MuiderNieuws

30 september 2015

MuiderNieuws 30 september 2015


Wanneer en waar komen de vluchtelingen?

Fusiegemeenten onderzoeken opvanglocaties

MUIDEN - Hoeveel vluchtelingen de gemeente Muiden de komende tijd moet opvangen is nog niet duidelijk.

De politiek in Muiden, Naarden en Bussum buigt zich over vragen als waar deze mensen gehuisvest moeten worden en hoe ze het beste mee kunnen komen in de samenleving.
Ook inwoners willen de vluchtelingen niet aan hun lot overlaten. Er ontstaan spontane initiatieven van inwoners die graag de handen uit de mouwen willen steken.

De drie fusiegemeentes zijn al geruime tijd met een inventarisatie bezig en komen nu binnen twee weken met een lijst met daarin de specifieke locaties die in aanmerking komen voor opvang van vluchtelingen. Daarbij wordt meteen aangegeven om welke vorm van opvang, crisis-, noodopvang of de vestiging van een volwaardig asielzoekerscentrum (AZC), het gaat. Per gemeente wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, waarbij onderlinge afstemming tussen de drie gemeenten plaatsvindt. Ook het initiatief van Hilversum voor een regionaal opvangplan wordt gesteund. Dat bleek maandagavond allemaal tijdens de vergadering van de fusieraden.

Laren
VluchtelingenWerk Midden-Nederland laat weten het momenteel erg druk te hebben. Zij regelen, in overleg met gemeentes en woningcorporaties de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
De opvang van vluchtelingen is allemaal nog erg vaag. Vanuit het Rijk is een beroep gedaan op de gemeenten om mogelijk op korte termijn ruimte beschikbaar te stellen. Deze week werden er in Laren ineens 105 vluchtelingen ondergebracht in de Klaas Bouthal. Het plan is dat de vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië, daar 72 uur zullen verblijven. Onder de groep die nu is aangekomen bevinden zich veel gezinnen met kinderen.
Zondagmiddag heeft het COA de opdracht gegeven om de Klaas Bouthal gereed te maken. Omwonenden kregen diezelfde dag een brief in de bus met daarin een omschrijving van de plannen. Zo snel kan het gaan.

Meer duidelijkheid over de opvanglocaties in Muiden, Naarden en Bussum wordt over twee weken verwacht.

Radio 3FM strijkt neer op Pampus voor verjaardag

De radiospullen zijn aan land gebracht.

MUIDEN - Opbouwen voor een enorm evenement op Pampus: vanaf donderdag viert 3FM haar 50-jarig bestaan.

Aan de hand van fragmenten van oud 3FM-dj's, veel livemuziek en luisteraars die op verjaardagsvisite komen, gaan de huidige 3FM dj's in vier dagen in onverwachte combinaties radioshows maken. 3FM zendermanager Wilbert Mutsaers zegt daar het volgende over: "Dat is erg bijzonder en daarom maken we vier dagen lang radio vanaf een bijzondere plek: Pampus. De normale programmering gaat volledig op de schop."

Brug Keetpoort afgesloten

MUIDEN - Het wordt even omrijden. Tot en met vrijdag 16 oktober 2015 is de brug over de Keetpoortsluis in Muiden gestremd voor al het verkeer. De brug wordt hersteld en geconserveerd zodat deze ook in de toekomst een belangrijk onderdeel blijft van het stadsbeeld van Muiden.

Tijdens de stremming geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer via de Zuidpolderweg en de Mariahoeveweg. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijke noodloopbrug over de sluis.

Tips liquidatie gezocht

MUIDEN - De vorige week zaterdag in De Meern geliquideerde Aziz Anzi (37) is opgegroeid in Weesp. Mogelijk zijn er inwoners van Weesp of Muiden die Anzi kort voor zijn dood nog hebben gesproken. De politie hoopt op tips.

Anzi werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats met wegrestaurants langs de A12 bij De Meern (Utrecht). Daar waren veel mensen getuige van, onder meer een compleet mannenkoor. Het slachtoffer stond met zijn auto op een carpoolplaats toen er een man uit een donkere auto stapte en het vuur opende. Anzi's auto werd doorzeefd met kogels. Hij overleed ter plekke.

25

kilometer of langzamer met een grote vrachtwagen mag niet meer over de Sluis

Muiden zwakt Havenvisie af na forse kritiek

Meer visie en minder concrete wensbeelden

Foto: Cees Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - De scherpe randjes van de Havenvisie zijn eraf. De gemeente heeft na forse kritiek het toekomstperspectief flink onder handen genomen. Dit document moet handvatten geven aan de nieuwe fusiegemeente.

De aanpassingen laten onverlet dat Muiden de lat nog steeds hoog legt voor de haven. Het aantal passanten loopt terug en Muiden wil meer bootjestoeristen naar de haven hebben. Door de wens uit te spreken de passantenplekken te vermeerderen, goede voorzieningen aan te leggen en een havenmeester aan te stellen moet de haven straks een trekpleister vormen .

Alle ideeën voor de arken in de Singelgracht zijn verdwenen

Toch is er flink wat gesleuteld aan de oorspronkelijke visie die in juni werd gepresenteerd. Omwonenden waren op zijn zachtst gezegd niet zo blij met bepaalde delen van het plan en kwamen in protest. "Er is niet meer met uitgekristalliseerde wensbeelden gewerkt, maar met algemene doelstellingen (perspectieven), randvoorwaarden (sleutels) en uitvoeringsmogelijkheden (instrumenten). Deze vorm sluit beter aan bij de functie die de havenvisie heeft", zo schrijft het college van B en W aan de raad.

Visie        

Als de raad straks de Havenvisie heeft aangenomen gebeurt er niets. Het document over de haven is meer een idee van de Muider gemeenteraad voor de nieuwe gemeenteraad van Gooise Meren.

Die kan vanaf 1 januari 2016 dit stuk pakken als er besluiten genomen moeten worden over de Muider haven.

Overlegorgaan
Er wordt een overlegorgaan opgericht onder de paraplu van de Muidertafel met vertegenwoordigers van alle partijen die bij de haven zijn betrokken. Dit havenoverleg komt vier keer per jaar bij elkaar en heeft als functie de ontwikkelingen in de haven af te stemmen. De gemeente zit dit overleg voor. Via het havenoverleg houden alle partijen elkaar op de hoogte van ontwikkelingen.

De visie is geen officieel document waarin besluiten worden genomen, er was daardoor ook geen echte inspraakprocedure, maar de gemeente laat desalniettemin weten dat er veel reacties zijn binnengekomen. Ook werden er veel nieuwe suggesties doorgegeven.

Singelgrachtarken
De bewoners van de arken aan de Singelgracht hebben helemaal hun zin gekregen. Eerder schreef de gemeente in de visie dat het wensbeeld is dat de arken uiteindelijk plaatsmaken voor historische schepen. De bewoners waren daar nogal boos over omdat zij bang zijn dat dit soort uitspraken meteen effect heeft op de waarde van hun arken. Daarom heeft de gemeente nu besloten alle passages over de arken te schrappen. De bewoners hebben een brief gekregen.

Als de gemeenteraad straks een klap geeft op de aangepaste Havenvisie dan moet het document de basis vormen voor nieuwe besluiten die in de toekomst over de haven worden genomen.

Bestuur SC Muiden vraagt om ideeën

MUIDEN - Het bestuur van de voetbalvereniging SC Muiden en het gemeentebestuur van Muiden vragen omwonenden van de Mariahoeveweg om op woensdagavond 7 oktober mee te denken aan een oplossing voor het veldenprobleem van SC Muiden.

Vanaf 19.00 uur zijn alle omwonenden van harte welkom bij een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Bredius
Het bestuur van de voetbalvereniging is samen met de gemeente op zoek naar oplossingen om de periode te overbruggen naar de nieuwe velden en accommodatie binnen het bestemmingsplan Bredius. Diverse alternatieven zijn inmiddels onder de loep genomen, maar tot op heden is er nog geen oplossing gevonden.

Kunstgras
Vanuit de voetbalvereniging is nu het idee geopperd om het speelveldje aan de Mariahoeveweg in te richten als trainingsaccommodatie van de club. Het gemeentebestuur ondersteunt dit idee. Het plan is om het aanwezige asfaltterrein aan de Mariahoeveweg te voorzien van een kunstgras bekleding. Het aanbrengen van kunstgras betekent voor het speelterrein een forse verbetering waarvan ook de wijk langere tijd plezier kan beleven. Mogelijk zijn er onder de omwonenden ook nog ideeën die bij kunnen dragen aan een oplossing of zijn er wensen waarmee de vereniging rekening kan houden. Deze kunnen op deze avond besproken worden.

Post Muiderberg vierde bij brandweerwedstrijden

De ploeg van Muiderberg. Foto: Thierry Labbe

MUIDERBERG - Brandweerlieden van Muiderberg zijn zaterdag vierde geworden bij de landelijke brandweerwedstrijden.

Voor de vaardighedentoets was een groot incident geënsceneerd. Een personentrein was tegen een stadsbus gebotst die op de overgang door pech was stil komen te staan. Het gevolg was dat de bus door de botsing kantelde en de trein in brand vloog. Naast de trein stonden twee tankwagons met gevaarlijke stoffen. De ploeg van Muiderberg wist de brand te blussen, de slachtoffers te redden en de uitstroom van gevaarlijke stoffen te beperken. De eerste plaats ging naar Zaandijk.

Gooise Meren begint met waarnemend burgemeester

MUIDEN - De nieuwe gemeente Gooise Meren zal volgend jaar het eerste half jaar een waarnemend burgemeester krijgen.

De provincie Noord-Holland laat weten dat deze waarnemend burgemeester halverwege december wordt benoemd. Daarna worden meteen alle procedures opgestart voor het werven van de eerste echte burgemeester van de fusiegemeente. Als eerste moet de gemeenteraad laten weten aan welke criteria de burgemeester moet voldoen, waarna er, na de sollicitatieprocedure, volgend voorjaar iemand voorgedragen wordt. Als de raad akkoord gaat, wordt de burgemeester daarna benoemd. Dat wordt verwacht voor volgend jaar juli.

Stadhuis stijlvol decor voor mini opera 'De Waterprins'

Foto: Ruth van Kessel

Het stadhuis bood zaterdagmiddag podium aan de mini-opera 'De Waterprins'. Deze theatermuziekvoorstelling, georganiseerd door Stichting het Groene Hart en uitgevoerd door Opera Viva, maakte deel uit van de Prinsenmaand. In het verhaal bezoekt de Waterprins steden van de Hollandse Waterlinie en ontmoet hij onderweg allerlei personages. Opera werd afgewisseld met klassiekers zoals 'Yesterday' van de Beatles en bekende Top 40-nummers. In een uitverkochte zaal luisterde het publiek ademloos toe en genoot van de bijzondere akoestiek in het stadhuis.
Stadhuis stijlvol decor voor mini opera 'De Waterprins'

Foto: Ruth van Kessel

Het stadhuis bood zaterdagmiddag podium aan de mini-opera 'De Waterprins'. Deze theatermuziekvoorstelling, georganiseerd door Stichting het Groene Hart en uitgevoerd door Opera Viva, maakte deel uit van de Prinsenmaand. In het verhaal bezoekt de Waterprins steden van de Hollandse Waterlinie en ontmoet hij onderweg allerlei personages. Opera werd afgewisseld met klassiekers zoals 'Yesterday' van de Beatles en bekende Top 40-nummers. In een uitverkochte zaal luisterde het publiek ademloos toe en genoot van de bijzondere akoestiek in het stadhuis.
Huizen sneller weg

WEESP – Huizen in Weesp staan korter te koop en het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs slinkt. Cijfers van de NVM-makelaars laten zien hoe de huizenmarkt zich in de stad herstelt.

De verkooptijd is (deels) terug op het niveau van 2008, voor de crisis op de woningmarkt. Ook is het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs ruim 3 procent en ook dat is in lijn met 2008. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2012, was het verschil tussen de prijzen soms wel 9 procent. Het sentiment op de markt is goed, zo vertellen de Weesper makelaars. Zij hebben sinds eind 2014 het gevoel dat het vertrouwen van de consument weer toeneemt. Zaterdag is de NVM Open Huizen dag. Ook in Weesp staat de deur bij tientallen huizen open en wordt de koffie vers gezet.

Avond over zandwagens

WEESP - Er komt een speciale inloopavond over de zandtransporten op bedrijventerrein Noord. Bedrijven hebben bezwaren tegen het plan.

Volgende maand moeten de vrachtwagens al rijden. Zij brengen dan zand van een losplaats aan de Zuiderzeelaan (waar 70 bomen wijken) naar de Bloemendalerpolder, waar het de komende tijd inklinkt. Denso, Fontijn, B2C, Hardcast en andere bedrijven vrezen de transporten. Langs hun bedrijfspanden denderen straks 140 zandwagens per dag.

De vrachtwagens komen ook langs de fietsersoversteek bij de Hogeweyselaan. Ook daar wordt tijdens de avond op ingegaan. Volgens de gemeente en de projectontwikkelaars is er geen andere oplossing mogelijk dan deze. De informatieavond moet extra duidelijkheid scheppen. De avond is woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van het stadskantoor van de gemeente.

Huizen sneller weg

WEESP – Huizen in Weesp staan korter te koop en het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs slinkt. Cijfers van de NVM-makelaars laten zien hoe de huizenmarkt zich in de stad herstelt.

De verkooptijd is (deels) terug op het niveau van 2008, voor de crisis op de woningmarkt. Ook is het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs ruim 3 procent en ook dat is in lijn met 2008. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2012, was het verschil tussen de prijzen soms wel 9 procent. Het sentiment op de markt is goed, zo vertellen de Weesper makelaars. Zij hebben sinds eind 2014 het gevoel dat het vertrouwen van de consument weer toeneemt. Zaterdag is de NVM Open Huizen dag. Ook in Weesp staat de deur bij tientallen huizen open en wordt de koffie vers gezet.

Avond over zandwagens

WEESP - Er komt een speciale inloopavond over de zandtransporten op bedrijventerrein Noord. Bedrijven hebben bezwaren tegen het plan.

Volgende maand moeten de vrachtwagens al rijden. Zij brengen dan zand van een losplaats aan de Zuiderzeelaan (waar 70 bomen wijken) naar de Bloemendalerpolder, waar het de komende tijd inklinkt. Denso, Fontijn, B2C, Hardcast en andere bedrijven vrezen de transporten. Langs hun bedrijfspanden denderen straks 140 zandwagens per dag.

De vrachtwagens komen ook langs de fietsersoversteek bij de Hogeweyselaan. Ook daar wordt tijdens de avond op ingegaan. Volgens de gemeente en de projectontwikkelaars is er geen andere oplossing mogelijk dan deze. De informatieavond moet extra duidelijkheid scheppen. De avond is woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van het stadskantoor van de gemeente.

Weesper fotografen op de bühne over eigen werk

Een weekend fotografie in de City

De City, gevangen in de kenmerkende stijl van Joris van Kesteren.

WEESP - Wie zijn deze fotografen en wat drijft hun? In de City of Wesopa geven zeven Weesper fotografen een uniek kijkje in hun denkwereld. De theatershow is onderdeel van de Weesper fotodagen.

Reinier van der Aart, Anne van Gelder, Joris van Kesteren, Anneke Kroonenberg, Eric Hage, Paul Roholl en WeesperNieuws-fotograaf Christian Pfeiffer verschillen op fotografiegebied sterk, maar samen bindt het beeld hun. Allemaal maken ze op vrijdag 16 oktober hun opwachting in een bijzondere theatershow.

Christian Pfeiffer, Anne van Gelder en Joris van Kesteren geven de dag daarop, op zaterdag, photowalks/workshops. De fotografen delen dan met de deelnemers hun tips en trucs voor een foto. Daarnaast wordt er ook een foto-opdrachtentocht door Weesp gehouden.

Hans Aarsman sluit de fotodagen af met de verrassende voorstelling 'Zelf weten', waarin Hans zijn publiek meeneemt in zijn onderzoekende kijk op de wereld. Meer op www.wesopa.nl.

Weesper fotografen op de bühne over eigen werk

Een weekend fotografie in de City

De City, gevangen in de kenmerkende stijl van Joris van Kesteren.

WEESP - Wie zijn deze fotografen en wat drijft hun? In de City of Wesopa geven zeven Weesper fotografen een uniek kijkje in hun denkwereld. De theatershow is onderdeel van de Weesper fotodagen.

Reinier van der Aart, Anne van Gelder, Joris van Kesteren, Anneke Kroonenberg, Eric Hage, Paul Roholl en WeesperNieuws-fotograaf Christian Pfeiffer verschillen op fotografiegebied sterk, maar samen bindt het beeld hun. Allemaal maken ze op vrijdag 16 oktober hun opwachting in een bijzondere theatershow.

Christian Pfeiffer, Anne van Gelder en Joris van Kesteren geven de dag daarop, op zaterdag, photowalks/workshops. De fotografen delen dan met de deelnemers hun tips en trucs voor een foto. Daarnaast wordt er ook een foto-opdrachtentocht door Weesp gehouden.

Hans Aarsman sluit de fotodagen af met de verrassende voorstelling 'Zelf weten', waarin Hans zijn publiek meeneemt in zijn onderzoekende kijk op de wereld. Meer op www.wesopa.nl.

Ton Koot

Gespreksleider Alzheimercafé Weesp
Weesper sinds 1988
59 jaar

Wat heb je met alzheimer?
"Mijn vader had alzheimer. Toen mijn moeder overleed moest hij worden opgenomen in een verpleeghuis. Zijn aftakeling raakte mij erg. Met het Alzheimercafé hoop ik mensen in dezelfde situatie steun en begrip te geven."

Is Weesp dementievriendelijk?
"Ik ben lid van de werkgroep die nadenkt over hoe mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de Weesper samenleving. We organiseren laagdrempelige activiteiten als meezingen, voorlezen, wandelingen en voorlichtingsbijeenkomsten."

Wat doe je verder in het leven?
"Ik ben coach, houd van tennis en golf en buiten zijn. Ik heb een detective geschreven en ik woon 32 jaar samen met mijn trouwe maatje Jan."

Wat is je beste eigenschap?
"Ik kan goed luisteren en ben belangstellend."

En je slechtste?
"Ik ben soms te kritisch."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik gitaar speel."

Mooiste boek?
"Jack Kerouac's 'Dharma Tuig' heeft mijn leven beïnvloed."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Meteen storten in een fonds voor de aankoop van een busje voor gehandicapten in Boitekong in Zuid-Afrika."

En met een miljoen?
"Ik ken een paar opleidingsprojecten in Zuid-Afrika die het goed kunnen gebruiken."

Welke poster hing er boven je bed?
"The Beatles."

Herfst…?
"Betekent voor mij verstilling en een beetje melancholie."

Waar maaktje je druk over?
"Het verdwijnen van biodiversiteit op deze mooie aarde."

Compliment aan Weesp?
"Dat het zo'n heerlijk gemoedelijk pretentieloos stadje is."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De spoorbrugplannen."

Ton Koot

Gespreksleider Alzheimercafé Weesp
Weesper sinds 1988
59 jaar

Wat heb je met alzheimer?
"Mijn vader had alzheimer. Toen mijn moeder overleed moest hij worden opgenomen in een verpleeghuis. Zijn aftakeling raakte mij erg. Met het Alzheimercafé hoop ik mensen in dezelfde situatie steun en begrip te geven."

Is Weesp dementievriendelijk?
"Ik ben lid van de werkgroep die nadenkt over hoe mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de Weesper samenleving. We organiseren laagdrempelige activiteiten als meezingen, voorlezen, wandelingen en voorlichtingsbijeenkomsten."

Wat doe je verder in het leven?
"Ik ben coach, houd van tennis en golf en buiten zijn. Ik heb een detective geschreven en ik woon 32 jaar samen met mijn trouwe maatje Jan."

Wat is je beste eigenschap?
"Ik kan goed luisteren en ben belangstellend."

En je slechtste?
"Ik ben soms te kritisch."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik gitaar speel."

Mooiste boek?
"Jack Kerouac's 'Dharma Tuig' heeft mijn leven beïnvloed."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Meteen storten in een fonds voor de aankoop van een busje voor gehandicapten in Boitekong in Zuid-Afrika."

En met een miljoen?
"Ik ken een paar opleidingsprojecten in Zuid-Afrika die het goed kunnen gebruiken."

Welke poster hing er boven je bed?
"The Beatles."

Herfst…?
"Betekent voor mij verstilling en een beetje melancholie."

Waar maaktje je druk over?
"Het verdwijnen van biodiversiteit op deze mooie aarde."

Compliment aan Weesp?
"Dat het zo'n heerlijk gemoedelijk pretentieloos stadje is."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De spoorbrugplannen."

Nieuw bord meet snelheid

WEESP - Langs de Amstellandlaan hangt sinds kort een digitaal verkeersbord.

Het bord geeft aan of automobilisten zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houden. Wie te hard rijdt, ziet zijn snelheid in rode cijfers vermeld. Wie de juiste snelheid heeft, ziet dat in groene cijfers weergegeven. Het bord is geplaatst om de situatie rond het Vechtstede College veiliger te maken. Dagelijks steken veel leerlingen de Amstellandlaan over, terwijl hier geregeld te hard wordt gereden.

Nieuw bord meet snelheid

WEESP - Langs de Amstellandlaan hangt sinds kort een digitaal verkeersbord.

Het bord geeft aan of automobilisten zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houden. Wie te hard rijdt, ziet zijn snelheid in rode cijfers vermeld. Wie de juiste snelheid heeft, ziet dat in groene cijfers weergegeven. Het bord is geplaatst om de situatie rond het Vechtstede College veiliger te maken. Dagelijks steken veel leerlingen de Amstellandlaan over, terwijl hier geregeld te hard wordt gereden.

Win vrijkaarten voor Circus Sijm

De artiesten kijken uit naar Weesp. Foto: Circus Sijm

WEESP - Circus Sijm strijkt volgende week neer aan de Aetsveldselaan. Omdat het de eerste keer is in Weesp verloot circusdirecteur Alex Sijm maar liefst 50 vrijkaarten onder de lezers van het WeesperNieuws.

Circus Sijm speelt de voorstelling 'Diamonds', een jubileumshow met onder meer trapeze, hoelahoep, acrobatiek, zwaarden, kleine dieren en clowns. Hoeveel jaar bestaat Circus Sijm? Mail de oplossing naar prijsvraag@circussijm.nl om kans te maken op vrijkaarten. Kijk op P13 voor de speeldata.

Win vrijkaarten voor Circus Sijm

De artiesten kijken uit naar Weesp. Foto: Circus Sijm

WEESP - Circus Sijm strijkt volgende week neer aan de Aetsveldselaan. Omdat het de eerste keer is in Weesp verloot circusdirecteur Alex Sijm maar liefst 50 vrijkaarten onder de lezers van het WeesperNieuws.

Circus Sijm speelt de voorstelling 'Diamonds', een jubileumshow met onder meer trapeze, hoelahoep, acrobatiek, zwaarden, kleine dieren en clowns. Hoeveel jaar bestaat Circus Sijm? Mail de oplossing naar prijsvraag@circussijm.nl om kans te maken op vrijkaarten. Kijk op P13 voor de speeldata.

'Erg mooi is het misschien niet, maar het hoort in Weesp'

Kan Weesp dit 17-de eeuws schilderij behouden?

Wethouder Peter Eijking weet ondertussen elk detail van 'De Vier Evangelisten'. Foto: Christian Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

WEESP - Het staat nu in een klein kamertje, diep op de zolder van het stadhuis. Het is geen eigendom van de gemeente, maar wethouder Peter Eijking vecht er hard voor om hem in Weesp te houden: het 17de-eeuwse schilderij De Vier Evangelisten van Weesper schilder Sybilla.

De afgelopen weken is het schilderij van hot naar her gesleept. Eijking ritst het bubbeltjesplastic eraf, zet het rechtop en begint meteen op zijn kenmerkende manier te vertellen. De oud-geschiedenisleraar weet ondertussen elk detail van het doek. Heel erg mooi is het niet, dat moet elke kijker wel meteen toegeven, maar het hoort nu eenmaal in Weesp. Het dreigt te verdwijnen omdat de eigenaar het wil verkopen, maar de gemeente heeft niet de benodigde 6000 euro op de plank liggen om het aan te kopen.

Achteraf in een donker kamertje, op de diepste zolder van het stadhuis

Een subsidie-aanvraag van de Rembrandtvereniging werd tot overmaat van ramp vorige week afgewezen. Eijking is daar door aangeslagen. "Dit werk is een verrijking en van groot cultuurhistorisch belang. Bij de grote brand in het centrum van Weesp in 1968 gingen drie schilderijen van Sybilla verloren. Reden genoeg om nu de kans te grijpen er weer een te verwerven. De schilder Sybilla was zeer actief in het Weesp van de Gouden Eeuw: hij was weesmeester en gasthuismeester en vele jaren burgemeester", zo vertelt hij.

Er is dit jaar veel te doen rondom schilderijen van Sybilla in Weesp. Eerder dit jaar dreigde een ander doek uit Weesp te verdwijnen toen de katholieke parochie met het idee speelde om er een te verkopen. Dat kon na een storm van kritiek worden voorkomen. Maar nu dreigt er dus alweer een te verdwijnen uit de stad. Hoe kan dat? "Van de 17e-eeuwse schilder Sybilla zijn maar weinig werken bekend. Hij was een tijdgenoot van Rembrandt van Rijn. In Weesp hangen vijf van zijn schilderijen op het stadhuis. Een andere is in handen van Museum Catharijneconvent in Utrecht."

Ziet u het voor u? In een gehuurd busje met het schilderij achterin

De kunstenaar behoort zeker niet tot de top, maar het verhaal van Sybilla is verweven met Weesp en met het stadhuis. Het blijft bijzonder dat de gemeenteraad vergadert onder doeken die in het Rijksmuseum niet zouden misstaan.

Zelfportret

Leuk detail over het schilderij De Vier Evangelisten: volgens oud-conservator en stadshistorica Aukje Zondergeld is het waarschijnlijk dat Sybilla in de evangelist Lucas zijn zelfportret heeft geschilderd.

Er is verder geen afbeelding van Sybilla zelf bekend, wat hem alleen maar intrigerender maakt. Het schilderij is overigens geschilderd in 1734.

De inzet van Peter Eijking voor het schilderij De Vier Evangelisten gaat ondertussen veel verder dan verwacht mag worden. Hij wist door goede contacten met de eigenaar te voorkomen dat het na een eerste mislukte veiling weer te koop werd aangeboden en dat de gemeente het nu even mag opslaan om te kijken of het geld opgebracht kan worden. Eijking huurde twee weken geleden op eigen houtje een busje om het werk naar Amsterdam te rijden voor een voorstelronde aan de Rembrandtvereniging. Ziet u het voor u? Een wethouder met een gehuurd busje over de snelweg met achterin 17e-eeuws Weesper erfgoed op weg naar kritische kunstkenners.

Die kunstkenners zeiden overigens nee op de vraag voor 3000 euro subsidie. Simpelweg omdat Weesp al een paar Sybilla's heeft en deze dan niet onderscheidend genoeg meer is. Peter Eijking is er nog steeds een beetje ziek van. "Snap jij dat nou?", zo vraagt hij hardop.

Sinds de terugkomst is het schilderij (ruim 2x2 meter) al door het hele stadhuis gesleept tot waar het nu is. Een achterafkamertje op de diepste zolder. Nu er geen subsidie is, is er ook nog geen zicht op een oplossing. De gemeente zelf heeft het financieel zwaar, dus kan even geen 6000 euro vrijmaken om het schilderij voor de stad te redden. "Het gesprek is geopend met de Historische Kring Weesp. Ik hoop dat zij ons kunnen helpen. Misschien kunnen zij het financieren met een actie, het zelf in bezit nemen en het dan aan ons in bruikleen geven", zo oppert Eijking. Mocht Weesp ooit eens in een gemeentelijke fusie terechtkomen dan is het eigendom in ieder geval verzekerd voor Weesp.

De Vier Evangelisten gaat weer terug in het plastic en wordt met de mooie kant tegen de muur aan gezet. Wachtend op betere tijden.

Column

Onveilig

Wat als Weesp niet meer veilig zou zijn? Wat als 's nachts het geluid van vliegtuigen je wakker zou houden? Wat als er op een dag bommen zouden vallen? Wat als 's ochtends een deel van de buurt er niet meer zou zijn? Wat als de winkels leegraken, het riool het niet meer doet? Wat als familie plotseling verdwijnt of vrienden worden opgepakt? Wat als je niet meer normaal over straat kunt, zonder te vrezen voor je leven.

Het woord 'oorlog' kende ik alleen uit boeken en van het nieuws. Maar nu de mensen van 'ver weg' binnenstromen - en met hen hun dromen, verlangens, zorgen, verdriet en pijn - krijgen oorlog en wanhoop een gezicht.

En vandaag stel ik een vraag aan mijzelf: Wat als het omgekeerd was? Wat als ik bijvoorbeeld iets zou hebben gezegd waardoor mijn leven niet meer zeker is? Wat als ik zou moeten vluchten?

Wat als Weesp niet meer veilig zou zijn?

Het is iets dat zo ver van mij afstaat dat het haast onvoorstelbaar wordt. Het is bijna niet voor te stellen vanuit een warm huis in de mooie, veilige stad Weesp, hoe het zou zijn om te moeten gaan lopen. Kilometers, eindeloos. Hoe het zou zijn te moeten wachten. Op een plek in de achterbak van een bus, op elkaar gepropt. Hoe het zou zijn op zee. Het eindeloze en gevaarlijke water, de kou en de paniek.

Er is een ding dat ik zeker weet. Als ik dan aan zou komen, daar aan de rand van de veiligheid, aan de kust van een mogelijk nieuw thuis, dan zou ik een arm om me heen willen. En iemand die even bij me zou komen zitten, een lied neuriet dat kalmeert en in mijn oor fluistert: je bent veilig.

Ik hoef niet te vluchten. Voor nu zijn de kaarten anders geschud. Maar áls er mensen komen, van dichtbij of veraf, met paniek en honger in hun ogen en lichaam, dan hoop ik dat ik voor iemand voor een moment een thuis zal kunnen zijn.

Treinen vernield, politie zoekt getuigen

WEESP - Onbekenden hebben woensdagavond 23 september twee treinen beschadigd bij Station Weesp. Kogels, stoeptegels... inzittenden twitterden van alles, maar de politie weet nog niet zeker welke voorwerpen de treinen hebben geraakt.

Het incident gebeurde rond 21.30 uur. Een reiziger die in een trein richting Diemen zat, hoorde plotseling een knal toen de trein stilstond, waarna het raam versplinterde. De politie deed onderzoek en vermoedelijk is er met iets zwaars naar de trein gegooid. Uit onderzoek blijkt dat ook een tweede trein geraakt en beschadigd is. Niemand raakte gewond

De politie neemt de zaak zeer serieus en is op zoek naar de verdachten. Een getuige vertelde tegen een conductrice dat hij in de omgeving van het station twee jongens had zien lopen met capuchons op. Mogelijk hebben deze jongens iets te maken met de vernielingen of hebben ze iets gezien. De politie wil graag spreken met deze en andere getuigen. Zij worden verzocht te bellen met 0900-8844.

Steeds meer ooievaars die ook steeds vaker blijven in de winter

'Van bijvoeren gaan ze niet per se dood, maar je helpt wel de natuur om zeep'

Bewoonde ooievaarspaal aan de 's-Gravelandseweg. Foto: Christian Pfeiffer

door Marieke van Veen

WEESP - Geregeld krijgen we van lezers tips over de aanwezigheid van ooievaars in Weesp. Dan zit er bijvoorbeeld een hele rits op lantaarnpalen langs de Provincialeweg. Of ze staan met z'n allen in een weiland nabij Fort Uitermeer. Of tennissers bij WTC aan de Papelaan worden afgeleid door ooievaars die proberen te landen. Klopt het dat er steeds meer ooievaars in Weesp zijn, vragen de tipgevers zich af. Goede vraag. WeesperNieuws legde 'm voor aan Engbert van Oort, ringer bij ooievaarbeschermer STORK.

Klopt het dat er steeds meer ooievaars in Weesp en omstreken voorkomen?
"Inderdaad. Daar is een simpele verklaring voor. In 1969 waren er in Nederland nog slechts 17 broedparen. Daar moest dringend iets aan gedaan worden, vond de vogelbescherming. Dus werd er een speciale werkgroep opgericht en er werden her en der in het land fokstations gebouwd. In Hongarije en Oostenrijk werden ooievaars van de nesten gehaald en in die fokstations geplaatst - met gekortwiekte vleugels zodat ze niet zouden wegvliegen. Die ooievaars zijn gaan paren en broeden. De meeste jongen die hieruit voortkwamen kregen de vrijheid."

'Binnen 40 jaar groeide het aantal broedparen van 17 naar 600'

Missie geslaagd?
"Dat kun je wel zeggen. Binnen veertig jaar tijd groeide het aantal broedparen van die schamele 17 naar 600. Besloten werd het aantal stations af te bouwen. Sommige zijn al gesloten of hebben een andere functie. Andere gaan dicht zodra de laatste ooievaars gestorven zijn, want we zetten de dieren niet op straat natuurlijk. Ook werd de werkgroep opgeheven. De vrijwilligers die daarin zaten hebben samen stichting STORK opgericht, wat staat voor Stichting Ooievaars Research en Knowhow. Wij zijn ons blijven inzetten om de ooievaar te beschermen. Dat heeft geleid tot 850 broedparen in 2015."

Hoeveel van die paren zitten er bij ons in de regio?
"Als het goed is op dit moment niet zoveel, want in ieder geval de jonge ooievaars zouden nu onderweg moeten zijn naar Afrika. De oudere ooievaars gaan vaak pas in september weg en vliegen dan slechts naar Spanje. Zij hebben geleerd dat ze daar ook prima kunnen overwinteren en dat die hele lange reis naar Afrika dus niet per se nodig is."

'Op een lantaarnpaal houdt hij warme voeten. Slimme vogel'

Het is bijna oktober en bij de tennisclub worden ze nog steeds gezien...
"Dat is de schuld van de mens. Als je ooievaars voert, trekken ze niet weg. We merken inderdaad dat steeds meer ooievaars hier overwinteren. Een slechte zaak."

Waarom? Die ooievaars gaan daar toch niet aan dood?
"Dat niet, maar de natuur moet je haar gang laten gaan. Doe je dat niet dan help je in feite de natuur om zeep."

Maar toen jullie 40 jaar geleden die vogels hierheen haalden en kortwiekten voor het fokprogramma lieten jullie de natuur toch ook niet z'n gang gaan?
"Klopt, maar dat was een noodingreep. Als we die maatregelen toen niet hadden genomen, hadden we in Nederland geen ooievaar meer over gehad. Nu hebben we weer een gezonde populatie, die het op zich zelf wel redt."

Leuk om te weten

* Ooievaarspaartjes zijn niet zozeer trouw aan elkaar maar aan het nest, en zijn daarom samen.
* Ooievaars hebben geen roep omdat er spieren in hun keel ontbreken. Ze begroeten elkaar met snavelgeklepper.
* Er bestaan 19 soorten ooievaars. In Nederland broedt maar één soort: de witte ooievaar (Ciconia ciconia).
* Jongen worden geboren met zwarte poten en zwarte snavels die geleidelijk rood kleuren.

Zit jullie werk erop?
"De taken van STORK liggen vandaag de dag vooral in voorlichting en monitoring. We proberen jaarlijks 40 tot 50% van de jongen te ringen en doen geregeld waarnemingen zodat er steeds meer informatie beschikbaar komt. Met alles wat we nu weten zal het nooit meer zover komen als in 1969. Bij dat ringen - wat ik zelf ook doe - kom je trouwens de raarste dingen tegen die meteen bewijzen dat voorlichting nog steeds hard nodig is. Als je een jong naar beneden haalt voor het ringen geeft hij soms het voedsel terug dat hij nog in zijn krop heeft. Daarin zit wel eens een stuk schnitzel of sardientjes uit blik. Nou, dat hebben z'n ouders niet in de winkel gekocht. Een ooievaar voedt zich overigens vooral met insecten, hoewel hij ook wel eens een muis of kikker verschalkt. Maar het is geen roofvogel: hij eet wat hij tegenkomt, hij gaat niet op jacht."

Waarom zitten ooievaars toch zo graag op palen?
"Ze maken hun nest het liefst op een hoge plek omdat hun jongen daar veilig zijn voor roofdieren en het is tegelijk een goede uitkijkpost. Dat ze als het kouder wordt graag op een lantaarnpaal neerstrijken, heeft een simpele reden. Daarop houden ze warme voeten. Een ooievaar heeft lange, niet bevederde poten die snel afkoelen bij kou. Hij lost dat op door op één poot te gaan staan en het andere in te trekken in zijn warme veren. Dat wisselt hij dan af. Een lantaarnpaal is bovenin bij de lamp bovendien wat warm. Het is een slimme vogel, die ooievaar."

Waarom is Weesp populair onder ooievaars?
"Eh nou, volgens mij is Weesp niet zo populair. Er zijn bij ons geen broedplaatsen in Weesp bekend. Dat nest op jullie foto ken ik eerlijk gezegd niet en wij weten bijna alle nesten wel te zitten, hoewel we natuurlijk niet met een verkenningsvliegtuig rondvliegen. De ooievaars die jullie zien komen veelal uit de nabije omgeving: Vreeland, Nederhorst den Berg, daar zitten ze."

Wie toch in Weesp een nest weet te zitten (broedperiode eind maart tot en met juli) kan de locatie invoeren op een nestkaart van STORK en SOVON. Dat kan via www.ooievaars.eu. U kunt hiervoor zelf een account aanmaken.

De Tijden Veranderen

Was een booremaker een smid die gereedschap maakte?

Dit keer zo maar eens enige akten uit mijn archief die bij mij vragen oproepen en misschien bij u ook.
7 oct. 1667
Burgemeesters en de Vroedschappen van Weesp doen te weten dat zij op ernstig verzoek van Michiel Worms, jood, geoctrojeerd (toestemming) hebben een Tafel van Leninge (Bank van Leening) dezer stad en de vrijheid van dien te mogen houden en zijn geld op panden en obligatien te mogen lenen aan hen die dat verzoeken. Het octrooi geldt voor de tijd van twintig achtereenvolgende jaren ingaande primo 1668. Hij zal aan de stad betalen 50 carolus gulden. Vraag: Waarom wordt er apart vermeld dat hij Jood is?
24 febr. 1673
Compareerde voor Johan de Noij, Schout, Willem Schriek en Pieter Prins schepenen te Weesp, Gerbrant Claesz., burger en inwoner alhier verkocht te hebben aan Jan Sandijck, David Murant en Grietie Vrisse weduwe van Steven Michielsz en huis en erve bestaand in twee woningen staande in de Booremakersteeg voor een somma van 450 gulden. Als borgen stelden zich Jan Gerbrantsz en Govert van Meppel.
Vraag: Waar ligt de Booremakersteeg? En wat is een booremaker?
12 mei 1671
Voor Johan de Noy schout, Jacob Meyer en Willem Schriiek, schepenen te Weesp compareerde Hendericus Cuyp, Claes Jochemsz en Hendrick Pietersz Backer als testamentaire voogden over Barentie Joostensdr Oauly die verklaarden verkocht te hebben ten behoeve van Pieter Dircksz, schipper alhier een tuintje of erf gelegen buiten de Muiderpoort voor de somma van 60 guldens.
Vraag: Wat moet een schipper met een tuintje?

Antwoorden zie ik gaarne tegemoet!

'Ik zak achterover: wat is dit geinig!'

Elke gang in een ander huis: Kitchen Roulette verrast in alle opzichten

Kitchen Roulette slaat goed aan in Weesp. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP – Verrassend, spannend, maar vooral ontzettend leuk om steeds weer met anderen aan tafel te zitten. Dat was zaterdagavond de overheersende reactie van de 42 deelnemers aan de eerste Kitchen Roulette in Weesp.

Daar doe ik aan mee, dacht deze redacteur toen ze hoorde van Kitchen Roulette. Het is simpel: je geeft je met je partner of maat op als kookduo, je zorgt dat je in Weesp in een keuken terecht kunt en je bereidt een van de gangen van het diner voor. Per gang ontvang je vier of zes gasten en voor een volgende gang schuif je aan op een ander adres. Leuk!

'Genieten van heerlijk eten en nieuwe verhalen op verrassende plekken'

O jee, nagerecht
Ik geef het toe: bij ons enthousiasme om mee te doen speelde zeker mee dat mijn man en ik het geluk kennen van een pizzaoven in de tuin. Een pizza – in punten als voorgerecht of een zelf te maken variant als hoofdgerecht – dat moest toch voor te bereiden zijn op onze meestal erg gevulde zaterdag met hockey en al die andere dingen die moeten. Hoe grappig leek het ons om gastheer en -vrouw te zijn voor totaal willekeurige mensen. Dat wilden we meemaken. Toen kwam op vrijdag het mailtje binnen: de Kitchen Roulette had alle adressen gehusseld en ons tot het nagerecht veroordeeld. Het toetje! Daar hadden we niet op gerekend! In allerijl internet afgezocht op lekkere recepten: wat zullen we maken? Manlief die deze hele zaterdag aan de hockeyclub zat gekluisterd, moedigde mij aan: dit kun je, dit is leuk. Ik keek om me heen: oké, het is nog steeds leuk, maar wel wat ingewikkelder geworden met ons huis een puinhoop, weinig tijd en een recept waarbij ik verse ingrediënten in verschillende winkels wil scoren. Want het moet natuurlijk wel een lekker toetje worden.

Spannend
17.45 uur. Gelukt! De citroentiramisu met aardbeien staat op te stijven in de koelkast en het huis is aan kant. Om 18.00 uur worden we verwacht in de Leeuwerikstraat. Snel omkleden en dan op de fiets. Manlief is ook net aangekomen met in zijn kielzog onze jongste. Die smijt zijn hockeyspullen in de gang, gooit zijn schoenen in de keuken – die ik net nog zo gepoetst heb – en ook de hond komt met modderpoten binnen. Ik raas. Blijkbaar ben ik toch wat gespannen voor deze ongewone situatie: ik wil niet te laat komen bij mensen die ik voor het eerst ontmoet. Helaas. Vijf over zes drukken we op de bel: we worden hartelijk ontvangen door Jan en Marja, begroeten Marjoke en Sandra en worden voorzien van een Wispe-biertje. Heerlijk. Ik laat me achterover zakken: wat is dit geinig!

Bietjes, peer en blauwe kaas
Opvallend gemakkelijk lopen de gesprekken aan tafel. Dat is bij alle deelnemers het geval, zo horen we later tijdens de afterparty bij Aaltje. We kennen elkaar nog maar een kwartier en onderwerpen als wonen in Weesp, Weesp 650, de Huishoudbeurs en het dorpsgevoel van Muiderberg, passeren de revue. We zijn nieuwsgierig naar elkaar. Andere verhalen dan anders met vrienden. Heerlijke carpaccio van bietjes, peer en blauwe kaas. Om 19.10 uur vertrekken Marjoke en Sandra naar hun keuken om de zalm en aardappeltjes in de oven te zetten. Half acht start de volgende gang. "Tot straks bij Aaltje", roepen we bij het afscheid.

Genieten
Aan het Molenpad worden we door Astrid en Gert getrakteerd op lekkere kip met pastinaakpuree. Wat een leuk huis. "Nu snap ik waarom wij geen alfafa meer konden vinden in Weesp", lacht Peggy, die de spruiten nodig had voor haar courgettesoep en ze nu terugvindt tussen de paddenstoelen van Astrid. Frank en Brenda blijken elkaar nog van vroeger te kennen, net als twee vroegere buren. Het gegeven dat je op verrassende plekken aan tafel gaat is een aantrekkelijk ingrediënt van Kitchen Roulette, vertellen de deelnemers achteraf. Op het ene moment zit je aan tafel boven in een schuur, de volgende gang zit je bij een jong stel op een krukje op zolder of geniet je van een prachtig uitzicht over de Vecht. Ook Eva, Door, Jantine en Marlies van de organisatie genoten van hun eerste Kitchen Roulette: "De reacties zijn zo enthousiast, dit wordt vast een blijvertje in Weesp!"

'De klok komt er, maar wel in overleg met de buurt'

Buurt volgt de plannen van de RK-parochie met argusogen

De H. Laurentius en Maria Magdalenakerk aan de Troelstralaan. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Bezorgdheid over geluidsoverlast en onvrede over de gang van zaken bracht buurtbewoners ertoe hun bezwaar te uiten tegen een kerkklok aan de gevel van de RK-kerk aan de Troelstralaan. Intussen heeft de welstandscommissie van de gemeente het eerste ontwerp voor een klokconstructie afgewezen en belooft het parochiebestuur bij een volgend ontwerp eerder te overleggen met de buurt.

Maar dat de klok - overgebracht van de Boskapel in Muiderberg - er komt, dat is geen discussie, zo stelt Gerard Tijssen van het parochiebestuur. Bij het eerste ontwerp had de kerk zich laten inspireren door een Amsterdams voorbeeld: een klokkenstoel met een raamwerk van roestvrijstaal. Prachtig, vond het bestuur, maar helaas voor hen dacht de welstandscommissie er anders over en moeten ze zich buigen over een nieuw ontwerp. Voor de onrust in de buurt heeft Tijssen wel enig begrip: "We hadden het ontwerp eerst aan de omwonenden moeten voorleggen, maar door miscommunicatie in onze gelederen is dat misgegaan. We beloven beterschap."

'Je hebt geen idee van wat er boven je hoofd komt te hangen'

Overdonderd
Dat de vergunningsaanvraag zonder bericht aan de buurt in de zomermaanden is ingediend bij de gemeente, wakkerde de achterdocht aan van buurtbewoners. Buurtbewoner Ko Anthonisse heeft zich opgeworpen als spreekbuis voor de buurt: "Je hebt geen idee wat er boven je hoofd hangt. Natuurlijk zijn we de vergunningsaanvraag gaan inzien bij de gemeente en zijn wij het eens met de welstandscommissie dat het beoogde ontwerp veel te pompeus was voor het sobere en eenvoudige kerkgebouw dat het altijd is geweest toen de Apostolische Kerk er nog in huisde. Goed dat het is afgewezen. Het is nu afwachten met welk nieuw ontwerp de parochie gaat komen."
In een reactie op een brief van de buurt heeft het parochiebestuur geprobeerd de zorgen enigszins weg te nemen: "De klok wordt alleen voorafgaand aan de kerkdiensten op zondagochtend en met Kerstmis en Pasen drie minuten geluid. Bij uitvaarten en huwelijken is dat voor en na de dienst. De klok is niet aan een uurwerk gekoppeld." Anthonisse laat zich niet geruststellen en eist dat een professioneel bureau het geluid van de klok op haar nieuwe plek in kaart brengt en dat het aantal decibellen gemaximeerd wordt. Tijssen: "We hebben inderdaad een professioneel bureau ingeschakeld. Maar een geopperd idee om in plaats van een klok aan de Troelstralaan de klokken van de kerk aan de Herengracht te gebruiken, is geen optie: dat is logistiek niet handig en daarbij is die kerk in de toekomst niet meer van ons."

Hoe roeren de lokale en nieuwe partijen zich?

Ze staan niet allemaal op deze foto, maar Hart voor Bussum heeft 30 kandidaten op de lijst.

door Jessica de Jong

Wie doen er mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november? En gaat de stem van de kiezer naar een bekende landelijke partij of zal een lokale of nieuwe partij hoge ogen gooien? In totaal zullen er tien partijen meedoen. De strijd om de kiezer zal de komende tijd van start gaan. Deze week zoomen we eens in op de lokale partijen en de nieuwkomers.

Hart voor Bussum
Als er één lokale partij weet hoe het is om de verkiezingen te winnen, dan is het wel Hart voor Bussum. Met vijf zetels zetten ze zich in één keer op de kaart bij de vorige verkiezingen. De naam blijft voorlopig zoals die is. "We hebben gekeken of we Hart voor Naarden of Hart voor Muiden konden oprichten, maar daar bleek niet voldoende tijd voor te zijn. Samen met de leden hebben we besloten om als Hart voor Bussum de verkiezingen in te gaan. Dat is ook een sterk merk. De komende tijd werken we ernaartoe om dé lokale partij van Gooise Meren te worden. Een naamsverandering willen we wel snel, maar we richten ons nu eerst op de verkiezingen", vertelt de gedreven Marieke Munneke Smeets. Zij zal samen met René Sweijen de partij aanvoeren: twee Bussumers met ervaring in de gemeenteraad. "Het is helaas niet gelukt om mensen uit Muiden op de lijst, met overigens 30 personen, te krijgen. Op zich hoeft dat niet een probleem te zijn, want de nieuwe gemeenteraad zal zich met name bezighouden met overstijgende problemen, bijvoorbeeld het sociaal domein. Monumentenzorg in Naarden of de KNSF in Muiden passen in het grote geheel. We hebben ons overigens al bemoeid met actuele kwesties in de buurtgemeenten zoals de kwestie rondom voetbalclub SC Muiden." Hart voor Bussum mikt op vier zetels. "We gaan voor de nieuwe politiek, met optimale burgerparticipatie en een open en eerlijk bestuur", besluit ze.

'We werken ernaartoe om dé lokale partij van Gooise Meren te worden'

Trots op Nederland
Wie een blauwe maandag bij Hart voor Bussum op de lijst stond is John Krabbendam. Momenteel zit hij onder de naam 'fractie Krabbendam' in de gemeenteraad en de komende verkiezingen is hij de lijsttrekker voor Trots op Nederland. Hij hoopt op twee zetels. Krabbendam is al aan het rekenen met zwevende zetels ("ik gok een stuk of vijf") en hij denkt dat er 26 zetels te verdelen zijn over de bestaande partijen. "Ja, ik ben al aan het kijken wat de kiesdeler wordt, welke politieke partijen er allemaal meedoen en dat soort zaken." Krabbendam vertelt dat hij het niet zag zitten om als eenmansfractie mee te doen aan de verkiezingen. "Maar toen werd ik benaderd door Trots op Nederland. Ik heb ja gezegd. Ik heb ervaring met het raadswerk en ik vind het ook heel mooi om af te maken waar ik mee begonnen ben." Op de lijst van Trots op Nederland komen acht personen te staan, waaronder vier Bussumers. "Nee, er staan geen kandidaten uit Naarden of Muiden op de lijst." Hij denkt niet dat dat een bezwaar is. "Je moet naar de gemeenschappelijke belangen kijken, niet alleen maar naar je eigen tuintje."

Eenmansfracties
In Bussum is John Krabbendam niet de enige eenmansfractie. Ook Françoise Clijsen en Bob Henzen hebben een eigen zetel. Zowel Clijsen als Henzen laat weten zich komende november niet verkiesbaar te zullen stellen.

'De actie voor Charles Wiss wordt gevoerd vanwege zijn kwaliteiten'

Gooise Ouderen Partij
Jan Kwekkenboom, nu al raadslid in Bussum, zal de lijsttrekker worden van de Gooise Ouderen Partij. Bij de vorige verkiezingen waren ze nog nieuwkomers. Ze behaalden in één klap twee zetels. Vanuit de oppositie wisten ze ervaring op te doen met het raadswerk.

50PLUS
Nieuwkomer Arno Haye uit Bussum gaat de kar trekken voor 50PLUS. Zelf is hij 58 jaar oud, woont boven zijn eigen feestcentrum The Spot en zit onder andere in de Bussumse Ondernemers Vereniging. Hij is wethouder geweest in Hilversum en gedeputeerde Verkeer en Vervoer in het Gewest. Op zich zou hij wel weer wethouder willen worden, nu voor Gooise Meren. "Mits we groot genoeg zijn en wij ons in het collegeprogramma kunnen vinden", lacht hij zittend op een bankje in zijn club.
Uiteraard is hij ambitieus en wellicht terecht gezien het aantal 50-plussers in de drie gemeenten. "Ik denk aan twee zetels, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen." Namens 50PLUS zal Haye zich inzetten voor thema's zoals zorg, verkeer en ondernemers. Het zijn zaken die hem persoonlijk raken. "Vorig jaar werd mijn moeder ziek. Je krijgt dan opeens met allemaal instanties te maken. Ouderen moeten langer thuis wonen, maar de thuiszorg wordt ondertussen de nek omgedraaid. We worden op die manier een asociaal land. Ik vind de zorg dus belangrijk, maar ook zaken zoals ouderenwerkloosheid. Als 50PLUS-partij zijn we duidelijk geen one-issue-partij."

'Stem op iemand uit Muiden'
Nu de enige lokale partij buiten Bussum om, namelijk Ons Muiden Muiderberg, is gestopt vanwege tijdgebrek, vrezen Muiders dat ze niet genoeg vertegenwoordigd zullen worden in Gooise Meren. Bekende Muider Otto Holzhaus is bang dat Muiden zelfs het afvoerputje wordt van Gooise Meren. Hij deed onlangs in MuiderNieuws de oproep aan Muiders om zo veel mogelijk te stemmen op Muiders. Zijn favoriet is oud-wethouder Fred Winnubst (PvdA). Met een kettingmail en posters voor op het raam hoopt Holzhaus (81 jaar) zo veel mogelijk stemmers voor Winnubst te krijgen. Ondertussen is een aantal leden van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg in Muiderberg een soortgelijke actie gestart voor Muiderberger Charles Wiss (ook PvdA). De actie voor Charles Wiss wordt niet gevoerd vanwege zijn politieke kleur, maar vanwege zijn vele kwaliteiten, aldus de bewonersvereniging. "De juridisch geschoolde Wiss kan goed luisteren, heeft bestuurlijke ervaring, is een heldere denker, verbaal sterk en van onbesproken gedrag."

Forteiland Pampus bij Muiden

Pampus is een mysterieuze plek. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - Radiostation 3FM bestaat 50 jaar en dat wordt vanaf deze week gevierd op het eiland Pampus voor de kust van Muiden. Er wordt van donderdag 1 tot en met zondag 4 oktober vanaf Pampus uitgezonden met veel livemuziek en gasten. Het 3FM-spektakel op Pampus houdt verder in dat bezoekers kunnen zien hoe liveradio wordt gemaakt.

De dj's maken vanaf het 'onbewoonde eiland' hun radioprogramma's. Insiders weten natuurlijk dat op het eiland een fortwachter aanwezig is die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen. Verder zijn er overdag vele vrijwilligers aanwezig die klaarstaan om onder andere rondleidingen te geven, onderhoud te verrichten en het restaurant en de boten te bemannen.

Het monumentale Forteiland Pampus is 400 jaar oud. Sinds een paar jaar is het mogelijk om deel te nemen aan de Pampus Xperience: een interactieve manier om meer te weten te komen over het verleden. Forteiland Pampus zit vol verhalen die teruggaan tot de VOC-tijd toen schepen uit de Oost op weg naar Amsterdam voor Pampus kwamen te liggen.

De apparatuur van 3FM is gearriveerd.

Gemeenten onderzoeken opvang

BUSSUM - Bussum, Naarden en Muiden gaan onderzoeken of ze kunnen gaan helpen met de opvang van vluchtelingen. Er wordt gezocht naar eventuele opvangplekken.

Er wordt momenteel gekeken wat de gemeente exact kan gaan doen om vluchtelingen te helpen. Het kan gaan om kortdurende opvang, de komst van een asielzoekerscentrum of het zoeken naar plekken voor zogenoemde statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Er worden vooralsnog geen concrete plekken of aantallen asielzoekers genoemd.

Op de bres voor volkstuintjes

NAARDEN - Het Naarder CDA is bang dat de volkstuintjes gaan verdwijnen of dat de huur enorm gaat toenemen.

De grond waarop het volkstuincomplex ligt wordt overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Daarmee vervalt de invloed van de gemeente. Om de toekomst van de tuintjes toch zeker te stellen, roept het CDA het gemeentebestuur op om te helpen.

Brug afgesloten

MUIDEN - Het wordt even omrijden. Tot en met vrijdag 16 oktober 2015 is de brug over de Keetpoortsluis in Muiden gestremd voor al het verkeer. De brug wordt hersteld en geconserveerd.

Tijdens de stremming geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer via de Zuidpolderweg en de Mariahoeveweg. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van een noodloopbrug.

handelsbedrijven

M 90
N 260
B 500

Filosofeer mee

De Weesper Filosofiekring gaat in oktober weer van start. Er is gekozen voor het boek 'Over vrijheid' van John Stuart Mill. Wegens grote belangstelling kent de filosofiekring twee groepen. Groep 1 begint donderdag 8, groep 2 op donderdag 22 oktober. De kring komt van 20.00 tot 22.00 uur bijeen in Het Lichthuis. Opgeven: 0294-411629 of wjlamfers@hetnet.nl.

Protestantse Gemeente
Zondag 4 oktober 10.00 uur
Grote Kerk
ds. W.J. Lamfers

Zondag 4 oktober 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
ds. W. van den Hul

Parochie van Levend Water
Vrijdag 2 oktober 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 4 oktober 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
J. Haen

Dinsdag 6 oktober 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Woensdag 7 oktober 19.30 uur
Kapel
Gebedsviering
Parochianen

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 4 oktober 10.00 uur
OAZ-gebouw, T. Vroon

donderdag 1 oktober

Tablet Café

Tablet Café met het thema 'Televisie en films kijken op uw tablet'. 10.00 - 12.00 uur | De Bibliotheek | Toegang gratis.

'De Mantel der Liefde'

Het Alzheimer Café bestaat 7 jaar. Dat wordt donderdag 1 oktober gevierd met de voorstelling 'De Mantel der Liefde'. Acteur Kees van Loenen speelt de rol van een mantelzorger van een alzheimerpatiënt. Van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang en koffie gratis. Locatie: Hotel Restaurant Hart van Weesp.

Film: 'La Isla Minima'

De film 'La Isla Minima' speelt zich in 1980 af in Zuid-Spanje. Twee adolescenten worden vermoord in een klein dorpje te midden van moerasgebied. Twee detectives met heel uiteenlopende onderzoeksmethodes worden op de zaak gezet. City of Wesopa | 20.00 uur | Entree € 8,-.

Voedselbank

Elke donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

zaterdag 3 oktober

Groen doen

Kom eens groen doen. Buurtbewoners en gemeente gaan samen het Sinnigvelderplantsoen opknappen. Zaterdag 3 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Zie voor nadere informatie: www.sinnigvelderplantsoen.nl.

Kangoeroe Klup

Korfbalvereniging Argus houdt zaterdag 3 oktober een Kangoeroe Klup voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Ook niet-leden zijn welkom om te komen sporten en spelen. Er zijn spelletjes met ballen, pionnen, hoepels en meer. Van 10.00 tot 11.00 uur.

Bingo

De Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen vieren de Dag van de Ouderen met een bingo met hapjes en drankjes. Alle oudere inwoners van Weesp zijn welkom. Vooraf opgeven is niet nodig. Zaterdag 3 oktober | 13.30 tot 16.00 uur | De Wintertuin | Entree: € 2,50.

Modeltekenen

Nico Pronk verzorgt zaterdag 3 oktober een workshop 'Modeltekenen' in Atelier de Ontdekking aan de Achtergracht 105. Deze keer wordt er getekend naar een vrouwelijk model. De workshop start om 13.30 en eindigt om 16.00 uur. In de prijs van de workshops (€ 27,50) is het gebruik van die materialen en het modellengeld inbegrepen.

Afrikaanse middag

Afrika lijkt ver weg, maar enkele tienduizenden Afrikanen wonen op nog geen tien kilometer afstand bij ons vandaan: in Amsterdam-Zuidoost. Hoe vinden zij hun weg in de Nederlandse samenleving? In de Grote Kerk wordt een Afrikaanse middag gehouden met muziek, hapjes en informatie. Zaterdag 3 oktober, aanvang 14.00 uur. Een interactieve middag voor tieners, jongeren en volwassenen.

Henry van Loon

Cabaretier Henry van Loon speelt zijn voorstelling 'Sluimer'. Van Loon slaapt niet meer. Hij droomt alleen nog maar. Zonder een oog dicht te doen gaat de nacht over in de dag. Al wekenlang. Het zet hem in een sluimerstand en laat hem dromen met zijn ogen open. Zaterdag 3 oktober | 20.30 uur | City of Wesopa | € 18,-.

zondag 4 oktober

Alpenconcert

SoWhat verzorgt voor kinderen van 2 tot 92 een Alpenconcert met dijenkletsers en weemoedige klanken uit berg en dal: The Sound of Music, Loevendie, Schubert en Josef Zawinul. Aanvang 11.00 uur. Toegang: € 7,50 | € 5,- voor kinderen. Kaartverkoop: aan de deur | zalen@stadsherstel.nl | 020-52 000 90.

Sloeproeien

WSV de Vecht en sloeproeivereniging De Spiering houden het Open Sloeproei-Kampioenschap van Weesp. De start en finish bij WSV de Vecht en zijn vanaf de hoofdsteiger en de 's-Gravelandseweg te volgen voor het publiek. De eerste wedstrijd start om 12.00 uur. Inschrijving kan per team of als individu: bestuurslid@wsvdevecht.nl. Deelname is gratis.

Jongerenjamsessie

De zondagmiddag is er ideaal voor: muziek maken, samen met anderen op een echt podium in een gezellige zaal. Zondag 4 oktober in de City of Wesopa. Aanvang 15.00 uur. Vrij entree.

'Amy'

Als je de veertienjarige Amy Winehouse Happy Birthday ziet zingen, door jeugdvriendin Lauren vastgelegd op video, is het duidelijk: dit meisje heeft een ontembaar natuurlijk talent. Winehouse zal inderdaad uitgroeien tot een ster, met alle toppen en dalen die daarbij horen. City of Wesopa | 20.00 uur | € 8,-.

woensdag 30 september

Afscheidscentrum

Afscheidscentrum Nieuwhof-Van Vuure houdt elke woensdagmiddag open huis. Van 15.00 tot 17.00 uur aan de Utrechtseweg 110a.

t/m donderdag 1 oktober

KGW Open Huis

Kreatieve Groep Weesp houdt deze week open avonden. Kijk op www.kgweesp.nl om te zien welke activiteit op welke avond plaatsvindt. Locatie: Fort Ossenmarkt, vanaf 20.00 uur.

vrijdag 2 oktober

Fem@il

In deze jubileumvoorstelling is Fem@il zichzelf niet meer. Alle touwtjes zijn in handen van dirigent en arrangeur Jetse Bremer, de zangeressen lopen als hondjes achter hem aan en daarom brengen zij 'His Master's Choice'. Aanvang: 20.15 uur in de City of Wesopa. Kaarten à € 13,00 zijn te bestellen via 06-10503587 of via www.femail.nl.

Maandag 5 oktober

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt elke maandag inloopspreekuur in De Bibliotheek aan de Oudegracht. De vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning bij problemen met smartphones, tablets en pc's. Van 10.00 uur tot 12.00 uur.

dinsdag 6 oktober

Kinderkunst

Kinderkunst in Atelier Dammerweg 4a Weesp. Zes lessen op dinsdagmiddag vanaf 6 oktober. Tijd: 15.00 - 16.30 uur. Leeftijd 8-11 Jaar. Voor aanmelden: y.de.ridder1@kpnplanet.nl.

Breicafé

Buurtvereniging De Achtergracht is elke dinsdag open voor buurtactiviteiten zoals breien, biljarten of een praatje. Van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: OAZ-gebouw, Fijnvandraatlaan 2. Gratis entree.

dinsdag 6 t/m 11 oktober

Circus Sijm

Circus Sijm komt naar Weesp. met clowns, acrobaten, goochelaars en jongleurs. Voorstellingen op dinsdag om 19.00 uur, woensdag om 14.30 uur, vrijdag om 19.00 uur, zaterdag om 13.30 en 16.15 uur en zondag om 13.30 uur. Luister woensdag 30 september naar Lokaal Centraal op Radio Weesp (18.00 tot 19.00 uur) om kans te maken op vrijkaarten.

woensdag 7 oktober

Mamacafé: Gastouders

In De Bibliotheek wordt woensdag 7 oktober een Mamacafé gehouden. Voor aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen van 10.00 tot 11.30 uur. Er is dit keer een thema: 'Gastouders'.

Vrouwen van Weesp

De Vrouwen van Weesp houden een avond met als thema: 'Hoe presenteer ik mijzelf? Ik ben uniek!' Met Willemien Posthumus. In gebouw Papelaan 99. Vanaf 19.00 uur.

Meezingen

Wie van zingen houdt, kan komen meezingen in Hotel 't Hart van Weesp. Begeleiding door accordeons. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Verder:

Collectanten gezocht

De Brandwonden Stichting zoekt mensen die in de week van 11 t/m 17 oktober willen collecteren in Weesp. Opgeven kan bij Enno Aerts door een email te sturen naar ennoaerts@gmail.com of te bellen met 0612807723.

Blokfluitles

Blokfluitles bij de Adelaar voor € 7,50 per maand. In oktober start er een nieuwe groep. Blokfluit is een goed instrument voor basisschoolleerlingen om muziek te leren maken. Geef je nu op en je krijgt een blokfluit en een lesboek cadeau. Aanmelden: info@adelaar-weesp.nl - www.adelaar-weesp.nl.

Vrijwilligers

Preventief huisbezoek aan ouderen, maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen of voorlezen bij Weesp Dementie Vriendelijk. Dit is slechts een greep uit het aanbod van de Versa Vrijwilligerscentrale. Belangstelling? Bel 0294-410578 of bezoek dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur de vrijwilligerscentrale in Gebouw Papelaan 99.

Het begin van de herfst: tijd voor mooie plaatjes

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - De herfst: andere kleuren, ander licht en andere temperaturen. Niet iedereen wordt blij van het aanbreken van het najaar met de vallende blaadjes, maar feit is dat het mooie plaatjes oplevert. WeesperNieuws-fotograaf Christian Pfeiffer liep dinsdagmorgen een rondje door Weesp en verwonderde zich erover hoe fotogeniek Weesp is als het ontwaakt in het najaarslicht. De complete fotoserie (met herfstfoto's van de Sluis, de Hoogstraat, de Middenstraat en de Vest) is te bekijken op onze website WeesperNieuws.nl.

Nieuw kunstgras voor speeltuin

WEESP - Gemeentemedewerkers zijn gestart met het vervangen van het kunstgras in het speeltuintje van de Waarschapsstraat. Het speeltuintje wordt veel gebruikt en daardoor is het kunstgras versleten, zo vertelt de gemeente.

Ook zorgen de wortels voor hobbels in het kunstgras waardoor kinderen tijdens het spelen kunnen vallen. De boom in het midden van de speeltuin waarvan de wortels voor de hobbels in het kunstgras zorgden, is inmiddels gekapt. Nadat de kluit is verwijderd wordt de bestrating hersteld en het kunstgras vervangen.

In het speeltuintje wordt een magnoliaboom geplant en langs de Lageweyselaan drie esdoorns. Tijdens de werkzaamheden wordt het speeltuintje volledig afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden drie weken.

Weesp in Actie krijgt vorm

WEESP - Het programma voor Weesp in Actie voor bootvluchtelingen begint steeds meer vorm te krijgen. Dat laat initiatiefneemster Marjan van de Meer weten.

Naast een grote benefietmarkt wordt er in de Grote Kerk ook gedanst door dansschool Van Harten en gezongen door kamerkoor Camerata Fectionata. Er zal zelfs een kinderboerderijtje zijn met echte dieren.

Ondertussen doneren winkels en leveranciers volop spullen, worden er taarten gebakken en mesten kinderen hun speelgoedkist uit voor de verkoop. Van der Meer is overweldigd door de positieve inbreng van Weesp. Ook aanhaken met een activiteit? Mail naar weespinactie@gmail.com.

Alpenconcert

WEESP - SoWhat brengt elke eerste zondag van de maand in de Van Houtenkerk klassieke, jazzy en speelse klanken voor kinderen van 2 tot 92. Workshops, poppenspel, gedichten, dans: niets is te gek om het publiek actief te betrekken bij een concert.

Het eerstvolgende concert is zondag 4 oktober, aanvang 11.00 uur. Met dijenkletsers en weemoedige klanken uit berg en dal: The Sound of Music, Loevendie, Schubert en Josef Zawinul. Toegang: € 7,50 | € 5,- voor kinderen. Kaartverkoop: aan de deur | zalen@stadsherstel.nl | 020-52 000 90.

Verlegde en verbrede A1 al te zien op Google Maps

Monsterklus moet in 2016 grotendeels klaar zijn

Zo is goed te zien hoe de nieuwe A1 ligt. Beeld: Google Maps

WEESP - Google heeft in Google Maps de satellietbeelden van Weesp vernieuwd. Dat laat mooi zien hoe de nieuwe A1 in de Bloemendalerpolder komt te liggen.

Er wordt al tijden hard gewerkt aan de verlegging van de snelweg, maar wie er naast staat heeft moeite het overzicht te bewaren. Vanuit de ruimte lijkt alles ineens een stuk logischer.

Wie ook de nieuwe satellietbeelden wil zien, kan in Google Maps zoeken op '1398 Muiden'.

Monsterklus
De A1 langs Muiden wordt de komende jaren verlegd en verbreed tot twee keer vijf rijbanen. Een monsterklus. Ergens volgend jaar moet het grootste deel af zijn. Dan ligt bij Muiden het breedste aquaduct van Europa onder de Vecht door.

Eerste meters al in gebruik
Recent werd het eerste nieuwe stuk van de A1 in gebruik genomen; het gaat om het stuk snelweg net over de brug bij het Amsterdam-Rijnkanaal (vanaf Amsterdam).

Weesper Boekhandel gaat eind oktober open

WEESP - De nieuwe Weesper Boekhandel aan de Nieuwstad opent vrijdag 30 of zaterdag 31 oktober de deuren. Dat maakt Nathalie Scheffer bekend.

Terwijl de aannemer zich ontfermt over de verbouwing is Scheffer druk bezig met sollicitaties, inkoop en dergelijke.

Dat verloopt allemaal voorspoedig, maar op ander terrein kreeg de onderneemster wel een tegenslag te verwerken: ze mag de huur van kantoorvakhandel De Kleine Prins niet opzeggen. Ook mag het pand niet leeg komen te staan, zo is afgesproken met de eigenaar.

Dat betekent dat ze naast De Weesper Boekhandel ook in dit pand actief moet blijven. Deze tweede vestiging wordt dan een ramsj-boekhandel. Kinderboekwinkel De Kleine Prins gaat wel dicht.

Vanwege de tegenvaller is er in de financiering een gat ontstaan. Daarom worden er nog steeds obligaties uitgegeven. Meedoen kan via vriendenvandeweesperboekhandel.nl.

Optrekken met Vecht- gemeenten is voorbij

WEESP - De gemeentelijke samenwerking van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht heeft geen toekomst meer. Die conclusie trekken de drie gemeenten nu Wijdemeren aanstuurt op een samengaan met Hilversum.

Weesp zal opnieuw naar haar bestuurlijke toekomst moeten kijken. Dat Weesp Wijdemeren volgt in een fusie met Hilversum per 1 januari 2019 of 2020 is niet ondenkbaar.

Voor burgemeester Bas Jan van Bochove is het te vroeg om al conclusies van dien aard te trekken. "Er zijn nog andere alternatieven mogelijk. Daar zal de gemeenteraad zich eerst over moeten buigen." Welke alternatieven dat zijn en of ze reëel zijn, is de vraag. Zeker is dat de commissaris van de Koning in Noord-Holland aanstuurt op een gemeentelijke fusie voor Weesp. In onze regio zijn er inmiddels geen andere smaken meer dan Hilversum.

Om het zware takenpakket in het sociaal domein uit te voeren, is Weesp tot 2018 verzekerd van de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren. Of het kleine Weesp dat alleen aankan, is de vraag. Dat is een grote zorg, erkent Van Bochove.

Voetballende pony's en dansende paarden

Ringsteken bij Manege Bleijenberg. Foto: Ilse Stoop

WEESP - Manege Bleijenberg aan de 's-Gravelandseweg hield zondag een open dag. Veel mensen kwamen een kijkje nemen.

Er werden verschillende demonstraties gehouden zoals ponyvoetbal, springen, ringsteken, kür op muziek, barrelrace, carrousel, pas de deux en vrijheidsdressuur.

De kinderen konden ook ponyritjes maken, op het springkussen of een lekkere suikerspin eten. Het was een zeer geslaagde dag met mooi weer, zo blikt de manege tevreden terug.

FC Weesp stelt teleur

Eerste teams kunnen geen punten pakken

De zaterdag van FC Weesp leed een verrassende nederlaag. Foto: Bastiaan Miché

WEESP - Een zwakke start heeft FC Weesp afgelopen zondag de kop gekost tegen promovendus VVA/Spartaan. De Weespers kwamen vroeg op achterstand te staan en verloren vervolgens met 2-1 van de Amsterdammers.

FC Weesp speelde vooral voor rust slecht. Het ontbrak de Weespers aan scherpte en dat had tot gevolg dat VVA/Spartaan het spel kon maken. De Amsterdammers zetten druk, kregen kansen en konden voor rust al op een 2-0 voorsprong komen. Met een benutte strafschop deed Wouter Spanjerberg nog wat terug namens FC Weesp, waardoor de Weespers kans konden houden op een goed resultaat. Voetballend moest het echter wel beter.

Na de rust was alles anders. FC Weesp leek wakker geschud en speelde een stuk scherper. De Weespers waren op de meeste momenten sterker dan VVA/Spartaan en kregen meer kansen. Weesper doelpunten bleven echter achterwege. FC Weesp had de pech dat de keeper van de tegenstander veel kon redden. Andere kansen werden door FC Weesp zelf om zeep geholpen. Daardoor kon de Weesper ploeg toch geen punten pakken.

Door de nederlaag zakt FC Weesp weer een paar plaatsen. De Weespers staan nu op een gedeelde negende plaats. De komende weken treft FC Weesp een reeks sterke tegenstanders. Komend weekend speelt FC Weesp tegen DCG, daarna volgen nog streekgenoot NVC en ZSGO/WMS.

Eerste nederlaag zaterdagelftal
Het zaterdagelftal van FC Weesp heeft afgelopen weekend een eerste nederlaag geleden. De Weespers gaven tegen het zwakke SC 't Gooi een voorsprong weg en verloren met 4-3.

FC Weesp begon sterk en kon al snel op voorsprong komen door een treffer van topscorer Sasja Fransen. Na de goal verslapte FC Weesp en kon de tegenstander sterk terugkomen. Nog voor rust keek FC Weesp tegen een achterstand aan.

Na de rust stelde FC Weesp orde op zaken, zo leek het. Door treffers van Sasja Fransen en Armando Cuvelaj pakte FC Weesp wederom een voorsprong en leek de nog ongeslagen ploeg af te stevenen op een volgende zege. FC Weesp vergat echter door te drukken. De tegenstander kon alsnog terugkomen en op het allerlaatste moment de zege voor de neus van FC Weesp wegkapen.

Hoewel FC Weesp dus verloor, staat het nog wel steeds bovenaan. Concurrent Buitenboys naderde FC Weesp tot een punt. De twee ploegen treffen elkaar komend weekend.

Voetbalsters komen tekort
De voetbalsters van FC Weesp hebben afgelopen weekend geen punten kunnen pakken tegen Aurora. De tegenstander was een maatje te groot en versloeg FC Weesp met 2-1.

FC Weesp moest vol aan de bak tegen Aurora. De tegenstander speelde sterk en vooral erg hard. Voor rust kwam Aurora op voorsprong.

Na de rust speelde FC Weesp een stuk sterker, maar moest het af en toe toch afleggen tegen het grove spel van de tegenstander. FC Weesp had daar op momenten geen antwoord op en moest toestaan dat Aurora de voorsprong kon verdubbelen. De nederlaag van de Weespers was daarmee zeker. Vlak voor het slot kon Melissa Martodimedjo met een doelpunt nog wel wat terugdoen, maar het bleek onvoldoende voor FC Weesp.

FC Weesp zakt door de nederlaag naar plaats 5 van het klassement. Volgende week speelt de ploeg tegen Maarssen. Dan moet er weer gewonnen worden om mee te kunnen doen met de top van het klassement.

Sterk MHCW boekt na goed spel eerste zege

Foto: Bastiaan Miché

WEESP - Loon naar werken afgelopen weekend voor de hockeysters van MHCW. De Weespers konden na een sterk duel tegen Strawberries de eerste zege boeken: 3-1. MHCW pakte daarmee de eerste punten van het jaar.

MHCW startte scherp en was beter dan de tegenstander. Toch keek de ploeg al snel tegen een achterstand aan door een benutte strafcorner van Strawberries. Na de tegenvaller rechtte de ploeg echter de rug en zette het alles op alles om wat terug te kunnen doen. Nog voor rust kwam MHCW terug door een benutte strafbal van Susan Droomers.

Na de rust, met een felle peptalk, kon MHCW de tegenstander verder onder druk zetten. Vlak voor de slotfase kon MHCW de zege zekerstellen door een doelpunt van Bibi Bogaert na een strafcorner en van Nina Gorter door een rebound na een strafbal.

Oberon komt tekort tegen streekgenoot

WEESP - De volleybalsters van Oberon hebben vlak voor het weekend een nederlaag geleden tegen streekgenoot Keizer Otto Trivolley. De Weespers kwamen met 3-1 tekort tegen de Naarder tegenstander.

Oberon startte nog goed en pakte zonder al te veel problemen de eerste set met 25-20. Daarna hadden de Weespers meer problemen en werd de tegenstand groter. De tegenstander kwam terug door met 16-25 de tweede set te pakken.

De laatste twee sets waren ongemeen spannend, maar werden toch door de Weespers verloren.

Harde dreun voor hockeyers MHCW

WEESP - Zonder kansen op een betere afloop hebben de hockeyers van MHCW afgelopen weekend verloren van Purmerend. De Weespers kregen met 6-0 een zware dreun te verwerken.

MHCW werd al snel aan de kant gezet door de gedeeld koploper.

De Weespers hebben na de nederlaag van afgelopen weekend nog steeds geen punten kunnen pakken en staan op een gedeelde laatste plaats. Komend weekend wacht de volgende zware tegenstander: dan speelt MHCW tegen Alliance, de andere koploper van het klassement.

TTW-dames promoveren

WEESP - Het damesteam van de TTW promoveert komend jaar naar de eredivisie. De triatleten van het Weesper team pakten afgelopen weekend een tweede plaats op de Bosbaan-triatlon. Dat was voldoende om de derde plaats vast te houden en dus te promoveren.

De wedstrijd van afgelopen weekend was ongekend spannend. De Weesper dames eindigden slechts 15 seconden achter de nummer één en slechts zeven seconden voor de nummer drie.

Heren ook sterk
De heren van het eerstedivisieteam van TTW kenden eveneens een goed weekend. De Weespers sprintten naar een knappe vijfde plaats.

Japans Auto Centrum in Weesp

Beste van twee werelden

Cees Bosboom en Vincent van 't Hof hijsen de vlag van het JAC.

In Weesp gaat op 1 oktober het Japans Auto Centrum van start, kortweg JAC. Op een oppervlakte van 3500 vierkante meter aan de Hogeweyselaan levert het JAC nieuwe en gebruikte auto's van Japanse en Koreaanse makelij.

De gastheren zijn ondernemer Cees Bosboom en salesadviseur Vincent van 't Hof. Bosboom kocht bijna vier jaar geleden Auto Lancker, bekend van het Mitsubishi- en Suzuki-dealerschap. Daarnaast ontstond behoefte aan uitbreiding om de groei door te zetten. De inkoop en levering van nieuwe auto's van andere merken is er al jaren, legt Bosboom uit. "Via de collega-merkdealer kopen wij de nieuwe auto in en leveren deze aan onze klanten, onder minimaal dezelfde of zelfs betere condities. Dit doen wij vaak omdat men graag bij ons wil blijven als klant. En dat wil het JAC natuurlijk ook."

In de praktijk blijkt vaak dat de consument op zoek is naar de voordeligste oplossing om mobiel te blijven in economisch mindere tijden, maar niet wil inleveren op kwaliteit. Daarom biedt het JAC het beste van twee werelden: het voordeel van de (onafhankelijke) garageformule gecombineerd met de kennis, kunde en kwaliteit van een merkdealer. De klant kan er dus voor elke nieuwe en gebruikte Japanse of Koreaanse auto terecht. Tevens wordt het onderhoud en schadeherstel uitgevoerd met originele onderdelen en blijft de fabrieksgarantie gehandhaafd. Verder is er aankoop- en verkoopbemiddeling voor occasions.

Bosboom vertelt: "Ik denk wel eens aan een nieuwe slogan: 'Ook zo aan een andere dealer toe?' Want wij krijgen regelmatig de meest vreemde verhalen over ervaringen elders in autoland. En men heeft dan het onprettige gevoel om vanwege de garantie bij het autobedrijf te moeten blijven. Hier voelt men zich al snel thuis en een duurzame relatie is gegarandeerd."

Caravan en Camper Voordeeldagen

Daar gaat de nieuwe LMC Style.

De verbouwde vestiging van CaravanenCamperhuren.nl in Loenen aan de Vecht wordt feestelijk ingewijd met de Caravan en Camper Voordeeldagen op 2, 3 en 4 oktober.
De voordeeldagen krijgen een Italiaans tintje. Een bekende sommelier staat met een wijnproeverij en bijbehorende Italiaanse hapjes garant voor een heerlijke nazomerse sfeer. "Wij pakken groots uit", vertelt Rico Eerenstein. "Bezoekers kunnen de nieuwe modellen LMC caravans en Carado campers bewonderen en diverse andere merken met vroegboekkorting huren. En omdat wij onze verhuurvloot opruimen en verfrissen voor komend seizoen is het ook mogelijk voor een aantrekkelijk tarief een caravan of camper bij ons te kopen." De bezoeker die tijdens de Voordeeldagen de 2500e boeking bij CaravenCamperhuren.nl doet, kan bovendien rekenen op een gratis campervakantie.

CaravanenCamperhuren.nl mag zich als caravan- en camperverhuurder rekenen tot de grootste van Nederland. Het bedrijf heeft een vestiging in Gieten en in Loenen aan de Vecht. De verhuur van caravans en campers is in diverse prijsklassen. Bovendien kan er niet alleen per week, maar ook per dag worden gehuurd.

Opel Astra helemaal opnieuw ontworpen

Compacter en toch ruimer.

De Nieuwe Opel Astra beleefde in Frankfurt zijn wereldpremière. De auto borduurt niet voort op de vorige versie, maar is helemaal vanaf blanco papier ontworpen.

Dat leidde in elk geval tot een gewichtsverlies van 200 kilo. Het geheim van de afslanking zit 'm onder meer in de hypermoderne motoren. Binnen de compactere afmetingen is toch een ruimer interieur gemaakt. Aan boord is er de toonaangevend connectiviteit met Opel OnStar en IntelliLink. De Astra is ook leverbaar met intelligente ledverlichting en is voorzien van een uitvoerige reeks rijhulpsystemen. De nieuwe AGR-comfortstoelen met optionele massage- en ventilatiefunctie zorgen voor een maximale luxe.
De Astra belichaamt ook Opels nieuwe designfilosofie. Hij oogt dynamischer en slanker dan ooit. Opel levert de nieuwe Astra uitsluitend met de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren.

Volvo al toe aan 10.000e eco-training

Volvo bereikt een duurzame mijlpaal: binnenkort wordt de tienduizendste eco-training aan een Volvo-rijder aangeboden. Tijdens deze introductietraining leren Volvo-rijders hoe zij het maximale rendement uit hun Volvo met plug-in hybride technologie kunnen halen. 93% van de berijders maakt gebruik van Volvo's gratis aangeboden training. De training duurt een uur.

Vrijblijvend oriënteren tijdens NVM Open Huizen Dag

Uitgelezen kans om droomwoningen te bezoeken

Een leuke woning gezien? Schakel dan een aankoopmakelaar in.

REGIO - De NVM Open Huizen Dag van zaterdag 3 oktober is weer een uitgelezen moment om woningen te bezichtigen en het huis van je dromen te ontdekken.

Het recept van de NVM Open Huizen Dag is hetzelfde als in het voorjaar, die veel bezoekers heeft getrokken. Woningzoekenden kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur geheel vrijblijvend één of meer huizen bezichtigen. In onze regio Gooi en Vechtstreek zijn vele honderden deelnemers. Op Funda.nl staan ze allemaal handig op een rijtje.

U kunt alle deelnemende huizen zonder afspraak bezoeken. Bij het bezoek aan het huis is de eigenaar van het huis aanwezig, zodat u zelf naar de ervaringen van de bewoner kunt vragen. In de kolom hiernaast staan tips die u kunt gebruiken als voorbereiding. Op de website van de NVM kunt u een bezichtigingsverslag downloaden om aantekeningen te maken van het bezochte huis.

Op 3 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur geheel vrijblijvend één of meer huizen bezichtigen. Foto NVM

Rente laag

Volgens de NVM is het zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. "De hypotheekrente staat momenteel op een zeer laag niveau, waardoor kopen in vergelijking met huren vaak zeer aantrekkelijk is. Door alle huurverhogingen is een koopwoning zeer concurrerend geworden", stelt woordvoerder Roeland Kimman van de makelaarsvereniging. "De Open Huizen Dag vormt een mooie gelegenheid om je op de aankoop van een woning te oriënteren." Een leuke woning gezien? Schakel dan een aankoopmakelaar in. Hij of zij brengt u op de hoogte van uw regionale situatie en van de kansen die de huizenmarkt op dit moment biedt.

Vertrouwen

De vorige NVM Open Huizen Dag trok in heel Nederland zo'n 150.000 bezoeken. "Een aantal waarmee we zeer tevreden zijn", stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. "De woningmarkt leeft." Er stonden vandaag wel minder huizen te koop dan bij de voorgaande edities. In totaal deden ruim 46.000 huiseigenaren mee aan de NVM Open Huizen Dag. Hukker merkt een positievere stemming op de woningmarkt. "Het consumentenvertrouwen trekt gelukkig weer aan en mensen durven weer geld uit te geven. De huizenprijzen bevinden zich nog steeds op een relatief laag niveau en dat is aantrekkelijk voor kopers. Hopelijk trekt de woningmarkt overal krachtig aan, zoals nu in veel steden al het geval is."

Meer huizen met zwembad te koop

LIFESTYLE - Wie tijdens de Open Huizen Route op pad gaat, heeft kans op een huis met zwembad te stuiten. In totaal staan er in Nederland zo'n 1950 woningen met (binnen)zwembad te koop. Dat is 1,4% van het totale woningaanbod.

De meeste woningen met zwembad vinden we in Brabant. Maar ook 't Gooi behoort tot de gebieden waar naar verhouding veel mensen in zwembroek de keldertrap afdalen. Opvallend genoeg bevindt het aanbod van woningen met zwembad in de afgelopen twee jaar zich in een stijgende tendens. Dit in tegenstelling tot het totale woningaanbod, waar volgens de NVM juist een daling heeft plaatsgevonden.

Woningmarkt
trekt verder aan

WONINGMARKT - Het aantal verkochte woningen is in augustus met 28,7 procent gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Het Kadaster registreerde 15.863 transacties.

De stijging deed zich voor bij alle woningtypen in heel het land. Vanwege de vakantie wordt er in augustus minder verhuisd dan in andere maanden. In juli bijvoorbeeld veranderden 18.422 huizen en appartementen van eigenaar.

Zelfbouwen in Anna's Hoeve, start verkoop vrije kavels

Veel interesse voor de vrije kavels tijdens de infomarkt Anna's Hoeve. Foto: Margôt Brakel Foto: Margôt Brakel

HILVERSUM - Op maandag 12 oktober om 10.00 uur start de online inschrijving voor zes ruime kavels in Anna's Hoeve.

Anna's Hoeve is de nieuwste wijk van de Mediastad Hilversum en ligt in het oosten van de stad tegen prachtige natuurgebieden aan. Afgelopen zaterdag namen ruim 100 geïnteresseerden tijdens de jaarlijkse informatiemarkt een kijkje in de wijk in aanbouw en lieten zich informeren over de woon- en bouwmogelijkheden. Naast zelfbouwen is hier ook ruimte voor huur- en koopwoningen. Er was veel belangstelling voor de ruime vrije kavels (390 - 505 m²). De zes kavels liggen op een mooie locatie aan de voet van de berg. 12 oktober start hiervoor de inschrijving. Geïnteresseerden kunnen dan online bieden vanaf een minimumkavelprijs, variërend van € 580 tot € 610 per vierkante meter afhankelijk van de ligging van de kavel. De biedingen zijn niet zichtbaar voor anderen.
Op Anna's Hoeve kun je ook samen met andere mensen bouwen. Dit heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De eerste groep die in Anna's Hoeve gaat bouwen is Vereniging Almansweide (www.almansweide.nl). De deelnemers gaan samen een duurzame, zeer energiezuinige wijk met ecologische elementen op Anna's Hoeve bouwen. Thema's als natuurbeleving en sociale betrokkenheid vormen de leidraad hiervoor. De leden creëren zelf woningen in het project, samen met architect Mart-Jan Oosterveld, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Afgelopen zaterdag heeft de vereniging samen met wethouder Nicolien van Vroonhoven de koopovereenkomst getekend en de verwachting is dat ze volgend jaar starten met de bouw van 23 woningen. De eengezinswoningen zijn allemaal onder optie, maar er zijn nog verschillende appartementen en maisonettes beschikbaar.

Startbijeenkomst

Heeft u ook interesse in samen bouwen? De gemeente heeft een bouwveld voor een groep gereserveerd en ondersteunt het proces van groepsvorming. Laat uw interesse uiterlijk 13 oktober weten via annashoeve@hilversum.nl.

De CPO-adviseur gaat gedurende drie maanden aan de slag met de geïnteresseerden. Hij kijkt dan of er met elkaar een goede basis is om een groep te vormen. De eerste bijeenkomst is op 13 oktober. De adviseur legt uit hoe een groep zelfbouwers wordt georganiseerd en helpt beslissen of dit iets voor u is. Hij staat u bij om een vereniging op te richten die een plan laat maken waarin ruimte is voor uw wensen en die van uw toekomstige buren. Meedoen aan dit proces van groepsvorming is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Geïnteresseerden die zich na 13 oktober aanmelden, komen op een wachtlijst en kunnen na de groepsvormingsfase aansluiten bij de opgerichte vereniging. Voor commerciële partijen is geen plaats.

Het nieuwe makelen

Agnes Haverkort, Alfred De Kleermaeker, Mark Teeuwissen en Britt Ottjes van makelaardij Thuis in Huizen.

HUIS KOPEN - In 2013 draaide makelaar Alfred De Kleermaeker de deur op de Lindenlaan 9 na 28 jaar op slot, vertrok naar de Oostermeent en sloot zich aan bij makelaardij Avenue. Nu, twee jaar later, is hij weer terug op zijn vertrouwde stek onder de naam Thuis in Huizen. De inrichting van het kantoor is als een gezellige woonkamer. Dat hoort helemaal bij 'het nieuwe makelen'.

Makelaar Agnes Haverkort van Avenue is met De Kleermaeker meegekomen naar de Lindenlaan. "We vullen elkaar ontzettend goed aan", vindt zij. De Kleermaeker kan niet anders dan dat beamen. Beiden zijn voorstander van het nieuwe makelen. Dat betekent samenwerken met bijvoorbeeld een klusjesman, een binnenhuisarchitect en een verzekeringsbedrijf. Het nieuwe makelen betekent ook klanten op hun wenken bedienen. "Er is niets mis met een telefoontje", vindt De Kleermaeker. "Integendeel. Maar er zijn ook mensen die liever digitaal een afspraak willen maken. Ook dat behoort tot de mogelijkheden."

Een ander nieuw idee: elk huis dat in de verkoop staat, krijgt een eigen website. Verder gaat Thuis in Huizen proactief te werk. Zo buigen zij zich vast over het vraagstuk als over een aantal jaar een flink aantal ouderen kleiner wil gaan wonen, maar niet in een klein flatje. "We hebben al mooie plannen, maar die moeten we eerst concreet maken", aldus De Kleermaeker.

Buurt is fijn,
ondanks
overlast

LEEFOMGEVING - Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om. Dat zegt 70 procent van de Nederlanders volgens onderzoek van CBS. Maar 40 procent ervaart wel veel overlast, zoals hard rijdende auto's en hondenpoep op straat.

De meerderheid van de mensen voelt zich thuis in hun woonwijk. Dit betekent niet automatisch dat buurtbewoners veel contact hebben met elkaar: bijna 40 procent heeft naar eigen zeggen veel contact met buren. Een kwart zegt dat buurtbewoners elkaar nauwelijks kennen. In de stad ervaren minder mensen hun buurt als een sociale omgeving dan in kleinere gemeenten.

Twee-onder-een-kap in Huizen

HUIZEN - De verkoop van het nieuwe bouwplan voor de locatie Schoeman aan de Lindenlaan in Huizen is gestart. Het project bestaat uit zes royale twee-onder-een-kapwoningen plus vier rijenwoningen en twee twee-onder-een-kapwoningen. De woningen worden traditioneel gebouwd in een moderne, maar authentieke stijl. De vraagprijzen van de woningen zijn vanaf 245.000 euro v.o.n. Meer informatie bij Voorma en Walch Makelaars: 035-523135.

Hypotheekadvies: wat blijft erover onder de streep?

Als onafhankelijk intermediair niet gebonden aan bank

Bij de financiering van een huis komt veel kijken. Een onafhankelijk intermediair geeft advies en is daarbij niet gebonden aan een bank of een product.

NEDERHORST DEN BERG - De wereld van hypotheken en kredieten kent roerige tijden. Dat merkt ook Jos Pronk, sinds 1995 verbonden aan Hypotheek Adviesburo Pronk aan de Middenweg 135A in Nederhorst den Berg. Samen met zijn partner Claudia Hoveling is hij sinds 1998 jaar eigenaar.

Jos Pronk heeft ruime ervaring als financieel adviseur en is tevens erkend hypothecair planner. Advies en bemiddeling van hypotheken vormen de kern. Na een eerste (gratis) oriëntatiegesprek bekijkt Jos de hypotheekmogelijkheden aan de hand van de financiële huishouding van de klant. "De gegevens die in de boodschappenmand belanden, worden omgezet in een analyse. Daaruit vloeit een advies. Dat kan heel divers zijn, elke achtergrond verschilt. De basis heeft te maken met het huidige inkomen, maar vooral ook met de toekomst. Hoe ziet het loopbaanperspectief eruit? Is er een kinderwens? Gaat het inkomen omhoog of omlaag?

Rentepercentages, looptijden, bijzondere voorwaarden: dat alles bij elkaar bepaalt de inhoud van het advies. Kortom, veel aspecten waar Jos Pronk rekening mee houdt, met als voornaamste doel een gezonde financiële balans tussen inkomen en woonlasten. "Het belangrijkste is wat er overblijft onder de streep", zegt hij. "Bovendien, de koop van een huis is emotie. Het doorslaggevende argument voor mensen om de keuze te maken is het onderbuikgevoel." Als onafhankelijk intermediair is Jos Pronk niet gebonden aan welke bank dan ook. Hij is zelfstandig en voert met zijn klanten een eerlijk en open gesprek. Jos vindt het een van zijn belangrijkste taken om mensen te wijzen op risico's. "Natuurlijk wil ik vanuit een commerciële gedachte dat de klant de hypotheek afneemt, maar ik zie het ook als mijn verantwoording de klant te beschermen en hem bewuster te maken van een hypotheek. Wat dat betreft hebben de banken in 2007 gezamenlijk de Gedragscode Hypothecaire Financieringen afgesproken met als doel huizenkopers te beschermen tegen te hoge hypotheekschulden."

Met een houtskelet bouwt het lekker snel

BOUW - In Huizen is recent een houtskeletbouw woning opgeleverd. Houtskeletbouw is erg in opkomst, meldt bouwer Presolid Home. De reden: de hoge isolatiewaarde, snelle bouwtijd en goede prijs-kwaliteitverhouding.

Bij houtskeletbouw zijn de dragende elementen in het huis gemaakt van hout. Hierdoor ontstaat een prettig woonklimaat en een goede akoestiek in de woning. De toekomstige bewoners hebben gekozen voor houtskeletbouw vanwege de snelheid waarmee wordt gebouwd en de goede isolatie. In samenspraak met een architect van Presolid Home is er een ontwerp gemaakt volgens de bouwregels van het plan. Na het leggen van de fundering was het huis binnen enkele dagen opgebouwd.

Houtskeletbouw heeft veel voordelen ten aanzien van traditionele bouw. Door de snelle bouwtijd wordt bespaard op de bouwrente. Verder zijn de woningen energiezuinig, wat direct terug te zien is op de energierekening. De positieve kenmerken van houtskeletbouw zijn enorm, er wordt immers gebruikgemaakt van een duurzaam en volledig recyclebaar basismateriaal (hout). Daarom is deze methode dé manier om ook de CO2-uitstoot tijdens een bouwproces reduceren.

Kabinet ziet
(nog) niets in
heffing op
waardestijging

POLITIEK - Wie zijn huis wil verbouwen, hoeft voorlopig niet bang te zijn meer belasting te gaan betalen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet niks in een vermogensheffing op de stijging van de waarde van het huis.

"Daar zit een gemiddelde huizenbezitter echt niet op te wachten en dat gaan we in Nederland ook echt niet doen", zei Wiebes als reactie op aanbevelingen van het Centraal Planbureau (CPB) om de fiscale aanpak van de uiteenlopende inkomsten uit kapitaal eenvoudiger te maken. Volgens Wiebes streeft ook het kabinet naar een eerlijker heffing, maar dat is nu nog niet mogelijk.

"Voor iedereen is het heffen op basis van werkelijke rendementen toch het eerlijkste systeem. Naarmate er meer getallen beschikbaar komen, komt het systeem wel dichterbij'', aldus Wiebes.

Wonen aan de Meentstroom

Foto: Provise

BLARICUM - Het project Allure XL-woningen in de Blaricummermeent slaat aan. Nadat de 23 woningen met het Allure-label in deelplan B aan de man zijn gebracht, zijn begin deze maand de handtekeningen gezet voor de ontwikkeling van nog eens 18 Allure-woningen.

Deze tweede serie zijn de eerste woningen die verkocht worden in deelplan C2/C3. Nieuw in dit deelplan zijn de royale tweekappers van 6.45 breed met grote tuinen gelegen op het zuiden, waarvan er 8 woningen gelegen zijn aan het water van de nieuw aangelegde Meentstroom. De woningen worden traditioneel gebouwd met houten kozijnen, natuurlijke materialen en keramische dakpannen en het metselwerk wordt opgetrokken met prachtige, handgevormde bakstenen. Allure staat voor groots en luxe wonen in een huis dat compleet wordt opgeleverd. Een complete keuken met inbouwapparatuur en luxe sanitair is bij de prijs inbegrepen, net als de tuininrichting en erfafscheiding, vloerverwarming, hardhouten kozijnen en openslaande deuren naar de tuin.

'Eerst wat sparen en dan pas een huis kopen is gezond'

Arjan van der Waaij met assistent-makelaar Monique Klompmaker. Foto: Bob Awick

EEMNES - Arjan van der Waaij van Van der Waaij Makelaars en Rentmeesters juicht de recente ontwikkelingen in de huizenmarkt toe. Hij doelt daarmee vooral op het vertrouwen van de consument. Hij plaatst wel zijn kanttekening bij de inperking van de leencapaciteit. Anderzijds is hij van mening dat het wel bij een gezonde economie past: dat mensen eerst wat gespaard moeten hebben om een huis te kunnen kopen.

Van der Waaij weet waarover hij praat. De doorgewinterde makelaar zit ruim 20 jaar in het vak en kent de Gooi en Vechtstreek als geen ander. "Klanten moeten er soms een beetje aan wennen, maar vinden het eigenlijk ook heel normaal dat je eerst spaart voordat je iets koopt." Er zit dus weer beweging in de huizenmarkt en mensen durven weer te schakelen. "Vooral het aantal transacties in de markt tussen de twee- en vijfhonderdduizend euro is in onze regio weer terug op een goed, oud niveau. Maar ook huizen tussen de vijfhonderdduizend en achthonderdduizend euro gaan weer beter. Waar mensen vorig jaar nog afwachtten en met een groeiend gezin in een 'te krap' huis bleven, zie je dat ze nu weer zoeken naar een huis dat bij hun situatie past. En andersom natuurlijk." De redenen om te verhuizen zijn nog steeds divers. Een te groot of te klein huis, de werksituatie of de wens om meer comfort. Locatie en huizen in de directe omgeving blijven een belangrijke factor bij de keuze.

Vertrouwen

Het enthousiasme waarmee Van der Waaij over zijn vak praat is aanstekelijk. "Je moet van zo veel zaken iets afweten: bouwkundig, juridisch, fiscaal, wetgeving en financiering. Het zijn allemaal facetten waarmee een makelaar te maken krijgt. En daarbij komt het vertrouwen dat mensen je geven." Dat vertrouwen blijft voor Van der Waaij heel bijzonder. "Je komt wel in iemands thuis en krijgt de sleutel. Je woning is je thuis, of dat nu om een huurwoning of een koopwoning gaat. Ik vind het belangrijk dat zowel koper als verkoper een goed gevoel krijgt én houdt." Met dat goede gevoel lijkt het wel goed te zitten. Voor meerdere klanten heeft het kantoor al drie of vier keer een huis aan- en/of verkocht. En niet alleen in deze regio, ook ver daarbuiten. Zo begeleidde hij onlangs ouders die een studentenhuis voor hun zoon kochten in Leiden. "Je volgt zo een heel leven."

Niet alleen geografisch, maar ook in soort is het werkgebied van Van der Waaij Makelaars en Rentmeesters vrij uitgebreid. Ze houden zich bezig met de particuliere markt, erfpacht, agrarisch onroerend goed en rentmeesterschap. "Rentmeesterschap is wel heel bijzonder. Het gaat vaak om bezit, landgoederen, maar ook bos, dat al generaties in de familie is. Waarbij het in stand houden belangrijker is dan rendement."

'Zorgvuldige oplossing betalings- probleem afdwingen'

FINANCIERING - Vereniging Eigen Huis is boos omdat veel hypotheekaanbieders hun meest kwetsbare groep klanten na vijf crisisjaren nog steeds geen adequate hulp bieden bij betalingsproblemen. De vereniging pleit voor het afdwingen van zorgvuldige klantbehandeling als mensen in betalingsproblemen zitten.

De AFM, waakhond van de banken, concludeert in een rapport dat geldverstrekkers hun prestaties sterk moeten verbeteren. Grote zwakte is dat veel hypotheekverstrekkers geen goede analyse maken als er betalingsproblemen zijn ontstaan. Hierdoor kunnen ook geen passende oplossingen worden aangeboden.

Hypotheekaanbieders tonen over het algemeen veel te weinig empathie voor hun klanten. "Zelfs mensen die willen meewerken aan een duurzame oplossing worden nu nog vaak zonder omwegen geconfronteerd met harde maatregelen. Met juridische standaardbrieven worden zij op dreigende toon gemaand om hun achterstand in te lopen, in plaats dat er in een persoonlijk gesprek hulp wordt aangeboden", aldus directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Bewoners
vaker zelf naar
bemiddeling

LEEFOMGEVING - Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf, vorig jaar steeg dat naar 45%.

Dit zijn cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot de politie. Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek 90% geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost.

De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren.

Gooische Gaerde bijna klaar

Nikkels Bouwbedrijf is gestart met de oplevering van de eerste twaalf woningen in De Gooische Gaerde in Blaricum. Het is een kleinschalig plan met 23 woningen en vijf verschillende woontypes. Op dit moment is er nog een semibungalow Korenbloem beschikbaar. U kunt deze woning bezichtigen op 8 oktober tussen 10.00 en 11.30 uur en op 10 oktober van 11.00 tot 12.30 uur. Adres: Krijnenlaan 4 in Blaricum.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

Beginnerscursus klimmen start oktober Rock Steady Do 1/10 - di 6/10 19.30 u, zo 4/10 11 u start cursus klimmen va. 13 jr. Za 3/10 11 u - wo 7/10 13.30 u start jeugdcursus van 8-13 jr. Info
www.rocksteady.nl
Zanderijweg 12-14 Bussum 035-6925000.

Remedial teaching. Citotraining. Voorbereiden op rekentoets en examens. Middenstraat 31 Weesp www.prak
tijkvoorpassendonderwijs.nl

Posicom geeft individuele therapie en training bij problemen omtrent pesten en / of bij het verwerken van een pestverleden. Voor kinderen, pubers en volwassenen. Meer informatie op:
www.posicom.nl

Divers onderzoek (didactisch, intelligentie, hoogbegaafdheid, vervolgonderwijs, persoonlijkheid, gedrag, sociaal emotioneel), begeleiding (o.a. autismebegeleiding, faalangsttraining, begeleiding bij ADHD) en advies. www.prak
tijkvoorpassendonderwijs.nl

HAARDHOUT, 25 netten ca. 1 kuub € 79,50 (superdroog). Vanwege de brugafsluiting Lange Vechtbrug bezorgen wij tijdelijk gratis thuis (in Weesp). Voor meer info:
Tuincentrum H. vd Wurff, Lange Muiderweg 12.
Tel.: 0294-412978

Kalle Hairfashion is op zoek naar een ervaren, zelfstandige en klantvriendelijke
kapper(ster)
Ben jij flexibel, spontaan, creatief en heb je passie voor het vak? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je geïnteresseerd, mail je cv naar harry@kallehairfashion.nl
of voor meer informatie kun je bellen naar 06-54645300.

Vlooienmarkt Amstelveen 10&11 okt. De Emergohal, 160 kramen 2e hands. Kraam 2 dagen € 45,- DonEvents.nl 0294-237320

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

OUTLETPRIJZEN
kleding en speelgoed
LANNEKE
Nieuwstraat 39
Weesp - tel.: 416 464
naast het gemeentehuis

Oproep-Chauffeur gezocht, pensionada die graag en goed auto rijdt, sociaal, netjes & beleefd. Bel: Auto Lancker,
C. Bosboom 0294-416619

Zaterdaghulp-Auto's wassen enz. gezocht ca. 4 u. per zaterdag v.a. 9.30 uur. Bel: Auto Lancker, Cees Bosboom 0294-416619

Te huur: verwarmde garagebox sinnigvelderstr. 26m2 met elektra en roldeur. Ideaal voor droge opslag. € 225,-/mnd. Tel.: 06-53723637 of spaartopper@zonnet.nl

Vlooienmarkt Amstelveen 10&11 okt. De Emergohal, 160 kramen 2e hands. Kraam 2 dagen € 45,- DonEvents.nl 0294-237320

Verloren bij de AH, wit leren armband met magneet-
sluiting. Met 2 bedels. Heeft grote emotionele waarde. Heeft u hem gevonden bel 0294-416395.