MuiderNieuws

3 december 2014

MuiderNieuws 3 december 2014


Gemeentehuis Gooise Meren komt in Bussum

Het gemeentehuis van Bussum Foto: André Verheul

MUIDEN- Bussum wordt vanaf 1 januari 2016 het centrale punt van de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren. Het gemeentehuis van Bussum wordt omgetoverd tot het nieuwe gemeentehuis van fusiegemeente.

Het voorstel hiertoe wordt aanstaande maandag besproken door raadsleden van Bussum, Naarden en Muiden.

De keuze voor Bussum als 'hoofdstad' voor de gemeente Gooise Meren komt uit een langer onderzoek naar meerdere keuzes. Een stuurgroep heeft de afgelopen maanden onderzocht of er een ander gebouw gebouwd kon worden, of er een pand gehuurd moest worden of dat er een bestaand gemeentehuis gebruikt zou moeten worden. Dat laatste bleek verreweg het goedkoopst. Daar komt nog eens bovenop dat het gemeentehuis van Bussum de meeste ruimte heeft om alle ambtenaren te herbergen.

De kerngroep komt ook tot de conclusie dat het mogelijk en wenselijk is om de gehele ambtelijke dienst (uitgezonderd de buitendienst) in één locatie onder te brengen. Behalve vanuit kostenoogpunt is dit ook goed voor de efficiency en voor de samenwerking van de ambtelijke diensten. Er moet wel een verbouwing worden uitgevoerd. Mocht die niet op 1 januari 2016 voltooid zijn, dan blijft het huidige kantoor van Naarden beschikbaar.

Voordat de nieuwe gemeenteraad daadwerkelijk in Bussum kan komen vergaderen en alle ambtenaren hun kantoor kunnen betrekken, moet het gemeentehuis wel eerst verbouwd worden. De ambtenaren krijgen ook flexplekken en de mogelijkheid om thuis te werken.
Andere gebouwen
Wat er met de gemeentehuizen in Naarden en Muiden en het grote stadskantoor in Naarden gaat gebeuren, is nog niet bekend. Voor Muiden ligt verkoop voor de hand. Daar is al eerder over gesproken. De gemeenteraad van Muiden vergadert in de Kazerne.

De gemeente Gooise Meren wil een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening bieden. De zogeheten 'front-office' (de plek waar het dienstverleningscontact tussen gemeente en inwoners zich afspeelt) beperkt zich niet tot het nieuwe gemeentehuis. Aanvullende mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een rijdend loket, huisbezoek, bezorgdienst, een ophaalpunt in de wijk. Verder wordt gestreefd naar dienstverlening op afspraak.

Baldadige meiden

MUIDERBERG – Agenten hebben zaterdagavond, tegen middernacht, vijf meisjes uit een bus laten halen nadat was gezien hoe de vijf aan de Ruyskade een paal van een bushalte uit de grond hadden getrokken en in een sloot hadden gegooid.

Een omstander zag het gebeuren en belde de politie. De gewaarschuwde agenten lieten de bus stoppen en de vijf gaven uiteindelijk toe schuldig te zijn aan het voorval.

Twee dames, een 17-jarige Blaricumse en een 18-jarige Bussumse, hadden de paal uit de grond getrokken. De andere drie keken toe. Agenten hebben de ouders gebeld, die de schadegaan vergoeden. De Bussumse en de Blaricumse hebben daarnaast ook een boete gehad.

1

emmer zout mogen inwoners komen halen bij de gemeentewerf

Muizenfort Museum wacht af

Toekomstgesprek loopt stuk

Deze Monumentendag: Muizenfort start fietsroute langs de vuurlinies van Muiden. Foto: Matthijs Wink

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - De Stichting Muider Muizenfort Museum weet het ook niet meer. Ze voelen zich niet gehoord bij de gemeente en vrezen onder te sneeuwen in het ambitieuze plan 'Verder met de Vesting'.

De stichting Muider Muizenfort Museum heeft het al lang bedacht: stel het Muizenfort open, zeven dagen per week, met daarin een VVV-kantoor, de al bestaande walbasis van Pampus en extra faciliteiten voor de Historische Kring Stad Muiden. Iedereen kan dan steeds binnenlopen: het liefst zonder toegang te heffen. Het plan is al even geleden geschreven toen bij de gemeente het idee speelde om het Muizenfort te verkopen.

Muizenfort voelt zich vergeten in discussie Vesting

Dat lijkt inmiddels van de baan, maar de ambitie van de stichting blijft, zeker nu de gemeente de vestingwerken onder de loep neemt. "We zijn regelmatig bij de gemeente geweest, maar we krijgen geen gehoor. Steeds moet het weer anders", zo vertelt voorzitter Wiebe Hofman. Eind vorige week liep het laatste gesprek met de gemeente stuk.

Opvatting
"Deze poging is gestrand op de verschillende opvattingen die er leven over de rol van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Timmerman van de gemeente Muiden heeft de provincie nog bedenkingen met betrekking tot de subsidieverlening voor onze plannen. Volgens ons is de provincie in principe akkoord, maar zijn er alleen nog wat kleine details die nader uitgewerkt kunnen worden als de gemeente Muiden akkoord gaat met de plannen."

De twee partijen kunnen het niet eens worden. De stichting heeft nu besloten geen initiatieven te ontplooien en af te wachten wat de gemeente nu gaat doen. Hofman: "De gemeente Muiden is aan zet."

Museum

Het Muider Muizenfort Museum aan het Vestingplein is elke zaterdag te bezoeken. Het oude fort zwaait tussen 10.00 en 13.00 uur de deuren open voor bezoek.

Het museum geeft een boeiende kijk in de geschiedenis van Muiden, maar ook van de Waterlinies in Nederland. Meer info op
Muidermuizenfortmuseum.nl.

Verder
Deze week buigt de gemeenteraad zich voor het eerst over het toekomstplan 'Verder met de Vesting'. Daarin staat de ontwikkeling van de vestingwerken in Muiden beschreven: van nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen tot het ontwikkelen van een algeheel verhaal over de geschiedenis van Muiden. "Wij voelen ons als Muizenfort overgeslagen", zo vertelt Hofman.

"Het Muizenfort is toch een groot fort, maar we worden nauwelijks genoemd in de plannen. Laat staan dat er iets van onze plannen instaat. Die zijn nota bene ontwikkeld door iemand die hier heel veel verstand van heeft."
Zonder de medewerking van de stichting kan de gemeente niet veel doen in het Muizenfort en zonder de medewerking van de gemeente kan het Muider Muizenfort Museum ook niet verder. De twee hebben elkaar wel nodig.

De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Die neemt begin december een beslissing over de toekomst van de Vesting Muiden en dus ook over het Muizenfort. "We hopen dat wordt ingezien wat het belang van het fort is voor Muiden en hoe mooi onze plannen zijn", zo vertelt Hofman. Hij hoopt dat de discussie nu zo snel mogelijk kan ophouden. Er is al jaren onzekerheid over het fort en dus ook voor het museum dat erin zit.

Stichting
De Stichting Muider Muizenfort Museum werd op 9 augustus 2007 opgericht. Op 17 mei 2008 werd het vernieuwde Muizenfort officieel geopend door gedeputeerde Peter Visser.

Meerhof benoemd tot burgemeester Oostzaan

MUIDEN - Rob Meerhof is officieel benoemd tot burgemeester van de gemeente Oostzaan. Hij treedt op 28 januari in functie.

Rob Meerhof (58) is sinds 2012 wethouder van Muiden. Hij beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening grote projecten, Wonen, Milieu, Verkeer en Vervoer, Parkeerbeleid, Beheer openbare ruimte, Waterzaken en IJmeer. Tevens is hij vanaf 2014 voorzitter van de stichting Duincentrum de Zandwaaier (bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid-Kennemerland) en voorzitter van de Stichting ter voorbereiding Geopark Gooi en Vechtstreek. Sinds 2011 is hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en vanaf februari 2012 vicevoorzitter van Provinciale Staten.
Van 2009 tot 2011 was Meerhof lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Biljartvereniging vindt onderdak bij SC Muiden

Foto: Bas Holzhaus

MUIDEN - Een paar weken terug ging de sporthal tussen Muiden en Weesp definitief tegen de vlakte. Biljartvereniging Muiderberg vertrok begin 2014 naar Bussum. Eind mei speelde ook Biljartvereniging Muiden zijn laatste wedstrijd in de sporthal. Inmiddels waren er al enkele verkennende gesprekken met de voetbalvereniging SC Muiden geweest. De juiste plek in de kantine was snel gevonden en in augustus werd er een prima biljart geplaatst. BV Muiden speelt nu een half jaar in de kantiner. Ook de bezoekende clubs zijn zeer te spreken over de nieuwe locatie.

Rijk: Muiden voldoet aan voorwaarden Artikel-12-status

Bijdrage aan KNSF-plan is 29 miljoen euro

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - De gemeente Muiden voldoet aan alle voorwaarden voor een Artikel-12-status. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeenteraad.

Dat is het resultaat van een onderzoek dat de laatste tijd is gevoerd naar het huishoudboekje van de gemeente. Met een Artikel-12-status komt Muiden onder financiële curatele van het Rijk te staan.

Gooise Meren blijft verantwoordelijk voor tekort

In het kort komt het hier op neer: Muiden moet voor alle projecten naast de deur (A1, spoorverbredingen) extern advies aanvragen. Dat kost geld. Muiden is ook verwikkeld in een juridische strijd rondom het KNSF-terrein, een claim van ruim 370 miljoen euro dreigt. Daarom zag Muiden zich dit jaar genoodzaakt een overeenkomst te sluiten over woningbouw op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Muiden moet 29 miljoen euro betalen en dat geld is niet in huis. Op papier dreigt voor Muiden dus een faillissement.

Muiden wil zich daarom onder curatele van het Rijk laten stellen. Het benodigde bedrag wordt dan door Den Haag voorgeschoten. Uiteindelijk moet het geld wel via hogere lokale lasten zo veel mogelijk door de burgers worden opgebracht. Vandaar dat de gemeentelijke belastingen volgend jaar extreem zullen stijgen in Muiden. Overigens schrijft het Rijk ook dat na de fusie met Naarden en Muiden de nieuwe gemeente Gooise Meren verantwoordelijk blijft voor de terugbetaling. Het is aan de provincie Noord-Holland om daar een oplossing voor te vinden.

Nu uit een eerste rapport blijkt dat Muiden aan de voorwaarden voor curatele voldoet, is de verwachting dat Muiden de gewenste bijdrage krijgt. De gemeenteraad buigt zich deze week over het rapport van het Rijk. Het bouwplan voor het KNSF-terrein komt pas op zijn vroegst begin volgend jaar aan de orde.

Margarith Mitreva

Werkt bij boek- en kantoorboekhandel De Kleine Prins
Weesper sinds 22 jaar
42 jaar

Surprisetijd, wat is populair?
"Karton, zo veelzijdig dat je er van alles mee kunt maken."

Sinterklaas of Kerstman?
"Ik ga voor de Kerstman. Kerst vind ik de gezelligste tijd van het jaar."

Waar kennen we je nog meer van?
"Van vroeger de Speel-o-theek, Gereformeerd Kerkcentrum Hogewey, Kantoorvakhandel De Ark, coördinator van het Prinses Beatrix Spierfonds en de Kreatieve Groep Weesp."

Jouw levensmotto?
"Do more what makes you happy. Geniet van het leven en van elkaar."

Wat is je beste eigenschap?
"Mijn doorzettingsvermogen en ik ben spontaan en goedlachs."

En je slechtste?
"Ik ben vaak niet te stoppen."

Trots op?
"Mijn meiden."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Ik lees drie boeken per week, momenteel 'In gesprek met mijzelf' van Nelson Mandela."

Boven aan je verlanglijstje staat?
"Toch weer een boek, al heb ik er al meer dan 700 in de kast."

Favoriete plek in Weesp?
"De Utrechtseweg, tussen de twee molens in."

En waar kom je liever niet?
"Langs lege winkelpanden."

Wat mis je in Weesp?
"Activiteiten voor jongeren."

Welke poster hing er boven je bed?
"Sportposters van atletiek en volleybal en platenhoezen van de Scorpions."

Over tien jaar?
"Hoop ik nog net zo energiek en enthousiast te zijn als nu."

Als je burgemeester was, dan?
"Zou ik stimuleren dat jongeren een stem krijgen in de lokale politiek. Hun opvattingen vind ik heel verfrissend."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Weesp als winkelstad en het nieuwe WDO-bestuur."

CDA fuseert alvast de afdelingen

Het nieuwe bestuur van het CDA. Foto: CDA

MUIDEN - De lokale afdelingen van het CDA Naarden, Bussum en Muiden fuseren tot een nieuwe afdeling: Gooise Meren. Dat is donderdag besloten.

Transparant bestuur, de veranderingen in het sociaal domein, verkeer en parkeren, kernenbeleid en toerisme worden de speerpunten van het programma van de nieuwe afdeling. Er komt een overgangstermijn.

In het voorlopige bestuur zitten Arie Mastenbroek en Henk Steffens voor Muiden en Muiderberg.

Genoeg van vandalisme fietstunnel

WEESP – De politie roept Weespers op die iets zien of horen in het fietstunneltje naar Aetsveld contact op te nemen. Er zijn tot nu toe op het bureau bijna geen meldingen over de tunnel binnengekomen.

De tunnel is de laatste weken meermaals in het nieuw geweest na vandalisme. De lampen werd in kleuren gespoten. Er wordt vuurwerk afgestoken, brandjes gesticht en graffiti op de muren gespoten.

"Als er melding wordt gedaan bij ons, dan kunnen wij een dossier aanleggen. Dan wordt het ook voor ons makkelijker om te handelen", zo legt wijkagent Mikel Nees uit. Hij deed al eerder de oproep aan Weespers om onveiligheid rondom te tunnel te melden.

Bij verdachte situaties mag gewoon 112 worden gebeld. Achteraf melding doen kan via 0900-8844.

Makelaar terug bij Nacht

WEESP - De Nacht van Weesp heeft een nieuwe hoofdsponsor: makelaar Koster Di Giacomo heeft zich weer aan de autopuzzelrit verbonden. Vorig jaar moest de Nacht het nog zonder hoofdsponsor doen.

De Nacht van Weesp is een van de bekendste autopuzzelritten in Nederland. De volgende editie wordt in mei 2015 verreden. De auto's starten dan weer op het Groote Plein. Koster di Giacomo was eerder de hoofdsponsor van het evenement, maar hield ermee op. Nu heeft de makelaar besloten in ieder geval weer de editie van volgend jaar te sponsoren.

Stadhuis open voor Amnesty

WEESP - In de raadzaal van het stadhuis kan volgende week woensdag worden meegeschreven aan de Schrijfmarathon van Amnesty. Het is dan de dag van de rechten van de mens.

Volgens Amnesty blijft de kracht van de handgeschreven brief bestaan. Zo'n brief geeft hoop aan mensenrechtenactivisten en kan bijdragen aan het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Gemeente Weesp helpt graag mee en stelt de raadzaal ter beschikking aan Weespers die een brief willen schrijven. Tussen 15.00 en 18.00 uur is de zaal open.

'Kerstmis vier je samen: Hoe meer zielen hoe meer vreugd'

Annelies Westra: 'Ik kook alles thuis in mijn keuken en hoef dan alleen nog de straat over te steken.' Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Bij het organiseren van een kerstinloop komt heel wat kijken, weet Annelies Westra. Ook dit jaar is ze al volop bezig met de voorbereidingen om Weespers die anders alleen thuis zouden zitten, een gezellige eerste kerstdag te bezorgen. Westra: "De kerstdagen zijn voor veel mensen emotioneel beladen en dan is het niet fijn om je eenzaam te voelen. Vanuit die gedachte is de Kerstinloop zo'n 40 jaar geleden ontstaan."

Veel mensen komen elk jaar terug voor de Kerstinloop die sinds 2009 in het Lichthuis om 12.00 uur begint. De een komt voor de kerstborrel, de ander voor de bingo of het kerstdiner of voor het hele programma. Daarin is iedereen vrij, als het van tevoren maar even gemeld wordt aan Annelies Westra. Dan weet zij hoeveel aardappelen ze moet schillen voor de puree of hoeveel pannen met vlees op het vuur mogen pruttelen.

'Mijn moeder leerde mij al: open eerst je hart en dan pas je huis'

De laatste jaren houdt ze rekening met ongeveer veertig gasten aan tafel, maar voor zeventig draait ze ook haar handen niet om. Westra lacht: "Maar dan is het wel vol, hoor. Maar tegelijk denk ik: hoe meer zielen hoe meer vreugd."

Voor wie is de Kerstinloop?
"Iedereen die Kerstmis liever met anderen viert dan alleen, is welkom. We zien vaak ouderen, alleenstaanden, mensen die komen via de Voedselbank, soms een gezin en dit jaar heb ik contact gezocht met Versa. Daar komen vrijwilligers immers ook bij mensen thuis die met de feestdagen alleen zitten. Ook zij zijn welkom."
De inloop was verbonden aan de kerk?
"Vroeger wel, nu niet meer. We willen een zo laag mogelijke drempel. De oorsprong ligt wel bij de toenmalige Gereformeerde Kerk toen leden om de beurt eenzame mensen bij hun thuis uitnodigden. Begin jaren negentig ging het initiatief naar de Raad van Kerken, waarin alle kerken van Weesp vertegenwoordigd waren. Toen waren de inlopen op steeds verschillende locaties. Nu organiseren we het alweer jaren in het Lichthuis. Ideaal, midden in het centrum met goede voorzieningen en pro deo ter beschikking gesteld door de Grote Kerk. Ze steunen het initiatief, maar zijn inhoudelijk niet meer betrokken."

En jij bent de organisator?
"Ik vind het belangrijk en fijn om te doen. Ik ben er na al die jaren ook handig in geworden. De grootste klus is het diner bedenken en sponsors zoeken die willen bijdragen in de vorm van producten en geld. Ik hoop op goede reacties. Net als bij een oproep voor vrijwilligers in het WeesperNieuws merk ik dat veel mensen bereid zijn om wat te doen voor anderen."

Samen kerst

De Kerstinloop is eerste kerstdag vanaf 12.00 uur in het Lichthuis aan het Waagplein 10. Het programma biedt muziek, verhalen, een kerstborrel en een kerstbingo. Van ongeveer 17.00 - 18.00 uur is het kerstdiner. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Met speciale dieetwensen kan rekening worden gehouden. Ook wordt u desgewenst gehaald en weer thuisgebracht. Aanmelden graag via een e-mail aan a.westra@kpnplanet.nl.

Jong of oud, kerkelijk of niet, iedereen is welkom op de Kerstinloop

Waarom doe je dit?
"Van huis uit heb ik meegekregen om je open te stellen voor anderen. Eerst je hart, dan pas je huis. Mijn moeder zei altijd: waar tien monden gevoed kunnen worden, kunnen er ook twaalf mee-eten. Dat heb ik ook aan onze dochters meegegeven: eerste kerstdag is voor de inloop, de tweede voor het gezin. Iets voor een ander doen, geeft betekenis aan je leven."

Koken voor 70 mensen, hoe doe je dat?
"In oktober start ik met de voorbereidingen: heb ik genoeg vrijwilligers, chauffeurs en een opruimploeg? Met het koken begin ik drie dagen van tevoren in onze eigen keuken. Op eerste kerstdag hoeft het alleen opgewarmd te worden en dan is het tegen vijven: 'Jongens, allemaal een pan' en dan rennen we naar het Lichthuis."

Wanneer is het geslaagd?
"Als zowel de gasten als de vrijwilligers blij en met een goed gevoel naar huis gaan. Mensen komen vaak het volgende jaar weer, zo doen we het echt ergens voor."

Koren staan te popelen om in Weesp te zingen

Koren brengen kerstsfeer in de stad. Foto: Christian Pfeiffer

door Marieke van Veen

WEESP - Het Weesper Korenfestival heeft door de jaren heen zo'n goede naam opgebouwd dat de koren zowat in de rij staan om mee te mogen doen. Sandra van der Spruit heeft tot haar spijt zelfs koren moeten afzeggen.

"Ook omdat ik met mijn voorganger Tineke Rutgers naar de samenstelling van het programma heb gekeken. We wilden een goede mix van alle genres", vertelt Van der Spruit. Dat is gelukt: van shanty en klassiek tot barbershop en pop, vrijwel alle stijlen zijn vertegenwoordigd.

Het Weesper Korenfestival wordt zaterdag 13 december gehouden, tegelijk met de kerstmarkt. Maar liefst achttien koren treden op zes sfeervolle locaties op. De inmiddels leegstaande katholieke kerk op de Herengracht wordt als locatie vervangen door Fort Ossenmarkt. De parochie, nu gevestigd aan de Troelstralaan, doet wel mee in het middagprogramma met optredens van kinderkoren.

In het WeesperNieuws van volgende week wordt het volledige programma afgedrukt. Wie voor zichzelf alvast een 'rooster' wil maken, kan een kijkje nemen op korenfestivalweesp.nl. Op deze site zijn onder meer linkjes naar de websites van de deelnemende zanggroepen te vinden.

De organisatie is nog op zoek naar een paar extra handen. Van der Spruit: "Ik zoek nog een vrijwilliger voor het begeleiden van een van de koren en het uitdelen van de programmaboekjes aan de bezoekers. En misschien is er iemand die het festival wil fotograferen?" Belangstelling? Mail dan naar info@korenfestivalweesp.nl.

'Kerst met Kroos' voor ouderen dankzij Weesper ondernemers

Ondernemers en cabaretière willen ouderen een fijne kerst bezorgen

Haarstudio Elke sponsort voorstelling met dagomzet. Foto: Y. u/d Boogaard

door Marieke van Veen

WEESP - Ook - of misschien wel juíst - de ouderen in Weesp verdienen een fijne kerst. Dat vinden cabaretière Sara Kroos, Haarstudio Elke, Nelis' IJssalon en Jess Optiek. Daarom slaan zij de handen ineen voor een speciale ouderenvoorstelling in De Hogeweyk.

Kroos staat vanaf vrijdag 19 december tot en met Tweede Kerstdag een week lang met een kerstvoorstelling in Theaterpand Weesp. Deze voorstelling, 'Kerst met Kroos', is alleen in dit theater te zien. Dat betekent dat haar fans naar Weesp moeten afreizen als ze de voorstelling willen bijwonen.

Het team van Kerst met Kroos. Foto: Marieke van Veen

En dat gaat gebeuren, want de kaartverkoop loopt goed. Kroos verheugt zich erg op deze 'thuiswedstrijd'. "Geen reistijd, ik kan lekker op de fiets en tussendoor gezellig met z'n allen eten. We spelen tien keer binnen zeven dagen, het wordt hectisch maar vooral héél erg leuk."

Eigenlijk speelt ze 'Kerst met Kroos' zelfs elf keer, als we de voorstelling op zaterdag 20 december in De Hogeweyk meerekenen. "Maar dat wordt wel een aagepaste voorstelling. We spelen de mooiste liedjes uit het programma en voegen daar nog wat andere kerstliedjes aan toe. 'Kerst met Kroos' is chaotische en hilarische voorstelling en dat wil ik de ouderen niet aandoen. Ik wil ze een aangenaam en warm gevoel geven."

'Kerst met Kroos' is een sing-a-long en laugh-a-long, volgens Kroos. "Het publiek kan meezingen, meelachen, ze mogen met dingen gooien, er zijn hapjes, drankjes... kortom: het wordt een feestje." Muzikanten Esther Groenenberg, Anna Hoekstra en Rutger Hoorn dragen feestelijke outfits, het theater wordt in kerstsfeer aangekleed en als klap op de vuurpijl is er een levend decor met 'lokale oudjes'. "Elke voorstelling hebben we een ander paar. Zij krijgen de beste plaatsen: heerlijke stoelen bij de open haard. Ik betrek ze af en toe bij de voorstelling, maar zet ze niet voor schut. Integendeel: het zijn de vips van de avond." Wie nog een leuk stel Weespers weet voor het levend decor kan mailen naar info@sarakroos.nl.

Kaarten voor de kerstvoorstelling kosten € 17,50 per stuk. De cabaretière: "Weespers die nog geen kaartje hebben, raad ik aan zo snel mogelijk bij ons voorverkoopadres De Kleine Prins binnen te stappen. De kaarten die daar liggen, worden namelijk niet via de website verkocht, dus dat is voor Weespers ideaal."

De bezoekers van de ouderenvoorstelling in De Hogeweyk hoeven geen entree te betalen. "Die voorstelling doe ik voor niets", vertelt Kroos. "Maar ja... dat kan ik natuurlijk niet verlangen van de muzikanten en techneuten. Dankzij bijdragen van Haarstudio Elke, Nelis' IJssalon en Jess Optiek kunnen we de ouderen een heerlijke middag bezorgen."

Elke Umlauft is trots op haar team. De kapsters en een masseuse werkten afgelopen zondag belangeloos. De volledige dagomzet, maar liefst 1286 euro, is voor de ouderenvoorstelling. "Ik had al langer het idee om iets voor de Weesper ouderen te organiseren rond kerst. Dat is bij Sara terechtgekomen en zij liep met hetzelfde rond. Super dat het nu zo samenkomt en dat het er echt van gaat komen. Het wordt vast geweldig."

De Laurentiuskerk had bijna 25 jaar geen toren

WeesperNieuws toont tot einde van het jaar pareltjes uit gemeentearchief

De kerk rond 1880 zonder toren. Foto: RHC Vecht en Venen

door Christian Pfeiffer

WEESP - Blijft de toren van de Laurentiuskerk behouden voor Weesp of niet? Dat wordt de vraag voor de komende maanden. Het gekke is dat toen de kerk in 1876 in gebruik werd genomen er nog helemaal geen toren was.

Bijna 4.500 foto's over Weesp: de beeldbank over Weesp van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen staan online. Het WeesperNieuws pikt er tot het einde van het jaar wekelijks een pareltje uit.

Het is een hardnekkig misverstand dat de toren van de Laurentiuskerk nog zo stevig staat omdat die er later is aangebouwd. In 1875 werd bij de bouw van de Laurentiuskerk gewoon de onderkant van de toren gebouwd, zoals goed te zien is op deze foto uit 1880. Door geldgebrek werd de toren pas in 1900 afgemaakt. Dat het lijf van de kerk zo zakt heeft te maken met een oude sloot die vroeger aan de oostzijde liep. Daar is een van de muren op gebouwd.

De beeldbank van het RHC is te vinden via rhcvechtenvenen.nl.

12 / 24

14 / 24

Protestantse Gemeente
Zondag 7 december 10.00 uur
Grote Kerk
ds. A. Groeneveld

Zondag 7 december 19.00 uur
Lichthuis
Gereformeerde Bond
ds. J. den Dikken

Parochie van Levend Water
Vrijdag 5 december 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 7 december 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
G. Rizzo

Dinsdag 9 december 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 7 december 10.00 uur
OAZ-gebouw
Hr. R. Speelman

Vrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale is op zoek naar een juridisch adviseur voor Rechtswinkel Weesp. Deze vrijwilligersfunctie behelst het geven van laagdrempelig juridisch advies en zo nodig doorverwijzen naar de relevante instantie(s) en/of schrijven van een korte brief. Voor een vrouw met MS wordt een zwemmaatje gezocht. Bel voor deze en andere vacatures naar 0294-410578. Of kom langs tijdens het inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 tot 14.30 in Gebouw Papelaan 99.

woensdag 3 december

Meezingavond

Er is woensdag 3 december een meezingavond in hotel Hart van Weesp. Het repertoire: Hollandse liedjes van alle tijden. Een accordeonist zorgt voor de muzikale begeleiding. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

Mamacafé

In De Bibliotheek aan de Oudegracht wordt woensdag 3 december een Mamacafé gehouden. Vaders, moeders en jonge kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Er is deze week een thema: Hoe zorg je goed voor jezelf? Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur.

Sinterklaasfeest

De Vrouwen van Weesp vieren woensdag 3 december sinterklaasfeest. In gebouw Papelaan 99. Aanvang 19.00 uur.

donderdag 4 december

Alzheimercafé

Een interactieve avond waarin de organisatie van het Alzheimercafé Weesp met de bezoekers terugkijkt op 2014 en vooruitkijkt naar 2015. Wat vond u goed? Wat vindt u voor verbetering vatbaar? En welke onderwerpen moeten er volgens u volgend jaar aan bod komen? Gastsprekers: Gerard Herderschee en Ton Koot. Locatie: Hart van Weesp. Gratis entree. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt elke donderdag een buurthuis in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan. Tussen 13.00 tot 16.30 uur kunnen buurtbewoners hier komen sjoelen, kaarten, biljarten en een praatje maken.

Film

In de City draait donderdag 4 december de film 'Dorsvloer vol confetti'. Regisseur Tallulah Schwab schetst een fraai en waarachtig beeld van een gereformeerde gemeenschap. Haar film is grappig en respectvol tegelijk. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-. Deze film draait ook op zondag 7 december.

Koopavond

De deelnemende winkels zijn doorlopend open tot 20.00 uur.

zondag 7 december

'Lieve Briefjes'

Stand-up comedian Cindy Pieterse is sinds vorig seizoen de huisbespeler van Theaterpand Weesp. Eens per maand speelt zij haar hilarische, gezellige, persoonlijke én actuele 'Lieve Briefjes'. Pieterse dartelt en dendert op geheel eigen wijze door de actualiteit en het dagelijks leven. Datum: zondag 7 december. Aanvang: 15.00 uur. Entree € 7,50. Reserveren via www.zone1380.nl.

So What Kinderconcert

So What komt weer naar de Van Houtenkerk voor een kinderconcert. De musici eren de winter met klassieke, jazzy en speelse klanken. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Op het programma: van Bach en The Beatles tot blues en jazz. Daarnaast biedt So What een podium aan jonge talenten. Tijd: 11.00 uur. Toegang Kinderen € 5,00, volwassenen € 7,50.

Film

In de City draait zondag 7 december de film 'Dorsvloer vol confetti'. Regisseur Tallulah Schwab schetst een fraai en waarachtig beeld van een gereformeerde gemeenschap. Haar film is grappig en respectvol tegelijk. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-.

maandag 8 december tot zondag 14 december

Actie Voedselbank

Van maandag 8 t/m zondag 14 december houdt Café Amstelstroom in overleg met de Weesper Voedselbank een inzamelingsactie. Zie pagina 23.

Mamacafé

In De Bibliotheek aan de Oudegracht wordt dinsdag 9 december een Mamacafé gehouden. Vaders, moeders en jonge kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Deze week is er een thema: Wel en wee op het kinderdagverblijf. Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur.

Buurthuis

Buurtvereniging De Achtergracht houdt elke dinsdag een buurthuis in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan. Tussen 13.00 tot 16.30 uur kunnen buurtbewoners hier komen sjoelen, kaarten, biljarten en een praatje maken.

vrijdag 12 december

Oudejaarsconference

Cabaretiers Roel Meijvis en Tom Lash komen naar Weesp om een try-out te doen van hun oudejaarsconference 'De Jaarrekening '14'. Met het publiek nemen ze het jaar 2104 door: Wat hebben ze allemaal gedaan? Wat hebben anderen gedaan? Wat ging er goed, en wat minder? Welke dingen staan over jaren nog in de geschiedenisboeken en welke dingen zijn we in januari alweer vergeten? Aanvang: 20.30 uur. Entree 15 euro. Kaarten zijn te koop via theaterpandweesp.nl.

Maaltijd wijk Zuid

In zorgcentrum Oversingel wordt de jaarlijkse maaltijd voor wijk Zuid gehouden. Vol is vol. Aanvang 16.45 uur. Meer informatie 0294-419162/412337

Etiketten maken

Nog heel even en de kerst- en nieuwjaarskaarten moeten alweer op de bus. Alle enveloppen met de hand schrijven blijft een hele klus. Bij voldoende belangstelling verzorgt Seniorweb Weesp op vrijdagochtend 12 december een workshop Etiketten maken op de computer. De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 5,00. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: weesp@swleercentra.nl.

Trio Bier

Trio Bier speelt 'Terug naar Weesp'. Een cocktailblender vol rock & roll en polka, Americana en musette, beat en chanson, sopraansax en accordeon en zang met een snik. Aanvang 20.30 uur, entree € 15,-.

zaterdag 6 december

The Bluebettes

In hun theatershow 'Bang Bang!' (naar de hit van Cher) brengen The Bluebettes in Theaterpand Weesp de mooiste hits van vrouwelijke artiesten en meidengroepen uit de jaren zestig tot leven. Aanvang: 20.30 uur. Entree € 15,-. Reserveren via www.zone1380.nl.

maandag 8 december

Koffiemiddag

De Zonnebloem houdt maandag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur een koffiemiddag in het restaurant van Oversingel. Iedereen is welkom om onder het genot van een kopje koffie een spelletje te komen spelen of aan te schuiven aan de kletstafel.

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopochtend in De Bibliotheek aan de Oudegracht. De vrijwilligers geven informatie over cursussen en bieden hulp en ondersteuning bij problemen met computers, tablets en smartphones.

woensdag 10 december

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis houdt woensdag 10 december een ouderensoos op Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. De entree bedraagt € 2,-. Wie geen vervoer heeft, kan maandag 8 december tussen 18.00 en 20.00 uur bellen met 06-13898245. Deze vervoersservice kost € 1,50.

donderdag 11 december

Kerstbingo

Het wijkoverleg Aetsveld houdt een speciale kerstbingo op donderdag 11 december. Aanvang om 20.00 uur in bar Olympus bij sporthal Aetsveld. Voor halen en brengen bel: 06-40027274.

Film: 'Boyhood'

In de City draait donderdag 11 december de film 'Boyhood'. De film volgt een gezin in verschillende levensfasen. Regie: Richard Linklater. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-.

vrijdag 12 december en zaterdag 13 december

Ophalen oud papier

De Grote Kerk haalt in Weesp het oud papier op. Het centrum is vrijdag 12 december aan de beurt, de andere wijken in Weesp zaterdag 13 december. Het papier moet om 8.00 uur buiten staan.

zaterdag 13 december

Kerstmarkt en koren

In het centrum van Weesp wordt 's middags en 's avonds de Weesper Kerstmarkt gehouden. 's Avonds wordt het extra sfeervol als ook het Korenfestival van start gaat. Volgende week in het WeesperNieuws een overzicht van de festiviteiten.

doorlopend:

Servies beschilderen

Doe mee aan een workshop servies beschilderen in het atelier van Yvonne de Ridder op de Dammerweg. Diverse data en tijden mogelijk. Leuk als cadeau of teamuitje. Kijk op yvonnederidder.nl.

Frédérique Spigt

Frédérique Spigt staat zondag 14 december in het Theaterpand Weesp met de voorstelling The Medicine Show, een muziekprogramma met theatrale elementen. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige shows uit de 19e eeuw met verhalenvertellers, goochelaars, muzikanten en charlatans. Aanvang 20.30 uur. Kaarten via zone1380.nl. Entree € 16,50.

Geen klus is te gek voor Kathelijn en Martha

Werkeloos thuiszitten wilden ze niet, dus werden ze klusvrouw

Kathelijn Straatemeier en Martha Brouwer timmeren aan de weg als klusvrouw. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Door bezuinigingen binnen het bedrijfsleven en de overheid kwamen Kathelijn Straatemeier en Martha Brouwer zonder werk te zitten. Om bezig te blijven en inkomsten te genereren gooiden de Weespers het roer om en gingen aan de slag als klusvrouw.

Kathelijn Straatemeier werkte als marketing- en communicatiecoördinator toen de freelanceklussen opdroogden. Martha Brouwer was opbouwwerker bij Versa, maar haar baan werd wegbezuinigd. Ze kenden elkaar toen niet, maar hadden wel dezelfde opvatting: niet bij de pakken neerzitten.

'Jammer eigenlijk dat ik niet eerder klusvrouw ben geworden'

Krachten bundelen
Beide vrouwen waren altijd al graag met kwast en hamer in de weer. Ze besloten er hun werk van te maken, Straatemeier onder de naam De Klushulp, Brouwer als De Klusster. Met de eerste klussen kwam ook de mond-tot-mondreclame op gang en inmiddels verdienen de Weespers er hun boterham mee. Op een vrijwilligersdag van Versa kwamen de twee toevallig met elkaar in contact en besloten ze hun krachten te bundelen.

Wie doet wat?

Klusvrouwen Kathelijn Straatemeier en Martha Brouwer hebben hun eigen specialismen. Kathelijn doet vooral (binnen)schilderwerk en biedt hulp en advies bij opruimen, verhuizen en administratie. Martha is erg veelzijdig: van schilderen en kasten in elkaar zetten tot eenvoudig tuinonderhoud en kitwerk. Wie waar het best voor in te schakelen is, is te vinden op www.deklushulp.com en www.deklusster.nl.

Eerste grote klus
Straatemeier: "Een vriendin van mij had een nieuw huis gekocht, maar zij en haar man hadden het zelf te druk met hun werk om zich met de verbouwing bezig te houden. Zij hebben mij daar toen voor ingehuurd. Omdat het om een klus van maanden ging en er best wel veel moest gebeuren, heb ik Martha gepolst. Dat project hebben we toen samen gedaan. Voor het stuukwerk, de elektra en loodgieten kwamen professionals en Martha en ik deden het binnenwerk en waren het aanspreekpunt voor de bouwvakkers."

'Een grote klus geeft voldoening, maar een kleine klus net zo goed'

Kinderkamer
Zo'n grote gezamenlijke klus geeft de twee vrouwen veel voldoening, maar een kleine klus net zo goed. "Ik heb laatst een tafeltje opgeknapt voor een oudere dame", vertelt Brouwer. "Erg leuk om te doen en de eigenaresse was er zo blij mee. Dat maakt dit werk zo leuk." Bij een andere opdracht, moest ze juist een tafel slopen. "Op zolder stond een zware tafel met gietijzer die ooit via het raam was geplaatst. Het was een sta-in-de-weg geworden. Maar de kozijnen waren vervangen en de tafel kon er niet meer door het raam uit. Via de trap ging ook niet. Toen heb ik hem ter plekke in stukken gezaagd en afgevoerd." Straatemeier doet graag klussen waar de opdrachtgever al een lange tijd tegenaan zit te hikken. "Vooral als het iets is dat al snel een verbluffend resultaat geeft, zoals het verven van een kinderkamer. Mensen kunnen dat vaak best zelf, maar het ontbreekt ze aan tijd en ondertussen blijft het knagen. Dat ik ze dat dan uit handen kan nemen en ook echt iets moois aflever, daar geniet ik erg van."

Stoer
Op de klusvrouwen wordt vaak verrast gereageerd, en vrijwel altijd positief. "Mensen vinden het stoer en het zorgt ergens ook wel voor een gunfactor. We vallen ook op, waardoor we mensen bijblijven. Zo heb ik wel eens een opdracht gekregen omdat iemand mijn klusbus bij de bouwmarkt had zien staan en het nummer had genoteerd", vertelt Brouwer.
Wat als er straks weer volop werk is op het gebied van marketing en welzijn? Straatemeier: "Ik pak als freelancer nog steeds wel eens een marketingklus aan, dus ik ben nog niet helemaal los van de branche. Dat wil ik ook niet, want het blijft een leuk vak. Het is nu prima te combineren en juist de combinatie vind ik fijn. Ik zie wel hoe het loopt." Brouwer ziet zichzelf niet zo snel weer switchen: "Ik vind wat ik nu doe zo leuk dat ik het jammer vind dat ik niet eerder klusvrouw ben geworden."

Gemeente de wijk in om te vertellen over de zorg

Iedereen die zorg ontvangt, krijgt een brief met uitleg. Foto: Brian Elings

WEESP - Wethouders en medewerkers van de gemeente trekken de wijk in om de inwoners zo veel mogelijk te vertellen over de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. De bustoer, zoals die wordt genoemd, deed vorige week Oversingel aan.

De eerste voorlichtingsronde was in augustus in het Lichthuis. Toen was het nog weinig concreet, vertelt wethouder Astrid Heijstee. "Nu is het veel concreter en kunnen we ook ingaan op persoonlijke situaties van mensen." Daar is iedereen vanzelfsprekend het meest benieuwd naar. Na de algemene uitleg in Oversingel waren er weinig vragen, maar toen de één-op-ééngesprekken begonnen, kwamen de vragen los. Krijg ik na 1 januari nog wel de zorg die ik nu krijg, loopt mijn indicatie af en hoe zit het met mijn persoonsgebonden budget?
De antwoorden die de medewerkers van de gemeente verstrekken, zorgen op zich voor duidelijkheid. De meeste mensen snappen goed hoe het straks werkt als de gemeente de zorg overneemt van de provincie en het Rijk, zo schat Heijstee in. Maar er blijft een bepaalde reserve; eerst zien, dan geloven, zullen veel zorgklanten nu nog denken. Er volgen nog andere inloopochtenden en wijkbijeenkomsten. De gemeente zet waar nodig ook tolken in. Alles is erop gericht om de inwoners zo goed mogelijk voor te lichten en hun vragen te beantwoorden. Wie niet naar zo'n bijeenkomst komt, krijgt overigens gewoon de zorg die hij of zij nodig heeft. Iedereen die nu zorg ontvangt, krijgt van de gemeente een brief waarin alles 'op maat' wordt uitgelegd en toegelicht. Eind januari wil de gemeente een grote manifestatie in City of Wesopa houden. Ook gaat de gemeente de tevredenheid monitoren.

'Wij willen dat ook de arme Weespers een fijne kerst hebben'

Weespers voor Weespers: kom in actie voor Voedselbank Weesp

December geldt als de gezelligste maand van het jaar, maar voor sommige Weespers is het juist een nare periode. Foto: Christian Pfeiffer

door Marieke van Veen

WEESP - December is aangebroken en dat betekent dat de feestdagen er aankomen. Maar voor een te grote groep Weespers zijn pakjesavond, kerst en oud en nieuw een beproeving. We hebben het hier over de 55 huishoudens - waaronder 25 gezinnen met kinderen - die momenteel afhankelijk zijn van de Voedselbank. Cadeautjes, een feestmaal en warme kleren zijn waarschijnlijk de laatste dingen waar zij hun karige geld aan uitgeven. De actie Weespers voor Weespers heeft als doel deze huishoudens een fijne feestmaand bezorgen.

Initiatiefnemer van Weespers voor Weespers is Yvonne de Veer van café Amstelstroom. Samen met Karin Petersen heeft ze een inzameling opgezet die volgende week van start gaat. Al snel haakten er allerlei mensen aan en inmiddels begint de actie een olievlek te worden die zich over Weesp uitspreidt.

De Voedselbank

De Voedselbank is er voor huishoudens die na aftrek van alle vaste lasten onvoldoende geld overhouden om eten te kopen. Hiervoor gelden de volgende bedragen: eenpersoonshuishoudens 180 euro, voor elke extra volwassene plus 60 euro en voor elk kind onder de 18 plus 50 euro. Huishoudens die minder dan deze bedragen overhouden, komen in aanmerking voor een voedselpakket. Bel voor een intake naar 035-5338836.

'Fijn als deze mensen ook eens vers vlees of vers fruit kunnen kopen'

De Veer: "Eerst dacht ik: O jee... waar ben ik aan begonnen. Ik schrok een beetje van al die initiatieven. Maar nu denk ik: hoe meer, hoe beter. De mensen voor wie we dit doen, verdienen het echt." Hier begon het plan mee: een inzamelingsweek in café Amstelstroom. Van maandag 8 tot en met zondag 14 december kunnen mensen hier zowel overdag als 's avonds producten inleveren die in de wekelijkse pakketten terechtkomen. Denk aan koffie, rijst, soep, tandpasta, douchegel etc. Al snel meldde Nancy Robert uit Driemond zich. Zij gaat donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 december bij de Amstelstroom dameskleding, sieraden en accessoires verkopen en draagt een deel van de opbrengst af. Ook heeft ze twee dozen met warme sjaals beschikbaar gesteld die uitgedeeld gaan worden aan de cliënten van de Voedselbank.

Een deel van de verkoopopbrengst wordt gebruikt voor het aanschaffen van cadeaubonnen van Spar Veldt en Slagerij Van Donk. De ondernemers leggen geld bij zodat er een nóg leuker bedrag ontstaat waarmee de Voedselbankcliënten ook eens vers vlees of vers fruit en dergelijke kunnen kopen. En misschien nog wel belangrijker: dat ze zelf kunnen kiezen, want bij het wekelijkse pakket is het altijd maar afwachten wat er inzit. De Veer hoopt dat er nog meer winkeliers aanhaken, zodat er ook andere waardebonnen of producten weggegeven kunnen worden. "We kunnen elkaar best een beetje helpen toch? Juist in deze maand. Daar wordt niemand slechter van. Iedereen heeft recht op een fijne kerst."

'Alle initiatieven zijn van harte welkom, alle beetjes helpen'

Wat De Veer betreft zijn alle beetjes welkom: van boodschappen en geld tot producten en diensten. Wie iets wil schenken of organiseren, kan een mailtje sturen naar info@cafeamstelstroom.nl. Niets is te gek: "Er belde al iemand dat hij een broodsnijmachine beschikbaar wilde stellen. Ik dacht: wat moet ik daar nou mee?", lacht De Veer. "Maar toen ik Wim Koole van de Voedselbank hierover vertelde, was hij er juist hartstikke blij mee. Dus je ziet het. Daarom daag ik alle Weespers uit om mee te denken over wat zij kunnen doen om de feestdagen voor hun minderbedeelde stadsgenoten leuker te maken."

Wim Koole van de Voedselbank is in zijn nopjes met de actie. "In december proberen we altijd wat extra's voor onze cliënten te doen. Het zou geweldig zijn als heel Weesp daar een steentje aan bijdraagt, zodat ze naast de gangbare producten ook eens wat extra's hebben. Je maakt deze mensen bijvoorbeeld heel blij met filterkoffie, chocolade, koekjes en wasmiddel. Deze 'luxere' producten zitten bijna nooit in het pakket."

Drie aanhoudingen en meer na jaar lang controles

Controles in Weesp leveren drie aanhoudingen op.

WEESP - Drie aanhoudingen, een illegale werknemer en ruim 127.000 euro aan openstaande boetes en ontdekte fraude. Het Interventieteam Midden Nederland heeft zijn controle op fraude op het bedrijventerrein Noord in de gemeente Weesp afgerond en daarbij de nodige resultaten geboekt.

Ruim een jaar geleden begonnen de controles op belasting-, premie- en uitkeringsfraude, illegale arbeid en verblijf, onderbetaling, uitbuiting, woongerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden.
Er zijn 9 controledagen geweest, waarbij 39 bedrijven zijn bezocht. 197 personen werden gecontroleerd. Naast de controles bij ondernemingen zijn in 9 woningen of bewoonde bedrijfspanden 19 personen gecontroleerd. De bewoners gaven toestemming de woonruimten te betreden.

In een aantal gevallen was hierbij sprake van een brandonveilige situatie. Dit is direct aangepakt. De illegale werknemer die werd betrapt is het land uitgezet. Ook is er een verkeerscontrole gehouden.

Met de belastingcorrecties en invordering, aangetoonde fraude met uitkeringen, opgelegde boetes en besparingen op een beëindigde uitkering is een bedrag gemoeid van € 127.209,-.

Het interventieteam is een samenwerkingsverband van de gemeente, Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De gemeente Weesp wilde het interventieteam graag naar Weesp hebben als aanvulling op het herstructureringsplan dat verloedering tegen moet gaan.

'Kunst in etalage maakt bezoek centrum extra de moeite waard'

Tussen Kunst en Kerst brengt Weespers, ondernemers en kunstenaars bij elkaar

Mo Bouhali en Joris van Kesteren: 'Deze actie is voor alle betrokkenen een win-winsituatie.' Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Maar liefst 49 winkels en restaurants en 38 Weesper kunstenaars doen mee aan de eerste editie van Tussen Kunst en Kerst in Weesp. Weespers en iedereen die de binnenstad bezoekt is uitgenodigd om de kunst die tot en met 19 december in de winkels staat of hangt te bekijken en te stemmen op het kunstwerk van hun gading. Zaterdag 20 december trekt de organisatie uit de inzendingen een winnaar. Die krijgt zijn of haar favoriete kunstwerk mee naar huis.

Een beetje naar links, nee, toch naar rechts. Ietsje hoger... Amateurfotograaf Joris van Kesteren en Mo Bouhali van InterSnacks Weesp in de Slijkstraat hangen gezamenlijk de ingelijste foto van Joris op. 'Eendracht Pracht' toont een sfeervol plaatje van de molen langs de Vecht bij zonsopgang en hangt pal tegenover de balie waar Mo dagelijks zijn handgemaakte patat serveert. Als het secure klusje is volbracht, doen Joris en Mo een stapje achteruit en bekijken tevreden het resultaat van hun inspanning: "Hij hangt prima zo. Op deze manier kunnen veel mensen van dit kunstwerk genieten."

Zowel beeldende- als schilderkunst in de etalage van Nies Feenstra. Foto: Ruth van Kessel
Een van de drie kippen die meedoen aan Tussen Kunst en Kerst. Foto: Ruth van Kessel

In de actie Tussen Kunst en Kerst vinden ondernemers en kunstenaars elkaar. Het idee erachter is eenvoudig: Weesper kunstenaars krijgen op deze manier een maandlang een podium en Weesper ondernemers trekken met de actie nieuwe en oude gezichten naar hun winkels of restaurant. Martin Boer van De Gelagkamer van Weesp is een van de initiatiefnemers: "Veel kunstwerken staan of hangen in de etalage, dat alleen al maakt een rondje centrum extra de moeite waard. Ga gezellig Weesp in, dat is de gedachte."
Een kunstwerk in een snackbar? Joris: "Ik fotografeer puur uit hobbyisme. Dus hoe geweldig is het dat ik op deze manier mijn werk mag delen. Ik vind het een buitenkans." Mo: "Ik hoop dat mijn klanten net als ik ook zo van deze foto gaan genieten; kijken naar kunst vergroot je wereld. En als mensen door deze actie mijn snackbar ontdekken is dat natuurlijk ook alleen maar positief."
In deze krant vindt u een bon van Tussen Kunst en Kerst. Die levert u in bij de winkel met uw favoriete kunstwerk. Ook via www.weespernieuws.nl kunt u via een link stemmen. U moet wel achterhalen bij welke winkel het kunstwerk hoort. Op 20 december vindt de loting plaats.

BigMove helpt mensen in beweging te komen

BigMove start weer in januari 2015.

door Ruth van Kessel

WEESP – BigMove, het GGZ-programma dat mensen met psychische klachten stimuleert om in beweging te komen, gaat in Weesp haar derde jaar in met goed nieuws: met ingang van januari staat het programma open voor alle mensen met een GGZ-verwijzing.

Coördinator van Big Move Weesp, oefentherapeute Henny Ottenhoff, is blij dat het bewegingsprogramma nu ook voor mensen met lichte psychische problemen toegankelijk is. "Dat bewegen de kans op depressie verkleint, blijkt nog steeds nieuws", zo verheugt zij zich over de vele media-aandacht voor dit onderwerp. "Bewegen draagt bij om je behalve lichamelijk ook geestelijk beter te voelen; fijn dat de wetenschap deze ervaring ondersteunt. Soms is de drempel om in je eentje in beweging te komen net even te hoog en dan kan zo'n programma als BigMove je daar overheen helpen."
In Weesp wordt BigMove aangeboden door oefentherapeute Henny Ottenhoff van Praktijk Oefentherapie Cesar Weesp, fysiotherapeut Willem van Lindenberg van FysioTrainingscentrum Weesp en psychologen Welmoed Pietersen en Jannet van der Maten van Psychologenpraktijk Herengracht. De nadruk ligt op het plezier in bewegen en zoeken naar wat iemand kan en leuk vindt. Naast de bewegingslessen krijgen deelnemers ook vijf gesprekken met een psycholoog. Ottenhoff: "In die gesprekken leren mensen vaardigheden aan als bijvoorbeeld assertiviteit en het aangaan van sociale contacten. Dit kunnen ze vervolgens in de veilige omgeving van de groep oefenen. Een groep stimuleert om stappen te nemen, dat is echt onze ervaring."

Weer volop mooie
kerstbomen
vanaf 11 euro
www.deboerdierenruiter.nl
Muiderberg

Haardhout: ca. 1 kuub € 77,50 (goed droog). Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff. Tel.: 0294-412978. Wij bezorgen ook aan huis.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Gezocht: (tijdelijke) huurwoning met 3-4 slaapkamers en tuin in Weesp voor gezin met 3 kinderen. Bel Gijs:
06-247 47 026

HEERLIJK KLANKBAD !!! Je onderdompelen in ontspannende klanken: ligconcert van klankschalen, gongs en meer bij YogaToday vrijdag 12 december 20.30 uur. Info & aanmelden: www.yogatoday.nl

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor expats & organisaties Interhouse Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

T.h. mooie opsl./bedr. ruimte (140 m2 voor € 675 p/m.) in Nederhorst den Berg. Tel.: 06-54271409

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, fiets, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf € 350 excl. BTW.
COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620 www.complicity.nl

Stoofpotten tijd. Bij de Groene Griffioen.nl koopt u tot 20 dec. biologische runderlappen van eigen koe voor €15/kg. Winkel open op di. 10-12u, vrij. 15-18u en zat. 10-16u Lange Muiderweg 18a. Ook kaas, melk, eieren, sap, appels, ijs, bier en meer.

Docent wiskunde geeft bijles 06-19057155

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

Maxim vraagt voor de zaterdag 'n gezellige, vlotte medewerk(st)er. Tel.:
06-49929889

Handballers We Have moeten knokken

Handbalsters komen tekort, mannen sterk

We Have probeerde van alles, maar kon geen punten pakken. Foto: Yannick uit den Boogaard

WEESP - Hoewel de speelsters vooraf kansen zagen op een goede afloop, hebben de handbalsters van We Have afgelopen weekend verloren van het sterke Houten. De Weespers kwamen met 22-26 net tekort tegen de felle tegenstander.

We Have startte sterk. Voor rust stond de achterhoede van de Weespers sterk en kwam men ook aanvallend goed voor de dag. Problemen waren er wel: de tegenstander speelde erg fel en schuwde wat agressief spel geen moment. We Have probeerde met man en macht om daaraan te ontsnappen. De forse charges van Houten werden echter nauwelijks bestraft. Handballend deden de Weespers het wel naar behoren. Na de eerste helft stond er een krappe voorsprong van 10-9 op het scorebord voor de Weespers.

Na de rust speelde Houten een stuk sterker. We Have zette wel meerdere knappe aanvallen op, maar zag Houten toch terugkomen en de voorsprong pakken. Deze voorsprong bleef op het scorebord staan.

De heren van We Have staan derde, de dames achtste

Net als voor rust bleven de charges van Houten fors en ook nu bleef dat vaak onbestraft. We Have was na rust vooral aan het klagen aan het adres van de scheidsrechter, waardoor de aandacht voor het handbalspel zelf vaak verdween.

We Have staat nu op de achtste plaats van het klassement en pakte tot nog toe slechts 3 punten. Komend weekend wacht voor de Weespers het sterke Amsterdamse US, dat tot afgelopen weekend nog op de eerste plaats stond. Daarna staat het kerstreces voor de deur.

Handballers te sterk
Een zwaarbevochten zege voor de handballers van We Have afgelopen weekend. De Weespers maakten na rust een achterstand goed en wonnen met 26-22 van het lager geklasseerde LHV.

Voor rust was het duel erg spannend. We Have kon de aanval van de tegenstander goed verstoren, waardoor LHV problemen had met scoren. We Have speelde daarmee sterk en stond voor de rust op een achterstand van 12-13. Na de rust bleken de Weespers een stuk beter. Naar mate de speelhelft vorderde bleek We Have een maatje te groot voor LHV en werd er alsnog gewonnen.

Met nog twee duels te gaan voor het kerstreces staat We Have momenteel op de derde plaats van het klassement. De achterstand op de koploper, Leidsche Rijn, bedraagt slechts twee punten.

Komend weekend treffen de Weespers, net als het damesteam, het Amsterdamse US dat laatste staat.

Volgende klap voor hockeysters MHCW

WEESP - Weer een forse tegenslag voor de hockeysters van MHCW. De Weespers verloren afgelopen weekend wederom, deze keer nota bene van de nummer laatst van het klassement Castricum. MHCW kwam met 3-2 tekort.

Dat MHCW het duel verloor mocht een wonder worden genoemd. De Weespers leken goed te starten, bleen een maatje sterker dan de tegenstander en kwamen zelfs op een 0-2 voorsprong. De voorsprong werd toch nog weggegeven. De tegenstander kon terugkomen en de Weespers alsnog met 3-2 verslaan. MHCW maakte veel fouten.

Hockeyers stellen teleur
De hockeyers van MHCW hebben afgelopen weekend verloren. De Weespers konden tegen Terriërs geen potten breken en verloren met 3-1 van de sterkere tegenstander.

MHCW kwam voor rust al op een achterstand te staan. De Weespers knokten wel voor een goed resultaat en hadden een paar goede aanvallen en kansen, maar de ploeg kwam toch tekort. Met slechts één treffer kon MHCW niet voor problemen zorgen aan de kant van de tegenstander.

MHCW heeft aan de eerste elf duels elf punten overgehouden. Een teleurstellend resultaat, dat de ploeg komend voorjaar moet verbeteren.

FC Weesp boekt zege

WEESP - Voetballend kon het allemaal nog wel wat beter, maar FC Weesp heeft afgelopen weekend wel gewonnen van de nummer laatst DVC Buiksloot. De Weesper tweedeklasser was met 6-3 een maatje te groot voor de Amsterdammers.

FC Weesp kende wat opstartproblemen, maar dat gold ook voor de tegenstander. De Weespers waren echter al snel een stapje beter dan de Amsterdammers en kregen al snel een paar goede kansen. Voor de rust kwam er een voorsprong voor FC Weesp. Eerst kon Marcin Kmiecik de score openen, even later kon de Weesper aanvaller ook de tweede goal maken. Na de rust sloeg FC Weesp meteen weer toe: Buddie Buddenberg maakte de derde Weesper goal. Dat bleek een keerpunt voor de tegenstander. DVC Buiksloot besloot anders te gaan voetballen en kreeg plots meer kansen. Er volgden gedurende de tweede helft meerdere doelpunten, vooral door foutjes van FC Weesp. De voorsprong van FC Weesp bleef echter steeds staan. Voor FC Weesp scoorden na rust Jesse van Huisstede (2x) en Milan Geertsma, waardoor de zege zeker was.

Goede zaken zaterdag
Een zwaarbevochten zege afgelopen weekend voor het zaterdagelftal van FC Weesp. Toch deden de Weespers goede zaken door Zuidoost United met 1-2 te verslaan. Daardoor werden twee punten van de achterstand op de koplopers goedgemaakt. FC Weesp keek halverwege de eerste helft tegen een achterstand aan. Nog voor rust kon Armando Cuvelaj een tegentreffer maken. Na rust was FC Weesp een stuk beter en kon Sasja Fransen de 1-2 maken.

Punt voor voetbalsters
De voetbalsters van FC Weesp hebben een punt overgehouden aan het treffen met DESS: 2-2. De Weespers kwamen voor rust op achterstand te staan, maar gaven na rust een beetje extra gas. Dat zorgde ervoor dat de ploeg met goals van Robien Lorent en Tess Brunekreef op voorsprong kwam te staan. DESS kon toch nog terugkomen.

Korfballers van Argus komen tekort tegen Vlug & Vaardig

Foto: Yannick uit den Boogaard

WEESP - De tegenstander was afgelopen weekend een maatje te groot voor de korfballers van Argus. De Weespers kwamen tekort tegen het veel sterkere Amsterdamse Vlug & Vaardig. Argus verloor met 11-21.

Argus kon de afgelopen jaren maar mondjesmaat punten pakken tegen de Amsterdammers. Heel af en toe kon men stunten. Dat was afgelopen weekend wederom het doel. Argus startte sterk en kwam snel op voorsprong te staan. Na de goede start zakten de Weespers echter terug en was de tegenstander heer en meester. Nog voor rust kwamen de Amsterdammers op 5-11 te staan. Na de rust borduurde de ploeg daarop voort en stond er na de tweede helft een forse marge op het scorebord. Argus maakte een paar leuke goals, maar kwam toch tekort.

Weer punt waterpoloërs

WEESP - Voor de zesde keer deze waterpolojaargang hebben de waterpoloërs van Triton de punten gedeeld. Afgelopen weekend werd het 6-6 tegen De Aalscholvers.

De twee teams waren steeds erg aan elkaar gewaagd en konden geen moment van elkaar weglopen. Even leken de Weespers weg te lopen. Een Weesper goal werd echter afgekeurd. Daarna kon De Aalscholvers terugkomen.

Twee zeges voor Oberon

WEESP - De volleybalsters van Oberon hebben afgelopen weekend met 1-3 gewonnen van SVU.

SVU, dat laatste staat, was geen moment opgewassen tegen het spel van de Weespers. Zonder al te veel problemen won Oberon de eerste set met 25-12. Daarna zakte de ploeg wat terug en verloor het team de tweede set met 25-23. Daarna rechtte de ploeg de rug en werd de zege zeker gesteld. De Weespers wonnen de laatste twee sets.

Volleyballers sterk
De volleyballers van Oberon waren afgelopend weekend met 1-3 te sterk voor Spaarnestad. De Weespers deden goede zaken en konden snel afstand nemen en de tegenstander al na 3 sets aan de kant zetten.