MuiderNieuws

16 januari 2019

MuiderNieuws 16 januari 2019


Roemer voor echtpaar Van Dijk

Het echtpaar Van Dijk doet ongelooflijk veel voor Muiden. Foto: Stadsraad Muiden

MUIDEN Dat Bep en Jan van Dijk de Muider vrijwilligersprijs van het jaar meer dan verdiend hadden, was wel duidelijk. Het echtpaar ontving de Muider Roemer omdat ze zich al jaren belangeloos inzetten voor onder meer zieken, gehandicapten, de kerk en het schoonhouden van hun wijk.

"Ze zijn echt altijd bereid om iedereen die hulp nodig heeft te helpen", deed Hans van der Steen, voorzitter van de Stadsraad Muiden, er nog een schepje bovenop, na alle mooie woorden van wijkwethouder Geert-Jan Hendriks en de overhandiging van de Muider Roemer. Het echtpaar reageerde blij verrast. Zelf vinden ze het eigenlijk niet zo heel bijzonder wat ze allemaal doen. "Dat doet toch iedereen, een ander helpen", reageerde het echtaar bescheiden.

De bekendmaking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadsraad Muiden in het Muizenfort. Zo'n 70 inwoners van Muiden waren aanwezig om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Naast alle feestelijkheden blikte Van der Steen ook nog vooruit. Hij haakte in op de onderwerpen die voor 2019 op de agenda van de Stadsraad staan. Zo loopt er nu een petitie tegen het plaatsen van camera's op en rond de Groote Zeesluis. Die petitie zal de Stadsraad naar verwachting in maart aanbieden aan de initiatiefnemer hiertoe: het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook staat er nog een haalbaarheidsonderzoek naar de Binnenhaven op stapel.

Wegwijzer

Er zijn vooralsnog zo'n 400 exemplaren gedrukt van het boekje. Foto: Yvette de Vries

Kheder Abas, die zelf vier jaar geleden uit Syrië vluchtte, heeft een Wegwijzer voor Statushouders gemaakt vol handige en praktische tips.

5

Weerbericht

Overgang naar kouder weer, lichte vorst in de nacht

De eerste helft van de meteowinter (sinds 1 december) heeft nauwelijks winterweer laten zien. Komende dagen gaat dat veranderen. Na de passage van het polaire koufront donderdag komt een gebied van hoge luchtdruk over onze omgeving te liggen. We liggen dan een aantal dagen aan de koude kant van het polaire front met een temperatuur rond of iets onder het vriespunt.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt eerst veel bewolking verwacht met enige tijd regen. In de loop van de dag klaart het op. Er kan dan nog een bui vallen. Het wordt 5 à 6 graden. Er staat een matige westenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het licht. Overdag is het meest droog met af en toe zon. Overdag wordt het 3 à 4 graden. Er waait een matige, naar zuidoost krimpende wind.

Het weekeinde

Zaterdag blijft het vrijwel overal droog met nu en dan zon. Dit weerbeeld wordt ook zondag verwacht, al neemt de kans op een (winterse) bui iets toe. In de nachten vriest het tot -3 à -4 graden. In de middag wordt het circa +2 graden. De wind is matig uit oost tot zuidoost. Na het weekeinde houdt het licht winterse weer aan. De kans op (natte) sneeuw neemt iets toe.

Weetje

In de media gonst het bericht dat we een strenge vorstperiode krijgen. Dat is gebaseerd op de SSW (Sudden Stratospheric Warming). In de lage luchtlagen verzwakt de straalstroom dan. De wind kan dan langdurig oostelijk worden met continentale vrieslucht. Vorig jaar vond dat plaats in februari met vorst tot in maart. Ook of dit nu ook zo gaat gebeuren, is nog niet zeker.

Onderzoek naar ruim zestig gebouwen op verkooplijst

Ook Fort G zou verkocht kunnen worden. Foto: Jessica de Jong

GOOISE MEREN Wordt het Muizenfort in Muiden verkocht? En de kinderdagverblijven aan de Huizerweg in Bussum? En hoe staat het met de toekomst van het pand van de brandweer kazernes? De gemeente gaat het allemaal onderzoeken.

BIn totaal zijn er zestig gemeentelijke gebouwen op een lijst gezet om te kijken wat er mee moet gebeuren. De panden worden onderzocht. Het doel is om te kijken of dit vastgoed behouden moet blijven of verkocht moet worden. De gemeente heeft in totaal 140 gebouwen op haar naam staan. Van al deze gebouwen behoudt de gemeente er hoe dan ook 79. Het gaat om gebouwen waarvan het 'eigendom gelegitimeerd is', kort gezegd de gebouwen die de gemeente echt nodig heeft. Van de 61 andere gebouwen wordt nu gekeken wat er mee gedaan moet worden: behouden of verkopen. Op die lijst staan zaken zoals het gemeentehuis, scoutinggebouwen, kerktorens in Muiden en Muiderberg, gymzaal De Sprong in Naarden, het Comeniusmuseum, en Filmhuis Bussum. Bij verkoop kan ook nog gekeken worden naar afstoten van het pand om zo een ontwikkellocatie te creëren.

AED moet overal toegankelijk zijn

AED moet overal toegankelijk zijn

GOOISE MEREN De roep om een betere dekking én het 24/7 toegankelijk maken van de AED's in de gemeente raakt in een stroomversnelling. Nadat vanuit de gemeenschap al meerdere buurt-AED's werden geïnstalleerd, neemt de politiek ook een actievere rol.

Recent werden zowel de Naarder als de Bussumer van het Jaar door deze krant in het zonnetje gezet wegens hun inzet om werk te maken van meer AED's in diverse buurten. Tijdens hun zoektocht om zo'n buurt-AED te realiseren, liepen ze tegen diverse moeilijkheden aan. Zo viel onder andere op dat de dekking van de AED's erg tegenviel en dat veel van deze apparaten niet altijd toegankelijk zijn.

Het GDP stelt ook al langere tijd vragen over de AED's. Hierdoor is besloten dat de AED's van de gemeente, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis, dag en nacht beschikbaar worden door ze buiten op te hangen. Daarbij komt GDP nu samen met GroenLinks, PvdA, 50PLUS, CDA en Hart voor BNM met een motie om de gemeente een coördinerende rol te geven bij de realisatie van een dekkend AED-netwerk. Jelmer Kruyt, fractievoorzitter GDP, legt uit wat hij beoogt: "Vorig jaar bleek dat er weinig draagvlak was onder inwoners. Dat is nu heel anders. We willen daarom dat de gemeente nu doorpakt en dat crowdfundingacties voor AED's een financieel steuntje in de rug krijgen. Ik schat dat je met 25.000 euro al een heel eind komt."

De motie wordt woensdag besproken.

Gemeente trekt aangepaste apv toch nog even terug

GOOISE MEREN Alle geldende wetten en regels van de algemene plaatselijke verordening (apv) worden nog even onberoerd gelaten. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De aangepaste apv wordt teruggetrokken.

Er komt eerst een onderzoek naar een gedereguleerd apv, kort gezegd een apv met veel minder regels. Twee jaar geleden werd al toegezegd dat de gemeente daar onderzoek naar zou gaan doen, maar zover is het nooit gekomen. Nu komt dat onderzoek er wel.

Over twee maanden worden de voors en tegens besproken door de gemeenteraad. Als de voors dan opwegen tegen de tegens kan er zo'n uitgeklede apv komen. Tot die tijd geldt de huidige nog.

Dat betekent ook dat er voorlopig nog ballonnen en wensballonnen opgelaten mogen worden. De gemeente was dat met de nieuwe apv van plan te gaan verbieden vanwege milieuvervuiling en brandgevaar.

Traditionele kerstboomverbranding

Een flink aantal kerstbomen werd verbrand. Foto: Brian van den Berg

MUIDERBERG Er lag toch nog een flink aantal kerstbomen op de brandstapel afgelopen vrijdag voor de kerstboomverbranding. Ondanks dat dit jaar voor het eerst bomen met kluit apart werden gehouden. Die belanden namelijk niet in het vuur, maar worden herplant. Waar is nog onduidelijk, maar het plan leeft om ze volgend jaar weer te gebruiken als kerstboom.

Regenboogvlag op toren Kerk aan Zee

MUIDERBERG Ook op de toren van de Kerk aan Zee wappert sinds deze week de regenboogvlag. Aanleiding is de begin dit jaar verschenen Nashville-verklaring. Ook het gemeentehuis in Bussum liet de vlag wapperen.

Het is een protest tegen de Nashville-verklaring, een Nederlandse vertaling van het in 2017 gepubliceerde Nashville-Statement. In de verklaring staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen.

De Nederlandse vertaling verscheen begin dit jaar en werd direct ondertekend door een flink aantal (oud-)predikanten van met name de orthodox-protestantse kerk en SGP-leider Kees van der Staaij.

'Samen kunst maken' in de Dorpsstraat

Financiële bijdrage van Rabobank Coöperatiefonds. Foto: Henk Glotzbach

MUIDERBERG In de Dorpsstraat heeft Rabobank Amstel en Vecht afgelopen vrijdag een cheque van 5.450 euro overhandigd voor het project 'Samen kunst maken'.

De komende maanden gaan 100 kinderen van basisschool Oranje Nassauschool en Vinkenbaan samen met bewoners van verzorgingshuis Florisberg en inwoners rondom het ronde muurtje in de Dorpsstraat 150 mozaïekstraattegels plaatsen zodat ze elkaar leren kennen en meer begrip en waardering voor elkaar krijgen.

'Ik wist zelf pas na lang zoeken waar ik precies moest zijn voor informatie'

Kheder Abas maakt een Wegwijzer voor Statushouders

Er zijn vooralsnog zo'n 400 exemplaren gedrukt van het boekje. Foto: Yvette de Vries

BUSSUM Hij ligt er eindelijk: de wegwijzer voor statushouders. Een boekje vol handige en praktische tips voor mensen die nieuw zijn in de gemeente Gooise Meren. Samengesteld door Kheder Abas, die zelf vier jaar geleden uit Syrië vluchtte.

In het boekje op handig zakformaat staan, naast belangrijke adressen als die van Tergooiziekenhuizen, de bibliotheek, het gemeentehuis en Versa Welzijn, ook allerlei praktische zaken vermeld. Bijvoorbeeld waar je moet zijn voor het vinden van vrijwilligers(werk), maar ook voor vragen over de gezondheidszorg in de gemeente.

Voor Kheder was het belangrijk dat er een dergelijk boekje kwam. Het boekje is volgens hem een gids voor de eerste jaren in Gooise Meren. Zelf was hij, toen hij in Gooise Meren kwam, drie maanden bezig met het uitvogelen waar en bij wie hij terecht kon voor hulp en informatie. "Ik had echt moeite met het vinden van de juiste instanties." Instanties die statushouders op weg helpen. Daar vallen wat hem betreft ook zaken als kringloopwinkels en het initiatief Elk Gooisch Matras onder. Ook kunnen de statushouders in het boekje voor hen belangrijke personen noteren, de zogenaamde 'sleutelfiguren'. Daarnaast zijn er flink wat bladzijden ingeruimd voor een overzicht van inkomsten en vaste lasten en is er ruimte om allerlei handige adressen te noteren. Bijvoorbeeld van (taal)scholen en zorginstellingen. Het is de bedoeling dat statushouders ook die informatie voor zichzelf invullen. De wegwijzer is beknopt en bevat zeker niet alle informatie die statushouders nodig hebben. Hij heeft duidelijk keuzes gemaakt voor wat betreft de inhoud. "Ik wilde het juist op een klein handzaam formaat houden, omdat je het dan makkelijk mee kunt nemen in je zak. Je hebt het dan altijd bij je." Het boekje wordt bovendien regelmatig geüpdatet. Het is de bedoeling dat er een paar keer per jaar een nieuwe versie komt.

Het boekje is op klein formaat zodat het handig mee te nemen is

Kheder heeft inmiddels zelf zijn draai wel gevonden binnen Gooise Meren. Hij heeft eerst een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan en is sinds de zomer van vorig jaar in dienst van Versa Welzijn als sociaal makelaar. Hij vervult voornamelijk de rol van contactpersoon tussen de gemeente en statushouders, maar houdt zich ook bezig met andere zaken. Zo heeft hij zijn zinnen gezet op een volgend project: vrouwen die nieuw in Gooise Meren zijn actief laten deelnemen aan de maatschappij. Die gaat hij dan individueel begeleiden door ze bijvoorbeeld te helpen om vanuit huis te gaan werken.

Het boekje is verschenen in Nederlands - Engels en Nederlands - Arabisch en te verkrijgen bij onder meer Versa Welzijn en Vluchtelingenwerk.

'Dit leren de leerlingen niet uit een boekje'

Eleonore en Kyra zijn de drijvende krachten achter de Gooise editie van On Stage. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN "Het mooiste moment is als de leerlingen over de rode loper aan komen lopen", steekt Eleonore de Vette van wal. Samen met Kyra van Opijnen organiseert zij voor het vierde achtereenvolgende jaar Het Gooi On Stage. Een evenement waar ruim 800, meest tweede- en derdejaars, vmbo-leerlingen kunnen kennismaken met zo'n 200 ondernemers en werkgevers uit de regio.

'We zien echt dat leerlingen zichzelf ontdekken'

De vierde editie van Het Gooi On Stage is op dinsdag 19 maart in de Grote Kerk in Naarden. Een belangrijk moment voor de leerlingen tijdens hun opleiding, vinden de beide organisatoren. "We zien echt dat leerlingen zichzelf ontdekken en bezig zijn met hun ontplooiing", aldus Eleonore. Het event staat overigens niet op zichzelf. Er gaat een heel traject aan vooraf. Zo is er loopbaanoriëntatiebegeleiding, zijn er gesprekken met mentoren en moeten de leerlingen een paspoort van zichzelf maken met onder meer hun sterke en zwakke kanten.
Het doel is uiteindelijk dat de leerlingen beter inzicht krijgen in wat een beroep inhoudt en dat ze een goede keuze kunnen maken ten aanzien van bijvoorbeeld een vervolgopleiding. Kyra, die ook lesgeeft aan het Wellantcollege, vertelt dat deze aanpak echt zijn vruchten afwerpt. "De leerlingen moeten in het vierde leerjaar voor 1 april een keuze maken voor een vervolgopleiding. Dat is voor veel van hen lastig. Dit schooljaar hebben de meeste al voor 31 december een keuze gemaakt." Niet dat de credits hiervoor volledig bij Het Gooi On Stage liggen, maar het is een belangrijk onderdeel, vinden de beide dames. Ze zijn er ook van overtuigd dat al deze maatregelen, dus ook loopbaanoriëntatie, ertoe bijdragen dat er minder voortijdige uitval is bij de vervolgopleiding op het mbo. Kyra: "Het is een geweldige kans voor de leerlingen, ze doen ervaringen op die je niet uit een boekje kunt leren." De meeste leerlingen komen volgens haar enthousiast terug van zowel het evenement als de doe-dag die een paar weken later op donderdag 11 april plaatsvindt. Dan krijgen de leerlingen een kijkje in de keuken bij een van de door hen zelfgekozen deelnemende werkgevers en ondernemers. Het is soms nog een hele toer om een plekje bij de favoriet te bemachtigen op de doe-dag. Vooral bij populaire beroepen als kapper, politie, defensie en brandweer is het maximumaantal deelnemers snel bereikt. Overigens is het niet alleen voor de leerlingen een mooie kans, ook voor werkgevers en ondernemers. "Deze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst." Werkgevers en ondernemers kunnen zich aanmelden via hetgooionstage.nl/aanmelden.

8 / 24

Het is weer Kunst en Antiek Weekend in Naarden. Foto: Denise Kneus

Donderdag 17 januari

WerkZoekersServicePunt

9.00 uur | WOC De Palmpit
Bussum

Palmpitspreekuur op afspraak voor vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Info: 06-40414560.

Administratie voor Elkaar

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum

Voor allerlei vragen over administratie en diverse (gemeentelijke) formulieren, uitleg en hulp bij het invullen. Vragen over toeslagen en andere financiële regelingen.

AMALIA: Nederland en Wereldoorlog 1

14.00 uur | WOC Spieghelwijck Bussum

Op 11 november 2018 was het 100 jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog ten einde kwam. Media besteedden er veel aandacht aan. Toch weten wij weinig over die 'Grote Oorlog'. Prof. J. Pekelder vertelt over de grote gevolgen ervan voor heel Europa, incl. Nederland.

Administratie voor Elkaar

14.00 uur | SCAN Naarden

Administratie voor Elkaar; wekelijks inloopspreekuur voor hulp bij administratie, uitleg van formulieren en hulp bij het invullen, vragen over toeslagen en gemeentelijke en financiële regelingen.

Israël: 70 jaar een oplosbaar conflict

20.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Sprekers: Hanna Luden (Tel Aviv, 1958) en Nabil Sahhar (Jeruzalem, 1956).

Vrijdag 18 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Tai chi

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Tai chi kan beoefend worden als gymnastiek, meditatievorm of als vechtkunst. Deze ochtend staat de meditatievorm centraal en zijn de oefeningen gericht op ontspanning en loslaten. Hans Hasebos komt vertellen en demonstreren. Entree vrij.

't Bussums GeheugenHuis

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum

Een ontmoetingsplek voor en door mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of mantelzorgers.

Zaterdag 19 januari

Foto-expositie

10.00 uur | deMess Naarden

Foto-expositie van Vincent Westerweel 'India, walk with me'. Alhoewel hij opgroeide tussen de lenzen, contactsheets en filmrolletjes van zijn vader Pim Westerweel, begon Vincent pas laat met het vak.

Cursus 'Dat is geen kunst'

10.30 uur | WOC Bellefleur
Naarden

In 6 lessen neemt kunsthistorica Diana Kostman u mee langs de meest opzienbarende revoluties binnen de moderne kunst. Van de schok van Manets aanstootgevende 'Déjeuner sur l'herbe' in 1863 tot en met de zelfvernietigende kunst van Banksy in 2018.

Samen lunchen

12.30 uur | Brownies & Downies Bussum

Iedere derde zaterdag van de maand. Deze keer lunchen ouderen van ASGM bij Bel Ami. Pépé, 035-6944483 of Lidemey 035-8889959.

NGV Gooiland

13.30 uur | Witte Kerk

Nieuwjaarsbijeenkomst met twee lezingen: over Gooise museale collecties door Laura Grijns en de Maatschappij van Weldadigheid door Wil Schacknman. Ook niet-leden zijn welkom.

Zondag 20 januari

Fitheidstest 67+ Naarden

11.00 uur | Gymzaal De Kroon

Fitheidstest 67+ Naarden, 20 januari 2019 in gymzaal De Kroon, Meerstraat 88. Kosten: 2,50 euro. Deelname alleen op afspraak: aanmelden via www.gooisemerenbeweegt.nl - Evenementen Agenda - of 06-3963 4684.

Nieuwjaarsconcert

16.00 uur | Spant! Bussum

Nieuwjaarsconcert muziekvereniging het Gooi. M.m.v. solist Luilf van Dam. O.a. 'Radetzkymars', 'Ave Maria', 'Halleluja', 'An der schönen blauen Donau'. Kaarten à 3 euro verkrijgbaar bij info@muziekvereniginghetgooi en aan de zaal.

Maandag 21 januari

Seniorencafé

10.30 uur | Brasserie Stokjes en Lepel Bussum

Op maandag is zoals gewoonlijk het ASGM Seniorencafé in brasserie Stokjes en Lepel. Gezelligheid kent geen tijd. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening. De gastvrouwen Lidemey en Christa verwachten u.

Leesgroep Biografieën

14.00 uur | WOC Bellefleur Naarden

Tommy Wieringa: 'De heilige Rita' (roman). De leesgroep komt één keer in de zes weken bij elkaar op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: gratis. Adres: WOC Bellefleur, Mackaylaan 11a in Naarden. Bezoek onze website: wwww.wocbellefleur.nl.

Gayatri Mantra meditatie

20.15 uur | Praktijk Zijn met wat is - Bussum

De Gayatri Mantra is een krachtige oproep voor vrede en licht voor alle situaties in de wereld. Na de recitatie zitten we in stille meditatie. Bijdrage: € 9,-. Graag van tevoren opgeven via 06-21155507. Zie ook: www.zijnmetwatis.nl.

Dinsdag 22 januari

Oefengroep Nederlandse taal

10.00 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers.

Buurt-spreekuur

11.30 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Spreekuur van de wijkagent, de wijkcoach, organisatie MEE en buurtplatform TKTV in samenwerking met en in Wijkpost De Schakel.

Handwerkclub ASGM

14.00 uur | WOC De Palmpit
Bussum

Informatie bij Rita Beun: 06-46547533 of 035-6940538 of per e-mail: rita@beun.net.

Groei & Bloei lezing

20.00 uur | Het Trefpunt Bussum

De eetbare siertuin; dubbel plezier. Genieten van allerlei smakelijke soorten groenten en fruit, niet uit de moestuin maar uit je eigen (sier)tuin, tussen de bestaande beplanting, maar met potten en bakken is dat ook mogelijk. Marie José Meertens vertelt u er alles over. Toegang € 2,50.

Woensdag 23 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum. U wordt kostenloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Spieghelcafé

10.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie.

Mahjong in de Uit-Wijk

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk - Bussum

Gratis beginnerscursus voor wie het nog niet kent. Gewoon lekker spelen onder leiding van ervaren spelers. U bent welkom! Loop rustig eens binnen of neem contact op met Koen van Dijk: 06-44122100 / koencmb.vandijk@gmail.com.

Actief op de been blijven

10.00 uur | WOC Spieghelwijck Bussum

Heeft u het gevoel dat u instabieler bent of struikelt u weleens? Kom naar de informatieochtend en de daaropvolgende trainingen om op de been te blijven. Voor info: Anouck Dingemans 06-21363918.

Kunstlezing

10.30 uur | Bibliotheek Bussum

De maandelijkse kunstlezingen op de derde woensdag door Henk Roos gaan weer van start. Deze keer staat het leven van Boedhha in de Nieuwe Kerk te Amsterdam centraal. Entree € 4,- voor ASGM-leden en € 6,- voor niet-leden. Koffie uit de automaat € 0,50.

Donderdag 24 januari

Kunst en Antiek Weekend

11.00 uur | Grote Kerk Naarden

Traditiegetrouw opent het Kunst & Antiek Weekend in het laatste weekend van januari haar deuren in de imposante Grote Kerk van Naarden-Vesting. Al meer dan 20 jaar is het Kunst & Antiek Weekend dé beurs waar een grote diversiteit aan oude, moderne en hedendaagse kunst wordt aangeboden.

Mess Docu

20.30 uur | deMess Naarden

'Liefde is aardappelen' Marga van Praag praat met maakster Aliona van der Horst over de uitdagingen tijdens het maken van deze film. 'Liefde is Aardappelen' won de Gouden Kalf 2018 voor beste lange documentaire.

Vrijdag 25 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum. U wordt kostenloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Thema-avond in Café voor Later

19.00 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Binna of reeds met pensioen? Vanavond in Café voor Later aandacht voor de rol van de wijkagent.

Chopin door Nicolas van
Poucke

2.15 uur | Spieghelkerk Bussum

Nicolas van Poucke is een van de grote aanstormende Nederlandse pianisten. Vrijdag 25 januari zal hij in de Spieghelkerk een solorecital geven met werken van Frédéric Chopin

Zaterdag 26 januari

Foto-expositie Vincent Westerweel

10.00 uur | deMess Naarden

Foto-expositie van Vincent Westerweel 'India, walk with me'. Alhoewel hij opgroeide tussen de lenzen, contactsheets en filmrolletjes van zijn vader Pim Westerweel, begon Vincent pas laat met het vak.

Muzikale middag

11.00 uur | Wijkpost De Schakel - Naarden

Een gezellige lunch en muziek van shantykoor 'Op de ree' uit Nederhorst den Berg. Kosten € 13,-. Opgeven voor 21 januari in De Schakel of bel T. v.d. Horst: 035-6949312.

Cabaret Gestampte Meisjes

20.30 uur | deMess Naarden

'Ballen 2.0'. Een ode aan de hedendaagse man. Fysiek cabaret dat op geestige wijze gehakt maakt van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Een energieke, humoristische voorstelling waarin wordt geschuurd, getwerkt en meer.

Vuurwerk: welke kant moet het op?

Hilversum pakt het centraal aan, Amsterdam wil referendum, Weesp is verdeeld

De vuurwerkshow van Hilversum op 1 januari 2019 bij Anna's Hoeve. Foto: Bastiaan Miché

WEESP "Liever vandaag dan morgen. Juist door het te vroeg afsteken van een paar dikke vuurpijlen, waar ik niet op gerekend had, was mijn hond al drie dagen voor oud en nieuw getraumatiseerd."

Het is een van de vele reacties op de Facebookpagina van het WeeperNieuws op de vraag of Weesp het voorbeeld van Hilversum moet volgen. In de mediastad wordt met oud en nieuw een centraal vuurwerk door de gemeente georganiseerd, terwijl er steeds meer wijken en zones komen waar de inwoners zelf geen vuurwerk meer (mogen) afsteken.

Er zijn meer lezers die best die kant op zouden willen. Maar lang niet iedereen. "Betutteling ten top, nee hoor lekker zelf afsteken!", is een van de reacties aan de andere kant van het spectrum. Wat verder opvalt is dat er om handhaving wordt geroepen. "Zeer strenge handhaving. Bij illegaal vuurwerk, het afsteken buiten de vastgestelde tijdspanne of buiten de aangewezen gebieden direct aanhoudingen verrichten en stevige consequenties opleggen", zo is een van de suggesties. Ja, wie regels stelt, zal ze ook moeten handhaven.

Er zitten allerlei haken en ogen aan het uitvoeren van de primaire reacties van onze Facebookvrienden. Zo heeft burgemeester Van Bochove geprobeerd sponsors te zoeken voor een centrale vuurwerkshow, maar daar blijkt geen enkele belangstelling voor. En uit de gemeentekas wil hij het ook niet betalen. Het CDA vraagt zich af hoe wenselijk het is om met nieuwjaar een grote groep mensen, sommige al met een slokje op, naar één plek uit te nodigen. Maar D66, PvdA en GroenLinks voelen voor een afschaffing van het consumentenvuurwerk in Weesp, mits dat juridisch kan. Kortom: verdeeldheid en discussie. Interessant is het laatste nieuws uit Amsterdam. Daar oppert het stadsbestuur om de inwoners er zich over te laten uitspreken via een referendum.

Switchen met Gijs van Dalfsen

Gijs van Dalfsen.

WEESP Gijs van Dalfsen presenteert zondag 27 januari in boekwinkel Pezzi Pazzi zijn eerste boek: 'Switchen - Hoe? Zo!'. Dit is een handleiding voor mensen die iets willen doen wat ze nooit eerder hebben gedaan.

De Weesper is ervaringsdeskundige. Hij maakte bijzondere reizen (hij was onder meer imker op Tasmanië), beëindigde zijn langdurige, succesvolle carrière in de ICT om entrepreneur te worden én ging als volwassene op trompetles. Zijn ervaring is dat ook de volwassen menselijke geest het nodig heeft om uitgedaagd te worden en nieuwe dingen te doen.

Omdat hij op verjaardagen en feestjes vaak te horen kreeg dat zijn gesprekspartner dat eigenlijk ook wel zou willen maar niet goed durfde, besloot hij een boek te schrijven. De presentatie is om 15.00 uur. Vrij entree. Het boek is bij Pezzi Pazzi te koop en bij de grotere onlineboekhandels.

Peuterpret: 'Een huis voor Harry'

Een peutermiddag met poppentheater. Foto: Dubbele Jan

WEESP In het kader van de Nationale Voorleesdagen houdt Bibliotheek Weesp zondag 27 januari een peutermiddag met de poppentheatervoorstelling 'Een huis voor Harry'.

Een gezellige activiteit, waar (groot)ouders samen met peuters en kleuters kunnen genieten van voorlezen, spelen, kleuren en knutselen en een theatervoorstelling. Poppentheater Dubbele Jan speelt de poppentheatervoorstelling 'Een huis voor Harry' voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Harry is nog nooit buiten geweest. Maar nu gaat hij op stap, mee op avontuur. Broe-oemm, broe-oemm. Wat is dat ding op wielen? Woef, woef, woef. Pas op, een harig monster. Rennen Harry! Harry rent en rent, en dan? Waar is zijn huis gebleven?

Aanvang: 14.30 uur, aanvang voorstelling 14.45 uur. Entree € 5,-, ook voor (groot)ouders. Van tevoren kaarten kopen is noodzakelijk. Deze activiteit is vaak snel uitverkocht. Reserveren via www.bibliotheekgooienmeer.nl of aan de balie.

Senia start nieuwe litereraire leesclub in Bibliotheek Weesp

Oprichting maandag 28 januari

Boeken bespreken met mensen die ook van lezen houden. Foto: Senia

WEESP Senia richt eind deze maand een nieuwe leesgroep op in Weesp. Een interessante activiteit voor mensen die van literatuur en lezen houden en het leuk vinden om hierover te praten en nieuwe contacten op te doen.

Van maandag 28 januari tot en met zondag 3 februari 2019 vindt de allereerste landelijke Week van de Leesclub plaats. Doel van deze themaweek is om het lezen te stimuleren onder de inwoners van Nederland. Deel uitmaken van een leesclub helpt daarbij. Bovendien is het een ideale gelegenheid om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten.

Oprichtingsbijeenkomst

In Weesp start in de Week van de Leesclub een nieuwe literaire leesclub - op initiatief van Stichting Senia, de landelijke organisatie van leesclubs. Senia werkt samen met Bibliotheek Gooi en meer in Weesp. De informatieve oprichtingsbijeenkomst is op maandagmiddag 28 januari in de bibliotheek aan de Oudegracht.

Kennismaking

Een medewerker van Senia geeft dan uitleg over de werkwijze en de literatuurlijst. De bijeenkomst is geheel vrijblijvend; na de informatieronde en kennismaking met de andere belangstellenden kunt u ervoor kiezen om wel of niet mee te doen.

Vrijblijvende middag, echt beslissen kan later

Aanvang van de bijeenkomst is 14.30 uur, in Bibliotheek Gooi en meer, Oudegracht 67 in Weesp. Graag aanmelden via e-mail ria.essink@senia.nl. Mocht u verhinderd zijn maar wel belangstelling hebben, dan kunt u dit melden bij info@senia.nl en wordt u op de hoogte gehouden.

Kijk voor meer informatie op www.senia.nl.

Nieuwe liedjes, oude liedjes, een verhaal en anekdotes

Foto: Pief Weyman

WEESP In 2016 betrad Marcel de Groot de podia met '#HELD'. Het programma werd lovend ontvangen en met zijn lied 'Woordenman' sleepte hij een nominatie voor de prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. Dit seizoen gaat Marcel 'DOOR'. Zaterdag 26 januari speelt hij deze voorstelling in Theaterpand Weesp. Tickets € 16,- via theaterpandweesp.nl. Foto: Pief Weyman

Een avond vol Argentijnse tango

WEESP Carel Kraayenhof (rechts) is een van de meest toonaangevende muzikanten van de Argentijnse tango. Vrijdag 25 januari is hij samen met Juan Pablo Dobal te zien en te horen in de City of Wesopa. Tickets: € 19,50 via wesopa.nl.

Weg over de hei lijkt van de baan

De Hoorneboegse Heide in bloei. Archieffoto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Het Utrechtse deel van de N201 - tussen Amstelhoek en Vreeland - wordt niet verbreed naar twee keer twee rijstroken. Ook de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur blijft gehandhaafd. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht vorige week donderdag laten weten.

Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te handhaven of zelfs te verbeteren, kiezen Gedeputeerde Staten van Utrecht ervoor gericht knelpunten te gaan aanpakken. Voor Hilversum en Wijdemeren betekent dit dat de mogelijke verlegging naar de hei ten zuiden van Hilversum richting de A27 (voorlopig althans) van de baan is.

Vier denkrichtingen

De Gedeputeerde Staten van Utrecht komen tot hun afweging na vier verschillende denkrichtingen te hebben onderzocht om deze drukbereden provinciale weg toekomstbestendig te maken. De huidige voorkeursvariant (geen verbreding, geen aanpassing maximumsnelheid, gerichte aanpak knelpunten) wordt het komende jaar uitgewerkt, in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden.
De mogelijke verbreding van de provinciale weg en mogelijke verlegging naar de hei ten zuiden van Hilversum richting de A27 leidden de afgelopen weken tot veel ophef in Hilversum en Wijdemeren. Hoewel niemand - behalve misschien enkele bewoners van de nu al veel te drukke Diependaalselaan - een weg over de hei zagen zitten en ook lokale politici dit onbespreekbaar vonden, waren er toch veel zorgen over welke denkrichting GS zouden kiezen. De provinciale weg N201 door Noord-Holland en Utrecht is ruim 56 kilometer lang en loopt van Zandvoort tot aan Hilversum. In beide provincies behoort de N201 tot een van de drukstbereden provinciale wegen.

Brandstichting in Thais restaurant Hilversum

De brandweer had het vuur snel onder controle. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De Politie Gooi en Vechtstreek is een onderzoek gestart naar de brand bij het Thaise restaurant Roeng Reang aan de Hilversumse Langestraat in de nacht van woensdag 9 januari op donderdag 10 januari. Brandstichting is nagenoeg zeker de oorzaak.

Een buurtbewoner had vlak voor het uitbreken van de brand glasgerinkel gehoord en belde het alarmnummer. De man zag vervolgens dat er een brandend voorwerp door de ruit van de deur werd gegooid. Daarna zag hij een scooter met twee personen wegrijden, aldus de politie.
De brandweer moest rond 3.00 uur in actie komen. Eenmaal ter plaatse bleek er brand te zijn bij de voordeur van het Thaise restaurant. De brandweer had het vuur dankzij de melding van de alerte buurtbewoner snel onder controle en wist zo erger te voorkomen. Niemand raakte gewond, maar er was wel wat schade.

De politie is op zoek naar informatie: bent u die nacht getuige geweest van dit incident of heeft u informatie die voor het onderzoek kan helpen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Het Gooi On Stage legt rode loper uit voor honderden leerlingen

Eleonore en Kyra zijn de drijvende kracht achter Het Gooi On Stage. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN Het Gooi On Stage, het beroepenfeest voor vmbo-leerlingen, maakt zich op voor de vierde editie.

"Het mooiste moment is als de leerlingen over de rode loper aan komen lopen", steekt Eleonore de Vette van wal. Samen met Kyra van Opijnen organiseert zij Het Gooi On Stage. Een evenement waar ruim achthonderd, meest tweede- en derdejaars, vmbo-leerlingen kunnen kennismaken met zo'n tweehonderd ondernemers en werkgevers uit de hele regio.
De vierde editie is dinsdag 19 maart in de Grote Kerk in Naarden. Een belangrijk moment voor de leerlingen tijdens hun opleiding, vinden de beide organisatoren. "We zien echt dat leerlingen zichzelf ontdekken en bezig zijn met hun ontplooiing", aldus Eleonore. Het event staat overigens niet op zichzelf. Er gaat een heel traject aan vooraf. Zo is er loopbaanoriëntatiebegeleiding, zijn er gesprekken met mentoren en moeten de leerlingen een paspoort van zichzelf maken met onder meer hun sterke en zwakke kanten. Daarnaast stellen ze een top vijf samen van ondernemers en werkgevers die ze tijdens Het Gooi On Stage willen spreken en maken ze een visitekaartje. Het doel is uiteindelijk dat de leerlingen beter inzicht krijgen in wat een beroep inhoudt en dat ze een goede keuze kunnen maken ten aanzien van bijvoorbeeld een vervolgopleiding.

Werkgevers en ondernemers die mee willen doen aan Het Gooi On Stage kunnen zich aanmelden via hetgooionstage.nl/aanmelden.

Muider Roemer voor Bep en Jan Van Dijk

MUIDEN Dat Bep en Jan van Dijk de Muider Roemer verdienen, is wel duidelijk. Het echtpaar ontving de vrijwilligersprijs omdat ze zich al jaren belangeloos inzetten voor onder meer zieken, gehandicapten, de kerk en de wijk. Zelf vinden Bep en Jan wat ze doen helemaal niet zo bijzonder.

"Ze zijn echt altijd bereid om iedereen die hulp nodig heeft te helpen", deed Hans van der Steen, voorzitter van de Stadsraad Muiden, er nog een schepje bovenop, na alle mooie woorden van wijkwethouder Geert-Jan Hendriks en de overhandiging van de Muider Roemer. Het echtpaar reageerde blij verrast. Zelf vinden ze het niet zo bijzonder wat ze allemaal doen: "Dat doet toch iedereen, een ander helpen?"

Vooruitblikken

De bekendmaking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadsraad Muiden in het Muizenfort. Zo'n 70 inwoners van Muiden waren aanwezig om samen het glas te heffen. Naast alle feestelijkheden blikte Van der Steen ook nog vooruit. Hij haakte in op de onderwerpen die voor 2019 op de agenda van de Stadsraad staan. Zo loopt er een petitie tegen het plaatsen van camera's op en rond de Groote Zeesluis. Die zal de Stadsraad naar verwachting in maart aanbieden aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook staat er nog een haalbaarheidsonderzoek naar de Binnenhaven op stapel.

21 / 24