MuiderNieuws

9 juli 2014

MuiderNieuws 9 juli 2014


Buurtraad komt eraan

Muider en Muiderbergers meer betrekken bij politiek

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Muider en Muiderbergers moeten meer betrokken worden bij politieke beslissingen. Zeker met de fusie in het vooruitzicht. De wijkraad komt eraan.

Dat is in ieder geval de wens van de politieke partij Ons Muiden Muiderberg. Die had bij de verkiezingen dit punt ook hoog op de agenda staan. Het eerste voorstel om meer Muiders en Muiderbergers te betrekken bij politieke beslissingen is ondertussen uitgewerkt: er moeten stads-, dorps- en wijkraden (naam nog niet helemaal uitgekristalliseerd) komen. In de politiek is er steun hiervoor.

Fusie
Zoals bekend moet Muiden op 1 januari 2016 fuseren met Naarden en Bussum. Die fusie lijkt er echt te gaan komen en daarom moet er vaart gemaakt worden met het idee om burgers meer bij de politiek te betrekken. In 2016 moet het immers al lopen.

In Naarden zijn er al ideeën die zo kunnen worden overgenomen, zo schrijft OMM aan de rest van de gemeenteraad. "In Naarden wordt burgerparticipatie actief ingezet bij verschillende projecten. (...) Bewoners mogen op een relatief hoog participatieniveau meewerken aan de plannen en de gemeente mag alleen beargumenteerd afwijken van de plannen." Omdat Muiden dan ook samengaat met Naarden lijkt het OMM een goed idee omdat in Muiden en Muiderberg ook te gaan doen.

De Muider politiek ziet het idee wel zitten. Alleen de naam is nog een discussiepunt. De vraag is of de naam wijkraad wel mag bijvoorbeeld. Ook moeten er nog stappen worden gezet over de beslissingsbevoegdheid van dit soort bewonersraden. Er wordt na de zomer verder over gepraat.

Inloopavond over plannen Bredius

MUIDEN - In de Kazerne is 29 juli een inloopavond over de plannen voor de Brediusdriehoek.

Het concept Stedebouwkundig Kader is vrijgegeven voor inspraak. De komende acht weken kan iedereen reageren op de plannen.

Op het Brediusterrein worden sportvelden aangelegd ter vervanging van de sportlocatie op het terrein van de toekomstige woonwijk De Krijgsman. Daarnaast is er op het Brediusterrein ruimte voor maximaal 50 woningen, een hotelfunctie en groen. In het concept Stedebouwkundig Kader is met vlekken aangegeven welk planonderdeel waar kan komen.

Er wordt uitgegaan van een hoofdontsluiting van het terrein vanaf de nieuwe op- en afrit van de A1 (zuidwestkant). Het groen is aan de zuidkant en de oostkant. Daardoor sluit het aan bij het toekomstige natuurgebied langs de A1, het Muiderbos en de bestaande woningen van De Kogge. Bebouwing komt langs de Amsterdamsetrekvaart en de nieuwe op- en afrit van de A1. De sportvelden komen in het midden van het terrein. Daarnaast zijn de ideeën over het karakter van de bebouwing opgenomen. Geadviseerd wordt om deze later verder uit te werken in een beeldkwaliteitsplan.

De reactietermijn is acht weken in plaats van zes vanwege het vakantieseizoen. Reageren kan tot en met 6 augustus 2014 met een brief aan de gemeente.

Muiderberger komt om bij scooterongeluk

Foto: Christian Pfeiffer

Bloemen langs de Korte Muiderweg in Weesp. In de nacht van zaterdag op zondag kwam daar een 42-jarige Muiderberger om het leven bij een ongeluk met zijn scooter. De man reed rond half twee naar Weesp toe toen hij op een groepje tegemoetkomende fietsers botste. De man viel en rolde de weg op waar hij werd overreden. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de Muiderberger waarschijnlijk geen helm droeg en zonder licht reed. Ook de fietser, een 16-jarige Utrechter, is aangehouden. De Korte Muiderweg was de hele nacht dicht voor onderzoek.

12

staat Muiden dit jaar op de ranglijst Beste Gemeenten van Elsevier

Van de lezers

Omleiding
Over de omleiding naar Amsterdam / Diemen is vast niet lang na gedacht. Deze liep namelijk dood voor de brug naar Driemond. Waarna iedereen daar kon keren en alsnog richting de A1 kon rijden. Het al mega-irritant dat er zoveel weekenden overlast is, maar het maakt het er niet prettiger op als de omleidingen doodlopen. Er zal vast iemand veel lol om hebben gehad, maar wij dus niet. Wie verzint dit?
Linda Groenestein

Afvalscheiding
Bij ons in de Ingelandenstraat is een project voor afvalscheiding gestart. Sindsdien staat er voor alle 128 huishoudens slechts één restafvalcontainer. Dat kan niet, er zijn elke week problemen met het huisvuil. Maar de afvalstoffendienst luistert niet naar ons. Het project gaat goed, zeggen ze. Maar de bewoners weten wel beter. Nu het warmer wordt, stinken de containers. Maar wij moeten niet zeuren, wordt er gezegd. Wij willen dat het project met onmiddellijke ingang gestopt wordt.
F. Udo, Bewonerscommissie Ingelandenflat

Zwerfvuil Stationsbuurt
Bij deze doe ik een dringende oproep aan de bewoners van de Stationsbuurt. Als de afvalcontainers stuk of vol zijn, bel dan de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, maar zet geen vuilniszakken naast de containers. Die worden namelijk stuk gepikt door vogels en dat levert rotzooi en zwerfvuil op. Grofvuil kan worden weggebracht naar het scheidingsstation aan de Nijverheidslaan of wordt op afspraak door de GAD opgehaald. Onze buurt verloedert en dat is geen visitekaartje. Een schone leefomgeving begint bij jezelf.
J.S. Lammers

Breedstraat/Nieuwstad
Wij als verontruste buurtbewoners doen een dringend verzoek aan het gemeentebestuur tot het aanbrengen van zebrapaden op het kruispunt Breedstraat / Nieuwstad. Door de aanleg van een 30 KM-zone rondom dit kruispunt is er vooral voor voetgangers een risicovolle situatie ontstaan. In de buurt wonen veel oudere Weespers die zich te voet verplaatsen. Doordat de gemiddelde burger, in het bijzonder de automobilist, niet bekend is met de specifieke regelgeving in een 30 KM-zone, is het oversteken van de Breedstraat en de Nieuwstad een heus waagstuk geworden. Daar komt nog bij dat vele ouderen denken dat de witte markering op de drempels de zebrapaden hebben vervangen. Lopen op een schuin wegdek is niet gemakkelijk en levert een bijkomend valrisico op. Wij verzoeken B en W hun verantwoordelijkheid te nemen en op de kortst mogelijke termijn passende maatregelen te treffen.
Mr. MJ Degen

Zwemmen Nieuwe Achtkant
Alvorens te gaan zwemmen bij de Nieuwe Achtkant is het verstandig om de brochure Waternet Recreatie door te nemen. Het onderdeel zwemmen in open water zegt het volgende: 'Wij raden u aan om alleen te zwemmen bij officiële zwemgelegenheden. Deze recreatiegebieden worden regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit en voldoen aan het voorzieningenniveau voor een zwemgelegenheid. Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. Zwemmers moeten altijd voldoende afstand houden van een varend schip en het is verboden te zwemmen bij een brug, sluis, stuw in vaargeulen of routes van veerponten, in havens en haveningangen en bij meergelegenheden. Bij overtreding kan een boete van € 90,- worden opgelegd. Informatie over zwemwaterkwaliteit is beschikbaar bij de betreffende provincie'. Ik wil niet lastig zijn, maar het gaat om de veiligheid van u en uw kinderen. Een boot heeft namelijk geen rem en vanuit een stuurhut zijn de zwemmers totaal niet te zien. Kinderen zelf zien al helemaal het gevaar niet. Ik hoop dat de politiek hier ook iets aan wil doen voordat het een keer misgaat. Ouders neem uw verantwoordelijkheid.
Ger Smit

Kinderspelen, zo heet onderstaand schilderij uit 1560 van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude. Op dit schilderij worden tachtig verschillende kinderspelletjes getoond die vroeger ook in ons land werden gespeeld. Mocht u er tijdens uw vakantie in de buurt zijn, breng dan een bezoek aan het bekende Kunsthistorisches Museum Wien in Wenen, want daar hangt dit schilderij met een afmeting van 118 x 161 centimeter. Probeer de tachtig spelletjes eens allemaal te ontdekken. Maak eens lijstje met spelletjes die u in uw jeugd speelde. Samen met mijn vrouw (allebei 86 jaar) heb ik ook een lijstje opgesteld en hierop staan onder meer bokspringen, steltlopen, hoepelen, hinkelen, bok bok berrie, klepperen, vliegeren, zaklopen, knikkeren, tollen, diefje met verlos, boompje verwisselen, wie gaat er mee naar Engeland varen, landje pik, zakdoekje leggen niemand zeggen, zeepkisten maken, soldaatje spelen, winkeltje spelen, vader en moedertje spelen, tikkertje, koekhappen, handstand tegen de muur, touwtje springen, haasje over, tent bouwen op de stoep van oude kleden, boompje klimmen, boompje verwisselen enzovoorts. Vroeger was er op de stoep nog plaats voor deze spelletjes. Kunnen wij nu stellen dat de jeugd geen spelletjes meer speelt en alleen de computer nog gebruikt? Is er in Weesp nog wel ruimte op straat voor de jeugd? Wat is hierop uw antwoord? Hebt u een lijstje met uw spelletjes gemaakt, stuur ze dan naar mij op.

Weerbericht

Overgang naar warmer zomerweer, licht wisselvallig
De zomer lijkt langzaamaan op stoom te komen. Boven Scandinavië ligt een hogedrukgebied. Het hoge noorden van Europa verkeert daardoor in zomerse sferen met maxima tot circa 30 graden. Later in de week neemt de invloed van dit hogedrukgebied op ons weer toe. De temperatuur loopt op, er komt wat meer zonneschijn en de neerslagkans wordt kleiner.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag wordt wisselend bewolkt weer verwacht. Er kan nog wat regen vallen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Vrijdag wordt het al warmer met circa 21 à 22 graden. Er wordt wat meer zonneschijn verwacht. Er ontstaan daarbij ook stapelwolken. Lokaal kan een bui ontstaan. Er waait in het algemeen een matige noordoost- tot oostenwind.

Het weekeinde
Ook voor het weekeinde wordt een wisselende hoeveelheid bewolking verwacht. Het is licht onstabiel, zodat er een bui kan ontstaan. Daarbij is lokaal onweer mogelijk. Toch ligt ook de nadruk geregeld op zonneschijn. Het is daarbij zomers warm met een maximum temperatuur tot circa 24 à 25 graden. Er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind, zondag zuidwest.

Weetje
Lange termijnvoorspellingen voor een heel seizoen zijn in het algemeen niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse weerinstituut 'Accuweather' had echter de afgelopen winter als zeer mild voorspelt. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Voor deze zomer verwacht 'Accuweather' een warme zomer met een normale hoeveelheid neerslag. Augustus kan zeer warm worden.

Naar de rechter om de Nuonweg open te houden

Eigenaar Maxis vraagt voorlopige voorziening aan

Blijft de Overdiemerweg over het Nuonterrein ook na 25 juli open? Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - De eigenaar van winkelcentrum Maxis, Hypermarkten Holland BV, heeft de rechter gevraagd om de sluiting van de Nuonweg op te schorten.

Dat bleek vorige week bij de behandeling van de bezwaren tegen de sluiting van de Overdiemerweg (de echte naam) achter de Maxis langs. Hypermarkten heeft de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd, een tijdelijke stop op de plannen totdat alle procedures zijn afgerond en er duidelijkheid is over de toekomst van de weg. De sluiting van de Nuonweg is onderdeel van de opening van de Oostelijke Ontsluiting van IJburg (OOIJ).

Er is nog steeds geen goede reactie van de gemeente Diemen, de eigenaar van de weg, vindt het supermarktbedrijf. "Waarom moet die weg dicht? Wij willen nadrukkelijk niet de openstelling van de OOIJ tegenhouden. Het gaat uitlsuitend om het intrekken van de verkeersmaatregelen op de Nuonweg waardoor dat deel van de Overdiemerweg gesloten wordt", aldus de supermarkt.

De behandeling van de stapel bezwaren was vorige week Foto: Ingrid van Vlijmen

Nieuw: verkeersrapport waarin staat dat afsluiten zelfs onveilig is

Ook bracht de Hypermarkten een verkeersrapport op tafel waarin staat dat de sluiting van de weg voor onveilige situaties gaat zorgen. Volgens het rapport blijft het westelijke deel van de Nuonweg open en heeft die een aansluiting met A1. Rechtsaf slaan is echter niet op een veilige manier mogelijk. Er zou volgens het rapport een verkeerslicht moeten komen.

25 juli

Vrijdag 25 juli. Dat is de datum waarop de Nuonweg dichtgaat. Althans: als de rechter niet anders beslist.

Tegelijk moet de Oostelijke Ontsluiting IJburg opengaan. Het moet bewoners van IJburg de mogelijkheid geven om de woonwijk via de nieuwe Uyllanderbrug te verlaten en rechtstreeks de A10 op te rijden. IJburgers moeten dan 12 kilometer omrijden naar de Maxis.

Daarmee verplaatst de discussie zich langzaam naar de rechtbank. Met aan de ene kant de grote voorstander van het sluiten van de weg, de gemeente Diemen. En aan de andere kant de groeiende groep tegenstanders: Maxis, bewoners van IJburg en de gemeente Muiden. Amsterdam stelt zich nog neutraal op in de discussie, ook al wil de nieuwe coalitie nu dat de weg open blijft.

Discussie verplaatst zich langzaam naar de rechtbank

De gemeente Diemen ziet de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet. "Het college van B&W is van mening dat de besluitvorming over het verkeersbesluit zorgvuldig is gedaan", aldus een woordvoerder van de gemeente. Hypermarkten denkt daar anders over: "Onze verwachting is dat de rechter ons op twee gronden gelijk geeft. De belangen van ons en dat de alternatieven niet zijn onderzocht. Diemen stelt niks tegenover verkeerskundig onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren. Waarom is gaandeweg het proces niet onderzocht of het haalbaar was om de Nuonweg open te houden? Dat is de kern. Belangen van hypermarkten zijn nooit meegewogen, dat gaat enorme schade lijden." De Maxis claimt dat ongeveer 30 procent van het bezoek van IJburg komt. Als de Nuonweg dicht is, is het bereiken van de Maxis voor een IJburger ineens mijl op zeven.

Ook zet Hypermarkten grote vraagtekens bij de enorme kosten die de gemeente Diemen steeds noemt als argument. "Amsterdam meldde in het begin van de discussie dat het 5 miljoen euro zou kosten om het hele inrichtingsplan aan te passen als de Overdiemerweg open blijft. Daar zit ook een deel grond verwerven in, maar dat is nu niet meer nodig. De NUON heeft nooit verzocht om de grond aan te kopen. Dat is nergens als voorwaarde gesteld. Wij waren al heel ver in het overleg met NUON om de weg te asfalteren en te onderhouden", aldus Hypermarkten. De verwachting was dan ook dat deze gesprekken gewoon tot een akkoord zouden leiden. Er waren al offertes voor het opknappen van de weg. "Dat komt niet in de buurt van de vijf miljoen euro."

Wanneer de rechter een uitspraak doet over de voorlopige voorziening is nog niet bekend. De weg moet over enkele weken dicht, de Maxis hoopt dat er dan al meer bekend is over de voorziening.

Big Bazar gaat vrijdag open in Maxis

MUIDEN - In winkelcentrum Maxis opent vrijdag de Big Bazar de deuren. De winkelformule breidt snel uit in Nederland.

Big Bazar is een formule van Blokker die zich kenmerkt door een breed aanbod van producten op huishoudelijk gebied, drogisterij- en persoonlijke verzorgingsartikelen, speelgoed, hobby-, knutsel- en kantoorartikelen.

Het assortiment wisselt snel en wordt voortdurend vernieuwd. Er wordt regelmatig gestunt met A-merken.

Aan de haal met borden

MUIDEN - Twee jongens uit Weesp zijn donderdagochtend op de bon geslingerd in Muiden omdat ze met verkeersborden aan het slepen waren.

De twee werden opgemerkt door surveillerende agenten op de Maxisweg. De jongens, allebei 16 jaar oud, hebben de verkeersborden teruggezet en kregen een bekeuring voor baldadigheid.

Muizenfort zoekt wieders loopgraven

MUIDEN - Het Muizenfort zoekt Muiders die willen helpen de loopgraven onkruidvrij te houden.

"Het onkruid groeit harder dan wij het kunnen bijhouden", zo vertelt Guus Kroon. Muiders met groene vingers kunnen zich bij hem melden, dan wordt er een afspraak gemaakt om aan het werk te gaan. Dat kan via telefoonnummer 0294 - 264922 of via ham.muiden@planet.nl.

Auto's gekraakt

MUIDEN - Vanaf de Maxisweg is woensdag een Volkswagen Transporter TDI gestolen. De bus moet tussen 06.30 en 16.45 zijn meegenomen.

Aan het Ton Kootsingel in Muiden werd vrijdag geprobeerd een grijze Peugeot 307 open te breken. Dat lukte niet. Wel raakte het slot in de deur zwaar beschadigd.

En op het parkeerterrein van de Maxis werd zaterdagmiddag een beige Kia Picanto aangereden. De dader reed door. Dat moet gebeurd zijn tussen 16.30 en 17.20 uur. De politie zoekt van alle zaken getuigen.

Op zoek naar hockeyende jongens

Foto: Efred Kool

Wijkagent Efred Kool hoopt dat de jongens zich melden die zaterdagavond tijdens het hockeyen waarschijnlijk een ruit van het politiebureau aan het Anker hebben ingeslagen. Het blauwe raam is kapot. Waarschijnlijk was er geen opzet in het spel. Omstanders hebben gezien hoe zaterdagavond voor het voetbal twee jongens (tussen de 12 en 14 jaar) aan het hockeyen waren op het pleintje. Dat was rond 21.30 uur. Efred Kool wil die jongens graag spreken. Zij kunnen zich melden bij de politiepost of via 0900-8844.

Jacob Schulp

Beroep: Eigenaar Primera De Hoek
Geboren in Muiden
Leeftijd: 34

Foto: Christian Pfeiffer

Hoe is het op De Hoek?
"Goed. Druk, maar het mag altijd iets drukker. Het toerisme trekt nog niet echt aan. Maar al met al gaan we de goede kant op.

U hoort vast alles over Muiden?
"Ja. Ik hoor bijna alles. Het is hier net zoals bij de kapper. Alle verhalen uit Muiden komen hier binnen. "

Als u moest kiezen: Sluisstraat of Weesperstraat?
" Oef. Een erg moeilijke keuze. Ik kan eigenlijk geen keuze maken, ik zit echt op de hoek."

Zeevaartschool?
"Ja klopt. Zevaartschool IJmuiden. Daarna een jaar vrachtvaart, vanuit daar in de hele grote jachten. Stuurman, kapitein en daarna aan de wal. Uiteindelijk kwam ik bij Lengers in Muiden. Nog steeds doe ik daar soms werk."

Wat houdt u verder bezig?
"Ik ben op dit moment zo druk met het werk, ik kom nergens anders aan toe. Mijn tweede hobby is varen."

Wat weet bijna niemand over u?
"Dat ik ondertussen niet meer Muiden woon, maar in Almere."

Boek lezen of tv-kijken?
"TV. En als ik heel eerlijk ben, ik kijk teveel tv."

Waar wordt u gelukkig van?
"Ik word gelukkig van heel mooi weer, met heel veel toeristen en lachende gezichten."

Met wie zou u eens een goed gesprek willen?
"Op dit moment met Louis van Gaal, maar dat was voor het WK ook al. "

Favoriete plek in Muiden?
"De Sluis. Ik kwam er als kind al graag en nu nog steeds. "

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"Op dit moment het bouwplan de Krijgsman op het KNSF-terrein."

Als u een dagje burgemeester van Muiden was, dan…
"... ik zou meer aandacht hebben voor de lokale middenstand. Die is er op dit moment totaal niet en dat is wel hard nodig. Er is veel potentie. "

Gemeente bovenop overlast Vestingbewoners van heien

Werk aan aquaduct op dit moment heftigst

Er wordt elke dag overdag geheid, 's nachts is het stil Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - De gemeente houdt de overlast van het heien voor het nieuwe aquaduct in de Vecht streng in de gaten. "Het werk is op dit moment erg hevig"

Er komen klachten binnen over geluidsoverlast, zeker vanuit het centrum. "De werkzaamheden vinden nu in het diepste gedeelte van de Vecht plaats en zijn dan ook het zwaarst. De geluidsoverlast bij de bron bedraagt 75dBA en dat hoor je. In de Vesting blijft daar circa 60 dBA van over", aldus een woordvoerder. Maar dat is alsnog binnen de gestelde normen. "Alle mogelijke alternatieven en de daarmee samenhangende consequenties zijn zorgvuldig afgewogen. Het heien met een mantel is bijvoorbeeld niet verplicht gesteld omdat de geluidsoverlast dan zeker een maand langer zou duren dan nu het geval is en bovendien zou de geluidsbeleving niet veel minder zijn."

"Helaas kunnen we het niet mooier maken dan het is." Dat volgens de gemeente ook vanwege de zomer: veel mensen zitten buiten merken de herrie op. Een extern bureau meet het geluid continu en heeft nog geen overschrijding geconstateerd.

Carolien Eggink wint Vechtcup

Eggink (rechts op blok 1) wint een privéles. Foto: Louke Volder

MUIDERBERG - Na vier dressuurwedstrijden heeft Carolien Eggink samen met haar paard Zalinia W de eerste Vechtcup op haar naam geschreven. Een gezamenlijk initiatief van rijverenigingen Any Dale uit Muiderberg en WeesperVechtRuiters uit Weesp.

Na voorrondes in onder meer Muiderberg en Weesp vond de ontknoping afgelopen zondag plaats op het Hippisch Centrum Muiderberg. Winnares Eggink uit Naarden kan zich verheugen op een privéles van Daniëlle Heijkoop, een zeer talentvolle amazone.

Muiden peilt mening over verkeer centrum

MUIDEN - De gemeente is benieuwd hoe Muiders de verkeersdrukte in het centrum ervaren. Dat hangt samen met de ingebruikname van de Spieringbrug, begin volgend jaar.

In de Naarderstraat, Sluisstraat en Amsterdamsestraat wordt op dit moment de verkeersdrukte gemeten. Die meting wordt volgend jaar herhaald als de nieuwe brug over de Vecht in gebruik is genomen.

Maar de gemeente is ook op zoek naar informatie van de Muiders zelf. Daarom is er online een enquête in het leven geroepen die door Muiders ingevuld kan worden. De gemeente hoopt dan ook dat Muiders dit doen. Dat kan via de website van de gemeente: Muiden.nl

De Bibliotheek geeft digitale boeken weg

MUIDEN - De Bibliotheek geeft in aanloop naar de zomervakantie gratis digitale boeken weg. Via een speciale app zijn de boeken te downloaden.

Het is een actie die landelijk wordt gehouden onder de Bibliotheken. Via de smartphone is de app (Apple en Android) VakantieBieb downloaden. Via die app zijn boeken van onder meer Herman Koch, Saskia Noord en Nicci French te vinden.

Ook voor kinderen is er een uitgebreid aanbod. Onder meer de Verchrikkelijke Badmeester van Jozua Douglas. De app is vanaf nu te downloaden tot en met eind augustus.

Voor de vakantie zijn overigens de uitleentermijnen van de meeste spullen van de Bibliotheek langer dan gebruikelijk. Zo kan iedereen boeken meenemen op vakantie. Wel zijn de openingstijden van de vestiging in Muiden en Muiderberg anders. De aangepaste openingstijden zijn te vinden op www.debibliotheek.org.

Orgelconcert Damman

MUIDEN - Organist Koos Damman geeft 12 juli een orgelconcert in de Grote Kerk.

Hij voert werken uit van Pachelbel, Clérambault, Böhm, Bach, Franck en Lefébure-Wély. De aanvang is om 15.00 uur. De toegang is gratis. Volledig programmaoverzicht en gegevens over het orgel zijn te vinden op www.hetoudsteorgelvanhetgooi.nl.

Vrijwilligers helpen bij maaien waterplanten randmeren

Al jaren sprake van gevaarlijke situaties door weelderige groei

Vrijwilliger Jan Molenaar helpt met het lossen van de gemaaide waterplanten.

door Carin van den Berg

MUIDERBERG - De weelderig groeiende waterplanten in de randmeren zijn een groot probleem voor de watersporters, strandliefhebbers en hengelaars. Boten lopen er in vast en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Al langer wordt er gemaaid en dit jaar voor het eerst ook door vrijwilligers en onder toeziend oog van de speciaal opgerichte Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Speciaal voor de betrokkenen en de pers werd een tocht georganiseerd op de Huizer botter HZ 45 om een maaiboot van dichtbij aan het werk te bekijken.

Meldpunt overlast

Op www.gastvrijerandmeren.nl is meer informatie te vinden over het maaien en andere zaken die spelen op en rond de randmeren. Daar is ook een meldpunt voor overlast van waterplanten. "We hebben een prioriteitenlijst voor het maaien. We maaien nu voor Almere omdat daar de meeste opverlast is. Bij een melding gaan we kijken en kunnen we de prioriteit eventueel aanpassen als dat nodig is. Doordat we nu een stichting hebben, kunnen we meer maaien voor hetzelfde geld."

Ernst Rijsdijk, projectleider van de coöperatie Gastvrije Randmeren: "Op dit moment varen er drie vissersboten op de randmeren tussen Naarden en Kampen die omgebouwd zijn tot maaiboten. De hele maand jullie zullen zij zo'n 200 hectare maaien." Gastvrije randmeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten langs de randmeren en heeft als doel de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Samen met HISWA en het Watersportverbond vormen zij de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. HISWA vertegenwoordigt hierin de drie commerciële havens rondom de randmeren en het Watersportverbond de verenigingen.

De maaiconstructie is speciaal ontworpen voor de vissersboot.
De grote boosdoeners: waterplanten.

'Ik vind het geweldig, volgend jaar vaar ik weer mee als het kan'

Waterplantenconferentie
Gerdina Krijger, regiomanager van de HISWA zegt dat het probleem al jaren speelt. "Eigenlijk is het een verantwoordelijkheid van Rijskwaterstaat. Die maait echter alleen maar in de vaargeul en niet daarbuiten. We zijn zelfs in Den Haag geweest en hebben vorig jaar een waterplantenconferentie gehouden. Uiteindelijk hebben we wat geld gekregen om een samenwerkingsverband op te richten en dat is de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren geworden.
Op de boot vaart ook havenmeester Jaap van Brummelen mee van de Stichting Jachthaven Huizen. Hij coördineert de inzet van vrijwilligers. "We hebben toegezegd dat we elke dag een vrijwilliger leveren. Daarnaast zorgen we ook dat er lunchpakketten aan boord komen." Van Brummelen doet dit werk deels in zijn eigen tijd. "Vandaag is mijn vrije dag en vaar ik mee om vragen te beantwoorden."
Bij de maaiboot aangekomen, staat vrijwilliger Jan Molenaar uit Huizen op het dek. Samen met de bemanning van de visserboot GM 29, oftewel de Jan Willem. Ze halen de netten binnen met de gemaaide planten en legen deze op het dek. "Ik ben met pensioen en werk niet meer", vertel Molenaar. "Ik doe af en toe wat vrijwilligerswerk in de haven. Daarom werd ik door de havenmeester gevraagd."
Op de vraag hoe hij het vindt, komt een "ik vind het geweldig" als antwoord. "Morgen ga ik weer, want er is iemand uitgevallen en volgende week ook. Als het kan wil ik volgend jaar nog meer dagen meevaren." Molenaar heeft zelf geen boot, maar geeft aan dat hij op de hoogte is van het probleem dat de waterplanten verzorgen. "Kijk hier maar. Als dat in je schroef komt. En als je overboord slaat, dan kan je ook niet zwemmen. Je zit meteen vast in de planten."

Grote heggenschaar
Inmiddels is de eigenaar van de boot, visser Daniël Wormsbecher, overgestapt op de botter. Hij legt het maaisysteem uit. "Voor de boot hebben we een speciaal systeem laten ontwerpen. Er hangt een vingerbalk met een maaisysteem. Als een soort grote heggenschaar knipt deze de planten af. Ik kan hem laten zakken tot de toegestane hoogte van 60 centimeter boven de bodem. De afgeknipte planten vallen in de kuilnetten langs de boot. Voor het vissen zijn ze verboden, maar hiervoor kan ik ze goed gebruiken en ook het net is hiervoor speciaal ontworpen."
Als de netten vol zitten, worden ze geleegd op het dek. Aan de kade in de haven kan een grijper het in een wagen doen en wordt het getransporteerd naar een boer die het als mest kan gebruiken. "Daar betalen we nu voor", vertelt Rijsdijk. "We kennen de waarde van het wier nog niet zo goed. Het lijkt op gras. Morgen neem ik twee emmers mee naar een wormenkweker. Als hij er voor wil betalen, dan is dat ook een reductie van de kosten."

'Voor het strandje wordt nog niet gemaaid, daar ga ik even achteraan'

Aan boord ook wethouder Gerrit Pas uit Huizen. De gemeenten zijn blij met de stichting die maait. Het scheelt veel geld. "Het eerste dat ik deed toen ik wist dat ik wethouder zou worden, is gaan varen met een vriend. Ik heb zelf geen boot. Daar heb ik gezien wat voor overlast er is. Aan het strandje van Huizen wordt echter nog niet gemaaid, hoorde ik net. Daar ga ik even achteraan, daar moet dan iets voor geregeld worden."
Robert Weijman van Sportvisserij Nederland vaart ook mee. "Wij doen niet mee in de stichting omdat wij vinden dat Rijkswaterstaat dat moet doen, maar wij zijn wel blij dat er gemaaid wordt. Daar hebben hengelaars ook baat bij."

Op weg naar Parijs met 642 lezers

In de schaduw van het Wereldkampioenschap Voetbal in Brazilië is afgelopen zaterdag de Tour de France en daarmee ook de WeesperNieuws Pool de France van start gegaan.

Een kleine 650 wielerliefhebbers uit het verspreidingsgebied van het WeespersNieuws hebben een deelnameformulier op weespernieuws.nl ingevuld. Deze lezers dingen mee naar mooie prijzen: een fiets ter waarde van € 650,- van Van der Linden Tweewielers, een barbeque ter waarde van € 300,- van Karwei en flessen wijn.

De deelnemers hebben een wielerploeg samengesteld en moeten daarmee punten scoren. Elke keer dat een gekozen renner in de top tien van het dagklassement eindigt, dan levert dat punten op.

Etappe zaterdag 5 juli (proloog)
1 Erik Benschop Weesp 65
2 Meta Oudshoorn Weesp 64
3 Coby Klercq Weesp 61
4 Floor van Wees Weesp 60
4 Miranda Krijtenberg Weesp 60
4 Patrick van Veen Weesp 60
7 Hans Lekkerkerker Weesp 59
8 Gea van der Weert Weesp 58
8 Johan Klercq Weesp 58
8 Jolanda Versteeg Weesp 58
8 Willy Handjes Weesp 58
12 Arjan van Huissteden Nederhorst 57

Etappe zondag 6 juli
1 Ebbo Landman Weesp 64
2 Henk Seppen Weesp 53
2 Marianne Sterk Nederhorst 53
4 Ans Klercq Weesp 52
4 Bjorn van der Neut Weesp 52
4 Danielle Meyer Weesp 52
4 Jan van der Stam Weesp 52
4 Janny Landwaart Weesp 52
4 Klaas-Jan Gorter Nederhorst 52
4 Myriam van der Zande Weesp 52
4 Nora Schenk Weesp 52
4 Pieter Tammens Nigtevecht 52
18 Christian van Huisstede Nederhorst 51

Etappe maandag 7 juli
1 Cynthia Frankvoort Nederhorst 80
2 Annet Veldhuisen Weesp 79
2 Noa Foppen Weesp 79
4 Bart Ijkhout Nederhorst den Berg 78
5 Ans de Rooij Muiderberg 76
6 Erik Benschop Weesp 75
6 Meta Oudshoorn Weesp 75
8 Arjan Weststrate Weesp 70
8 Marian Terheggen Weesp 70
10 Brenda van Schaik Nederhorst 69
10 Ria Dame Weesp 69
10 Willy Boer Weesp 69

?Algemeen klassement t/m 7 juli
1 Gabri van Galen Last Weesp 161
1 Jacques van Aelst Weesp 161
3 Miranda Krijtenberg Weesp 156
4 Johan Klercq Weesp 153
5 Marc Langenberg Weesp 152
6 Erik Benschop Weesp 150
6 Meta Oudshoorn Weesp 150
8 Nando Makkinje Weesp 149
8 Nick Ijkhout Nederhorst den Berg 149
8 Sjors Recker Weesp 149
8 Stefan Wolffenbuttel Nigtevecht 149
12 Arjan van Huissteden Nederhorst 148
12 Stefan van Galen Last Weesp 148
12 Suzanne Poot Weesp 148
12 Tom Bakker Weesp 148
16 Ferencz Meester Weesp 146
16 Jimmy Stol Weesp 146
16 Robbert Westland Weesp 146
19 Henk Leurs Weesp 145
19 Henk Schluter Weesp 145
19 René van Veen Weesp 145
19 Sander Boer Weesp 145
23 Ale Struiksma Weesp 144
23 Christian van Huisstede Nederhorst 144
23 Cynthia Frankvoort Nederhorst 144
23 Dick van Huisstede Nederhorst 144
23 Wim Roest Driemond 144
28 Inge Schalij Nigtevecht 143
28 Johan de Vries Weesp 143
28 Karin Sterk Nederhorst den Berg 143
28 Linda Smeink Karssen Weesp 143
28 Michiel Versteeg Weesp 143
28 Noa Foppen Weesp 143
28 Sander Gijzen Weesp 143
28 Thierry van Huisstede Nederhorst 143
28 Wim Meester Weesp 143


Protestantse Gemeente
Muiden

Zondag 13 juli 10.00 uur
Grote Kerk
J.M.F. Bellwinkel
Parochie van Levend Water Muiden
Vrijdag 11 juli 10.00 uur
Nicolaaskerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren
Vrijdag 13 juli 10.00 uur
Nicolaaskerk
Eucharistieviering
J. Haen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Weesp
Zondag 13 juli 10.30 uur
Van Houtenkerk
L. van Ketel
Evangelische Gemeente Weesp
Zondag 13 juli 10.00 uur
OAZ-gebouw
G.H. Kiers

vrijdag 11 juli

Stadswandeling

Ontdek historisch Weesp en maak een wandeling met de Historische Kring. In de zomer vertrekt er elke vrijdag om 19.00 uur vanaf de Grote Kerk een ervaren stadsgids. Aanmelden niet nodig. Kosten 3,50 euro per persoon. De wandeling duurt anderhalf uur.

Beiaardconcert

Op uitnodiging van de Beiaardkring verzorgt Rien Donkersloot vrijdag 11 juli een zomeravond-beiaardconcert op het carillon van de Grote Kerk. Van 18.30 tot 19.30 uur. Een goede luisterplek is de tuin van Oudegracht 27 (poort aan zijkant, drankjes zelf meenemen).

vrijdag 11 en zaterdag 12 juli

Ophalen oud papier

De werkgroep oud papier van de Grote Kerk haalt in Weesp het oud papier op. Het centrum is vrijdag 11 juli aan de beurt, de andere wijken in Weesp zaterdag 12 juli. Het papier moet beide dagen om 8.00 uur buiten staan.

zaterdag 12 juli

Volle Maan Yoga

Het is zaterdag 12 juli volle maan. YogaToday houdt daarom een een volle maan-meditatie in combinatie met yoga. Verzamelen om 20.15 uur in het yogacentrum. Bij mooi is de samenkomst buiten.

Joost Conijn

Joost Conijn komt zaterdag 12 juli in de BoekenArk aan de Nieuwstad vertellen over zijn vliegreis naar Centraal-Afrika in een door hemzelf gebouwd vliegtuig. Hij heeft zijn reis beschreven in een boek: Piloot van goed en kwaad. Conijn werkt op Het Domijn in Weesp. Daar is ook het vliegtuig gebouwd.

Openstelling Grote Kerk

De Grote Kerk in de Nieuwstraat is tot en met half oktober elke zaterdagmiddag geopend voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur kan het gebouw worden bezichtigd en is er een verkoop van tweedehands boeken.

maandag 14 juli

Zwangerschapscursus

B-Prepared start maandag 14 juli met een nieuwe zwangerschapscursus in de Verloskundige Praktijk Weesp. De lessen zijn bedoeld voor zwangeren die uitgerekend zijn in oktober/november. De lessen zijn op maandag van 19.00 tot 20.00 uur. Voor aanmelden, kijk op www.bprepared.vpweb.nl.

dinsdag 15 juli

Zomeravonddrive

De Weesper Bridge Club organiseert elke dinsdagavond een zomeravonddrive. Aanvang 19.45 uur. Adres: Papelaan 99, ingang Boternessestraat. Deelname kost € 2,- per persoon. De beste deelnemer van de avond wordt beloond met een prijs.

woensdag 16 juli

Mamacafé

Moeders, vaders en hun jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten in De Bibliotheek aan de Oudegracht. Het Mamacafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen, soms gekoppeld aan een thema-ochtend. Van 10.00 tot 11.30 uur. Gratis entree.

vanaf donderdag 17 juli

LICHT in de Synagoge

Eric Hage exposeert van donderdag 17 juli tot en met maandag 18 augustus in de synagoge aan de Nieuwstraat. Een maand lang speelt de kunstenaar/fotograaf met licht: van LED-jes en videoinstallaties tot vliegenvleugels en mini-liefdesbriefjes onder een microscoop. De openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.

zondag 20 juli

Fietstocht

Toerfietsclub Weesp houdt zondag 20 juli drie fietstochten rondom het Markermeer. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 35, 100 en 160 kilometer. Starten kan tussen 8.30 en 9.30 uur bij TFC aan de Papelaan. Deelname kost € 4,-.

doorlopend

Zomeropening Don Bosco

De speeltuin is in de vakantie 's middag open van 12.30 -17.00 uur. Zaterdags is Don Bosco gesloten.

12 / 20

15 / 20

Liefhebber
"Ik ben niet van de snelle tijden hoor. Ik ben meer een liefhebber. Zo'n kwarttriatlon is best pittig. Het geeft een kick als het toch weer lukt hem te volbrengen. Ik heb al vijftien keer meegedaan en mijn vrouw Jeanette zei laatste: over tien jaar doet Wim nog mee. Daar zou ze wel eens gelijk in kunnen hebben."

Eerste keer
"Mijn eerste triatlon was in 1991. Ja, dat ging wel lekker. Ik stapte er heel onbevangen in. Ik heb toen heel hard kunnen lopen, mijn eindtijd was iets van 2,17 als ik het me nog goed herinner. Dat heb ik daarna nooit meer overtroffen. Twee jaar geleden dacht ik: ik voel me goed, het gaat lekker, ik heb veel getraind, ik ga voor een PR. Maar dat liep niet goed af. Nee man, ik klapte met het lopen helemaal in elkaar. Dat heb ik wel vaker: dat één van de drie onderdelen niet lekker gaat. Ik zeg wel eens: het liefste doe ik die triatlon op drie verschillende dagen."

Vrienden
"Het hele jaar lekker trainen met de jongens van TTW, daar doe ik het eigenlijk voor. Lekker fit blijven. Ik heb ook wel eens een jaartje overgeslagen, maar als ik dan langs de kant stond, dacht ik: volgend jaar ben ik er toch echt weer bij. Ik snap daarom ook wel dat er steeds meer Weespers zijn gaan meedoen. Schitterend vind ik dat."

WEESP – De vakantietijd is aangebroken. Veel Weespers keren Weesp in deze periode wekenlang de rug toe. Om deze leegloop een beetje te compenseren, vragen we een aantal inwoners om 'hun Weesp' in kaart te brengen. Week 1: Poppenspeler en trouwambtenaar Alexander Bauwens.

Alexander Bauwens

Picknick
"Langs de Vecht met uitzicht op de Weesper molens en kerktorens. Ik heb daar eigenlijk nog nooit gepicknickt, dat doen we meestal in 's-Graveland bij Natuurmonumenten."

Winkel
"De BoekenArk aan de Nieuwstad omdat het heerlijk is dat we in Weesp nog zo'n echte boekwinkel hebben. Ik ben een echte bibliofiel. Ik heb alleen al achthonderd boeken over poppenspel. Ja, echt. Tien planken vol."

Gebouw
"De City is voor mij heel belangrijk, maar het stadhuis wil ik toch ook graag noemen. Het is namelijk heel bijzonder dat zo'n klein stadje zo'n imposant stadhuis heeft. Veel bruidsparen kiezen speciaal hiervoor voor Weesp."

Hier zou Alexander graag eens picknicken.
Jongetje aan de waterkant.
De Oranjevereniging maakt er elk jaar weer een feestje van.
Het Weesepr stadhuis.

Groen
"Langs het Amsterdam-Rijnkanaal wandel en fiets ik graag. Het is er groen én je kunt lekker kijken naar de boten. Ik kom uit een schippersfamilie, vandaar."

Kunstwerk
"Het beeld van dat jongetje met zijn bootje aan de Oudegracht is voor deze locatie gemaakt. Het hoort er gewoon. Het is geen ingewikkeld kunstwerk, gewoon een jongetje met een bootje. Ik houd van die eenvoud."

Terras
"Ik drink graag een cappuchino bij Rimini, op de kop van de sluis. Onze zoon Ruben werkt er, maar dat terzijde. Het is gewoon een fijn plekje om te zitten en om je heen te kijken."

Restaurant
"Ik heb laatst mijn verjaardag gevierd bij 't Weesperplein in de Slijkstraat en daar werd ik erg blij van. Een grote aanrader is de proeverij met allemaal kleine gerechtjes. De ambiance vind ik ook leuk, met kasseien en bomen."

Man/vrouw
"Pieter en Mop Moll. Ik heb Pieter leren kennen toen we met het poppentheater naar zuster Svitavy in Tsjechië gingen. Sindsdien zijn we bevriend. Als we met Fatsnerran een nieuwe voorstelling hebben zijn Pieter en Mop bijna nog trotser dan wijzelf."

Straat
"Op de Herengracht gebeurt van alles. Je hebt daar de City, de theaterschool van Sara Kroos, de Laurentiuskerk en sinds kort woont kunstenaar Thomas Posthuma er ook. En dan heb je daar ook nog eens de Kom met al die bootjes en gezellige terrasjes."

Club
Argus. De club bestaat dit jaar 50 jaar. Ik werd zelf lid op mijn zevende en ook onze jongens zijn er gaan korfballen. Jammer dat er aan korfbal een beetje een muf imago hangt."
Evenement
"Ik ben een royalist, dus: Koningsdag. Ook omdat ik het leuk vind dat we hier nog steeds een Oranjecomité hebben dat er elk jaar weer een feestje van maakt."

Marinka nog steeds aan kop

De jaarlijkse Pas de Deux-wedstrijd van de Weesper Vechtruiters stond zaterdag in het teken van Oranje. Foto: Louke Volder

Van de vier halve finalisten van het WK Voetbal 2014 heeft Marinka Sprenger De Rover er drie goed voorspeld: Brazilië, Duitsland en Argentinië. Inderdaad, Nederland ontbreekt in dit rijtje. De Weespse had net als zovelen niet durven hopen dat Oranje dit toernooi zo ver zou komen.

Marinka staat voor de tweede week aan kop in de WeesperNieuws WK Pool, maar mocht Nederland vanavond winnen van Argentinië dan gaat Marinka dit wel merken. Het verschil in punten met de andere deelnemers in de top tien is niet zo heel erg groot. Yannick Bergsma heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan. Hij voorspelde maar liefst alle halve finalisten goed en schoot van de negende naar de tweede plek. Hij denkt dat Oranje vanavond verliest en dat Argentinië en Brazilië de finale spelen met het gastland als uiteindelijke wereldkampioen.

Of dat zo is, is afwachten. Net zoals dat afwachten is wie van de ruim 1100 pool-deelnemers met de luxe aluminium loungeset van Karwei aan de haal gaat. De nummer twee wint een Samsung Galaxy mini, beschikbaar gesteld door GSM365.nl

1 Marinka Sprenger De Rover (Weesp) 428
2 Yannick Bergsma (Weesp) 424
3 Willy Verweij (Weesp) 423
4 Iris Seinen (Weesp) 421
5 Remco van der Horst (Weesp) 420
6 Jesse Lamme (Nederhorst) 419
6 Robert Vermeulen (Weesp) 419
8 Bernd De Groot (Weesp) 417
9 Ronald Bergsma (Weesp) 415
10 Hugo Riksen (Weesp) 414
11 Marcel van Wees (Weesp) 413
12 Bob Gorter (Weesp) 412
12 Sander Woelders (Weesp) 412
14 Terry Lazonder (Weesp) 411
15 Anouk de Graaf (Weesp) 410
16 Ina van Lambalgen (Weesp) 407
16 Ronald van Lambalgen (Weesp) 407
18 Dewi Aaftink (Weesp) 406
19 Leo Timmermans (Weesp) 404
19 Marcel van Vliet (Nigtevecht) 404
21 Matija Hutters (Weesp) 403
22 Klaas Gijzen (Weesp) 402
22 Harry Kruithof (Weesp) 402
22 Patrick Vossepoel (Weesp) 402
22 Lianne van der Zaag (Weesp) 402
26 Matthijs Julio Roberto de Boer (Muiderberg) 401
26 Mike Jansen (Weesp) 401
28 Buddie Buddenberg (Weesp) 400
28 Sebastiaan van Essen (Weesp) 400
30 Ronald Bunnig (Muiderberg) 399
30 José van Ginneken (Weesp) 399
32 Magnus magnus Hazenberg (Weesp) 398
32 Theo Scheltinga (Driemond) 398
34 Roos Kemmink (Driemond) 397
34 Mike Mulder (Weesp) 397
36 Jorg Dame (Weesp) 396
36 Henk van Essen (Weesp) 396
36 Milan Geertsma (Weesp) 396
36 Dirk Streefkerk (Muiden) 396
36 Esther Tijna (Weesp) 396
36 Steven Veenstra (Weesp) 396
42 Kimi de Jager (Driemond) 395
42 Albert Vos (Weesp) 395
44 Maarten van den Born (Weesp) 394
44 Benjamin van der Brug (Weesp) 394
44 Ralf Harskamp (Weesp) 394
44 Yvon Kuiper (Muiden) 394
44 Channa Overbeek (Weesp) 394
49 Chris Bavinck (Weesp) 393
49 Rita van Gemert-Klijn (Weesp) 393
49 Mark van der Meulen (Weesp) 393
49 Erik Rengelink (Weesp) 393
49 Rie Schaefers (Weesp) 393
49 Kelly Voogd (Weesp) 393
55 Dennis Hijzelendoorn (Weesp) 392
55 Nick Ijkhout (Nederhorst den Berg) 392
55 Mitchell Koopmans (Weesp) 392
55 Noël Tiggelovend (Weesp) 392
59 Michel le Maitre (Weesp) 391
59 Helma van Mer (Nederhorst) 391
59 Ron Neysen (Nederhorst den Berg) 391
62 Jordy Boor (Nederhorst den Berg) 390
62 Johan Boor (Weesp) 390
62 Thomas Kors (Weesp) 390
62 Nico van Lambalgen (Weesp) 390
62 Sarah Rezk (Driemond) 390
67 Dorus Pronk (Weesp) 389
67 Roy Smeekes (Weesp) 389
67 Lorenzo Snel (Nederhorst den Berg) 389
70 Ron Andriessen (Weesp) 388
70 Odette de Bruin (Nigtevecht) 388
70 Said el Idrissi (Weesp) 388
70 Ellen Van Der Vliet (Weesp) 388
74 Barry Bonsen (Weesp) 387
74 Femke van den Bos (Weesp) 387
74 Matthijs van Dijk (Weesp) 387
74 Mario van Leijen (Driemond) 387
74 Willem Schmidt (Weesp) 387
79 Roel Pleizier (Muiderberg) 386
79 Hans Wierper (Weesp) 386
79 Koen van der Zee (Weesp) 386
82 Jeroen Aukema (Weesp) 385
82 Stefan van Galen Last (Weesp) 385
82 Sander Gijzen (Weesp) 385
82 John de Haas (Weesp) 385
82 Christian van Huisstede (Nederhorst) 385
82 René de Veer (Weesp) 385
82 Frank Visser (Weesp) 385
82 Theo Voskuil (Weesp) 385
90 Hans Voigt (Weesp) 384
91 Benjamin van der Brug (Weesp) 383
91 Thomas Dijkman (Weesp) 383
91 Matthew Hagen (Driemond) 383
91 Dick van Huisstede (Nederhorst den Berg) 383
91 Johan Klercq (Weesp) 383
91 Maarten Koops (Nederhorst den Berg) 383
91 Julia Nagel (Nederhorst den Berg) 383
91 Yorick van den Pas (Weesp) 383
91 Sandra Varkevisser (Weesp) 383
91 Rien Visscher (Weesp) 383
91 Nienke van der Zee (Weesp) 383
102 Olaf de Jonge (Weesp) 382
102 Michel Marijnissen (Weesp) 382
104 Lars Boom (Weesp) 381
104 Joanne Dikke (Weesp) 381
104 Bjorn Hansen (Weesp) 381
104 Stefan van der Hulst (Weesp) 381
104 Elwin de Jong (Weesp) 381
104 Eric de Klerk (Weesp) 381
104 Danielle Koks-Oosterbroek (Weesp) 381
104 Michel Langenberg (Weesp) 381
104 Niels Metten (Weesp) 381
113 Coen Hutters (Weesp) 380
113 Wouter Leijgraaff (Nederhorst den Berg) 380
113 Hans Metz (Nigtevecht) 380
113 Barry Rats (Weesp) 380
113 Mosaad Rezk (Driemond) 380
113 Roy Simons (Weesp) 380
113 Cees Verkerk (Weesp) 380
113 Bart Vrijhoef (Nederhorst den Berg) 380
113 Erik de Waal (Weesp) 380
113 Thomas Wiersma (Weesp) 380
123 Erwin de Boer (Nigtevecht) 379
123 Youp Janssen (Weesp) 379
123 Joop Kardijk (Weesp) 379
123 Jeroen Keijzer (Weesp) 379
123 Fleur Kelder (Weesp) 379
128 Ton Ebbing (Weesp) 378
128 Anouk Heijens (Weesp) 378
128 Joey Lazonder (Weesp) 378
128 Tessel van Manen (Weesp) 378
128 Dyonne van Mer (Nederhorst den Berg) 378
128 Pieter Tiddens (Weesp) 378
134 Gerard van Deelen (Weesp) 377
134 R Hageman (Weesp) 377
134 Theo Hilgers (Weesp) 377
134 Robert van der Laan (Weesp) 377
134 Ebi Oldenkotte (Weesp) 377
134 Albert Oosterveld (Weesp) 377
134 Wilma van Ormondt (Weesp) 377
134 Chaib el Otmani (Weesp) 377
134 Arnold Pronk (Weesp) 377
134 Lidy Streefkerk (Muiden) 377
134 Ruben Voskuil (Weesp) 377
134 Mark van der Werff (Weesp) 377
134 Cherique Zijlemaker (Weesp) 377
147 Henk Ebing (Weesp) 376
147 Jeroen van Es (Weesp) 376
147 Mark Loodema (Weesp) 376
147 Ron Metten (Weesp) 376

Gedipl. pedicure ook diabetes/reuma patiënten. Jan Tooropstraat 3.
Tel.: 06-54 74 08 47.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Gezocht: koopwoning centrum Weesp. Min. 3 sk, 90m2. huisgezocht@hoebink.nl

Voor baby & peuter
LANNEKE

kraamcadeaus/verzorging
speelgoed/kleding
Nieuwstraat 39 Weesp
naast het gemeentehuis

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

Zomercursus Spaans inclusief workshop paella en sloepentocht. Startdatum 7 en 21 juli. (Buiten)locatie Fortwerk IV Bussum en Zeiltjalk Egelantier Muiden.
€ 295.-. Info
www.speakandtalk.nl

1-persoons bed te koop. Ook geschikt voor senioren. 90x200 cm. Middelbruine ombouw met Auping spiraalbodem, elektrisch te bedienen voet- en hoofdeinde (nieuw
?€ 850,-) + Tempur matras (nieuw € 900,-) 2 jaar oud.
€ 200,-. Dit is echt een koopje, bed moet weg i.v.m. verhuizing. Tel.: 0294-410777/06-55955882.

Te huur: Kantoorruimtes in kleinschalig verzamelgebouw. Units van 18 en 24,5 m2. Prijs vanaf € 350 excl. BTW. COMPLICITY - Weesp - 0294 484 620 www.complicity.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Massagetherapie in Weesp, vergoeding mogelijk!
www.praktijkstillekracht.nl

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Twingo geheel naar wens voor 9.990 euro

De nieuwe Twingo kan op allerlei manieren worden aangepast.

De nieuwe generatie Twingo is leverbaar voor prijzen vanaf 9.990 euro (incl. BTW en BPM).

Dankzij de vele mogelijkheden op het gebied van design, kleurencombinaties en interieuropties is de Twingo geheel naar wens te personaliseren. Renault levert de nieuwe Twingo met keuze uit twee benzinemotoren en drie uitrustingsniveaus. De standaarduitrusting omvat onder meer adaptieve frontairbags, zijairbags, elektronische stabiliteitscontrole (ESC) met tractiecontrole (ASR), Hill-start assist, led-dagrijverlichting en bumpers in carrosseriekleur. Zeer praktisch is dat de rugleuningen van de achterbank én de passagiersstoel neerklapbaar zijn, waardoor spullen van meer dan 2 meter lengte kunnen worden vervoerd. In de duurdere Expression en Dynamique-versies zitten meer snufjes, waaronder het aantrekkelijke, nieuwe multimedia-systeem R&GO met DAB+ (digitale) radio, Bluetooth® voor telefoonbediening en audiostreaming en 3.5mm aux- en usb-aansluiting voor multimedia. Door middel van een gratis app die gedownload kan worden op een smartphone, kan deze fungeren als touchscreen van het gehele systeem. Zo biedt de app ook toegang tot boordcomputerinformatie en een toerenteller.

Citroën Cactus heeft soepele 'huid'

Compacte berline nu in de showroom

De Cactus heeft airbumps op de hoeken en de deuren.

De wereld verandert en de autoindustrie kan daar best wat meer in meegaan, dachten ze bij Citroën. Het resultaat is de nieuwe C4 Cactus, Citroëns antwoord op de steeds sneller evoluerende verwachtingen van de consument.

In het uiterst concurrerende C-segment, waarin alles op elkaar lijkt, onderscheidt de deze compacte berline zich met zijn design dat niet alleen fraai is, maar ook veel gebruiksgemak met zich meebrengt. Het meest opvallende zijn de airbumps, de vrolijke stootstrippen en -panelen op de flanken en de portieren. Ze zijn beschikbaar in vier kleuren. In combinatie met de tien beschikbare kleuren van de carrosserie zijn er dus allerlei mogelijkheden tot personalisatie. En ze bieden vooral een echte bescherming tegen de dagelijkse agressies. Hun soepele 'huid' (Thermoplastisch Urethaan) bevat luchtcapsules om schokken op te vangen. Voor de airbumps is geen specifiek onderhoud nodig en bovendien zorgen ze voor minder onderhouds- en herstelkosten.

Maar de Cactus is veel meer dan de airbumps. Op nog één feature te noemen: het glazen panoramadak heeft een hoge thermische bescherming: dus veel licht in de cabine, maar geen hinder van de hitte.

De Citroën Cactus staat nu in de showroom.

Octavia Combi uitblinker met ruimte

Plek voor reservemateriaal, een ploegleider, eenmecanicien en een gast.

De KNWU heeft onlangs vijf exemplaren van de nieuwe Skoda Octavia Combi in ontvangst genomen.

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie zal deze Skoda's inzetten als ploegleidersauto's tijdens de honderden wielerwedstrijden en evenementen voor sportieve fietsers die jaarlijks onder auspiciën van de bond plaatsvinden. De Octavia Combi is een absolute uitblinker qua ruimte, gebruiksgemak en techniek en dat zijn slechts redenen waarom dit model het zo goed doet. Vertaald naar de wielerwereld betekent dit veel plek voor reservemateriaal, de ploegleider en mecanicien en zelfs nog een gast.

Dat Skoda mobiliteitspartner van de KNWU is, past bij de brede nationale en internationale betrokkenheid van het automerk bij de wielersport. We zien de Skoda's dan ook volop in de Tour de France, La Vuelta en bij veel bekende wielerploegen.

Adam Rocks nu al te bestellen

Ter gelegenheid van het debuut van de Adam Rocks op de internationale autoshow van Leipzig heeft Opel de basisprijs bekendgemaakt van deze mini-crossover voor de stad. De nieuwe Adam Rocks is leverbaar vanaf € 17.995,-, inclusief het stoffen Swing Top-dak. De nieuwkomer staat vanaf oktober dit jaar in de showroom van de Opel-dealers, maar is vanaf heden al te bestellen.

Tablet-achtige touchscreen vervangt alle knopjes

Volvo's nieuwe XC90 toont de nieuwe visie op bedieningsgemak. Vrijwel alle traditionele knoppen zijn vervangen door een tablet-achtige touchscreen, een head-updisplay en bediening vanaf het stuurwiel. Het resultaat is een state-of-the-art bedieningssysteem dat eenvoudig en intuïtief is te gebruiken, waardoor de bestuurder meer gefocust kan zijn op de weg. Volvo heeft een deal gesloten met Android, zodat het touchscreen ook toegang biedt tot Google Search, Google Maps en Spotify.

20 / 20

Nieuw

Bezaan 14 te Huizen

Huurprijs € 1.095,= p.m.

Drive-in woning, met een woonoppervlak van ca. 150 m², voorzien van fraai aangelegde achtertuin op het zuiden met achterom, eigen parkeerplaats, luxe sanitair. Te huur voor minimaal 1 jaar.

Nieuw

J.H. Leopoldhof 83 te Weesp

Vraagprijs € 124.500,= k.k.

Op de tweede woonlaag gelegen geheel gerenoveerd tweekamer appartement van ca. 56 m² voorzien van balkon op het westen (middag- en avondzon), berging in de onderbouw en lokale verwarming.

Nieuw

Sinnigvelderstraat 533 te Weesp

Vraagprijs € 162.500,= k.k.

Op de vierde en tevens bovenste woonlaag gelegen uitstekend onderhouden vierkamer appartement van ca. 87 m² voorzien van zonnig balkon op het zuiden, lift en berging in de onderbouw.

Nieuw

Vreelandseweg 18 te Nederhorst den Berg

Vraagprijs € 169.500,= k.k.

Op een unieke locatie nabij rivier De Vecht gelegen charmante en in 2009 gemoderniseerd half vrijstaand woonhuis voorzien van een kleine voor- en achtertuin en een aangebouwde stenen berging.

Nieuw

Prinses Beatrixlaan 12 te Weesp

Vraagprijs € 429.500,= k.k.

Ruim bemeten 30er jaren eengezinswoning voorzien van vijf slaapkamers, diepe zonnige achtertuin met vrijstaande stenen berging en achterom, gelegen op een perceel eigen grond van 193 m².

Nieuw

M. Dotingalaan 125 te Weesp

Vraagprijs € 519.000,= k.k.

In de rustige woonwijk "De Klomp" gelegen half vrijstaand woonhuis (1986) voorzien van aangebouwde ruime garage, fraai aangelegde voortuin met eigen oprit en achtertuin op het zuidwesten.

Nieuw

Zeeburgstraat 37 te Weesp

Vraagprijs € 525.000,= k.k.

Half vrijstaande villa met inpandige garage, eigen oprit, terras van ca. 26 m² en fraai aangelegde achtertuin op het zuiden. Deze woning heeft een woonoppervlak van ca. 157 m² over 4 woonlagen.

Nieuw BOG

Bloemendalerweg 43 F te Huizen

Huurprijs € 1.000,= p.m.

Op bedrijventerrein "Noord" gelegen bedrijfsruimte van ca. 132 m² verdeeld over de begane grond en verdieping voorzien van een overheaddeur en twee parkeerplaatsen aan de voorzijde.

Verkocht onder voorbehoud

Ligplaats Aquamarin te Weesp

Vraagprijs € 13.500,= k.k.

Afgesloten ligplaats ligplaats van ca. 2,5 meter breedte en met een maximale lengte van ca. 9 meter is gelegen aan het Aquamarin. De servicekosten bedragen € 12,00 per maand.

Verkocht onder voorbehoud

Aquamarin bij 79 te Weesp

Vraagprijs € 18.500,= k.k.

Eenvoudig per auto te bereiken ligplaats voor een boot. Deze ligplaats is eventueel ook te huur voor € 85,00 per maand. De servicekosten bedragen € 12,00 per maand.

Verkocht onder voorbehoud

Willem de Merodestraat 61 te Weesp

Vraagprijs € 122.500,= k.k.

Op de derde woonlaag gelegen geheel gerenoveerd tweekamer appartement van ca. 56 m² voorzien van een balkon op het westen, een berging in de onderbouw en eigen centrale verwarming.

Verkocht onder voorbehoud

H. Marsmanstraat 36 te Weesp

Vraagprijs € 129.500,= k.k.

Op de tweede woonlaag gelegen driekamer hoekappartement van ca. 65 m² voorzien van balkon op het westen, ruime berging (ca. 10 m²) in de onderbouw, centrale (blok)verwarming en fraaie vloer.

Verkocht onder voorbehoud

Wyandottestraat 18 te Weesp

Vraagprijs € 219.500,= k.k.

Ruime eengezinswoning uit 1987 voorzien van een voortuin met parkeergelegenheid op eigen terrein en een achtertuin op het oosten met een vrijstaande houten berging en een achterom.

Verhuurd

2e Nieuwstraat 36 te Hilversum

Huurprijs € 795,= p.m.

Nabij het centrum en het stadspark "Oude Haven" gelegen 30er jaren middenwoning met diverse bewaarde stijlkenmerken en voorzien van kleine plaats, vrijstaande stenen berging en achterom.

Verhuurd

In de rustige woonwijk Leeuwenveld I gelegen verzorgde en ruim bemeten half vrijstaande villa voorzien van een inpandige garage en een achtertuin op het zuidoosten met een achterom.

Huurprijs € 1.500,= p.m.

Frederica Zeijdelaarweg 13 te Weesp

Verhuurd

Direct aan het water gelegen geheel gerenoveerd woonhuis met luxe woonkeuken en voorzien van tuin op het zuiden met eigen aanlegsteiger alsmede een parkeerplaats.

Huurprijs € 1.950,= p.m.

Nigtevechtseweg 26 te Vreeland