MuiderNieuws

13 januari 2016

MuiderNieuws 13 januari 2016


Eenzaam Weesp wendt zich tot Gooise Meren

Het Weesper stadhuis: volgende week bespreekt de raad de nieuwste stap.

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Waar een gemeentelijke fusie niet lukte, komt op korte termijn mogelijk wel een samenwerking tot stand. Weesp zoekt noodgedwongen toenadering tot de nieuwe gemeente Gooise Meren.

De afgelopen maanden blijkt Weesp al op ambtelijk niveau gesprekken te hebben gevoerd met de gemeente Bussum. Die gesprekken worden op korte termijn voortgezet met Gooise Meren. Ook staat er een snel samenzijn met de burgemeesters op de agenda. Waarom? Weesp staat er alleen voor nu samenwerkingspartner Wijdemeren het laat afweten.

Om het hele verhaal te begrijpen moeten we even terug naar 2012. De voorgenomen GV4-fusie van Weesp, Muiden, Naarden en Bussum klapt voornamelijk doordat Weesp en Bussum niet samen door een deur kunnen. Muiden, Naarden en Bussum komen kort daarna tot de plannen voor een Gooise Meren-fusie en Weesp blijft alleen achter. Om alle taken in het Sociaal Domein te kunnen opvangen richt de gemeente een uniek samenwerkingsverband op met de buurgemeenten langs de Vecht: de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. Die samenwerking is bijzonder omdat Stichtse Vecht in de provincie Utrecht ligt. Dat blijkt uiteindelijk ook de bottleneck: de verwachte provinciefusie tussen Noord-Holland en Utrecht komt er niet en in Wijdemeren gaat een andere wind waaien als daar het CDA in het college komt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Wijdemeren maakt onverwachts bekend op 1 januari 2019 te willen fuseren met Hilversum en beëindigt daarmee in een klap de samenwerking tussen de Vechtgemeenten. Stichtse Vecht kan nog in Utrecht terecht, maar Weesp staat er vanaf 2017 alleen voor. De provincie Noord-Holland voert de druk op Weesp inmiddels enorm op om ook mee te fuseren met Wijdemeren en Hilversum, maar Weesp lijkt daar niet op te zitten wachten.

De gemeente is zich daarom aan het beraden op de bestuurlijke toekomst en probeert tegelijkertijd ook de zorg en andere afspraken te waarborgen voor de inwoners door te kijken met welke gemeente nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden. De stap naar Gooise Meren komt onverwachts, maar is niet onlogisch. De gemeenten Muiden en Weesp werkten voorheen op een aantal gebieden al nauw samen, onder meer met de ICT. Een samenwerking optuigen met Gooise Meren is daardoor redelijk vertrouwd.
Hans Vertegaal van de gemeente Gooise Meren: "Op ambtelijk niveau zijn er op initiatief van Weesp vorig jaar verkennende gesprekken geweest met Bussum over mogelijke vormen van toekomstige ambtelijke samenwerking op een tweetal terreinen: Belastingen en Sociaal Domein. Andere onderwerpen zijn niet aan de orde geweest. Het lag voor Weesp voor de hand om deze gesprekken met Bussum te voeren, aangezien deze gemeente ook voor Naarden en Muiden de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein verzorgde. Er is afgesproken om de verkennende gesprekken over de twee genoemde onderwerpen dit jaar voort te zetten. In dit stadium alleen nog op ambtelijk niveau."

De gemeente Weesp voegt daar nog aan toe: "Bestuurlijk is afgesproken zo mogelijk deze maand tot een gesprek te komen tussen de burgemeesters. (...) De gesprekken zijn kennismakingsgesprekken waarbij wordt bezien op welke manier partijen voor elkaar iets zouden kunnen betekenen. Een inhoudelijke agenda over een mogelijke gezamenlijke bestuurlijke toekomst is pas mogelijk nadat de gemeenteraad hierover een uitspraak heeft gedaan."

Nieuw: Gooise Meerwaarde

GOOISE MEREN - De nieuwe gemeente zit vol inspirerende inwoners: lokale helden en bruggenbouwers. Wie zijn deze mensen? De komende tijd stellen wij ze aan u voor.

Het gaat om solisten die veel voor hun buurt en medemens betekenen, teamplayers die anderen motiveren, nieuwkomers met frisse plannen en mensen die al jaren actief in hun woonkern zijn. De rubriek Gooise Meerwaarde is te vinden op pagina 9 in deze krant. De aftrap wordt deze week verzorgd door de Bussumse Lisa Schonewille van Soupurbe.

Duurzamer

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren moet een van de meest duurzame gemeenten van Nederland worden. Dat plan heeft het college.

Er wordt nagedacht over maatregelen als het plaatsen van ledlampen, maar ook over een Gooise Meren Bewust-programma waarmee bewoners worden aangespoord om duurzamer te werken. Het moet ervoor zorgen dat de gemeente Gooise Meren rond 2050 energieneutraal is.

5924

euro heeft de kerstboomactie van IKEA voor het Naardermeer opgebracht

Wat gaat de coalitie voor ons betekenen?

Opvallend veel Muiden en Muiderberg in ambitiedocument

Onder leiding van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet gaat Gooise Meren nu van start. Foto: Bob Awick

door Christian Pfeiffer

MUIDEN - Wie het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en GroenLinks leest, ziet opvallend vaak het woord Muiden en Muiderberg staan. De kernen hebben de aandacht in de nieuwe gemeente Gooise Meren.

Het coalitieakkoord werd eind vorig jaar aan de buitenwereld gepresenteerd en hierin staat beschreven hoe de vier partijen de komende twee jaar de nieuwe fusiegemeente willen gaan vormgeven. Tijd om het document even tegen het licht te houden en te kijken wat er concreet voor Muiden en Muiderberg in staat. Over het algemeen genomen lijken de woorden 'Muiden' en 'Muiderberg' veel meer te vallen dan 'Bussum' en 'Naarden'. Maar zo gek is dat ook niet: in Muiden en Muiderberg is het ook het meeste werk te verzetten.

Onderzoek naar toekomst erfgoed in Gooise Meren

Cultuur, erfgoed en identiteit erg belangrijk voor coalitie

De nieuwe coalitie wil in ieder geval de identiteit van de kernen bewaken de komende jaren. Elke wethouder krijgt een eigen wijk aangewezen waar hij of zij de lokale initiatieven kan ondersteunen. Dorpsraden worden bijvoorbeeld gestimuleerd. Gooise Meren wil zich profileren als een gemeente vol cultuur en historisch erfgoed. Het Muiderslot wordt daarmee in één adem genoemd met de vesting van Naarden. Zorg en bescherming van monumenten heeft prioriteit. Er komt ook een onderzoek naar de toekomst van het historisch erfgoed van de gemeente zelf, zoals de Kazerne in Muiden.

Muiden en Muiderberg moeten een of meerdere multifunctionele accommodaties krijgen waarin scholen worden gehuisvest, zo schrijft de coalitie. Daarmee lijkt het idee van een of meerdere brede scholen in Muiden en Muiderberg te worden voortgezet.

Partijen willen met spoed oplossing voor hockey Muiderberg

Niet historisch, wel groot maatschappelijk vastgoed: wat moet er gebeuren met het lege gemeentehuis van Muiden? De coalitie wil gaan onderzoeken hoe het gebouw herbestemd kan worden in de toekomst. Dat betekent dat het voorlopig niet direct te koop wordt gezet.

De buitenhaven van Muiden. Ook de nieuwe gemeente zet dit hoog op het wensenlijstje. Het is van het grootste belang voor het bevorderen van de toeristische ontwikkeling, zo menen VVD, D66, CDA en GroenLinks. De komende tijd wordt de haalbaarheid van de bestaande plannen bekeken. Er moet overigens ook een grotere visie op het watertoerisme in de gemeente komen, en daarbij wordt de recent aangenomen Havenvisie van Muiden meegenomen. Spoed is er met het zoeken van een oplossing voor het ruimtegebrek van de hockeyclub in Muiderberg, nu de rechter een streep heeft gezet door de plannen van een veld naast het Kocherbos. En dat daardoor sommige kinderen niet kunnen hockeyen, dat kan niet.

De nieuwe coalitie wil ook nauwlettend de ontwikkelingen rond de bouw van de nieuwe A1 in de Bloemendalerpolder in de gaten houden en ingrijpen als er problemen met de veiligheid zijn of er overlast is. Er moet daarvoor ook een sterke lobby naar het Rijk worden opgezet.

Vanavond (woensdag) buigt de gemeenteraad zich over het coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering in Bussum.

Daders gaan schade vergoeden

MUIDEN - Twee Muiders van 18 en 19 jaar gaan de schade vergoeden die zij aan zeker vier auto's hebben toegebracht op kerstavond. De auto's werden in de buurt van de Prinses Irenestraat vernield.

De mannen hebben zich gemeld bij wijkagent Efred Kool en besloten is dat zij alle schade aan de auto's, voornamelijk voorruiten en spiegels, gaan vergoeden aan de eigenaren.

100 jaar geleden: Muiden onder water

MUIDEN - Het is vannacht (van woensdag op donderdag) precies 100 jaar geleden dat Muiden werd getroffen door de Stormvloed van 1916.

Als gevolg van een storm braken op tientallen plaatsen de dijken rond de Zuiderzee en daarnaast was er op veel plaatsen sprake van schade aan binnenbeloop en bekleding van de dijken. Ook in Muiden trok het water de stad in en bracht verwoesting met zich mee.

Guus Kroon schrijft erover in zijn blad De Sluiz. Dat is te koop bij Primera de Hoek. Op donderdag 14 januari is er een wandel/fietstocht langs de belangrijkste plekken van de Watersnood 1916. Verzamelen bij het Muizenfort om 13.30 uur. Deelname is gratis.

Openstaande boete leidt tot kwekerij

MUIDEN - Agenten die donderdagochtend bij een bewoner aan De Werven een openstaande boete gingen innen, kwamen tot een wel heel bijzondere ontdekking.

In het huis werd namelijk een wietkwekerij gevonden. De politie greep meteen in. De bewoner is aangehouden en de planten, 194 stuks, zijn geruimd.

Storing

MUIDEN - De gemeente Gooise Meren heeft woensdag last gehad van computerproblemen. Daardoor moesten de loketten van Burgerzaken worden gesloten.

Een groep wachtende bewoners werd noodgedwongen weggestuurd door medewerkers van de gemeente.

Kerstbomen weer in de brand

Foto: Bob Awick

MUIDEN - Muiden en Muiderberg zijn ongeveer de enige gemeenten in de regio waar dit nog mag, het is immers een oude traditie. Vrijdag zijn er weer kerstbomen verbrand onder toeziend oog van de brandweer. Honderden aanwezigen waren erbij toen in Muiden en Muiderberg de kerstbomen op de brandstapel gingen. De verbranding verliep goed, er deden zich geen incidenten voor en velen konden zich aan de metershoge vlammen warmen.

Co van 't Woud wint Gooise Meren Quiz

GOOISE MEREN - Co van 't Woud en zijn vrouw kunnen binnenkort gaan genieten van een heerlijk diner voor twee bij restaurant Fort H in Muiden. Van 't Woud heeft deze prijs gewonnen door zijn deelname aan de Gooise Meren Quiz in deze krant.

De winnaar woont opvallend genoeg in de Hilversumse Meent. Ook daar wordt BussumsNieuws bezorgd. Hij vertelt iedere week de krant te lezen. Hij vond wel dat er een aantal instinkers tussen de vragen zat. "Een van de vragen was hoeveel stations er in Gooise Meren zijn. In eerste instantie denk je alleen aan Naarden-Bussum, maar je moet Bussum-Zuid dus niet vergeten." Van 't Woud wist wel alle vragen uit zijn hoofd en heeft niets hoeven op te zoeken. In het dagelijks leven zit Van 't Woud bij het bestuur van de seniorenraad in Bussum. Vanuit die hoek is hij geïnteresseerd in nieuws uit Gooise Meren.

Dolly Schlingmann

Zingt bij The City Singers
Geboren in Delft
Weesper sinds 1985
67 jaar

Hoe bij de City Singers beland?
"Door een stukje in het WeesperNieuws in 2011."

Goed voornemen voor 2016?
"Alles doen om gezond te blijven."

Sporten of op de bank hangen?
"Sporten, bewegen en soms op de bank."

Op wie bent u trots?
"Op mijn man en de boeken die hij schrijft."

Waar droomt u van?
"Nog eens een verre reis maken."

Als kind was u?
"Verlegen."

Beste eigenschap?
"Organiseren."

Slechtste eigenschap?
"Mijn ongeduld."

Favoriete plek in Weesp?
"Op een terrasje aan de Vecht."

Uit eten of kroeg?
"Lekker uit eten."

Ideale vakantie?
"Zuid-Afrika, daar zijn we al drie keer geweest."

's Nachts wakker te maken voor?
"Chocolade."

Welke poster hing er boven uw bed?
"Van Cliff Richard."

Waar kunt u zich druk om maken?
"Om de intolerantie van mensen."

Waarover heeft u het laatst gelachen?
"De grappige filmpjes in 'De Wereld Draait Door'."

Waarom heeft u voor het laatst gehuild?
"Om mijn zieke dochter."

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
"Millennium 4."

Als u burgemeester was, zou u?
"Een leuk plein maken met een muziektent en terrasjes, zonder auto's in de binnenstad."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"De nieuwe zorgwet voor oude en zieke mensen."

Woonwagenkamp heeft last van geluid De Adelaar

Geluidswering gaat bijna een ton kosten

Het clubgebouw van de Adelaar naast het woonwagenkamp.

door Christian Pfeiffer

WEESP - Bewoners van het woonwagenkamp hebben last van de spelende muziekvereniging De Adelaar. Na metingen geeft het college van B en W de bewoners gelijk: de geluidsgrens wordt overschreden.

De gemeenteraad heeft deze maand een voorstel gekregen waarin voor bijna een ton aan geluidswerende maatregelen worden getroffen aan het onderkomen aan de Papelaan om de overlast te beperken.

Niet nieuw
Het probleem is overigens niet nieuw, er wordt al jaren geklaagd over de muziek, zo stelt de gemeente. De Adelaar verhuisde zo'n zes jaar geleden naar het nieuwe onderkomen. Sindsdien komen er met regelmaat klachten binnen bij de gemeente. Daarom is er ook een geluidsmeting gedaan.

Ook kijkt de gemeente al met een schuin oog naar de verwachte nieuwbouw naast de sportvelden. Deze toekomstige bewoners zouden ook kunnen gaan klagen over geluidsoverlast. Daarom worden er nu maatregelen voorgesteld.

Binnenkant
Het idee is om isolatie aan de binnenkant van het clubgebouw aan te brengen. Dat is het duurzaamst. Er is bijvoorbeeld ook over nagedacht om een muur tussen De Adelaar en het woonwagenkamp te plaatsen, maar dat is veel minder onderhoudsvrij en biedt geen oplossing voor de nieuwbouw aan de andere kant.

Forse overschrijding
Weesp is overigens niet verplicht om het clubgebouw van De Adelaar aan te passen, zo vertelt het college van B en W. Maar gezien de gemeten geluidsoverlast (ca. 61 d(B)A waar 45 d(B)A wordt geadviseerd) in het woonwagenkamp is het advies aan de politieke partijen om wel te isoleren.

Dit is een behoorlijke overschrijding van de normen en daarmee worden de klachten in ieder geval ook daadwerkelijk gemeten.

De gemeenteraadscommissie Algemene Zaken buigt zich woensdag 20 januari over de zaak. Die commissievergadering is vanaf 20.00 uur live te volgen via www.weespernieuws.nl.

Cissy Douma wint Weesper Quiz

WEESP - De Weesper Nieuwskenner van 2015 is Cissy Douma geworden. De Weespse had alle vragen in de nieuwsquiz van het WeesperNieuws goed.

Cissy mag uit eten bij restaurant Rimini aan de Achteromdwarsstraat. Die stelde een dinerbon ter beschikking. Cissy nam de bon maandagmiddag in ontvangst. Het WeesperNieuws kreeg dit jaar opvallend veel inzendingen. De nieuwsquiz staat traditiegetrouw in de laatste krant van het jaar en is daarmee meteen ook een jaaroverzicht.

35 tips na Opsporing Verzocht

WEESP - Na de uitzending van Opsporing Verzocht, vorige week, over de moord op Chahid Yakhlaf uit Weesp heeft de politie 35 tips gekregen.

De 27-jarige Weesper werd oudejaarsdag onder vuur genomen op een camping in Kerkdriel. De uitzending van Opsporing Verzocht richtte zich daarom vooral op mensen die rond die tijd in de buurt wat verdachts hebben gezien.

Yakhlaf zou een prominente speler uit de Amsterdamse onderwereld zijn. De politie kan nog niet inhoudelijk reageren op de tips, maar zegt ze te gaan onderzoeken.

'Iedereen heeft wel iets toe te voegen aan de maatschappij'

'Ik sta er eigenlijk niet zo bij stil wat ik allemaal doe.' Foto: Yvette Geerts

door Yvette Geerts

GOOISE MEREN - De nieuwe gemeente zit vol inspirerende inwoners. Lokale helden en bruggenbouwers. Solisten die veel voor hun buurt en medemens betekenen, teamplayers die anderen motiveren, nieuwkomers met frisse plannen en mensen die al jaren actief in hun woonkern zijn. Wie zijn deze Gooise Meerders? De komende tijd stellen wij er graag een paar aan u voor. Deze week: de Bussumse Lisa Schonewille, onder meer initiatiefnemer van Soupurbe.

Ze is idealistisch, zou het liefst het basisinkomen direct ingevoerd zien, heeft een hekel aan verspilling en haar grote droom is het oprichten van een social enterprise. De 44-jarige Bussumse Lisa Schonewille studeerde aan het conservatorium, woonde anti-kraak in een oude school in Huizen, werd op haar vijfentwintigste moeder en voedde haar zoon de eerste jaren alleen op. Veel Bussumers kennen haar inmiddels van Soupurbe of van het BOO, het biologisch ondernemersontbijt dat ze één keer per maand op wisselende locaties organiseert.

Ze heeft bij ieder leuk en maatschappelijk idee de neiging ja te zeggen

"Oef, wel spannend zo'n interview", zegt ze een beetje onwennig. "Ik sta er eigenlijk niet zo bij stil wat ik allemaal doe." Dat ze het wat spannend vindt, is later niets meer van te merken. Openhartig en enthousiast vertelt ze over haar jeugd, haar grote droom: een social enterprise, maar ook dat ze streng moet zijn voor zichzelf.

Streng zijn voor jezelf? Ze lacht even en kijkt dan weer serieus. "Ik heb een jaar geleden mijn baan als begeleider bij Sherpa opgezegd en ben voor mijzelf begonnen. Ik realiseerde me toen dat ik een netwerk op moest bouwen en meer ervaring moest opdoen met het bouwen van websites." Want dat werd, na jaren in de zorg te hebben gewerkt, haar nieuwe roeping: websites maken voor sociale initiatieven en organisaties. Het 'probleem' is wel dat ze bij elk leuk en maatschappelijk idee de neiging heeft om ja te zeggen, vertelt ze zelf. Met als gevolg dat ze zeker de eerste paar maanden vooral met allerlei maatschappelijke projecten bezig was, maar dat was allemaal vrijwillig. Lisa: "Het liefst zou ik me niet door geld laten leiden, maar ik moet net als veel andere mensen ook werken om te leven. Toch blijft de verleiding om in allerlei leuke en inspirerende projecten te stappen." Ze besloot daarom wat strenger voor zichzelf te worden en een duidelijker scheiding aan te brengen tussen haar zakelijke activiteiten en de vrijwillige projecten waar ze haar schaarse vrije tijd in steekt. "Ik ben er nu veel alerter op dat ik mezelf niet overloop. Ik heb mezelf toegestaan om bij één project, dat is Soupurbe, helemaal los te gaan als vrijwilliger. Dat gun ik mezelf. Voor de andere werkzaamheden die ik doe heb ik echt moeten leren om een faire prijs te vragen."

Ideale wereld

De ideale wereld is voor Lisa een wereld waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De gedachte van een basisinkomen sluit daar voor haar bij aan. "Ik merk dat mensen die een uitkering krijgen en willen werken in de knel komen. Wat ze verdienen wordt op hun uitkering gekort. Dat is een beklemmend systeem, het stimuleert niet. Met een basisinkomen is dat opgelost. Als je extra wilt verdienen kan dat."

'Ik kijk altijd naar wat mensen zelf kunnen, dat deed ik vroeger al'

Sociaal bevlogen
Ze haalt haar schouders op als je haar vraagt waar die sociale en maatschappelijke bevlogenheid vandaan komt. "Ik denk dat het altijd al in me heeft gezeten. Ik kijk altijd naar wat mensen zelf kunnen. Ook nu vind ik dat de mensen met wie ik samenwerk van hun eigen mogelijkheden uit moeten gaan en die benutten." Na haar opleiding tot docent muziek kwam ze al snel in de gehandicaptenzorg terecht. "Dat voelde gewoon meteen goed. Ik word er gewoon blij van. Het klinkt misschien raar, maar ik heb echt het gevoel dat zij iets voor mij deden en niet andersom. Ik vind het belangrijk om iets voor anderen te kunnen betekenen, maar ik ervaar juist dat ze iets voor mij betekenen. Het is toch bijzonder dat iemand jou toelaat. Ik vind ook niemand zielig: ik leer van hen en zij van mij. Geven is ook ontvangen." Toen ze vijf jaar geleden bij Sherpa ging werken en kennismaakte met het activiteitencentrum Jan Ligthart had ze eenzelfde ervaring.

Jan Ligthart Centrum
Het Jan Ligthart is een activiteitencentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. "Toen ik daar vijf jaar geleden binnenkwam werd ik meteen gevoed. Wat andere mensen misschien met een kerk hebben, heb ik met die plek en met de mensen die er werken." Ook de mensen die er hun dagbesteding hebben geven Lisa dat speciale gevoel. "Zij staan zo positief in het leven, ze gaan niet thuis zitten verpieteren. Ze willen iets van hun leven maken en komen dan naar een activiteitencentrum zoals het Jan Ligthart." De positiviteit die van die plek uit gaat, was de reden voor Lisa om daar ook de Soupurbe-avonden te houden. Lisa wordt steeds enthousiaster als ze verder vertelt. "Het idee van Soupurbe is voortgekomen uit Taste Before You Waste, een Amsterdams initiatief om voedselverspilling onder de aandacht te brengen." Inmiddels is Soupurbe uitgegroeid tot een avondvullend programma met verschillende activiteiten. Van samen koken en eten tot zang- en dansworkshops, lezingen en thema-avonden, waaronder een avond met en voor vluchtelingen. "Soupurbe is wel mijn kindje en dat bescherm ik. Ik heb nog veel plannen, maar ben daarbij continu aan het aftasten waar ik me goed bij voel. Waar ik echt niet tegen kan is als er misbruik wordt gemaakt van mensen of situaties, of wanneer er geen gelijkwaardigheid is tussen mensen." Een van de plannen die Soupurbe rechtstreeks raken is de grootschalige renovatie van het Jan Ligthart Centrum. "Er is nu bijvoorbeeld een enorm hoge energierekening en het liefst zouden we meteen duurzaam renoveren." Er ligt zelfs al een plan. Lisa is er al een flinke lobby voor gestart richting de gemeente en andere partijen. "Ik zou heel graag zien dat het een duurzaam gebouw wordt. Met verschillende maatschappelijke activiteiten zoals een buurttuin, het Repair Café en als uitgiftepunt van de Groenteclub. Dat is op zich niet zo bijzonder," laat Lisa weten, "maar dat het in combinatie met een zorginstelling gebeurt is wel uniek."

Kansen
Lisa ziet altijd overal kansen. Grootste doorn in haar oog is dan ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk niet 'meedoen' in de maatschappij. "Zo veel talenten blijven onbenut en ik vind echt dat iedereen iets heeft toe te voegen aan de maatschappij." Toen ze een jaar geleden als zelfstandige startte had ze zich voorgenomen om daar in ieder geval iets mee te doen. Zo werken er nu in haar bedrijf twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van hen, Jordi van Meewezen, werkt al een jaar voor haar. Jordi heeft een Wajong-uitkering en woont in Villa Oki. Dat is een begeleidwonenproject voor jongeren in Bussum. Volgens Lisa is hij superhandig met computers.

Grote droom
Haar tweede 'medewerker' zit in een re-integratietraject en Lisa begeleidt hem bij zijn omscholing. Dit is een stap in de richting van haar grote droom: de eerdergenoemde social enterprise in de vorm van een online (reclame)bureau waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. "Dat is zo gaaf om te doen. Er blijven nu echt mooie sociaal-maatschappelijke projecten liggen omdat er geen geld is. Door een dergelijk reclamebureau op te zetten kunnen we die wel doen," besluit ze.

Richard en Ramon Westland samen achter de draaitafel

Vader en zoon gaan knallen bij feest van FC Weesp

Ramon en Richard Westland bouwen samen een afscheidsfeest bij FC Weesp.

WEESP – Nog één keer gaan ze samen als deejay knallen. Het dak moet eraf en gaat er zaterdag 23 januari ook af bij FC Weesp, niet toevallig de club waar Ramon aanvoerder was van de zondag 1. Daarna gaat Ramon 'DJ Ramos' Westland een paar maanden naar het Verre Oosten. Waarmee de bijzondere muzikale samenwerking tussen vader en zoon, die allebei deejay zijn, voorlopig een tijdje op ijs wordt gezet. "Maar we gaan zeker vaker draaien."

Richard Westland (52) komt uit Nigtevecht, maar is al meer dan de helft van zijn leven Weesper. Hij startte als jonge jongen als deejay bij Flat 113. "Ik kwam daar regelmatig, zag die jongens achter de draaitafels en zei met mijn grote mond: Dat kan ik ook. Dat moest ik dan maar laten horen. Zo ben ik begonnen. Of ik het kan? Ik ben bescheiden, maar als je het al zo lang doet en regelmatig optreedt, dan denk ik van wel."

Richards jaren achter de draaitafel in Flat 113 waren de jaren 70 en 80, de tijd dat disco populair was. Dit is ook de muziek waar Richard nog steeds aan verknocht is, maar tegenwoordig draait hij ook dance. "Je moet natuurlijk wel met je tijd meegaan", zegt hij. "Net zoals ik niet meer praat achter de draaitafel. Dat is van vroeger."

Ramon? Ramos!

Ramon heet DJ Ramos. Waarom eigenlijk? "Als jonge jongen had ik als voetballer mijn haar zoals Sergio Ramos en toen noemde iedereen mij Ramos. Dat heb ik zo gelaten, want dat is wel zo leuk. Ik denk dat veel mensen niet eens weten dat ik Ramon heet."
Het feest bij FC Weesp begint zaterdag om 21.00 uur, de entree is gratis. Ook niet-leden van FC Weesp zijn welkom.

Gezamenlijk optreden is ook tijdelijk afscheid van DJ Ramos

Naar festivals
Met een vader die altijd maar bezig is met muziek zou je verwachten dat zoon Ramon als jochie al achter de muziek aan liep. Niet dus. Ramon: "Bij mij is het virus begonnen in de periode dat ik naar festivals begon te gaan, dus ik zal 16, 17 zijn geweest. Op een gegeven moment begon het te kriebelen en vroeg ik aan mijn vader of hij een draaitafel over had waarmee ik op mijn kamer kon pielen." Richard: "Natuurlijk was ik daar wijs mee en waar ik kon, heb ik hem geholpen. Maar al snel ontwikkelde hij een eigen stijl. Het verschil tussen ons? Ik draai in de eerste plaats wat mijn publiek wil en Ramon draait waar hij zich lekker bij voelt. Dat is ook het kenmerkende verschil tussen onze generaties. Tegenwoordig ben je als deejay bekend om je genre."

Ramon legt uit wat zijn genre is. "Ik draai veel danc classics uit de nineties, gemixt met techno. Het is een mengelmoes van discohouse en technohouse met veel ook voor ouderen herkenbare muziek."

'Misschien is dit wel het begin van iets unieks'

Zaterdag 23 januari worden hun stijlen gemixt. Afgelopen Sluis-en-bruggenfeesten draaiden ze ook al samen, maar dat was om en om. Zaterdag wordt het meer een echt een-tweetje. "Dat wordt echt knallen, hoewel we zelf geen idee hebben wat het wordt. We laten ons meevoeren door de waan van de avond", zegt Richard. "Of het uniek is dat een vader en een zoon samen draaien? Ik heb geen idee, maar ik ben het in elk geval nog niet eerder tegengekomen. Misschien is dit wel het begin van iets unieks."

Maar eerst gaat Ramon een paar maanden de hort op, waarmee hun gezamenlijke optreden bij FC Weesp ook gezien kan worden als een afscheid. Hij gaat naar Bangkok, Maleisië, Bali, de Filipijnen en misschien Australië. In elk geval een paar maanden, maar hoe lang? Hij heeft geen idee. "Ik heb alleen een ticket voor de heenreis en zie wel hoe het loopt", spreekt de avonturier in hem. En natuurlijk hoopt hij daar te draaien. "Ik heb mijn muziek bij me en het zou prachtig zijn als ik in een club of zo zou kunnen draaien. Mijn droom was om op een festival te staan. Dat is uitgekomen, want ik heb twee keer op Gaasper Pleasure gestaan. Maar het is nu wel een beetje een nieuwe droom om ergens ver weg te draaien."

1993: Marciano Vink verruilde Ajax voor Genoa

Een interview uit 1991, het eerste jaar van het WeesperNieuws.

WEESP - Het WeesperNieuws bestaat 25 jaar en blikt daarom elke week terug op nieuws uit het verleden. Deze week: Marciano Vink. Hij verliet in 1993 Ajax voor een voetbalcarrière in het buitenland. Dat bracht hem niet waar hij van droomde, maar een fruitautomaat in het casino maakte later veel goed.

Vink voetbalde als jongetje bij ADE. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Op 14-jarige leeftijd haalde Ajax hem aan boord. Via de jeugd en Ajax 2 belandde de Weesper in 1988 in Ajax 1. Tot 1993 speelde Vink 108 wedstrijden waarin hij dertien keer scoorde voor Ajax. Ook maakte de middenvelder in die periode zijn opwachting in het Nederlands elftal.

Toen zijn contract met Ajax afliep kreeg hij een aanbieding van de Italiaanse club Genoa. Hij besloot zijn geluk in het buitenland te beproeven maar kwam daar niet uit de verf en keerde al na één seizoen terug naar Nederland. PSV wilde hem graag hebben maar Vink werd steeds vaker geplaagd door blessures. In 1997 raakte hij tijdens een Champions League-wedstrijd tegen Barcelona dusdanig zwaar geblesseerd aan zijn knie dat er een einde kwam aan zijn carrière als profvoetballer. Hij probeerde het een tijdje als zaakwaarnemer in de voetballerij, maar boekte meer succes als professioneel gokker. In 2011 haalde hij het nieuws toen hij 1,4 miljoen euro won in het Holland Casino in Amsterdam. Hij had 3 euro 75 in de automaat gegooid. Nog steeds is Vink vaak in het casino te vinden als professioneel pokerspeler. Hij speelt zo'n drie keer per week een pokertoernooi. Het pokeren leerde de oud-Weesper in zijn Ajax-tijd toen hij in de spelersbus kaartte met Richard Witschge en Frank en Ronald de Boer.

Vul uw activiteit online op GooiAgenda.nl

Lezers van BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws lezen graag welke activiteiten er aankomen. Hiervoor is nu een handige website, namelijk GooiAgenda.nl.

Activiteit aanmelden
Ook een activiteit aanmelden? Maak een profiel aan en word GooiAgenda-redacteur. Op de website gooiagenda.nl ziet u aan de linkerkant een blauwe balk met de tekst 'activiteit aanmelden'. Klik hierop en er verschijnt een invulveld. U registreert zich eemalig en verzint zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna kunt u eenvoudig uw activiteit aanmelden met daarbij de relevante gegevens zoals de datum, de tijd, het adres en de eventuele kosten.

Activiteit opzoeken
Van expositie tot braderie en van theatervoorstelling tot sportevenement: alles verschijnt handig op een rij. U kunt zoeken op datum, plaats, categorie en trefwoord. Klik, zoals aanvang, entree en een plattegrondje.

GooiAgenda.nl is een initiatief van de huis-aan-huiskranten van Enter Media. Op GooiAgenda.nl ziet u activiteiten uit heel het verspreidingsgebied van Enter Media.

Filmhuis Bussum

'Out of Nature'.

*In PUBLIEKE WERKEN zijn 19e-eeuws Amsterdam en Drentse turflanden levensecht gereconstrueerd. Met Gijs Scholten van Aschat, die zich als huiseigenaar met volharding in de nesten werkt.
*In MON ROI valt een vrouw steeds weer voor haar overspelige, maar o zo charmante echtgenoot.
*SUFFRAGETTE schetst de hartverscheurende strijd om vrouwenkiesrecht in Engeland.
*Het grappige BURNT volgt de arrogante chef-kok Adam Jones die probeert zijn kookliefde beter te verenigen met mensenliefde.
*JHERONIMUS BOSCH – TOUCHED BY THE DEVIL legt het karakteristieke van duivelskunstenaar Jheronimus Bosch bloot.
*CAROL schildert de liefdesrelatie tussen twee vrouwen in de vijftiger jaren. Met Cate Blanchett en Rooney Mara.
*THE PROGRAM is een confronterend docudrama over Lance Armstrong.
*In TREFFPUNKT ERASMUS begon de redding van vele onderduikers in Bussum, door Werner Klemke.
*OUT OF NATURE biedt een komische inkijk in het gedachteleven van een ontevreden dertiger tijdens zijn tocht door de prachtige Noorse natuur.
*SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
Als FAMILIEFILM is het spannende ANTBOY EN DE WRAAK VAN DE RODE FURIE te zien, Nederlands gesproken en met verbluffend camerawerk.
*Vooraankondiging: SLOW FOOD FILM FESTIVAL. Een dag vol smakelijke films en puur en eerlijk eten!

Versa vrijwillgerscentrale

*Het Maatjesproject zoekt voor een 25-jarige vrouw die een luisterend oor nodig heeft een maatje die stevig in haar schoenen staat en affiniteit met kinderen heeft. (9903)
*Versa Vrijwillige Thuishulp zoekt een vrijwilliger om 1 x per 14 dagen ongeveer 1½ uur een bezoekje te brengen bij iemand die weinig contacten heeft. U maakt zelf de afspraken.(9682)
*Het Muiderslot zoekt voor de museumwinkel een flexibele vrijwilliger. (9818)
*WOC Bellefleur zoekt een nieuw lid voor haar activiteitencommissie.

donderdag 14 januari

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken; iedere dinsdag in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30 - 22.00 uur.

Lezing

Lezing over markante wijken en gebouwen door Historische Kring Bussum. Locatie: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum. Kosten € 5,-. Kaarten vooraf bestellen en aanmelden via amalia.bus@kpnmail.nl. Meer info via 035-6910412.

Nordic Walking

Start van cursus Nordic Walking door oefentherapeute Barbara Faber vanaf Heidezicht. Op donderdagochtend van 10.00 - 11.00 uur. Kosten 65 euro voor 8 lessen. Informatie en opgeven via 06-25487828 en barbara@movementtherapy.com.

Expositie

Expositie van Venetiaanse maskers van Olga Dol. Tot medio maart. Locatie: WOC Bellefleur, Mackaylaan 11 Naarden. Openingstijden: 10.00 - 12.00 uur.

Eigen Wijsheid

Een uurtje Eigen Wijsheid, 3 bijeenkomsten van 1,5 uur op de donderdagmiddag in een klein groepje. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Van 15.30 - 17.00 uur. Data: 14, 21 en 28 januari. Totale kosten € 40,-. Info en opgave, info@coaching-begeleiding.nl. De Ruijterlaan 12, Bussum.

Open eettafel

Open eettafel, elke maandag- en donderdagmiddag om 17.30 uur. Vers bereide maaltijd. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Aanmelden: 035-693 87 86.

Tai-chilessen

(Proef)lessen tai chi in De Lunet bij NIA Art of moves door Marcela Astete. Losse lessen en strippenkaarten. Lesdagen zijn dinsdag en donderdag van 10.00 - 13.30 uur.

dinsdag 19 januari

Lezing groei & bloei

Lezing groei & bloei door Herman Geerts i.s.m. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. Locatie: 't Trefpunt, Ceintuurbaan. Aanvang 20.00 uur. Toegang voor niet-leden € 2,50.

Rijbewijskeuring

Rjbewijskeuringen B, C en D, taxipas, vaarbewijs, keuring voor een verzekering of obs-verklaring voor de rechtbank in Centrale Bibliotheek Wilhelminaplantsoen 18, Bussum, op de eerste etage. Er zijn kosten aan verbonden. Afspraak maken via 06-13031321.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30 - 22.00 uur.

Zelfverdediging

Cursus zelfverdediging voor meisjes van 8 t/m 12 jaar. 10 lessen op dinsdag van 16.00 - 17.30 uur. Kosten € 70,- Locatie: SCAN, M. Kampsstraat 3, Naarden. Informatie via Versa Welzijn, Jose de Groot, jgroot@versawelzijn.nl.

Lezing VOC

Lezing met beelden over de Verenigde Oost-Indische Compagnie door Gijs van der Lee. Locatie: Antonius Hof Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.

Lezing Historisch Café

Lezing Historisch Café Naarden door historicus Peter de Bourgraaf. Over de cruciale gevolgen van de Vrede van Versailles. Aanvang: 20.00 uur. Gratis toegang, bijdrage welkom. Locatie: De Hoed (voormalig VVV-gebouw), Adriaan Dortsmanplein 1B Naarden-Vesting.

Sieraden maken

Sieraden maken voor meisje van 8 t/m 12. Iedere dinsdag van 16.00 - 17.30 uur. Kosten € 2,40 per keer. Bij SCAN, M. Kampsstraat 3, Naarden. Info: jgroot@versawelzijn.nl.

vrijdag 15 januari

Spelletjesmiddag

Spelletjesmiddag op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum.

zaterdag 16 januari

Tarot reading

Tarot reading in de Gooische Loods, Laarderweg 118, Bussum. Van 13.00-16.00 uur. Kosten: € 7,50. Aanmelden via de website of in de winkel.

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans bij verschillende kerken in Bussum, een inzamelingsactie waarmee het jaar wordt ingeluid. Om 12.00 zullen de klokken bij o.a. de Verlosserkerk luiden.

zondag 17 januari

Soosmiddag

Soosmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 in Bussum. Met deze keer voorlichting over Stichting Vier het Leven. Aanvang: 14.30 uur. De entree is gratis.

Vestingmuseum

Het Vestingmuseum Naarden heeft weer een Schuttersdag. Meer informatie www.vestingmuseum.nl.

Stadswandeling

Stadswandeling van ca. 5 kwartier door Naarden-Vesting met stadsgidsen van de Vereniging Vestingstad Naarden. Vertrek om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort. Kaarten vanaf 12.15 uur. Kosten: volwassenen € 3,- kinderen vanaf 12 jaar € 2,-.

maandag 18 januari

Mindfulness

Start 8-delige mindfulnesstraining op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur via Versa Welzijn Bussum door Marian de Klerk. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Kosten € 160,-. Aanmelden: 06-16380595.

Seniorencafé

Seniorencafé, elke maandag van 10.30 - 12.00 uur. Locatie: Brasserie Stokjes en Lepel, Nassaustraat 3b te Bussum. Ook niet-leden zijn welkom.

Open eettafel

Open eettafel, elke maandag- en donderdagmiddag om 17.30 uur. Vers bereide maaltijd. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3 houdt. Aanmelden: 035-693 87 86.

woensdag 20 januari

Amalia

Amalia biedt de mogelijkheid om samen te eten. Locatie: El Verano, Heerenstraat 55, Bussum. Opgave: 035-6932318.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in De Heul, Koekoeklaan 3 te Bussum van 18.30 -20.00 uur.

Diapresentatie

Presentatie met dia's over de kust van Ligurie en het noordwesten van Toscane door Henk Butink. Aanvang 14.00 uur. Toegang: € 3,-. WOC Bellefleur Mackaylaan 11, Naarden, 035-6953117.

Expositie

Expositie schilderijen t/m februari door leden Woongroep Bussum bij Sauter Wijnen, vernissage op 30 januari.

Pauselijke onderscheiding voor Gerard Tijssen

WEESP - Gerard Tijssen uit Weesp heeft zondag na de nieuwjaarsviering een pauselijke onderscheiding gekregen voor zijn verdienstelijke werk voor de parochie in Weesp. De vicevoorzitter was zichtbaar geroerd. De 'Pro Ecclesia et Pontifice' werd uitgereikt door deken Ambro Bakker. Voorafgaand schetste Bakker de kerkelijke carrière van Tijssen: van misdienaar tot acoliet, lector en koster. Tijssen zet zich al sinds 1949 in voor de parochie. Als vicevoorzitter leidde hij de aankoop van de nieuwe kerk aan de Troelstralaan en de verhuizing daarheen.

Nieuw jongerenprogramma 'WeekendGasten!' op Radio Weesp

Eerste show werd een feestje met DJ Artez

Vanaf links: Harry Donne van der Poel, Niels Baas en Kevin Ligtvoet. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - Radio Weesp heeft een nieuw programma voor jongeren: 'WeekendGasten!' op vrijdagavond

Het jongerenprogramma wordt gepresenteerd door Harry Donne van der Poel, Niels Baas en Kevin Ligtvoet. Samen maakten zij ook al het jeugdprogramma 'Action', dat voorheen op dinsdagavond werd uitgezonden. Met deze show zijn ze gestopt.

Het was tijd voor iets nieuws. In 'WeekendGasten!' worden nummers gedraaid uit de Radio Weesp Hitlist, afgewisseld met leuke en bijzondere gasten. De show moet voor jonge luisteraars een moment worden om na een zware schoolweek te relaxen en vol energie het weekend in te gaan.

De eerste uitzending was afgelopen vrijdag. Om de eerste show te vieren hadden de jongens Arthur Liu uitgenodigd, beter bekend als DJ Artez. Hij maakte er een feestje van met een speciaal voor de gelegenheid samengestelde set van een half uur.
WeekendGasten! is elke vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur te beluisteren op 106.5 FM of radioweesp.nl.

Parfumdief

WEESP – Wie heeft gezien hoe een man maandag een flesje parfum stal bij de Kruidvat? De politie is op zoek naar de dief.

Rond half twee in de middag ging de dief met een flesje parfum de winkel uit, maar hij was niet meer te achterhalen. Het gaat om een man tussen de 30 en 40 jaar, blank, met kort donkerblond haar en een donkerblauwe driekwartjas met een bontkraag.

Wie meer weet van de diefstal kan zich melden bij de politie op 0900-8844.

Bomenkap op een rijtje

WEESP - Er wordt in Weesp druk gesnoeid en gekapt. De gemeente is bezig met het onderhoud aan de bomen in de stad.

Er worden bomen gesnoeid, maar er worden ook een aantal bomen verwijderd omdat deze dood of bijna-dood zijn. Bij het verwijderen van dode of bijna-dode bomen is geen vergunning nodig.

Weesp heeft om duidelijkheid te scheppen de complete lijst van alle bomen online gezet die worden omgehaald. Die lijst is te vinden door op weesp.nl de zoekopdracht 'onderhoud bomen' in te voeren.

Kunstgras wordt opgerold

Bruikbare stukken gaan naar veld 4.

WEESP - Het vervangen van het kunstgras van FC Weesp is begonnen. Met een speciaal apparaat werd van de week het oude kunstgras weggerold.

In een trekker met aanhanger worden alle rubberen balletjes en zand opgevangen. Op de foto ook de rollen die klaarliggen om afgevoerd te worden. De bruikbare stukken worden hergebruikt op veld 4, waar met name de strafschopgebieden heel slecht zijn. Het werk gaat minimaal twee weken duren en FC Weesp hanteert zolang een noodrooster.

Editie NL collecteert in Weesp voor Editie NL

WEESP - Stel, er staat iemand voor de deur met een collectebus die zegt te collecteren voor een geloofwaardig goed doel. Hoeveel Weespers zouden dan geld geven?

Allemaal, zo bleek maandag in het RTL-programma Editie NL. Die belden in de Wilhelminastraat aan om zich voor te doen als een collectant voor een goed doel dat helemaal niet bestaat.

Aanleiding zijn recente waarschuwingen van de politie om op te passen voor oplichters die maar één goed doel kennen: zichzelf.

Editie NL was eerlijk, zij gaven het geld gewoon terug.

Krappe nederlaag voor We Have

WEESP - De handbalsters van We Have hebben afgelopen weekend een zeldzame nederlaag geleden. De Weesper koploper kwam met 14-16 net tekort tegen het jonge en sterke Aristos.

We Have startte slecht en keek al snel tegen een achterstand aan. Toch werd de ploeg voor rust wakker en kwam het team knap terug. Vooral door de sterke achterhoede van de Weespers kon de tegenstander amper scoren.

Aanvallend stond de ploeg ook sterk en met meerdere doelpunten stond We Have na de eerste helft met 8-7 voor. Na de rust kwam de tegenstander weer op voorsprong, maar nu kon We Have de schade beperkt houden. Toch kwam de ploeg net tekort voor een goed resultaat.

Spelletjes bij Argus

WEESP - Korfbalvereniging Argus houdt zaterdag 16 januari een Kangoeroe Klup voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Ook niet-leden zijn welkom om te komen sporten en spelen. Er zijn spelletjes met ballen, pionnen, hoepels en nog meer. Van 10.00 tot 11.00 uur in het Argus clubhuis aan de Papelaan 126.

Christine Kamp viert jubileum als organist

WEESP - Zaterdag 16 januari verzorgt Christine Kamp een orgelconcert in verband met haar 20-jarig jubileum als organiste van de Grote Kerk.

Aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is € 8,50. Op het programma staan o.a. werken van J.S. Bach, J. Rheinberger en L. Vierne. Na afloop is men welkom voor een drankje in de kerk.

Argus verslaat streekgenoot

WEESP - Argus heeft afgelopen weekend de Bussumse streekgenoot DOC verslagen. De Weesper korfballers speelden sterk en wonnen met 17-16.

Argus keek na de eerste helft wel tegen een krappe achterstand aan. Na rust werd het gat zelfs wat groter. Argus rechtte echter de rug en kwam knap terug. Op het allerlaatste moment kregen de Weespers een strafworp, waardoor er alsnog kon worden gewonnen en Argus twee zwaarbevochten punten kon pakken.

Vaneman dealer Kia, Fiat en Alfa Romeo

Het team van Frank Vaneman begint in Amsterdam.

Het nieuwe jaar begon feestelijk voor Frank Vaneman. Op zaterdag 2 januari opende hij aan de Klokkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost zijn autobedrijf, plus een vestiging in Hoofddorp.
Vaneman is daar de dealer in deze regio voor Kia, Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Hij neemt de vertegenwoordiging van die merken over van Van Kouwen. Van Kouwen blijft, even verderop aan de Snijdersbergweg, de vertrouwde Opel-dealer in deze regio.

Vaneman begint met veel energie aan zijn nieuwe klus. "Ik krijg op mijn vijfenveertigste een heel mooie kans om het bedrijf uit te bouwen dat ik altijd al voor ogen had. De basisgedachte bij alles wat we doen is: wat vindt de klant ervan? Daarom gaan we zeven dagen per week open, hebben we iedere avond koopavond en is de werkplaats ook op zaterdag open."

Aanspreken
Wat Frank Vaneman volgend jaar bereikt wil hebben? "Een bedrijf met alleen maar tevreden klanten. Ik geloof in een stukje herkenbaarheid. Het bedrijf heeft daarom ook gewoon mijn naam: Frank Vaneman. Wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is en daar mogen ze mij persoonlijk op aanspreken."

Meest milieubewuste MPV

Opel beleeft een uitstekende start van het nieuwe jaar: de Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFLEX is in Duitsland voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot de meest milieubewuste MPV. Dat dankzij de uiterst zuinige, milieubewuste en innovatieve viercilinder 1.6 CNG ecoFLEX-turbomotor met 110 kW (150 pk) vermogen. Opels CNG ecoFLEX-motoren zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van aardgas, biogas en een combinatie daarvan. Maar ze zijn ook geschikt voor het gebruik van benzine. CNG en biogas zijn bovendien voordeliger dan benzine en diesel. CNG zorgt voor een bijzonder schone verbranding: tot 25 procent minder CO2, tot 80 procent minder stikstof en helemaal geen benzol en roet.

Volvo S90 excelleert in executive-klasse

Zet de S90 op Pilot Assist en de auto stuurt zelf met de weg mee.

Volvo bereidt zich voor op de komst van de Volvo S90. Het compleet nieuwe model is Volvo's nieuwe wapen in het premium sedansegment. De Zweedse autofabrikant staat vooral bekend om zijn SUV's en estates, maar toont met de nieuwe S90 haar stellige ambitie om te excelleren in de executive-klasse.

De introductie van de nieuwe Volvo S90 is de volgende stap in Volvo's grootschalige productoffensief. Evenals de vorig jaar gelanceerde XC90 laat de Volvo S90 zich kenmerken door een groot aantal nieuwe technieken, variërend van baanbrekende veiligheidsfeatures tot cloudgebaseerde applicaties. Een van de vele vooruitstrevende voorzieningen van de nieuwe Volvo S90 is Pilot Assist. In deze semi-autonome rijmodus stuurt de auto zelf en volgt hij keurig de wegmarkeringen tot snelheden van zo'n 130 km/u. Het is de volgende stap op weg naar een volledig zelfrijdende auto.

Nieuwe Space Star schittert in Brussel

Europese primeur Mitsubishi

De Space Star is van binnen en buiten helemaal nieuw.

Mitsubishi Motors heeft de Space Star ingrijpend vernieuwd. Hij schittert deze maand als Europese primeur op de Autosalon van Brussel.

De Space Star is uitgerust met efficiënte driecilindermotoren. Het design is helemaal nieuw en daardoor is de aerodynamica verbeterd. De gestroomlijnde neus is voorzien van een nieuw ontworpen bumper en is leverbaar met bi-xenonkoplampen met led-stadslicht. Ook de nieuwe C-vormige achterlichtunits zijn voorzien van led-verlichting. De gewijzigde en compactere dakspoiler met geïntegreerd derde remlicht draagt bij aan de zeer lage luchtweerstand van Cw 0,27. Ook het interieur is aangepast en voorziet onder meer in verbeterde voorstoelen. De vering en demping zijn verbeterd en de wielophanging is stijver, wat ten goede komt aan de wegligging en de dynamiek.

De vernieuwde Mitsubishi Space Star is leverbaar vanaf half februari vanaf € 9.990,-. Er is ook een versie met CVT-automaat.

Toyota RAV4 Hybride tijdelijk als First Edition

Vanaf 33.995 euro. Dat staat er op het prijskaartje van de nieuwe Toyota RAV4. De auto is direct herkenbaar aan een front met nieuw gestileerde koplampen en led-dagrijverlichting en scherp gesneden achterlichtunits. De komst van de nieuwe RAV4 betekent ook de lancering van Toyota's 7e hybridemodel in Nederland: de RAV4 Hybrid. Het is de enige full hybrid in zijn klasse. Snelle beslissers profiteren van de extra rijk uitgeruste (gelimiteerde) RAV4 Hybrid 2WD First Edition à 37.595 euro.