteiten aan. Het is een vanzelfsprekendheid dat de vrijwilligers met zorg, respect en aandacht naar de bezoeker luisteren. Zij functioneren als gastvrouw of gastheer en zijn het visitekaartje van het DigiTaalhuis en de bibliotheek. Organisatie: DigiTaalhuis Gooi.

De vrijwilligerscentrale van Versa houdt op dinsdag inloopspreekuur van 13.30-14.30 uur in Gebouw Papelaan 99. Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 17 augustus is de centrale gesloten wegens vakantie. Het eerstvolgende spreekuur is dinsdag 21 augustus 2018.

Meer info op website versavrijwilligerscentrale.nl.

Weerbericht

Onverminderd droog, vrij zonnig en warm

Het blokkerend hogedrukgebied houdt onverkort stand. Zaterdag passeert weliswaar een zwak front, kans op neerslag is ongeveer 35%, waarbij het tijdelijk iets minder warm wordt. Daarna schuift vanuit het westen opnieuw een uitloper van het Atlantisch hogedrukgebied naar Britse Eilanden, Noordzee en Scandinavië. Het wordt dan wederom droog, zonnig en (zeer) warm.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het vrij zonnig met een maximum temperatuur van 26 à 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige noordenwind. De nachten worden met een minimum van 15 à 16 graden minder koel dan de afgelopen tijd. Ook vrijdag schijnt de zon, maar er kunnen zich ook enkele stapelwolken vormen. Het blijft daarbij droog met een maximum van 26 graden.

Het weekeinde

Ook in het weekeinde schijnt de zon veel, maar ook wordt er tijdelijk wat meer bewolking verwacht. Zaterdag bestaat daarbij een kleine kans op een bui. Zondag is het droog en krijgt zonneschijn stilaan weer de overhand. Er waait in het weekeinde een meest matige wind tussen noordwest en noord. De maximum temperatuur ligt omstreeks 23 à 24 graden.

Weetje

In de eerste helft van de meteozomer (1 juni t/m 15 juli) viel in onze regio amper 10 mm neerslag tegen ruim 100 mm normaal. De zomer is tot dusver nog droger dan de kurkdroge zomer van 1976. Die zomer was nog warmer met een hittegolf van 23 juni t/m 9 juli. In deze zomer is het nog geen 30 graden geweest. De kans daarop neemt na het weekend wel toe.

GAD totaal losgeslagen met containers

'Dit ziet er toch verschrikkelijk uit?' Foto: S. Zijlemaker

Containers

We hebben weer een nieuwe container gekregen van de GAD. Dit terwijl onze straat al heel vol staat met containers. Vele woningen hebben geen achterom of plek in de tuin. Daarom worden de containers voor de woningen gezet, het ziet er verschrikkelijk uit. Hier zou absoluut een andere oplossing gezocht voor moeten worden (ondergrondse containers?). Er staan meer containers in onze kleine straat dan op het terrein van de GAD.
Sijbrand Zijlemaker

Terp wint Cash Quiz

ING bank komt cheque brengen. Foto: De Terp

WEESP Groep 6 van Oecumenische Basisschool De Terp heeft de Cash Quiz gewonnen. Afgelopen vrijdag ontvingen de leerlingen uit handen van een afvaardiging van de ING bank een cheque van € 500,-.

Afgelopen maart hebben zij en 4500 andere klassen in het kader van de Week van het Geld meegedaan aan deze quiz, waarbij de leerlingen les hebben gehad in geldzaken. Na de overhandiging werden de kinderen getrakteerd op een ijsje bij Nelis. De school gaat het geld gebruiken voor een nieuw speeltoestel.

Zomerbeiaardconcert met Bauke Reitsma

Beiaardselfie van Bauke Reitsma

WEESP Bauke Reitsma bespeelt aanstaande vrijdag het Weesp carillon in het kader van de zomerserie van Beiaardkring Weesp.

Het programma heeft een link met '100 jaar Nederlandse Klokkenspel-Vereniging'. Vanaf de St. Laurenstoren klinkt muziek van de Nederlandse componisten Daan Manneke, Albert de Klerk, Joop Visser en Wim Franken (stadsbeiaardier te Weesp van 1963-1986). Daarnaast loopt muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) als een rode draad door het programma. Het toetje is de dit voorjaar geschreven 'Ode aan Weesp' van cabaretier Erik Jobben. Aanvang: 19.00 uur. Kunstenares Ilona Woltring stelt haar tuin aan Oudegracht 27 open als luisterplaats.

Centra moeten met 'stadsfonds' meer op de kaart worden gezet

Ondernemersverenigingen doen samen onderzoek naar één overkoepelend fonds

Evenementen of de feestverlichting met de kerst. Het moet straks betaald worden door een op te zetten 'stadsfonds' voor heel Gooise Meren.

Het kan klein zijn, zoals een draaimolen, maar ook een groter evenement. Er moet meer reuring komen in de centra van de gemeente. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN Er moet een stads- of ondernemersfonds komen voor de Gooise Meren waarmee er geld kan komen om per kern voor meer 'reuring' te zorgen. Dat plan hebben de ondernemersverenigingen.

Met een stads- of ondernemersfonds kan van alles worden geregeld voor de centra van de kernen. Gedacht kan worden aan evenementen, maar ook aan de feestverlichting rond de kerstdagen. Nu wordt dat allemaal per kern nog apart geregeld.

Van alle kernen loopt het oude ondernemersfonds van Bussum nu nog het best. Dat fonds wordt gevuld door de ondernemers zelf. "Het systeem eromheen functioneert goed, maar het fonds verdient een vernieuwing. Een fonds dat weer bestand is tegen de toekomst, de komende zes jaar", vertelt Brigitta Boonacker van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) aan de leden. Ook Naarden heeft het een en ander geregeld. De ondernemers van Naarden Vesting hebben een eigen ondernemersvereniging, de Ondernemersvereniging Naarden Vesting (OVNV). Het potje voor de vesting wordt gevuld door ondernemers zelf, aangevuld met subsidies van de gemeente. De Naarder ondernemers buiten de vesting regelen hun zaken onderling. Muiden en Muiderberg hadden ook een ondernemersfonds. Dat werd gevuld met opbrengsten van de onroerendezaakbelasting, maar dat bleek na de fusie niet meer mogelijk. Het fonds wordt niet meer gevuld en is nagenoeg leeg.

Ondernemersfondsen worden nu nog per kern anders geregeld

Er moeten dus oplossingen komen. Vooral voor Naarden Vesting kan het zo niet verder: de subsidiestromen kunnen niet standhouden. "Gelijke monniken gelijke kappen: het kan niet zo zijn dat in de ene kern de gemeente zaken betaalt, daar waar in de andere kern de ondernemers dit moeten betalen", aldus Boonacker. En omdat het dus ook voor Bussum, Muiden en Muiderberg beter kan, wordt er gekeken naar het opzetten van een overkoepelend stads- of ondernemersfonds. De ondernemersverenigingen hebben samen een stuurgroep gevormd. Ze hebben een ervaren bureau gevraagd om onderzoek te doen naar een nieuw ondernemersfonds. Er moet gekeken worden naar het draagvlak daarvoor, maar ook naar hoe het ondernemersfonds gefinancierd kan worden. Dat zou kunnen met reclamebelasting, de afdracht van een percentage van het bedrag dat ondernemers aan ozb betalen of met een 'bedrijveninvesteringszone'. Er wordt ook nog gekeken naar de rol van andere belanghebbenden. De OVGM meent dat het zorgen voor 'reuring' in een kern niet geheel financieel op het conto van de ondernemers geschreven kan worden.

Het onderzoek naar het fonds moet snel van start gaan.

'Club Kaboem is toch wel een zeer gevoelige naam'

De naam valt niet bij iedereen goed.

Van de lezers

MUIDEN In de krant van vorige week las ik het artikel over het rondje Krijgsman. Toekomstige bewoners werden bijgepraat over de ontwikkeling en voortgang van de nieuwe woonwijk. Daarna konden ze een gezellig drankje en hapje krijgen in het nieuwe onderkomen met de opmerkelijke naam club Kaboem.

Hoe is het mogelijk? Is er niemand op het idee gekomen dat dit toch wel een zeer gevoelige naam zou zijn voor een "club" gevestigd op het terrein van de voormalige kruitfabriek de Krijgsman?
Een plek waar diverse malen een KABOEM heeft plaats gevonden, met zeer ernstige gevolgen voor een aantal medewerkers en omwonenden van deze kruitfabriek.

KABOEM is het nabootsen van het geluid na menig explosie op de genoemde fabriek.
Ik hoop dat deze nieuwe wijk verschoond blijft van een volgende KABOEM en dat men gaat proberen een andere naam te verzinnen. Ik vind het een SCHANDE.

C.J. Harren inwoner Muiden sinds 1972 dus 3 KABOEMS meegekregen.

Gemeente boos na afhaken TenneT op bewonersavond over kabels

GOOISE MEREN Netbeheerder TenneT was afgelopen donderdag de grote afwezige op een bewonersavond van de gemeente over de gezondheidsrisico's van ondergrondse hoogspanningskabels. Dat was tot grote frustratie van de gemeente.

De bewonersavond werd donderdag gehouden vanwege alle zorgen over de gezondheidsrisico's van ondergrondse hoogspanningskabels. Daar is momenteel veel over te doen. De straling van zulke kabels kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid als de kabels te dicht langs huizen lopen. De Naarder Keverdijk is zo'n buurt waar dat voor geldt, maar mogelijk zijn er ook meer buurten.

De bewonersavond van de gemeente werd gehouden zodat bezorgde bewoners vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen geven. Voor het aspect gezondheid was GGD'er René Stumpel gevraagd te komen, voor het technische aspect was netbeheerder TenneT gevraagd.

Alleen kaart gegeven

Laatstgenoemde heeft dus 'nee' gezegd. "TenneT heeft de gemeente alleen een kaart gestuurd waarop bovengrondse en ondergrondse kabels en stations in Gooise Meren zijn aangegeven. Waar zich specifieke magneetveldzones bevinden meldt de kaart echter niet. Die informatie zegt TenneT ook niet te hebben", laat de gemeente weten.

Nadere stappen

Het gemeentebestuur reageert zeer teleurgesteld op de afmelding van TenneT en beraadt zich over nadere stappen.

"Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de zorgen van bewoners en de gemeenteraad over mogelijke gezondheidsrisico's die inwoners van onze gemeente lopen door de directe nabijheid van ondergrondse kabels. De gemeente kan op de bijeenkomst geen helderheid geven over risico's en is niet de instantie om technische vragen te beantwoorden. Alle technische vragen op de informatieavond zullen worden doorgespeeld naar de netbeheerder, met het uitdrukkelijke verzoek deze te beantwoorden. Het college is zeer teleurgesteld in de houding van de netbeheerder en beraadt zich over nadere stappen", aldus burgemeester en wethouders.

Woon-werkverkeer neemt toe

WEESP De werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe en daarmee ook het woon-werkverkeer. De forensen komen van binnen en buiten de regio. In Weesp is dat te merken aan de grote belangstelling voor nieuwbouwprojecten.

In Gooi en Vechtstreek werken veel mensen uit Almere en Lelystad, terwijl er meer mensen uit Gooi en Vechtstreek in Amsterdam werken dan andersom. Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio.

Wat verder uit het rapport blijkt is dat de werkgelegenheid blijft groeien: in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid weer tot op het niveau van vóór de crisis. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, de installatietechniek, de glastuinbouw en de ICT.

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterke internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal.

Bestuur Regio Gooi en Vechtstreek weer compleet

Foto: Dick Jongerden (RGV)

REGIO Nu alle regiogemeenten weer coalities en colleges van burgemeester en wethouders hebben, is ook het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek weer compleet. Het bestuur wordt gevormd door wethouders van de verschillende gemeenten. Namens Gooise Meren is wethouder Alexander Luijten de vertegenwoordiger, namens Weesp is dat wethouder Astrid Heijstee.

Torenspits als bouwpakket in elkaar gezet

De torenspits wordt herbouwd. Foto: André Verheul

WEESP Naast de in de steigers gezette toren van de Laurentiuskerk aan de Herengracht wordt de nieuwe torenspits gebouwd. De houten onderdelen zijn op maat gezaagd en worden als bouwpakket in elkaar gezet.

In november is de spits klaar. Dan wordt hij op de toren gezet. Dat is dan precies twee jaar na de verwoestende brand van de vorige torenspits. De skyline is straks weer als vanouds, inclusief groen kruis.

17

Fox Productions bestaat 35 jaar

WEESP Fox (Productions) bestaat 35 jaar en doet zichzelf een nieuw logo, nieuwe website en een nieuwe naam cadeau. Het Weesper bedrijf gaat verder als FOX Originals.

Fox is in 1983 opgericht door drie vrienden, waaronder de huidige directeur Geoff Collier, in een kelder aan de Prinsgracht in Amsterdam. FOX Originals is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van bedrukt kwaliteitstextiel in Europa. De nieuwe website is www.fox-originals.com.

'Er staan straks 40.000 mensen voor ons op de banken, dat wordt heel tof'

Bussumse softbalster Ginger de Weert voor WK naar 'bakermat van het honkbal'

Ze droomt van de Olympische Spelen, maar voordat het zo ver komt gaat Bussumse Ginger de Weert met haar team vlammen op het WK softbal. Ze vertrekt komende week.

Softbalster Ginger de Weert staat met het Nederlands team klaar om te presteren. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM Het moet een van de hoogtepunten tot nu toe worden: softbalster Ginger de Weert doet de komende anderhalve week met Nederland mee aan het WK softbal. Decor: Japan, een van de bakermatten van het honkbal. En als je weet dat Japan honk- en softbal eet, slaapt en ademt, dan weet je dat je wat staat te wachten. "Dit WK wordt anders dan alle andere tot nu toe", zo weet Ginger.

Het Nederlandse team vertrekt komende week naar Japan, waar de ploeg over twee weken voor het eerst het veld op stapt voor het eerste duel tegen Puerto Rico. De afgelopen weken werden al enkele duels gespeeld om warm te lopen. Kortom: best een lange aanloop naar het wereldkampioenschap zelf. Een kampioenschap waar het Nederlandse team hoe dan ook al veel beter naar toe kon werken dan normaal. "Na het gewonnen EK softbal en de terugkeer van honk- en softbal op de Olympische Spelen over twee jaar hebben we als Nederlands team weer een A-status gekregen. Dat betekent dat we veel meer per week op het veld kunnen staan dan normaal. En je merkt dat dat werkt. We staan er als team heel goed voor."

Na al dat oefenen mag je Nederland de komende anderhalve week tot de kanshebbers rekenen op het grootste softbalevenement van de wereld. "We staan er als Nederland elke keer wel goed op, hoor", vertelt Ginger. "Maar nu we een jaar geleden goud wonnen op het EK weten de andere landen nog meer dat ze ons echt als concurrent mogen rekenen. En dat merken we ook wel. We worden ook echt tot de kanshebbers gerekend. We hebben nagenoeg hetzelfde team als een jaar geleden, op twee speelsters na. Maar daar hebben we goede speelsters voor teruggekregen. Dat gaat dus wel goed komen. Twee jaar geleden werden we vierde op het WK. We gaan nu hoe dan ook voor meer. We gaan voor goud. Dat wordt zwaar, maar die uitdaging gaan we natuurlijk aan. Het doel wordt een medaille. Daar zouden we heel tevreden mee terug naar Nederland komen."

'We gaan voor goud, maar dat wordt natuurlijk heel zwaar'

Niet laten intimideren

Maar resultaat of geen resultaat, het komende WK moet ook vooral genieten worden. "We gaan naar Japan. Dat wordt natuurlijk al heel erg tof. Ze zijn daar veel meer met honk- en softbal bezig dan wij hier in Nederland. Amerika is natuurlijk een echt honk- en softballand, maar Japan doet ook aardig mee wat dat betreft hoor. De sport heeft veel meer fans. We staan straks te spelen in stadions waar 40.000 mensen voor ons op de banken staan. Dat is hoe dan ook al heel erg tof. Maar dat zal ook wel een beetje wennen worden. Normaal kijken er natuurlijk veel minder mensen, zeker in Nederland. Toch zien we het niet als extra druk, we spelen gewoon onze eigen wedstrijden zoals altijd. We moeten ons ook niet al te veel laten intimideren doordat er opeens zoveel mensen meekijken."

'Meedoen aan de Olympische Spelen blijft een droom'

Knokken voor meer

Hoewel het WK nu alle aandacht heeft, gaat de droom van Ginger nog steeds veel verder dan het WK. Want meedoen aan het WK is leuk, maar meedoen aan de Olympische Spelen blijft natuurlijk een droom. Over twee jaar kan het gebeuren, want dan keert honk- en softbal terug op de Olympische Spelen van Tokio. Het 'toeval' wil dat het WK komende maand in nagenoeg dezelfde stadions wordt gespeeld als waar over twee jaar de Olypmische honk- en softbalduels worden gespeeld. Kortom: het moet een beetje een indruk geven van hoe spelen op de Olympische Spelen kan zijn. Maar het echte werk, dat is nog ver weg. "Je droomt natuurlijk als jong meisje van meedoen aan de Olympische Spelen. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Tenzij we komende maand wereldkampioen worden, dan plaatsen we ons meteen voor de Spelen. En anders spelen we volgend jaar het Olympisch kwalificatietoernooi. Dan moeten we met andere toplanden afrekenen om naar de Spelen te mogen. Daar gaan we na het WK heel hard aan werken. Maar eerst het WK zelf. Daar gaan we gewoon vlammen, want het is absoluut niet zo dat we het WK zien als een tussenstation op weg naar de Olympische Spelen. Het is een heel serieus toernooi. En daar gaan we gewoon voor het hoogst haalbare."

De wedstrijden van het Nederlandse team

3 augustus 2018
Puerto Rico - Nederland

4 augustus 2018
Nieuw-Zeeland - Nederland

5 augustus 2018
Nederland - Verenigde Staten

5 augustus 2018
Nederland - Filipijnen

6 augustus 2018
Nederland - Taiwan

7 augustus 2018
Nederland - Mexico

8 augustus 2018
Zuid-Afrika - Nederland

WeHelpen maakt hulp aanbieden en hulp krijgen heel eenvoudig

Ook handig: online een hulpnetwerk maken voor mantelzorgers

WeHelpen.nl draait niet alleen om praktische hulp, zoals onderhoud aan de tuin, maar ook om gezelschap.

door Marieke van Veen

WEESP WeHelpen is een digitaal platform voor iedereen die een ander wil helpen of juist ergens hulp bij nodig heeft. Een soort marktplaats voor hulpaanbieders en hulpvragers zeg maar. WeHelpen is een coöperatie, opgericht door onder andere zorgverzekeraar CZ, de Rabobank en seniorenorganisatie BureauVijftig. Op de site is ook vraag en aanbod uit Weesp te vinden.

Welke hulp biedt WeHelpen?
Op wehelpen.nl kunnen mensen aangeven dat ze best een keer iemand een handje willen helpen. En wie ergens hulp bij nodig heeft, kan dat ook aangeven. Die hulp kan van alles zijn, van klusjes in en om huis en het oplossen van een computerproblemen tot het wegwijs maken van vluchtelingen en vervoer van en naar de dokter.

Voor mensen rond iemand met hersenletsel is er een speciale site

Hoe kunnen Weespers zich hiervoor aanmelden?
Dat is heel eenvoudig: je hebt eigenlijk alleen een e-mailadres nodig, waarna je een aantal gegevens invult over jezelf en bij voorkeur een foto toevoegt. Een account op wehelpen.nl is gratis en voor iedereen vanaf 16 jaar beschikbaar. Voor de hulp mag geen financiële vergoeding worden gevraagd of geboden. WeHelpen is ook actief op specifieke gebieden, zoals niet-aangeboren hersenletsel. Via wehelpenhersenletsel.nl kunnen betrokkenen informatie opvragen en hulp regelen zodat ze er niet alleen voor hoeven te staan.

Hoeveel Weespers hebben de weg naar WeHelpen al gevonden?
Zoekend op 'Weesp' verschijnt er een lijst met 21 hulpaanbieders en 8 hulpvragers. Dit wordt op lokaal niveau ondersteund door Bernadette van Hees en Pietje Vlot van Versa Welzijn. Voorbeelden van aangeboden hulp zijn onder meer praktische hulp, taallessen, gezelschap en hulp bij financiën en administratie. Bij 'Gevraagd' wordt er uitgekeken naar onder meer een fietsmaatje, een wandelmaatje en mensen die tijd en aandacht willen besteden aan kinderen met een achterstand.

Wat is een hulpnetwerk?
Een andere handigheid die WeHelpen biedt is het aanmaken van een online hulpnetwerk. Dat kan via hetzelfde account en is eveneens kosteloos. Een hulpnetwerk is bedoeld om samen met anderen in een afgeschermde omgeving de zorg rondom een persoon te organiseren. Bijvoorbeeld familieleden die samen voor een zieke moeder zorgen. Eén persoon maakt het netwerk aan en wanneer anderen via de mail zijn uitgenodigd en toegevoegd kan elk lid een activiteiten in de agenda aanmaken, logboekberichten schrijven, belangrijke mededelingen plaatsen en documenten delen.

weesp.wehelpen.nl

'In de schulden raken, kan iedereen gebeuren'

Alwine van de Meent en Marien Weststrate. Foto: Ingrid Voet

door Ingrid Voet

WEESP Stichting Schuldhulpmaatje (SHM) geeft hulp aan Weespers die moeite hebben met hun financiële administratie en/of in de schulden zitten. Coördinator Marien Weststrate en schuldhulpbegeleider Alwine van de Meent vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Welke hulp biedt Schuldhulpmaatje?
"Stichting Schuldhulpmaatje is laagdrempelig; de mensen worden, meestal wekelijks, thuis geholpen met hun geldzaken en als dat nodig is langdurig. Bij (te) grote schulden gaat het maatje met de cliënt naar een schuldsaneringstraject. Het belangrijkste doel is om de cliënten zelfredzaam te maken, zodat zij hun financiën (weer) zelf kunnen regelen."

'Soms treffen we zakken vol ongeopende rekeningen aan'

Met welke problemen komen mensen?
"In de schulden raken, kan iedereen gebeuren. Mensen verliezen hun baan, worden ziek of gaan scheiden en als dan je inkomen daalt en je je uitgavenpatroon niet weet aan te passen, gaat het al snel mis. Bij de eerste gesprekken proberen we snel inzicht te krijgen in de situatie. Dat betekent goed luisteren, ook naar wat er tussen de regels door verteld wordt. Er is vaak schaamte en er zijn ook regelmatig meer problemen dan alleen de financiële. We willen eerst weten: is er nog wel geld om eten te kopen. Zo niet, dan leggen we contact met de voedselbank. We hebben goede contacten zodat we dat snel kunnen regelen. Dan begint het uitzoeken van de papieren, soms vuilniszakken vol ongeopende enveloppen, waaronder veel blauwe."

Hoe kunnen Weespers zich aanmelden?
Door op de ik-wil-hulp-knop te drukken op schuldhulpmaatje.nl en als woonplaats Weesp in te vullen. De hulpvrager komt dan bij Marien Weststrate terecht, de eerste contactpersoon bij aanmelding: "Dat doe ik altijd zo snel mogelijk, want als iemand eenmaal de stap neemt, is de nood vaak hoog. Ik probeer snel te inventariseren of er sprake is van een acute crisis, zoals een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en licht, en koppel de cliënt aan een maatje."

Het mooie aan dit vrijwilligerswerk?
Alwine: "De cliënten zijn vaak blij als je komt, de nieuwe rekeningen liggen al klaar. Eén cliënt begeleid ik al heel lang, die kan het eigenlijk al zelf, maar af en toe help ik nog even. Een ander kon ik snel helpen en het traject ook snel afsluiten; dat was iemand die na een scheiding zonder inkomen kwam te zitten en nog nooit de financiën geregeld had. Als het zo goed lukt, is het heel dankbaar werk."

(0294) 411 080

'Na bijna veertig jaar kunnen leerlingen me nog steeds verrassen'

Techniek- en tekenleraar Cees van Apeldoorn gaat met pensioen

Het zijn voor Cees van Apeldoorn (64) de laatste dagen dat hij 's ochtends het Casparus College binnenstapt. Zodra de zomervakantie begint, gaat hij met vervroegd pensioen.

Cees van Apeldoorn in de techniekplaza van het Casparus College. Foto: Marieke van Veen

Hoe lang bent u leraar geweest?
Volgens mijn berekening 39 jaar, volgens de berekening van anderen 37 jaar. Hoe dat kan? Ik denk omdat een schooljaar anders loopt dan een kalenderjaar."

Dan maak ik er bijna veertig jaar van. U bent net 64 geworden. Waarom nu al met pensioen?
"Omdat de tijd daar is. Van hogerhand moeten scholen hun onderwijs steeds vernieuwen, bijvoorbeeld om het beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. Maar als je al zo lang meeloopt als ik, zie je steeds hetzelfde wiel opnieuw uitgevonden worden. Dan krijg je bijvoorbeeld te horen dat je aan de slag moet met een nieuwe lesmethode, maar dat is dan eigenlijk iets van tien jaar geleden alleen dan onder een hippe Engelse term. Zo suf. Dat begon me steeds meer tegen te staan."

Dat klinkt enigszins bitter...
"Ik vind het gewoon jammer en ik snap het ook niet goed. Maar ik heb tot en met dit laatste jaar een hele leuke loopbaan gehad op deze school hoor. Dat komt vooral door de kinderen. En dan te bedenken dat ik nooit van plan was om leraar te worden!"

'Ik ben geen leraar die alles voorkauwt, ik geef kinderen veel vrijheid'

Wat was dan wel het plan?
"Ik had geen plan. Ik volgde de lerarenopleiding omdat je daarmee meerdere kanten op kon: kunstenaar worden, een uitkering aanvragen en eventueel kon je ook nog leraar worden. Maar na mijn studie ging ik toch voorzichtig uitkijken naar een betaalde baan. Ik zag een advertentie van de Godelinde in Naarden, waar een taalfout in stond. Toen ik belde om de school daarop te wijzen, mocht ik meteen op gesprek komen. Het bleek me wondergoed te liggen. Na de Godelinde kwam ik terecht op de LTS in Weesp, dat later opging in het Casparus College."

Had u zelf een lievelingsleraar?
"Meneer Bakker. Die gaf wiskunde en daar bakte ik niks van. Maar hij slaagde erin om het me uit te leggen. Zonder die man zou ik er nooit iets van begrepen hebben. Daarbij was het gewoon een fijne vent."

'Tussen alle racewagens stond dankzij de meisjes een teletijdmachine'

Wat voor leraar hebt u willen zijn?
"Geen idee. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Ik doe gewoon mijn werk."

Een snelle berekening leert dat u 3000 tot 4000 kinderen in de klas hebt gehad. Die heeft u allemaal iets meegegeven. Dat is toch heel bijzonder?
"Ja, zoals jij het zegt wel. Ik ben geen leraar die alles voorkauwt. Het leukste vind ik om groepjes binnen een thema een werkstuk te laten maken. Ze mogen zelf bepalen wat ze maken, met wie ze het maken en hoe ze het maken, zolang het maar binnen dat thema past. Zo leer je leerlingen creatief te denken, je leert ze samen te werken en je leert ze dat je beste schoolvriend(in) niet per se een goed teammaatje is."

Zit er na bijna 40 jaar nog weleens iets origineels tussen die werkstukken?
"Ja, juist wel. Kinderen weten me nog steeds te verrassen. En dat komt toch ook wel voort uit de hervorming van het onderwijs. Een voorbeeld: meisjes die op het Casparus College het profiel Zorg en Welzijn volgen, hebben evengoed nog een blokuur per week techniek. Laatst moesten ze werkstukken maken rond het thema 'Vervoer'. De jongensgroepen bouwden vooral snelle auto's, maar een meisjesgroepje had een teletijdmachine gebouwd. Een hele andere benadering, erg leuk. Anderzijds moeten jongens die het profiel Techniek volgen op onze school ook weleens koekjes bakken. Dan denk ik weleens...."

Bent u bang voor het zwarte gat?
"Als ik straks met pensioen ben, bedoel je? Nee hoor! Ik teken en schilder in mijn vrije tijd graag. Geen ingewikkeld gedoe, toegankelijk werk met een knipoog. En ik heb een mooie oude Volvo waar ik graag aan sleutel."
Sommige mensen gaan reizen...
"Ik ga drie dagen naar Lowlands."

U hebt ook een tattoo, bakkebaarden en een oorpiercing. Volgens mij vinden kinderen u wel een toffe leraar.
"Ik kan met de meeste leerlingen inderdaad goed overweg. Ik geef ze veel vrijheid, daar worden ze zelfstandig van."

Wordt u vaak aangesproken op straat?
"Behoorlijk vaak. Maar de kinderen van 35 jaar geleden herken ik natuurlijk niet meer. Toch maak ik altijd wel even een praatje. Het is leuk om te horen hoe ze terecht zijn gekomen. Geruststellend ook: vrijwel ieder kind komt uiteindelijk op zijn pootjes terecht, ook al was je vroeger een etterbakkie."

In uw woonplaats Muiderberg bent u ook geen onbekende...
"Vorig jaar heb ik samen met buren de 'Vrije Republiek Hakkelaarsbrug' gesticht omdat de autoriteiten de overlast die wij hadden van het werk aan onder meer de AI en de spoorbrug niet serieus namen. Onze soevereine staat heeft een eigen vlag, een eigen munt en eigen postzegels. Een ludieke actie, maar wel een die leidde tot serieuze aandacht. De problemen zijn nog lang niet allemaal opgelost, maar ze worden tenminste ook niet meer genegeerd."

Topprestaties in tropische warmte

Jeugdtriatlon nieuwe stijl blijkt groot succes

Foto: Robin Voorhamm

WEESP Wat was het warm. Alleen al als je zondag langs de kant stond om de deelnemers aan te moedigen stond je al volop te zweten. Laat staan hoe het voor de deelnemers van de allereerste Weesper Jeugd Triathlon was. Vele jonge atleten deden het toch en leverden hiermee een topprestatie.

De Weesper Jeugd Triatlon vond plaats op en rond Sportpark Vechtoever waar achtereenvolgens gezwommen, gefietst en hardgelopen werd. Aan het evenement deden geoefende jeugdtriatleten mee, maar ook jonge deelnemers die het voor het eerst probeerden. Dat maakte het evenement een groot succes. Het warme weer maakte de wedstrijd vanzelfsprekend zwaarder dan verwacht. Tussendoor werd er voor de broodnodige verkoeling gezorgd en na afloop was er voor elke deelnemer een lekker ijsje.

De top drie per categorie:

Junioren jongens licentie
1. Maël Plasschaert 1:12:17
2. Kevin Caro 1:14:37
3. Joep Aubel 1:16:32
Junioren meisjes licentie
1. Tamar Veltman 1:13:31
2. Anna Morsink 1:20:59
3. Iris Seinen 1:29:42
Jeugd jongens licentie
1. Robin Schols 00:39:03
2 Jasper Morsink 00:39:15
3. Mauro Dieters 00:39:51
Jeugd meisjes licentie
1. Merel Veltman 00:40:03
2. Mila Jonkvorst 00:40:44
3. Fleur van Leeuwen 00:41:04
Recreanten jongens 11-15 jaar
1. Hugo Van der Griend 00:28:26
2. Tjalling Venema 00:28:45
3. Luca Dooper 00:29:04
Recreanten meisjes 11-15 jaar
1. Aneesa Al Mahmood 00:29:59
2. Celeste Koopman 00:30:33
3. Sophie Rats 00:30:53
Recreanten jongens 7-10 jaar
1. Cas Muhl11400:14:03
2. Marijn Koppers11100:14:24
3. Sem Smeink10000:14:32
Recreanten meisjes 7-10 jaar
1. Josephine Rats 00:14:29
2. Anouk Vennema 00:15:08
3. Melissa Lijnsvelt 00:15:37.

Triatlon Throwback | Blijven rennen

Triatlonnen is een eenzame bezigheid. Het is jij tegen jezelf. Foto: André Verheul sr

In de aanloop naar de 29e WeesperNieuws Triatlon op zondag 2 september 2018 elke week een foto uit ons triatlonarchief waar je naar blijft kijken.

Foto

Triatlonnen is een eenzame bezigheid. Als je overal de vermoeidheid van het zwemmen en fietsen voelt en je nog die verrekte tien kilometer moet hardlopen, dat is het jij tegen jezelf. Blijven rennen. Zoals de dappere dame doet op deze foto uit 2007.

2007

Arjen Soet sleepte in 2007 voor de achtste keer de titel 'snelste Weesper' in de wacht. Hij troefde Barry Dooper af op het lopen en het wisselen. Corné Klein won deze editie, net als een jaar eerder. Maar de meeste aandacht ging na afloop uit naar de dames. Amber Elings en Angelique van Tilburg vochten een mooie strijd om de winst uit, die door Amber werd gewonnen. Beiden werden, net als negen mannen, uit de uitslag geschrapt wegens stayeren. Zo kreeg Astrid de Graaf de bokalen voor snelste vrouw en snelste Weespse in de schoot geworpen. Niet helemaal zonder glans, want Astrid zette die middag een fraai PR neer.

Nu al volop spanning

Foto: Pexels

WEESP De Tour de France is net wat meer dan een week onderweg en de spanning aan kop van de WeesperNieuws Pool de France is om te snijden.

Weesper Jasper Versteeg heeft dan wel al een paar dagen het 'geel om de schouders', maar de voorsprong op de concurrenten is slechts een paar punten. De meeste Pool-deelnemers die nu een top 10-plek hebben doen het vooral met een ploeg vol sprinters. En nu het Tour-peloton de eerste bergetappes voor de kiezen krijgt kan er straks van alles gaan veranderen. Wie staat er na de eerste bergetappes straks bovenaan?

Aan de WeesperNieuws Pool de France doen zoals elk jaar weer vele deelnemers mee. De teller staat dit jaar op 472 mensen. Traditiegetrouw hebben ze zelf een wielerploeg met vijftien renners samengesteld. Als die renners goed scoren in het dagklassement, verzamelen ze punten. De winnaar gaat er vandoor met een luxe barbecue, aangeboden door Karwei. De nummer twee verdient een lekker diner bij La Base Pizza of Passata. Een plek in de top 10 aan het eind van de Tour de France of een dagzege is al goed voor een leuke prijs.

Alle rangen en standen staan op pool.weespernieuws.nl.

Spitse klus naast de kerk

Iedereen kan de voortgang nu bekijken.

WEESP Een torenspits náást de kerk. Dat is het beeld dat we de komende maanden op de Herengracht zien. Het herstel van de afgebrande torenspits van de voormalige Laurentiuskerk is al langer in volle gang. Nu is het ook te zien. In een loods aan de Rijnkade zijn alle houten delen op maat gezaagd. Die worden nu naast de kerk in elkaar gezet. Een technisch hoogstandje, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technieken. Het wordt een 24 meter hoog gevaarte, dat op 8 november bovenop de toren wordt getakeld. Precies twee jaar na de brand.

Het bouwen van een torenspits is specialistisch werk.
Alles is precies op maat gezaagd. Foto's: André Verheul
Naast de kerk opbouwen en in november naar boven.
De mal in de loods waarop de (halve) toren is afgetekend.
IKODO heeft een sound alsof ze een videogame, een opera en vrije improvisatie op hetzelfde moment spelen.

dinsdag 24 juli

Spreekuur Administratie voor Elkaar

De Kazerne Muiden 10.00 uur

Inloop spreekuur van Versa Welzijn voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Zomerbingo

Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum 14.00 uur

Zomerbingo spelen in de Uit-Wijk

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. In de lessen ligt de nadruk op de oefeningen in plaats van bijvoorbeeld de meditatie. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar. Door: Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

woensdag 25 juli

Spieghelcafé

Spieghelkerk Bussum 10.00 uur

Loop gezellig binnen voor een praatje en kopje koffie bij het Spieghelcafé, de 'huiskamer van het Spieghel' direct achter de Spieghelkerk.

Fietstocht

WOC Bellefleur Naarden 10.00 uur

Fietstocht is maximaal 35 kilomter onder leiding van de Buurtsportcoach. Onderweg wordt er gestopt bij een restaurant om koffie of thee te drinken met iets erbij. Inlichtingen: Buurtsportcoaches, 06-16158131 of mailen naar: c.kempkes@buurtsportcoachgooisemeren.nl.

Bridgen

Denksport Centrum Bussum 19.30 uur

Bridgeclub SLEM nodigt iedereen uit om te komen bridgen met zes tafels en vier spellen.

Bridgen

Het Trefpunt Bussum 19.30 uur

Terug van weggeweest! Bridgeclub Trefpunt speelt weer op haar oude honk aan de Lorenzweg 59. Voor informatie bellen met 035-6940321.

donderdag 26 juli

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit Bussum 9.00 uur

WerkZoekersServicePunt in De Palmpit.

vrijdag 27 juli

Zomer in deMess 'Workshop Hoeden maken'

deMess Naarden 9.30 uur

Zomer in deMess met workshop 'Hoeden maken' met Cathrien Sturm. Maximaal acht personen. Prijs is 75 euro inclusief lunch, koffie en thee. Aan het eind van de dag ga je met een prachtige zelfgemaakte hoed naar huis! Opgeven: info@cathrienstrumhoeden.nl.

't Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 10.00 uur

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl.

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Kinderdans

Cultuurcentrum Heartfelt Bussum 17.00 uur

Nieuwe danslessen voor kinderen van zes tot tien jaar. Wil je meedoen en een gratis proefles? Meld je dan nu aan bij Sanne: Heartfelt@hotmail.nl.

Café voor Later

Wijkpost De Schakel Bussum 19.00 uur

Wat ga ik doen als ik met pensioen ben? Ineens zoveel tijd hebben geeft mogelijkheden, maar soms ook hoofdbrekens. Jacqueline van Rossum, coördinator van de vrijwilligerscentrale in Bussum, komt langs en vertelt alles over vrijwilligerswerk.

zondag 29 juli

Yogales met uitzicht op de Jachthaven

Studio Werk met Yoga Naarden 9.00 uur

Proefles yoga of supyoga. Aanmelden via info@werkmetyoga.nu voor een proefles. Proeflessen en wekelijkse lessen kosten 15 euro per les.

Buiten Yoga YogaYvonne

Paviljoen Heidezicht Bussum 9.45 uur

Lekker weer en tijd voor buiten yoga met YogaYvonne en Ganna. Verzamelen om 9.30 uur. Een les kost 12 euro, contant betalen aan Ganna.

IKODO Limited Edition - Jazz

deMess Naarden 15.30 uur

IKODO heeft een sound alsof ze een videogame, een opera en vrije improvisatie op hetzelfde moment spelen. IKODO vormde zich in Amsterdam. Plezier en energie spat er vanaf in hun zoektocht naar een geluid dat erkent dat er altijd wel ergens iets, op wat voor wijze dan ook, ontploft!

maandag 30 juli

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel Bussum 10.30 uur

Kom naar het ASGM Seniorencafé in de Brasserie Stokjes en Lepel aan de Nassaustraat. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening.

dinsdag 31 juli

Spreekuur Administratie voor Elkaar

De Kazerne Muiden 10.00 uur

Inloopspreekuur van Versa Welzijn voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Yoga op de stoel

Amaris de Veste Naarden 10.00 uur

Yoga op de stoel bij Amaris de Veste aan de Koningin Wilhelminalaan 1. Een les kost 5 euro.

Kennismakingsdag Rebalancingmassage

Atma-coaching Bussum 14.00 uur

Maak kennis met de rebalancing-ontspanningsmassage tegen een gereduceerd tarief. In plaats van 55 euro betaal je nu 45 euro. Reserveer bij Atma-coaching: 06-16380595.

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar gegeven door Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

woensdag 1 augustus

Spieghelcafé

Spieghelkerk Bussum 10.00 uur

Loop binnen in het Spieghelcafé, de 'huiskamer van het Spieghel' direct achter de Spieghelkerk voor een praatje en een kopje koffie. De toegang is gratis.

Bridgen

Denksport Centrum Bussum 19.30 uur

Bridgeclub SLEM nodigt iedereen uit die wil komen bridgen met zes tafels en vier spellen.

Bridgen

Het Trefpunt Bussum 19.30 uur

Iedereen kan komen bridgen bij Bridgeclub Trefpunt. Voor informatie bellen met 035-6940321.

Zomerse Filmhits

Filmhuis Bussum

Vier de zomer in het Filmhuis en geniet van de ontwapenende documentaire Visages, Villages, de films Retour en Bourgogne, Call Me by Your Name, The Leisure Seeker, Summer 1993 en de ultieme zomerklassieker La Piscine met Alain Delon en Romy Schneider.

donderdag 2 augustus

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit Bussum 9.00 uur

WerkZoekersServicePunt alleen op afspraak. Afspraak maken via Wim van Oudheusden: 06-40414560 of mailen naar www.werkinjeeigenwijk.nl.

Vestingborrel

Bar Bistro Naarden 17.00 uur

Vestingborrel voor ondernemers en ondernemende mensen die een band hebben met Naarden of 't Gooi.

vrijdag 3 augustus

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

't Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 10.00 uur

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl.

Kinderdans

Cultuurcentrum Heartfelt Bussum 17.00 uur

Nieuwe danslessen voor kinderen van zes tot tien jaar. Wil je meedoen en een gratis proefles? Meld je dan nu aan bij Sanne: Heartfelt@hotmail.nl.

zondag 5 augustus

Buiten Yoga YogaYvonne

Paviljoen Heidezicht Bussum 9.45 uur

Lekker weer en tijd voor buiten yoga met YogaYvonne en Ganna. Verzamelen om 9.30 uur. Een les kost 12 euro, contant betalen aan Ganna.

maandag 6 augustus

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel Bussum 10.30 uur

Kom naar het ASGM Seniorencafé in de Brasserie Stokjes en Lepel aan de Nassaustraat. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening.

dinsdag 7 augustus

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Yoga op de stoel

Amaris de Veste Naarden 10.00 uur

Yoga op de stoel bij Amaris de Veste aan de Koningin Wilhelminalaan 1. Een les kost 5 euro.

Kennismakingsdag Rebalancingmassage

Atma-coaching Bussum 14.00 uur

Maak kennis met de rebalancing-ontspanningsmassage tegen een gereduceerd tarief. In plaats van 55 euro betaal je nu 45 euro. Reserveer bij Atma-coaching: 06-16380595.

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. In de lessen ligt de nadruk op de oefeningen in plaats van bijvoorbeeld de meditatie. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar. Door: Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

Schrijfworkshop in de Theetuin

EEMNES Lia Boom verzorgt zondag 22 juli om 10.30 uur een gratis schrijfworkshop in de Theetuin in Eemnes. Ervaring is niet nodig. Consumpties voor eigen rekening. Aanmelden kan via de website www.schrijveninhetgooi.nl of bel met 06-44528197.

Kampioensgalerij

De zaalhockeyers van MHC Weesp werden in februari al kampioen.

WEESP Het was een mooi sportseizoen voor de teams op deze pagina. Ze zijn allemaal kampioen geworden. De teams mailden hun kampioensfoto naar de redactie en verdienen hun plaats in deze Eregalerij. Van harte gefeliciteerd allemaal!

De tafeltennissers van The Victory promoveren door hun kampioenschap naar de eerste divisie.
De korfballers van Argus werden zelfs twee keer kampioen: in de zaal en op het veld.
Het kampioensteam JO11-3 van FC Weesp.
JO15-3 van FC Weesp op de kampioenskar door Weesp.
De JO12-3 kwam in de kampioenswedstrijd al in de eerste minuut op voorsprong.
Het eerste zaalteam van FC Weesp werd kampioen in de eerste klasse, volgend seizoen komt het team uit in de hoofdklasse.
Het eerste damesteam van We Have werd zondag 10 juni veldkampioen.
De Dames Jong 1 van MHC Weesp won 10 juni de kampioenswedstrijd van Almere.