MuiderNieuws

8 april 2015

MuiderNieuws 8 april 2015


Kamer stemt in met fusie

Na tien jaar discussiëren en het afserveren van een eerder fusievoorstel, is de Tweede Kamer nu akkoord met de nieuwe gemeente.

MUIDEN - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de samenvoeging van de gemeenten Muiden, Bussum en Naarden. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaat de nieuwe gemeente per 1 januari 2016 van start onder de naam Gooise Meren. Over de samenvoeging van gemeenten in deze regio wordt al sinds 2005 gesproken.

De samenvoeging is om een sterkere gemeente te krijgen. De nieuwe gemeente telt 55.000 inwoners.

Verkiezingen
Op woensdag 18 november 2015 zijn er verkiezingen voor deze nieuwe gemeenteraad. Die krijgt 31 zetels. Bussum is (als gemeente met de meeste inwoners) belast met de organisatie van deze verkiezingen. In maart 2018 zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Gooise Meren zou die mogen overslaan, maar Bussum, Naarden en Muiden kiezen ervoor om in maart 2018 meteen weer gemeenteraadsverkiezingen te houden. Dit alles is onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt en de wet halverwege september van dit jaar in werking treedt.

De naam Gooise Meren is naar voren geschoven nadat inwoners suggesties hiervoor suggesties konden doen. De nieuwe gemeenteraad moet de gemeentenaam overigens vaststellen. Alleen de gemééntenaam verandert, de pláátsnamen Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum blijven gewoon bestaan.

Financiën
Over de langslepende kwestie-KNSF stelt het wetsvoorstel het volgende: "Er speelt één bijzonderheid die van invloed is op de financiële positie van de nieuwe gemeente. Deze betreft de afwikkeling van een langlopend conflict tussen de gemeente Muiden en de ontwikkelaars van het zogeheten KNSF-terrein, de Koninklijke Nederlandsche Springstoffabrieken (KNSF) en KNSF Vastgoed. De gemeente Muiden heeft recent nieuwe afspraken met de ontwikkelaars gemaakt over de afwikkeling van het conflict.Deze afspraken leggen een dusdanig beslag op de meerjarenbegroting van Muiden dat de gemeente een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds heeft aangevraagd op grond van artikel 12 Financiëleverhoudingswet. Naar verwachting zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de eerste helft van 2015 op deze aanvraag besluiten. Daarbij moet de gemeente Muiden voldoen aan de criteria van artikel 12 Financiële-verhoudingswet en zal de financieel inspecteur de financiële positie van Muiden beoordelen. De verwachting is dat de gemeente Muiden voor de datum van herindeling een sluitende meerjarenbegroting zal hebben. Dit betekent dat de nieuwe gemeente niet in een situatie zal verkeren waarin zij een beroep op artikel 12 hoeft te doen."

Gemeenteraad Gooise Meren bepaalt hoogte lokale lasten

Muiden, Naarden en Bussum hebben nu verschillende tarieven voor lokale belastingen, heffingen en leges. De gemeenteraad van Gooise Meren bepaalt het nieuwe tarief. In veel gevallen zullen de lokale lasten voor Bussumers iets stijgen, terwijl ze voor Naarders en Muiders iets dalen.

Grens
Onderdeel van het wetsvoorstel is een grenswijziging bij Weesp. De Bloemendalerpolder, nu deels van Muiden, is straks helemaal grondgebied van Weesp.

Op pagina 3 reacties op dit voor de drie gemeenten historische besluit.

Inbreker steekt hoofd al door het raam

MUIDERBERG - Een ingeslagen raam, waar het hoofd van de inbreker al doorheen stak. Dat zag een bewoner van de Flevolaan in Muiderberg, toen hij vanuit zijn schuur de woning inliep nadat hij verdachte geluiden had gehoord.

De bewoner riep "Hé, wat moet dat", of woorden van gelijke strekking. De inbreker, die een wit petje droeg, trok zijn hoofd terug door het ingeslagen raam en nam de benen. Toen bleek er buiten nog een inbreker te staan, die ook de benen nam.

Het voorval gebeurde op 2 april rond tien uur 's morgens. De bewoner zag de twee instappen en wegrijden in een kleine auto, vermoedelijk en Ford Ka.

Beide mannen worden omschreven als Aziatisch en worden geschat tussen de 20 en 25 jaar oud. Een van hen droeg een zwarte jas en heeft een kort, gedrongen postuur van 1.60 à 1.70 meter lang. De ander is iets langer, heeft een opgeschoren kapsel en droeg een glimmende, gewatteerde jas. Tips? 0900-8844.

Strijkkwartet

MUIDEN - Solisten van Amsterdam Sinfonietta spelen op 11 april het strijkoctet van Mendelssohn en het strijkkwartet van Beethoven in de Grote Kerk van Muiden.

Aanvang 20.00 uur. Reserveren@proefkamermuziek.nl.

3

moties nam de Tweede Kamer aan als financieel vangnet voor de gemeente Gooise Meren

'Nu voort met bouwen aan nieuwe gemeente'

Muiden en Naarden blij, Bussum reageert gereserveerd

De Bussumse politieke partij Hart voor Bussum blijft strijden tegen de fusie en stapt nu naar de Eerste Kamer. Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN - Naarden en Muiden reageren opgetogen over het besluit van de Tweede Kamer om te komen tot de gemeente Gooise Meren. Bussum doorspekt de eerste reactie met wat meer reserve.

Bussum zegt 'niet ontevreden' te zijn met het besluit van de Tweede Kamer. "We zijn vooral blij dat er twee moties zijn aangenomen, waarmee financiële onzekerheden worden afgedekt. We blijven nog wel nog steeds zitten met de restschuld die we straks als nieuwe gemeente zelf moeten oplossen. Dat blijft voor Bussum een principieel punt. We gaan er nog alles aan doen om dat van tafel te krijgen. We vinden dat onze bewoners daar niet voor hoeven te betalen", aldus de woordvoerder van de grootste gemeente.

Loco-burgemeester Marcel Adriani van Naarden zegt "ongelofelijk blij" te zijn dat de fusie nu doorgaat. "De kogel is overtuigend door de kerk. We gaan nu, gesterkt door dit besluit, onverdroten voort met het bouwen aan de nieuwe gemeente. De fusie is nodig voor Naarden, Bussum en Muiden", aldus Adriani. Over alle geldkwesties zegt de loco-burgemeester: "De Tweede Kamer heeft haar best gedaan om alle financiële problemen af te dekken. Het is nog steeds niet risicoloos, maar we gaan nu onze energie richten op de kansen die de fusie biedt en voorkomen dat de risico's zich verwezenlijken."

'Kamer heeft haar best gedaan om financiële problemen af te dekken'

Burgemeester Marleen de Pater van Muiden reageert eveneens opgetogen. "De Tweede Kamer heeft een goede stap gezet", zo zegt ze. "We hebben met alle gemeenten de afgelopen jaren heel erg hard gewerkt om te gaan fuseren. Het aannemen van het wetsvoorstel beloont dat harde werk toch voor een groot deel. De steun van de Tweede Kamer zegt veel. Het betekent voor ons vooral dat we verder kunnen met opgestarte werk van de afgelopen jaren. Het gaat de goede kant op, maar we moeten nog zeker heel veel doen de komende maanden. Dat wordt nog veel praten en vergaderen."

Tegenstanders
Hart voor Bussum heeft de laatste maanden aandacht gevraagd voor met name de financiële onzekerheid die de nieuwe gemeente tegemoet gaat. Ook stelt de lokale partij dat er onder de bevolking minder draagvlak is dan wordt voorgespiegeld. Tot op het laatst probeerden de Hart voor Bussumers om Kamerleden op andere gedachten te brengen. Ze reageren dan ook teleurgesteld. "We gaan ons nu concentreren op de Eerste Kamer, dat het wetsvoorstel nog te zien krijgt. Er zijn voldoende redenen om te twijfelen aan de rechtmatigheid. We zien genoeg aanknopingspunten", zegt fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets. Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelt is nog niet bekend.

Rijden met drank en zonder rijbewijs

MUIDERBERG - Een 55-jarige automobilist uit Muiderberg liep in Weesp dubbel tegen de lamp. Hij bleek te veel te hebben gedronken en reed zonder geldig rijbewijs.

Het rijgedrag van de man was voor agenten aanleiding om hem te controleren op rijden onder invloed. De alcoholtest wees 315 µg/l (microgram per liter) uit, ongeveer anderhalf keer de maximaal toegestane waarde. Ook bleek dat het rijbewijs van de man bij een eerdere gelegenheid was ingetrokken, dus kreeg hij twee processen-verbaal en wordt hij ook twee keer gedagvaard.

Nummer- borden van auto's geschroefd

MUIDEN - Op diverse plaatsen in Weesp en Muiden zijn de laatste tijd nummerborden van auto's gestolen.

Het gebeurde bij een Volkswagen Golf in de Kazernestraat in Muiden en bij een Ford Escort op de Reaalspolderweg en een Opel Ampera op het Stationsplein in Weesp.

Van de gestolen kentekenplaten kan misbruik worden gemaakt. De politie adviseert daarom kentekenplaten met popnagels vast te klinken. Dat kan uitgevoerd worden bij een garagebedrijf.

Fiets uit geparkeerde auto gestolen

MUIDEN - Uit een auto die stond geparkeerd bij Maxis is op 1 april een vouwfiets gestolen.

De eigenaar had zijn auto bij het winkelcentrum geparkeerd en was Amsterdam ingetrokken. 's Middags bij terugkomst bleek het slot van een van de portieren eruit te zijn gehaald. De vouwfiets, die achterin lag, was weg.

In het zonnetje

De jubilarissen van SC Muiden. Foto: SC Muiden

MUIDEN - Om alle circa honderd vrijwilligers in het zonnetje te zetten, hield SC Muiden op 28 maart haar alom bekende vrijwilligersavond in de vorm van een gezellige gourmet- en feestavond. Na het gezellige gourmetten werden de jubilarissen en het Lid van Verdienste gehuldigd.
Ze staan op deze foto van links naar rechts: Guus Kroon 50 jaar lid, Ton v.d. Heijden 40 jaar lid, Ben Metze Lid van Verdienste, Sander Bos 25 jaar lid, Wim Veerman 40 jaar lid, ervoor Ayla Blum 25 jaar lid. Niet op de foto, maar wel 50 jaar lid: Frans Gieling. Na de huldiging volgde er nog een gezellige avond met live muziek.

Loungeset weggenomen

MUIDERBERG - Uit de tuin van een woning aan de Zilvermeeuw in Muiderberg is een loungeset gestolen.

Dat moet gebeurd zijn tussen 4 en 6 april, zo meldt de politie.

Vlaggetjesdag 2015

Volle kracht vooruit. Foto's: Matthijs Wink

MUIDEN - Oké, de zon had misschien iets meer kunnen schijnen, maar verder had de bruine vloot van Muiden het seizoen niet beter kunnen beginnen.

De Vlaggetjesdag, de traditionele opening van het seizoen, werd druk bezocht en de sfeer was goed. Dat belooft veel goeds voor de komende zomer. Er waren oude ambachten, schepen konden worden betreden, de terrassen waren open en op het IJmeer kon een stukje gevaren worden. Met grote snelheid, indien gewenst. Matthijs Wink maakte voor ons deze foto-impressie.

In volle glorie.
Zo vader zo zoon.
Drukte op de kade.
Precisiewerkje.
Visje hoort erbij.
De Hydrograaf ligt daar statig te wezen.

'Heerlijk een beetje rommelen aan je bootje en klusjes doen'

Henk van Asselt met op de achtergrond zijn boot: straks hopelijk weer varen naar Loosdrecht. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Zijn hele leven al is WSV De Vecht zijn tweede huis en is bezig zijn met bootjes de favoriete bezigheid van Henk van Asselt. Met zijn 85 jaar is hij het oudste lid van de watersportvereniging aan de Hoogstraat. En ook de man met het langste lidmaatschap van WSV De Vecht op zijn naam: 70 jaar. Wie doet hem dat na?

Henk van Asselt is vergroeid met WSV De Vecht. In de Toko, zoals het clubhuis van de watersportvereniging heet, voelt hij zich als een vis in het water. Een kopje thee is zo geregeld, een grapje met de dame achter de bar zo gemaakt. Zij is een dochter van een van de vele families die, net als hij, weekend aan weekend aan de Hoogstraat doorbrengen. Praatjes maken, klussen aan het bootje, de vele feestjes: het verveelt Van Asselt nooit. Dus is hij hier nog vele zaterdagen te vinden en als het weer het toelaat zoekt hij met zijn bootje de rust van zijn eigen eiland op. Op Loosdrecht ligt dat eilandje, slechts vijf vaarminuten verwijderd van het Weesper Eiland, het eiland van de vereniging. Hij verblijft daar samen met zijn vrouw Willy het liefst de hele zomer.

Romantiek

Henk van Asselt: "Romantiek? Nu moet je het niet mooier maken dan het is. Ook bij WSV De Vecht had je groepjes en was de club niet vrij van roddels. Dat is altijd zo geweest. Nu wordt er vaak met weemoed teruggekeken naar de goeie ouwe tijd, maar daar doe ik niet aan mee. Elke tijd is anders en heeft haar goede dingen. Daar moet je niet moeilijk over doen. Nee, ik heb dus geen heimwee, maar koester wel mooie herinneringen."

'Met z'n allen wachten onder het dekzeil tot de regen voorbij was'

Wat herinnert u zich van de begintijd?
"Mijn ouders, Piet en Alie van Asselt, werden twee jaar na de start lid van WSV De Vecht. Dat was in 1935. We hadden een motorboot en een kanootje, als ik me goed herinner. Samen met mijn broer Cees scharrelde ik altijd op de vereniging rond, op een steenworp afstand van ons huis aan de Hoogstraat. Op een gegeven moment kregen Cees en ik zelfs een eigen zeilbootje, een 12-voets jol, door mijn vader van de dood gered uit een schuur. Zo ging dat toen. Mensen waren altijd aan het timmeren, een eigen boot aan het bouwen of bezig met opknappen. Wat de een niet voor elkaar kreeg, lukte de ander weer wel. Men hielp elkaar. Pas toen ik vijftien jaar was werd ik op mijn eigen naam lid. Zo ging dat toen, aan jeugdleden deden we nog niet."

Was u zo'n handige jongen?
"Helemaal niet. Ik was in mijn werkende leven autoverkoper bij Renault in Amsterdam en mijn vader was als ambtenaar bij de gemeente Weesp ook niet zo handig. Maar je leert het werk door het te doen. Ikzelf heb hier zowat alle functies in de vereniging wel bekleed: feestcommissie, wedstrijden organiseren, de financiën, het clubblad volschrijven, alles vond ik leuk. Ook ben ik voorzitter geweest. Slechts voor 1 jaar, dat was de enige functie die me niet lag. De laatste vijftien jaar ben ik niet meer zo actief, hoor."

'Het voorzitterschap was de enige functie die me niet lag bij De Vecht'

Wat is voor u de charme van de club?
"Alles. Ik heb het geluk gehad dat mijn vrouw Willy er net zo van geniet als ik. Onze drie dochters zijn ook besmet met het bootjesvirus en de boot van onze middelste dochter Doret ligt naast die van ons op Loosdrecht. Wat de charme is? De saamhorigheid, het in een lange optocht varen op vrijdag naar het Weesper Eiland, de overnachtingen bij Uitermeer en Zwaanwijck. Met z'n allen onder het dekzeil wachten tot de regen voorbij was, op zondag met z'n allen weer terug en de feestjes en de barbecues op het eiland tijdens de jaarlijkse vakanties, het nachtelijke palingpeuren. Vroeger was het een stuk drukker op Loosdrecht, maar nog steeds vinden mijn vrouw en ik het heerlijk om met ons bootje aan de steiger te liggen, daar te overnachten en ons zelf zien te redden met het sloepje. Naar de kampwinkel en terug. Er is altijd wat te doen als je een bootje hebt, het is nooit saai."

En wat als deze tijd over is, door leeftijd en lichamelijke ongemakken?
"Dan is het voorbij. Hoe dat zal zijn, zal ik dan gaan ervaren."

Weespers in de startblokken voor de Geinloop

De Geinloop is voor velen de start van het loopseizoen. Foto: André Verheul

door Ruth van Kessel

WEESP - De Geinloop in Driemond is een van de aantrekkelijke lopen in de regio, waar ook veel hardlopers uit Weesp op afkomen. Op zaterdag 18 april is de 39ste editie. De organisatie verwacht meer deelnemers aan de start dan ooit.

Elk jaar verschijnen er tussen de 1000 en 1100 deelnemers aan de start van de Geinloop. Dit jaar loopt het storm en er hebben zich bij de voorinschrijvingen al veel meer hardlopers gemeld dan andere jaren. De ambitie is 1350 deelnemers, als mooie opmaat naar het jubileumjaar van volgend jaar. Hardlopen blijft populair, maar ook het parcours langs het Gein is een grote lokker voor hardloopfanaten. De afstanden zijn 5 km, 7,5 km, 10 km, 15 km en de halve marathon van 21,1 km. Nieuw dit jaar is de kidsrun voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat parcours loopt dwars door Driemond.

Holeverancier
Onder de hardlopers die voornamelijk uit Amsterdam en omgeving komen, bevonden zich vorig jaar 20% Weespers. Trim-en Trainingsgroep Weesp (TTW) is een grote leverancier van de starters. William Elegeert van TTW: "Traditioneel is de 5 km-afstand van de Geinloop een stimulerend doel voor de beginnende hardlopers die in februari zijn gestart met de Loop-je-fitcursus. En ook andere TTW-ers zien de Geinloop als een mooie opwarmer voor het loopseizoen. Het is een fantastische loop en heerlijk dichtbij: vanuit Weesp hoef je alleen maar de brug over."

Voorinschrijving kan tot 10 april via www.geinloop.nl, van 11 tot 18 april bij Bijvoet Sport in Weesp of aan de start op de dag zelf in Driemond.

Bakker Sander Abbekerk

Foto: Christian Pfeiffer

Vakmannen

Moderne ondernemers in een ambachtelijk vak. Elke dag gepassioneerd in de weer met hun vak, hun product en hun klanten. Trots als ze zijn op hun beroep. De komende weken gaat het WeesperNieuws langs bij deze vakmannen.

Elke nacht gaat Sander Abbekerk (40) naar zijn werk. Al sinds hij als kleine jongen bij zijn oom in de bakkerij in Loosdrecht kwam, wist hij het zeker: hij zou bakker worden. Ondanks zijn allergie voor meel.

De dag begint bij bakkerij Abbekerk om kwart over twee 's nachts. Dan gaan de bakkers aan de slag om Weesp elke morgen weer van vers brood te voorzien. De heerlijke geur daarvan vult 's ochtends de winkelstraat. Vandaag was het een uur of negen toen Sander de laatste vloerkadetten en kaaspunten maakte, terwijl zijn medewerkers zich ontfermden over een bestelling van tweeduizend bollen.

De liefde voor het bakkersvak zit diep bij Sander. Na zijn school ging hij naar de Vakschool Wageningen om het bakkersvak te leren. Bij zijn oom in Loosdrecht ging hij aan de slag, maar vertrok later om de wereld te zien. Sander werkte in die tijd bij allerlei bakkerijen in binnen- en buitenland, tot hij in 2009 bakkerij Klercq aan de Slijkstraat in Weesp kocht.

Genieten doet hij nog elke dag. Hij is trots op zijn gevulde winkel als de klanten 's ochtends voor de deur staan en hij weet dat een paar uur later alle broden weer aan de man gebracht zullen zijn.

Expositie over de Holocaust in Weesper Synagoge

Een van de schilderijen van Marc de Klijn over de Holocaust.

door Ruth van Kessel

WEESP - In 29 schilderijen verbeeldt Joodse kunstenaar Marc de Klijn de verschrikkingen van de Holocaust op een expressieve manier. De expositie 'De doden zullen herrijzen' is van 2 tot en met 5 mei te zien in de Weesper synagoge.

Organisator Annelies Westra is trots dat zij Marc de Klijn heeft kunnen enthousiasmeren om zijn werk voor een keer samen te brengen in Weesp. De twee kennen elkaar van een expositie enkele jaren geleden in De Grote Kerk. Klijn was destijds een van de exposanten en zijn werk maakte diepe indruk. Westra: "Daarna zijn we altijd in contact met elkaar gebleven. Twee jaar geleden is Marc naar Jeruzalem verhuisd. Voor deze expositie is hij speciaal naar Nederland gekomen om het werk te selecteren. Ik denk dat juist de combinatie van de synagoge en de Shoah in relatie met 70-jaar herdenking op 4 mei erg indrukwekkend is."

Marc de Klijn
Als jongetje van 2,5 jaar is De Klijn door zijn ouders in 1942 ondergebracht bij een christelijk pleeggezin. Zijn ouders overleefden de oorlog, maar net als bij veel overlevenden van de Holocaust was het onderwerp bij hen thuis taboe. De Klijn heeft geworsteld met zijn Joods zijn, ook omdat hij er op school mee werd gepest. Pas op latere leeftijd, na een bezoek aan Auschwitz, is hij zijn Joodse afkomst gaan koesteren. Met 'De doden zullen herrijzen' zegt De Klijn in zijn gelijknamige boek, wil hij sympathie kweken voor het Joodse volk, dat heeft overleefd, maar dat soms traumatisch voortleeft en zich indekt tegen nieuwe golven van antisemitisme.

12 / 20

Bouwput A1 Dit is niet één brug over het kanaal, het zijn er drie

Enorme kranen. Elke dag werken hier zo'n 50 bouwvakkers aan de nieuwe brug. Foto's: Christian Pfeiffer

WEESP - Als er aan de ene kant van de pijler een meter wordt gebouwd, dan volgt aan de andere kant ook een meter. Zo, balancerend vanaf de basis, wordt er over het Amsterdam-Rijnkanaal naar elkaar toegewerkt bij de nieuwe verbindingsbrug A1-A9.

De nieuwe brug is een van de grote werken van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 waar het WeesperNieuws een bezoek aan brengt. Werk van Almere tot Amsterdam. Op dit moment de grootste bouwput van Nederland. Door de brug vanaf de twee kanten van het Amsterdam-Rijnkanaal naar elkaar toe te bouwen, heeft het scheepvaartverkeer geen last van het werk. Eigenlijk zijn het drie bruggen die gebouwd worden, een voor het verkeer van de A1 naar de A9, een voor het verkeer de andere kant op en een voor de wisselstrook.

De brugdelen over het kanaal komen elke dag vijf meter naar elkaar toe. De delen van de eerste brug moeten elkaar in juni raken. De andere bruggen volgen de maanden daarop. Voor de kerst moet de ruwe brug af zijn en is er door de aannemer een borrel beloofd.

Per week wordt er zes keer vijf meter gebouwd.
Enorme zandhopen waar de nieuwe brug straks overgaat in land.
Het fietspad loopt er nog gewoon tussendoor.
In 2008 nog werd de Muiderbrug van de A1 vernieuwd.
Scheepvaart heeft geen last van het werk.
Links een meter, rechts een meter. En zo balanceren de werknemers vanaf de pijler.
Bouwput gezien vanaf het landhoofd: enorm groot.
Een indrukwekkend schouwspel.
Hier staan we: vlakbij de Maxis.
En zo komt de brug er uit te zien als hij af is.

Volgende week: een kijkje bij het nieuwe aquaduct bij Muiden.

Wegens succes op herhaling: Weesperfotomobiel

De prijswinnaars van vorig jaar. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Ook dit jaar is er rond Weespers aan de Wand de wedstrijd Weesperfotomobiel voor de jeugd. De wedstrijd was vorig jaar een groot succes.

De fotowedstrijd is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die in Weesp wonen of in Weesp op school zitten. Fotograaf Paul Roholl: "Er is dit jaar gekozen voor het thema: Jij en de ander. Hoe verhoud je je tot de ander, ben je verliefd, werk je samen, zoek je ruzie?"

Mobiele telefoon
Foto's moeten met een mobiel gemaakt zijn en aan een aantal andere eisen voldoen. Insturen van foto's in de hoogste resolutie kan door deze te uploaden via de site www.weesperfotomobiel.nl. Inzenden kan tot 10 mei, maximaal drie foto's per deelnemer. Behalve omzetten naar zwart/wit, mogen er geen bewerkingen op de foto's toegepast worden. Op eerdergenoemde website zijn ook allerlei handige tips te vinden.

Win een mentor
Alle ingestuurde foto's worden tijdens Weespers aan de Wand (tijdens het Pinksterweekend eind mei) tentoongesteld in De Bibliotheek aan de Oudegracht en blijven daarna nog een hele maand hangen. De prijswinnende foto's komen in de Van Houtenkerk te hangen. De hoofdprijs is publicatie van de winnende foto in het WeesperNieuws en een jaar lang mentorschap bij kunstenaar/fotograaf Eric Hage. De pupil leert het maximale uit een camera te halen en zijn of haar talenten te ontdekken en benutten.

Geen selfies
Tot slot nog een 'waarschuwing' van de wedstrijdorganisatie:"Denk erom: we willen géén selfies zien! Wees creatief."

Protestantse Gemeente
Zondag 12 april 10.00 uur
Grote Kerk
ds. A. Groeneveld

Zondag 12 april 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
ds. W. van den Brink

Parochie van Levend Water
Zondag 12 april 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
J. Haen

Dinsdag 14 april 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Zondag 12 april 10.30 uur
Van Houtenkerk
H. Henrichs

Evangelische Gemeente
Zondag 12 april 10.00 uur
OAZ-gebouw
L.J. Sterkenburg

Vrijwilligers

Voor Administratie voor Elkaar is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar mensen die bezoekers wil helpen met het invullen van formulieren, het ordenen van post, het uitzoeken van gegevens en dergelijke. Wooncentrum Oversingel heeft behoefte aan gastvrouwen die assisteren op een huiskamer voor dementerende bewoners. Bel voor deze en andere vrijwilligersvacatures naar 410578.

woensdag 8 april

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis houdt op woensdag 8 april een ouderensoos in Gebouw Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. De entree is 2 euro.

Filmavond

Stichting Vrouwen van Weesp houdt woensdag 8 april een filmavond. Locatie: Gebouw Papelaan 99. Tijd: 19.30 uur.

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt woensdag 8 april een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten. Deze week wordt het café gecombineerd met een workshop baby- en kinderfotografie.

Concert Popacademie

In café de Natte Krant wordt woensdag 8 april een concert gegeven door eindexamenstudenten van de popacademie van het Amsterdams Conservatorium. Met medewerking van Jolene (bekend van The Voice of Holland) en Jan Kooper, saxofonist bij Doe Maar en Sister Sledge. Aanvang: 20.00 uur.

City Quiz

De City of Wesopa houdt woensdag 8 april een City Quiz. Aanvang 20.30 uur. Doe mee met een team van maximaal 5 personen. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team. Opgeven kan via cityquiz@wesopa.nl.

donderdag 9 april

Info-avond Vechtmere

Bewonerscollectief Vechtmere houdt donderdag 9 april om 19.30 uur een informatieavond aangaande de aankoop van huizen aan zittende huurders. Iedereen is welkom in Bar Olympus, sporthal Aetsveld.

Lezing NLP

Milad Moussa geeft donderdag 9 april een lezing over NLP, waarin de communicatietrainer met zijn publiek het recept voor blijheid deelt. Locatie: City of Wesopa. Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Tickets verkrijgbaar aan de deur of te reserveren via: 06 - 46 00 62 34.

Film: Zurich

Zurich is een ontroerende, intense roadmovie van Sacha Polak over verraad, eenzaamheid, onmetelijk verdriet en vergeving. Deze Nederlandse film is donderdag 9 april te zien in de City. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-.

zondag 12 april

Lieve Briefjes

Stand-up comedian Cindy Pieterse speelt haar hilarische, gezellige, persoonlijke én actuele voorstelling 'Lieve Briefjes'. Datum: zondag 12 april, aanvang: 15.00 uur. Entree € 7,50. Reserveren via www.zone1380.nl.

Dag van Weesp

Autosportvereniging De Vechtstreek uit Weesp houdt zondag 12 april de 6e Dag van Weesp. De start en finish zijn bij de Koninklijke Harmonie De Adelaar aan de Papelaan. Inschrijven via www.asvdevechtstreek.nl heeft de voorkeur, maar is ook mogelijk bij de starttafel vanaf 10.30 uur. De start is vanaf 11.01 uur. Het deelnamegeld bedraagt € 25,- per equipe.

Huiskamerconcert

Het eerstvolgende huiskamerconcert in de woonark aan de Lange Muiderweg 514 is een klassiek celloconcert. Datum zondag 12 april, aanvang: 16.00 uur. Na afloop kan het publiek onder genot van een hapje en een drankje napraten met de musici. Aanmelden kan via de mail: louky.schone@upcmail.nl.

vrijdag 10 april

Stadhuisconcert

Het Stadhuisconcert van vrijdag 10 april wordt verzorgd door het Meander Kwartet. De violisten brengen de "Sieben letzten Worte useres Erlösers am Kreuze" van Joseph Haydn ten gehore. Aanvang 20.15 uur. Het stadhuis is geopend vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,- / jongeren tot 16 jaar gratis.

vrijdag 10 en zaterdag 11 april

Ophalen oud papier

De werkgroep oud papier van de Grote Kerk haalt in Weesp het oud papier op. Het centrum is vrijdag 10 april aan de beurt, de andere wijken in Weesp zaterdag 11 april. Het papier moet om 8.00 uur buiten staan.

maandag 13 april

Koffiemiddag

De Zonnebloem houdt maandag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur een koffiemiddag in De Wintertuin. Iedereen is welkom om onder het genot van een kopje koffie een spelletje te komen spelen of aan te schuiven aan de kletstafel.

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt maandag 13 april van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopochtend in De Bibliotheek aan de Oudegracht.

dinsdag 14 april

Babysensory

In De Bibliotheek wordt dinsdag 14 april een Mamacafé gehouden voor (aanstaande) ouders met jonge kinderen. Van 10.00 tot 11.30 uur. Deze week is er ook een thema: babysensory.

Breicafé/buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt dinsdag 14 april in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan een breicafé. Van 13.00 tot 16.30 uur.

woensdag 15 april

Meezingavond

Er is woensdag 15 april een meezingavond in hotel Hart van Weesp. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

donderdag 16 april

Wattcher

De Bibliotheek aan de Oudegracht houdt donderdag 16 april een themaochtend over de Wattcher, een apparaatje waarmee je energie kunt besparen. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur.

Vrouwen van Nu

Op uitnodiging van de Vrouwen van Nu verzorgt Remedica een presentatie onder de titel 'Genieten van het leven'. Locatie: Rabobank. Aanvang: donderdag 16 april om 20.00 uur. Niet-leden betalen € 2,50.

Bingo Aetsveld

Bingo Aetsveld organiseert een gezellige bingo op donderdag 16 april. Aanvang: 20.00 uur in bar Olympus bij sporthal Aetsveld. Voor vervoer: 410362

Matthäus Passion weer druk bezocht

Minister Plasterk was ook aanwezig. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het was de hele week al druk bij de uitvoering van Bach's Matthäus Passion, maar vrijdag was toch wel het hoogtepunt. Vele prominenten kwamen naar Naarden om daar te genieten van het oratorium.

Zoals elk jaar op Goede Vrijdag kwamen veel leden van het parlement naar de Grote Kerk. Onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en oud vice-premier Maxime Verhagen namen

De kerk was alle dagen uitverkocht. Foto: Selma van der Bijl
Een mooie opdracht voor de musici. Foto: Selma van der Bijl
Burgemeester Joyce Sylvester bij de uitvoering. Foto: Selma van der Bijl
Veel ceremonie. Foto: Selma van der Bijl
Betovering door muziek. Foto: Selma van der Bij
Mooi aangekleed naar de kerk. Foto: Selma van der Bijl

plaats op de stoelen van de kerk. Alle voorstellingen waren bijna iedere dag compleet uitverkocht. Ongeveer 10.000 concertgangers genoten van de uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging.
Marlo Reders van de Grote Kerk laat weten dat het allemaal heel ontspannen is verlopen. "Wel werden er maandag een paar oudere mensen onwel, maar de musici konden doorspelen." Ze vertelt verder dat dit jaar opvallend meer jongeren in de kerkbanken zaten. "Een leuke ontwikkeling." Wie de Matthäus terug wil luisteren kan sinds kort online terecht op allofbach.com waar de Bachvereniging alle stukken van Bach online wil zetten. De uitvoering van vorig jaar in Naarden staat ook op het web en is al 100.000 keer bekeken.

Cursus om af te vallen
'Voeding èn Bewegen' bij
Fysiotrainingscentrum Weesp nu ook in avond (10 wkn.)Zorgverzekering vergoed.www.
kersversvoedingsadvies.nl

Enthousiaste verkoopmedewerk(st)er - 32 uur per week. Zie vacature op www.deboerdierenruiter.nl

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

OUTLET PRIJZEN
kleding en speelgoed
LANNEKE
Nieuwstraat 39
Weesp - tel.: 416 464
naast het gemeentehuis

Mooie ligplaatsen te
Nederhorst den Berg

www.spiegelzicht.nl
06-29024159

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?

Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Hebt u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag
informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com

Gevraagd: Defecte vaat-/ wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

WONING VERHUREN? Vertrouwd verhuren aan expats en organisaties INTERHOUSE HILVERSUM 035-303 13 20 www.interhouse.nl

Uitgebreid feesten tijdens Koningsnacht in Spant!

Diverse optredens op Gooisch Oranjebal

Koningsnacht: voetjes van de vloer in Spant!

BUSSUM - Een partyband, een voice a like van André Hazes, een pianobar en een Heinekenplein. Wie dit jaar zin heeft in een goed feest op Koningsnacht kan terecht op het Gooisch Oranjebal. "Er zal een echt festival sfeertje hangen met verschillende podia met daarop live optredens en DJ's."

Een stapavond voor 30-plussers met Amsterdamse sfeer

Het feest werd verzonnen omdat Spant! meende dat er in Bussum en omgeving maar weinig te beleven was voor dertigplussers die een gezellig avondje uit willen. "In de buurt is niet veel te vinden. Een dancefeest is vaak voor twintigers, voor de goede café's gaat men naar Amsterdam. Wel is Club Cacao in Bensdorp een groot succes en dat is ook een beetje de doelgroep waar wij op mikken. Dus ik zeg: regel een oppas en koop een kaartje", zegt de enthousiaste directeur Paul Haighton van Spant!.
Op het Gooisch Oranjebal zijn allerlei muziekstijlen onder een dak te vinden. Spant! schakelde evenementenbureau Starlive in om het programma samen te stellen. Jan Eleveld vertelt dat ze al vaker met Spant! evenementen en congressen hebben georganiseerd. "Laatst nog het Goois Jazz Festival", vertelt hij. Maar nu is het dus voor het eerst dat het theater in Bussum het voortouw heeft genomen. Gegokt wordt op 750 bezoekers, maar er is plek voor 2.000 mensen. "Het plan is om er een jaarlijks feest van te maken", vertelt Berry de Jong van Starlive. "Behalve een goed feest is het ook een mooie plek om weer wat bekenden tegen te komen."
Hoewel de naam van het feest Gooisch Oranjebal is, doet het in niets aan een bal denken. Dus geen galakleding, maar een touch of orange in de kleding wordt op prijs gesteld. "De Jong: "We zorgen voor een echt festivalsfeertje. Overal waar je komt en waar je kijkt, is iets te doen."

De 9-koppige partyband Groove Line speelt een breed repertoire uit de jaren '70 en '80 aangevuld met dancenummers van nu. "De band is swingend, de zanger is fantastisch. Achter de band komt een groot LED-scherm dus er gebeurt van alles op het podium. Ze zijn live geweldig." Verder is er een Holland Heineken Plein waar muziek van André Hazes wordt gezongen door Michel Bak. "Als je je ogen dicht doet, dan hoor je gewoon André Hazes. Hij is een echte sound a like." Zijn optreden wordt afgewisseld door DJ Barry Brand die het Amsterdamse sfeertje als geen ander kan brengen. Dan is er nog het Cool Down Café dat zal optreden. "Een partyband met veel ervaring en bekend van hun hit 'hey baby'." Tot slot staat Lenny B geprogrammeerd, hij komt van Grazy Piano's in Scheveningen en kan echt alles spelen. "Verzoeknummers zijn welkom. Hij speelt in de kleine theaterzaal, voor de gelegenheid omgetoverd tot donkere pianobar met een gezellige sfeer."
Haighton: "Het bal start om 20.00 uur en dan is het ook direct feest. Om 1.00 uur is het afgelopen. Maar dat is ook wel lekker voor iedereen die de volgende dag vroeg met een kleedje buiten wil zitten op Koningsdag." Wie zich op het feest leuk uitdost maakt overigens kans om op de foto gezet te worden en in deze krant te verschijnen.

Winnen
BussumsNieuws mag twee keer twee kaarten weggeven voor het Gooisch Oranjebal op 26 april. Stuur een mailtje met het antwoord op de vraag: welke zanger treedt op als voice over van André Hazes? Mail het juiste antwoord naar prijsvraag@spant.org. De winnaars zullen door Spant! worden benaderd.

Nieuwe rector Vitus gaat na de zomer aan de slag

'Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen is een groot goed'

Jan Heinen begon in 1974 op het Sint-Vitus College.

door Mireille Detrixhe

Bussum – "Ik vind het belangrijk dat ik heb kunnen bijdragen aan een constructieve en prettige samenwerking van onze scholen met de andere scholen in Bussum en Naarden. Dat is in het belang van alle leerlingen", zegt de vertrekkend rector Jan Heinen van het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo, terugkijkend op de lange periode waarin hij in diverse functies aan de scholen verbonden is geweest. "Als je zo lang intensief bij een school betrokken bent geweest, is het een belangrijk deel van je leven geworden."

Petra Laseur wordt de nieuwe rector.

Vanaf 1974 is Jan Heinen al werkzaam bij het Sint-Vituscollege. In augustus is het zover. Dan draagt hij het stokje over na 11 jaar rector te zijn geweest. "Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op de lange periode waarin ik aan het Sint-Vitus verbonden ben geweest", geeft hij aan. "Voor mij waren zorgvuldigheid, openheid, persoonlijke betrokkenheid en goede communicatie in ieder geval belangrijke uitgangspunten. Kenmerkend voor het Sint-Vitus vind ik dat leerlingen al tientallen jaren aangeven wat zij prettig vinden aan de sfeer op het Sint-Vitus: die is verdraagzaam, er zijn geen groepen die tegenover elkaar staan en iedereen kan zichzelf zijn", aldus een trotse Jan Heinen. "Ik hoor nog vaak van oud-leerlingen die hun kind aanmelden dat zij de sfeer nog steeds herkennen."
Petra Laseur volgt Jan Heinen op als rector. Zij is geen onbekende binnen het onderwijs. Na de lerarenopleiding wiskunde en biologie en onderwijskunde aan de UvA heeft zij vele jaren lesgegeven en diverse functies binnen het onderwijs vervuld. "Het Sint-Vitus heeft een goede naam, de leerlingen zijn tevreden en de slagingspercentages zijn hoog. Dus ik ga ervan uit dat de heer Heinen en alle medewerkers van de scholen het heel goed hebben gedaan", zegt ze. "Onderwijs heeft mijn hart. Een bijdrage kunnen leveren aan het leren en de ontwikkeling van kinderen is een groot goed." Haar ambitie is om de scholen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau te laten functioneren. Een school waar leerlingen graag komen om elkaar te ontmoeten en om te leren. Een school waar leerlingen en medewerkers trots op zijn en waar ouders veel vertrouwen in hebben.

Hoe zien de scholen er dan uit over vijf jaar? "Het Sint-Vitus heeft in mijn ogen over vijf jaar nog steeds een goede naam, hoge slagingspercentages en is excellent op een aantal voor de school belangrijke thema's. Bijvoorbeeld op het wetenschappelijke component van het vwo. Daarnaast zijn er heel goede doorlopende leerlijnen naar het mbo, hbo en universiteiten en werkgevers uit de regio zijn betrokken bij de scholen", klinkt het ambitieus. Op de vraag of zij positief is over de ideeën om leerlingen op verschillende niveaus examen te laten doen, bijvoorbeeld twee vakken op vwo-niveau en vijf vakken op havo-niveau is haar antwoord duidelijk: "Als je kinderen weet te motiveren om uit te blinken en zich te bekwamen, ben ik altijd voor. Het betekent wel dat je het op een goede manier moet inrichten. Ik zie er erg naar uit om na de zomer te beginnen op beide scholen."