MuiderNieuws

19 november 2015

MuiderNieuws 19 november 2015


VVD grootste in Gooise Meren

Erik Pieter Vlaanderen komt op de derde plaats voor de VVD. Foto: Christian Pfeiffer

MUIDEN - Met acht zetels wordt de VVD de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren. Dat zal voor niemand een verrassing zijn: in Bussum, Naarden en Muiden waren de liberalen al de grootste. Wel opvallend: persoonlijke stemacties van Muiders en Muiderbergers bleken succesvol.

Het CDA en D66 boekten met elk vijf zetels ook een fraai verkiezingsresultaat. De Partij van de Arbeid komt met vier zetels in de nieuwe raad, GroenLinks met drie. Hart voor Bussum (nu goed voor vier zetels in Bussum) moet het doen met 2 zetels in Gooise Meren. De Gooise Ouderenpartij slaagde erin om de huidige twee zetels in de raad van Bussum 'mee te nemen' naar de nieuwe gemeente. Nieuwkomer 50PLUS krijgt ook twee zetels. Daarmee zijn de 31 zetels verdeeld. De ChristenUnie en Trots op Nederland hebben geen zetel bemachtigd. De opkomst was met 41% bijzonder laag. Precies 4093 stemgerechtigden kleurden een VVD-vakje rood, dat is ruim 23% van de stemmen. D66 is met 2641 stemmen (15%) de tweede partij. Het verschil tussen CDA en de PvdA bedraagt slechts 24 stemmen (2449 om 2425), maar deze tiende procent is voor het CDA net voldoende om op vijf zetels te komen, terwijl de PvdA het met vier moet doen.

Successen voor de politici uit Muiden en Muiderberg die actie voerden voor voorkeursstemmen: Erik Pieter Vlaanderen (VVD) komt met voorkeursstemmen op de derde plaats en Rietje Rijnja-Stam (D66) springt ook naar de derde plek. Charles Wiss krijgt een zetel bij de PvdA en Han van Wees bij de Gooise Ouderenpartij. Dat zijn de opvallende stijgers.

De lijstverbinding van GOP en Hart voor Bussum pakt gunstig uit voor de GOP, die er de tweede zetel aan te danken heeft. De nieuwe gemeenteraad wordt op maandag 4 januari geïnstalleerd.
De (voorlopige) uitslag

VVD 8 zetels
D66 5 zetels
CDA 5 zetels
PvdA 4 zetels
GroenLinks 3 zetels
Hart voor Bussum 2 zetels
50PLUS 2 zetels
GOP 2 zetels
ChristenUnie 0 zetels
Trots op NL 0 zetels
Opkomst 41%

Uitgebrachte stemmen: 17.603.

41%

opkomst verkiezingen gemeenteraad Gooise Meren

Feest voor VVD, PvdA, CDA, D66 en 50PLUS

Rekenen, rekenen, rekenen bij 50PLUS. Valt het mee of tegen? Foto: Christian Pfeiffer

BUSSUM - Miriam van Meerten is dolblij dat haar partij, de VVD, als winnaar uit de bus is gekomen. De fractievoorzitter reageert op het behalen van de 8 zetels: "Na de eerste tellingen hoorden we eerst dat we 6 zetels zouden halen. Bij de tweede telling stonden we op 7 en uiteindelijk werden het er 8. Onze verwachtingen vooraf liepen wat uiteen, maar met dit resultaat zijn we heel blij."

"We zien duidelijk dat de kiezers vertrouwen in ons hebben. De afgelopen jaren heeft de VVD een goed en stevig beleid gevoerd en dat wordt nu beloond."
De VVD had al op de lage opkomst gerekend. "Bij een herindelingsverkiezing weet je dat de opkomst altijd lager is. Ik ben blij dat er toch nog 40 procent naar de stembus is gegaan." Wat betreft de coalitievorming neemt de VVD, als grootste partij in Gooise Meren, het voortouw. "We gaan vrijdag met alle lijsttrekkers om tafel om het formatieproces te bespreken. We moeten én willen snel een coalitie rond hebben."

Het CDA mag met 5 zetels ook tot een van de winnaars gerekend worden, vindt lijsttrekker Marleen Sanderse. "We halen 5 zetels en daarmee hebben we best reden voor een feestje. Je kunt dat goed loon naar werken noemen, want al onze mensen hebben de laatste jaren, en vooral ook de laatste maanden en weken, heel hard gewerkt aan de campagne. Daar mogen we ontzettend trots op zijn. Het worden nu nog een paar spannende weken. De VVD mag de eerste stap zetten om een coalitie te vormen, maar we denken dat we wel worden gebeld."

De uitslagen komen binnen. Foto: Christian Pfeiffer
Gewonnen of verloren? De achterban wacht. Foto: Christian Pfeiffer
Hart voor Bussum had op veel meer gehoopt. Foto: Christian Pfeiffer
Iedereen wil aan de telefoon. Foto: Christian Pfeiffer
Burgemeester Joyce Sylvester aan het twitteren Foto: Christian Pfeiffer

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar

De PvdA blijft net steken op 4 zetels. Bij de eerste twee tellingen stonden ze nog op 5. Maar lijsttrekker Gerard Boekhoff gaf direct aan dat hij van tevoren had 'getekend' voor deze 4 zetels. "We horen bij de grootste partijen van Gooise Meren en ik wil alle mensen bedanken die gestemd hebben én de vrijwilligers die zich zo ingezet hebben." Hij verwacht van de grootste partij een uitnodiging voor de coalitiebesprekingen. "De landelijke partijen hebben de weg naar boven weer gevonden en dat is in Gooise Meren begonnen", aldus een blije Boekhoff. "Het is de beloning voor de afgelopen jaren", voegt hij nog toe.

D66-voorman Maarten Balzar is erg tevreden met de behaalde 5 zetels. "We hadden vooraf gehoopt op 5 à 6 zetels. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en dat wordt dus beloond. We hebben goede hoop om een coalitie te kunnen vormen voor de komende twee jaar. D66 heeft de afgelopen jaren goed samengewerkt met de VVD; dat geldt voor alle drie de gemeenten."

GroenLinks-lijsttrekker Gerben Struik spreekt van het doorzetten van de stabiele lijn van de afgelopen jaren. Met de behaalde 3 zetels is hij tevreden. "We hadden gehoopt op 4 zetels en eigenlijk ook op het 'Jesse Klaver-effect'. Maar dat is uitgebleven. Die vierde zetel hadden we wel willen binnenslepen." Hij toont zich wel bezorgd over de lage opkomst en noemt de betrokkenheid van de burger bij de politiek een item waar aandacht aan gegeven moet worden. Over de zetelverdeling wil hij zich nog niet uitlaten, maar er zijn volgens Struik veel combinaties mogelijk. "Ik hoor geluiden over een brede coalitie en dat is goed bij een lage opkomst." Ook vindt hij het passen bij de vorming van een nieuwe gemeente.

Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum had zeker op meer stemmen gehoopt. Deze lokale partij had bij de vorige verkiezingen 5 zetels in de gemeente Bussum behaald en valt nu terug naar 2. "We moeten hier mee verder. Dit is wat de kiezer wil. Gelukkig hebben wij samen met de Gooise Ouderen Partij als lokale partijen toch nog 4 stemmen. Ik wil in ieder geval de kiezers bedanken die gestemd hebben. Ik ben heel benieuwd hoe er per stembureau is gestemd."

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar. "We zijn in één keer 200 procent gestegen. Vanuit het niets hebben we nu 2 zetels, bijna 3 zelfs. We hebben als 50PLUS voor het eerst gemeenteraadszetels in Nederland: een unicum. En dat met slechts 2,5 maand campagne voeren. We zijn dan ook zeer tevreden en natuurlijk willen wij ook in het college."

De GOP haalde 2 zetels, hetzelfde aantal als de Bussumse partij al had. "Het was voor ons extra spannend, omdat we een lokale partij zijn. Daar komt nog eens bovenop dat we moesten concurreren met 50PLUS, dat het ook goed heeft gedaan", beschouwt lijsttrekker Jan Kwekkeboom na. "Dat we onze 2 zetels behouden stemt ons tevreden. We staan ervoor open om eventueel mee te doen aan een coalitie. Maar als het zover komt dat we daarvoor worden gevraagd, dan hebben we ook wel harde voorwaarden. Als het gemeentebestuur plannen heeft om nog verder te bezuinigen op de zorg dan doen wij absoluut niet mee."

Trots op Nederland-fractievoorzitter John Krabbendam heeft net geen zetel behaald. "Heel erg jammer. De opkomst was superlaag. Een storm is geen excuus om niet te komen stemmen. We hebben jaren gesproken over de fusie en dan probeer je er toch een succes van te maken."

Elmer Benjamin, fractievoorzitter van de ChristenUnie, grijpt ook net naast een zetel, net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. Bij de eerste voorlopige uitslagen leek het er nog op dat ze een zetel zouden krijgen. "We hadden op minstens één zetel gehoopt. In al onze gesprekken met inwoners hoorden we positieve reacties. Iedereen die we spraken steunde ons. Toch hebben ze in het stemhokje anders gekozen. Ik vind het teleurstellend."

Uitslag morgen officieel

GOOISE MEREN - De nu gemelde uitslag van de verkiezingen is op basis van een eerste telling en daarmee nog officieus.

Op vrijdag 20 november om 10.00 uur 's ochtends zal de voorzitter van het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad van Gooise Meren bekendmaken. Dan wordt ook duidelijk of er kandidaten met voorkeurstemmen in de raad zijn gekozen. Deze openbare zitting wordt gehouden op het gemeentehuis van Bussum aan de Brinklaan 35.

Volgende verkiezingen al in 2018

GOOSIE MEREN - De volgende gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren vinden plaats in maart 2018, als er in heel Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Het was ook mogelijk geweest om met Gooise Meren pas in 2022 weer aan te haken bij de reguliere verkiezingen. De eerste raad zou dan ruim zes jaar mogen aanblijven. Maar op verzoek van de drie raden van Bussum, Naarden en Muiden mag de burger zich in 2018 alweer uitspreken over het gemeentelijk beleid.

Andere raad, anders vergaderen

GOOISE MEREN - De gemeenteraad van Gooise Meren kiest voor het Almeerse model van de 'Politieke Avond'. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten elke veertien dagen worden gehouden en zowel meningvormend als besluitvormend zijn.

De structuur van commissievergaderingen (meningvormend) en raadsvergaderingen (besluitvormend) wordt losgelaten. In onze krant komen we later uitgebreider terug op hoe die Politieke Avond gaat werken.

Op en neer

De voorlopige uitslag werd gisteren omstreeks 23.00 uur bekendgemaakt in het gemeentehuis van Bussum. Daar waren alle politici en andere belangstellenden bijeen tijdens een feestelijke verkiezingsavond. Eerder waren er tussenstanden doorgegeven op basis van tien en twintig stembureaus. Bij de eerste tussenstand scoorde Hart voor Bussum aanmerkelijk hoger dan hoe het uiteindelijk zou uitpakken. Na de tweede tussenstand zag het ernaar uit dat de ChristenUnie een zetel zou bemachtigen. Nadat de stembiljetten van alle dertig stembureaus waren geteld, zag het politieke landschap er toch weer anders uit.

De 31 gekozen raadsleden van Gooise Meren

GOOISE MEREN - Dit zijn ze, de 31 kandidaten die gisteren door u zijn gekozen in de allereerste gemeenteraad van Gooise Meren. Zij vormen het hoogste bestuurlijke orgaan in de plaatsen Naarden, Bussum en Muiden.

Deze dames en heren worden op 4 januari geïnstalleerd, tenzij blijkt dat er een kandidaat met voorkeurstemmen in de gemeenteraad is gekozen. Dat wordt morgen pas bekend en daar hebben we hier dus nog geen rekening mee kunnen houden.

Het is waarschijnlijk dat deze samenstelling hoe dan ook snel zal veranderen, namelijk als één of meerdere van deze personen tot wethouder wordt benoemd. Ze stappen dan meteen weer uit de raad, want wethouders mogen niet meer in de gemeenteraad zitten. Hun zetel komt dan beschikbaar voor een partijgenoot. Deze gemeenteraad is gekozen voor twee jaar en drie maanden. Gedurende die periode kan de samenstelling ook nog wisselen.

De hierbovengenoemde wisselingen hebben geen effect op de zetelverdeling. Alleen als een gekozen raadslid zich afsplitst, wordt de zetelverdeling (iets) anders.

Dirk Scheele geeft klein concert in Ridderzaal

MUIDEN - Dirk Scheele geeft op zaterdag 21 november een kinderconcert in de Ridderzaal van het Muiderslot. Dat maakt het een heel uniek en kleinschalig concert. Omdat de Sint dan al in het land is, speelt Dirk natuurlijk ook sinterklaasliedjes. Kinderpopster Dirk Scheele tourt al 15 jaar met zijn vrolijke kinderliedjes langs theaters en poppodia in Nederland en België. Het concert begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur zijn de poorten open. Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Sinterklaas komt dit weekend weer aan

Muiden en Muiderberg klaar voor intocht

Sinterklaas is onderweg naar Muiden en Muiderberg. Foto: Matthijs Wink

MUIDEN - Sinterklaas komt dit weekend weer aan in Muiden en Muiderberg. In beide plaatsen staan de welkomstcomités vol spanning te wachten.

Muiderberg
Sinterklaas doet zaterdag eerst Muiderberg aan. Naar verwachting zullen de Sint en zijn Pieten rond 13.45 uur op de Brink aankomen. De Sint zal in Muiderberg, zoals altijd, uitgebreid de tijd nemen voor de kinderen; zittend in de muziekkoepel zal hij alle kindjes een handje geven.

Om de wachttijd voor de kinderen zo kort mogelijk te houden, zal Fotopiet van ieder kind een foto maken als zij Sinterklaas een hand geven. Zo hoeven de ouders zich niet te verdringen in de muziekkoepel om zelf een foto te maken. De foto's zijn na afloop van de intocht terug te vinden op de website van de Stichting Muiderbergse Feesten (www.stichtingmuiderbergsefeesten.nl).

Werkkamer
Het gerucht gaat overigens dat Sinterklaas zijn werkkamer in Muiderberg heeft, net zoals in 2013 toen hij zijn onderkomen in de Kerk aan Zee bleek te hebben. Om de werkkamer van de Sint te versieren, zijn er de afgelopen tijd kleurplaten uitgedeeld in Muiderberg. Maar wáár de werkkamer dit keer precies is, dat weet eigenlijk niemand.

Zaterdag: Sinterklaas en Pieten in Muiderberg vanaf 13.45 uur

De Stichting Muiderbergse Feesten bezit inmiddels een mooi stapeltje ingekleurde kleurplaten, maar heeft geen idee waar de kleurplaten naartoe gebracht kunnen worden. Dus roept de stichting op haar Facebookpagina alle kinderen in het dorp op om mee te zoeken naar de werkkamer van de Sint. Wanneer iemand iets gezien heeft dat kan wijzen op de werkkamer van de Sint, dan wordt hij of zij verzocht contact op te nemen met de stichting (via de website of via Facebook).

Muiden
Sinterklaas komt zondag in Muiden aan. Het voorprogramma start om 13.45 uur. "Als weer en wind meewerken en er geen panne onderweg ontstaat verwachten wij de Sint en zijn Pieten om ongeveer 14.00 uur in de sluis te mogen begroeten", zo vertelt Ans Meester van het Comité Openbare Feesten.

Zondag: Sinterklaas en Pieten in Muiden vanaf 14.00 uur

Op de Sluis wordt Sinterklaas verwelkomd door de burgemeester en toegezongen door alle kinderen, met muzikale begeleiding van Crescendo. Daarna maakt hij in zijn rijtuig een rondgang die zal eindigen bij de Kazerne.

De Kazerne gaat om 15.00 uur open, zodat de kinderen de Sint een handje kunnen geven. Om 16.00 uur is het feest voorbij.

Lytri Smit


Geboren en getogen Weesper
48 jaar

Trots op?
"Dat ik samen met Lot Bühler de ontwerper ben van de stoffen feestslinger, een idee uit nood geboren omdat bij onszelf vaak de papieren feestslinger het de dag voor de verjaardag begaf."

Goede vriendinnen?
"Al 35 jaar met Lot. Onze vriendschap kenmerkt zich in het uitwerken van creatieve ideeën. We hebben samen al tien jaar de webwinkel L&L, waarvoor we graag samen op stap gaan op zoek naar mooie dingen."

Favoriete meubelstuk?
"De keukentafel, de plek om samen te komen met familie en vrienden voor een goed gesprek, een lekker glas wijn of een stuk verjaardagstaart."

De nieuwe winterverlichting?
"Mooi, stralend en gezellig!"

Sinterklaas of kerstmis?
"Sinterklaas."

Waar droom je van?
"Samen met Lot de hele wereld over reizen voor L&L."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik ook nog in het Rijksmuseum werk."

Favoriete stek in Weesp?
"Onze mooie rivier de Vecht."

Wat mis je in Weesp?
"Een uitgaansplek voor jongeren."

Voor welk programma blijf je thuis?
"'Expeditie Robinson'."

Ze mogen je wakker maken voor?
"Nergens voor, laat mij maar slapen."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'De dinsdagvrouwen' van Monika Peetz.

Als je burgemeester zou zijn?
"Dan zou ik geen geld steken in een open Achtergracht, maar hard aan het werk gaan om de leegstaande winkelpandjes weer gevuld te krijgen."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Fijn dat de mooie bloembakken volgende zomer weer terugkomen: een sieraad voor Weesp."

Bibliotheken gaan fuseren vanwege fusie Muiden

WEESP - De bibliotheekorganisaties van Naarden-Bussum en Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Muiden gaan fuseren. Dat hebben zij aan hun achterban voorgesteld.

De fusie heeft te maken met het fuseren van de gemeente Muiden met Naarden en Bussum. Muiden heeft een eigen bibliotheek die onder de organisatie De Bibliotheek valt, die ook de vestiging in Weesp heeft.

Gooise Meren
Naarden en Bussum hebben hun eigen bibliotheekorganisatie, Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum, waardoor er straks in de fusiegemeente Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden) twee bibliotheekorganisaties zijn.

Daarom willen de twee fuseren. Bijkomend voordeel is volgens de organisatie dat ze daarmee ook aan de richtlijn voldoen dat 100.000 inwoners ideaal is.

Dodelijk ongeval in bouwput

MUIDEN - Op de bouwplaats voor de nieuwe A1 is dinsdag een werknemer om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar dat lukte niet.

Het ongeval vond iets na half acht plaats op de bouwput aan de Korte Muiderweg/Weesperweg. De man raakte bekneld onder vallende betonplaten. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek naar het ongeluk ingesteld.

Filosofisch café in de bieb

MUIDEN - In de bibliotheek wordt donderdagavond 26 november weer een Filosofisch Café georganiseerd.

Er wordt kort een filosoof/denkrichting behandeld en dan gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over een kwestie, actualiteit of onderwerp, zowel met het hoofd als met het hart.

Na afloop kan nagepraat worden met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom op donderdag 26 november vanaf 19.30 uur in de bibliotheek. De muziek wordt verzorgd door Remi Balvers.

Opgeven kan (maar is niet nodig) via info@dialoogkringmuiden.nl.

'In Weesp liet mijn vader zich voor het eerst als Monica zien'

Maaike Sips' boek gaat over haar vader en over het taboe rondom transseksualiteit

Maaike en Monica tijdens de boekpresentatie. Foto: Eric Hage

Door Ruth van Kessel

WEESP – De storm rondom het uitkomen van het boek 'Monica, mijn vader' op 15 oktober is nog maar net gaan liggen: televisie, radio en schrijvende media sprongen boven op het boek dat het bijzondere verhaal vertelt van Monica die vroeger Cees was en het taboe rondom transseksualiteit. Nu ook de landelijke presentatie van het boek in De Weesper Boekhandel op 4 november achter de rug is, is voor Weesper schrijfster Maaike Sips de rust weergekeerd.

Maaike Sips, journalist en programmamaker, is de dochter van Monica, die vroeger Cees was. Hier aan haar keukentafel in het gezellige huisje aan de H. Elbertsteeg vertelde haar vader Cees haar totaal onverwacht dat hij verder wilde leven als vrouw. Het was het antwoord op de vraag van Maaike: "Cees, nu je formeel met pensioen bent, is er iets dat je nog zou willen doen in je leven?" Ze zag haar actieve 67-jarige vader – die naast zijn werk in de IT ook actief was geweest in gemeentelijke politiek - nog niet achter de geraniums zitten. Het was een van de spaarzame bezoekjes van Cees met zijn vrouw Meintje aan Weesp. Maaike: "Ik had zijn boodschap dat hij vrouw wilde worden totaal niet verwacht. Toch voelde ik eerder opluchting dan dat ik verbaasd of verdrietig was: er was een verklaring voor de slechte relatie die ik met Cees had. Er was iets met hem geweest, altijd al. Hij had al die jaren een rol gespeeld. Die dag in 2012 was de laatste keer dat ik Cees zag, daarna was het altijd Monica."

Maaike Sips bij haar huis in het centrum: 'Ik heb een nieuw mens in mijn leven gekregen' Foto: Ruth van Kessel

'Monica wilde snel van Cees af, maar ho, dat was wel mijn vader'

Je was je vader kwijt?
"Mijn vader is niet dood, maar toch bestaat de man die hij was niet meer. Het ging inderdaad heel abrupt, dat kenmerkte ook mijn vader. Hij was niet te stoppen. Ik denk ook dat als Meintje, mijn zus Sietske en ik niet met hem mee waren gegaan, Monica toch deze weg zou hebben bewandeld. Zij kon niet anders. En Monica had haast: zij was al 67 en doodsbenauwd dat zij zich niet meer op tijd kon laten opereren. Toen eenmaal het besluit was genomen, werd Cees direct Monica, schafte zich een mooi stel borsten aan en zette alles in werking om vrouw te worden. Op haar zeventigste, afgelopen maart, vond het sluitstuk plaats. Een zware operatie. Gek genoeg is Monica een vrouw die wel begaan is met anderen, die wil weten wat er in mij omgaat en in alles een aardiger mens is dan Cees."

Hoe was Cees dan als vader?
"Zeker toen we ouder werden was hij afstandelijk. Hij bemoeide zich weinig met ons, maar wel konden we een sneer krijgen over hoe we ons kleedden. Dan was het cynisch: wat heb je een allercharmantste vuilniszak aan. Achteraf begrijp ik dat Cees afstand van ons nam omdat hij moeite had zijn dochters te zien opgroeien tot jonge vrouwen. Iets wat hij zelf had willen zijn."

'Ik had nooit het gevoel dat ik met een verklede kerel door Weesp liep'

De snelheid waarmee Cees uit Monica's leven moest verdwijnen ging Maaike en haar zus soms te snel: hoho, het is wel onze vader die je aan het opruimen bent. Hun ouders scheidden toen Maaike 12 jaar was. Zowel haar vader Cees als haar moeder kreeg een nieuwe relatie. De band die zij met Meintje en Cees had, omschrijft Maaike als goed, maar niet helemaal echt. Alsof er een rol werd gespeeld. Nu snapt ze het. Net als dat ze bewondering heeft voor Meintje, die altijd naast Monica is blijven staan, ondanks dat ze haar kerel kwijt is. Maaike: "Het was beslist geen gemakkelijk proces. In het begin gooide Monica alles wat aan Cees herinnerde overboord. Ze wilde niets meer van hem weten. Ook maakte zij een pubertijd door, inclusief veel te blonde pruiken en veel te veel make-up. Nu heeft Monica Cees geaccepteerd als onderdeel van haar geschiedenis en is zij een prachtige vrouw geworden."

Hoe was je ontmoeting met Monica?
"Ik vond haar meteen heel geloofwaardig. Ik heb nooit het idee gehad: ik loop met een verklede kerel op straat. De eerste keer dat Monica en ik samen uit eten gingen, was hier bij Minevitus. Monica was heel gespannen en was bang om als man ontmaskerd te worden. Dat gevoel van ongemak had ik helemaal niet, ik was meer bezig met haar onzekerheid dan met de mijne."

Lastige tijd

In Nederland stond transseksualiteit tot eind jaren 60 te boek als een psychische stoornis. Het duurde tot 1985 dat je wettelijk je geslacht in je geboorteakte mocht aanpassen. Het transgenderteam van het VUmc kreeg het drukker. Voor Cees had een transitie in die tijd een grote maatschappelijke val betekend. Monica prijst jonge transgenders van nu gelukkig omdat zij op een eerder tijdstip in hun leven een keuze kunnen maken.

Hoe reageerde je omgeving?
"Voor mijn vriend was het meteen oké en onze zoon Bas was nog maar net een jaar. Voor hem is Monica zijn oma, maar ook mijn vader. Later zullen we hem het nog beter uitleggen. We woonden ook nog maar net in Weesp en dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik niet veel van reacties heb gemerkt. Wel heb ik achteraf met buurtgenoten gelachen, omdat zij dachten dat het om de man van mijn moeder ging. Ik heb zelf nooit het idee gehad dat ik iets had uit te leggen."

Waarom schreef je het boek?
"Misschien was dit mijn manier om ermee om te gaan en te begrijpen. Ik heb bewust gekozen voor een journalistieke benadering, voor mij een goed excuus om als dochter bezig te zijn met het verhaal van mijn vader. Ik heb er drie jaar aan gewerkt. Ik kon Monica alles vragen. Ze was enorm openhartig, ook over de minder mooie dingen die ze heeft gedaan. In het boek vertel ik het verhaal van mijn vader in de context van de tijd waarin hij opgroeide en waar beslist nog geen ruimte was voor transgenders, laat staan voor transseksualiteit. Hoe kon Cees weten wat hij voelde? Het ontbrak hem aan informatie. Het gaat hier om identiteit, om wie je bent. Het verhaal van mijn vader is het verhaal van een hele generatie transgenders die hiermee hun leven lang worstelen. Waar konden ze met hun gevoel terecht? En nu? Hopelijk is dit boek hen tot steun."

Hoe kijk je terug?
"Ik heb een nieuw mens in mijn leven gekregen. Met dit boek heb ik Monica een geschiedenis willen geven. Tegelijk is het een rehabilitatie van de man zoals Cees voor ons als vader was. Cees was altijd bezig om Monica te verbergen, maar nu is ze er en zijn wij ontzettend blij met haar in ons leven."

12 / 24

13 / 24

BARBARA

En wij maar denken dat Amerigo van wortels houdt. Foto: Barbara Bak.

WEESP - Gefeliciteerd Barbara Bak! Met jouw grappige foto van Amerigo bij de viskraam heb jij de fotowedstrijd van het WeesperNieuws gewonnen. De prijs, jouw voornaam in chocoladeletters, komt zo snel mogelijk naar je toe. Bijna zeventig foto's kreeg de redactie opgestuurd, erg leuk. Fijne sinterklaastijd, beste lezer!

Fynn van bijna 2 is sceptisch. Foto: Bianca Ockhuizen
Flyboardpieten halen Pakjesboot binnen. Foto: Jon Franken
Drukte op de sluis. Foto: Rens Calis
Amber op de reling van de Pakjesboot. Foto: Mevrouw van 't Klooster
De flyboardpieten gingen écht hoog. Foto: Raymond van Hese
Alano en Emilio hebben een heerlijke dag. Foto: Gloria Verhage
Selfie met de Sint. Foto: Lydia Lisser
Tara (3) vergat even het verdriet om de dood van haar hond Nero. Foto: Mitzy Voet
Tweelingpietjes! Foto: Carlijn Beckman
Een vrolijke foto met Piet. Foto: Justin ten Brink

Fikse klapper op de Amstellandlaan

Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Een onfortuinlijke automobilist is afgelopen vrijdag (de 13e) met zijn auto uit de bocht gevlogen aan de Amstellandlaan. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De man kwam waarschijnlijk met zijn auto uit de richting van de Flevolaan, raakte de macht over het stuur kwijt en kwam met een fikse klap tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De auto raakte flink beschadigd. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk.

Vreneli Stadelmaier in race voor vrouwenprijs

WEESP - Vreneli Stadelmaier uit Weesp is een van de drie genomineerden voor de Joke Smit-prijs 2015. Deze tweejaarlijkse regeringsprijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beloont het meest vernieuwende initiatief dat de zelfstandigheid van vrouwen bevordert.

Vreneli Stadelmaier is genomineerd vanwege haar talent- en loopbaanontwikkelingsbedrijf SheConsult, waarin zij vrouwen begeleidt in hun professionele loopbaan. Daarnaast schreef de Weesper onderneemster het boek 'F*ck die onzekerheid', over het zogenaamde impostorsyndrome, waardoor vrouwen (en mannen) zich zouden laten belemmeren in hun carrière.

In Weesp richtte Stadelmaier vrouwennetwerk Tafel van Weesp op, waar inmiddels zo'n 70 professionele vrouwen bij zijn aangesloten.

Andere genomineerden voor de Joke Smit-prijs 2015 zijn het duo Mabel Duchossoy en Crystal Kwee en Eva Brussaard. De winnaar ontvangt een kunstobject en een bedrag van 10.000 euro. Op 27 november maakt minister Jet Bussemaker de winnaar bekend.

Zeven mannen gepakt voor reeks van 24 inbraken

Een kraak in Woudenberg dit voorjaar ging mis

Zes van de zeven mannen zitten in voorarrest. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Agenten hebben afgelopen woensdag zeven mannen gepakt die verdacht worden van een hele reeks woning- en bedrijfsinbraken. Het gaat om mannen tussen de 22 en 34 jaar uit Bussum, Hilversum en Weesp. Ze konden worden opgespoord na langer onderzoek.

De mannen worden ervan verdacht zeker 24 kraken te hebben gepleegd, onder meer in Bussum, Hilversum, Weesp, Woudenberg en Hollandsche Rading. Ze namen steeds geld, juwelen en computerapparatuur mee.

De verdachten konden worden opgespoord nadat ze afgelopen voorjaar toesloegen in Woudenberg. Ze werden daar overlopen door een bewoner en een buurman en sloegen op de vlucht. Ze bleken enkele spullen te hebben achtergelaten. Deze spullen en aanvullend sporenonderzoek leidden naar de verdachten. Toen de mannen woensdag allemaal op hetzelfde moment werden aangehouden vonden agenten ook gestolen spullen. De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zes mannen zitten nu vast, de zevende is (voorlopig) heengezonden.

Geen Olympische Spelen voor broers Muda

WEESP - De broers Vincent en Tycho Muda zullen volgend jaar zomer niet namens Nederland meedoen aan de Olympische Spelen.

Roeibond KNRB heeft de uit Weesp afkomstige tweeling niet geselecteerd voor de lichte vier-zonder. Namens Nederland gaan Bjorn van den Ende, Jort van Gennep, Tim Heijbrock en Joris Pijs naar de Spelen.

De broers Muda reageren boos en teleurgesteld nu ze niet mee mogen. Vincent werd aanvankelijk wel aangewezen voor deelname aan de Spelen, maar besloot uit solidariteit met broer Tycho zijn plek af te staan.

Niet eerlijk
"Ik heb altijd geloofd dat er in de topsport werd geselecteerd op basis van individuele kwaliteiten. En niet zonder enig selectiebeleid, waardoor blijkt dat je ineens niet geselecteerd bent", zegt Vincent tegen de NOS. "Je kleineert hier eigenlijk goede sporters mee. Dit is nooit eerlijk geweest voor Tycho."

Zesde in 2012
De broers Muda werden samen met Tim Heijbrock en Roeland Lievens vier jaar geleden nog zesde op de Spelen in Londen. Daarna besloten ze zich te richten op de lichte dubbeltwee. Daarmee hebben ze nog een alternatief om alsnog naar de Spelen in Rio te gaan, maar de broers zien dat niet als een haalbare optie.

Kangoeroe Klup

WEESP - Korfbalvereniging Argus houdt zaterdag 21 november een Kangoeroe Klup voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Ook niet-leden zijn welkom om te komen sporten en spelen. Er zijn spelletjes met ballen, pionnen, hoepels en nog meer. Deze zaterdag is het thema Sinterklaas. Van 10.00 tot 11.00 uur in het Argus clubhuis aan de Papelaan 126.

25+Borrel in de kerk

WEESP - In Het Lichthuis wordt zondag 22 november van 15.30 tot 17.30 uur een zondagmiddagborrel gehouden voor dertigers.

De borrel is bedoeld voor Weespers tussen de 25 en 40 jaar die contact zoeken met de mensen om zich heen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen.

Kinderen mogen mee, er is genoeg voor ze te doen.

Eerste Weesperkei voor Kitchen Roulette

De organisatie achter Kitchen Roulette Weesp. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Kitchen Roulette Weesp is de eerste die een Weesperkei krijgt, een financiële bijdrage voor het organiseren van een sociale activiteit.

Het college van B en W heeft onlangs besloten 250 euro toe te kennen aan de organisatie achter Kitchen Roulette. De Weesper editie van dit kookinitiatief werd deze zomer voor het eerst gehouden. Zaterdag 30 januari krijgt het evenement een vervolg. Weesperkei werd deze zomer in het leven geroepen om sociale burgerinitiatieven te ondersteunen.

Voorverkoop Film en Eten van start

WEESP - Vanwege de grote belangstelling komt de City zondag 24 januari met een tweede editie van Film en Eten. De voorverkoop start woensdag 18 november via www.wesopa.nl.

De theaterzaal van The City of Wesopa wordt omgebouwd tot een culinaire cinema. Kok Vity van restaurant Minevitus tovert de gasten een vijfgangendiner voor.

Op het grote scherm worden intussen fragmenten uit bekende films vertoond. Die fragmenten zijn geselecteerd op dinerscènes.

Het verhaal bij de films komt van foodwatcher Anneke Ammerlaan. Kaarten zijn te koop via www.wesopa.nl voor 55 euro per stuk, inclusief wijnarrangement.

Verlies & verdriet

Op uitnodiging van Uitvaartverzorging Nieuwhof - Van Vuure verzorgt Marinus van den Berg donderdag 10 december een lezing over verlies en verdriet. De rouwbegeleider gaat in op de uiteenlopende fases van rouw en belicht verschillende gedachten, gevoelens en intenties van mensen. Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden voor gratis deelname: 0294 - 413800.

Protestantse Gemeente
Zondag 22 november 10.00 uur
Grote Kerk
ds. A. Groeneveld

Zondag 22 november 19.00 uur
Lichthuis
Gereformeerde Bond
ds. A.D. Goijert

Parochie van Levend Water
Vrijdag 20 november 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 22 november 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Eucharistieviering
J. Haen

Dinsdag 24 november 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Zondag 22 november 10.30 uur
Van Houtenkerk
ds. C.A. van de Kuil

Evangelische Gemeente
Zondag 22 november 10.00 uur
OAZ-gebouw
R. Bogaerds

woensdag 18 november

Voorverkoop |
Film en Eten

Vanwege de grote belangstelling komt de City zondag 24 januari met een tweede editie van Film en Eten. De voorverkoop start woensdag 18 november via www.wesopa.nl. De theaterzaal van The City of Wesopa wordt omgebouwd tot een culinaire cinema. Kok Vity van restaurant Minevitus tovert de gasten een vijfgangendiner voor en op het grote scherm worden intussen fragmenten uit bekende films vertoond. Die fragmenten zijn geselecteerd op dinerscènes. Het verhaal bij de films komt van foodwatcher Anneke Ammerlaan. Kaarten zijn te koop via www.wesopa.nl voor 55 euro per stuk, inclusief wijnarrangement.

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt woensdag 18 november een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er is dit keer een thema: 'Wel en wee op het kinderdagverblijf'.

Biodanza

Biodanza met Marlie houdt woensdag 18 november een avond over het leren in contact te zijn met je eigen grenzen en ze tot op zekere hoogte uit te dagen, maar ook om ze te bewaken wanneer iets je echt te ver gaat. Biodanza is een combinatie van muziek, dans en contact. Locatie: basisschool de Triangel, aanvang 20.00 uur. Aanmelden via info@biodanzametmarlie.nl / 06-24617030.

Dutch Magic

Ronald Moray en Peter Vogel behoren tot de beste goochelaars van Nederland en staan woensdag 18 november in Theaterpand Weesp. Met fantastisch samenspel in trucs en teksten weten zij het publiek op cabareteske wijze te vermaken. Met recht de 'Dutch Masters of Magic'. Kaarten online verkrijgbaar.

Meezingen

Woensdag 18 november is er een meezingavond in Hotel 't Hart van Weesp. Het repertoire: Hollandse liedjes van alle tijden. Twee accordeonisten zorgen voor de muzikale begeleiding. Aanvang 20.00 uur. Deelname gratis.

donderdag 19 november

Rindert Kromhout

Rindert Kromhout verzorgt een themaochtend in De Bibliotheek Weesp op donderdag 19 november. In het voorjaar van 2008 bezocht de schrijver Monk's House waar Virginia Woolf woonde. Daar zag hij een folder van Charleston, het buitenhuis van de zus van Virginia, Vanessa Bell. Zo belandde hij in Charleston in het huis van Vanessa Bell en Duncan Grant, twee vooraanstaande leden van de Bloomsbury Groep in Engeland. Dat raakte hem zo, dat hij besloot erover te schrijven. Van 10.00 tot 12.00 uur | Gratis toegang.

Bingo Aetsveld

Bingo Aetsveld houdt een gezellige bingo op donderdag 19 november. Aanvang 20.00 uur in bar Olympus bij sporthal Aetsveld. Voor halen en brengen kunt u bellen met 0294-410 362.

Film: 'Mia Madre'

In de City of Wesopa draait donderdag 19 november de film 'Mia Madre', over de existentiële crisis van een filmregisseuse. Margherita is druk bezig met de opnamen voor een sociaal drama over stakers. Haar moeder Ada ligt op sterven, maar Margherita wil of kan de ernst van de situatie niet onder ogen zien. Terwijl zij gewoon blijft doorwerken, heeft broer Giovanni juist een jaar vrijaf genomen, zodat hij dichter bij zijn moeder kan zijn. Aanvang 20.00 uur | entree € 8,-.

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

vrijdag 20 november

Christmas at Noon

Vocal vrouwengroep NOON van Gerard van Amstel verzorgt zondag 20 december een kerstconcert in Weesp. Locatie: de concertzaal van Koninklijke Harmonie de Adelaar aan de Papelaan. Aanvang: 12.00 uur. Informatie over de kaartverkoop volgt.

Happy hour

Wijkoverleg Hogeweij nodigt wijkbewoners uit voor een buurtborrel. Het happy hour vindt vrijdag 20 november plaats in het Grand Café van De Hogeweyk aan de Heemraadweg. Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur. Het wijkoverleg trakteert.

Night of the Music

De bands The Greased Crooks en Occurrence treden vrijdag 20 november op in de City met Night of the Music. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. Entree € 5,-.

zaterdag 21 november

Kangoeroe Klup

Korfbalvereniging Argus houdt zaterdag 21 november een Kangoeroe Klup voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Ook niet-leden zijn welkom om te komen sporten en spelen. Er zijn spelletjes met ballen, pionnen, hoepels en nog meer. Deze zaterdag is het thema Sinterklaas. Van 10.00 tot 11.00 uur in het Argus clubhuis aan de Papelaan 126.

De Partizanen

De Partizanen (winnaar van de Neerlands Hoop Prijs 2015) staan in de City of Wesopa met droogkomische sketches met groot gevoel voor taal. Datum: zaterdag 21 november om 20.30 uur. Entree € 16,50.

zaterdag 21 november en zondag 22 november

Lichtspel

In de Van Houtenkerk is zaterdag 21 en zondag 22 november de kunstexpositie 'Lichtspel' te zien. Exposanten: Anna de Jong, Marloes Bomers, Michelle Ivankovic, Carla Rump en Marco Rump. Beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.

zondag 22 november

Zondagmiddagborrel

In Het Lichthuis wordt zondag 22 november een zondagmiddagborrel gehouden voor dertigers. Voor Weespers tussen de 25 en 40 jaar die echt contact zoeken met de mensen om zich heen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Van 15.30 tot 17.30 uur. Kinderen mogen mee, er is genoeg voor ze te doen.

maandag 23 november

Hulp Koningsdag

Oranje Vereniging Weesp en Weesp Marketing zoeken mensen die willen helpen met het organiseren van Koningsdag 2016. Maandag 23 november is er om 19.00 uur een bijeenkomst in restaurant Aaltje aan de Herengracht. Weespers die willen aanhaken of leuke ideeën hebben zijn van harte welkom.

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt elke maandag inloopspreekuur in De Bibliotheek aan de Oudegracht. De vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning bij problemen met smartphones, tablets en pc's. Van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Koersballen

Meer bewegen voor ouderen. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur wordt er in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan koersbal gespeeld. Meedoen? Neem contact op met Marianne van de Koppel: 0294-416081 of 06-10585167.

maandag 23 november tot zaterdag 28 november

Coördinator
MS Collecteweek

Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator in Weesp voor de collecteweek van 23 t/m 28 november. De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collectebussen en maakt een wijk of straatindeling. Houd je van regelen en organiseren en heb je goede sociale vaardigheden, neem dan contact op met pamela@nationaalmsfonds.nl. Collectanten zijn ook welkom.

dinsdag 24 november

Mamacafé: Boekstart

In De Bibliotheek wordt dinsdag 24 november een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er is dit keer een thema: 'Boekstart'.

Breicafé

Buurtvereniging De Achtergracht is elke dinsdagmiddag open voor buurtactiviteiten, zoals breien, biljarten of een praatje. Openingstijden: 13.00 - 16.30 uur. Locatie: OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan 2. Gratis entree.

Rechtswinkel

Rechtswinkel Weesp houdt spreekuur in Gebouw Papelaan 99. Weespers kunnen hier zonder afspraak terecht voor hulp bij juridische problemen. Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur. Van iedere bezoeker wordt per consult een bijdrage naar draagkracht gevraagd met een minimum van € 2,-.

Meer agenda op pagina 20.

Sorteren voor Moldavië

WEESP - De Vrijwilligerscentrale zoekt voor Hope and Future Moldova mensen die willen helpen goederen sorteren in een loods in Weesp.

Denk aan kleding, schoenen, dekbedden en schoolspullen. Het werk is op afroep, dus incidenteel. Aanmelden kan via 0294-410578.

Vader en zoon voor het eerst samen op de planken

Occurrence en The Greased Crooks in Wesopa's Night of the Music

Lucas Verhoef (midden) speelt in The Greased Crooks.

door Marieke van Veen

WEESP - Op de verjaardagen van de familie Verhoef is altijd livemuziek. Dat krijg je ervan als de passie voor muziek van een vader overslaat op zijn kinderen. Vader Ton en zoon Lucas hebben ieder een eigen band. Vrijdag 20 november treden ze voor het eerst samen op tijdens Wesopa's Night of the Music.

"Zoals Lucas gitaar speelt, daar kan ik uren naar kijken en luisteren", zegt Ton Verhoef over zijn zoon die deel uitmaakt van The Greased Crooks. Zelf speelt de Weesper in Occurrence. Hij heeft als kind jarenlang gitaarles gehad: "Daar ben ik mijn ouders eeuwig dankbaar voor." Hij had dan ook met alle liefde de gitaarlessen van zijn zoon betaald, maar die hield het na een paar maanden voor gezien en leerde het zichzelf.

De band Occurrence met Ton Verhoef (geruit overhemd).

Occurrence bestaat een kleine twintig jaar. Ton richtte de band samen met Hans de Reuver (drums) op. De bezetting is door de jaren heen wat gewijzigd, maar het plezier is onveranderd gebleven. Elke dinsdagavond komen de bandleden bijeen. In Alblasserdam waar een van hen werkt, want de repetitieruimte in Weesp is niet meer beschikbaar. Ton speelt gitaar en neemt samen met de jonge Sanne de Haan de zang voor zijn rekening.

Eigen geluid
De Weesper: "We spelen onze eigen composities, die een heel eigen geluid hebben. Meanderende, frisse melodieën die het best tot hun recht komen in kleine theaters. Wij zijn geen band voor feesten of partijen. Niet dat je bij ons op je stoel moet blijven zitten hoor, integendeel. In de City of Wesopa komen volgende week vrijdag statafels te staan, we willen een losse sfeer."

Rock-'n-roll
Dat is ook wel zo handig want na Occurrence zijn The Greased Crooks aan de beurt en kan er gedanst worden. Lucas: "We maken muziek van vroeger, voornamelijk stevige en ruige rock-'n-roll & rockabilly. Eigen werk wisselen we af met covers." Lucas zat voor The Greased Crooks in een andere band. Na een optreden stapte Niels op hem af. "Mijn jarenzestiglook - zo heb ik een vetkuif - sprak hem aan. Gezien mijn duidelijke voorliefde voor rock-'n-roll stelde hij voor een keer samen te jammen. Dat klikte zo goed dat we besloten samen een nieuwe band op te richten." Net als zijn vader verzorgt Lucas gitaar en zang.

Akoestische inleiding
Het idee voor een gezamenlijk concert ontstond op een familieverjaardag. "We waren weer eens samen aan het pingelen en zingen en bedachten hoe mooi het zou zijn om een keer samen op het podium te staan", blikt Ton terug. Lucas: "Onze bands zijn heel verschillend, maar dat is juist zo leuk. Veel zin heb ik ook in de opening, dan leiden we de avond samen in met een paar covers. We waren er al heel snel uit wat we wilden spelen, want we houden van dezelfde akoestische muziek. We brengen onder meer 'Father & Son' van Cat Stevens ten gehore.

Vader en zoon verwachten flink wat familie en vrienden in het publiek te zien, maar hopen dat ook anderen zich welkom voelen om te komen kijken en luisteren. Wesopa's Night of the Music is voor iedereen die van muziek houdt. Het programma gaat om 20.00 uur van start, de entree bedraagt 5 euro. Kaarten aan de deur of in de voorverkoop via wesopa.nl.

'Praat met je kind, vertel wat je doet en stel vragen'

Boek Marja Borgers moet woordenschat van kinderen vergroten

Een moeder leest voor in de bieb. Praten en voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Christian Pfeiffer

door Marieke van Veen

WEESP - Taalkundige Marja Borgers wil met haar boek 'Ik leer een woord' de woordenschat van jonge kinderen vergroten. Taalachterstand wordt een steeds groter probleem en daar wil de Weespse graag wat aan doen. Ze hoopt dat ouders, (voor)scholen en logopedisten met haar boek aan de slag gaan.

Je eerste boek?
"Ja. Ik ben taalkundige van beroep, gespecialiseerd in problemen op het gebied van taalontwikkeling bij kinderen. Ik heb jaren gewerkt als beleidsmedewerker en trainer. Ik had er behoefte aan om iets te doen met alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan. 'Ik leer een woord' is het resultaat. Spannend, want ik heb wel een proefschrift, artikelen en een taaltest geschreven, maar niet eerder een boek."

'Taal is een unieke menselijke eigenschap en boeit me mateloos'

Waarom moest dit boek er komen?
"Zoals bekend is taalachterstand in Nederland een steeds groter probleem. En echt niet alleen onder allochtone kinderen. Daar is gelukkig veel aandacht voor; de overheid steekt veel geld in projecten en ook de scholen zitten er bovenop. Maar de taalontwikkeling van een kind begint natuurlijk thuis. Ouders zijn vandaag de dag erg druk en spelen en praten hierdoor minder vaak met hun kinderen en lezen minder voor. Taalachterstand heeft vaak te maken met een te beperkte woordenschat. Met de verhaaltjes, gedichtjes en spelletjes in mijn boek wordt de woordenschat van kinderen spelenderwijs groter. En het is nog leuk en gezellig ook!"

Wat heb jij met taal?
"Taal is een unieke menselijke eigenschap en boeit me mateloos, met name de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen. In het jaar dat ik aan mijn studie begon, kreeg ik mijn eerste kind. Ik zat er dus met mijn neus bovenop. Prachtig om mee te maken. En prachtig ook om daar aan bij te dragen. Dat wil ik delen met andere ouders. En met professionals, want mijn boek is voor beide doelgroepen bruikbaar."

Waar kunnen we je boek kopen? Ligt het ook al in de Weesper Boekhandel?
"Het is net uit en nu in ieder geval te bestellen bij de uitgever: www.maklu.be maar straks ook via bol.com. En ik ben van plan binnenkort bij de Weesper Boekhandel binnen te stappen om te kijken of we het daar ook kunnen aanbieden, want dat zou natuurlijk erg leuk zijn."

Heb je voor het zover is al wat tips voor ouders?
"Praat met je kind, zo veel mogelijk. Vertel wat je doet, wat je ziet en stel vragen. Als je kind je iets wil vertellen, neem dat dan serieus en gun dat gesprek tijd en aandacht. Ook belangrijk: als je kind iets verkeerd zegt of een woord verkeerd uitspreekt, verbeter dit dan niet. Het is beter om in je reactie het juiste woord of de juiste zinsopbouw te verwerken. Een voorbeeld. Je kind zegt: Ik koekje! Zeg dan niet: Je moet zeggen: Mag ik een koekje?. Maar vraag: Goh, wil jij graag een koekje?"

Vooral veel praten dus?
"Ja, vanaf dag één. Ook al snappen baby's de betekenis van je woorden nog niet, ze luisteren graag naar de klanken die je maakt en proberen die ook al snel na te doen. Vermijd het om te brabbelen tegen je kind, maar pas je taalgebruik wel aan: gebruik simpele woorden, spreek niet te snel en let op je intonatie."

woensdag 25 november

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis Weesp houdt woensdag 25 november een soosmiddag in Gebouw Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een praatje, kopje koffie en een spelletje. De toegang bedraagt € 2,-.

Lichtjesavond

Op woensdag 25 november houdt Uitvaartverzorging Myosotis in samenwerking met begraafplaats Carspelhof een lichtjesavond. Er zal muzikale omlijsting zijn en een ronde over de begraafplaats om kaarsjes bij dierbaren neer te zetten. De kaarsjes worden aangeboden door Uitvaartverzorging Myosotis. Tevens zijn er voor de kinderen dit jaar lampionnen. Na de ronde over de begraafplaats is er koffie en glühwein. De lichtjesavond start om 19.00 uur.

Vrouwen van Weesp

De Vrouwen van Weesp houden 25 november een avond over de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In gebouw Papelaan 99. Aanvang 19.00 uur.

City Quiz

In theater de City of Wesopa wordt woensdag 25 november de City Quiz gehouden. Met vragen over onder meer actualiteiten, wetenschap, geschiedenis, film, muziek, literatuur en sport. Aanvang 20.30 uur, zaal open 19.45 uur. Vrij entree voor publiek, deelname kost € 15,- per team. Inschrijven kan via cityquiz@wesopa.nl.

donderdag 26 november

Social media

Social media zijn hot. En de leeftijd waarop kinderen hiermee in aanraking komen wordt steeds jonger. Maar op de sociale media kijkt de hele wereld mee. En dat kan leuk zijn, grappig soms, maar het kan ook heel vervelend worden, zoals online pesten of nog erger. In De Bibliotheek wordt een lezing gehouden hierover. Datum: donderdag 26 november om 16.30 uur. De toegang is vrij, aanmelden is gewenst: debibliotheek@debibliotheek.org.

Marguerite

Donderdag 26 november in de City of Wesopa: de film 'Marguerite'. Is het een kraai? Is het een fluitketel? Nee, het is sopraan Marguerite Dumont die Mozarts 'Koningin der nacht' ten gehore brengt. Kinderen vluchten onder tafel, de rest van de bezoekers doet zijn uiterste best om een schaterlach te onderdrukken. Al zingt ze zichzelf naar de afgrond, dan nog maakt Catherine Frot haar personage Marguerite trots, menselijk en kwetsbaar tegelijk. Aanvang 20.00 uur | Entree € 8,-.

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Koffie om de hoek

Iedere donderdag is er voor mensen met een GGZ-achtergrond van 9.30 tot 12.30 uur een koffie-inloop in de Roskam aan de Papelaan 99 (rechts van de hoofdingang). De sfeer is gemoedelijk, gastvrij en iedereen is welkom. We plannen gezamenlijk elke week een activiteit, bijvoorbeeld wandelen, zingen of iets creatiefs. Niets is verplicht. Kom gerust eens langs. Meer info via 0294-41 05 78.

zaterdag 28 november

Pepernotengala

Zaterdag 28 november om 15.30 uur start het eerste Pepernotengala in Weesp. Sinterklaas en zijn Pieten worden feestelijk onthaald in het clubhuis van de Adelaar aan de Papelaan. Het Sinterklaaskoor treedt op en het gala wordt gepresenteerd door Paul Passchier, bekend van het grote Sinterklaasfeest in Ahoy. Het gala start om 15.30 uur in het clubhuis van de Adelaar aan de Papelaan. Toegang is gratis, maar aanmelding wel verplicht. Na aanmelding wordt er een entreebewijs opgestuurd. Aanmelden kan via de mail: Marco@degooischemuziekschool.nl.

Camerata Fectionata

Kamerkoor Camerata Fectionata o.l.v. Fred Smalbrugge is terug in de Van Houtenkerk met hun lustrumconcert. De koorleden hebben een keuze gemaakt uit hun favoriete stukken en voeren deze met veel genoegen nog eens uit in de Van Houtenkerk in Weesp. Het programma bevat werken van Monteverdi, Palestrina, Andriessen en Pärt en daarnaast zal een nieuw werk van Fred Smalbrugge zijn première beleven. Aanvang 20.15 uur. Kaartverkoop aan de deur.

doorlopend november

Schuldhulpmaatjes

SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe maatjes. SHM is een organisatie van vrijwilligers (de maatjes) die mensen met financiële problemen helpt om hun administratie en financiële situatie weer op orde te krijgen. Nieuwe maatjes krijgen eerst een korte training. Interesse? Neem contact op met Marien Weststrate: 06-52098171 / marien.weststrate@chello.nl.

Adri Westland

In Het Lichthuis aan het Waagplein is een doorlopende expositie te zien met werk van Adri Westland-Veldhuijsen. Zij maakt collages, landschappen, wenskaarten en ruimtelijke werkstukken van natuurlijke materialen, zoals bloemen, bladeren, zaden en grassen. Het Lichthuis is van dinsdag tot en met donderdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur.

Sinterklaasactie Asiel

Dierenwinkel Dobey en de Kringloper in Weesp willen ook dit jaar de dieren in het asiel een fijne pakjesavond bezorgen. De winkels hebben de handen ineengeslagen voor een sinterklaasactie. Klanten kunnen bij de Kringloper dekens, dierenvoer en wasmiddel inleveren. Bij Dobey kunnen afgedankte voerbakjes en dierenvoer worden ingeleverd. De voerverpakkingen mogen aangebroken zijn. De bakjes worden gevuld en samen met de schone dekens rond 5 december bij de asieldieren afgeleverd.

Taalcursussen

Vrouwen van Weesp verzorgt taalcursussen voor vrouwen. Het aanbod: Nederlands als tweede taal voor beginners en gevorderden en Engels voor beginners en gevorderden. Belangstellenden kunnen een gratis proefles aanvragen. Aanmelden via 06-43981582 of kom langs tijdens het spreekuur op maandag van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Gebouw Papelaan 99, 2e verdieping. Meer informatie over de activiteiten van Vrouwen van Weesp is te vinden op www.vrouwenvanweesp.nl.

dinsdag 24 november

Inloop Versa Welzijn

Versa Welzijn Weesp houdt elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur een inloop in de aula van Gebouw Papelaan 99. Weespers kunnen hier terecht voor koffie, een praatje en met vragen. Gratis entree. Eens per maand schuift er iemand aan die vertelt over zijn/haar werk/passie en eens per maand vindt er een creatieve activiteit plaats (kosten activiteit € 1,- p.p.).

vrijdag 27 november tot dinsdag 26 januari

Expositie

Van 27 november tot 26 januari 2016 is er in De Bibliotheek in Weesp een expositie van aquarellen van Marianne Mak. De aquarellen hebben veelal water en de werking van het licht als thema. De stijl is naturalistisch, met enkele zijsprongen in de richting van abstract.

zondag 29 november

Nederlands Fluitkwartet

Het Nederlands Fluitkwartet verzorgt zondag 29 november een koffieconcert in de City of Wesopa. Met verschillende dwarsfluiten wordt de muziek diep doorgrond en het publiek betoverd. Aanvang 11.15 uur, zaal open 11.00 uur | Entree € 9,50, tot 12 jaar € 5,-.

maandag 30 november

Inloop Seniorweb

Seniorweb houdt elke maandag inloopspreekuur in De Bibliotheek aan de Oudegracht. De vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning bij problemen met smartphones, tablets en pc's. Van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Koersballen

Meer bewegen voor ouderen. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur wordt er in het OAZ-gebouw aan de Fijnvandraatlaan koersbal gespeeld. Meedoen? Neem contact op met Marianne van de Koppel: 0294-416081 of 06-10585167.

dinsdag 1 december

Inloop Versa Welzijn

Versa Welzijn Weesp houdt elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur een inloop in de aula van Gebouw Papelaan 99. Weespers kunnen hier terecht voor koffie, een praatje en met vragen. Gratis entree. Eens per maand schuift er iemand aan die vertelt over zijn/haar werk/passie en eens per maand vindt er een creatieve activiteit plaats (kosten activiteit € 1,- p.p.).

woensdag 2 december

Mamcafé

In De Bibliotheek wordt woensdag 2 december een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Vrouwen van Weesp

De Vrouwen van Weesp vieren woensdag 2 december het Sinterklaasfeest. In gebouw Papelaan 99. Aanvang 19.00 uur.

Meezingen

Woensdag 2 december kunt u meezingen in Hotel 't Hart van Weesp. Het repertoire: Hollandse liedjes van alle tijden. Twee accordeonisten zorgen voor de muzikale begeleiding. Aanvang 20.00 uur. Deelname gratis.

donderdag 3 december

Alzheimercafé

Donderdag 3 december is er weer een Alzheimercafé in Weesp. Deze avond kijken wij terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2016. Gastsprekers zijn Gerard Herderschee en Ton Koot. Locatie Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang en koffie zijn gratis.

zondag 6 december

Surpriseconcert

So What verzorgt zondag 6 december een surpriseconcert voor kinderen van 2 tot 92 jaar. Een verrassingsconcert rond sinterklaastijd met gepeperde noten! Inclusief flitscursus componeren met pepernoten. Muziek van o.a. Mozart en Chick Corea. Aanvang: 11.00 uur. Toegang: € 7,50, kinderen € 5,-. Kaartverkoop aan de deur.

Zaterdag redt eer FC Weesp

Elftal presteert goed en zorgt dat er nog wat te lachen valt

Het zaterdagelftal van FC Weesp doet goede zaken en verslaat de koploper. Foto: Bastiaan Miché

WEESP - Terwijl het eerste zondagelftal de afgelopen weken slecht presteert, zorgt het zaterdagelftal van FC Weesp er tot nu toe voor dat er toch nog wat te lachen valt op de Weesper voetbalvelden. De Weespers presteren goed en doen mee met de top van het klassement. Afgelopen weekend won FC Weesp weer knap: de tot zaterdag ongeslagen koploper Victoria werd met 3-2 aan de kant gezet.

FC Weesp kende voor rust nog genoeg problemen met de sterke koploper. Door de harde wind kon de tegenstander het spel maken en FC Weesp moest vooral ballen wegwerken. Pas nadat FC Weesp op achterstand kwam te staan, na een knappe goal van Kasper Leenen, leek de ploeg beter te gaan voetballen. FC Weesp kreeg al snel wat kansjes. Toch was het vlak voor rust weer Victoria dat een doelpunt kon maken: Nunu Alexandre zette zijn ploeg op 0-2.

Na de rust rechtte FC Weesp de rug en kwam het knap terug. De Weespers leken even vleugels te hebben en konden meteen na rust de stand op 2-2 zetten. Eerst kopte Frank van Bemmelen een bal van Armando Cuvelaj tegen de touwen, daarna was Sasja Fransen wederom goud waard voor FC Weesp. De aanvoerder werd weggestuurd en schoot de bal hard raak. Na de tweede Weesper treffer werd het duel spannender en spannender. FC Weesp kreeg de beste kansen en kon alsnog een doelpunt maken. Sasja Fransen zag de keeper van de tegenstander te ver voor zijn doel staan en lobde de bal knap over hem heen.

FC Weesp staat na afgelopen weekend nog steeds derde, maar staat nu nog slechts twee punten achter koploper Buitenboys en één punt achter Victoria. De voorsprong op de voornaamste achtervolger, FC Amsterdam, bedraagt al vijf punten. Komend weekend staan er geen duels gepland, een week later wacht de derby tegen DOB.

Weer nederlaag zondag
Weer geen geluk voor het eerste zondagelftal van FC Weesp afgelopen weekend. Hoewel de ploeg best goed voetbalde, verloren de Weespers met 1-3 van Kampong.

Vooral voor rust was Kampong een stuk sterker dan FC Weesp. De Utrechters kwamen dan ook terecht op voorsprong. Na de rust leek FC Weesp even toe te kunnen slaan. Na een treffer van Ramon Westland kreeg FC Weesp kansen op meer doelpunten. De ploeg vergat echter goed af te ronden. Kampong deed dat wel een stuk beter en kon wederom op voorsprong komen. Daarna benutte de ploeg nog een strafschop.

FC Weesp staat na afgelopen weekend nog steeds strak onder aan het klassement met slechts vijf punten.

Zege voor voetbalsters
De voetbalsters van FC Weesp hebben afgelopen weekend gewonnen van Houten: 2-0.

Voetbalsters FC Weesp moeten knokken voor de punten

FC Weesp moest hard knokken vanwege het slechte weer, maar deed dat een stuk beter dan de tegenstander. Halverwege de eerste helft leek Sharon de Jong de Weespers op een voorsprong te zetten, maar na lang nadenken werd de goal afgekeurd. Even later was het wel echt raak door een doelpunt van Tess Brunekreef. Na de rust bleef FC Weesp sterker. Door een goal van Lydia Lisser werd het 2-0.

FC Weesp staat na afgelopen weekend op plaats 5 van het klassement met een grote voorsprong op de nummer 6 van het klassement. De achterstand op de koploper, waar FC Weesp over twee weken tegen speelt, bedraagt slechts 4 punten.

Hockeyers MHCW schieten tekort tegen Strawberries

Foto: Bastiaan Miché

WEESP - Er waren genoeg kansen op een beter resultaat, maar de hockeyers van MHCW hebben afgelopen weekend toch nog verloren van Strawberries: 2-4.

Het voornaamste probleem van de Weespers was dat de ploeg veel verprutste. De tegenstander benutte haar kansen een stuk beter en sloeg een paar keer toe. Aan de kant van de Weespers scoorden Tim Kapel en aanvoerder Jorrian Kaarsgaren. Kaarsgaren was na afloop toch nog tevreden over het spel van zijn ploeg. "We toonden veel vechtlust en met vlagen speelden we goed hockey."

Hockeysters ten onder
Een late goal heeft de hockeysters van MHCW afgelopen weekend de kop gekost tegen USHC: 1-0. De Weespers speelden sterk en konden voorkomen dat USHC op voorsprong kwam. Na rust brak het verzet van de Weespers alsnog. Foto: Bastiaan Miché.

Afgetekende overwinning handbalsters We Have

WEESP - Zonder al te veel problemen hebben de handbalsters van We Have afgelopen weekend gewonnen van FIQAS/Aalsmeer. De Weespers waren met 9-21 een stuk beter.

We Have speelde sterk en stond al snel op voorsprong. De tegenstander deed wel wat terug, maar dat was onvoldoende om echt toe te kunnen slaan.

Na de eerste helft stond het 4-14. Na de rust kende We Have meer problemen, vooral doordat de achterhoede van FIQAS/Aalsmeer een stuk sterker stond. We Have kon de voorsprong nog wel verder vergroten.

We Have staat na afgelopen weekend op de tweede plaats. Volgende week treft het team koploper US.

Argus geeft goede start vervolg

WEESP - Na een goede start een week geleden tegen het sterke Thor heeft Argus ook afgelopen weekend een punt kunnen pakken. De Weesper korfballers kwamen op het laatste moment tot 17-17 tegen Amsterdam.

Argus startte scherp en scoorde gemakkelijk. Het probleem van de Weespers was echter dat de tegenstander ook goed kon scoren. Na de eerste helft stond het 11-12.

Argus bleef na rust goed spelen, het duel bleef spannend. Op het laatste moment kon Argus een punt pakken na een goede doorloopbal, waardoor de ploeg een punt pakte.

Waterpoloërs pakken punt na derby

WEESP - De waterpoloërs van Triton hebben afgelopen weekend een punt overgehouden aan de derby tegen De Otters Het Gooi: 10-10.

De Weespers keken het hele duel tegen een achterstand aan. De Bussumers startten goed en pakten al snel een voorsprong. Triton kwam echter op het laatste moment nog goed terug. Even leek het erop dat de Weespers de Bussumers zelfs nog zouden verslaan: de ploeg kreeg een goede kans, maar de Bussumse doelman redde knap.

bbb-bomen.nl Boom laten kappen? Professioneel,
betrouwbaar en goedkoop.

MAXI FASHION grote maten voor kleine prijzen. Nieuwe Brink 5 Bussum. do-vrij-za open.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel.: 0294-418722

PASFOTO nodig? Vroom en Nobbe optiek maakt ze!
Amstellandlaan 6, Hogeweij.

MEDITATIEWORKSHOP 'Gewoon Zijn' op 13 december. Iedere 2e zondag van maand in het OAZ-Gebouw aan de J.A. Fijnvandraatlaan 2 van 13.30-15.30 uur. Meer info of aanmelden? Bel 06-38104942.

Acupunctuur in Weesp. Heeft u last van slapeloosheid, migraine of PMS klachten. Maak snel een afspraak! www.ackrufy.nl tel.: 0294-785331

Posicom geeft individuele therapie en training bij problemen omtrent pesten en / of bij het verwerken van een pestverleden. Voor kinderen, pubers en volwassenen. Meer informatie op:
www.posicom.nl

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs incl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar
SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht. GRATIS opgehaald !

Haardhout (goed droog) ca. 1 kuub 25 net € 79,50. In kist ca. 1,25 kuub. In kooi gestapeld ca. 1,9 kuub € 210,00. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff. Tel.: 0294-412978

OUTLETPRIJZEN
kleding en speelgoed
LANNEKE
Nieuwstraat 39
Weesp - tel.: 416 464
naast het gemeentehuis

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Cursus ZWEEDS voor beginners start 24 nov, olv erv. ZW/NL docent, in Weesp, GRATIS PROEFLES, ensabel@telfort.nl, 06-51322253

Te koop: Peugeot 107, 50.000 km. 2013 € 5750,- zwart. 0294-779357

Kleine pensionstal biedt aan stalling, binnen- en buitenrijbak paddock, longeerbak, nabij Weesp en Driemond. Tel.: 06-13604009