MuiderNieuws

10 mei 2017

MuiderNieuws 10 mei 2017


Laatste keer zaaien en oogsten

Nog een seizoen en dan vertrekken de tuinders. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - Er wordt nog druk getuinierd op volkstuincomplex Westbatterij. De tuinders werken toe naar een laatste oogst.
De tuinders moeten hun geliefde volkstuintje komend najaar na vele tientallen jaren verlaten, omdat er gebouwd gaat worden op het stuk grond dat valt onder het KNSF-complex. De tuintjes worden verplaatst naar een stuk grond naast zorgboerderij Hoogerlust. Een deel van de tuinders gaat mee. Een groep veelal oudere tuinders zal er voorgoed mee stoppen.

Agenten waarschuwen voor 'bloemen-bezorgers'

MUIDEN - De politie waarschuwt voor bezorgers die bloemen of een pakje komen brengen waarvoor nog een klein bedrag aan de deur betaald moet worden.

De bezorgers zijn dieven die grote bedragen van de bankrekening pinnen.

De bezorgers geven aan dat ze een bloemetje of pakketje komen brengen en zeggen dat er nog een klein bedrag gepind moet worden. Vaak gaat het om een bedrag van een of twee euro. Vervolgens wisselen de bezorgers stiekem het pasje om, weten de pincode en pinnen even later grote bedragen van rekeningen.

De politie vraagt om alertheid en vraagt Muiders en Muiderbergers meteen het alarmnummer te bellen en als het kan een kenteken door te geven en/of een signalement van de bezorger.

Komend weekend weer werk aan de snelweg

MUIDEN - Er wordt komend weekend weer gewerkt aan de snelweg.

De weg tussen afrit Muiden/Weesp en afrit Diemen/IJburg wordt afgesloten. Dat heeft te maken met het aanleggen van een verbindingsboog bij Diemen en verdere asfalteringswerkzaamheden. De werkzaamheden beginnen vrijdag om negen uur 's avonds, maandag om vijf uur 's ochtends wordt de weg weer geopend voor verkeer.

Later deze maand, tussen vrijdag 26 mei en maandag 29 mei, wordt er ook nog een weekend grootscheeps gewerkt rond knooppunt Muiderberg. De werkzaamheden vinden dan plaats op de snelweg richting Amsterdam tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muiderberg. Het verkeer wordt daarom het hele weekend omgeleid via de A6 en de A27.

4

inwoners van Muiden hebben een seizoenkaart van Feyenoord

Van de lezers

Dodenherdenking 2017
Als bestuur van de Stichting Nationale Herdenkingen Weesp (SNHW) vinden wij het ontzettend jammer dat de herdenking bij het Monument aan de Ossenmarkt niet vlekkeloos is verlopen. Vanwege problemen met het geluid was niet alles goed te verstaan. Het gedicht 'Tot de doden' van Ed Hoornik en de toespraak van burgemeester Van Bochove waren niet voor iedereen goed te volgen. U kunt het gedicht en de toespraak van de burgemeester nalezen op de website van de SNHW: www.snhw.nl. Mocht u de teksten op papier willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de SNHW mevrouw M. Schouten-Kok, tel. 411624. Wij hopen dat ondanks deze onvolkomenheden de bezoekers aan de herdenking de plechtigheid als waardevol en zinvol hebben ervaren. Na de herdenking aan de Ossenmarkt hebben ruim 230 Weespers het bijzondere concert 'Lichtpuntjes' in de Grote Kerk bijgewoond: een concert door musici uit Weesp met muziek die direct verband hield met de belangrijke thema's uit de Tweede Wereldoorlog. Van dit concert is een opname gemaakt en de cd kunt u bestellen via de website van de SNHW. Wij danken alle bezoekers aan de herdenking voor hun betrokkenheid.
Namens het bestuur van de SNHW
Sjoerd Huisingh, voorzitter

Zwerfvuil
De afgelopen tijd wordt er binnen de gemeente gesproken over het zwerfvuil wat als probleem wordt ervaren en dat is het natuurlijk ook. Wonend achter AH Hogeweij aan het parkeerterrein wordt door de gemeente dagelijks de afvalbak geleegd. Wat mij opvalt is namelijk dat de desbetreffende ambtenaar niet de moeite neemt om het zwerfvuil rondom de afvalbak even te verwijderen; dit geeft al een minder gevoel van zwerfvuil. Met andere woorden, misschien moet de verantwoordelijke wethouder de gemeenteambtenaar aanspreken met het verzoek binnen een straal van 15 meter rondom de afvalbak het zwerfvuil op te rapen. Regelmatig deponeer ik grofvuil dat door bezoekers van het winkelcentrum wordt meegenomen en hier wordt gedumpt bij de afvalbak; de ambtenaar die de bak leegt neemt dit dan ook mee.
Wil Broeren

Terrassen
De ingezonden brieven van vorige week zijn ons uit het hart gegrepen. Door terrassen zal het parkeerprobleem toenemen, maar daarnaast wordt het historisch beschermd stadgezicht verder aangetast. De grachten met oude monumenten en een ononderbroken groenstrook langs het water maken daar een belangrijk deel van uit. De huidige terrassen vormen nu al meer dan de helft van het jaar een treurige aanblik die de gracht ontsiert en waar bewoners en bezoekers tegen lelijke beglazing aankijken (vaak met opgestapelde stoelen). Overlast die de laatste jaren erger is geworden zal nog verder toenemen. Terrassen aan de waterkant waarbij mensen moeten oversteken leiden tot verkeersonveiligheid. Trottoirs met terrassen worden smaller en leveren zeker voor ouderen problemen op. Wij zijn erg teleurgesteld door de wijze waarop deze visie tot stand gekomen is. Wij zijn intensief betrokken geweest bij de herinrichting van de Nieuwstad. Een ononderbroken groenstrook, brede trottoirs en de absolute verzekering dat er niet meer dan drie terrassen zouden komen waren onderdeel van de afspraken. Terrassen zouden demontabel zijn en in de winter verdwijnen. Dat gebeurt niet. Wij hebben uit uw krant moeten vernemen dat deze locatievisie er ligt. Geen overleg, geen inspraak (ondanks toezeggingen). Afspraken zijn indertijd in zorgvuldig overleg met bewoners en ondernemers gemaakt. En nu dit. Hoezo, participatie van burgers? Wij voelen ons op zijn zachtst gezegd om de tuin geleid. Wij vragen de gemeente met klem zich aan de afspraken te houden, het beschermde stadsgezicht te koesteren en burgerparticipatie te respecteren.
Henk Jan Dalewijk
en Margriet Euverman

Weerbericht

Overgang naar wisselvallig weer, stijging temperatuur
Aan de voorjaarskoelte lijkt vanaf donderdag een einde te komen. Gangmaker is een zich ontwikkelend lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Dat systeem brengt een zachtere, zuidwestelijke stroming op gang. Het Atlantische hogedrukgebied, dat een koude noordelijke stroming in stand hield, vult op. De keerzijde is dat het wisselvallig wordt met soms regen.

Donderdag + vrijdag
In de nacht naar donderdag daalt het kwik nog naar 3 à 4 graden. Overdag schijnt af en toe de zon. Er ontstaan stapelwolken met later kans op een bui. Er waait een matige oostenwind. De kou is uit de lucht met een maximum van 19 à 20 graden. Vrijdag is er vrij veel bewolking met kans op enige tijd regen. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 18 à 19 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde is het wisselend bewolkt met vooral zaterdag nog kans op enkele buien. Ook zondag kan nog een bui vallen, maar veelal is het droog met wat meer ruimte voor de zon. Er waait een matige zuidwestenwind. De nachten verlopen zacht met een minimum van rond 10 graden. In de middag wordt het circa 18 graden, dat gemiddeld of normaal is voor half mei.

Weetje
De periode van 11 t/m 15 mei wordt in de volksweerkunde de IJsheiligen genoemd. Het zijn de katholieke naamdagen voor achtereenvolgens Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius en Sophia. Het zouden de laatste dagen in het seizoen zijn dat er nachtvorst kan voorkomen. Het weer houdt zich daar niet altijd aan. In 2008 en 2013 kwam het in juni nog tot nachtvorst.

De fusietango wordt weer volop gedanst in de regio

Wie wil met wie? En vooral: wie wil niet met wie?

2010: Bussum in actie tegen GV4-fusie. Die ging niet door. Maar straks wel? Foto: André Verheul

door Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - Komt Weesp dan alsnog bij Gooise Meren en is de GV4-fusie met terugwerkende kracht alsnog gerealiseerd? In november wordt de knoop doorgehakt. De provincie Noord-Holland is duidelijk over het gedoe in de regio: er zijn hier nog steeds te veel gemeenten.

Amper zijn Bussum, Naarden en Muiden tot Gooise Meren gefuseerd of de fusietango wordt weer gedanst. Die ene regionale fusie is veel te weinig, volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Rond 2020 moeten er nog maar drie gemeenten overblijven in de regio en wie een blik op de kaart werpt ziet dat Gooise Meren daar haast wel deel van uit moet maken. Maar hoe? Daar wordt nu druk over gesproken.

Weesp flirt openlijk met een vertrek uit de regio, naar Amsterdam

Er heerst in de regiogemeenten enorme verdeeldheid over hoe omgegaan moet worden met het Haarlemse decreet van Gedeputeerde Staten. Sommige gemeenten, zoals Wijdemeren, zeggen dat ze absoluut niet meer willen fuseren, terwijl andere gemeenten, zoals Hilversum, kansen zien voor één grote Gooistad. Onze gemeenteraad heeft al aangegeven dat ze een nieuwe fusie in principe niet zien zitten, maar over een samengaan met Weesp kan eventueel nog wel gepraat worden.

Weesp heeft een aparte, en interessante, rol in deze discussie. Nadat de GV4 (Muiden, Naarden, Bussum en Weesp) sneuvelde in de Tweede Kamer in 2012 is er een nieuw soort toekomstdiscussie gevoerd. Er kwam een nieuwe burgemeester, Bas Jan van Bochove, die de gemeenteraad bewoog tot een eigen toekomstonderzoek. Daar zijn de eerste stappen al in gezet en Weesp heeft besloten dat ze het alleen niet meer redt, maar ook dat er maar twee gemeenten zijn waarmee Weesp de toekomst wil delen: Gooise Meren of Amsterdam. Daarmee flirt Weesp openlijk met een vertrek uit de regio Gooi & Vechtstreek en uit alle regionale samenwerkingsverbanden die de regio kent, zoals de GAD, GGD en de brandweer.

Beslissing lijkt op zijn vroegst pas in november te komen

Gesprekken
Weesp heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de colleges van Amsterdam en Gooise Meren. Volgende maand stelt de gemeenteraad aldaar een wensenlijstje samen (de kernwaarden) en wie daar de beste zorg voor kan bieden, is straks de fusie- (of samenwerkings)partner naar keus.

De samenwerkende BEL-gemeenten, Blaricum, Eemnes en Laren en de gemeente Huizen, lijken weinig zin te hebben in een gedwongen fusie en kaatsen de bal terug naar de provincie: laat Haarlem nou maar eens de voordelen vertellen, zo zeggen zij. Eemnes gaat overigens nog verder. Die gemeente ligt in de provincie Utrecht en heeft vorige week laten weten geen fusie te willen en ook verder niet in overleg te gaan met gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland.

Hilversum wil dus het liefst één grote Gooigemeente, maar lijkt ook in te zetten op een bovengemeentelijke samenwerking die alle fusies kan voorkomen: een tweesporenbeleid.

Daarmee is de regionale fusiepolitiek zoals vanouds weer helemaal versnipperd. De provincie Noord-Holland wilde eerst volgende maand al een knoop doorhakken, maar lijkt nu al aan te sturen op een beslissing in op zijn vroegst november. Dan moet duidelijk worden welke gemeenten de fusiemolen ingaan. Tot die tijd, roept Gedeputeerde Staten op, kan elke gemeente met een goed idee die komen inleveren.

Als Weesp straks in november voor een toekomst met Gooise Meren kiest, dan lijkt het erop dat de GV4-fusie alsnog plaats gaat vinden. Burgemeester Han ter Heegde staat niet onwelwillend tegenover het idee, zo zei hij onlangs nog in deze krant. "Weesp zou mogelijkerwijs onze kant op kunnen komen. Dat is bespreekbaar voor de meerderheid van de gemeenteraad. Ik zie het niet als een groot probleem als we over een jaar of vijf met Weesp fuseren. Maar geef ons in ieder geval vier jaar rust."

Hangjongeren boos om verbrande prullenbak

MUIDERBERG - Een groepje hangjongeren reageert boos nadat vandalen afgelopen week hun prullenbak hebben verbrand.

De jongeren hadden de prullenbak zelf gemaakt om ervoor te zorgen dat er geen rommel achterbleef rond hun hangplek. Dat de jongeren dat zo deden werd erg gewaardeerd door buurtbewoners.

De prullenbak bleek afgelopen zaterdag plots verdwenen. De jongeren hadden er de avond ervoor nog naast gezeten. Na kort zoeken werd er een berg as gevonden op de naastgelegen kampvuurplaats. De jongeren noemen de daad 'heel laf' en 'ronduit asociaal'. "We proberen er een gezellige en opgeruimde plek van te maken en dan wordt het gewoon verpest door anderen", zo laten ze weten.

Van de daders van de brandstichting ontbreekt elk spoor.

Groepje gepakt na geweldpleging

MUIDERBERG - Agenten hebben twee weken geleden een groepje aangehouden nadat deze mannen geweld hadden gepleegd. Dat meldt de politie.

Wat er exact gebeurde, heeft de politie niet bekendgemaakt. De mannen konden al snel worden gepakt. Nadat het groepje gecontroleerd werd, werd een van de mannen betrapt op het op zak hebben van een verboden mes. Het groepje werd meegenomen naar het bureau voor verder verhoor. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

SC Muiderberg stopt met eerste elftal

MUIDERBERG - Het eerste zaterdagelftal van SC Muiderberg keert volgend jaar niet meer terug.

De voetbalclub stapte een jaar geleden over van het zondagvoetbal naar de zaterdag, maar dat had niet het gewenste effect.

Liever vriendenteam
Een deel van het team heeft aangegeven als vriendenteam verder te willen gaan. Het eerste elftal kan niet aangevuld worden met aanwas vanuit de jeugd, waarop de club besloot het eerste elftal helemaal terug te trekken.

Oliespoor zorgt voor ongemak op Zuidpolderweg

Foto: Efred Kool

MUIDEN - Een oliespoor op de Zuidpolderweg heeft het verkeer maandag even ontregeld. Het spoor lag over een groot deel van de weg en dat zorgde voor gevaar voor autoverkeer. Waar de olie vandaan kwam, is niet bekend. De brandweer moest er aan te pas komen om de weg schoon te maken. Er werd met man en macht geschrobd. Het verkeer werd ondertussen ter plaatse langs het oliespoor geleid. Toen de weg eenmaal schoon was gemaakt door de brandweer, werd de weg door de politie weer vrijgegeven.

Weer extra laadpalen voor auto's

GOOISE MEREN - Er wordt de komende maanden weer een hele reeks oplaadpalen geplaatst voor elektrische auto's. Dat plan heeft de gemeente. De palen moeten verdeeld over de hele gemeente worden geplaatst.

Het aantal oplaadpalen neemt met rasse schreden toe. Er was een netwerk van 24 openbare laadpalen, maar dat werd afgelopen jaar al vergroot tot 44 punten. De rest van het jaar moeten er wat de gemeente betreft nog eens 30 oplaadpalen worden geplaatst. De laadpalen worden op openbare plaatsen neergezet, zodat alle mensen met een elektrische auto er hun wagen op kunnen laden.

Het plaatsen van extra laadpalen kon tot stand komen doordat de gemeente daarvoor geld ontvangt van de provincie Noord-Holland en veel samenwerkt met 59 andere gemeenten van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Herstel Laurentiuskerk gaat volgende week van start

Groene Kruis moet weer terugkeren

De toren werd verwoest door brand. Foto: Michel van Meeuwen

WEESP - Het herstel van de fundering van de Laurentiuskerk aan de Herengracht gaat snel beginnen. De voorbereidingen zijn afgerond en vanaf volgende week start het eigenlijke werk.

De vloer is onlangs weggehaald en keert terug in de proefbrouwerij van Wispe die in de kerk gaat komen. De vergunning voor de transformatie van het kerkgebouw tot onder meer proefbrouwerij, appartementen en yogastudio is door de gemeente afgegeven, maar daar lopen nog bezwaren tegen. Van Vliet begint eerst met het dringend noodzakelijke funderingsherstel. Van Vliet laat weten dat de gehele fundering vernieuwd wordt. De vergunning voor dat herstel is wel rond.

Rond de kerk komen hekken om het bouwterrein veilig af te schermen van de openbare weg. Op die hekken komen mooie plaatjes van Weesp en impressies van hoe het gaat worden. Van Vliet verwacht dat de kerk er over een jaar al heel mooi bij zal staan. Van Vliet dient binnenkort ook de bouwvergunning in voor de torenspits. Het groene kruis moet terugkeren.

Weesp zat fout bij vergunning zandtransport

WEESP - De gemeente Weesp heeft de verkeerde procedure gevolgd bij het verlenen van de vergunning van de zandtransporten voor Weespersluis.

De Raad van State stelt dat vast in de beroepsprocedure die was aangespannen door een aantal bedrijven langs de route van het zandtransport. Die bedrijven protesteerden vanwege eventuele verkeersproblemen en zandverstuivingen. B en W hadden die belangen bij de besluitvorming moeten betrekken, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter.

Volgende vergunning
Het zand wordt sinds vorig jaar per schip aangevoerd naar een tijdelijke loswal op bedrijventerrein Noord en gaat dan met vrachtwagens naar de Bloemendalerpolder. De klus is nog lang niet geklaard, dus de uitspraak is van belang voor toekomstige transporten (mei-oktober 2018) waarvoor een nieuwe vergunning moet worden verleend.

Het oordeel van de Raad van State betekent ook dat de gemeente opdraait voor de proceskosten: bijna tweeduizend euro.

Jozefschool leert boeddhisme kennen

MUIDEN - De leerlingen van de Jozefschool maken de komende week kennis met het boeddhisme. Elk jaar is er een project waarin een van de grote wereldgodsdiensten centraal staat. Dit jaar wordt er vanaf 14 tot en met 19 mei aandacht besteed aan het boeddhisme.

Het is de bedoeling dat leerlingen kennis opdoen en met elkaar in gesprek gaan over de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende religies. Daarom zijn er verschillende activiteiten georganiseerd.

De school wil ook de ouders, buurt en de protestantse en katholieke kerk in de stad bij het project betrekken. Er wordt onder meer yogales gegeven aan de leerlingen. Op 18 mei vindt er in de protestantse kerk een discussiepanel plaatst tussen een lama, een pater en een dominee met als thema 'Verbinding en verbeelding'. Als symbool voor die verbinding tussen de geloven worden er tevens een zandmandala en een mandorla gemaakt.

Het project wordt afgesloten met een boekpresentatie van Douwe Hoitsma, leerkracht van de Jozefschool.

Werk aan Constantijn Huygenslaan van start

MUIDEN - Er wordt vanaf deze week gewerkt aan de oneven kant van de Constantijn Huygenslaan.

De straat werd maandag afgesloten, geparkeerde auto's moesten worden weggehaald. Meteen werden ook de straatstenen weggehaald en werd er gegraven.

De werkzaamheden vallen onder het grotere project voor de hele buurt. De komende weken wordt de straat verder opengegraven en wordt er ondergronds aan het riool gewerkt. Daarna wordt de straat herbestraat. Het werk aan de Constantijn Huygenslaan duurt ongeveer zes weken.

Geslaagde feestweek achter de rug

MUIDEN - Muiden heeft een geslaagde feestweek achter de rug. De hele week was er van alles te doen.

Veel bezoekers deden mee aan onder meer de playbackshow, de bekende bingo, een wandeltocht en een brommertocht. Een van de hoogtepunten was een dagje 'retrogamen' voor jong en oud. Het Comité Openbare Feesten had de kazerne volgezet met ouderwetse spelcomputers. De gamers genoten met volle teugen.

Stoet legerauto's trekt regio door

De stoet trok veel bekijks. Foto: Marieke van Veen

WEESP - Een grote stoet aan oude legerauto's en motoren trok afgelopen weekend de regio Gooi en Vecht door. De stoet deed zaterdag vanzelfsprekend ook Muiden aan.

De ronkende motoren van de legerauto's en de motoren en de trotse veteranen in de stoet trokken veel bekijks. Er was veel applaus van toeschouwers langs de kant. De stoet reed door Muiden en Muiderberg naar Weesp. Daar stopte de stoet en konden bezoekers een praatje maken en foto's maken van de voertuigen.

'Altijd als we varen stoppen er mensen om foto's te maken'

De Vuurlinie begint aan tweede vaarseizoen

Ellick Keeven is een van de 15 schippers van de 'welkom-in-Weesp-boot'. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Toen Ellick Keeven vorig jaar zonder werk kwam te zitten, wilde hij graag iets leuks en nuttigs doen met zijn vrije tijd. Een goede vriendin wees hem op de 'welkom-in-Weesp-boot' De Vuurlinie, waarvoor schippers werden gezocht. Ze wist dat Keeven altijd graag op het water was, maar zelf geen boot meer had. Een gouden tip.

"Ook al is De Vuurlinie een motorboot, mijn zeilervaring komt me wel goed van pas. De Vuurlinie vangt vanwege zijn vorm snel wind en is dan wat lastiger te besturen. Ik heb in het begin wel even moeten wennen, maar nu gaat het prima."

Vergaderingen en partijtjes
We spreken Keeven terwijl hij bij 't Helletje zit te wachten op passagiers. Het tweede vaarseizoen van De Vuurlinie is begonnen, maar de passagiersstroom blijft nog een beetje achter: "Het is natuurlijk ook nogal fris voor de tijd van het jaar." Sinds de 'welkom-in-Weesp-boot' in juni vorig jaar in de vaart werd genomen, heeft Keeven er al heel wat vaartochtjes opzitten: "Zowel tijdens de vaste afvaarten op dinsdag en zaterdag als boekingen. Het college heeft eens op de boot vergaderd, we hebben al wat families aan boord gehad en we zijn ook weleens uitgevaren voor een kinderpartijtje."

Bezienswaardigheid
Altijd als Keeven De Vuurlinie over de Vecht manoeuvreert ziet hij fietsers en wandelaars stoppen om een foto van het opvallende vaartuig te maken. "Het is echt een bezienswaardigheid, mensen reageren altijd heel leuk. In het begin van de plannen was ik nog niet bij Weesp Marketing betrokken, maar ik ben op de hoogte van het feit dat er ook wat bezwaren waren tegen een varend vestinghuisje. Maar volgens mij heeft iedereen in Weesp De Vuurlinie inmiddels in zijn hart gesloten."

Nieuwe baan
De Weesper heeft net te horen gekregen dat hij binnenkort weer aan het werk kan: "Daar ben ik uiteraard heel blij mee, maar het betekent wel dat ik als schipper minder inzetbaar zal zijn. Het maken van de roosters en het afhandelen van reserveringen blijf ik gewoon doen. En als het kan, sta ik natuurlijk wel aan het roer, want ik vind dit veel te leuk om te doen."

De Vuurlinie vaart meerdere keren per week: dinsdag om 10.00 en 12.15 uur en zaterdag om 14.25 uur. Meevaren kost 9 euro per persoon, inclusief 1 x koffie of thee bij 't Helletje en 1 x koffie of thee bij Uit & Meer. Kaarten zijn te koop bij 't Helletje. Er is plek voor 12 passagiers. De boot vaart in 40 minuten naar Fort Uitermeer, met daar een stop van circa een half uur. Daarna vaart de boot weer terug naar de Stationsweg. Op woensdag is de Vuurlinie onderdeel van 'Historisch Weesp', een arrangement inclusief wandeling, lunch en proeverij. Groepen kunnen de boot ook boeken, bijvoorbeeld voor een familie-uitje of een zakelijk event. In dat geval zijn de kosten 75 euro per uur, met een minimumafname van twee uur.

Column

Besloten feest

Nora Schenk is logopediste en blogt over sport en voeding op milesandmore.nl. Volgende week op deze plek: Stefan Stasse

Weesp is als prachtige stad aan de Vecht voor menig toerist (en inwoner!) een feest in het voorjaar: lekker met een ijsje in de zon genieten en naar de bootjes kijken. Een feest dus, en iedereen is welkom.

Een van de vele voordelen aan Weesp is dat het zo lekker bereikbaar is. Behalve nu. Want Rijkswaterstaat heeft Weesp dit voorjaar omgetoverd tot een moeilijk begaanbaar gebied. Bijna elk weekend is het raak: Weesp is een fort. Niemand erin of eruit…

In de weekenden dat er werkzaamheden zijn op de A1 of de A9 (of allebei!) is het een hele uitdaging om Weesp uit te komen. Zo stond ik laatst, tijdens zo'n rijkswaterstaat-crisis-weekend, in de file op de Amstellandlaan en de Hogeweyselaan, uniek! Ik merkte dat ik zo'n weekendfile eigenlijk best ontspannend vond: ik had geen stress om op tijd op m'n werk (of waar dan ook) te moeten zijn, want: weekend! Dus verplichte rust in de file.

'Ik merkte dat ik zo'n weekendfile eigenlijk best ontspannend vond'

Een nog grotere uitdaging wordt het als je tijdens het wegwerkzaamhedenweekend Weesp ook weer in wilt komen. Het begint al met het gepuzzel welke weg je het beste kunt nemen, want het kan zomaar zijn dat precies die afrit die je moet hebben is afgesloten. En als je dan eenmaal je route hebt uitgestippeld, moet je niet gek opkijken als je wordt tegengehouden door een hardwerkende verkeersregelaar (met een vasthoudendheid waar de gemiddelde pitbull nog wat van kan leren) die het vertikt om je door te laten als je geen 'bewonerspas' hebt. Waargebeurd!

Die pas werd al snel een soort toegangsbewijs tot het gaafste feest van het jaar: iedereen wil zo'n entreebewijs, maar HOE kom je eraan? Op social media was de 'bewonerspas van Weesp' al trending topic, en via malafide ticketbureaus kon je de 'bewonerspas van Weesp' al voor woekerprijzen aanschaffen. Niet helemaal waargebeurd.

Helaas wist niemand in Weesp zo'n pas te bemachtigen, want de pas bestond niet. Dus niemand was 'officieel uitgenodigd' voor dit gaafste feest van het jaar. Onze stad bleek voor even een besloten feest te zijn.

Facebookers boos om boete bij werk Vechtbrug N236

De N236 krijgt een nieuwe Vechtbrug. Foto: Marieke van Veen

WEESP - Boosheid om stapels boetes die worden uitgeschreven bij snelheidscontroles rondom de werkzaamheden aan de Vechtbrug op de N236. Op internet zijn tientallen reacties te vinden van Weespers die soms boven de 1000 euro aan boetes binnenkregen.

Op een groot deel van de provinciale weg N236 tussen Weesp en Ankeveen is een snelheidsverlaging doorgevoerd vanwege de bouw van de nieuwe brug over de Vecht, de aanleg van nieuwe rotondes en een verplaatsing van het fietspad. Er mag geen 80 km/u meer worden gereden: de snelheid is teruggebracht naar 50 km/u en er wordt actief op gecontroleerd.

Dat heeft de afgelopen weken geresulteerd in een boeteregen die veel boosheid veroorzaakt. Vaak, zo zeggen de gedupeerden, is er geen wegwerker te zien en voelt de snelheidsverlaging nutteloos. Ook zijn de boetes extra hoog omdat de snelheidsverlaging er is vanwege de wegwerkzaamheden.

De provincie Noord-Holland is wegbeheerder en heeft de snelheidsverlaging officieel uitgeschreven voor de duur van de wegwerkzaamheden, die is dus niet flexibel. Op de Facebookpagina 'Inwoners van Weesp' en de pagina 'Weesper Ruil, Verkoop en Weggeefsite!!!' worden gedupeerden opgeroepen bezwaar aan te tekenen tegen de uitgeschreven boetes. Of dat resultaat geeft, is nog niet bekend, maar de kans lijkt klein.

De provincie Noord-Holland laat weten binnenkort wel extra borden te plaatsen om de beperking nog meer onder de aandacht te brengen. Er blijft een maximum van 50 km/u gelden voor de duur van alle werkzaamheden.

Charles Benschop, 20 jaar uitvaartondernemer in Weesp

Onderdeel geworden van de samenleving, een bewuste keuze

Charles Benschop (45): 'Het is een waanzinnig mooi vak. Ik vind het ook echt een voorrecht om te doen.'

door Christian Pfeiffer

WEESP - Ze horen bij de stad: de verloskundige, de notaris, de dokter en de uitvaartondernemer. Voor velen is die laatste Charles Benschop. Als 25-jarige jongen begon hij 20 jaar geleden Myosotis en nu is hij voor heel veel Weespers een steun en toeverlaat.

Hij stapt de drempel over op de momenten in je leven die je liever niet hebt. De momenten met verlies, als je kwetsbaar bent. En na 20 jaar is Charles wel bijna bij elke familie geweest. Het is een keuze dat hij als Weesper in Weesp werkt en daarmee een onderdeel van het maatschappelijk leven is geworden. "Ik doe gewoon boodschappen in mijn spijkerbroek en dat is ook goed. Maar soms kies ik er ook weleens voor om met mijn vrouw Daniëlle buiten Weesp te gaan eten."

'Soms kies ik er ook wel voor om buiten Weesp te gaan eten'

Myosotis bestaat 20 jaar en in de organisatie is Charles Benschop (45) samen met Bob ten Boekel (44) het gezicht in Weesp. Per jaar regelt Myosotis zo'n 100 uitvaarten in de stad, en daar is hij heel vaak op de een of andere manier bij betrokken. "Mensen vragen nu ook echt naar mij. Dat vind ik fijn, want dat is voor mij het teken dat ik in die jaren iets heb bereikt." Tijdens het regelen van een uitvaart is hij ook voor veel mensen een vertrouweling.

Als 25-jarige jongen de uitvaartzorg in, dat is best een stap. "Ik denk dat ik ben geboren voor dit vak. Dat merkte ik al vrij snel. Ook is de uitvaartwereld enorm veranderd. Toen was het nog heel normaal dat de uitvaartondernemer alles bepaalde. Dat vonden wij verkeerd. Het gaat volgens ons om de wens van de overledene of de nabestaanden. Ik maakte nog wel mee in het begin: 30 minuten in het crematorium, twee liedjes en daarna 30 minuten koffie met cake. Niet dat er iets mis is met koffie en cake, maar het moet wel een keuze zijn."

'Bij de MH17-ramp regelden wij de uitvaart van elf mensen'

Het is maandagmorgen 9.00 uur. Charles zit relaxed, maar strak in pak tegenover ons. Hij weet nog niet wat de dag brengen gaat. "Dat vind ik het uitdagende, met één telefoontje ziet mijn dag er anders uit." De liefde voor het is vak voelbaar. "Dood is gelukkig veel minder een taboe geworden, dat vind ik fijn. Uitvaarten zijn ook veel vrijer geworden. Mensen vragen weleens aan mij: wat is de meest gedraaide muziek? Vroeger kon ik meteen zeggen: Marco Borsato, Andrea Bocelli. De diversiteit is nu veel groter, al blijven er natuurlijk nummers favoriet. Je merkt ook dat euthanasie meer voorkomt. Nu spreek ik met mensen over hun eigen uitvaart, dat was vroeger veel en veel minder."

Dat de uitvaartwereld is veranderd, is ook te concluderen uit de cijfers. Myosotis verzorgt 75% van de uitvaarten in Weesp en omgeving en van die uitvaarten is 65 procent een crematie. Net zoals de landelijke tendens willen ook meer Weespers gecremeerd worden. "Je ziet dat begraafplaats Carspelhof minder gebruikt wordt."

Crematorium

Er zijn nog steeds plannen voor een klein crematorium op de oude begraafplaats Landscroon aan de Korte Muiderweg. Nog deze lente wordt daarover een discussie in de gemeenteraad verwacht.

Dat is op zichzelf niet opvallend. De gemeenteraad praat al tien jaar met tussenpozen over crematoriumplannen in enige vorm.

Het sneuvelen van het crematoriumplan in 2011 noemt hij dan ook een dieptepunt. "Daar is zo verschrikkelijk veel energie ingestoken. We hadden het moment mee, de plannen lagen klaar en de vraag vanuit de markt was er. Maar door gesteggel en getwijfel in de politiek is het gesneuveld. Daar heb ik het moeilijk mee gehad. Maar nog steeds zie ik de behoefte van Weespers om in Weesp gecremeerd te worden. Ik denk dat er nog wel ruimte is voor een kleinschalig plan."

De afgelopen twee decennia brachten veel momenten die hem dierbaar zijn. "Ons eigen uitvaartcentrum in 2004, de Lichtjesavonden. Maar ook de vliegrampen van Tripoli en MH17. Dat zijn wel hele ingrijpende dingen geweest. Bij MH17 regelden wij de uitvaarten van elf mensen. Dat is een proces van maanden geweest. Ook heel moeilijk. We hebben een uitvaart gehad waarvan we aan het begin niet wisten of we vier mensen konden begraven, of dat er een zou worden, vanwege de terugkomst naar Nederland. We zijn daar veel mee beziggeweest in die maanden."

Dat zijn de momenten dat het ook wel dichtbij kan komen. "Dan keek ik 's avonds Pauw en Witteman en dan ging het weer over MH17. Dan zette ik dat af. Ik begrijp nu erg goed dat het herhalen van dingen impact kan hebben op nabestaanden." Hij merkt ook wel dat er verschil is tussen de 25-jarige Charles en de 45-jarige Charles. "Dingen raken mij nu eerder. Misschien is het dat ik ook meer mensen van mijn eigen leeftijd zie overlijden of dat ik gewoon ouder wordt. Gelukkig weet ik erg goed waar mijn grens zit. Dan kan ik zeggen: tot hier en niet verder. Het gekke is dat uitvaartondernemers geen begeleiding hebben, hulpverleners wel. Wij moeten het zelf maar oplossen. Gelukkig kan ik er goed tegen en hebben we een team waarin we alles met elkaar kunnen bespreken. Dat is belangrijk."

Charles Benschop kijkt met enorm veel plezier vooruit naar de volgende 20 jaar. "Het is een waanzinnig mooi vak. Ik vind het ook echt een voorrecht om te doen. Dat we als klein bedrijfje in 1997 van start gingen en nu zo'n naam hebben opgebouwd, daar ben ik trots op. In de toekomst hoop ik dat mensen nog meer de mogelijkheden benutten - die steeds breder beschikbaar komen -om hun eigen uitvaart vorm te geven."

Nieuw: auto huren bij Autohopper en Auto Lancker

Andries van Amerongen van de nieuwe Autohopper in Weesp.

WEESP - Wie voor één of een paar dagen een auto nodig heeft, kan voortaan terecht bij Auto Lancker aan de Hogeweyselaan. Verhuurmaatschappij Autohopper heeft binnen het Weesper autobedrijf een verhuurafdeling opgezet voor de particuliere en kleinzakelijke markt.

De huurder heeft keuze uit een aantal compacte modellen, standaard met airco en radio, tegen tarieven vanaf 19 euro per dag.

"Er zijn steeds meer particulieren en ondernemers die kiezen voor huur of shortlease op het moment dat er een (extra) auto nodig is. Zij willen kunnen rekenen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en een scherpe prijs. Door de samenwerking met Autohopper kunnen wij aan die vraag voldoen", zegt Cees Bosboom van het Weesper autobedrijf.

Bosboom omschrijft Autohopper als een no-nonsense-autoverhuurbedrijf waardoor het makkelijk en dichtbij is om een auto te huren, ter plekke of via internet. "Andere autoverhuurbedrijven zijn vrijwel uitsluitend gevestigd in grote steden, voor inwoners van kleinere gemeenten is de afstand dan een obstakel. Omdat Autohopper zich juist op de kleinere gemeenten richt, maken we snel en goedkoop huren nu ook in deze regio mogelijk." Autohopper heeft meer dan 100 vestigingen in Nederland.

Auto Lancker ziet het helemaal zitten om samen met Andries van Amerongen, die verantwoordelijk is voor de verhuur, Autohopper in Weesp tot een succes te maken. "Het mooie is dat er ook interessante weekend- en weektarieven zijn. Op speciaal verzoek kunnen we ook auto's uit hogere klassen of bestelwagens en personenbusjes verhuren."

Aan de Nacht van Weesp doen altijd veel mooie oldtimers mee.

woensdag 10 mei

Ontdek het museum

Museum Weesp | 14.00 uur

Het Erard Ensemble sluit het concertseizoen af met het Forellenkwintet.

Ontdek het museum en beschilder een bonbonschaaltje van porselein. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Toeslag € 2,-.

Op vakantie met Dirk Scheele

City of Wesopa 14.00 + 16.00 uur

Kinderpopconcert met Dirk Scheele. Hij neemt de kinderen mee in de auto, de trein en zelfs het vliegtuig en komt terecht op de camping, de kinderboerderij en in verre landen. Entree € 12,50 / kinderen € 10,-.

Tafeltennis Kids Speelmiddag

The Victory | 14.00 - 16.00 uur

Kinderen tot 10 jaar kunnen onder leiding van Henryk Rolak kennismaken met de tafeltennissport.

donderdag 11 mei

Praktische hulp

Papelaan 99 | 10.00 - 12.00 uur

Weespers met een langdurige ziekte of beperking kunnen bij Versa hulp aanvragen bij klusjes in of rond het huis. Bel maandag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar 035-5316054.

BVO-avond met Paul Smit

Bibliotheek Weesp | 19.30 uur

Paul Smit, bedrijfscontactpersoon en beleidsmedewerker Economie van de gemeente Weesp, geeft een presentatie over zijn werk. Voor leden van de bieb is de toegang vrij, niet-leden betalen € 10,-.

Film: 'L'Odyssee'

City of Wesopa | 20.00 uur

De avontuurlijke ambities van voormalige marineman Cousteau waren grenzeloos. Hij kocht een schip en camera's en huurde een crew met zeebenen in waarmee hij de wereldzeeën bevoer. € 8,-.

vrijdag 12 mei

Kinderyoga

YogaToday Pranazaal | 14.00 uur

Gratis proefles kinderyoga. 4 tot 6 jaar 14.00 tot 15.00 uur, 7 tot 10 jaar 15.30 uur tot 16.30 uur. Een les waarin kinderen bewegen en ontspannen. Aanmelden: info@yogatoday.nl of info@kinderyogavoorjou.nl.

Volleybaltoernooi

Sporthal Aetsveld | 18.45 uur

Het Buurt- & Bedrijventoernooi van Oberon betekent een gezellige en sportieve avond met collega's en vrienden. Kom aanmoedigen (19.15 - 22.45 uur) of naborrelen (23.00 uur in Bar Olympus).

Z.o.o. Guitar Duo

Stadhuis - Raadzaal | 20.15 uur

Het Z.o.o. Guitar Duo viert het 25-jarig jubileum. Op het programma met de titel 'Água e Vinho' staan werken van Scarlatti, Bach, Granados en vele anderen. Toegang bedraagt € 15,-, inclusief consumptie. Kinderen gratis.

vrijdag 12 mei
en zaterdag 13 mei

Ophalen oud papier

Weesp | vanaf 8:00 uur

Vrijdag wordt in het centrum het oud papier op gehaald, zaterdag is de rest van Weesp aan de beurt.

zaterdag 13 mei

Stadswandeling

Museum Weesp | 14.00 uur

Stadswandeling 'Uit de schaduw': wat is er nog zichtbaar in de stad van dit verleden? Waar woonde de burgemeester met zijn Afrikaanse bediende? In welke kerk werd Accra Doura gedoopt tot Abraham Johannes? Toeslag € 2,-.

Nacht van Weesp

Grote Plein | vanaf 17.30 uur

Een unieke toerrit waarin veel klassieke auto's meerijden. Vergaap je aan deze bolides tijdens de start op het Grote Plein.

Kitchen Roulette

Heel Weesp | 18.00 uur

Je schrijft je in als duo en zorgt voor een gang bij je thuis. Voor de overige twee gangen ben je bij andere Weespers te gast. Inschrijven kan tot donderdag 11 mei 24.00 uur via kitchenrouletteweesp@gmail.com.

Band Night

City of Wesopa | 20.00 uur

Code-B is een nederpopband. Gitaar, bas en drums leggen een strakke en opzwepende basis in de muziek, waarbij de meerstemmige zang optimaal tot zijn recht komt. Entree € 5,-.

Weesp Got Talent

Theaterpand Weesp | 20.30 uur

Weesp Got Talent gaat weer van start! Alles mag! Schrijf je in door een mail te sturen naar info@zone1380.nl en wie weet win jij die 500 euro.

zondag 14 mei

Fietstochten

Clubhuis TFC Weesp | 12.00 uur

Voor iedere fietser is er een geschikte tocht, zelfs voor de elektrische fietser. De starttijden: Waterlandtocht van 45 km van 10.30 tot 11.00 uur, de Waterlandtocht van 70 km van 9.30 tot 10.30 uur en de Beemsterrondrit van 120 km van 9.00 tot 9.30 uur. Info: www.tfcweesp.nl.

Wesopa Live Muziekpodium

City of Wesopa 14.00 uur

Een middag vol spetterende muziek. Om 14.00 uur Muziektuinclub kidsbands, om 15.00 uur Roest en om 15.45 uur Play it Cool.

Schuberts Forellenkwintet

Van Houtenkerk | 15.00 uur

Het Erard Ensemble sluit met een vrolijk en gevarieerd programma het concertseizoen af. Hoogtepunt is Schuberts beroemde 'Forellenkwintet' dat behoort tot zijn meest sprankelende en geliefde composities. Kaarten kosten € 20,- per stuk, inclusief pauzedrankje. Reserveren via info@erard-ensemble.nl of 020-6392273.

maandag 15 mei

Seniorweb

Bibliotheek | 10.00 - 12.00 uur

Informatie over cursussen en hulp en ondersteuning bij problemen met pc, tablet, smartphone etc.

Lentewandeling

Buurtkamer Kastanje | 11.00 uur

Als de lente echt doorbreekt, is er niets fijner dan lekker buiten te zijn. Wandel gezellig mee met de buurtsportcoach. Deelname is gratis.

Weespers aan het woord

Grote Kerk | 20.00 uur

De resultaten van de toekomstgesprekken worden aangeboden aan de gemeenteraad. In een afwisselend programma met film. Mail naar toekomstvisie@weesp.nl.

Koninklijke Visio

Bibliotheek Weesp 10.00 - 12.00 uur

Informatie en advies over slechtziendheid of blindheid en de mogelijkheid om hulpmiddelen uit te proberen.

Mamacafé Weesp

Bibliotheek Weesp 10.00 - 11.30 uur

Voor (aanstaande) moeders en vaders van jonge kinderen. Om elkaar te ontmoeten en ervaringen en tips uit te wisselen. Thema: 'Feest voor Boefjes!'.

dinsdag 16 mei

Breicafé

OAZ-gebouw | 13.00 - 16.30 uur

Buurtvereniging De Achtergracht is open voor het gratis breicafé. Biljarten kan ook, maar uitsluitend op afspraak.

Dinsdag clubavond

Clubhuis TFC Weesp | 19.00 uur

Een rondje van 45 à 60 kilometer, met als leidraad: voor het donker weer thuis. Er zijn meerdere snelheidsgroepen.

De Rechtswinkel

Papelaan 99 | 19.30 uur

De Rechtswinkel geeft juridisch advies tegen een kleine bijdrage van 2 euro.

Protestantse Gemeente
Zondag 14 mei 10.00 uur
Grote Kerk
ds. M.C. Hage

Parochie van Levend Water
Zondag 14 mei 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
Liturgiegroep

Dinsdag 16 mei 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Zondag 14 mei 10.30 uur
Van Houtenkerk
R.M. Nepveu

Evangelische Gemeente
Zondag 14 mei 10.00 uur
OAZ-gebouw
H.P. Stolk

Flevolaan nieuwe plek Theaterpand?

WEESP - Theaterpand Weesp lijkt behouden voor Weesp. Er is vergunning aangevraagd voor een theater en een theaterschool mét escaperoom aan de Flevolaan.

Dat Daniëlle Meyer en Sara Kroos op zoek zijn naar een groter theaterpand is geen geheim. Maar inmiddels begint de ambitie bittere noodzaak te worden. Met opnieuw uitbreiding van het aantal klassen wordt de theaterschool nu echt te klein. Daarbij zijn er nieuwe plannen: een escaperoom.

Eind april vertelde Daniëlle al aan het WeesperNieuws dat de noodzaak zo groot is dat als de noodzakelijke huisvesting niet binnen Weesp kon worden gevonden een verhuizing naar buiten de stad tot de mogelijkheden behoorde. Dat lijkt nu niet nodig, al moet de vergunning nog wel worden verleend.

Zone 1380, de theaterschool van Theaterpand Weesp, heeft sinds de start in 2012 een gevestigde naam opgebouwd. Het aanbod in opleidingen en theatergroepen is uitgebreid, waardoor het steeds lastiger wordt om alles in te roosteren. Daarbij wordt het pand ook gebruikt als theater.

Schipbreuk of niet, Henk moet en zal weer varen

Samen met Cornelia toch weer bouwen aan een nieuwe boot

WEESP - In 2009 maakte een hevige storm een einde aan de wereldreis van Henk Mulder (75) en Cornelia Boom (75). Na dagen stuurloos dobberen op de Grote Oceaan werden zij met een helikopter van hun zelfgebouwde schip Matahari gered. Het drama heeft in vele opzichten diepe sporen nagelaten. Desondanks werken de twee sinds een paar jaar aan een nieuw zeilschip, dat eind deze maand klaar moet zijn. Henk kiest dan weer het ruime sop, maar Cornelia krijgt hij niet meer mee.

De berging van de Matahari in 2009. Foto: Henk Mulder

Zes jaar lang hadden ze gewerkt aan de Matahari. Voor Henk was het zeilschip zijn alles: al zijn geld zat erin en het was letterlijk zijn huis, want hij woonde ook op de boot. Na de schipbreuk ter hoogte van Kaap Maria (Nieuw-Zeeland) keerde het stel na een paar weken terug naar Nederland. Zonder Matahari. De boot spoelde ruim een week na de redding aan op het strand - gehavend, maar niet verloren. De schipbreukelingen konden er echter niets meer mee. De reparatie zou 60.000 tot 80.000 euro gaan kosten en daar kwamen dan ook nog eens transportkosten en invoerrechten bij. Overigens is het schip - weliswaar met een andere eigenaar - nog wel in de vaart. Een schrale troost.

Hersenschade
Henk raakte in financiële en geestelijke nood. Ook lichamelijk ging het niet goed. Bij het bootongeluk had een zware golf hem alle hoeken van de zeilboot laten zien en daar had hij een ernstige hoofdwond bij opgelopen, met (waarschijnlijk blijvende) hersenschade als gevolg. Lange tijd revalideerde Henk in De Trappenberg in Huizen. "Ik had geen eigen huis meer, het leek erop dat ik bij het Leger des Heils moest gaan aankloppen. Gelukkig was Cornelia zo lief om me onderdak aan te bieden in haar huis in Weesp. Maar dat mocht belastingtechnisch eigenlijk niet, dus ik kon daar niet blijven. Uiteindelijk kreeg ik een huurwoning toegewezen in Bussum, een appartementje. De muren kwamen op me af, ik was doodongelukkig. Ik golfte altijd al graag, maar toen werd het echt een obsessie. Ik stond van 's morgens vroeg tot aan het eind van de middag op de golfbaan van Spandersbosch in Hilversum om maar iets te doen te hebben en me nog enigszins te ontspannen."

Boot in huis
Cornelia maakte zich zorgen om haar vriend. Als zij het geluid van een helikopter hoorde, had ze het even moeilijk, maar verder kreeg zij haar leven vrij snel na het drama weer op de rit. "Op een gegeven moment zei ik tegen Henk: waarom ontwerp je geen boot? Zeilschepen zijn je grote liefde en dan heb je tenminste wat om handen." Ietwat tegensputterend sloeg Henk aan het schetsen. Eenmaal bezig met een modelschip begon het weer te kriebelen. En weer later jeukte het hevig. Hij wilde het schip graag echt bouwen, maar hoe? Hij had geen rode cent meer. Familie, vrienden en kennissen die zagen hoe het vuur in Henk na jaren weer oplaaide, schoten hem te hulp. Al snel stond zijn appartementje in Bussum vol met materialen. Hij begon ter plekke aan de romp, gewoon in zijn woning. Het werkte therapeutisch, maar Mulder kon in huis op gegeven moment zijn kont niet meer keren. Via botenbouwer/epoxy-expert Jaco Bouwmeester - die hem al langer helpt - kwam hij uit bij Zwagerman Transport in Nederhorst den Berg. Na een goed gesprek mochten Henk en Cornelia een loods gebruiken. Ook zoon Harald draagt meer dan eens zijn steentje bij. En toen Henk met een scooter en een tentje naar Polen tufte om daar met een stel ingenieurs te praten over een zeilplan, bood Harald ook nog eens aan het zeildoek te betalen. Dat is nu in de maak.

Hoe bouw je zelf een zeilschip? Henk Mulder legt het uit. Foto: Marieke van Veen
Henk Mulder en Cornelia Boom stoppen elk vrij uurtje in de bouw van de nieuwe boot Never too old. Foto: Marieke van Veen

Henk bouwde de romp in zijn huis, hij kon er zijn kont niet meer keren

Dikke billen
Op een gegeven moment drong de vraag zich op: wat gaat Henk eigenlijk doen als de boot klaar is? Cornelia weet het zeker: na het drama in de Grote Oceaan vindt zij het mooi geweest. Kleine vaartochtjes zijn tot daar aan toe, maar verder is het finito, basta, njet. Henk: "Daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens, maar ja, wat kan ik eraan doen? Ik wil naar Lapland, naar Senegal, naar Ghana. Om te eindigen in Brazilië waar ik dan verliefd word op een mooie vrouw met dikke billen." Zoon Harald hoorde het sceptisch aan: zal ik anders met je meegaan, stelde hij zijn vader voor. "Nou was Harald als jochie niet bepaald een lieverdje, dat gaf hij later ook toe. Maar nu hebben we een goede band, dus we gaan het doen! Har heeft nog vakantiedagen zat en als-ie toch even moet werken, varen we gewoon een haven in en zoeken we een café met internet."

Voor gek verklaard
Het gaat hard met de nieuwe boot, Never too old genaamd. Catweazle prijkt als cartoon op de voorsteven. Nog een paar weken en dan kan het schip te water. Na een testperiode gaat Henk dan toch echt weer op reis, het grote water op. Komt hij wel terug? "Geen idee, je weet nooit wat de toekomst je brengt." Er zijn genoeg mensen in zijn omgeving die hem voor gek verklaren. "Dat ben ik ook. Maar weet je wat het mooie is van gek zijn? Als je gek bent, mag je alles!"

'Weet je wat het mooie is van gek zijn? Als je gek bent mag je alles!'

17 / 24

Legerstijl tot in detail: let op de biertjes.

WEESP - Met Weesp Bevrijd heeft Weesp er een prachtig evenement bij. Wat was het zaterdag genieten van al die mooie voertuigen, de uitstekende sfeer en het heerlijke weer.

Rond 12.30 uur arriveerde de bevrijdingsstoet in Weesp. Via de Hugo de Grootlaan reden een kleine honderd authentieke legervoertuigen het centrum binnen, richting Herengracht. Tussen de trucks, jeeps en zware voertuigen door waren ook brommers en motoren te zien. Alle accessoires waren tot in het kleinste detail in stijl en ook de inzittenden waren passend gekleed.

Het Gooi Bevrijd deed in 2016 voor het eerst Weesp aan. Weesp Marketing is hierop ingehaakt met Weesp Bevrijd. Naast de vele tientallen oude oorlogsvoertuigen en (internationale) veteranen waren er dit keer ook livemuziek, kinderactiviteiten en horeca op de Herengracht. En met succes. Het evenement trok vele honderden enthousiaste bezoekers naar de binnenstad.

De eigenaren vertellen trots over hun voertuig.
Zo reden de soldaten in 1945 ook door de straten.
Hartelijke woorden voor D-day-veteraan David Teacher.
Jurgen Westerheijden stuurde ons deze foto van de Spitfire boven Weesp.
Een fiets is ook een legervoertuig.
De legervoertuigen bereiken de Herengracht, waar ze ruim anderhalf uur bleven staan. Foto's: Marieke van Veen

Als bonus trok de in Nederland nog enige vliegende Supermarine Spitfire ronkend een paar rondjes laag over Weesp. Dit zilverkleurige toestel vocht nog mee tijdens D-day op 6 juni 1944.

De Geinloop is terug

Weesper talenten op podium

DRIEMOND - Na een jaartje afwezigheid keerde de Geinloop zondag terug op de hardloopkalender. Ruim 1100 hardlopers, onder wie bijna 200 Weespers, trokken de hardloopschoenen aan voor een prestatiegericht loopje door het Gein over diverse afstanden en onder ideale omstandigheden.
Het uitzicht was mooi en de PR's waren er om gebroken te worden. Dat laatste was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar een heerlijke loopmiddag werd het wel. Opvallend: na de 5 kilometer stonden er twee jeugdige dames uit Aetsveld op het podium. Mila Jonkvorst werd tweede en Anna Morsink derde.

Mila Jonkvorst uit Weesp wordt tweede op de 5 kilometer.
Foto's: André Verheul

Wandelen met de buurt- sportcoach

WEESP - De mei maand staat in het teken van het voorjaar. En dan is er volgens buurtsportcoach Ingmar Kolbrink niets fijners dan lekker buiten te zijn.

Hij nodigt Weespers uit om met hem te gaan wandelen. Startpunt is Buurtkamer de Kastanje aan de Kastanjelaan 2a. Data: dinsdag 16 mei om 11.00 uur, dinsdag 23 mei om 11.00 uur en dinsdag 30 mei om 14.00 uur. De afstand wordt in overleg bepaald. Deelname is gratis. Inschrijven kan in de Buurtkamer, maar dit is niet noodzakelijk. Voor vragen: ikolbrink@versawelzijn.nl of 06 - 27 621943.

Wedstrijd zaterdag 1 schuift door

WEESP - De wedstrijd BFC - FC Weesp van zaterdag 6 mei is verzet naar zaterdag 13 mei, 15.00 uur.

Zaterdag 6 mei wordt eerst de inhaalwedstrijd RAP - Roda'23 gespeeld. Op 13 mei strijden FC Weesp, Roda'23 en Sporting Martinus dan om de laatste twee nacompetitietickets. Alleen als FC Weesp wint bij BFC en Roda'23 en Sporting Martinus niet gelijkspelen tegen elkaar, is het ticket voor FC Weesp. Als de twee Amstelveense clubs tegen elkaar gelijkspelen, gaan beide door.

33ste Weesper Café Drive komt eraan

WEESP - De Weesper Bridge Club houdt aanstaande zaterdag (13 mei) de 33ste Weesper Café Drive.

Die dag lopen er 300 tot 400 bridgers door het centrum van Weesp. Er wordt gespeeld op verschillende locaties: van cafés en restaurants tot aan De Wintertuin en haven De Zeemeermin. Inschrijven kan nog wel (via weesperbridgeclub.nl) maar alleen op de reservelijst. De organisatie laat dan zo snel mogelijk weten of deelname nog gaat lukken.

FC Weesp maakt nog steeds kans op de titel

FC Weesp walst over VVA / Spartaan Foto: Anouk van der Burg

WEESP - Na de klinkende overwinning op VVA/Spartaan maakt de zondag 1 van FC Weesp nog steeds kans op het kampioenschap. Alles hangt af van komend weekend.

Weesp veegde thuis de vloer aan met VVA/Spartaan. Al voor rust stond het 2-0. In de tweede helft kwamen daar nog eens drie treffers bij. De achterstand op Bloemendaal is nog steeds twee punten. Als Bloemendaal zondag wint van Arsenal, dan is de hoop voor FC Weesp vervlogen. Verliest Bloemendaal en weet FC Weesp te winnen van Olympia, dan is de kampioensbeker voor Weesp. Weesp gaat dan naar de 2e klasse.

250ste wedstrijd voor Arno Copier

WEESP - Arno Copier, keeper van de selectie van FC Weesp, werd zondag in het zonnetje gezet. De club huldigde het lid vanwege zijn 250ste wedstrijd voor FC Weesp.

Last van hooikoorts maak een afspraak bij Desirée Lekkerkerker. Acupunctuur Weesp, www.ackrufy.nl of 0294-785331

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

PASFOTO'S NODIG? Vroom optiek maakt ze! Amstellandlaan 6, W.C. Hogeweij

ERGOTHERAPIE-ZOKANOOK! als u de dingen wil blijven doen ook o.a. advies hulpmiddelen, scootmobieltraining, valpreventie, aangesloten bij Parkinsonnet

L.K Log. Warehousing & Trading te Weesp
GEZOCHT : representatieve chauffeur met
rijbewijs B/E voor
distributiewerk binnen NL en België.
Magazijnwerk, zoals orderpicking, behoort ook tot de taken.
Spreekt dit je aan? Bel dan 06-52437234

Hockeysters gezocht! Ben jij 27+ en heb je hockeyervaring? Dames Veteranen A, B en C van MHC Weesp zijn op zoek naar speelsters. Woensdag trainen, zondag wedstrijd. Een keer meetrainen? Meld je aan bij dekens@dekenstophoff.nl.

Hospitance B.V. in liquidatie. Deze rechtspersoon is ontbonden door AVA op 22-03-2017. De rekening, verantwoording, plan van verdeling liggen ter inzake voor ieder tot 2 maanden na plaatsing van dit bericht bij Handelsregister van de KvK Amsterdam.

Kantoren te huur. 18 en 24 m2 in kleinschalig verzamelgebouw. Alle faciliteiten aanwezig. Kortlopende contracten. COMPLICITY Computers & Services 0294-484 620

Student aan huis of Specialist aan huis? Ervaar het verschil. COMPLICITY Computers en Services. Computers, laptops, netwerken, wifi, etc. 0294-484 620

Windows Vista verdwijnt! Wij hebben veel nieuwe en gebruikte pc's en laptops beschikbaar. Incl. alle hulp eromheen. COMPLICITY Computers & Services 0294-484 620

SCOOTER WEESP reparatie / verkoop alle merken. Pampuslaan 224 Weesp 0294-414108

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Ontwerp je badkamer met onlinedesigntool

Net zo lang klikken en slepen tot je tevreden bent.

door Marieke van Veen

HUIZEN - Dat is handig van Kloosterman Keukens en Badkamers in Huizen: op de site www.kloostermankeukens.nl is online een designtool te vinden waarmee je zelf een badkamer kunt ontwerpen.

Voor het gebruik van het ontwerpprogramma hoeft geen ingewikkelde software worden geïnstalleerd. Gewoon eerst even de ruimte opmeten en je kunt meteen online aan de slag. Het wijst zich vanzelf.

Je begint met invoeren van de maten, waarbij je ook voor complexere indelingen kunt kiezen, zoals een kamer met vijf hoeken. Zodra de ruimte ingevoerd is, kun je gaan aangeven waar de ramen, deuren en radiator zitten of waar die moeten komen. Heb je dit eenmaal gedaan, dan begint het leuke werk: het uitkiezen van de badkamermeubels en het sanitair.

Het systeem bevat meubels en sanitair in uiteenlopende stijlen en kleuren, waardoor er altijd wel iets voor je bij zit. Wil je een extra kast? Je sleept hem er gewoon in. Toch maar niet? Dan druk je simpelweg op het kruisje. Of misschien toch een andere kleur? De vloer- en wandtegels kun je eveneens uitkiezen, maar je kunt ook kijken wat het effect van een geverfde muur of waterafstotend behang in jouw badkamer zou zijn. Ligbaden, jacuzzi's en douchecabines zijn er in alle vormen en maten. Je kunt net zolang blijven slepen en klikken tot je helemaal tevreden bent.

Als finishing touch kun je je droombadkamer zelfs aankleden met accessoires zoals palmbomen, kandelaars en rieten wasmanden. Als je alles hebt ingevuld en uitgekozen, dan heeft de tool nog iets leuks in petto. Je kunt je ontwerp namelijk vanuit alle hoeken bekijken en ook nog eens omzetten naar 3D. Ook kun je kiezen voor een 'creatieve schets', zie het plaatje rechtsonder. Erg leuk om te doen dit, ook als je nog even moet sparen.

Ben je eraan toe om de plannen echt te gaan uitvoeren, dan kun je je ontwerpen meenemen naar de winkel aan de Bestevaer 60. De specialisten van Kloosterman gaan er dan naar kijken en samen met jou een definitief plan uitwerken.

Column

De familiebank

De gang op de huizenmarkt zit er al weer behoorlijk in. Mede door hulp van de hoge schenkingsvrijstelling en de lage rente worden er meer woningen overgedragen. In sommige gevallen is er (extra) geld geleend van ouders of andere familieleden voor de financiering van de koopsom of een gedeelte daarvan. De term 'familiebank' wordt dan al snel gebruikt.

De verleiding kan groot zijn geen of weinig aandacht te besteden aan de inhoud van die lening. Geheel ten onrechte. Geen of gebrekkige vastlegging van een geldlening kan een 'splijtzwam' worden binnen gezins- en familieverband. Voorzichtigheid is troef, ook bij het plukken van een 'modelletje' van internet. Er zijn meer dan genoeg aandachtspunten. Hierbij een paar. Wil er aftrek van rente zijn, dan moet de lening wel worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Onder meer periodieke aflossing is dan verplicht.

In beginsel is het niet verplicht om hypotheek, lees: onderpand, te geven tot zekerheid van de terugbetaling van de lening, maar het kan de zakelijke verhoudingen wel ten goede komen. Bedenk daarbij dat in het geval de familielening aanvullend is op een lening van een bank waarvoor (eerste) hypotheek is gegeven, voor de opvolgende hypotheek toestemming van die bank nodig is.

Extra aandacht verdienen de gevallen van opeisbaarheid van lening. Kort gezegd gaat het daarbij om de gevallen dat verplicht tussentijds moet worden terugbetaald. Sommige gevallen zijn logisch en goed voor te stellen: bij verkoop van betreffende woning, maar ook bij faillissement, bewind/curatele en bij overlijden van de geldlener(s) spreekt het eigenlijk voor zich. Maar geldt dat ook bij overlijden van de ouders (de schuldeiser)? Een 'sloppy', onduidelijke lening op dit punt aan een van de kinderen kan na overlijden van beide ouders bakken met gedoe opleveren, dus wees dat voor.

Kortom, een gezins/familielening kan een goede zaak zijn, maar zorg dat de goede zaak niet omkeert en een wig drijft.

Je woonpersoonlijkheid ontdekken met NVM en TNO

De NVM heeft samen met TNO een test ontwikkeld om je woonpersoonlijkheid te ontdekken.

De test duurt ongeveer 8 minuten, waarin je een aantal foto's beoordeelt en vragen beantwoordt. Je kunt de test het best op een laptop/computer maken. Aan het eind krijg je meteen de uitslag van jouw woonpersoonlijkheid. Na het maken van de test kun je nog doorgaan om je ideale woning te ontdekken! De test is te vinden op nvm.nl. NVM gebruikt de gegevens om meer inzicht te krijgen.

Bescherm je moestuintjes

Heb je meegedaan aan de moestuintjesactie? Dan heb je de opgekomen plantjes waarschijnlijk al verpot en in de tuin gezet. Maar het is koud voor de tijd van het jaar en er wordt voor deze week zelfs nachtvorst voorspeld. Om te voorkomen dat je cavolo nero en peultjes naar de knoppen gaan, kun je ze 's avonds binnenhalen of afdekken met afdekvlies. Staan je moestuintjes nog binnen? Laat ze daar dan tot de tweede helft van mei.

Meldpunt 0 op de meter


Huurt u een nul-op-de-meterwoning of wordt uw huurwoning gerenoveerd naar nul-op-de-meter? Meld uw ervaring bij de Woonbond. Dat geeft een beeld van wat er mis en goed gaat. De Woonbond bundelt de meldingen voor verhuurders, politici en beleidsmakers.