MuiderNieuws

22 april 2015

MuiderNieuws 22 april 2015


De nieuwe brug uit de lucht

De bouw van de nieuwe Hollandse Brug, dit weekend vanuit de lucht. Foto: Bastiaan Miché

MUIDEN - In het midden van deze krant de laatste fotospread van het omvangrijke werk van Rijkswaterstaat rond Muiden. Rondom de gemeente is een van de grootste bouwputten van het land ontstaan.

De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, het aquaduct in de Bloemendalerpolder, de Spieringbrug ernaast, de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg (in deze krant) en als laatste de bouw van de nieuwe Hollandse Brug bij Muiderberg.

Pas van bovenaf is te zien hoe er naast de grote Hollandse Brug op dit moment een iets kleiner broertje wordt gebouwd. Vanaf de oevers wordt naar elkaar toe gebouwd. Hier zijn geen technische hoogstandjes nodig, zoals bij de andere projecten van de A1. Dit is, zoals Rijkswaterstaat zelf zegt, 'een vrij normale brug'. Maar toch: over iets minder dan twee jaar raast hier het verkeer over dubbel zo veel rijbanen van en naar Almere.

Dan kan ook het naaktstrand aan de kant van Almere weer open. Voor de privacy van de bezoekers leek het de aannemer wel een goed plan om dat strand af te sluiten. En ook de vissen kunnen dan weer terug: ter voorbereiding zijn die weggevangen, waaronder de beschermde rivierdonderpad en exotische vissoorten als de Amerikaanse rivierkreeft en de zwartbekgrondel. De vissen zijn op een veilige plek elders in het Gooimeer uitgezet.

Nog ruim een jaar bouwen en dan is het grootste leed geleden rond Muiden. Begin 2017 lopen alle projecten op hun eind en in dat jaar moeten de eerste auto's over de nieuwe, brede A1 en A6 tussen Almere en Amsterdam rijden.

Tot aan 2020 wordt er dan voornamelijk gesloopt: de restanten van de oude A1 en misschien wel het belangrijkste: dan verdwijnt ook de grote betonnen A1-brug uit het gezichtsveld van de Muiders.

Foutje: Spieringbrug maanden later open

MUIDEN - De nieuwe Spieringbrug over de Vecht gaat pas maanden later open dan gepland: een foutje in de planning met een vergunningsaanvraag. En dus rijden er nog de hele zomer auto's door het centrum.

Volgens de planning zou de Spieringbrug voor lokaal verkeer begin volgende maand al klaar zijn en geopend worden. De brug is inderdaad af, alleen de toerit niet.

Vergunning
Voor de aanleg van een ecopassage onder de brug door is nog geen vergunning. En dat betekent dat de aannemer de asfaltering en afwerking van de toegangsweg naar de brug niet kan afronden en dat de brug nog niet in gebruik kan worden genomen.

De benodigde vergunning voor de aanleg van de ecopassage wordt naar verwachting binnenkort verleend. De aannemer kan de aanleg en afwerking dan waarschijnlijk in augustus afronden, zodat de brug als het meezit eind van de zomer geopend kan worden.

20

uur beginnen de festiviteiten rond Koningsdag morgen. Met een bingo. Zie ook pagina 12/13

'Inwoners weten Wijzer goed te vinden'

Wijzer drie maanden aan de slag, een eerste balans

Wijzer is te vinden in het gemeentehuis van Bussum.

door Mireille Detrixhe

MUIDEN - Mijn rolstoel is kapot, hoe los ik dat op? Mijn partner is dementerend. Is er ondersteuning voor hem en voor mij? Mijn kind is autistisch en heeft hulp nodig, waar kan ik terecht? Een greep uit het soort vragen dat bij Wijzer binnenkomt.

Wijzer is het loket van de gemeente waar inwoners uit de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden terecht kunnen voor informatie en advies over ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp of hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

'Het gaat erom de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen'

Divers
"De vragen zijn heel divers en gaan dus over alles wat te maken heeft met zorg, jeugd en werk en inkomen", vertelt woordvoerder Hannie de Groot van de gemeente Bussum. Sinds januari van dit jaar hebben de gemeenten een aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning erbij gekregen. Dat betekent voor inwoners dat er het een en ander is veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning. "We hebben de indruk dat inwoners van Naarden, Muiden en Bussum Wijzer goed weten te vinden, zowel fysiek als telefonisch en via de mail. Ook steeds meer zorgaanbieders en andere hulpverleners weten Wijzer te vinden voor advies of samenwerking. Dagelijks komen er circa 25 bezoekers bij Wijzer en krijgen we tientallen telefoontjes. We wijzen mensen er ook op dat ze een afspraak bij Wijzer kunnen maken; dat scheelt wachttijd en kan ook 's middags."

Sociaal Domein

Sinds 1 januari zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal beleid. Wijzer is de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en werkt voor de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum.

Het is de instantie waar Muiders terecht kunnen met zorgvragen en voor afspraken. Wijzer is telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tel. 035-692 85 30

Opstartproblemen
"In januari en februari waren er problemen met de declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget. Dat loopt tegenwoordig via de Sociale Verzekeringsbank. Die beheert het budget en betaalt uit op basis van declaraties. De SVB had problemen met de automatisering, maar toen die waren opgelost bleek dat budgethouders soms vergeten waren om hun facturen op te sturen; vermoedelijk als gevolg van de veranderde werkwijze", legt De Groot uit. "Het aantal vragen daarover viel overigens mee", zegt ze.

'Dagelijks hebben we 25 bezoekers en krijgen we tientallen telefoontjes'

"We hebben er ook veel aan gedaan om mensen te informeren en hebben aandacht besteed aan de vragen 'wat moet ik doen' en 'waar kan ik terecht'?" Momenteel is er een probleem met de inning van de eigen bijdrage op huishoudelijke hulp. Deze wordt geïnd door het CAK. De mensen die de eigen bijdrage moeten betalen, hebben in maart geen acceptgiro ontvangen van het CAK en hebben dus niet kunnen betalen. Waarschijnlijk is dit in april ook zo. De Groot steekt daarvoor ook de hand in eigen boezem van de gemeente: "Het is misgegaan in de communicatie tussen CAK, gemeente en regio waardoor de codering van de voorzieningen niet klopte en er met verkeerde codes is gedeclareerd. Mensen die gebruikmaken van huishoudelijke hulp krijgen de acceptgiro's dus wat later, waarschijnlijk in mei. Daar waarschuwen we al voor zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Vanaf mei is dit probleem opgelost."

Traplift
Als er een vraag binnenkomt bij Wijzer en die vraag is makkelijk te beantwoorden, dan wordt deze direct opgepakt. Ligt de vraag complexer, dan wordt er een melding gedaan en volgt er een gesprek met de persoon of personen in kwestie. Dit gesprek is onderdeel van een breder onderzoek naar de vraag en of deze op eigen kracht of binnen het eigen netwerk opgelost kan worden. Ter verduidelijking geeft zij een voorbeeld van een traplift. "Stel: er komt een aanvraag voor een traplift binnen, dan gaat een consulent eerst op huisbezoek voor een gesprek met de aanvrager. In dat gesprek wordt gekeken of de traplift nodig is of dat er andere oplossingen zijn. Een traplift kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aanvrager zelfstandig kan blijven wonen. Maar als blijkt dat er ook andere problemen zijn die in het huidige huis niet zijn op te lossen of op termijn zullen ontstaan, dan kan het beter zijn om andere, passende woonruimte te zoeken. In dat geval plaatsen wij die traplift niet."

"Wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander nog niet te zijn. Er wordt ook altijd gekeken wat iemand zelf kan of met behulp van zijn omgeving kan oplossen. Pas als dat niet meer gaat, is de gemeente er om te ondersteunen, zo nodig met een voorziening. Wij kijken altijd naar de hele situatie, dus nooit naar een op zichzelf staand probleem en doen dat vanuit de drie domeinen: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk en Inkomen. Een re-integratietraject aanbieden is niet zinvol als er thuis grote problemen zijn die werken in de weg staan. Dan is het beter om eerst het gezin weer op weg te helpen en daarna, als de situatie stabieler is, hulp te bieden bij het zoeken naar werk bijvoorbeeld. In alle gevallen gaat het ons om het leveren van maatwerk", aldus De Groot.

Provincie: 'Fusie financieel verantwoord'

MUIDEN - Bussum, Naarden en Muiden kunnen financieel verantwoord gaan fuseren. Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten reageren daarmee op de genomen maatregelen en de resultaten van het Artikel 12-rapport over de financiële situatie van de gemeente Muiden. Dat rapport werd enkele weken geleden gepresenteerd. GS stellen dat veel geldproblemen worden opgelost en dat er voldoende steun komt om financieel gezond te fuseren. GS hebben nog wel een gesprek met verantwoordelijk minister Ronald Plasterk gevraagd om haar standpunten kenbaar te maken, voordat het rapport vastgesteld wordt en alle maatregelen zeker worden.

Kampioen

MUIDERBERG - De meisjes C4 van MHC Muiderberg is afgelopen weekend al kampioen geworden. De nummer twee staat op grote afstand. Hiermee heeft MHC Muiderberg de eerste kampioen van dit seizoen gehuldigd.

Meisjes C4 begon als een geheel nieuw team, maar daarvan was op het veld vrij weinig te merken. "Deze groep meiden was tot op het bot gemotiveerd en sloeg zelden een training over", vertelt coach Marieke Develing.

Auto's vernield

MUIDEN - Twee auto's zijn de afgelopen week in Muiden en Muiderberg vernield.

Bij een auto aan de Nienhuis Ruyskade werd zaterdagochtend een achterraam vernield. Bij een auto aan de Zuidpolderweg in Muiden werd in de nacht van zondag op maandag 'Homo' in de zijkant gekrast. De politie zoekt van beide zaken getuigen.

Ongelijkheid

MUIDEN - Ongelijkheid staat centraal tijdens de Maand van de Filosofie in heel Nederland. 'Waarom laten we ons gek maken door onderlinge verschillen?'

Dialoogkring Muiden organiseert op donderdag 23 april een Filosofisch Café om dit thema nader te gaan onderzoeken. Iedereen is van harte welkom in de bibliotheek van Muiden. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Muziek door Remi Balvers. De entree is vrij.

De hele dag poppen redden uit de Kazerne

Foto: Bob Awick

Muiden was zaterdag het decor van brandweerwedstrijden. Brandweerploegen vanuit de hele provincie gingen aan de slag met onderdelen in de Kazerne en bij Kippersluis in Muiderberg. In de Kazerne (op de foto) moesten de brandweerploegen twee poppen redden uit het Jeugdclubgebouw waar brand was. Door de juryleden werd onder meer gekeken naar de snelheid en de gebruikte techniek. In de categorie Tas/HD won een ploeg uit Purmerend. In de categorie 112 werd Marken eerste. De brandweer Muiden organiseert de wedstrijden jaarlijks.

Nieuwe gemeentehuis Gooise Meren komt in Bussum

Huidig gemeentehuis wordt verbouwd

Het Bussumse gemeentehuis. Foto: Sjoerd Stoop

MUIDEN - Het nieuwe gemeentehuis van de fusiegemeente Gooise Meren komt in Bussum. Dat heeft de fusieraad maandag besloten. Het Bussumse gemeentehuis wordt hiervoor grondig verbouwd.

Komende tijd wordt gezocht naar een architect. Parkeren en duurzaamheid van het gebouw zijn aandachtspunten. In het gemeentehuis komen de raad, het college en 350 ambtenaren te werken. De nieuwe griffier van Gooise Meren is ook al bekend, dat wordt Minke Knibbe die nu werkzaam is als raadsgriffier in Naarden.

In Muiden komt een servicepunt met beperkte dienstverlening. Ook wordt bij de provincie aangedrongen op goede busverbindingen voor bewoners van Muiden en Muiderberg naar het gemeentehuis in Bussum. Dit om het nieuwe gemeentehuis goed bereikbaar te houden voor de Muiders en Muiderbergers. Muiden, Bussum en Naarden fuseren per 1 januari tot de nieuwe gemeente Gooise Meren. Daarmee sluit ook het gemeentehuis van Muiden. Het is nog niet bekend wat er met het gebouw gaat gebeuren.

Carin Geluk

Van Puur Geluk Coaching
Weesper sinds 2010
37 jaar

Wat maakt jou gelukkig?
"Diep contact, mooie natuur, de onbevangenheid van (onze) kinderen en samen delen."

Gelukstip?
"Presence, ofwel aanwezig zijn in het moment. Word je eens bewust van waar je blij, bang, boos en bedroefd van wordt, dat kan het ervaren van geluk al flink bevorderen."

Waar heb je laatst om gelachen?
"Bij het maken van een hilarisch filmpje op het nummer 'Happy' met ons gezin, voor de verjaardag van mijn schoonzus die in Canada woont."

Lente of herfst?
"Lente! Elk jaar geniet ik enorm van de ontluikende natuur."

Roos of tulp?
"Roos, voor mij toch meer de bloem van de liefde."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Eindelijk die 'Little Free Library' kopen en ophangen aan ons huis."

En met een miljoen?
"De tijd nemen om het boek te schrijven dat in mijn hoofd zit."

Wat is je beste eigenschap?
"Mijn sensitiviteit."

En je slechtste?
"Ik wil vaak te snel en te veel doen."

Luieren of een klusje doen?
"Klusje doen, maar ook steeds vaker eens luieren."

Trots op?
"Dat ik na een burn-out, toen ik directeur bij een groot bedrijf was, mijn hart heb gevolgd."

Welke poster hing er boven je bed?
"Van een Fries paard."

Favoriete plek in Weesp?
"Het bankje bij het Wilhelminabootje aan de Vest. Laatst hebben mijn zoon en ik nog een rondje gevaren."

Als je een dag burgemeester was?
"Dan zou ik zorgen dat er op die dag overal gedanst wordt in Weesp."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Lokale mooie initiatieven als Zone 1380 en YogaToday."

Brug veel later open na foutje administratie

WEESP - De nieuwe Spieringbrug over de Vecht gaat pas maanden later open dan gepland. Een foutje in de planning met een vergunningsaanvraag.

De Spieringbrug ligt naast het in aanbouw zijnde aquaduct bij Muiden. De brug is bedoeld voor lokaal verkeer. Hij zou begin volgende maand al geopend worden. De brug is af, maar de toerit nog niet. Voor de aanleg van een ecopassage over de brug is nog geen vergunning. En dat betekent dat aannemer de asfaltering en afwerking van de toegangsweg naar de brug niet kan afronden en dat de brug nog niet in gebruik kan worden genomen.

De benodigde vergunning voor de aanleg van de ecopassage wordt naar verwachting binnenkort verleend, zodat de brug als het meezit eind deze zomer geopend kan worden.

Sportieve onderlinge wedstrijden

Het was gezellig zondag in De Rijver. Foto: Eigen Foto

MUIDERBERG - In De Rijver waren zondag de onderlinge wedstrijden van de Zaalsportclub Muiderberg.

De jeugd liet zien wat ze kunnen op de mat, de brug, de ringen en de sprong. Een jury beoordeelde de prestaties. Tot slot waren er voor alle deelnemers medailles en diploma's en voor de prijswinnaars per groep een beker.

De allerkleinsten vanaf 2 jaar gingen naar huis met het Beweegdiploma, waar Nijntje ambassadeur van is.

Raad bekijkt eigen integriteit

WEESP - De gemeenteraad van Weesp gaat twee keer per jaar praten over hun eigen integriteit: een plan van de WSP en GroenLinks.

Volgens de partijen moet de integriteit van raadsleden nooit ter discussie staan en daarom willen zij twee keer per jaar raadsbreed praten over integriteit. Opvallend was de tegenstem van DSB-raadslid Gerton van Unnik. Integriteit is zijn stokpaardje, maar dit voorstel wil hij niet steunen omdat het van de WSP komt. Hij beschuldigt die partij van belangenverstrengeling.

Voetballen tegen Bolsward

WEESP - De voetbalteams van Weesp en Bolsward spelen op 5 mei weer tegen elkaar: een herdenking van een bijzondere wedstrijd vlak na de oorlog.

In de Hongerwinter van 1944 kreeg Weesp voedselhulp uit Bolsward. Schepen met aardappelen kwamen over het IJsselmeer naar Weesp. Na de oorlog schonk Weesp als dank drie glas-in-loodramen en werden er onderlinge voetbalwedstrijden gehouden in 1946 en 1947.

De Stichting Nationale Herdenkingen Weesp heeft nu het initiatief genomen om dit contact te herstellen.

Raad bekijkt eigen integriteit

WEESP - De gemeenteraad van Weesp gaat twee keer per jaar praten over hun eigen integriteit: een plan van de WSP en GroenLinks.

Volgens de partijen moet de integriteit van raadsleden nooit ter discussie staan en daarom willen zij twee keer per jaar raadsbreed praten over integriteit. De raadsleden besloten donderdag tot deze verplichting.

Opvallend was de tegenstem van raadslid Gerton van Unnik (Duurzame StadsBelangen). Integriteit is zijn stokpaardje, maar dit voorstel wil hij niet steunen omdat het van de WSP komt. Hij beschuldigt die partij van belangenverstrengeling.

Voetballen tegen Bolsward

WEESP - De voetbalteams van Weesp en Bolsward spelen op 5 mei weer tegen elkaar. Een herdenking van een bijzondere wedstrijd vlak na de oorlog.

In de Hongerwinter van 1944 kreeg Weesp voedselhulp uit Bolsward. Schepen met aardappelen kwamen over het IJsselmeer naar Weesp.

Na de oorlog schonk Weesp als dank drie glas-in-loodramen en werden er onderlinge voetbalwedstrijden gehouden in 1946 en 1947.

De Stichting Nationale Herdenkingen Weesp heeft nu het initiatief genomen om dit contact te herstellen. Het is een van de festiviteiten in Weesp rondom 5 mei.

Muziekproject voor 250 leerlingen

WEESP - Vol overgave lieten 250 scholieren van de groepen 5 van de Weesper basisscholen maandag horen wat ze in korte tijd hadden geleerd.

Ouders, opa's en oma's genoten van de twee concerten in de zaal van muziekvereniging De Adelaar, een afsluiting van het 'Fantastische Muziekproject', dat in maart in samenwerking met De Gooische Muziekschool was gestart. Het project wordt gefinancierd uit de nalatenschap van muziekvereniging Jubal en zal ook de komende jaren nog worden aangeboden aan de Weesper basisscholen.

Foto's van deze uitvoering staan op WeesperNieuws.nl.

CSI zet leerlingen op spoor van prijswinnend profielwerkstuk

Susanna Heeren (links) en Celia Eitjes zijn trots op hun prestatie: het beste profielwerkstuk op havoniveau. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Hoe cool is het dat de resultaten van je profielwerkstuk toepasbaar zijn binnen de wetenschap en dat je een bijdrage levert aan criminologisch onderzoek in de toekomst? Havo-eindexamenkandidaten Celia Eitjes en Susannah Heeren (beiden 17 jaar jong) onderzochten voor hun profielwerkstuk de vraag of drugs terug te vinden zijn in het haar van de gebruiker en wonnen hiermee de eerste prijs van het HAN College of Technology in Arnhem.

Voor hun profielwerkstuk onderzochten Susannah Heeren en Celia Eitjes van het Vechtstede College het haar van zeven medeleerlingen. Het onderzoek, de resultaten en hun presentatie leverde hen op school een dikke negen op, reden voor hun begeleider Liesbeth Boormans om haar leerlingen mee te laten dingen naar de prestigieuze prijs van het HAN College of Technology in Arnhem.

'Reken maar, die 500 euro gaan we verbrassen op vakantie'

Wat is het voor prijs?
Susannah: "Je kunt het vergelijken met de KNAW profielwerkstukkenprijs, maar dan op havoniveau. Het is de eerste keer dat havoleerlingen van het Vechtstede meedoen aan deze wedstrijd. Dus dat wij meteen genomineerd zijn en meteen ook gewonnen hebben, is superleuk." Celia: "En 500 euro in the pocket! Hoe leuk is het dat als je iets moet doen voor school er meteen geld mee verdient? We mogen het bedrag besteden zoals we zelf willen en dat komt goed van pas met de vakantie voor de deur!"

Hoe kwamen jullie op het idee om iets met drugs te doen?
"We hadden op televisie – was het CSI? - gezien dat het mogelijk moest zijn stoffen terug te vinden in haar. Dat vonden we wel interessant en zeker met drugs. Want drugs is iets dat speelt op school; je hoort er veel over en is meer aansprekend dan medicijnen."

'Proefpersoon zeven gebruikte 22 verschillende drugs'

En de proefpersonen waren voorradig?
"Haha, daar hoefden we geen moeite voor te doen. Al onze zeven proefpersonen komen van het Vechtstede College. Eentje gebruikte geen drugs, een ander alleen alcohol en zo liep het gebruik steeds op, zodat we goed konden vergelijken. Proefpersoon zeven gebruikte 22 verschillende soorten drugs zoals MDMA en speed, dus dat was wel een heel erg interessant onderzoeksobject."
Hoe vind je de drugs terug in het haar?
Celia: "De drug komt in je bloed terecht en zo ook in de kern van je haar en blijft daar zichtbaar. Omdat je haar anderhalve centimeter per maand groeit kun je zien wat voor en wanneer iemand drugs gebruikt heeft. Wij hebben haren van 4,5 centimeter gebruikt, dus we kunnen iets zeggen over het drugsgebruik van een periode van 90 dagen." Susannah: "Samen met onderzoekers van het FOM-AMOLF Instituut op Sciencepark in Amsterdam hebben we haren doormidden gesneden en met een speciale lasertechniek onderzoekswaarden verzameld. Het was te gek dat we zo veel resultaat vonden dat heel bruikbaar is voor verder onderzoek. Dat gaan ze dus nu ook doen."

Drugs op school

Op de vraag naar de reactie van het Vechtstede College op het onderzoek vertellen Celia en Susannah: "De schoolleiding was vooral geschokt over het feit dat onze proefpersonen bij ons op school zitten en we hebben de docenten moeten verzekeren dat de personen niet door ons drugs zijn gaan gebruiken, maar het zelf al deden. Ze zijn wel trots op ons vanwege de prijs en we worden aan alle kanten gefeliciteerd."

Jullie dragen dus wezenlijk bij aan wetenschappelijk onderzoek?
Susannah: "Onze resultaten worden gebruikt bij publicaties in Amerika, maar vooral is leuk dat je nu kunt stellen dat deze onderzoeksmethode goed bruikbaar is bij criminologisch onderzoek."

Een gespreid bedje voor de toekomst?
Celia: "Ik ga chemie studeren en heb in mijn motivatiebrief dit profielwerkstuk goed kunnen gebruiken." Susannah: "Ik wil via de studie chemie met richting crimescience uiteindelijk forensisch onderzoek gaan doen. Dit was een goede voorbereiding." Celia: "Dat vind ik ook, het was erg leuk!"

Maar eerst die 500 euro verbrassen?
"Reken maar! Dat komt met onze vakantieplannen goed van pas."

Tot slot: hoe reageerde school op jullie onderzoek?
"Ze waren vooral geschokt over het feit dat onze proefpersonen bij ons op school zitten en we hebben de docenten moeten verzekeren dat de personen niet door ons drugs zijn gaan gebruiken, maar het zelf al deden. Ze zijn wel trots op ons vanwege de prijs en we worden aan alle kanten gefeliciteerd."

Groot applaus voor jonge muzikantjes

Geconcentreerd op de viool. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Vol overgave lieten 250 scholieren van de groepen 5 van de Weesper basisscholen maandag horen wat ze in korte tijd hadden geleerd.
Ouders, opa's en oma's genoten van de twee concerten in de zaal van muziekvereniging De Adelaar, een afsluiting van het 'Fantastische Muziekproject', dat in maart in samenwerking met De Gooische Muziekschool was gestart. Het project wordt gefinancierd uit de nalatenschap van muziekvereniging Jubal en zal ook de komende jaren nog worden aangeboden aan de Weesper basisscholen.

Optreden voor een volle zaal.

IJsmaker Jonathan Sas

Foto: Christian Pfeiffer

Vakmannen

Moderne ondernemers in een ambachtelijk vak. Elke dag gepassioneerd in de weer met hun vak, hun product en hun klanten. En ze zijn trots op hun beroep, heel trots. De komende weken gaat het WeesperNieuws langs bij deze vakmannen.

Hij is, naar eigen zeggen, het levende bewijs dat je van ijs niet dik wordt. IJsmaker Jonathan Sas (30) stopt nooit met het eten en denken aan ijs. Zelfs in de supermarkt vraagt hij zich bij elk product af of je er ijs van kunt maken.

Wie kent het ijs van IJssalon Nelis niet? Als de zon zich laat zien en de temperaturen oplopen, staat er meteen een rij voor de salon in de Slijkstraat. Achter in de zaak staat Jonathan bij zijn ijsmachine. Trots laat hij zijn 'ijsdomein' zien.

Al jaren is ook de vraag ver buiten Weesp naar Nelisijs groot, maar de liefde voor de kleinere ambacht houd de stap naar een ijsfabriek buiten het centrum tegen. Bewust is er voor gekozen om ijs te blijven maken aan de Slijkstraat. Jonathan Sas werkt al sinds zijn tienerjaren met groot plezier bij Nelis.

Wie Sas zo hoort praten weet dat hij stiekem zijn eigen grootste fan is. Hij eet makkelijk een half liter ijs op een dag weg en komt er geen grammetje van aan. Per week probeert hij verschillende maken uit: de meesten halen de winkel nooit, alleen de beste halen de ijsvitrine. En ook al heeft hij de Hotelschool gedaan: zijn keus staat vast. Jonathan Sas zijn toekomst ligt bij het ijs, liters ervan.

Blomme-pandje aan de Nieuwstad staat weer leeg

"De precario is in Weesp niet mis", zegt Karin Locht.

door Marieke van Veen

WEESP - 'Opeens' was-ie dicht, de bloemenzaak van Karin Locht op de Nieuwstad. De Muidense heeft lang geprobeerd het hoofd boven water te houden, maar moest op een gegeven moment de knoop doorhakken. "Voor veel mensen kwam de sluiting inderdaad vrij onverwacht", erkent Locht.

In december 2013 opende Karins Bloemenboutiek de deuren in het Blomme-pandje op de hoek Nieuwstad/Breedstraat. Het gerestaureerde pandje had daarvoor jaren leeggestaan. De bloemenzaak met de kleurrijke uitstalling bij de entree werd gezien als een waardevolle aanwinst voor het centrum.

Diezelfde uitstalling buiten kostte Locht handenvol geld. "De precario is in Weesp niet mis. Daarbij was de Nieuwstad opengebroken toen ik hier begon. Tel daar de recessie bij op en het feit dat supermarkten ook steeds meer bloemen verkopen... dan kun je best stellen dat ik als ondernemer de wind tegen heb gehad."

Locht heeft enkele dagen leegverkoop gehouden. Aan wie het vroeg, gaf ze toe te gaan sluiten. "Ik heb veel lieve reacties gehad, van mensen die het jammer voor mij vonden en jammer voor Weesp." De Muidense is nu bezig de zaak leeg te ruimen. Wat ze niet heeft verkocht gaat naar haar tuin in Muiden, een bloeiende erfenis van 1,5 jaar ondernemerschap in Weesp.

Locht heeft geen idee wat ze hierna gaat doen. "Eerst ga ik dit allemaal netjes afronden en dan ga ik maar eens goed nadenken over de toekomst. Ik zal niet snel weer voor mezelf zal beginnen."

Bouwput A1 Er is ook nog een nieuwe spoorbrug nodig

De blauwe stalen steunpilaren waarop de komende maanden de boog wordt gemaakt. Foto's: Christian Pfeiffer

WEESP - Het is een enorme stalen boogbrug van ruim 50 meter hoog en ruim 250 meter lang, zonder ondersteuning. Dit om de vele rijbanen van de nieuwe A1 te kunnen oversteken: de spoorkruising Muiderberg.

De nieuwe brug is een van de grote werken van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 waar het WeesperNieuws een bezoek aan brengt. Werk van Almere tot Amsterdam, op dit moment de grootste bouwput van Nederland. Alle automobilisten hebben de blauwe pijlers langs de kant van de weg zien staan: het zijn de ondersteuningen waar de nieuwe boog op gebouwd gaat worden. 17 stalen stukken plus twee basisstukken. Ze worden in België gemaakt en per schip aangevoerd naar de bouwplaats waar ze de komende maanden aan elkaar gelast gaan worden.

Even verderop komt er ook een nieuwe Hollandse Brug.
De enorme stalen boogbrug op de bouwtekening.
De bouwplaats is een gezellige boel.
De stukken van de boog worden in tenten aan elkaar gelast.
Er worden lange dagen gemaakt op de bouwplaats.
Vier dagen, 100 uur, geen treinen in 2016. De planning hangt er al.
Werk vanaf de snelweg goed zichtbaar.
Op de kaart: de nieuwe spoorkruising Muiderberg.
Impressie van de nieuwe boogbrug.
Blauw, geel, techniek. Het is fotogeniek.

In de zomer van 2016 wordt de nieuwe spoorbrug op zijn plek gelegd. Daarvoor zal dan het treinverkeer tussen Weesp en Almere vier dagen worden gestremd. Door het gebruik van beton op de stalen brug (uiteindelijk ruim 11.000 ton zwaar) moet de nieuwe brug weinig overlast geven voor de omwonenden.

Koningsdag in Weesp en Omstreken

Alle feestprogramma's op een rijtje

Wordt het tokkelen in Weesp, de zeepkistenrace in Nigtevecht, de Volkspelen in Muiderberg, de oude ambachten in Muiden, de Captains Pub Quiz in Driemond of de Hoge Hakken Run in Nederhorst den Berg? De Oranjeverenigingen in Weesp en omstreken hebben weer hun best gedaan om er een feestelijke Koningsdag van te maken. Het WeesperNieuws zet de programma's van de gemeenten in het verspreidingsgebied van deze krant op een rijtje, zodat lezers alvast een 'feestplan' kunnen maken. Veel plezier!

Donderdag 23 tot en met maandag 27 april
Kermis aan de Aetsveldselaan, met onder meer draaimolens, botsauto's, spelletjes, snoep en snacks.

Maandag 27 april
7.00 - 16.00 uur Aetsveldselaan: Vrijmarkt
10.15 uur Grote Plein: Verzamelen voor aubade om 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur Grote Plein: Concert De Adelaar
11.00 - 17.00 uur Grote Plein: interactief programma Fysiosport
11.30 - 12.30 Burgerzaal stadhuis: Oranjeborrel
12.00 - 14.00 uur Grote Plein: Kidz DJ & Oranje-quiz
12.00 - 17.00 uur Nieuwstraat: Braderie
12.00 - 17.00 uur Nieuwstad: Stormbaan, klimwand en tokkelbaan
14.00 - 15.00 uur Grote Plein: Jambee optreden
14.00 - 17.00 uur 't Lichthuis aan het Waagplein 10: schaken
14.00 - 17.00 uur Centrum: Dweilorkest De Vechtbloazers
15.00 - 16.00 uur Grote Plein: Bodoshin Dojo (karate)
16.00 - 18.45 uur Grote Plein: Muziektuinclub van de Triangel
17.30 - 18.30 uur Grote Kerk Nieuwstraat: Carillonconcert
17.30 - 21.00 uur Slijkstraat, Achterom en Weesper plein: Oranjediner
19.00 – 21.00 uur Grote Plein: Dansschool van Harten & Zone 1380
21.00 – 24.00 uur Grote Plein: RGB disco

Josien, Foto: André Verheul
Foto: Christian Pfeiffer

Protestantse Gemeente Zondag 26 april 10.00 uur Grote Kerk ds. A. Groeneveld

Parochie van Levend Water
Zondag 26 april 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Dinsdag 28 april 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 26 april 10.00 uur
OAZ-gebouw
R. Westerveld

Watersport Festival komt eraan

WEESP - De Koninklijke Marine is te gast tijdens de Weesper Watersport Festival op 30 mei. Dit nautische evenement in het centrum van Weesp wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden.

Het publiek kan kennismaken met de verschillende facetten van de marine. Het Korps Mariniers is aanwezig met een de klimtoren.

Tijdens het Weesper Watersport Festival zijn er verder demonstraties van nautische ambachten, optredens van shantykoren, een nautische braderie en verschillende watersportactiviteiten zoals waterskiën door Smal Weesp.

woensdag 22 april

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis houdt op woensdag 22 april een ouderensoos in Gebouw Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. De entree is 2 euro.

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt woensdag 22 april weer een Mamacafé gehouden. Vanwege het 1-jarig bestaan van het café komt poppenspeler Alexander Bauwens zijn voorstelling 'Allemaal Beesten' opvoeren. Aanvang: 10.00 uur.

Annet Jacobs
leest voor

Woensdag 22 april is het de dag van de Kinderboekwinkel. Annet Jacobs komt in De Kleine Prins in de Slijkstraat voorlezen uit haar laatste boek 'Het geheim van de verliefde juf'. Geschikt vanaf zes jaar, van 14.00 tot 15.00 uur. Toegang is vrij. In de winkel staat een geheimenkist waarin kinderen een geheim kunnen verstoppen. Annet Jacobs kiest het mooiste geheim uit en beloont dat met een exemplaar van haar boek.

Introductie Biodanza

Het is Nationale Biodanzaweek. Rolando Toro, de bedenker van biodanza, had als droom om de hele wereld te laten dansen. Kom lekker gratis meedansen met een introductieworkshop Biodanza op woensdag 22 april. Aanmelden: info@biodanzametmarlie.nl, www.biodanzametmarlie.nl.

Buurtpanel

De gemeente Weesp houdt woensdag 22 april een buurtpanelavond voor de bewoners van de wijken Zuid en Aetsveld. Buurtbewoners zijn om 19.30 uur welkom in het OAZ-gebouw om mee te praten en denken over een veiliger, betere en schonere leefomgeving.

zaterdag 25 april

Kledinginzameling

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood komt naar Weesp. Zaterdag 25 april kunnen mensen gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel komen inleveren in de katholieke kerk aan de Herengracht. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Nikitov

Niki Jacobs (36), zangeres en oprichtster van de band Nikitov, wordt gezien als belangrijke vertolker van Joodse muziek in Nederland. 'Moedertaal' oftewel 'Mamelosh' in het Jiddisch heet de nieuwe muziekvoorstelling met pophits in een nieuwe Jiddische jas. Nikitov treedt zaterdag 25 april op in de Weesper synagoge. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 10,-. Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Kleine Prins.

zondag 26 april

Paddington

In de City is zondag 26 april de bioscoophit 'Paddington' op groot scherm te zien. Een jonge Peruviaanse beer reist af naar Londen om daar een leven op te bouwen. Alleen en verdwaald eindigt het beertje op Paddington Station, waar hij er achterkomt dat het stadsleven niets voor hem is. Hij wordt in huis genomen door de familie Brown, tot een museumconservator het unieke beertje ontdekt. Aanvang 14.00 uur, entree € 5,-.

Rozjinkes

Klezmergezelschap Rozjinkes uit Hilversum komt naar Weesp om het 10-jarig jubileum te vieren. Op het repertoire van Rozjinkes staan vele Jiddische liederen en ook de instrumentale klezmermuziek. Het concert is zondag 26 april in de synagoge aan de Nieuwstraat, van 15.00 tot 17.00 uur met nazit. Entree: 8 euro, kinderen tot en met 16 jaar gratis entree.

donderdag 23 april

Film

In de City draait donderdag 23 april de film 'The Theory of Everything' over de briljante en gerenommeerde astrofysicus Stephen Hawking, zijn liefdesrelatie met Jane Hawking en zijn gevecht tegen ALS. Aanvang 20.00 uur,entree € 8,-.

donderdag 23 april tot 27 april

Kermis

Van donderdag 23 tot en met maandag 27 april is er kermis aan de Aetsveldselaan. Met onder meer draaimolens, botsauto's, spelletjes, snoep en snacks.

vrijdag 24 april

Oliver's Cinema

Het muziekproject Oliver's Cinema is een samenwerking tussen trompettist Eric Vloeimans, cellist Jörg Brinkmann en accordeonist Tuur Floorizone. Gespeeld worden eigen werken, muziek uit films, folklore, gipsy, jazz en nog veel meer. Locatie: de City of Wesopa, aanvang: 20.30 uur, entree: € 17,50.

vrijdag 24 april tot 26 april

Toneelgroep Weesp

Toneelgroep Weesp debuteert met 'Het Huis van Bernarda Alba' van Frederico Garcia Lorca. Bernarda is een autoritaire vrouw die voor de tweede keer weduwe wordt en haar dochters tot acht jaar rouw en afzondering dwingt. De spanningen in het huis stapelen zich op. De voorstellingen zijn op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 april. Vrijdag en zaterdag om 20.30 uur, zondag om 14.00 uur. Kaarten zijn voor € 7,50 per stuk te koop via theaterpandweesp.nl. De zaal is een uur voor aanvang open.

maandag 27 april

Koningsdag

Koningsdag wordt in Weesp gevierd met kinderactiviteiten, sport en spel, livemuziek, een Oranjediner, een disco en meer. Kijk voor het volledige programma op pagina 16/17.

dinsdag 28 april

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt dinsdag 28 april een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Breicafé/buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt elke dinsdag in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan een breicafé. Van 13.00 tot 16.30 uur.

Inloopochtend Versa

Versa Welzijn houdt iedere dinsdag van 10.00 -12.00 uur een inloopochtend in de aula van de Papelaan 99. Tijdens deze ochtenden kunnen Weespers vragen stellen aan de sociaal werker, kennismaken en koffie drinken met buurtgenoten en informatie uitwisselen.

woensdag 29 april

Meezingavond

Er is woensdag 29 april een meezingavond in hotel Hart van Weesp. Het repertoire: Hollandse liedjes van alle tijden. Een accordeonist zorgt voor de muzikale begeleiding. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

Fotocursus

Eric Hage start woensdag 29 april met een nieuwe fotocursus. In vijf weken tijd leren de cursisten de basistechnieken van het fotograferen en de belangrijkste instellingen van je camera. Inschrijven via de site www.erichage.com of bel 0294 - 415125.

donderdag 30 april

Michiel de Ruyter

In de City wordt donderdag 30 april de film 'Michiel de Ruyter' vertoond. Het scenario is geschreven door Lars Boom, die na de film meer vertelt over deze klus. Aanvang 20.00 uur / entree € 8,-.

vrijdag 1 mei

Filosofisch Café

Filosofische praktijk Thymia houdt vrijdag 1 mei een filosofisch café in De Bibliotheek. Het café begint om 15.00 uur met een consult. Aamnsluitend is er van 16.00 tot 18.00 uur een dialoogtafel, dit keer met het thema 'Arbeid: vervreemding of zelfrealisatie?' Gratis inloop.

Bouhuijsavond

Vrienden van de Weesper Synagoge hebben Karel Baracs (De Verhalenman) gevraagd de jaarlijkse Bouhuijsavond te verzorgen. De Stadsverteller van Amsterdam vertelt het verhaal 'Waarom lijn 8 niet meer rijdt'. De Bouhuijsavond is vrijdag 1 mei om 20.00 uur in de synagoge. De toegangsprijs bedraagt € 5,- inclusief koffie/thee en een glaasje fris of wijn na afloop.

vrijdag 1 mei tot dinsdag 5 mei

Holocaust-expo

In de synagoge is van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 mei werk te zien van de Joodse kunstenaar Marc de Klijn. Hij woont sinds 2 jaar in Jeruzalem. Op initiatief van Annelies Westra komen zijn 29 werken over de holocaust naar Weesp.

Lintjesregen

De dag voor Koningsdag is het altijd het moment om koninklijke onderscheidingen uit te delen, maar vanwege het weekend is dit op vrijdag 24 april.

Weten wie er een lintje krijgt dit jaar? Hou vrijdag onze website WeesperNieuws.nl en de Kabelkrant in de gaten.

FC Weesp kansloos tegen koploper

FC Weesp had het zwaar tegen de Amsterdamse koploper. Foto: Bastiaan Miché

WEESP - Er staan FC Weesp nog een paar spannende weken te wachten. Terwijl er tot een week geleden nog werd gesproken om deelname aan de play-offs, moet FC Weesp nu nog een paar punten pakken om überhaupt klassebehoud zeker te kunnen stellen. De Weespers verloren afgelopen weekend kansloos van koploper Zeeburgia: 0-4.

FC Weesp kreeg het zwaar te verduren tegen de Amsterdammers. Met een gehavende ploeg probeerde FC Weesp er nog wel wat van te maken, maar al snel bleek dat de tegenstander een maatje te groot was. De Amsterdammers kwamen al snel op voorsprong en waren steeds de betere ploeg.

Meteen na de goal volgde de volgende tegenslag voor FC Weesp: aanvoerder Ramon Westland moest na een verkeerde tackle met een rode kaart van het veld. FC Weesp was al gehavend en kon met een ondertal nog amper potten breken tegen de Amsterdammers. De tegenstander hoefde maar een paar keer aan te zetten om FC Weesp te verslaan. De Weespers maakten geen kans.

Zaterdagelftal houdt kansen op deelname play-offs open

Met de tweede achtereenvolgende nederlaag, en nog 3 duels te gaan, wordt het nog spannend voor FC Weesp. Er moeten de komende weken punten worden gepakt. Anders zou het zomaar eens kunnen dat FC Weesp nog moet gaan vechten voor klassebehoud met een reeks play-offduels. FC Weesp treft komend weekend subtopper Houten. De twee weken daarna wachten De Meteoor en DVC Buiksloot, de twee onderste ploegen van het klassement.

Weer zege zaterdagelftal
Het zaterdagelftal van FC Weesp houdt nog steeds kans op deelname aan de play-offs. Afgelopen weekend deed de ploeg wat het moet doen: DOB verslaan. De Weespers wonnen het futloze duel met 0-1.

FC Weesp had volop problemen met de streekgenoot. DOB zakte ver terug en kwam zelf amper aan aanvallen toe. FC Weesp probeerde dat wel, maar zag de tegenstander vooral veel ballen wegwerken. Pas na rust kon FC Weesp scoren: topscorer Sasja Fransen bracht zijn ploeg 3 punten met een doelpunt. Na de goal kon FC Weesp zonder problemen stand houden, DOB zakte wederom ver terug en kreeg geen kans.
FC Weesp deed met de zege goede zaken. De Weespers klommen naar de derde plaats. Komend weekend staat de volgende horde op het programma: dan komt nummer twee Eemnes op bezoek. Ook nu kan FC Weesp met een zege goede zaken doen in de jacht naar deelname aan de play-offs.

Knappe zege voetbalsters
Met veel vechtlust en goed voetbal hebben de voetbalsters van FC Weesp afgelopen weekend een goede zege geboekt tegen DESS. De Weespers waren met 4-1 te sterk.

Vanaf de aftrap was goed te merken dat de Weespers erop gebrand waren om de tegenstander te verslaan. De Weespers waren al snel beter, maar toch duurde het tot na rust voor er gescoord kon worden. De score werd, geheel onverwachts, geopend door de tegenstander. FC Weesp rechtte na de goal de rug en werd steeds beter. Robien Lorent (3x) en Sanne van Dalen konden de achterstand wegwerken en FC Weesp alsnog de zege bezorgen.

FC Weesp staat na afgelopen weekend negende. Het goede resultaat zorgde ervoor dat de ploeg tevreden was: de afgelopen weken werd er vaak verloren. De Weesper dames hebben nu nog twee duels te gaan. Met twee zeges zou de ploeg nog zevende kunnen worden, maar dat hangt er ook van af van hoe de concurrenten presteren de komende weken. De Weespers hebben wel al voldoende afstand genomen van de onderste ploegen van het klassement.

Van de Griend pakt weer NK-goud

WEESP - Weer een gouden plak voor jiujitsu'er Cees van de Griend. De Weesper won afgelopen weekend het NK jiujitsu.

Van de Griend versloeg al zijn tegenstanders afgelopen weekend, twee zelfs met full ippon. Daarmee was hij verreweg de beste deelnemer. Na alle duels kreeg hij het goud omgehangen, dat maakte hem vooral trots.

Van de Griend heeft een goed jaar achter de rug met vele goede resultaten. Enkele weken geleden pakte hij nog brons op het jeugd-WK, op veel andere evenementen werd hij eerste. Volgend jaar maakt Van de Griend de stap naar een hogere leeftijdscategorie. Daarmee komt het jonge talent straks een hoop sterkere tegenstanders tegen. Het wordt afwachten of de Weesper dan meteen weer kan presteren.

Weer zege handbalsters

WEESP - Met een afgetekende zege op ASV houden de handbalsters van We Have vooralsnog stand aan kop van het klassement. De Weespers wonnen afgelopen weekend met 20-11.

We Have pakte een week geleden de eerste plaats en staat daar nu nog steeds. De ploeg heeft evenveel punten als de nummer twee Havas, maar heeft nog een duel tegoed.

Argus kan geen potten breken

WEESP - Argus heeft afgelopen weekend geen punten over kunnen houden aan het duel tegen DKV. De Weespers verloren met 8-19 van de hoger geklasseerde tegenstander.

Argus moest het doen zonder een paar vaste waarden en kreeg al snel problemen met de sterke tegenstander. DKV begon erg sterk en kon meteen op een voorsprong komen. Voor rust kon Argus nog knap terugkomen tot een 6-8 ruststand. Na de rust schroefde DKV het tempo verder op en werd Argus op veel fronten afgetroefd. De Weespers bleven tot het laatst knokken, maar moesten genoegen nemen met de nederlaag.

Duel Triton afgelast

WEESP - Een vroegtijdig einde van de competitie voor Triton afgelopen weekend. Het laatste duel van de Weesper waterpoloërs, zaterdag tegen Noordkop, werd afgelast.

Het duel moest worden geschrapt vanwege herstelwerkzaamheden aan het zwembad van de tegenstander. Of het duel later alsnog moet worden gespeeld, wordt de komende dagen bepaald. Het heeft er alle schijn van dat dat niet gebeurt: er stond voor zowel Triton als Noordkop niets meer op het spel.

Weespers snel op Geinloop

Foto: André Verheul

Bjorn van der Neut uit Weesp (foto boven) was zaterdag de snelste op de 10 kilometer van de Geinloop. Met zijn 35:52 bleef hij net onder zijn PR. Er was meer Weesper succes. Cornelis Hes en Bart-Jan van Barneveld eindigden in de top 10 en Deborah Schouten won de 10 kilometer bij de dames in 41.08. Op de 5 kilometer was de Jacobs-tweeling uit Weesp ongenaakbaar: Daan werd eerste, Tim tweede. Peter van der Veen volbracht de halve marathon in een tijd van 1.26.18, goed voor de tweede plaats.

Foto: André Verheul

MHCW komt tekort

WEESP - De hockeysters van MHCW moeten nog knokken voor klassebehoud. De Weespers verloren afgelopen weekend wederom: VVV was met 5-0 te sterk.

MHCW staat nog twee punten los van de twee nummers laatst, maar met nog 5 duels te gaan kan er nog alles gebeuren de komende weken.

250m2 vol tweedehands! antiek-retro-klassiek open op vr. + zat. v. 10-17u.
Koninginneweg 66, K'hoef
www.inboedelsenzo.nl

Te huur in de Bourgogne: Luxe 6-pers. huis, zomervak. nog vrije wkn. sully.nl
06-43285650

Ervaren Amerikaanse docent geeft Engelse les op elk niveau aan scholieren en volwassenen, ook examentraining en scriptiebegeleiding. Jeremiah: 06-15570129

Schoonmaakbedrijf Keep it Clean zoekt: Gemotiveerde schoonmaak medewerker beheersing van de Ned. taal. ProjectinWeesp (vlakbij station) werktijd maan- t/m vrijdag 17.00 - 18.45 uur (bellen tijdens kantooruren 035-6244791) www.keepitclean.nl

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

Na 7 jaar plezierig werken bij Dental Clinics Weesp neem ik afscheid per 24 april 2015. Ik bedank al mijn
patiënten voor hun vertrouwen. Nathalie den Hollander.

COMPLICITY Computers & Services WEESP. Al 10 jaar de lokale computerspecialist. Verkopen, repareren, installeren, upgraden, datarecovery, back-up etc. In onze eigen werkplaats kunnen wij (bijna) alles met computers.
Hogeweyselaan 209c Weesp -
Tel: 484 620

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?

Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Hebt u een verstandelijk
gehandicapte zoon of dochter
van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag
informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com

OUTLET PRIJZEN
kleding en speelgoed
LANNEKE
Nieuwstraat 39
Weesp - tel.: 416 464
naast het gemeentehuis

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

WONING VERHUREN? Vertrouwd verhuren aan expats en organisaties INTERHOUSE HILVERSUM 035-303 13 20 www.interhouse.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595