MuiderNieuws

19 oktober 2016

MuiderNieuws 19 oktober 2016


Het P&R-terrein gaat open

Eerder deze week werden de bushokjes alvast geplaatst. Foto: Rijkswaterstaat

MUIDEN - Het lag er al, maar vanaf zondag kun je er je auto parkeren: het P&R-terrein langs de snelweg gaat open.
De tijdelijke pendeldienst rijdt dan niet meer. Het P&R-terrein ligt minder gunstig ten opzichte van Muiden. De gemeente heeft haar zorgen geuit bij de provincie. Het P&R-terrein moest worden aangelegd vanwege de komst van het aquaduct en het daardoor verleggen van de snelweg. Er kunnen 175 auto's geparkeerd worden en je kunt er overstappen op de bus.

Raad akkoord met aangepast KNSF-plan

door Sjoerd Stoop

MUIDEN - De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag, voor de tweede keer, een klap gegeven op het bestemmingsplan voor de KNSF-grond. Het goedkeuren van de plannen is een belangrijke voorwaarde voor de bouwplannen aldaar.

De KNSF-plannen moesten wederom bekeken worden nadat de Raad van State het eerste plan afgelopen zomer afkeurde na enkele bezwaren. De gemeente kreeg een half jaar om enkele onvolkomenheden te herstellen, maar was al snel klaar.

Het plan werd op meerdere punten aangepast. Vooral rond de Westbatterij werden forse maatregelen genomen: er wordt nu op een grotere afstand van het fort gebouwd. Daarmee wordt meer gelet op de cultuurhistorische context van het fort. Het levert eveneens meer natuur op.

Andere maatregelen
Naast de maatregelen rond de Westbatterij wordt het Kruitpad benoemd tot monumentale verbinding. De gemeente heeft eveneens de relatie tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan beter vastgelegd: een technische maatregel.

Twaalf sferen
Datzelfde beeldkwaliteitsplan werd afgelopen week eveneens besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat bewuste plan vertelt hoe het nieuwste stukje Muiden er straks op hoofdlijnen uit gaat zien. De woonwijk wordt straks verdeeld over twaalf 'sferen': van echte 'stadse' delen tot stukken met meer natuur en water. De bouwplannen worden later ook getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

Nu de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven kunnen eventuele bezwaarmakers zes weken beroep aantekenen tegen het plan. Daarna staat het definitief vast.

Bewoners geraadpleegd over parkeren

GOOISE MEREN - De gemeente raadpleegt de komende weken een groep bewoners om vragen te stellen over parkeerregels.

De bewoners kunnen aangeven hoe ze hun auto parkeren en hoe ze denken over de geldende parkeerregels. Aan de hand van de resultaten gaat de gemeente aan de slag met het maken van andere parkeerreglementen voor de hele gemeente.

Bomen gekapt

GOOISE MEREN - Er worden de komende weken door de hele gemeente 128 bomen gekapt.

De bomenkap wordt gedaan vanwege de zogenaamde 'gemeentelijke rooilijst'. Er worden elk jaar bomen gekapt, vaak vanwege de slechte staat. Na de kap worden er 66 bomen teruggeplant.

56,6

procent van de bewoners van Gooise Meren doet aan sport

'Per dag worden er drie vrachtwagens met afval afgevoerd'

Grote verbouwklus gemeentehuis van start

Zo tref je een groot deel van het gemeentehuis nu aan: heel veel rommel. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN - Er werd de afgelopen week al heel wat werk verzet, maar afgelopen week werd alsnog het startschot gegeven voor de verbouw van het gemeentehuis. Het gebouw wordt verbouwd zodat alle ambtenaren straks op één centrale plek werken. De komende maanden staat er heel wat op stapel.

Als je het gemeentehuis bezoekt, kun je goed merken dat er gewerkt wordt. De parkeerplaats staat deels vol met bouwketen en grote containers voor bouwafval. Het gebouw zelf wordt deels afgesloten. "We gaan nu eerst ongeveer de helft van het gemeentehuis verbouwen", vertelt een van de bouwers. "We hebben de afgelopen weken al enkele delen van het gebouw ontmanteld, onder andere de trouwzaal. Daar hebben we een groot deel van het plafond weggehaald. Je kent het nauwelijks terug. Datzelfde geldt voor vele andere ruimtes."

Gemeentedirecteur Karen Coesmans en wethouder Jan Franx slopen een muur. Foto: Bob Awick
Het was een trouwzaal, straks kun je er vergaderen. Foto: Bob Awick

Bouwafval
Dat de bouwers te maken hebben met een grote klus, merk je vooral aan de grote bergen met stenen en ander bouwafval. Er wordt gewerkt aan een totale make-over en daardoor werden de afgelopen weken al vele muurtjes gesloopt. "Om een beeld te geven: er vertrekken per dag drie volle vrachtwagens met bouwafval, zo veel halen we weg. We werken de hele week ontzettend hard, zelfs op zaterdag gaan we door. Allemaal om het werk zo snel als het kan af te hebben."

Kelder
De helft van het gebouw wordt verbouwd, aan de andere kant wordt door gemeenteambtenaren nog gewoon gewerkt. Terwijl de overlast voor bezoekers beperkt wordt gehouden, kunnen de ambtenaren de gevolgen van de verbouw goed merken. Om van de ene werkplek naar de andere te lopen moeten ze door de kelder van het gebouw.

Als alles volgens plan verloopt wordt het hele gebouw na komende zomer opgeleverd. De eerste helft al veel eerder: rond februari 2017.

En zo gaat het worden...

De eerste etage van het gemeentehuis. Foto: Gemeente Gooise Meren

Er moet vanzelfsprekend nog heel wat werk voor verzet worden het komende jaar, maar zo moet het gemeentehuis straks worden: strak en modern.

Nu staat er nog een betonnen kolos, maar dat gaat straks veranderen. Er wordt veel glas aangebracht, zodat het gebouw open en transparant wordt. Exact waar de gemeente voor staat.

Naast dat er straks vanzelfsprekend vele gemeenteambtenaren werken, kun je er als burger eveneens een werkplekje maken. Leegstaande kamers worden verhuurd.

Verdachte mannen gepakt

Foto: Efred Kool

MUIDEN - Agenten hebben zaterdag twee verdachte mannen aangehouden. De mannen hadden even daarvoor ingebroken aan het Kruitpad. Een van de verdachten kon al snel worden aangehouden, naar de andere twee werd lang met man en macht gezocht. De agenten kregen hulp van de politiehelikopter en enkele honden. Daarmee werd de tweede man gevonden. De man kon worden gepakt op een stuk grond tussen de oude en nieuwe snelweg. De derde verdachte kon niet meer gevonden worden en wordt nog gezocht.

Weesp verkiest Gooise Meren boven Amsterdam

Gooise Meren heeft voorkeur bewoners Weesp

Gaan we straks toch samen met Weesp verder? Foto: André Verheul

GOOISE MEREN - De gemeente Weesp blijkt te klein te zijn om op eigen kracht door te gaan. En wat blijkt? Weespers kiezen liever voor een samenwerking met Gooise Meren dan met Amsterdam, zo meldt het WeesperNieuws.

Het recente bestuurskrachtonderzoek van de Weesper gemeenteraad toonde aan dat Weesp moet zoeken naar andere gemeenten om te gaan fuseren of samenwerken, omdat het het op termijn niet alleen kan bolwerken. Intussen dringt de provincie al langer aan op schaalvergroting.

Als gemeentelijke herindeling een schip is, willen de meeste Weespers dat zo lang mogelijk buitengaats houden. Nu duidelijk is dat Weesp het bestuurlijke hoofd niet lang meer boven water kan houden, moet samenwerking met andere gemeenten de oplossing bieden, zegt ruim 50 procent van de respondenten van de Stadspeiling. Vijfentwintig procent koerst liever meteen aan op een gemeentefusie, waarbij Weesp dus opgaat in een grotere, nieuwe gemeente. Een ambtelijke fusie waarbij het ambtenarenkorps fuseert en Weesp een eigen gemeenteraad behoudt, heeft bij ruim 15 procent de voorkeur.

Op de vraag in welke regio Weesp de samenwerking moet zoeken, kiest ruim 60 procent voor 't Gooi en 30 procent voor Amsterdam. En op de vraag 'Stel dat Weesp toch moet fuseren, welke fusie heeft dan uw voorkeur?' antwoordt 50 procent van de respondenten Gooise Meren, 25 procent Amsterdam en 20 procent Wijdemeren. De gemeenteraad van Weesp staat op het punt om een samenwerking met zowel Gooise Meren als Amsterdam nader te verkennen.

Op dit moment is de gemeente Gooise Meren de tweede gemeente in de regio. "Wij vinden dat wij een verantwoordelijkheid hebben om andere gemeenten te helpen bij het vergroten van hun bestuurskracht. Met Weesp zijn wij al overeengekomen dat wij gaan samenwerken op het gebied van het Sociaal Domein. We staan open voor alles wat op ons pad komt, ook een herindeling. Wij zijn in ieder geval niet tegen een volgende stap. Maar volgend jaar fuseren, dat zou echt veel te snel zijn. Voor nu is samenwerken prima", aldus de persvoorlichter van de gemeente Gooise Meren.

Vele namen voor straten Weespersluis

WEESP - De gemeente Weesp heeft van bewoners 70 straatnamen gekregen voor de te bouwen nieuwbouwwijk Weespersluis. Er wordt nu gekeken naar de namen.

Er werd gezocht naar straatnamen omdat de gemeente nog geen namen heeft voor de straten van de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden. Bewoners mochten de afgelopen weken meedenken en straatnamen aanleveren. Dat de gemeente 70 namen heeft ontvangen was veel meer dan verwacht.

De beste straatnamen worden volgende maand bekendgemaakt.

Lange Vechtbrug weer stuk

WEESP - De Lange Vechtbrug was maandag weer stuk. De brug haperde en bleef hangen.

De defecte brug zorgde voor wat ongemakken. De brugwachter hielp voetgangers en fietsers naar de overkant. Van gevaarlijke situaties was echter geen sprake.

Afgelopen jaar werd er nog groot onderhoud gepleegd aan de brug. Toch keren de problemen vaak terug.

Bewoners azc nu echt vertrokken

BUSSUM - Er wonen geen asielzoekers meer op het asielzoekerscentrum van Crailo. Afgelopen week vertrokken de laatste bewoners.

Afgelopen maand werd al bekend dat het azc gesloten zou worden, vanaf november gaan de deuren op slot. Een deel van de bewoners heeft een status gekregen en zal straks aan een huurwoning geholpen worden. De overige bewoners vertrekken naar Almere.

Hoewel de bewoners nu dus weer naar een andere plek vertrekken, was de sfeer van de groep opgewekt. De meesten weten nu wat hun te wachten staat. Naast het vertrek van de bewoners werden afgelopen week alle medewerkers van het azc bedankt voor al hun werk.

De gebouwen zullen leeg opgeleverd worden en de provincie heeft aangegeven de ontwikkeling van het terrein weer op te pakken. Binnen enkele jaren zal er een nieuwe bestemming aan worden gegeven.

Bewoners knappen Roskamstraat zelf op

WEESP - De Roskamstraat wordt opnieuw bestraat. Niet in opdracht van de gemeente, maar op kosten van de bewoners en Liander.

De bewoners zijn namelijk eigenaar van de straat. Een bijzondere situatie, waar ze eigenlijk graag vanaf willen.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere keren werkzaamheden geweest aan de leidingen. Nu de laatste grote klus gedaan is, besloot Liander alle stenen, tegels en trottoirbanden weer netjes neer te leggen. Daarvoor zouden de bestaande materialen worden gebruikt. Maar omdat de stoeptegels en -banden oud en beschadigd zijn, besloten de bewoners tijdens een buurtfeest zelf nieuwe te kopen. Met zo'n 14 huishoudens werd 2000 euro gelapt. De tegels en banden zijn inmiddels geleverd en de stratenmakers zijn aan de slag gegaan.

De bewoners hopen dat de gemeente de straat, als die er straks weer piekfijn uitziet, wil overnemen. Ze willen af van de verantwoordelijkheid en de kosten en het zou ook de eventuele verkoop van hun huis minder ingewikkeld maken. In de huidige situatie moeten de eigenaren namelijk hun huis én een stuk straat verkopen.

Naar de rechter om terras

WEESP - Een Herengrachtondernemer en de gemeente staan bij de rechtbank tegenover elkaar voor een terras tegenover de winkel Ginger. De gemeente weigert een vergunning.

Tegenover de winkel moet een terras aan het water komen. De gemeente weigert de vergunning, omdat winkels alleen terrassen grenzend aan de gevel mogen hebben. Bij horeca is dit anders, maar dat is de winkel niet. De zaak ligt nu bij de rechter. Die doet over zes weken uitspraak.

Crescendo houdt concert

MUIDEN - Muziekvereniging Crescendo houdt komende zaterdag weer haar donateursconcert.

De fanfare en jeugdorkest Toetti spelen een programma met meerdere genres. Het bekende concert wordt voor het eerst gehouden in de Grote Kerk aan de Kerkstraat. Om half acht gaan de deuren open.

Netwerken en lezingen op Gooise Bedrijvendag

Ruud Bochardt: 'De gelegenheid om uit je comfortzone te stappen'

Ruud Bochardt maakt zich op voor de zevende editie van de Gooise Bedrijvendag. Foto: Yvette de Vries

BUSSUM - Lezingen, een gastoptreden en veel tijd om te netwerken: de zevende editie van de Gooise Bedrijvendag wordt volgens de organisatie een bruisend en verrassend geheel.

"We zijn nog steeds het enige regionale event voor ondernemers", steekt voorzitter Ruud Bochardt van wal. "Bij de samenstelling van het programma kijken we daarom ook goed naar waar de ondernemers uit de regio behoefte aan hebben." Bovendien is het volgens de voorzitter dé gelegenheid om eens uit je eigen comfortzone te stappen: ondernemen stopt namelijk niet bij de gemeentegrenzen.

Dit jaar dus lezingen en netwerken in plaats van stands en workshops. De aftrap van de avond wordt verzorgd door Aristakes Yessayan, muzikant en verteller. Met een prikkelende opening over doorzettingsvermogen doet hij een oproep aan ondernemers om nog even vol te houden. Bochardt: "De crisis is voorbij hoor je overal, maar niet iedereen ziet of voelt dat al zo." Maar volgens Yessayan is er licht aan het eind van de tunnel. De blik op de toekomst is het credo. Voor ondernemers die geld nodig hebben om al hun mooie plannen te verwezenlijken is de hulp van Bert Duurland van de Kredietunie Gooi & Vechtstreek ingeroepen. Niet dat hij in Spant! met geld gaat strooien, maar hij houdt volgens de organisatie wel een helder verhaal over de Kredietunie, een vorm waarin zij leningen aan juist lokale MKB-ondernemers verstrekken. Een mooi bruggetje naar de volgende gast: Kim van Kampen. Die wordt door Bochardt aan de tand gevoeld over het nut van ondernemersverenigingen, ook voor de individuele ondernemer.

'We zijn nog steeds het enige regionale event voor ondernemers'

Voordat rond 20.00 uur het netwerkgedeelte van de bedrijvendag losbarst worden de ondernemers nog snel bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. En hoewel de spreker, Steven Peters, werkzaam is bij ABN Amro verzekert Bochardt dat het verhaal niet specifiek over 'de banken' gaat. "Het gaat over de trends in de hele samenleving: van winkels en bankieren tot gemeentelijke diensten."

Overigens is het niet de eerste keer dat het format van de Gooise Bedrijvendag wijzigt. Volgens Bochardt blijven ze experimenteren met werkvormen, ook om verrassend en vernieuwend te blijven voor de bezoekers. "Dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook Radio 509 te gast, een zender voor en door visueel gehandicapten. Ze gaan tijdens het event live radio maken." De Gooise Bedrijvendag vindt plaats in Spant! op 26 oktober en start om 18.00 uur. Toegang is gratis. www.gooisebedrijvendag.nl.

'Ik heb zin in de rest van mijn leven, kom maar op!'

Interview Stacey Maat

WEESP - Toen Stacey Maat (37) een jaar geleden na een gezellige slotdag van het Sluis-en-bruggenfeest bij toeval een knobbel in haar borst ontdekte, zat ze juist heel lekker in haar vel. Een leuke baan, veel fijne vrienden, een lief dochtertje, het leven leek haar toe te lachen. Maar het gezicht van haar huisarts vertelde haar een paar dagen later iets anders. Binnen no time zat ze in het mammacentrum, waar ze al snel te horen kreeg dat het mis was.

Na een heftig jaar heeft Stacey haar leven weer opgepakt. Foto: Christian Pfeiffer

Wat waren je eerste gedachten toen je de uitslag kreeg?
"Hoe moet het met mijn dochtertje als ik er straks niet meer ben? De angst sloeg meteen toe. Ze was 6 jaar toen. Ik ben alles rond Yara gaan regelen: dat ze bij haar vader kon wonen - we zijn niet meer samen - dat soort dingen. Ik heb die eerste periode heel slecht geslapen uit angst om dood te gaan."

Is er dan tegen je gezegd dat je kansen slecht waren?
"Nee, niet. Het is de angst die met je aan de haal gaat. Daar komt bij dat ik een vriendin én een vriend aan kanker ben verloren, terwijl ik van dichtbij geen succesverhalen ken. Dan denk je vanzelf: ik heb kanker dus ik ga dood. Ik werd ziek van de chemo; die maakte zo veel stuk in mijn lijf."

Welk behandelplan kreeg je?
"Je hoort vaak over een knobbeltje in je borst. Dan denk je aan een knikker. Maar de tumor in mijn borst was zo groot als een ei. Achteraf snap ik nog steeds niet dat ik dat niet eerder heb gevoeld, terwijl ik om de zoveel maanden wel zelfonderzoek deed. We zijn begonnen met chemo om de tumor kleiner te maken. Daarna zijn de tumor en de eerste lymfeklier verwijderd - daar zat een uitzaaiing. Vervolgens ben ik bestraald. En ondertussen ben ik ook nog gestart met een hormoontherapie, iets waar ik nog jaren aan vastzit."

'Als mijn lijf niet te vertrouwen is, dan moet ik op de artsen vertrouwen'

Je leven stond op zijn kop?
"Volledig. Er gebeurt zo veel en in zo'n snel tempo. En omdat ik het moeilijk vond om hulp te accepteren, bleef ik zo veel mogelijk zelf doen: mijn dochtertje naar school brengen, mijn huis op orde houden. Hoe rot ik me ook voelde, ik wilde niet zielig gevonden worden. Nog steeds niet trouwens."

Hield je je groot voor Yara?
"Nee, ik ben heel open en eerlijk geweest over alles. Na de uitslag heb ik in het winkeltje van het ziekenhuis een knuffeltje gekocht, een schaapje. Toen ik thuis kwam heb ik Yara meteen verteld dat ik ziek was en daarom vaak naar het ziekenhuis zou moeten. Ik gaf haar dat schaapje als troost, dat heeft ze niet meer losgelaten. Ik heb haar overal bij betrokken. Ze heeft de kapper zelfs geholpen bij het afknippen van mijn haar."

De angst sloeg toe: Hoe moest het met Yara als ik het niet haalde?'

Wat heftig...
"Op het moment dat ik hoorde dat ik aan de chemo moest en dat mijn haar daardoor zou gaan uitvallen, heb ik mijn lange haar kort laten knippen. Binnen tien dagen na de eerste chemo verloor ik al hele plukken. Bizar. Toen heb ik het waar Yara bij was af laten scheren bij een speciaalzaak in Bussum. Met een al eerder uitgekozen haarwerk liep ik even later de deur weer uit."

Was je blij met die pruik?
"Ik heb hem amper gedragen. Het voelde niet goed. Niet dat-ie vervelend zat of prikte, maar ik voelde me gewoon niet mezelf met dat ding op. Yara had dat ook in de gaten want die zei: waarom doe je niet gewoon een doekje om mama, dat is toch ook mooi."

Een sjaaltje om je hoofd roept wel meteen de associatie op...
"Ja klopt, maar ik wilde mijn ziekte eigenlijk ook niet verbergen. Het gevolg was natuurlijk wel dat ik op straat door veel mensen werd aangesproken, ook door mensen die ik amper kende. Tegelijk waren er ook mensen die er juist niet over durfden te beginnen, die keken ongemakkelijk de andere kant op of begonnen over koetjes en kalfjes."

Wat is erger?
"Niet vragen hoe het gaat. Voor ik zelf ziek werd, durfde ik er bij anderen ook niet goed over te beginnen, maar nu weet ik uit ervaring dat het fijner is als het bespreekbaar is. En natuurlijk had ik er ook weleens geen zin in, maar dan hield ik het gewoon kort."

Oktober is Borstkankermaand

Oktober is de maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. In de aanloop naar het benefietdiner You better PINK op zaterdag 5 november publiceert het WeesperNieuws elke week een interview met een Weespse die met borstkanker te maken heeft (gehad). Deze week het verhaal van Stacey Maat (37). Toen ze in 2015 na een gezellige slotdag van het Sluis-en-bruggenfeest thuiskwam, voelde ze bij toeval een knobbel in haar borst. Toen ze die maandag erop naar de huisarts ging, zag ze aan het gezicht van de dokter al dat het mis was. Binnen een week tijd stond het leven van Stacey en haar jonge dochtertje compleet op zijn kop.

Wanneer veranderde de doodsangst in hoop of misschien zelfs vertrouwen?
"De chemofase, die vijf maanden duurde, was het heftigst. Ook omdat ik in die periode een goede vriend verloor aan maagkanker. Hij heeft na zijn diagnose nog maar drie maanden geleefd. Ik heb zijn gezin in die periode zo goed en kwaad als het ging geholpen met de kinderen opvangen en zo. De dag na zijn overlijden ben ik ingestort. Ik was volledig op. Een paar dagen na zijn crematie stond mijn operatie op het programma. Die was borstbesparend, want de tumor was met de helft geslonken. De ingreep was zo gepiept, dezelfde dag was ik alweer thuis en na een week was ik weer op de been. En van de bestraling heb ik eigenlijk vrij weinig last gehad. Ik ging me steeds beter voelen. Op een gegeven moment zat ik bij een bedrijfsarts te praten over terugkomen op het werk en dan merk je dat je je leven beetje bij beetje weer moet gaan oppakken en dat wilde ik ook echt graag."

Lukte dat meteen?
"Het kostte in het begin moeite om mijn draai weer te vinden. Ik was er op het werk een lange tijd uit geweest en anderen hadden mijn taken overgenomen. Eind augustus ben ik beter gemeld. Het is heel fijn om weer mee te tellen op het werk en in het gewone leven. Door mijn ziekte heb ik bepaalde gebeurtenissen gemist, zoals toen het bedrijf waar ik al jaren werk werd uitgeroepen tot Weesper Bedrijf van het Jaar. Daar kon ik daar niet bij zijn, dat waren dingen waar ik erg van gebaald heb. Ook doe ik weer gezellige dingen met vrienden en met Yara. Natuurlijk ben ik wel veranderd en ook Yara heeft een knauw gehad, maar we kunnen nu juist wel extra genieten van de kleine dingen in het leven, zoals samen een ijsje halen en dat opeten op 'ons plekje'. Ik hoor steeds vaker van mensen: 'Wat zie je er goed uit, Stacey'. En zo voel ik me ook. Ik heb echt zin in de rest van mijn leven, kom maar op!"

En het vertrouwen in je lijf?
"Ik leef wel een beetje van controle naar controle. Ik word nu elk half jaar gecontroleerd, dat vind ik fijn. Steeds als een controle goed is, voelt het alsof ik me in ieder geval het komende half jaar geen zorgen hoef te maken. Als de datum van de volgende controle dan weer dichterbij komt, neemt de stress wel weer toe en slaap ik 's nachts onrustiger. Na twee jaar vinden de controles nog slechts om het jaar plaats. Daar moet ik nu nog niet aan denken. Want: Als het dan terugkomt, ontdekken ze het dan niet te laat?"

Hoe ga je daarmee om?
"Als mijn lijf niet te vertrouwen is, dan zal ik op de artsen moeten vertrouwen. Die hebben er vooralsnog alles aan gedaan om me weer beter te maken. Ik had echt een fantastisch behandelteam, heel betrokken. Mijn vragen werden - ook als ze sceptisch waren - uitgebreid en helder beantwoord en ook de psychische hulpverlening was dik in orde. Maar het is moeilijk, bij alles wat ik voel denk ik gelijk dat het weer mis is."

Einde Kinderboekenweek luidt vakantie in

Foto: Marieke van Veen

WEESP - De Kinderboekenweek zit erop. De scholen hebben met uiteenlopende activiteiten meegedaan. Het thema was 'Voor altijd jong'. Het kostte weinig moeite om daar passende activiteiten bij te bedenken. Op veel scholen waren er voorleessessies met opa's en oma's. Ook werden er boekenmarktjes gehouden en waren er leesmarathons, zoals vrijdag op de Hobbedob. De kinderen lagen in de aula te lezen. Voor het comfort hadden ze onesies, dekens en kussens meegenomen. Konden ze met het oog op de herfstvakantie meteen vast oefenen op de chillmodus.

Is Firma Vocaal meer waard dan keiharde Amerikaanse dollars? Firma Vocaal – de musical

Aftellen naar 'Firma Vocaal – de musical'

Doorloop in de Ide van Amstelzaal. Foto: Marieke van Veen

WEESP - Voor Firma Vocaal is het aftellen geblazen. Begin november komt het koor voor het eerst met een musical. Scenarioschrijver Erik Idema schreef speciaal voor het WeesperNieuws een synopsis:

Het verhaal van de musical 'Firma Vocaal' speelt zich af in 2026. In dat jaar is het tien jaar geleden dat in Weesp een nieuw bedrijf werd opgericht: Firma Vocaal. Tot 2016 was het een koor, nu is het een van de grootste muziekbedrijven ter wereld. De koorleden van toen zijn nu aandeelhouders en het bedrijf verdient zijn geld met alles wat maar met muziek te maken heeft: van bladmuziek tot geluidsbestanden, van lessenaars tot invaltenoren, bij Firma Vocaal is alles te krijgen. Het bedrijf heeft concurrenten als bol.com, iTunes en YouTube eenvoudig uit de markt gedrukt. Onder leiding van de grote chef Aemstel van Zuilen (van A tot Z) wordt hard en bevlogen gewerkt.

Maar alles verandert als Amerikaanse investeerders zich melden om het bedrijf over te nemen. Tacet Investment Inc. is bereid om een astronomisch bedrag te betalen. Als dat doorgaat, zijn alle aandeelhouders in een klap schatrijk. Maar wat zal er dan met het bedrijf gebeuren? De aandeelhouders twijfelen. Kiezen ze voor het geld, of is Firma Vocaal meer waard dan keiharde Amerikaanse dollars? Uiteindelijk moet directeur Aemstel van Zuilen de doorslag geven. Voor hem is Firma Vocaal goud waard!

Firma Vocaal is een musical vol humor, spanning en romantiek. Tekstschrijver Erik Idema en componist Gerard van Amstel schreven voor de musical zeventien nieuwe nummers. De regie is in handen van Alexander Bauwens. De uitvoeringen vinden plaats op 5 en 6 november in de Ide van Amstelzaal in het gebouw van Harmonie De Adelaar aan de Papelaan. Kaarten kunnen worden besteld via firmavocaal@icloud.com.

Bovenfoyer City of Wesopa in ere hersteld

WEESP - De bovenfoyer van de City wordt opgeknapt. Om de kosten te dekken wordt er een benefietweekend gehouden. Onder de naam Soul City vinden er allerlei activiteiten plaats die geld in het laatje moeten brengen voor onder meer nieuwe bekleding van de banken en een goede geluidsinstallatie.
De foyer uit 1948 wordt in de oude glorie hersteld, maar dan wel op een moderne manier. De kleuren worden op een frisse manier tot leven gebracht en de rondingen van de bar en het art-decolichtobject met het logo komen terug. De bovenfoyer moet weer een volwaardig onderdeel van de City of Wesopa worden, geschikt voor kleinere optredens, vergaderingen, feestjes, lezingen en debatten. Het benefietweekend is van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober. Op het programma onder meer een feestavond met dj's en een extra City Quiz, een walking dinner met livemuziek en een kindermiddag. Kijk op wesopa.nl voor alle activiteiten en kaarten.

Arrestatie op Stationsplein

WEESP - Een 28-jarige inwoner van Bussum is gearresteerd op het Stationsplein. Er werd al langer naar hem uitgekeken. Hij wordt verdacht van diefstal en heling.

Ook zijn er zaterdag twee mannen in de boeien geslagen die worden verdacht van een woninginbraak in Muiden. Het gaat hier om mannen zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. De politiehelikopter heeft bij deze arrestatie geassisteerd.

Rindert Kromhout komt met nieuwe roman

WEESP - Weesper schrijver Rindert Kromhout komt met een nieuw boek: 'Een Mann'. Deze week ging het manuscript naar de drukker, zo vertelt de schrijver op zijn Facebookpagina. Het boek 'Een Mann' wordt op 18 november gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam.

In deze grote familieroman van maar liefst 384 pagina's staat de relatie van Klaus Mann met zijn vader Thomas Mann centraal. Kromhout: "Nu 'Een Mann' bij de drukker ligt en de laatste correcties zijn verwerkt, kan ik er niets meer aan veranderen."

Rindert Kromhout is vooral bekend van de vele kinderboeken die de schrijver op zijn naam heeft staan. De laatste jaren legt hij zich daarnaast toe op het schrijven van romans voor (jong)volwassenen, zoals de trilogie over de Bloomsburygroep en nu dus het boek 'Een Mann'.

Observatieles voor burgers

WEESP - Door burgers een workshop 'Observeren en signaleren' aan te bieden, moet Weesp veiliger worden.

De politie en de Weesper buurtwacht geven de deelnemers tips en informatie over hoe je als burger kunt bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit. De workshop is donderdag 3 november in de raadzaal van het stadhuis. Aanmelden kan door te mailen naar veilig@weesp.nl.

Twee keer zo veel collectanten nodig

WEESP - Documentairemaker Joost van Loon zoekt stadsgenoten die hem willen helpen met de collecte voor het Diabetes Fonds.

Afgelopen jaar coördineerde de Weesper voor het eerst de collecte in Weesp. Helaas was er toen te weinig tijd beschikbaar om genoeg collectanten te werven en werd er minder geld opgehaald dan had gekund. Dit jaar is de filmmaker er op tijd bij. Hij zoekt nog minstens twintig collectanten. De collecteweek is van 31 oktober tot en met 5 november. Wie mee wil doen, kan contact opnemen met Van Loon via 06-21208291.

Inbraken

WEESP - Een bewoonster van de Jan Tooropstraat trok vorige week donderdag bij het verlaten van haar huis de voordeur achter zich dicht zonder deze op slot te doen.

Een inbreker wist de woning binnen te komen, mogelijk gebruikmakend van de flippermethode. Hij heeft diverse spullen meegenomen.

Ook is er ingebroken in een huis aan de Emmastraat. De dief klom naar binnen door een niet afgesloten raampje. Dit moet zijn gebeurd tussen vrijdag en maandag. Tot slot was het raak op de Groeneweg. Uit een leegstaand woonhuis werd gereedschap gestolen. De dieven kwamen binnen door het intikken van een ruitje op de eerste verdieping.

Koper gestolen

WEESP - Er is een partij koper gestolen uit een loods aan de Pampuslaan.

Het gaat om een flinke hoeveelheid koperen buizen, zo meldt de politie. Deze diefstal heeft plaatsgevonden tussen zaterdag en maandag.

Zakkenrollerij

WEESP - Een inwoonster van Muiden werd vorige week woensdag rond 17.00 uur op het Station in Weesp aangesproken door een onbekende man. Hij vroeg haar om kleingeld. Kort hierop miste ze haar portemonnee. Ze heeft aangifte gedaan.

Salon des Beaux-Arts maakt doorstart

WEESP - Creatief centrum Salon des Beaux-Arts opent zaterdag 22 oktober de deuren.

In het kantoorpand aan de Ambachtstraat 27 gaan exposities, cursussen en workshops plaatsvinden. Creatief brein hierachter is Rolyne Plein, die eerder ook al de artgallery Salon des Beaux-Arts in de Nieuwstraat runde.

Nieuwbouwwoningen in Hilversum en Nederhorst

Het woningtype Sluis van Nedervecht is ideaal voor jonge gezinnen en zzp'ers. Het woningtype Sluis van Nedervecht is ideaal voor jonge gezinnen en ZZP'ers.

Nederland heeft tot 2040 één miljoen extra woningen nodig. Zo ook in Gooi en Vechtstreek. Een gigantische opgave en uitdaging, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

"We moeten daarom slim bouwen, oftewel bouwen voor de specifieke vraag van mensen." Het woningaanbod moet tegemoetkomen aan de kritische woningzoekers en woningzoekers die

De villa's van Villa Industria zijn geïnspireerd op directiewoningen.

invloed en inspraak willen. Twee nieuwbouwprojecten in de regio spelen hier goed op in.

Villa Industria

De villa's van Villa Industria zijn geïnspireerd op de directiewoning die je vroeger weleens zag op een fabrieksterrein: statig en aantrekkelijk door de rijk gedetailleerde gevel. De fraaie – voor Hilversum bekende – chaletstijl biedt zo veel mogelijkheden in indeling en opties dat straks ieder huis uniek zal zijn. Denk hierbij aan een topgevel of langskap, twee trapposities, verschillende nokversieringen, woonkeuken aan de tuin- of aan de straatzijde, veranda en meer.

Nedervecht type Sluis

Het woningtype Sluis van Nedervecht is ideaal voor jonge gezinnen en ondernemende zzp'ers, maar ook voor senioren is dit een droomwoning. Het grote voordeel is dat je, uitgezonderd de slaapkamers op de verdieping, alle benodigde voorzieningen op de begane grond aantreft. Een royale woonkamer met openslaande tuindeuren, de luxe open keuken, een ruime badkamer en twee grote slaapkamers.

'Nibud-normen zetten huishoudens klem'

Bijna 200.000 huishoudens worden direct en hard geraakt met onnodige regels. Gewone mensen die verder willen op de woningmarkt komen niet aan de bak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

"De grootste gevaren voor de betaalbaarheid van je hypotheek zijn nog steeds inkomensverlies door echtscheiding, werkloosheid en ziekte. Daar helpen de strikt toegepaste Nibud-normen helaas niet tegen. Het enige dat ze doen, is onnodig veel mensen de toegang ontzeggen tot een hypotheek. Ze zouden daarom versoepeld moeten worden", analyseert voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Tropische sferen in huis

De Aglaonema is Woonplant van de maand oktober. De plant is zeer gemakkelijk in de omgang en kan tegen een stootje.

Dat maakt van Aglaonema een ideale plant voor mensen met niet zulke groene vingers en ziet er toch uit als een bladplant voor gevorderden. Daarnaast hebben de planten sterke luchtzuiverende eigenschappen die een positieve invloed hebben op het leefklimaat.

De bladtekeningen creëren een tropische sfeer. Het blad regelmatig sproeien met lauw water doet Aglaonema goed: het zijn omstandigheden die ook in het herkomstgebied - het tropisch regenwoud - voorkomen.

Nieuws


Twee van de drie belangrijkste doelen uit het Nationaal Energieakkoord worden waarschijnlijk niet gehaald. Dat staat in de Nationale Energieverkenning. In 2020 moet 14% van de verbruikte energie in Nederland uit een duurzame bron komen. In datzelfde jaar moet ook 100 petajoule energie worden bespaard.

Sociale huur


'Gemeente Weesp komt nog redelijk in de buurt van het landelijk gemiddelde van huishoudens in corporatiewoningen passend bij het inkomen, maar Blaricum blijft erg achter.'

Deze en nog veel meer feiten over de betaal- en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de regio vind je op de volgende pagina.

Columnist van deze week: Warna Man

Wonen


JASNO heeft voor vouwgordijnen en verticale lamellen een speciale kindveilige hanger ontwikkeld met GBO. Deze met een octrooi bezegelde hanger snijdt de ketting door wanneer er druk op de lus komt en voorkomt hiermee verstrikking. De kindveilige hanger zal binnenkort standaard aan de swings gehangen worden.

TIP!


Tijdens de komende editie van de Dutch Design Week laat Woonbedrijf zien hoe ontwerpers en bewoners samen werken aan oplossingen voor meer veiligheid en duurzaamheid. Hoe ze een prettige woonomgeving voor ouderen mogelijk maken en hoe ze meedenken over de huisvesting van vluchtelingen.

Woningen in de sociale huursector in kaart

Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar ligt in de Lokale Monitor Wonen de nadruk op gegevens rond sociale huurwoningen van woningcorporaties en de huurders van deze woningen.

In Nederland woont zo'n 72% van de huishoudens in corporatiewoningen, passend bij het inkomen. In de regio Gooi en Vechtstreek komt de gemeente Weesp nog redelijk in de buurt (71%) van dit landelijk gemiddelde, maar Blaricum blijft erg achter met maar 48%. De andere gemeenten - Hilversum, Laren, Eemnes, Huizen en Gooise Meren - bungelen hier ergens tussenin.

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht bekijken. Foto: Rochdale

In Blaricum ligt het percentage relatief hoog van huurders die in een corporatiewoning wonen waarvan de huurprijs hoog is ten opzichte van hun inkomen. Met 17% ligt dit twee procent boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor Hilversum. Van de huurders die in een corporatiewoning wonen in Laren heeft maar 10% een hoge huurprijs ten opzichte van hun inkomen.

In alle gemeenten van Gooi en Vechtstreek ligt het percentage van huurders die in een woning wonen met een huurprijs die laag is ten opzichte van het inkomen hoog. In Blaricum is dit maar liefst 23%. Gevolgd door Laren met 19%. Hilversum zit gelijk aan het landelijk gemiddelde. Hier huurt 14% een woning die laag is ten opzichte van het inkomen.

Van de huurwoningen van corporaties in Gooise Meren heeft 11% een huurprijs onder 410 euro, 49% van de woningen een huurprijs tussen 410 euro en 629 euro en 31% heeft een huurprijs tussen 629 en 711 euro. Dit komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde van 11, 58 en 25 procent.

Benieuwd hoe de huurwoningen en prijzen in jouw gemeente verdeeld zijn? Kijk op GooisWoonNieuws voor meer informatie.

Column

Restschuld

Kan ik wel verhuizen als ik een restschuld heb?

Als u in een huis woont dat u kort in de jaren voor de crisis heeft gekocht, dan is de kans groot dat uw huis nu minder waard is dan de prijs die u ervoor heeft betaald. Dat is vervelend, omdat uw vermogen daardoor is verminderd.

Anderzijds, zolang u uw hypotheeklasten kunt dragen, is er feitelijk niets veranderd voor uw woonlasten. En nu de huizenprijs weer gestaag omhoog gaat, lijkt het een kwestie van tijd voordat uw huis weer waard is wat u ervoor heeft betaald.

'Er zijn strengere
regels opgesteld'

Als u wilt verhuizen, hoeft een restschuld geen probleem te zijn. Zeker niet als u naar een duurdere woning uitkijkt. Die is immers ook in prijs gedaald, waardoor het verschil tussen uw huidige en uw nieuwe hypotheek vergelijkbaar is met de situatie van voor de crisis.

Waar u wel rekening mee moet houden, is dat de regels voor de maximale hoogte van de hypotheek veel strenger zijn geworden. Die regels hangen samen met de waarde van het te kopen huis, de hoogte van uw inkomen en de hypotheekrente die u gaat betalen. De overheid heeft hiervoor in de afgelopen jaren strengere regels opgesteld.

Als u naar een goedkoper huis toe wilt, liggen de zaken iets anders. Uw nieuwe hypotheek is dan immers lager dan uw lopende hypotheek. Is uw inkomen hoog genoeg, dan mag u in dat geval uw restschuld meefinancieren. Verkoopt u uw huidige huis voor 1 januari 2018 met verlies, dan mag u de rente die u betaalt over de lening voor uw restschuld gedurende vijftien jaar aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Een restschuld financiert u met een zogenaamde restschuldfinanciering, die vaak wordt afgesloten met de nieuwe hypotheek. In de meeste gevallen moet u uw restschuld ook binnen vijftien jaar aflossen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over het bovenstaande artikel? Neem dan gerust contact met ons op.
Ons telefoonummer is: 085-4860700. U kunt uiteraard ook een mail sturen met uw vraag naar: info@manfs.nl

De gevolgen van rood staan

Per 1 december kan rood staan bij de bank gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) gaat namelijk kredieten eerder registreren.

Daarmee voldoet het BKR aan de aangescherpte Wet financieel toezicht (Wft). Vanaf 1 december worden alle kredieten geregistreerd die groter zijn dan € 250 en die mensen langer dan een maand gebruiken. Daaronder vallen winkelpassen, creditcards, doorlopende kredieten en limieten op de betaalrekening. Momenteel ligt de registratiegrens nog bij € 500 en geldt zij voor een looptijd langer dan drie maanden.
De strengere registratie biedt volgens het BKR eerder inzicht in het stapelen van (kleine) schulden. Daardoor kunnen mensen met schuldproblemen sneller geholpen worden, stelt het BKR.

Smaakvolle sfeerverlichting

Webwinkel La Boutique Blanche brengt een collectie unieke sfeerverlichting van Vicky Weiler. De ontwerpster laat zich graag inspireren door moderne materialen, waarna haar ideeën voor de vormgeving en een passend lichteffect vanzelf volgen.

In de lampen worden glas- en carbonvezel, materialen die hun oorsprong vinden in de bouwwereld, gebruikt. Het liefst gebruikt Vicky Weiler duurzame materialen voor haar lampen, waarbij de materie het uitgangspunt vormt voor het ontwerp.

De SHERKAN GOLD is een lamp met een metalen structuur en een uniek weefsel dat het licht zeer diffuus doorlaat en een modern gevoeld creëert.

Weer een stijging

In september steeg de woningverkoop met 28,7% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

In totaal verwisselden afgelopen maand 21.009 woningen van eigenaar, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. Net als in de afgelopen maanden waren alle woningtypen meer in trek bij de koper. Vooral vrijstaande woningen waren populair.

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff,
0294-412978

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Te koop gevraagd tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, baartjes goud en zilver,
muntenverzamelingen etc.
Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Geen zin om te trainen met fitnessapparaten, maar je wilt wel een volledige work-out. Kom voor inspirerende en motiverende groepslessen naar Syl's SportStudio. voor info:www.sylsportstudio.nl

EINDELIJK in Wijdemeren: Zonnestudio LuxuraSun, klein maar stijlvol. Zuidereinde 254 's-Graveland. Info: 035-6550705

MEDITATIEWORKSHOP 'Gewoon Zijn' bij YogaToday. Vrijdag 28 oktober van 19.30-21.30, Lotuszaal, Nieuwstad 100 te Weesp. Voor info en aanmelden zie
www.yogatoday.nl/activiteiten of bel 06-38104942.

Wil je stralen tijdens de feestdagen? Meld je dan aan voor de cursus Fit en Slank in Weesp. Vanaf 8 nov. 19.30 uur (Binnenveer 7). Kosten 135 euro, vergoed door verzekering. Aanmelden:
www.fitenslank.nl. Of bel: 06-29269023 (A. Hoeben)

Van ZELFKRITIEK naar ZELFCOMPASSIE. Verhoog je geluksgevoel door je zelfkritiek om te buigen naar zelfcompassie. Nieuwe training in YogaToday, 8 zaterdagmiddagen. Start 22 oktober. Info en aanmelden via www.zelfcompassie.nu of bel 06-51410587

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure- schoonheids-nagelsalon 15 m2. Inlichtingen: 035-6935525/06-22393323

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Een winkel vol!
Kleding en speelgoed
Topmerken / lage prijzen
LANNEKE
Nieuwstraat 39 Weesp
0294-416464 / lanneke.nl

Vriendelijke jonge dame zoekt schoonmaak, oppasbaan en huishoudelijke taken. 06-87774991

Te huur: garagebox op van Houten Industriepark. Afmetingen 5,18 m (lang), 2,58 m (breed), 1,99 m (hoog). Huurprijs € 100,= per maand. Tel: 06-83630152