MuiderNieuws

22 maart 2017

MuiderNieuws 22 maart 2017


Muiden bedankt Ab Schulp

Ab Schulp kreeg een erespeld voor zijn werk als consul van de Oorlogsgravenstichting. Foto: Bob Awick

MUIDEN - Na meer dan 45 jaar werk voor de gemeente heeft Muiden gisteren afscheid genomen van gemeenteambtenaar Ab Schulp. De bekende Muider gaat met pensioen en kreeg als dank een afscheidsreceptie.

Schulp begon jaren geleden als opzichter en tekenaar en heeft jarenlang Muiden in kaart gebracht. Vanaf de jaren negentig tot aan de gemeentefusie was Schulp chef buitendienst en later coördinator.

De afgelopen kwart eeuw was Schulp vanwege zijn werk als gemeenteambtenaar ook verbonden als consul voor de Oorlogsgravenstichting. En dat leverde hem gisteren nog een verrassing op: als dank kreeg Schulp een erespeld van de stichting opgespeld. Als consul was de Muider de lokale vertegenwoordiger van de stichting en daarmee verantwoordelijk voor alle contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven van de stad en daarnaast speelde Schulp zelf een belangrijke rol bij het beheer van de graven. In de hele gemeente Gooise Meren liggen 153 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 6 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven.

Ab Schulp reageerde erg verrast op de erespeld, maar was wel erg dankbaar en trots.

Vele collega's en andere bekenden kwamen naar de Kazerne om hem te bedanken en te feliciteren.

Ondernemers bundelen krachten

MUIDEN - Een groep van 35 Muidense ondernemers gaat de krachten bundelen en meer samenwerken. Afgelopen week hebben zij de ondernemersvereniging Muiden Boeit opgestart.

De ondernemers gaan zich samen hard maken voor de specifieke Muidense belangen, maar tegelijkertijd ook meedenken en praten over zaken die de ondernemers van de hele gemeente Gooise Meren aangaan. Het kersverse ondernemersgezelschap sloot zich afgelopen week dan ook meteen aan bij de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM).

Er wordt nu door de ondernemers gewerkt aan het vormgeven van de nieuwbakken ondernemersvereniging.

Een groot deel van de Muidense ondernemers was eerder al verbonden binnen de ondernemersvereniging MuidenVesting.nl, die nauw samenwerkte met de Industievereniging Weesp (IVW). "Nu Muiden deel uitmaakt van de gemeente Gooise Meren is het tijd om meer in die richting te kijken", zo laten de intiatiefnemers van Muiden Boeit weten.

Politie scherp op appen op de fiets

MUIDEN - Met je telefoon bezig zijn en fietsen tegelijk: de politie let er extra op. Aanleiding is een voorval waarbij een politieauto moest uitwijken voor een meisje dat al append een gevaar op de weg was.

Een van de wijkagenten beschreef het voorval op Facebook en legde een relatie met een eerder ongeval waarbij een jonge fietster om het leven was gekomen omdat ze door haar telefoon of muziekspeler was afgeleid. De hartenkreet maakte veel reacties los. Ouders tagden hun kinderen om ze bewust te maken van de gevaren van afleiding in het verkeer.

De politie gaat nu extra te controleren om de veelal jonge fietsers te wijzen op de gevaren. "Op veelgenoemde locaties kunt u komende week extra politietoezicht verwachten", zo belooft de politie. Gisteren was er al een controle in Bussum.

Meer hierover op pagina 13.

25.845

buitenlandse bezoekers trok het Muiderslot afgelopen jaar

Van de lezers

Zwanen
Vrijdagavond 10 maart 16.55 uur. Een vriend - kunstschilder Jean Marie Mersmans - belt mij met de mededeling: 'Kijk op de punt van de wiek van de molen naar wat daar zit.' Met verrekijker in de hand stap ik op mijn dakterras, stel scherp en ontwaar een ooievaar in het oranje namiddaglicht. Om het half uur ben ik vervolgens wezen 'controleren' of vriend ooievaar er nog steeds zat. Voor het laatst die dag gekeken om 18.30 uur, nadien was het vanwege invallende duisternis niet meer mogelijk. 's Anderdaags bij het krieken van de dag opgestaan en in het eerste ochtendgloren kunnen constateren dat de ooievaar nog altijd zat te wachten op precies dezelfde plek, het hoogste punt aan het uiteinde van de wiek. Ben toen een ontbijtje gaan klaarmaken met geopende deur naar het dakterras teneinde niets te missen. Iets later registreerde ik een snerpend geluid waarna ik subiet mijn terras opspurtte. Net op tijd om twee ooievaars met een zwierige bocht te zien wegvliegen van de molen. Conclusie: de ooievaar is o zo trouw en onbegrijpelijk begaafd, (tussen de twee helften van het echtpaar moet tijdens de reis uit Afrika ten minste 250 kilometer afstand bestaan hebben, hoe weet de één waar de ander zit?) Hij/zij heeft de ganse nacht gewacht op zijn/haar wederhelft…. die pas 14 à 15 uur later op de plaats van bestemming arriveerde. Waarschijnlijk zijn ze nu druk bezig met gezinsvoorbereidingen ergens rond het Naardermeer.
Daan van den Wall Bake

Kostverlorenflat (2)
Graag wil ik een reactie geven op de ingezonden brief van begin maart over de nieuwbouw op de plaats van de Kostverlorenflat. Er wordt gesproken over 80 woningen op het terrein waar de Kostverlorenflat heeft gestaan. Om dit aantal woningen te kunnen bouwen moet men wel de hoogte in, dus een flat realiseren. Ik wil de gemeente Weesp erop attenderen dat er in hun eigen Woonvisie Weesp 2011 duidelijk gesteld wordt dat er circa 40 woningen mogen komen ("netto" - blz. 33). In de aanbevelingen (blz. 36 punt 4) staat dat er geen nieuwe flats of appartementencomplexen gerealiseerd mogen worden. Letterlijk: "In wijken waar veel gestapelde woningen zijn (zoals Hogewey en Noord-West), geen nieuwe flats of appartementencomplexen te realiseren." Dus gemeente Weesp, het is uw eigen Woonvisie 2011, het kan toch niet zo zijn dat u opeens aan uw Woonvisie geen waarde meer hecht.
Willem van Dijk

Kostverlorenflat (3)
Aan de bewoners van de Kostverlorenstraat is bij de afbraak van de flat beloofd dat er geen flat meer terug zou komen. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat deze belofte wordt gebroken. Mede dankzij WSP en PvdA worden paden geëffend om toch een flat te gaan bouwen. Allemaal zonder overleg, inspraak of zich houden aan afspraken. Gefeliciteerd WSP voor het uitvoeren van een truc waarmee u solt met onze belangen. Ook het tweede deel van de Kastanjelaan zal binnenkort in gang worden gezet. De huidige appartementjes waar al jaren geen onderhoud aan wordt gepleegd zullen worden afgebroken voor huisjes vanaf 260.000 euro. Er is nooit moeite gedaan deze appartementjes te behouden. Leve de democratie.
Thijs Ottenhoff

Fietsers Amstellandlaan.
Het loopt de laatste tijd de spuigaten uit op de fietspaden van de Amstellandlaan. En niet alleen daar. Maar laat ik mij maar even beperken tot de Amstellandlaan. Navraag bij de politie leert dat fietsers altijd het fietspad aan de rechterzijde van de straat moeten gebruiken. Tenzij anders aangegeven. En dat is op de Amstellandlaan niet het geval. Bovendien zijn de fietspaden veel te smal om tegenliggers de ruimte te geven. Dus richting stad/winkelcentrum aan de zijde van het Vechtstede College. Richting Hogeweyselaan/Rijnkade aan de zijde van het winkelcentrum. Als je in Aquamarin woont of de Keulsevaartstraat rij je dus langs het Vechtstede College en steek je indien nodig over op het kruispunt bij het winkelcentrum. Woon je in de Sinnigvelderstraat steek je dus twee maal over of loop je, want op de stoep mag je niet fietsen, naar de Waarschapsstraat om dan via bijvoorbeeld de Kikkenstraat naar het winkelcentrum te gaan. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om je aan deze eenvoudige regels te houden. En het maakt het verkeer weer een stukje veiliger.
J.W. de Jong

Van de lezers

Geen verbod voor alle vrachtwagens

In aanvulling op de berichtgeving in MuiderNieuws van twee weken geleden wijzen wij er voor de duidelijkheid op dat de dorpsraad niet voor een algeheel vrachtwagenverbod in Muiderberg is. Wij bepleiten alleen een inrijverbod aan de zijde van de IJsselmeerweg voor vrachtwagens langer dan 12 meter, onder handhaving van de bestaande regel dat kortere vrachtwagens (of autobussen) alleen mogen doorrijden als ze in Muiderberg moeten zijn. Bestemmingsverkeer langer dan 12 meter kan voor laden/lossen via de parallelweg van A6 (Naarderweg) en Googweg het centrum van Muiderberg bereiken.

Harry Mock, voorzitter dorpsraad Muiderberg

Weerbericht

Overwegend droog met zonnige perioden
Afgelopen maandag 20 maart ging de astronomische lente van start. Het weer zat nog in een dip, maar stilaan kwam er verbetering. Boven het Noordzeegebied stijgt de luchtdruk. We krijgen daardoor te maken met een noordoostelijke stroming. De temperaturen scoren niet gelijk hoog met kans op nachtvorst. In de middag voel je in de zon dat de lente is begonnen.

Donderdag + vrijdag
Voor donderdag wordt een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn verwacht. Op een enkel lokaal buitje na blijft het droog. In de loop van vrijdag wordt het vrij zonnig. Er waait beide dagen een matige wind tussen oost en noordoost. In de nacht daalt de temperatuur tot circa 3 graden, met kans op lichte vorst aan de grond, overdag oplopend tot circa 12 graden.

Het weekeinde
Ook in het weekeinde doet de zon goede zaken. Het is zaterdag vrij zonnig. Ook voor zondag wordt geregeld zonneschijn verwacht met mogelijk ook enkele wolkenvelden. Er is een kleine kans op een bui. De noordoostenwind trekt iets aan tot matig (windkracht 4). In de nacht daalt het kwik naar 2 à 3 graden met kans op nachtvorst. Overdag wordt het circa 11 à 12 graden.

Weetje
Maart wordt lentemaand genoemd. Het woord lente is afgeleid van het woord 'lang', van 'lengte'. De dagen lengen in maart met in totaal twee uur. Maart roert zijn staart. Het weer in maart is vaak erg variabel. Maart 2013 verliep grotendeels nawinters. Op 11 maart bleef het zelfs overdag vriezen. Maart 2014 was juist extreem zacht. Op 20 maart werd het 21 graden.

Laatste optreden van slagwerkgroep

Muziekvereniging G.A. Heinze houdt alleen nog een orkest over

De leden komen tijd tekort om wekelijks te oefenen.

door Yvette de Vries

MUIDERBERG - De laatste noten van de slagwerkgroep van muziekvereniging G.A. Heinze zijn zaterdag te horen tijdens een speciaal afscheidsconcert in De Rijver. De meeste van de negen leden kunnen de benodigde repetitie-uurtjes niet meer combineren met studie en werk.

De vereniging, die nog wel een orkest heeft, betreurt het besluit, maar heeft wel begrip voor de afweging die de jongelui maken. Secretaris Renske de Leeuw laat in een reactie weten dat het een behoorlijke aderlating is voor de vereniging nu een aantal leden opstapt. Maar eerlijk gezegd hadden ze het al een tijdje zien aankomen.

Ook de dirigent, die twee jaar geleden nog enthousiast aan de slag was gegaan, had al eerder aangegeven te stoppen wegens tijdgebrek. De meeste leden van de slagwerkgroep zijn begin twintig en combineren hun studie met een baan in de theaterwereld. En om een beetje op niveau te kunnen blijven spelen is wekelijks oefenen toch wel noodzakelijk volgens de secretaris.

Overigens betekent het niet dat alle leden ook hun instrument voorgoed aan de kant leggen. Een aantal overweegt zich aan te sluiten bij een van de slagwerkgroepen in de buurt. Renske: "Dan moet je denken aan Drum- en Showband ViJoS en de Prins Maurits Band, beide uit Bussum, en Nardinc in Naarden."

'Om op niveau te blijven spelen is wekelijks oefenen nodig´

Ook speelt een aantal slagwerkers in het orkest van de muziekvereniging. Net als Renske zelf. Die overigens zelf ook jaren in de slagwerkgroep meedraaide en al eerder stopte. Zo blijft een aantal leden toch behouden voor de vereniging. Wel komt met het verdwijnen van de slagwerkgroep een eind aan een tijdperk waar hard en lang voor gewerkt is en volgens Renske ook flink in is geïnvesteerd. Zowel qua tijd als geld.

Het aantal leden van de in 1900 opgerichte vereniging is al jaren stabiel, maar door het vertrek van een aantal slagwerkers daalt het naar een kleine dertig. Maar zoals de secretaris al concludeerde: op halve kracht werkt het niet, er moet wel tijd zijn om te repeteren.

Scholenproject
Ze spreekt wel de hoop uit dat er in de toekomst wellicht weer een slagwerkgroep van de grond komt. Ze ziet het scholenproject waar ze vorig jaar mee zijn gestart als een mooie kans, zij het niet op heel korte termijn. In samenwerking met de Gooische Muziekschool en Stichting Jumbo wordt er muziekles gegeven aan de leerlingen van de twee basisscholen in Muiderberg. Leerlingen uit groep 5 en 6 kunnen in tien weken verschillende instrumenten uitproberen. Die tien weken worden vervolgens afgesloten met een heus concert begin april in De Rijver.

Gratis optreden
Dit allerlaatste optreden van de slagwerkgroep vindt plaats in De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26. Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.

Jongens gepakt na openbreken café Ome Ko

MUIDEN - Agenten hebben vorige week woensdag twee verdachten opgepakt die even daarvoor in café Ome Ko hadden ingebroken. Dat meldt de politie.

Een passant hoorde 's morgens rond 4.30 uur gestommel en belde het alarmnummer. Agenten waren snel ter plaatse. Een opgeroepen politiehelikopter kon de twee jongens al snel spotten op het dak van het café.

Gevonden na zoektocht
De twee jongens, twee Muiders van 17 jaar, sprongen daarna van het dak en probeerden te vluchten. Na een korte zoektocht werd een van de jongens gevonden onder een auto. De tweede jongen kon even later worden opgespoord in een nabijgelegen gebouw.

De jongens zijn gearresteerd en worden nog verhoord. Voor zover bekend hebben ze geen spullen kunnen stelen.

Aantal WW'ers daalt verder

GOOISE MEREN - Het aantal WW'ers daalt verder. Dat valt te concluderen aan de hand van de laatste gegevens van het UWV.

Afgelopen maand kregen 1172 bewoners van de gemeente elke maand een werkloosheidsuitkering. Een maand eerder lag dat aantal nog anderhalf procent hoger. Vergeleken met exact een jaar geleden daalde het aantal WW'ers het afgelopen jaar met meer dan 5 procent.

Net als Gooise Meren melden de meeste andere gemeenten in de regio dat het aantal WW'ers afneemt.

Spookschip bij Muiderslot moet snel weg

Foto: Yannick uit den Boogaard

MUIDEN - Het scheepswrak van de Elisabeth Smit moet snel weggehaald worden. Dat stelt de gemeente. Het wrak ligt al jaren te verloederen. De gemeente laat weten dat het weghalen van het wrak de aandacht heeft. "Er wordt nu onderzocht hoe de handhavingsprocedure gestart zal worden", zo meldt de gemeente na vragen van GroenLinks. Er wordt nog overlegd met andere betrokkenen zoals Rijkswaterstaat en de Nationale Monumenten Organisatie. Er moet onder meer nog worden bepaald wanneer het wrak wordt weggehaald.

Handen niet op elkaar voor meer fietsplekken Weesp

WEESP - De stoep voor de nieuwe Albert Heijn aan de Achtergracht is te vol en daardoor kunnen fietsers, kinderwagens en mensen met een rolstoel of rollator er niet langs. Het CDA wil daarom drie parkeerplaatsen ombouwen tot fietsparkeerplek, maar de meerderheid van de gemeenteraad ziet niks in dat plan.

De coalitie van WSP, GroenLinks en PvdA stemde gisteravond in de raadsvergadering tegen het idee.

Niet alleen aan de Achtergracht moeten meer fietsparkeerplekken komen, ook aan de Nieuwstraat (bij het Weesperplein) en aan de Nieuwstad (bij het Binnenveer) is er volgens het CDA behoefte aan meer ruimte voor de fiets nu Weespers steeds meer op de tweewieler naar het centrum komen. Het is overigens niet nieuw: het CDA hamert al geruime tijd op meer fietsplekken.

Wachten
In de oppositie was steun voor het plan, onder meer van D66 en DSB, maar coalitiepartijen WSP, GroenLinks en de PvdA willen wachten tot er een integrale visie is gemaakt voor het auto- en fietsparkeren in de stad.

Dit tot teleurstelling van het CDA, dat er even fijntjes op wees dat er aan de Nieuwstad ondertussen wel al wordt nagedacht over het toevoegen van parkeerplaatsen voor auto's.

Die integrale visie wordt de komende maanden nog niet verwacht namelijk, dus het wordt nog even doorbijten voor de deur van de Albert Heijn. Al beloofde wethouder Astrid Heijstee te kijken wat ze al voor kleine, snelle, maatregelen kan nemen om de druk te verlichten.

Stadsraad verzamelt aandachts-punten

MUIDEN - De Stadsraad Muiden gaat aan de slag om aandachtspunten van bewoners te verzamelen. Er wordt volgende week dinsdag een bewonersavond gehouden waarop Muiders hun wensen en klachten aan kunnen kaarten.

Dat stadsraad hoopt samen met de bewoners een plan te maken waarmee de leefbaarheid de komende jaren verbeterd, vergroot en behouden moet gaan worden. "Er vinden veel activiteiten rondom Muiden plaats. Nieuwe wegen, de verplaatsing van het P+R-terrein, de inrichting van de schootsvelden, de Krijgsman, nieuwe sportvelden enzovoort. Veel veranderingen vinden helaas plaats zonder dat wij als bewoners tijdig onze stem hebben kunnen laten horen. Dat willen wij anders", zo laat de stadsraad weten.

Bewoners van Muiden kunnen volgende week dinsdag vanaf acht uur naar de Kazerne komen om te praten met de stadsraad. De stadsraad: "Deze avond moet het begin worden van een reeks uitwisselingen van plannen en ideeën om van onze prachtige stad een plaats te maken waar je fijn kunt wonen, goed kunt werken en waar de mensen begaan zijn met elkaar."

Potentiële redders S&B-feest komen samen

WEESP - Circa vijftien mensen hebben zich gemeld bij de Stichting Volksfeesten voor de organisatie van het Sluis-en-bruggenfeest. Pieter Kors en Theo Voskuil van de Stichting Volksfeesten deden onlangs een dringende oproep. Zonder nieuwe vrijwilligers zou het feest niet langer georganiseerd kunnen worden.

De belangstellenden kwamen gisteren samen om kennis te maken en bestuursposities en vrijwilligerstaken te verdelen. "Wij zullen de nieuwe mensen één jaar begeleiden, daarna geven we de organisatie over", legt Kors uit. Hij heeft er vertrouwen in dat het Sluis-en-bruggenfeest op deze manier kan worden behouden. De vergunningaanvraag voor het feest van 2017 is op 1 maart ingediend.

De Stichting Volksfeesten heeft ook de gemeente gevraagd om meer medewerking met vergunningen en procedures. Volgens burgemeester Van Bochove werkt de gemeente op dat gebied al maximaal mee.

'Coalitie in Gooise Meren kan als voorbeeld voor Den Haag dienen'

Gooise Meerders stemmen vooral op de VVD

Stemmen is belangrijk, aldus de burgemeeester. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN - De VVD heeft in Gooise Meren de meeste stemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst was 86,5 procent.

De uitslag (tussen haakjes de vorige verkiezingen):
VVD: 33,8% (40,9%)
D66: 18,0% (13,1%)
CDA: 9,0% (6,2%)
GL: 8,9% (2,6%)
PVV: 7,3% (6,0%)
PvdA: 5,8% (19,7%)
SP: 4,5% (4,9%)
PvdD: 3,9% (2,4%)
50PLUS: 2,5% (1,6%)
FvD: 2,0% (-)
CU: 1,7% (1,3%)
DENK: 1,1% (-)
SGP: 0,4% (0,4%)

Fractievoorzitter Alexander Luijten van de VVD Gooise Meren is tevreden met de uitslag. "Het was heus niet zo vanzelfsprekend dat we de grootste zouden worden." Hij denkt dat binnen de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GL nog een aantal harde noten te kraken zijn. "Ik wil meegeven dat deze coalitie gewoon kan, kijk maar naar Gooise Meren. Wij kunnen mooi als landelijk voorbeeld dienen."

Bewoners knappen hekje Beatrixboom op

Erik en Paul gaven het hek een verse laag verf. Foto: Harry Mock

MUIDERBERG - Het was wel even een klusje, maar het resultaat mag er zijn: Muiderbergers Paul Steijn en Erik Noordhuis hebben het hek rond de Beatrixboom opgeknapt.

De twee krabden eerst de roest van het hek af en hebben het hekje vervolgens helemaal geverfd.

Er worden meer 'dorpsklussen' opgepakt. De bewoners doen het zelf, de gemeente levert de spullen. Het volgende project staat alweer gepland: de muziektent op de Brink gaat opgeknapt worden.

Groot aantal boetes na verkeers-controle

MUIDEN - Een verkeerscontrole langs de snelweg heeft afgelopen donderdag 43 boetes opgeleverd. Dat meldt de politie.

Er werd de hele ochtend gecontroleerd ter hoogte van benzinestation Honswijck. Er werden meerdere automobilisten door de politie aan de kant gezet.

Verreweg de meeste boetes werden gegeven voor bellen achter het stuur en te hard rijden. Daarnaast waren er boetes voor het niet dragen van de gordel en onnodig links rijden op de snelweg.

Aanleg nieuwe Vechtbrug van start, N236 volgend jaar veiliger

De grote hoeveelheden zand tekenen het nieuwe tracé al duidelijk af

De bok en de kelder komen aanvaren. Foto: Carlijn Kolk

WEESP - De weg en het fietspad worden verbreed, er komt een nieuwe Vechtbrug en drie kruisingen worden vervangen door rotondes. Het werk aan de N236 tussen Weesp en Ankeveen is in volle gang.

Voor de passage over de Vecht komt een gloednieuwe brug. Die wordt breder en daarmee veiliger dan de smalle brug die er nu ligt en waar in de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken zijn gebeurd. De brug wordt zes meter breder en de rijbaan en het fietspad worden van elkaar gescheiden. Het eerste deel van de nieuwe Vechtbrug (N236) is vorige week ingehangen.

Brugkelder
Het gaat om de brugkelder, een gevaarte van maar liefst 27 bij 5 meter, met een gewicht van 225 ton. Het is de basis van de nieuwe Vechtbrug waarin later het brugmechanisme wordt geplaatst. Het enorme betonblok is gemaakt in het westelijk havengebied van Amsterdam en werd via Nigtevecht naar Weesp vervoerd. Er kwam een opvallend vaartuig achteraan: de bok waarmee de brugkelder op de fundering werd geplaatst. De provincie verwacht dat de brug in oktober klaar is, de ingebruikname kan dan in het voorjaar van 2018 volgen. De nieuwe brug wordt pal naast de huidige gebouwd, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden de bestaande weg kan blijven gebruiken. Het betekent dat de provinciale weg daar later iets verlegd wordt om op de brug aan te sluiten.

Impressie van de nieuwe brug, Foto: Provincie Noord-Holland
Bij de Lage Klompweg komt een van de drie rotondes tussen Weesp en Ankeveen. Foto: André Verheul

Rotonde
De grote hoeveelheden zand langs de weg tekenen het nieuwe tracé al duidelijk af. Dat geldt ook voor de rotonde in de Lage Klompweg. Het is een van de drie rotondes die de provincie aanlegt. De andere komen bij de Dammerweg (naar Nederhorst den Berg) en Fort Uitermeer (naar de 's-Gravelandseweg). In de nieuwe situatie zit er meer ruimte tussen de nieuwe, bredere provinciale weg en het eveneens verbrede fietspad. De werkzaamheden zijn al meer dan een jaar bezig en bestonden tot dusver uit het aanbrengen van zand en andere voorbereidende werkzaamheden, waaronder het overzetten van vissen, kreeftjes en andere waterdieren die in de sloot leven.
De ingrijpende wijziging van het kruispunt bij Driemond, komende zomer, maakt ook deel uit van de verbreding van de N236.

Grote zorgen om maandenlange stremming Driemond

De N236 bij Driemond gaat van de zomer drie maanden dicht.

WEESP - Wim Bos van het gelijknamige transportbedrijf in Weesp maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in Weesp als van de zomer de kruising bij Driemond (N236) wegens werkzaamheden drie maanden afgesloten wordt.

Het kruispunt bij Driemond gaat in juni, juli en augustus helemaal op de schop. Veel verkeer zal dan door Weesp moeten rijden om via de A1 richting Amsterdam te geraken. Dat kan via de route-Irenelaan en via het bedrijventerrein. Bos vreest niet alleen voor langdurige overlast voor het bedrijfsleven, maar maakt zich ook zorgen voor de verkeersveiligheid in Weesp. "Het is nu al heel druk en vaak onveilig met de scholieren die dagelijks over het bedrijventerrein naar school fietsen. Ik ben bang dat de toename van het verkeer door Weesp als gevolg van de stremming wordt onderschat. En als het nu voor een weekje was, dat ging het nog wel. Maar dit duurt drie maanden!" Bos vraagt zich af waarom er geen noodbrug bij Driemond kan komen, zodat het verkeer toch de N236 kan blijven gebruiken. Zo'n noodbrug komt er alleen voor voetgangers, fietsers, ov-bussen, landbouwvoertuigen en nood- en hulpdiensten. De provincie laat weten dat er geen mogelijkheden zijn om de weg tijdens de werkzaamheden open te houden voor al het doorgaande verkeer. In mei komt er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden en de omleidingen. Eind mei begint de aanleg van de noodbrug, in juni begint de sloop van het kruispunt. Het kruispunt is in feite een (in slechte staat verkerende) brug over 't Gein. Pas na de sloop kan worden begonnen met de opbouw van de nieuwe brug. Er is gekozen voor de zomermaanden omdat er dan het minste verkeer is.

Agent strijdt tegen appen op de fiets: 'Je wil niet dat je kind geschept wordt'

'Ze denken niet na over het gevaar. Totdat je ze erop aanspreekt'

De politie in het Gooi let extra op en waarschuwt fietsers die appen in het verkeer. Foto: Joost Lammers


door Joost Lammers

BUSSUM - Appen op de fiets is levensgevaarlijk. De politie denkt dat het een van de oorzaken is van dat het aantal dodelijke aanrijdingen in het verkeer voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. De politie in het Gooi heeft het benoemd tot een van de speerpunten. Agenten controleren meer en waarschuwen ouders en kinderen voor de gevaren.

Gooise agent Wout Boevé is persoonlijk erg begaan met het waarschuwen voor de gevaren van bellen of appen op de fiets. Hij maakte de gevolgen van onoplettendheid in het verkeer van dichtbij mee. "Een aantal jaar geleden is er een aanrijding geweest met een 14-jarig meisje, waar ik bij ben geweest. Zij had ook oordopjes in en die oordopjes hingen aan de spiegel van de auto na de aanrijding. Zij heeft het helaas niet overleefd."
Wout vertelde dit verhaal kort geleden ook aan een meisje dat hij aanhield, omdat ze met een telefoon in de hand, een koptelefoon op en zonder fietsverlichting fietste in het donker. "Ze fietste richting het midden van de weg en dat vond ik heel gevaarlijk. Ze denken niet na over het gevaar. Totdat je ze erop aanspreekt en inderdaad zo'n verhaal vertelt en dan zeggen ze wel dat ze het snappen."

'Kom veilig thuis'
Hij deelt het verhaal ook op Facebook. "Ik dacht: hoe kan ik dat verhaal meer bereik geven, ervoor zorgen dat meer mensen beseffen dat het gevaarlijk is om afgeleid door hun telefoon door het verkeer te gaan, ook op de fiets."
Hij krijgt duizenden reacties. "Tot mijn verbazing was het een groot succes en werd het heel veel gedeeld. Heel veel ouders die ook hun kinderen erin tagden met de boodschap: lees dit bericht eens, want ik wil graag dat je veilig thuis komt. Velen kennen ook het verhaal van Tommy-Boy, die geschept werd op de Franse Kampweg in Bussum. Zijn vader is sindsdien ook met een waarschuwingscampagne bezig."
Dat het zo leeft is voor de politie aanleiding om extra te gaan controleren op appen op de fiets, rijden door rood licht en fietsen zonder verlichting. Het is ook hard nodig volgens Wout.

"Het Gooi is geen uitzondering. Het gebeurt in heel Nederland, overal. Er komen steeds meer aanrijdingen, steeds meer dodelijke aanrijdingen. Voor het eerst in jaren gaan de aanrijdingscijfers weer omhoog. Ik denk dat afleiding in het verkeer daar een grote oorzaak van is. Daarom vind ik het extra belangrijk dat we daar aandacht aan besteden."

'Velen kennen het verhaal van Tommy-Boy, die geschept werd'

Wereld stort in
Het blijft vooralsnog bij waarschuwen, want mobiel gebruik op de fiets is nog niet strafbaar, maar als het aan de minister en Wout ligt gaat dat veranderen. "Ik denk dat het heel goed zou zijn als we dit ook kunnen gaan handhaven."

De geboorte van zijn zoon heeft hem extra motivatie gegeven. "Het raakt me persoonlijk nog meer nu ik vader ben geworden. Nu kan ik me ook voorstellen... nee, ik kan me het niet voorstellen. Ik wil het me ook niet kunnen voorstellen dat ik een kind verlies. Ik wil ook niet dat andere ouders dat ervaren. Ik heb vaker ouders gezien die hun kind hebben verloren. Je wereld stort in elkaar. Dus alles wat we eraan kunnen doen om dit soort aanrijdingen te voorkomen, vind ik dat we moeten doen."

Gooische Toneelgroep speelt 'Duivels Dilemma'

De tien jongvolwassenen staat deze maand twee keer op de planken

Zaterdag is er nog een voorstelling in Studio Concordia. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Twee optredens staan er dit jaar op het programma van de Gooische Toneelgroep, een groep van tien jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Afgelopen zaterdag was het eerste optreden.

In het Bussumse theater Concordia speelden ze de voorstelling 'Duivels Dilemma'. Het gaat over een Berlijns toneelgezelschap dat in 1933 in de greep komt van de nazistische cultuur door onder meer een doortrapte cultuurminister die wil dat het Derde Rijk positief naar voren komt. Volgens de acteurs wordt hiermee de zuiverheid van kunst flink op de proef gesteld.

Het bestaande verhaal is bewerkt door de spelers zelf en geregisseerd door Maja van der Esch. Er zit zo'n jaar bedenken, vormgeven, oefenen en bijschaven in. Het is een levendig stuk geworden met een moderne twist en verschillende bij elkaar passende videoprojecties.

Groep is ontstaan vanuit de musicalafdeling van de muziekschool

'Het ging goed'
De groep toneelspelers is voortgekomen uit de musicalafdeling van de Gooische Muziekschool en vormt al jaren een hechte groep. Coen Schimmel, directeur van de muziekschool, is flink trots op wat er gepresteerd is. "Het is best wel lastig om een groep jongvolwassenen bij elkaar te houden, laat staan uit te breiden." Nieuwe aanwas is dus meer dan welkom. Het is overigens de enige toneelgroep binnen de theaterafdeling. Van een buitenbeentje binnen de muziekschool wil hij niet spreken. "We zijn blij dat we dit ook in huis hebben", is zijn reactie.

Iris Baarslag is een van de spelers. Deze 24-jarige pabo-studente draait nu vijf jaar mee in de groep. Ze vertelt enthousiast over het geslaagde optreden van zaterdag voor een bijna uitverkochte zaal. "Het was spannend, er kan namelijk altijd van alles misgaan, maar het ging goed." Geen vergeten tekst of scènes die werden omgedraaid. Iris speelde de rol van Nicole, een actrice die in eerste instantie flink ingaat tegen de invloed van het naziregime. Ze vertrekt naar het buitenland, keert met hangende pootjes terug en betuigt dan zelfs haar steun aan het heersende regime. Een uitdagende rol voor haar. "Omdat hij haaks staat op wie ik ben en ook omdat het stuk een lange periode beslaat. Van 1932 tot 1945." De keuze voor Concordia als locatie lag volgens Coen Schimmel redelijk voor de hand. De Gooische Muziekschool geeft al zo'n vier jaar les aan de kinderen die daar naar de opvang gaan. Volgens Schimmel is er de laatste jaren flink wat aan het pand en de zaal verbouwd en is het heel geschikt voor optredens zoals die van de Gooische Toneelgroep.
Wie het tweede optreden wil bijwonen kan kaarten bestellen via info@degooischemuziekschool.nl.

15 / 24

Knusse straten al goed voelbaar op de bouwplaats van De 6 Weesper Straatjes aan de Papelaan. Je hoort in gedachten de kinderen al spelen. Foto's: Christian Pfeiffer

WEESP - Aan de Papelaan en aan de Leeuwenveldseweg wordt hard gebouwd aan twee nieuwe stukken Weesp: de wijken De 6 Weesper Straatjes en Leeuwenveld 3. Beide worden dit jaar opgeleverd.

De verschillen lijken op het eerste oog klein, maar zijn er wel degelijk. De 6 Weesper Straatjes voelt knus, met huizen in traditionele straatpatronen met hofjes daartussen. Je hoort in gedachten de kinderen al in de straat spelen.

De daken liggen er al op aan de Papelaan. Foto: Joost Calis
Eerste '6 Straatje' dit jaar nog opgeleverd.
Het gaat hard met de 6 Straatjes
Leeuwenveld 3 is een stuk ruimer van opzet. Tussen de huizen is groen.
In Leeuwenveld wordt al gewoond.
Inspectie in Leeuwenveld.

De architectuur van de wijk Leeuwenveld 3 (naast Leeuwenveld 1 in de Bloemendalerpolder) is grotendeels hetzelfde, maar de huizenblokken staan hier verder uit elkaar. Ze vormen een soort driehoeken, waar het midden wordt gebruikt om ruimte te bieden aan parkeren en groen. De opzet is duidelijk ruimer.
Er is heel veel vraag naar de nieuwe huizen. Nu na jaren van stilstand de woningmarkt een enorme sprong vooruit neemt, zijn de huizen niet aan te slepen. Vooral veel Amsterdammers trekken naar Weesp nu er in de hoofdstad geen huis meer te krijgen lijkt. Vooral de gunstige ligging bij het station wordt veel genoemd. Leeuwenveld 3 wordt op dit moment al deels opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Volleyballen met collega's, vrienden en buurtgenoten

Oberons bedrijventoernooi nu ook open voor straatteams

Oberon, hier in actie in de competitie, daagt iedereen uit om ook eens te komen volleyballen. Foto: Yannick uit den Boogaard

door Ruth van Kessel

WEESP - Al sinds jaar en dag houdt volleybalvereniging Oberon driemaal per jaar een bedrijventoernooi in de sporthal in Aetsveld. Nu naast bedrijven zich ook steeds vaker teams melden met buurtgenoten en vrienden heeft de club besloten het toernooi dan ook maar officieel om te dopen in Buurt- en Bedrijventoernooi. Iedereen die zin heeft in een avondje volleybal en een team weet samen te stellen is welkom. Het eerstvolgende toernooi is op 12 mei. De inschrijving is geopend.

Gezelligheid staat voorop bij het Buurt- en Bedrijventoernooi van Oberon. Het toernooi wordt in de avond vanaf 19.00 uur gespeeld, waarbij de teams tegen elkaar uitkomen. Na afloop is het onder het genot van een drankje in Bar Olympus in de sporthal plezierig wachten op de uitslag. Oberonner Jeroen Bloemendaal organiseert het buurt- en bedrijventoernooi nieuwe stijl op 12 mei in de sporthal: "De sfeer is altijd opperbest. Er heerst een gezonde competitiedrift, waarbij het om het plezier en de sportiviteit gaat. Ik vind het superleuk om het te organiseren."

Sportiviteit en gezelligheid staat voorop bij dit toernooi

Buurt
Aanvankelijk was het volleybaltoernooi alleen bedoeld voor bedrijven. Collega's werden uitgedaagd om met een team de eer van hun bedrijf hoog te houden in een sportieve uitdaging met andere bedrijven. Aan zo'n toernooi deden dan ongeveer 150 mensen mee. Bloemendaal: "Op een gegeven moment kwamen er verzoeken van mensen of ze met een eigen samengestelde team mee mochten doen. Mensen die met elkaar in de straat wonen, vrienden, familie vormden dan met elkaar een team. Eigenlijk hebben we dat meteen goed gevonden. Het is toch leuk dat mensen uit hun luie stoel komen en een avond komen volleyballen? Aan het laatste toernooi in november deden zeventien teams mee. Voor ons als vereniging is het natuurlijk een mooie gelegenheid om mensen kennis te laten maken met de sport. Het levert op die manier ook nieuwe leden op, maar dat is zeker niet de hoofddoelstelling. Want wie vrijblijvend wil komen kennismaken met Oberon is altijd welkom om mee te spelen, dat hoeft niet per se via dit toernooi."

Gemeente
De gemeente omarmt het initiatief van Oberon om het toernooi steeds breder open te stellen voor niet-leden. Het is een laagdrempelige manier om Weespers (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen, een doelstelling die de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. Vorige week stelde de buurtsportcoach zich voor op deze pagina's waarin hij zijn ambities kenbaar maakte. Het Buurt- en Bedrijventoernooi van Oberon past goed bij zijn visie.
Sportief
De enige harde regel die het toernooi stelt is dat er per team niet meer dan twee Nevobo-competitiespelers tegelijk in het veld mogen staan. Verder moeten er minimaal twee vrouwen in het team zitten, wordt volleyballers gevraagd niet te smashen op niet-volleyballers en wordt de scheidsrechters gevraagd niet te streng te fluiten op technische fouten. Bloemendaal: "Met deze regels willen we de sportiviteit en gezelligheid benadrukken; zo beleeft iedereen de meeste lol."

Meedoen kost 50 euro per team. Inschrijving via de website of Facebookpagina volleybalvereniging Oberon.

FC Weesp blijft koploper na krappe zege op Ouderkerk

Veel kansen, maar weinig goals in Ouderkerk. Foto FC Weesp

WEESP - In een duel tegen Ouderkerk, dat ook in 4-8 had kunnen eindigen, wist FC Weesp kort voor tijd het enige doelpunt te maken. Omdat concurrent Bloemendaal ook won, blijft FC Weesp koploper met één punt voorsprong.

Met een team dat weer bijna op volle sterkte was, toog FC Weesp afgelopen zondag naar Ouderkerk. De Weespers speelden met name een goede eerste helft en creëerden veel kansen. In de tweede helft hadden de Ouderkerkers het overwicht totdat tien minuten voor tijd Thijs Visser de wedstrijd met een diagonaal schot wist te beslissen: 0-1 voor FC Weesp.

Handbal voor Boys Only

WEESP - WeHave daagt jongens uit om te komen handballen met de 'Boys only handball experience' op 29 maart in sporthal Aetsveld.

De 'Boys only handball experience' is een clinic met handbal- en bootcampachtige onderdelen voor jongens vanaf 11 jaar. Eredivisietrainer Ken van Hasselt en Remco Kensen staan garant voor een uitdagende en sportieve middag. Het is een initiatief van de handbalbond NHV met als doel is om ook jongens te enthousiasmeren voor de sport. Woensdag 29 maart van 19.00 - 20.30 uur in sporthal Aetsveld.

Niet blij met scheidsrechter, toch winst

WEESP - Na een teleurstellende eerste helft met veel vraagtekens bij handelen door de scheidsrechter ging het eerste damesteam van FC Weesp tegen Oosthuizen zondag toch met winst naar huis.

In de eerste helft werden de speelsters van FC Weesp bijna wanhopig van de beslissingen van de scheidsrechter in het uitduel tegen Oosthuizen: onterechte vrije trappen tegen vanwege vermeende scheldwoorden van de Weespers en een in de ogen van het team een reeks rare uitingen en beslissingen door de scheidsrechter. Het motiveerde het team om de 1-0 achterstand na de pauze binnen tien minuten om te buigen naar een 1-4 voorsprong. Uiteindelijk werd de geplaagde wedstrijd beslist in een 2-6 winst voor FC Weesp.

Groen licht

WEESP - Het bestuur van Golfvereniging Weesp krijgt groen licht van haar leden om het golfcomplex te verwerven.

Met een ruime meerderheid ging de ALV maandagavond akkoord met de voorstellen van de commissie Denktank, die in het leven is geroepen om met een plan te komen om golf in Weesp te behouden. Voor de verwerving van het golfcomplex door de golfvereniging is nog wel een andere partij nodig om het financieel haalbaar te maken. Het gaat om de verwerving van het golfcomplex inclusief het recht van erfpacht, de gebouwen en de inventaris. Om de vereniging te beschermen wordt er gezocht naar een juridische constructie in de vorm van een stichting of een vennootschap.

Op deze zelfde vergadering gaf Paul van Rosmalen aan zijn voorzitterschap over te willen dragen. Na een zeer intensief jaar is hij toe aan meer rust.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Groot ass. groente planten en zaden. Gratis houten moestuinbak t.w.v. € 59,95 bij aankoop van 7 zakken moestuingrond. Tuincentrum H. vd Wurff. Tel.: 0294-412978

PASFOTO NODIG? Vroom optiek maakt ze! Amstellandlaan 6, W.C. Hogeweij

Acupunctuur in Weesp! Loop je al tijden met een sportblessure en schiet het niet op. Maak een afspraak bij Desirée Lekkkerker, www. Ackrufy.nl of 0294-785331

Medisch pedicure Thea van Gelstwijk Praktijk gevestigd in Driemond
www.theavangelstwijk.nl Telefoon: 06 - 502 16 507

Stiltemeditatie Jezelf 'ont-moeten' in stilte, 4 lessen om de week, start dinsdagavond 28 mrt 20.00 - 21.00 in Het Fort, kosten € 35,-. Meer info / aanmelden gewoonzijnmeditatie@gmail.com of bel 06-48194266.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure-, schoonheids-, nagelsalon, 15 m2 incl. g.w.l. ex. btw € 395,- p/mnd info 035-6935525/06-22393323

Mooie ligplaats voor uw boot! Jachthaven Spiegelzicht Nederhorst den Berg www.spiegelzicht.nl 06-29024159

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

FRANSE BIO SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Nature'Elle Beauty&MakeOver
www.nature-elle-beauty.nl
06-23579435

Mausoleum Naarden 80 jaar

Jubileumboek en expositie rond jubileum graf Comenius

Het Mausoleum is met regelmaat het decor van concerten. Foto: Foto: Jessica de Jong

NAARDEN - Na de uitreiking van de jaarlijkse Comeniusprijs en de Comeniuslezing staat er dit jaar in Naarden nog meer op stapel. Het Mausoleum waar Comenius is herbegraven bestaat dit jaar 80 jaar en daar wil het museum flink wat aandacht aan besteden. Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen van de inwoners van Naarden.

Dat gebeurt onder andere door het uitbrengen van een speciaal jubileumboek dat op 8 mei, de dag dat het Mausoleum 80 jaar geleden in gebruik werd genomen, wordt gepresenteerd. Daarnaast staat er ook nog een expositie gepland. Bij de zoektocht naar informatie over het Museum en het Mausoleum zijn er veel documenten opgedoken. Het uit te brengen boek is mede op deze documenten gebaseerd.

Aanvullen
Museumdirecteur Hans van der Linde hoopt dat er onder de Naarders nog meer informatie beschikbaar is waarmee de geschiedenis van het Mausoleum aangevuld kan worden. "We weten zeker nog niet alles, vooral informatie van na 1937 ontbreekt nog. Foto's, verhalen, getuigenissen, voorwerpen: alles is welkom."

Op 19 april is er een speciale inloopmiddag in het Museum vanaf 15.00 uur. Wie denkt iets aan de expositie te kunnen bijdragen is dan van harte welkom. Het boekje is een schets van de geschiedenis. Die start op het moment dat Comenius in 1670 is overleden en in de Waalse Kerk werd begraven.

'Laten zien dat deze plek bijzonder is voor veel mensen over de hele wereld'

Lange tijd dacht men overigens dat hij in de Grote Kerk zijn laatste rustplaats had gevonden. Een groot deel van het boek is gewijd aan de zoektocht naar zijn grafsteen.

Zoektocht
Zo'n tweehonderd jaar later vond er een grondige verbouwing van de inmiddels behoorlijk vervallen Waalse Kerk plaats en werden ook de grafstenen van hun plek gehaald. De zoektocht naar zijn grafsteen heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Letterlijk en figuurlijk.

"Het was een flinke puzzel", aldus Van der Linde. Uiteindelijk werd hij toch gevonden en herbegraven in het Mausoleum. Aan het boek werken naast Van der Linde ook Jan Henneman, oud-ambassadeur Praag (Tsjechië is het geboorteland van Comenius) en Pieter Goedhart, gepensioneerd onderwijskundige en Oost-Europadeskundige, mee. Van der Linde: "We willen laten zien dat deze plek bijzonder is voor veel mensen over de hele wereld." Het Museum krijgt veel bezoekers uit landen als Japan, Tsjechië en Korea over de vloer, maar volgens Van der Linde kan het, ook in eigen land, nog wel wat bekendheid gebruiken.

Inwoners Huizen deze week (extra) milieuvriendelijk bezig

Minder stenen, meer planten. Dat scheelt uiteindelijk wateroverlast. Foto: Bob Awick

HUIZEN - Inwoners van Huizen laten deze week zien wat ze zelf kunnen bijdragen aan een beter klimaat.

De gemeente knoopte de Landelijke Opschoondag, Landelijke Compostdag en Earth Hour aan een aantal lokale initiatieven tot de Week van Huizen Klimaatbewust. "Organisaties, bedrijven en scholen haakten aan met diverse kleinschalige acties", stelt de milieubewuste wethouder Gerrit Pas (GroenLinks) tevreden vast. Een van de gemeentelijke acties is dat inwoners een tegel inruilen voor plantjes in het kader van Operatie Steenbreek, die tot minder verstening in tuinen moet leiden. "Dan kan het water makkelijker weglopen en dat scheelt in het kader van de wateroverlast." Doel van de week is om inwoners duidelijk te maken dat zij ook iets kunnen doen aan het klimaat. "We streven ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar hebben we de hulp van de inwoners bij nodig. Door hun woning energieneutraal te maken, afval te scheiden of een waterbesparende kraan aan te schaffen", tipt de wethouder.

Diverse inwoners die al een steentje bijdragen, staan op de posters langs de weg afgebeeld. "Zoals het echtpaar dat van hun hele dak een zonnepaneel heeft gemaakt. Geen modellen dus, maar onze eigen inwoners."

Tweede Kamer: zo stemde de Gooi en Vechtstreek

In de rij voor een stemlokaal in Hilversum. Foto: Bastiaan Miché

REGIO - De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de zeven gemeenten in de Gooi en Vecht-streek wijkt nauwelijks af van het landelijke beeld. Toch is het leuk even in de cijfers te duiken.

Zo zout als in Laren (47,1%) werd het verder niet gegeten, maar overal in deze regio werd de VVD wel overduidelijk de grootste partij, ondanks een stevig verlies. In Blaricum leverden de liberalen het meeste in (8,7%). D66 kwam in Weesp, Hilversum, Blaricum, Laren en Gooise Meren als tweede uit de bus. In Eemnes en Huizen was het CDA de runner-up. GroenLinks boekte de grootste winst, met uitschieters in Weesp (+8,9%) en Hilversum (+8,4%). In deze gemeenten ging de PvdA het hardst onderuit: respectievelijk -20,9% en -18,8%.
De PVV, landelijk de tweede partij, kwam in deze regio consequent als vierde partij uit de bus. Behalve in Gooise Meren, waar de partij van Wilders als vijfde eindigde. Overal werd een kleine winst geboekt, het grootst in Huizen en Laren (+2,4%). In Eemnes noteerde de PVV het grootste aandeel (10,4%) van de uitgebrachte stemmen. Forum voor Democratie scoorde 2% of meer in Gooise Meren, Laren en Eemnes, terwijl Blaricum de kroon spande met 3,3%. Bij de nieuwkomers stonden kandidaten uit Bussum, Hilversum en Muiderberg op de lijst.

Twee regiogenoten zijn in de Tweede Kamer gekozen: Jeanine Hennis uit Nederhorst den Berg (VVD) en Léonie Sazias uit Hilversum (50PLUS). SP'er Eric Smaling moet zijn Kamerzetel (zoals het er nu voorstaat) opgeven. De SP scoorde goed in zijn woonplaats Weesp, terwijl die partij er niet in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Ook 50PLUS en DENK behaalden hun regiotopscore in Weesp, de Partij voor de Dieren deed dat in Hilversum.

De opkomst kwam in alle gemeenten ruim boven de 80% uit, met Laren traditioneel als koploper: 87,1%.

Nieuwe Ford Fiesta ST bol van innovaties

De nieuwe Ford ST is volgend jaar leverbaar.

Ford presenteerde onlangs de nieuwe Ford Fiesta ST.

De nieuwe Fiesta ST is als eerste voorzien van een nieuwe 1.5-liter driecilinder EcoBoost-benzinemotor van 200 pk. Deze motor biedt een uitstekende combinatie van een hoog vermogen en een laag brandstofverbruik. We noteren een vermogen van 200 pk, een koppel van 290 Nm en een verwachte acceleratie van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden. Dit is het resultaat van innovaties als een nieuwe combinatie van inlaatpoortinjectie en directe brandstofinjectietechnologie.

De nieuwe rijmodi beschikken over motorkoppel-, stuurrespons- en stabiliteitsregelingen die instelbaar zijn op Normaal, Sport en Circuit voor optimaal rijplezier, en passen tevens de Electronic Sound Enhancement-technologie en de actieve uitlaatgeluidregelklep aan. Zij versterken het natuurlijke sportieve geluid van de driecilindermotor en zorgen zo voor een nog prettiger rijervaring.

De nieuwe Ford ST is vanaf begin 2018 tevens leverbaar met een ruime keuze aan interieurafwerkingen en personalisatieopties, en als driedeurs en vijfdeurs carrosserievarianten.

Ruim pakket in nieuwe Suzuki Swift

Medio april bij de dealer

De Swift wordt ook leverbaar met een hybride motor.

De nieuwe Suzuki Swift krijgt een fraaie uitrusting mee. Airconditioning, een radio/CD-/MP3-speler met Bluetooth en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn al standaard vanaf het eerste uitrustingsniveau. De nieuwe Swift staat vanaf medio april bij de Suzuki-dealer. De prijzen zijn nog niet bekend.

De nieuwe Suzuki Swift Comfort is verder voorzien van elektrisch bedienbare ramen vóór en een lederen stuurwiel voor extra stuurplezier. De buitenspiegels zijn gespoten in de kleur van de carrosserie en bovendien elektrisch verstelbaar en verwarmbaar. Het tweede uitrustingsniveau Select voegt hier privacyglass, mistlampen vóór, stoelverwarming vóór, een verwarmingskanaal achter, 16" lichtmetalen velgen en het infotainmentsysteem Audiovisual met 7-inch Touch Display, DAB+ digitale radio, een AUX- en USB-aansluiting en SD-kaartslot aan toe. Inparkeren met de Swift Select is easy dankzij een achteruitrijcamera én een uiterst kleine draaicirkel van 4,8 meter. De Stijl-uitvoering voegt daar nog climatecontrol, adaptieve cruisecontrol en led-koplampen aan toe.

Veiligheidssysteem
Suzuki rust de Swift Stijl tevens uit met Radar Brake Support (RBS) met Dual Sensor Brake Support (DSBS). Dit geavanceerde actieve veiligheidssysteem waarschuwt de bestuurder zodra een aanrijding met een voorligger dreigt. De Swift wordt ook leverbaar met een hybride motor.

Opel Crossland X komt eraan

Deze zomer verkrijgbaar.

De Opel Crossland X is de vierde nieuwkomer dit jaar van Opel. Het is een ruime en praktische crossover met de looks van een compacte CUV, die bovendien scherp is geprijsd: vanaf € 19.995,-, inclusief afleverkosten. In juli staat dit tweede model in de X-familie, waarvoor de Mokka X het spits afbeet, bij de Nederlandse dealers.

De Opel Crossland X biedt keuze uit driecilinder benzinemotoren en viercilinder diesels. De basismotor is een 1.2-liter benzinemotor met 60 kW (81 pk) vermogen.
Opel OnStar is standaard vanaf de Crossland X Online Edition. Het gaat om de nieuwste generatie van deze connectiviteits- en service-assistent, met een aantal nieuwe functies. Zo is het mogelijk via OnStar een hotel te vinden en een kamer te boeken of een vrije parkeerplaats te localiseren. Een 4G wifi-hotspot biedt alle inzittenden een snelle verbinding met internet voor hun mobiele apparaten.

Klaar voor de Kia Stinger?

De nieuwe Kia Stinger komt ook naar Europa. De snelste, krachtigste en meest dynamische Kia ooit wordt leverbaar met drie krachtige turbomotoren, waarvan twee benzinemotoren en een diesel. De Europese verkoop van de highperformance Gran Turismo start in het vierde kwartaal van 2017. De GT-kenmerken worden in het interieur benadrukt door de lage daklijn, de smalle ruiten en het hoog en breed gevormde dashboard. De bestuurder kijkt uit op een dik, met leder afgewerkt stuurwiel en het instrumentencluster met analoge meters in combinatie met een digitaal TFT-kleurendisplay. De meters hebben een metalen rand en een felrode naald. De topsnelheid ligt rond de 270 km/u.

Volvo V90 Cross Country bij de dealer

De nieuwe Volvo V90 Cross Country staat vanaf deze week bij de Nederlandse Volvo-dealers in de showroom. De prijzen van de premium all-roader beginnen bij € 64.195 voor de V90 Cross Country D4 AWD, inclusief kosten rijklaar maken. All-Wheel Drive en Hill Descent Control zijn standaard, evenals veel veiligheidssystemen en het exclusieve Zweedse design. De rijeigenschappen behoren tot de top in het segment.

Zo houd je de zon buiten

Markiezen zijn niet alleen zonwerend, maar ook decoratief. Foto: INHUIS Plaza

De eerste zonnestralen kondigen de lente aan en de echte liefhebbers grijpen nu al elke kans om hun kop koffie lekker op het balkon of in de tuin te drinken.

Toch is dit ook het moment om alvast na te denken over buitenzonwering. Er is een breed aanbod in buitenzonwering op maat, van screens tot zonneschermen. INHUIS Plaza licht de meest populaire producten toe.

Screens
Een screen is een zonnescherm dat strak langs uw raam naar beneden en boven beweegt. Het neemt daardoor geen kostbare ruimte in beslag. Het doek is in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en kan dus naadloos aansluiten bij de stijl van uw woning. Met een screen houdt u de binnentemperatuur van de woning aangenaam, maar kunt u gewoon nog naar buiten kijken.

Markiezen
Markiezen zijn niet alleen zonwerend, maar vormen ook een decoratieve aanvulling op de uitstraling van uw woning. Wilt u een nostalgische of juist een moderne uitstraling? U kunt kiezen uit verschillende kleuren en designs.

Zonneschermen
Een zonnescherm is ideaal voor een tuin of terras. Het scherm brengt niet alleen schaduw op uw terras of in uw tuin, maar houdt ook een deel van de warmte uit de woning. Een zonnescherm beschermt ook tegen de straling van de zon. Zonneschermen worden ook wel knikarmschermen genoemd; ze kunnen volledig op maat worden gemaakt.

Rolluiken
Rolluiken zijn multifunctioneel. Ze hebben een hoge isolatiewaarde, zijn zonwerend en verduisterend en kunnen ook voor extra bescherming zorgen. Rolluiken zijn ideaal voor mensen die 's nachts werken en overdag willen slapen. Ook rolluiken kunt u in verschillende kleuren kiezen, zodat ze altijd passen bij de uitstraling van uw woning.
Bij iedere woning is de situatie anders. Of u nu een tuin, terras, serre of balkon heeft, er is altijd een geschikte oplossing. INHUIS Plaza is gespecialiseerd in alle raamdecoratie en zonwering op maat. Wij helpen u graag met het vinden van het juiste product voor uw persoonlijke wensen en komen dit bij u monteren. In de showroom aan de Rubberstraat 12 in Naarden kan INHUIS Plaza de verschillende soorten buitenzonwering aan u demonstreren.

Column

In de tuin

Na een winter die eigenlijk nooit echt winter is geworden, hebben we inmiddels de eerste voorzichtige lentedagen achter de rug. Ik denk dat ik zeker niet de enige ben die geniet van deze dagen na de enigszins sombere dagen in februari en maart. Vaak zijn deze dagen een stimulans voor de woningmarkt. De eerste zonnestralen en de blaadjes aan de bomen zorgen ervoor dat het duidelijk weer kriebelt bij de potentiële kopers.

In een eerdere column heb ik gesproken over het belang van een opgeruimd huis tijdens de bezichtigingen. Dit blijf ik herhalen. Een leger huis geeft een ruimtelijk gevoel. Veel belangrijker dan nog even dat ene muurtje witten. Haal gewoon wat verhuisdozen in huis en ruim je huis eens grondig op.

Met meer mooie lentedagen in het vooruitzicht wordt ook de tuin weer een belangrijk verkooppunt. Besteed dus ook aandacht aan de tuin wanneer u uw huis in de verkoop zet. Het terras even goed reinigen met een hogedrukreiniger en de tuin eens goed snoeien. Zorg ook dat de terrasmeubels schoon zijn en leg de kussens in de stoelen op een zonnige dag. Vul eventuele potten met wat fleurige planten en u zult zien dat dit alles een veel vriendelijker aanblik geeft.

Op 1 april is het weer landelijke Open Huizen Dag. Een dag dat veel verkopers hun huis van 11.00 uur tot 15.00 uur openstellen voor belangstellenden. U kunt die dag dus zonder afspraak een groot aantal woningen bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren. Op Funda kunt u gemakkelijk uw route samenstellen. De bewoners zullen u graag ontvangen.

Ik hoop dat we op 1 april kunnen genieten van een lekker voorjaarszonnetje. Niet alleen voor de kijkers, maar ook voor de verkopers. Wellicht dus een kopje koffie op een gereinigd terras en schone tuinmeubels...

Sleutels voor eerste bewoners Tarcisiushof Laren

Foto: WBV Laren

LAREN - De eerste bewoners van Tarcisiushof hebben de sleutel gekregen van hun nieuwe huurwoning aan de Smeekweg in Laren.

Waar de Tarcisiusschool was, staan nu 10 eengezinswoningen en 8 appartementen. De appartementen worden begin april opgeleverd. Het project past qua landelijke uitstraling en architectuur bij de bestaande bouw in Laren. Er is gekozen voor lichtgeel metselwerk en typerende, Franse dakpannen. De gezamenlijke binnentuin wordt nog voor de zomervakantie aangelegd.

Broedplaats

Foto: Vivara


Vogels vinden door de verstedelijking steeds moeilijker een goede broedplaats. Je helpt vogels enorm door een nestkast in je tuin op te hangen. En al dat gevoeder en gefladder levert jou straks een mooi schouwspel van Moeder Natuur op. Vivara.nl heeft hele leuke, in allerlei vormen en maten. Prijzen tussen 4 en 80 euro.

Brochures

Een verhuizing of verbouwing op stapel? Via wonenonline.nl kun je in een keer heel veel gratis informatie bestellen. Het gaat om brochures en magazines van fabrikanten, showrooms en brancheorganisaties. Bijvoorbeeld: het Mandenmakers Keukenboek, het inspiratiemagazine van woonwarenhuis Morres Wonen, het XOOON Lookbook en Mood, het lijfblad voor sanitairspecialisten. Plaats een vinkje bij de gewenste brochure(s) en ze worden kosteloos naar je opgestuurd.