MuiderNieuws

30 augustus 2017

MuiderNieuws 30 augustus 2017


Straks één jeugdonderscheiding

GOOISE MEREN Er komt één jeugdonderscheiding voor heel Gooise Meren. Dat plan heeft de gemeente.

Met het 'jeugdlintje' worden straks elk jaar jongeren geëerd die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Naarden en Bussum deden dat al: Naarden gaf elk jaar de Vestingster weg, Bussum had de Bussums Belofte. Deze laatste werd tot nu toe pas één keer vergeven, aan The Voice-winnares Julia van der Toorn, alweer drie jaar geleden.
De bestaande jeugdonderscheidingen worden geschrapt en er komt één onderscheiding voor terug.

Voor Muiden wordt het uitreiken van een jeugdonderscheiding helemaal nieuw, zo'n jeugdlintje was er nog niet. Toch zullen er ook in Muiden en Muiderberg genoeg jongeren wonen die aanspraak zouden kunnen maken op de onderscheiding.
Met de komst van een jeugdonderscheiding heeft Gooise Meren straks weer een nieuwe onderscheiding erbij voor bewoners. Voor volwassenen had Bussum de Kleine Johannes al, had Naarden het Naardens Compliment en hadden Muiden en Muiderberg de Muider Roemer. Deze onderscheidingen bestaan nog steeds, maar zijn sinds de fusie tot Gooise Meren nog niet uitgereikt. Dat gaat wel weer gebeuren. Sinds de fusie heeft Gooise Meren ook een zilveren legpenning. Deze werd tot nu toe één keer toegekend, aan Olympisch zwemkampioen Ferry Weertman, maar moet nog worden uitgereikt.

Oud-wethouder Vera den Hartog overleden

Foto: Stichting Strandrecreatie Muiderberg

MUIDERBERG Oud-wethouder en tevens jarenlang raadslid Vera den Hartog is afgelopen zaterdag overleden. De D66-politica is 85 jaar geworden.

Vera den Hartog was jarenlang zeer actief voor D66, waaronder dus als raadslid en wethouder voor Muiden. Als wethouder was ze tot het jaar 2000 actief, voordat ze het stokje overdroeg aan Joop Lahnstein.

Niet alleen in de lokale politiek, maar ook in de wijde omtrek van Muiden en Muiderberg stond ze bekend als een pragmatisch mens; een innemende persoonlijkheid die geen blad voor de mond nam als het om misstanden ging in de samenleving en de politiek. Als dank voor al haar werk voor D66 kreeg Den Hartog enkele jaren geleden de Jet de Bussy-penning, een hoge partijonderscheiding.

Vera den Hartog was al enkele jaren weduwe van haar geliefde man Wim. Ze laat twee dochters en een zoon achter. De uitvaart is morgen (donderdag).

Koe aan de wandel op Korte Muiderweg

Foto: Stephanie Berentsen

MUIDEN Automobilisten stonden zaterdag even raar te kijken toen ze een wel heel aparte verkeersdeelnemer op de Korte Muiderweg zagen: een losgebroken koe wandelde tussen de auto's door. De koe was ontsnapt uit een naastgelegen weiland. Met behulp van mensen op de weg kon de koe weer van de weg worden gehaald en teruggebracht.

Verkeersplein

Bij Driemond is een voor Nederland zeldzaam, misschien wel uniek, verkeersplein in gebruik genomen.

5

Van de lezers

Foto: Christian Pfeiffer

Van de lezers

Verkeerssituatie Zuid

Vrijwel iedere week lees ik in deze krant de column 'De gemeente belicht' op de pagina Gemeentenieuws. Afgelopen week ging de column over de Werkgroep Zuid. Naast de goede activiteiten die hierin worden belicht werd onder meer de procedure en de ervaringen omtrent de verkeerssituatie geschetst. Ik wil hierbij een een groot aantal kanttekeningen plaatsen. Na de herinrichting in 2010 is de wijk van tweerichtingsverkeer gewijzigd in éénrichtingsverkeer. Na enige tijd werd middels een enquête naar de mening van de bewoners gevraagd. 35 bewoners gaven aan niet tevreden te zijn. Een aantal wilde graag de oude situatie terug, maar dat was niet meer aan de orde. Een groot aantal (ca. 240 huizen) was min of meer tevreden met de situatie. Tot onze verbazing heeft de gemeente de resultaten van hun eigen enquête in twijfel getrokken. De gemeente heeft daarop een verkeersdeskundige ingeschakeld. Deze heeft zich samen met een aantal leden van het buurtpanel gebogen over de situatie en daar is een rapport uit voortgekomen. Dit rapport werd in november 2016 gepresenteerd aan de buurt. De bewoners zijn dus niet geraadpleegd zoals in de column staat. Tijdens de presentatie kwamen er veel tegenargumenten op het voorstel. Om een lang verhaal kort te maken zijn er sindsdien meerdere contacten geweest met de gemeente en raadsleden om hen te laten inzien dat een groot deel van de bewoners de voorkeur geeft om de huidige situatie, waar iedereen al 7 jaar aan is gewend, te handhaven. In de column wordt de huidige route 'niet praktisch' genoemd en op sommige punten zelfs 'gevaarlijk'. Het nieuwe voorstel is evenmin praktisch: het verlegt de problemen van de ene straat naar de andere, en de veiligheid gaat er ons inziens zelfs op achteruit. De afgelopen week (tijdens de vakantieperiode) zijn er minstens 51 bezwaarschriften ingediend. Wij gaan ervan uit dat de gemeente hier zeer binnenkort op gaat reageren.
Bernard Goodall

Zwarte Piet

Wat een goed initiatief van het organiserend Comité Sinterklaasintochten Weesp om met zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet gesprekken te voeren (WN 9 augustus). Het verbaast mij wel dat de uitkomst hiervan onveranderd is. Is er wel goed naar de tegenstanders geluisterd? De laatste jaren hebben wij veel meer kennis van wat de slavernij betekent voor vooral de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Wat onze voorouders hun voorouders hebben aangedaan mag je niet naast je neerleggen. Is het dan te veel gevraagd om rekening te houden met hun gevoelens?
Marianne Bult-Strankinga

Regio of Wexit

In het WeesperNieuws van vorige week wordt de vraag naar de bestuurlijke toekomst van Weesp lichtvoetig vertaald in de keuze "Amsterdam of Gooise Meren". De suggestie is hier dat het gaat om voor Weesp gelijkwaardige mogelijkheden op een gelijk speelveld. Van geen van beide is echter sprake. Kiezen voor Amsterdam betekent volgens de herindelingsregels opgenomen worden in deze veel grotere stad via een simpele grenscorrectie. Een keuze voor samengaan met Gooise Meren houdt in dat er een nieuw gemeentelijk verband ontstaat. Dat moet uiteraard o.a. een gemeenteraad hebben.Voorafgaand aan het in werking treden van dit nieuwe verband wordt er daarom een raadsverkiezing georganiseerd voor de inwoners van de nieuwe gemeente. De twee mogelijkheden hebben dus een wezenlijk ongelijke inhoud. Maar ook het speelveld is niet gelijk. En daar zal vooraf wat aan gedaan moeten worden. Amsterdam heeft zijn eigen speelveld. Weesp echter is al eeuwen organisch ingebed in de Gooi- en Vechtstreek. Om zijn eigen speelveld ten opzichte van Amsterdam te verwerven zal Weesp uit dit historisch en bestuurlijk samenlevingsverband moeten stappen. Dat betekent besluiten tot een Wexit. De gemeenteraad van Weesp heeft dus geen simpele keuze voor zich. Hij zal eerst het speelveld moeten bepalen dus moeten besluiten over al of niet blijven in het historisch en bestuurlijk verband: Gooi- en Vechtstreek of Wexit . Als deze keuze is gemaakt kan op het dan vastliggende speelveld (een) samenwerkingspartner (s)worden geworven.
John van Baars, fractielid CDA

Weerbericht

Terugkeer naar wisselvallig en vrij koel weer

In de laatste week van augustus zagen we een opleving van het zomerweer dankzij de invloed van een Centraal Europees hogedrukgebied. Een golvend koufront met regen trekt woensdag over onze omgeving oostwaarts. Aan het warme zomerweer komt daarmee abrupt een einde. Na een minder natte vrijdag bestaat kans dat in het weekeinde de neerslagkans weer iets stijgt.

Donderdag en vrijdag

Vooral in de nacht en ochtend kan het af en toe nog regenen. Nadien wordt het droog en later op de dag kan het geleidelijk gaan opklaren. Er waait een matige wind tussen noordwest en west. Vrijdag is het wisselend bewolkt en er kan nog een lokale bui vallen. Af en toe schijnt de zon. De thermometers houden het beide dagen bij zo'n 18 graden voor gezien.

Het weekeinde

In het weekeinde is het wisselvallig. Zaterdag schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er kan ook een bui tot ontwikkeling komen. Waarschijnlijk is er zondag wat meer bewolking met een iets grotere kans op een bui. Er waait een matige zuidwestenwind. In de nacht daalt het kwik naar circa 10 graden. Overdag wordt het 17 à 18 graden. Dat is vrij koel voor begin september.

Weetje

Augustus wordt oogstmaand genoemd. Het woord 'oogst' is ook afgeleid van 'augustus'. Het is de laatste maand van de meteozomer. Gemiddeld komen in augustus 7 zomerse dagen voor (25 graden en hoger). Tot de 23e kwamen deze maand geen zomerse dagen voor. Nadien is het aantal toch nog op 4 gekomen. Dinsdag de 29e was de warmste dag van de maand.

Aan deze punten vraagt Weesp ons te voldoen als we straks fuseren

Wat kan Gooise Meren met het 'verlanglijstje' van Weesp?

Weesp heeft Gooise Meren gevraagd samen te gaan werken en later te fuseren. Maar niet zomaar. Weesp stelt meerdere voorwaarden.

Weesp moet wel Weesp blijven, zo stelt Weesp zelf. Foto: Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN Er wordt momenteel door Weesp en Gooise Meren samen gekeken of de twee gemeenten straks één gemeente kunnen vormen. Rond november wordt de knoop doorgehakt.

Naast Gooise Meren praat Weesp met Amsterdam. Weesp heeft de twee gemeenten gevraagd of ze kunnen voldoen aan een reeks kernwaarden, een soort verlanglijstje met punten waarvan Weesp wil dat deze ook gewaarborgd worden als Weesp straks niet meer zelfstandig is. Het gaat onder meer om het behoud van het groene landschap, maar ook om het klein houden van de afstand tussen de burger en de politiek.

Wensen van Weesp

Voldoen aan kernwaarden Weesp geen hogere wiskunde

De gemeente Gooise Meren gaat na het zomerreces, volgende maand al, praten over deze punten om te bepalen of zij de gemeente Weesp kan helpen door aan deze punten te voldoen. Dat is overigens geen hogere wiskunde. Wethouder Miriam van Meerten gaf eerder al aan dat de gemeente Gooise Meren aan alle wensen van Weesp kan voldoen.
Voordat de gemeenteraad er nogmaals over praat worden eerst burgers zelf benaderd om hun zegje te doen over het verlanglijstje van Weesp. Er loopt momenteel een enquête. Alle bewoners van Gooise Meren kunnen daar aan meedoen.

Weesp maakt op 9 november een keuze tussen Gooise Meren en Amsterdam.

Gooise Meren heeft al eerder aangegeven open te staan voor een samengaan met Weesp. Gooise Meren hecht er onder meer veel waarde aan dat Weesp behouden wordt voor de regio. Als Weesp voor Gooise Meren gaat dan moeten de twee gemeenten wat Gooise Meren betreft in 2022 fuseren. Gooise Meren heeft dan eerst zelf nog de tijd om de eigen gemeente vorm te geven en rustig toe te werken naar een fusie met Weesp.

Het verlanglijstje van Weesp

Het gaat om de volgende punten:

* Behoud en versterking van de historische waarde van Weesp
* Behoud en versterking van het open (rivier)landschap
* Het bevorderen van de toegankelijkheid van de woningmarkt
* Inzetten op bedrijvigheid en economie
* Infrastructuur: verbeteren van de bereikbaarheid
* Infrastructuur: verbeteren van het openbaar vervoer
* Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030
* Behoud van het huidige voorzieningenniveau
* Instandhouding socialevoorzieningenniveau
* Bevorderen gemeenschapszin en gemeenschapsgevoel
* Gemeentelijke belastingen op een betaalbaar niveau
* Op peil houden kwaliteitsniveau gemeentelijke dienstverlening
* Ruimte tussen burger en bestuur zo kort mogelijk houden
* Ruimte voor eigen initiatief van inwoners
* Versterken van het veiligheidsniveau

Nieuw verkeersplein Driemond in gebruik

Wel even puzzelen hoe je nu de weg op moet. Foto: André Verheul

DRIEMOND Is het een rotonde? Is het een kruispunt? Bij Driemond is een voor Nederland zeldzaam (misschien wel uniek) verkeersplein in gebruik genomen.

Doorgaand verkeer op de N236 merkt weinig verschil ten opzichte van de vorige situatie. Maar wie vanuit Driemond naar Weesp wil moet niet links, maar rechtsaf. Om vervolgens op het nieuwe verkeersplein meteen twee keer links te gaan. Ook zwaar verkeer vanuit 't Gein moet een rondje rijden om naar Weesp te kunnen.

Stoplichten

Voor inwoners van Driemond is het grootste verschil echter dat de stoplichten bij de uitgang van het dorp zijn verdwenen. Vooraf was daar al veel om te doen. Inwoners vrezen gevaarlijke situaties en ongelukken.

De provincie vertrouwt op de hoffelijkheid van de verkeersdeelnemers

De provincie vertrouwt op de hoffelijkheid van de verkeersdeelnemers, die op de N236 snelheid moeten minderen als ze Driemond naderen.

Het gevolg van dit alles moet zijn dat de dagelijkse opstoppingen in de spits tot het verleden behoren.

Verkeer op de N236 ziet nog wel stoplichten: die springen op rood als langzaam verkeer wil oversteken.
Het verkeersplein ligt op de gloednieuwe Geinbrug. De oude stond op instorten. Het werk heeft drie maanden geduurd. Al die tijd moest het verkeer vanuit Weesp omrijden en dat zorgde soms voor ergernis en frustratie.

Extra drukte

Met het werk achter de rug wordt ook het verkeer rond Muiden weer een beetje ontlast. Tijdens de werkzaamheden moest verkeer tussen Weesp en Amsterdam allemaal de snelweg op. En dat maakte het vaak extra druk.

Vooral de eerste week stond het verkeer met regelmaat muurvast, bijvoorbeeld op de Korte Muiderweg. Dat nam al snel af, maar de extra drukte was goed te merken.

Leuke en warme dagen op Sail Pampus

Foto: Forteiland Pampus

MUIDEN Met oude schepen, een zeemanskoor en veel meer mocht Sail Pampus afgelopen vrijdag en zaterdag een succes genoemd worden. Er was van alles te beleven en het evenement trok veel bezoekers. Hoogtepunt was de komst van Statenjacht De Utrecht, een replica van het VOC-schip met dezelfde naam. Het grote jacht en de andere schepen trokken veel bekijks. Het warme en stralende weer maakte het evenement extra succesvol. Zondag stond Rondje Pampus op het programma en zwommen tientallen mensen het eiland rond.

Gebroken tak aan Googweg weggehaald

MUIDERBERG Er kan weer zonder problemen over de Googweg gewandeld worden zonder de kans te hebben dat er een grote tak naar beneden komt vallen.

De afgelopen weken hing er een halfafgebroken tak aan een boom, gesneuveld door de harde wind. Het weghalen van de tak bleek echter geen makkelijke opgave: klimmen om de tak verder af te zagen lukte niet en ook de gangbare hoogwerkers konden er niet bij. Daardoor bleef het gevaar: de tak leek elk moment naar beneden te kunnen vallen.

Afgelopen week kon de tak toch weg worden gehaald: de brandweer van Muiderberg heeft samen met Weesper collega's en hun grote hoogwerker de tak af kunnen zagen.

Meer fietsenrekken langs P+R-terrein

MUIDEN Er staan meer fietsenrekken op het P+R-terrein. De rekken werden dinsdag geplaatst.

De rekken staan er omdat het fietsenhok dat langs het P+R-terrein staat vanaf een jaar geleden te krap bleek: het staat elke dag wel vol met fietsen van reizigers. Er was vaak geen plekje meer te vinden.

De extra rekken moeten het probleem wegnemen. Er staan nu ongeveer twee keer zoveel fietsparkeerplekken als voorheen.

Slootje Noord-West weer schoon

MUIDEN Groenwerkers hebben afgelopen week het slootje tussen het KNSF-complex en de buurt Noord-West schoongemaakt.

De sloot werd helemaal gebaggerd. Dat mocht ook wel, want het was alweer even geleden. De sloot was ondertussen helemaal volgelopen met planten en prut. Bewoners kaartten het probleem al veel eerder aan.

Afgelopen maandag werd de sloot leeggehaald. De vele bergen planten en prut werden op de kade te drogen gelegd en worden afgevoerd.

'Het is belangrijk dat je op elke leeftijd blijft bewegen'

Niet alleen het bewegen is belangrijk, maar ook de sociale contacten

De buurtsportcoaches van Naarden en Muiden vinden het belangrijk dat ook oudere inwoners 'van de bank afkomen' en in beweging blijven.

De buurtsportcoaches Tessa, Jeroen, Caroline en Carola. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Carola Turan, Tessa van der Mark, Caroline Kempkes en Jeroen van der Mark zijn de buurtsportcoaches van Naarden en Muiden. Jeroen is de coördinator en vertelt dat het belangrijk is om te blijven bewegen. "Vooral voor de oudere inwoners is het goed om van de bank af te komen. Bewegen is gezond en niet alleen omdat je er fit van wordt, maar je krijgt er ook energie van en een goed gevoel."

"We weten uit ervaring dat oudere mensen soms moeite hebben om zelf het initiatief te nemen om te bewegen of om het vol te houden en wij kunnen ze dan helpen. Of je nu 55 of 85 jaar bent, dat maakt voor ons niet uit", gaat Jeroen verder. "Van de gemeente, wijkcoaches en Versa Welzijn, maar ook van fysiotherapeuten en de GGD krijgen we adressen en kunnen we gericht gaan flyeren of met mensen in gesprek gaan om uit te leggen wat bewegen voor ze kan doen en waar het goed voor is. Ook hopen we dat we deze groep digitaal kunnen bereiken via Facebook, mails en websites en we zijn druk bezig om dat voor elkaar te krijgen."

Sociaal plaatje

'Als je een of twee keer per week beweegt, word je vitaal ouder'

"Als we in gesprek zijn gegaan, kunnen we kijken wat ze nodig hebben en eventueel een nieuw project opstarten", aldus Carola. "Niet alleen het bewegen is belangrijk, maar ook het sociale plaatje. Voor, tijdens of na het bewegen met z'n allen een kopje koffie drinken en met elkaar in gesprek gaan. Daar gaat het ook om en is heel belangrijk." Jeroen: "Sporten of bewegen helpt je om fit te blijven, zowel lichamelijk als mentaal en ook op oudere leeftijd. Ouderen bieden we een beweegvorm aan zoals wandelen, fietsen, gymnastiek, valpreventie of stoelfit. Dat is gymnastiek op de stoel voor mensen met een rollator of een wandelstok. Vaak zijn deze vormen van bewegen laagdrempelig, financieel aantrekkelijk en kunnen in een groepje gedaan worden."
"Ik heb een groep die op de woensdag- en donderdagochtend beweegt. Ze doen gymnastiek met buikoefeningen en stoelfit en op de donderdag is er elke week een andere activiteit bij NCV. We beginnen dan met een kopje koffie en dan gaan we bijvoorbeeld sportief wandelen of aan atletiek doen. Er is een programma voor twee maanden. Nu sporten ze niet omdat het vakantie is, maar het groepje gaat wel elke week met elkaar koffie drinken. Ik vind het geweldig dat ze dat doen", vertelt Carola. "Ook zijn er inwoners die alleen zijn en zich eenzaam voelen en dan kan bewegen in een groep heel positief werken. Ze zien elkaar ook buiten het bewegen om en dat is ook waar we het voor doen."

Vitaal ouder worden

'Bewegen helpt je om fit te blijven, zowel lichamelijk als geestelijk'

Caroline: "Het is ook bewezen dat als je een of twee keer per week beweegt je vitaal ouder wordt. Het helpt je aan een goede conditie en je voelt je lichamelijk en mentaal fitter. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes, botontkalking, hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes. Bewegen heeft het als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven doen die je graag doet. Maar wat ook belangrijk is dat je er plezier aan beleeft, zodat je zeker een keer in de week, maar het liefst tweemaal in de week gaat sporten. Om de mensen van de bank af te krijgen, hebben we soms wel vrijwilligers nodig omdat niet iedereen zelfstandig naar een buurthuis kan komen. We zoeken dus mensen die ze kunnen brengen en halen. Vaak durven ze dat zelf niet te vragen aan buurtbewoners. Voor inwoners tussen de zes en tachtig jaar die niet precies weten wat ze willen gaan doen, is er van 9 tot en met 17 september de Nationale Sportweek. Diverse sportclubs en verenigingen zetten hun deuren open en kun je gratis en vrijblijvend kennismaken met de verschillende sportactiviteiten die Naarden te bieden heeft. Voor informatie en aanmelden kun je kijken op www.buurtsportcoachgm.nl. Heb je geen internet dan kun je bellen naar 06-39634684."

10 / 24

Vernieuwen wordt nog een hele puzzel

40e editie Sluis-en-bruggenfeest zeer geslaagd

Het 40e Sluis-en-bruggenfeest was zeer geslaagd. Toch gaat de organisatie broeden op een andere formule voor het stadsfeest.

Een 23 minuten (!) durend vuurwerk was het fraaie sluitstuk van het 40e Sluis-en-bruggenfeest. Hoe gaat het er volgend jaar uitzien?

WEESP Elsa de Greef en Mary Haselager zijn net weer een beetje op krachten als ze dinsdagochtend op onze redactie terugblikken op het Sluis-en-bruggenfeest. Het was geweldig, zo laten de vlaggendragers van het organiserend comité weten. En toch willen ze het volgend jaar (iets) anders.

'Als we het feestterrein iets kleiner maken, zijn de kosten minder'

"De sfeer was goed, er waren geen incidenten, de reacties waren overwegend positief. We hebben moeten buffelen om alles goed te laten verlopen en dankzij de inzet van vrijwilligers, sponsors en mensen die we spontaan van straat plukten hebben we het gefikst", zo steekt Elsa van wal. Tussendoor vond ze ook nog tijd om met het popkoor Funtastic op te treden. Mary is blij dat ze haar stem weer terug heeft en kijkt eveneens met veel voldoening terug. Het aanstekelijke enthousiasme van beide dames heeft het stadsfeest in de Weesper binnenstad goed gedaan. Maar ze herhalen wat Mary vorige week ook al zei: op deze manier doen ze het niet nog een keer. Het afsluiten van de binnenstad voor drie dagen is regeltechnisch zo'n klus geworden dat ze willen brainstormen over wat zij noemen "een andere formule".
"Verkeerstechnisch is het een steeds groter probleem. Daarnaast zijn er de kosten. Het meeste geld gaat op aan verkeersregelaars, toiletten en schoonmaken. Als we het feestterrein iets kleiner kunnen maken dan zijn die kosten allemaal minder. Veel lokale ondernemers zijn geen fan van de braderie. Met hen willen we ook praten. Aan dat soort dingen moet je denken als we het hebben over een andere formule. We gaan er in oktober over praten. Dit was zeker niet het laatste feest, zoals veel mensen onterecht hebben geconcludeerd. We moeten uitkomen op iets dat organisatorisch behapbaar is en waar de Weespers tevreden mee zijn. Dat wordt nog een hele puzzel. Laten we niet bang zijn voor vernieuwing. En wil niemand iets veranderen, ook goed. Maar dan organiseren wij het niet meer."

Lekker weer, drankje, leuke mensen... het feest in optima forma.
En ook dat is een brug...

Schoonfuiken in Kom van Weesp: onder water opruimen op de tast

Duikers haalden ooit de romp van een rund boven water

Tijdens het schoonfuiken kwam dit jaar onder andere een tv-scherm boven water. Foto: Robin Voorhamm

door André Verheul

WEESP - Een televisie, een terrasstoel, zelfs een halve koe: in het donkere water van de Kom van Weesp ligt van alles.

Vlak voor het Sluis-en-bruggenfeest gaat een groep Weesper rescue-duikers te water om de Kom van Weesp te ontdoen van allerlei rommel. Schoonfuiken noemen ze dat. Dat doen ze om ongelukken te voorkomen tijdens de wateractiviteiten, zoals in voorgaande jaren de meerkamp en afgelopen weekeinde het kinderwaterparadijs.

Gedumpt, van de boot gewaaid? We zullen het nooit weten

"Het belangrijkste is om stalen of houten spiezen op te sporen. Die komen door de kolking van het water rechtop te staan en dan kun je je er lelijk aan bezeren als je bij zo'n activiteit in het water valt", legt Robin Voorhamm uit. Hij is al jaren betrokken bij dit belangrijke voorwerk van het Sluis-en-bruggenfeest en heeft al heel wat gekke dingen boven water zien komen. "Fietsen, een skelter, complete terrassen: tafels en stoelen." Die vangst kan overal vandaan komen, want de stroming is sterk, wisselt vaak van richting en kan per uur anders zijn, weet Voorhamm. "Het is mogelijk dat die terrasstoel bijvoorbeeld in Muiden al in het water is gevallen en helemaal naar Weesp is meegevoerd."

Geen blue lagoon

Het merkwaardigste dat de duikers ooit boven water haalden was de romp van een rund. Tja, waar die nou vandaan kwam... Feit is dat je blij bent dat zoiets uit het water is gevist voordat je meedoet aan een wateractiviteit. Omdat het kinderwaterparadijs dit jaar beperkt bleef tot vlak bij de waterkant, werd afgelopen woensdag alleen op dit ondiepe gedeelte geschoonfuikt. Er kwam een zware balk boven water. En een tv-scherm. Van een boot gewaaid? Gedumpt na een echtelijke ruzie? We zullen het nooit weten.
De duikers zien bij het schoonfuiken geen hand voor ogen. Het water in de Kom van Weesp is zo troebel dat de sterke zaklampen het zicht nauwelijks verder helpen. De duikers doen dan ook alles op de tast. Met hun armen waden ze langzaam heen en weer en als ze iets raken, voelen ze voorzichtig verder om te weten wat ze aan de figuurlijke haak hebben geslagen. Probeer met deze wetenschap nog even een voorstelling te maken van hoe die duiker destijds op die runderromp stuitte. "Nee, het is niet bepaald een blue lagoon", zegt Voorhamm. Toch is het een belangrijke klus die de rescue-duikers jaarlijks klaren. Want er komen iedere keer weer lange, puntige en andere attributen van hout of metaal boven water waar je je lelijk aan kunt bezeren. Voor de triatlon van komende zondag is een nieuwe schoonfuik nodig, want door de sterke stroming ligt er binnen de kortste keren weer van alles op de donkere bodem van de Kom van Weesp.

Hoe komt Robert fit de vakantie door? WeesperNieuws Triatlon

Robert Parinussa (voorop) in actie tijdens de WeesperNieuws Triatlon. Foto: Ruth van Kessel

door Marieke van Veen

WEESP Vakantie: voor veel mensen komt dat neer op luieren aan het strand of het zwembad, ijsjes eten, nippen van cocktails en iedere dag uitgebreid lunchen en dineren. Niet zo gek dus dat een groot deel een paar kilo zwaarder thuiskomt.

Deelnemers aan de WeesperNieuws Triatlon (aanstaande zondag 3 september!) kunnen zich dit vakantiegedrag niet permitteren. Hoe gaan zij om met de zomerse verleidingen? We vroegen het zes Weesper triatleten. Tot slot: Robert Parinussa.

'Bas heeft zich ook geplaatst, dus dat wordt een mooi avontuur'

WK Iron Man

Robert Parinussa gaat pas volgende maand weg. Hij reist half september af naar Kailua-Kona, Hawaii. Niet ter ontspanning, maar om zich voor te bereiden op het WK Iron Man op zaterdag 14 oktober. De Iron Man bestaat uit bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een hele marathon (42 kilometer) hardlopen.

Optimale voorbereiding

De Weesper triatleet gaat expres een maand eerder, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden: "In het ritme komen, het parcours verkennen, wennen aan de omstandigheden..." Lachend: "Dat vind ik zelf ook niet normaal hoor. Ik offer ook niet elk jaar mijn vakantie op voor één enkele wedstrijd. Maar toen ik me in oktober vorig jaar wist te plaatsen voor het WK, besloot ik er volop voor te gaan.”

Focus op fietsen

Parinussa gaat zich in de voorbereidingen vooral focussen op het fietsen. Hij schat in dat hij voor hij aan de start verschijnt het fietsparcours al zo’n twaalf keer zal hebben afgelegd. "Hard trainen voor het lopen heeft daar niet zo’n zin. De kans dat ik schade aanricht aan mijn gewrichten is te groot. Ik ga wel lopen, maar dan kortere afstanden."

Tussen de trainingen door wil de Weesper leuke dingen doen: "Een autootje huren en dan leuke tripjes maken. En als ik zin heb om - bijvoorbeeld - uitgebreid te ontbijten op een mooi terrasje, dan doe ik dat gewoon. Dat kan prima als je veel sport, sterker nog: ik heb natuurlijk veel brandstof nodig."
Aan dezelfde Iron Man doet ook rolstoeltriatleet Bas Parinussa, Roberts broer, mee. "Hij heeft zich afgelopen juni ook weten te kwalificeren, dus dat wordt een mooi, gezamenlijk avontuur. Onze ouders en een oom en tante komen naar Hawaii om ons aan te moedigen. Maar straks eerst maar eens de WeesperNieuws Triatlon, ook altijd weer leuk!"

De rijke families uit Weesp verhoogden aanzien met zwarte bedienden

Door positieve publiciteit en aantal bezoekers is 'Uit de schaduw' verlengd

In de achttiende eeuw was het normaal dat rijke families Afrikaanse 'bediendes' hadden en daar gaat de expositie 'Uit de schaduw' over.

De vrouw van de porseleinfabrikant met haar Afrikaanse bediende. Het schilderij is uit 1754. Foto: Collectie museum van Weesp

WEESP In Museum Weesp is de bijzondere tentoonstelling 'Uit de schaduw' te zien over rijke families die in de achttiende eeuw Afrikaanse 'bediendes' hadden. Zo'n bediende is in 1765 terechtgekomen bij de Weesper burgemeester Abraham d'Arrest sr.

Ruim 250 jaar later komt Annemieke van der Vegt er achter dat zij een achterachterachterachterkleindochter is van deze bediende. "Haar voorvader is rond 1743 geboren aan de Kust van Guinee, rond 1747 'geschonken' aan de 5-jarige dochter van stadhouder Willem IV'', vertelt Lisette Zijp, conservator van het museum in Weesp. "Daarna kwam hij in dienst bij de Weesper burgemeester. In 1777 heeft hij bij zijn doop de naam Christiaan van der Vegt gekregen en hij trouwde in 1779 met het Weespse meisje Kaatje de Bas. Uit dat huwelijk zijn tien kinderen gekomen."

Heel normaal

Christiaan van der Vegt is niet altijd bediende gebleven

Mede door een ontmoeting tussen Annemieke van der Vegt en Lisette Zijp is deze expositie ontstaan. "Annemieke vertelde mij haar verhaal en ik was meteen enthousiast. Ze gaf ons ook een schat aan informatie. Ook vond ik het onderwerp interessant omdat aan bedienden met een Afrikaanse achtergrond uit de achttiende eeuw tot nu toe weinig aandacht is besteed. In Weesp had zowel de burgemeester als de porseleinfabrikant en de jeneverstoker in de achttiende eeuw Afrikaanse bediendes en dat vond men in deze kringen gebruikelijk."

Samen met vrijwilligers is Zijp zich gaan verdiepen in de geschiedenis van Christiaan van der Vegt en de andere Afrikaanse bediendes. "We hebben toen de werkgroep Wissel-expositie opgericht en samen met de vrijwilligers en Annemieke zijn we in de gemeentearchieven gaan kijken en vonden flink wat archiefstukken over dit onderwerp. De vrijwilligers hebben veel interesse in historisch onderzoek. Zo hebben we deze expositie vormgegeven en opgezet. Er zijn helaas geen schilderijen waar Christiaan op staat. Zelf hebben we wel twee van dit soort schilderijen. Een schilderij waar de vrouw van de porseleinfabrikant met haar Afrikaanse bediende op staat is ook het beeld van de tentoonstelling geworden. Het schilderij gaat na deze tentoonstelling naar het Haags Historisch Museum waar vanaf 21 september de tentoonstelling 'Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof' te zien is. Wat ook bijzonder is dat in het midden van de tentoonstelling grote afbeeldingen van blanken of iemand met een andere huidskleur staan. Je kunt met je gezicht door de opening om zelf via een spiegel te zien wie je op dat moment bent. Ben je de rijke persoon of de 'bediende'. Vaak weet je niet van wie je afstamt en dat kan heel verrassend zijn!"

Afrikaanse bediendes waren in de achttiende eeuw gebruikelijk

Gemeentearchief

Christiaan is niet altijd bediende gebleven. "Annemieke heeft via brieven in het gemeentearchief kunnen achterhalen dat hij ook gewerkt heeft als pluimgraaf en als lantaarnopsteker. In 1815 werd hij gearresteerd in Duitsland. In de brief van de politie staat omschreven hoe lang hij was, hoe hij eruitzag en wat hij aanhad, maar waarom hij werd aangehouden is niet bekend.
Christiaan heeft tot 1821 op de kermis gewerkt als toneelspeler en vier jaar later is hij op 82-jarige leeftijd overleden."

Door de landelijke publiciteit en het grote aantal bezoekers is de expositie 'Uit de schaduw' met een maand verlengd en is te zien tot tot woensdag 30 september. "Je merkt dat dit onderwerp steeds meer aandacht krijgt. Ook het Rijksmuseum in Amsterdam komt in 2020 met een grote expositie over de 'slavernij' in Nederland."

Museum Weesp
Nieuwstraat 41 (stadhuis)
www.museumweesp.nl

Warme, maar leuke Kindertriatlon

Moe, maar voldaan over de finish. Foto's: Sjoerd Stoop

WEESP Het scheelde slechts seconden of de parcoursrecords van de Kindertriatlon sneuvelden afgelopen zondag weer eens.

Onder een stralende en warme zon probeerden meer dan honderd jongens en meisjes als snelste over de streep te komen.
Het was ook deze keer goed te merken dat de Kindertriatlon steeds serieuzer wordt: steeds meer deelnemers staan met snelle badmutsen en pakken aan de start van het evenement. Langs de kant van het parcours was het vooral een feestje. Vele ouders en opa's en oma's moedigden hun jonge atleetjes aan. Het warme weer zorgde voor een extra leuk sfeertje.

Er wordt gestreden voor elke meter.
Een klein steuntje in de rug mag best. Foto: Sjoerd Stoop
Vooraf allemaal een high five van voorbeeld Ricardo Scholten. Foto: Sjoerd Stoop
Aan alles wordt gedacht.
Het warme weer maakt de Kindertriatlon leuk, maar ook best zwaar. Foto: Sjoerd Stoop
Helm op en gaan.

Na afloop was er voor elke deelnemer een medaille. De Kindertriatlon werd bij de jongens gewonnen door Alex van Buttingha Wichers en bij de meisjes door Rosalie Schouten.